Как понять решение суда


Recommended Posts

Уважаемые Форумчане помогите разобраться. В 2011 году банк досрочно взыскал всю суму кредита и изменил условия договора  в части срока погашения кредита, установив его датой  набрания силы решения суда. После этого решения банк  больше ничего не начисляет и не требует. Есть исполнительное производство по взысканию суммы.  Ничего не взыскано. Банк подал иск о взыскании ипотеки, пишет решение суда не выполнено ( ничем не доказывает) и поэтому хотим ипотеку.  Нужно отбиватся. Так вот у меня вопрос в соответствии с  решением суду (  ниже по тексту)  можно считать что договор расторгнут? Или  подавать иск о расторжении- у меня есть основания  нарушение  существенных условий договора?  

Прошу  помочь разобраться с защитой.

 

Решение о взыскании: 

 

Державний герб України

справа № 2-1065/11

РІШЕННЯ

Іменем України

01.06.2011 року Дніпровський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого судді Полив'яного В.М.

при секретарі Дудковій М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні справу за позовом Прокурора Комсомольського району м. Херсона в інтересах держави в особі Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від імені якого виступає філія – Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про зміну умов Кредитного договору та стягнення заборгованості за кредитними зобов'язаннями,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Комсомольського району м. Херсона звернувся до суду в інтересах держави в особі Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від імені якого виступає філія – Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» з позовом, в якому зазначає, що у відповідності до ст.121 Конституції України на органи прокуратури покладено представництво інтересів держави у випадках, визначених законом, у тому числі і в судових органах.

          Зазначає, що згідно статуту ВАТ «Державний ощадний банк України» - відкрите акціонерне товариство, в якому 100 % акцій належить державі в особі Кабінету Міністрів України. Ощадний банк виконує безліч державних програм, в тому числі по кредитуванню різних сфер економіки України. Невиконання зобов’язань по кредитним договорам веде до нестабільної роботи державного банку в сфері кредитування, тим самим підриваючи його фінансовий стан. В ході перевірки прокуратурою було встановлено, що згідно договору про іпотечний кредит за не відновлювальною кредитною лінією № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року (далі – Кредитний договір) відкритим акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі – Банк), від імені якого виступало Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», яким було надано кредит ОСОБА_1 в розмірі 235000 грн з кінцевим терміном погашення 09.10.2013 р., зі сплатою 20,0 % річних шляхом щомісячних платежів.

          Вказує, що відповідач ОСОБА_1 належним чином не виконала умов Кредитного договору, у зв’язку з чим вважається такою, що прострочила, з травня 2010 року не виконує умови Кредитного договору, не оплачує кредит та проценти за його користування, чим завдає шкоди Банку, оскільки позбавляє отримання доходу, на який Банк розраховував при укладенні Кредитного договору. Стверджує, що станом на 15 лютого 2011 року заборгованість відповідача перед Банком становить 268439,25 грн.

          Просить суд змінити умови Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року, укладеного між ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 щодо строку виконання Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року та визначити кінцевим терміном погашення виконання Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року дату набрання рішенням суду законної сили про зміну умов договору, стягнути з ОСОБА_1 на користь Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» заборгованість за кредитним договором № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року у розмірі 268 439,25 грн.

В судовому засіданні прокурор та представник Банку підтримали позовні вимоги у повному обсязі.

 

Відповідач ОСОБА_1 позов не визнала і пояснила, що представниками Банку не надано їй до підписання договору інформації про умови кредитування у обсязі і порядку згідно чинного законодавства. Крім того, їй не було вказано відомостей про строковість платежів у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом та вартості всіх сукупних послуг, а також інших фінансових зобов’язань за кожним платіжним періодом.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

          Судом встановлено, що відповідно до Договору про іпотечний кредит за не відновлювальною лінією № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року, з наступними змінами від 02.02.2009 року, Банком було надано кредит ОСОБА_1 в розмірі 235000 грн з кінцевим терміном погашення не пізніше 09 жовтня 2013 року, зі сплатою 20,0 % річних шляхом щомісячних платежів, згідно п. 1.6. Кредитного договору, та було визначено порядок погашення заборгованості за цим Договором ( п.п.1.6.-1.8. Кредитного договору).

