Рішення суду 1-ї інстанції про стягнення заборгованості за договором кредиту


Recommended Posts

Справа № 569/8314/14-ц

Р І  Ш Е Н Н Я

   І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

                                                                                                                        

18 червня 2014 року                                                                           Рівненський міський суд

під головуванням судді - Ковальова І.М.

при секретарі - Жижчук А.В.

    розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про розірвання договору кредиту, припинення дії договору поруки внаслідок зміни зобов'язання без згоди поручителя, передачу предмета іпотеки у власність позивача,-

                                     

                                      в с т а н о в и в :

    В Рівненський міський суд з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором звернувся представник ПАТ «Укрсоцбанк».

    До початку розгляду справи по суті відповідач ОСОБА_1 подав до суду зустрічну позовну заяву до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про розірвання договору кредиту, припинення дії договору поруки внаслідок зміни зобов'язання без згоди поручителя, передачу предмета іпотеки у власність позивача.

    В судовому засіданні представник позивача ПАТ «Укрсоцбанк» заявлені позовні вимоги підтримала з підстав, викладених у позовній заяві, просить суд їх задоволити та стягнути з відповідачів на користь ПАТ «Укрсоцбанк» солідарно заборгованість за договором кредиту №377КЗ від 16 листопада 2007 року станом на 25 квітня 2014 року в розмірі 119  187,52 грн., з яких: заборгованість за кредитом в розмірі 49  499,61 грн., заборгованість за відсотками в розмірі 56  801,70 грн., пеня за несвоєчасне повернення кредиту в розмірі 3  733,95 грн., пеня за несвоєчасне повернення відсотків в розмірі 7  042,34 грн., інфляційні витрати за кредитом в розмірі 730,40 грн., інфляційні витрати за відсотками в розмірі 1  379,53 грн. та судові витрати по справі, а саме сплачений судовий збір в розмірі 1191,88 грн.

    Зустрічний позов ОСОБА_1 не визнала, вважає його безпідставним та просить суд відмовити у його задоволенні з підстав викладених в письмових запереченнях на зустрічний позов та застосувати сплив позовної давності.

    В судовому засіданні відповідач за первинним позовом ОСОБА_1 заявлені позовні вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» не визнав та просить суд відмовити у їх задоволенні з підстав викладених у зустрічному позові.    

    Зустрічний позов до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про розірвання договору кредиту, припинення дії договору поруки внаслідок зміни зобов'язання без згоди поручителя, передачу предмета іпотеки у власність позивача повністю підтримав та просить суд його задоволити з підстав, викладених у позові.

    В судове засідання відповідач ОСОБА_2 не з'явився.  Про день та час розгляду справи повідомлявся судовою повісткою. Причин своєї неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань про перенесення розгляду справи до суду не подавав.

    Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи та подані сторонами письмові докази по справі, суд прийшов до висновку, що первинний позов підлягає до задоволення, а у задоволенні зустрічного позову слід відмовити виходячи з наступного.

    Судом встановлено, що 16 листопада 2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (правонаступником якого відповідно до Статуту ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 17 лютого 2014 року (протокол №1) та погодженого НБУ 14 березня 2014 року) є ПАТ «Укрсоцбанк» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір кредиту №377КЗ (надалі по тексту - договір кредиту).

    Відповідно до п.1.1. договору кредиту, кредитор надає позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 54700,00 грн., зі сплатою 13,5 процентів річних за перший рік, подальший розмір процентів за користування кредитом підлягає щорічному перегляду, згідно з умовами п.2.6. цього договору та наступним порядком погашення суми основної заборгованості, визначеної у даному договорі, з кінцевим терміном повернення заборгованості до 15 листопада 2017 року, надалі за текстом - «кредит» на умовах, визначених цим договором.

    Відповідно до п.1.2. договору кредиту, кредит надається позичальнику на наступні цілі: купівлю земельної ділянки, загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Рівненська область м.Костопіль, вул.Липова, 92.

    Відповідно до п.1.3. договору кредиту, в якості забезпечення позичальником виконання своїх зобов'язань щодо погашення кредиту, сплати процентів, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на здійснення забезпеченої іпотекою вимоги, кредитор укладає: в день укладення цього договору - договір іпотеки з фізичною особою - ОСОБА_1, який передає кредитору в іпотеку земельну ділянку, загальною площею 0,2023 га, що розташована за адресою Рівненська область Гощанський район с.Бабин. Іпотечний договір підлягає нотаріальному посвідченню, обтяження нерухомого майна іпотекою - реєстрації в державному реєстрі іпотек у встановленому порядку, а на відчуження нерухомого майна нотаріусом накладається заборона. В день укладення цього договору -договір фінансової поруки з фізичною особою - ОСОБА_1.

    Відповідно до п.2.1. договору кредиту, надання кредиту здійснюється шляхом видачі позичальнику готівкових грошей в національній валюті з позичкового рахунку позичальника НОМЕР_3 на цілі, визначені п.1.2. цього договору.

    Відповідно до п.2.2. договору кредиту моментом (днем) надання кредиту вважається день видачі позичальнику готівкових грошей в сумі кредиту.

    Відповідно до п.2.4. договору кредиту нарахування процентів за користування кредитом здійснюється за фактичну кількість днів у періоді (факт/360) щомісячно, один раз в місяць в останній робочий день місяця, при розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день погашення кредиту.

    Відповідно до п.2.5. договору кредиту, у разі наявності  простроченої заборгованості за кредитом та несплачених процентів за його використання, кошти в першу чергу направляються на сплату прострочених процентів за його використання.

    Відповідно до п.2.6. договору кредиту, у разі зміни кредитної політики внаслідок рішень законодавчої або виконавчої влади, НБУ, а також в разі настання іншої події, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів кредитора та яка не залежить від волі сторін, кредитор має право змінити (збільшити або зменшити) процентну ставу за користування кредитом, що визначена цим договором.

    Відповідно до п.3.3.7 договору кредиту позичальник зобов'язаний сплачувати проценти за використання кредиту в порядку, визначеному п.п.2.4., 2.5. цього договору.

    Відповідно до п.3.3.8. договору кредиту, позичальник зобов'язаний повернути в повному обсязі кредит із нарахованими процентами за фактичний час його використання та можливими штрафними санкціями згідно з графіком, визначеним додатком 1 до цього договору.

    Відповідно до п.4.1. договору кредиту, у разі порушення позичальником умов цільового використання кредиту, визначеного п.1.2. цього договору, позичальник зобов'язаний сплатити кредитору штраф у розмірі 25 відсотків від суми коштів, використаних не за цільовим призначенням.

    Відповідно до п.4.3. договору кредиту у разі порушення позичальником вимог п.п.3.3.2. - 3.3.15 цього договору, позичальник зобов'язаний сплатити кредитору штраф у розмірі 10 відсотків від суми кредиту, визначеного п.1.1. цього договору за кожний випадок.

    Відповідно до п.4.4. кредитного договору, у разі невиконання позичальником зобов'язань, визначених п.п.3.3.2. - 3.3.15 цього договору, протягом більше 60 календарних днів, позичальник зобов'язаний протягом одного робочого дня погасити кредит в повному обсязі, сплатити проценти за фактичний час використання кредиту та нараховані штрафні санкції (штраф, пеню).

    16