          Відповідач зобов’язання за вказаним договором не виконала, так як нею не сплачено кредит та проценти відповідно до п.п. 1.1., 1.6 Кредитного договору. Банк проінформував відповідача 02.02.2010 р. та 06.05.2010 р. про необхідність належного виконання умов договору, проте ОСОБА_1 і надалі порушує їх, крім того, станом на 15.02.2011 року має заборгованість за кредитним договором, згідно з наданим Банком розрахунком, яка складає 268439,25 грн, а саме: заборгованість за кредитом в сумі 218767, 32 грн, заборгованість по сплаті відсотків в сумі 41041,89 грн, пеню за несплату відсотків в сумі 3307,53 грн, пеню за несплату основного боргу в сумі 5322,51 грн, яку суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_1

          Керуючись ст.ст. 509, 526, 527, 530, 612, 651, 653, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 11, 60, 81, 88, 212-215 ЦПК України, суд –

ВИРІШИВ:

Позов Прокурора Комсомольського району м. Херсона в інтересах держави в особі Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від імені якого виступає філія – Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» - задовольнити.

Змінити умови Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року, укладеного між ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 щодо строку виконання Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року та визначити кінцевим терміном погашення виконання Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року дату набрання рішенням суду законної сили.

          Стягнути достроково з ОСОБА_1 на користь Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» заборгованість за кредитним договором № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року, а саме: заборгованість за кредитом в сумі 218767, 32 грн, заборгованість по сплаті відсотків в сумі 41041,89 грн, пеню за несплату відсотків в сумі 3307,53 грн, пеню за несплату основного боргу в сумі 5322,51 грн, а всього заборгованість за кредитним договором у розмірі 268 439,25 ( двісті шістдесят вісім тисяч чотириста тридцять дев’ять гривень 25 коп.) грн.

          Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 51 ( п’ятдесят одна гривня ) грн у дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Територіального управління ДСА України в Херсонській області витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 120 ( сто двадцять гривень ) грн.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області через Дніпровський районний суд м. Херсона в десятиденний строк з дня винесення рішення.

Головуючий                                                                       Полив'яний В.М.

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые Форумчане помогите разобраться. В 2011 году банк досрочно взыскал всю суму кредита и изменил условия договора  в части срока погашения кредита, установив его датой  набрания силы решения суда. После этого решения банк  больше ничего не начисляет и не требует. Есть исполнительное производство по взысканию суммы.  Ничего не взыскано. Банк подал иск о взыскании ипотеки, пишет решение суда не выполнено ( ничем не доказывает) и поэтому хотим ипотеку.  Нужно отбиватся. Так вот у меня вопрос в соответствии с  решением суду (  ниже по тексту)  можно считать что договор расторгнут? Или  подавать иск о расторжении- у меня есть основания  нарушение  существенных условий договора?  

Прошу  помочь разобраться с защитой.

 

Мое имхо.

К сожалению, банк имеет право на взыскание за счет предмета ипотеки, если взыскать деньги не удалось в ходе исполнительного производства.

Я так понимаю, изменение в договоре (конечной даты погашения) было по причине просрочки (нарушений договора).

Расторгните Вы его или нет, это уже не повлияет на взыскание.

 

Более того, после взыскания ипотеки и продажи ее, если суммы не хватит на погашение, то банк может еще требовать и остаток денег. Но это ему уже осуществить практически вряд ли удастся. 

 

Если были нарушения со стороны банка, то почему Вы не расторгали раньше?

 

 Фактически то решение свидетельствует о том, что банк был прав.

Теперь доказать обратное практически невозможно, т.к. при решении суда, вступившее в законную силу обстоятельства заново не доказываются. 

 

Ищите способы защиты ипотеки (дети, нарушенные  права родственников на приватизацию, исковая давность если ипотекодатель поручитель и т.п.)

Link to comment
Share on other sites

Мое имхо.

К сожалению, банк имеет право на взыскание за счет предмета ипотеки, если взыскать деньги не удалось в ходе исполнительного производства.

Я так понимаю, изменение в договоре (конечной даты погашения) было по причине просрочки (нарушений договора).

Расторгните Вы его или нет, это уже не повлияет на взыскание.

 

Более того, после взыскания ипотеки и продажи ее, если суммы не хватит на погашение, то банк может еще требовать и остаток денег. Но это ему уже осуществить практически вряд ли удастся. 

 

Если были нарушения со стороны банка, то почему Вы не расторгали раньше?

 

 Фактически то решение свидетельствует о том, что банк был прав.

Теперь доказать обратное практически невозможно, т.к. при решении суда, вступившее в законную силу обстоятельства заново не доказываются. 

 

Ищите способы защиты ипотеки (дети, нарушенные  права родственников на приватизацию, исковая давность если ипотекодатель поручитель и т.п.)

 

Если решение 06.2011 года, когда был подан иск?

почему бы не пойти исковой давности, она прошла по требованию к ипотеке.

Антибанк, свое время поднял эту тему, но пока каких-то особых успехов по этому направлению добиться не удалось , но тем не менее нужно пробовать для того, что бы создать положительную практику.

Link to comment
Share on other sites

Если решение 06.2011 года, когда был подан иск?

почему бы не пойти исковой давности, она прошла по требованию к ипотеке.

Антибанк, свое время поднял эту тему, но пока каких-то особых успехов по этому направлению добиться не удалось , но тем не менее нужно пробовать для того, что бы создать положительную практику.

А какая может быть исковая давность если ипотекодатель и заемщик одно лицо?

Здесь идет удовлетворение части требований. 

 

Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

2. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

3. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Link to comment
Share on other sites

А какая может быть исковая давность если ипотекодатель и заемщик одно лицо?

Здесь идет удовлетворение части требований. 

 

Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

2. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

3. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Прерывается с какого момента?

с момента подачи иска или с момента вынесения решения суда?

я пока не встречал по этому вопросу разъяснений.

Link to comment
Share on other sites

Не понимаю почему разрыв договора сейчас  не  останавливает взыскание на ипотеку, ведь разрыв кредитного влечет и разрыв ипотеки. И какая разница когда я обращаюсь с разрывом?  ПРи  взыскании суд не рассматривал  нарушения условий договора, потому что  о нем не заявлялось. 

Link to comment
Share on other sites

Не понимаю почему разрыв договора сейчас  не  останавливает взыскание на ипотеку, ведь разрыв кредитного влечет и разрыв ипотеки. И какая разница когда я обращаюсь с разрывом?  ПРи  взыскании суд не рассматривал  нарушения условий договора, потому что  о нем не заявлялось. 

Змінити умови Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року, укладеного між ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 щодо строку виконання Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року та визначити кінцевим терміном погашення виконання Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року

 

У Вас в решении не говорится о расторжении договора, поэтому и нет оснований говорить, о прекращении ипотеки.

Link to comment
Share on other sites

Не понимаю почему разрыв договора сейчас  не  останавливает взыскание на ипотеку, ведь разрыв кредитного влечет и разрыв ипотеки. И какая разница когда я обращаюсь с разрывом?  ПРи  взыскании суд не рассматривал  нарушения условий договора, потому что  о нем не заявлялось. 

Так в том же КД написано, что действует до полного выполнения. Ну разорвете Вы его. Но право на требование останется. 

Другое дело, если бы этот разрыв был по вине банка, т.е. они что-то нарушили. 

Но у Вас решение суда /судов, где сказано, что банк прав. 

Link to comment
Share on other sites

Так в том же КД написано, что действует до полного выполнения. Ну разорвете Вы его. Но право на требование останется. 

Другое дело, если бы этот разрыв был по вине банка, т.е. они что-то нарушили. 

Но у Вас решение суда /судов, где сказано, что банк прав. 

А на мои вопросы в сообщении № 6 ответите?

Link to comment
Share on other sites

Прерывается с какого момента?

с момента подачи иска или с момента вынесения решения суда?

я пока не встречал по этому вопросу разъяснений.

сложный вопрос.

но, думаю, с момента вступления решения суда в законную силу и заканчивается этот период закрытием ИП, например, после неисполнения решения суда (имущества и денег не выявлено)

 

ИМХО

Link to comment
Share on other sites

сложный вопрос.

но, думаю, с момента вступления решения суда в законную силу и заканчивается этот период закрытием ИП, например, после неисполнения решения суда (имущества и денег не выявлено)

 

ИМХО

Я вижу эту норму буквально.

Мое мнение, что прерывает лишь подача в суд, после этого он начинает исчисляться заново.

Link to comment
Share on other sites

сложный вопрос да.

если смотреть субьективно (но с претензией на обьективность и справедливость) на закон, то подача Банком иска с досрочным требованием вернуть тело, % и неустойку есть односторонним признанием факта, что срок оплаты кредита настал.

ИД можно считать как с

-момента появления права на иск (просрочка + льготный период) по 116 постанове ВСУ и ЦПК

-момента направления требования + льготный период (часто пользуется при снесении поручительства по 4/559)

-подачи иска, что уже есть 100% подтверждением наступления права на иск.

...да, срок прервался.

 

ПРИМЕР:

Право возникло 1.09. 2008.

Через 3 мес подали иск...

Подали 1.01.2009.

1.06. 2009 получили решение и оно вступило в силу.

Ок.

 
"Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності
 
3. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.
Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується."
 
Т.е. срок прервался, и после прерывания - возобновоился. 
С какого момента возобновоился? 
С момента подачи иска? С момента вынесения решения? С момента начала ИП...Или с момента возврата ИЛ?
Обьективно об этом я нигде не читал.
Имхо - с момента вступления решения в законную силу.
(хотя лучше с момента вынесения решения;), а то мы и 4 летние решения оспариваем в апелляции, а начало ап. пр-ва говорит о том, что решение не вступило в силу)
 
С этого часа пошел отсчет новой исковой давности
1.06.09 - 10 - 11 - 12. Т.е. 2.06.2012г. Банк потерял право обратиться в суд повторно по тем же основаниям? или по этим правоотношениям?
( срок в три мес. с 1.09.2008  по 01.01.2009 в это  срок не засчитывается, это ясно)
 
ЗЫ - Вопрос архиважный и архиактуальный,  ибо мы уже пошли по 2-3 кругу судов.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

сложный вопрос.

но, думаю, с момента вступления решения суда в законную силу и заканчивается этот период закрытием ИП, например, после неисполнения решения суда (имущества и денег не выявлено)

 

ИМХО

Видишь ли АнтиБанк, если майна и денег не выявлено, то ИП не закрывается, ...и аресты не снимаются...

Просто ИЛ возвращается банку без исполнения...и банк может его через неделю подать в ОГИС снова.

так что

Или предьявлением иска ( в том числе в третейский суд)

Или вынесением решения 

 

Буквальное понимание и дословное прочтение текста ст. 264 а-ля Ярослав - "прерывает лишь подача в суд, после этого он начинает исчисляться заново" наиболее простое и понятное для судей. Можно тупо принять эту точку за аксиому и стоять на ней мертвой хваткой. Притом всем кому это важно. И это будет отличный вариант.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

...

 
Т.е. срок прервался, и после прерывания - возобновоился. 
С какого момента возобновоился? 
С момента подачи иска? С момента вынесения решения? С момента начала ИП...Или с момента возврата ИЛ?
Обьективно об этом я нигде не читал.
Имхо - с момента вступления решения в законную силу.
(хотя лучше с момента вынесения решения;), а то мы и 4 летние решения оспариваем в апелляции, а начало ап. пр-ва говорит о том, что решение не вступило в силу)
...
 
ЗЫ - Вопрос архиважный и архиактуальный,  ибо мы уже пошли по 2-3 кругу судов.

 

Почему все таки именно со вступления решения в законную силу?

В данном случае будет расширительное толкование закона.

 

...

 

Буквальное понимание и дословное прочтение текста ст. 264 а-ля Ярослав - "прерывает лишь подача в суд, после этого он начинает исчисляться заново" наиболее простое и понятное для судей. Можно тупо принять эту точку за аксиому и стоять на ней мертвой хваткой. Притом всем кому это важно. И это будет отличный вариант.

Мне такой вариант больше всего нравится.

Edited by AntiBank
Удалено излишнее цитирование п.6.4 правил
Link to comment
Share on other sites

Видишь ли АнтиБанк, если майна и денег не выявлено, то ИП не закрывается, ...и аресты не снимаются...

Просто ИЛ возвращается банку без исполнения...и банк может его через неделю подать в ОГИС снова.

так что

Или предьявлением иска ( в том числе в третейский суд)

Или вынесением решения 

 

Буквальное понимание и дословное прочтение текста ст. 264 а-ля Ярослав - "прерывает лишь подача в суд, после этого он начинает исчисляться заново" наиболее простое и понятное для судей. Можно тупо принять эту точку за аксиому и стоять на ней мертвой хваткой. Притом всем кому это важно. И это будет отличный вариант.

А если не выявлено денег, другого майна, ИЛ вернули и год прошел для повторной подачи? 

Что может предпринять Банк?

Попросить забрать ипотечное жилье? Но срок подачи ИЛ они пропустили сами. И если не сложно объясните что дальше (если в идеале срок Банку не востановят)

Link to comment
Share on other sites

А если не выявлено денег, другого майна, ИЛ вернули и год прошел для повторной подачи? 

Что может предпринять Банк?

Попросить забрать ипотечное жилье? Но срок подачи ИЛ они пропустили сами. И если не сложно объясните что дальше (если в идеале срок Банку не востановят)

 

Для некоторых ИЛ один год, а для некоторых и три... Всё зависит от того когда выдан ИЛ, или до 08.03.2011 или после...

Ничего тогда предпринять не может... если не восстановят...

Link to comment
Share on other sites

На счет закрытия производства и/или возврата ИЛ - согласен.

Контекст ответа подразумевал или первое, или второе.

 

А по поводу вопроса "прерывается с какого момента"  я не правильно понял вопрос...

Link to comment
Share on other sites

 

 

Мне такой вариант больше всего нравится.

 

Мне тоже. Дело за малым - получить такую же правовую позицию ВСУ :)

А если не выявлено денег, другого майна, ИЛ вернули и год прошел для повторной подачи? 

Что может предпринять Банк?

Попросить забрать ипотечное жилье? Но срок подачи ИЛ они пропустили сами. И если не сложно объясните что дальше (если в идеале срок Банку не востановят)

Для забрать ипотеку нужен новый иск.

Именно с такими требованиями.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

А по поводу вопроса "прерывается с какого момента"  я не правильно понял вопрос...

Ну да...текст немножко по дэбильному написан :)

Ладно.

Тогда ждем правильный ответ на извечный  вопрос - Доколе?

 

ЗЫ - мы подали иск в январе 2010г. С декабря 2009г ни одного платежа. Дело пока в предварительном слушании.

Интересно, банк пропустил ИД или нет? ;)

 

ЗЗЫ - банк подал иск на деньги 01.02.2011. Получил решение 01.10.2011г. Начал ИП... в 2013 получил ИЛ взад.

01.03.2014 подал иск по ипотеке. Должен ли суд применить (по нашей заяве ессно)  норму  об окончании срока ИД или нет?

Link to comment
Share on other sites

Ну да...текст немножко по дэбильному написан :)

Ладно.

Тогда ждем правильный ответ на извечный  вопрос - Доколе?

 

ЗЫ - мы подали иск в январе 2010г. С декабря 2009г ни одного платежа. Дело пока в предварительном слушании.

Интересно, банк пропустил ИД или нет? ;)

 

ЗЗЫ - банк подал иск на деньги 01.02.2011. Получил решение 01.10.2011г. Начал ИП... в 2013 получил ИЛ взад.

01.03.2014 подал иск по ипотеке. Должен ли суд применить (по нашей заяве ессно)  норму  об окончании срока ИД или нет?

Ну Вы же сами знаете Доколе.

Отвечу, когда самая самая вышка решит, так и будет (т.е. будет четкая практика).

 

А пока нам нужно проводить ликбез среди судей, чтобы потом, возможно, эта самая вышка цитировала наши иски (доводы).  :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Шукаю  мотиви припинення зобовязання по іпотеці у звязку с закінченням  строку дії договору (Згідно зі ст. 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі: припиненні основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору. ) Звісно в мене в договорі стоїть  що договір діє до повного виконання зобовязання, що не відповідає ст.252 ЦК України.

 

Так от в аналітичній статті ( http://pidruchniki.ws/1214031049750/pravo/zmina_pripinennya_dogovoru) знайшла таке трактування:

 

  Важливим є питання про встановлення моменту припинення договору та моменту припинення зобов'язання (договірного зобов'язального правовідношення). У юридичній науці відповідь на таке питання поки що не сформульовано. Тому для вирішення цієї проблеми необхідно звернутися до аналізу чинного законодавства.

 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 631 ЦК строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору. Це фактично означає, що договір є чинним впродовж строку, визначеного договором, а в момент спливу такого строку можна припустити, що його дія припиняється. В договорі може і не визначатися строк його дії. На цей випадок у ЦК є певні застереження. Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час, а боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. Якщо наведену норму розповсюдити на договір, у якому не визначений строк його дії, то моментом завершення чинності договору має очевидно вважатися сплив семиденного строку, обчислюваного від дня пред'явлення кредитором вимоги.

 

Що думаєте з цього приводу? 

Link to comment
Share on other sites

Шукаю  мотиви припинення зобовязання по іпотеці у звязку с закінченням  строку дії договору (Згідно зі ст. 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі: припиненні основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору. ) Звісно в мене в договорі стоїть  що договір діє до повного виконання зобовязання, що не відповідає ст.252 ЦК України.

 

Так от в аналітичній статті ....

В том то и дело, что в аналитической статье.  :(

Link to comment
Share on other sites

Ну вот.

Если в 264-й прописано: 

- Срок ИД прерывается подачей иска..

....но не написано, чем и с какого момента возобновляется его исчисление, то

- Считаем что ним же. Т.е. с момента подачи иска пошел новый срок ИД, в теч которого истец может заявить все свои претензии к ответчику.

...ибо другого события для начала/конца отсчета ст 264 не предусматривает.

 

Таким образом пишем и придерживаемся общей стратегии, ... подразумеваем, что и на судей действует аргумент " Тысячи адвокатов не могут ошибаться" ;):) :) 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show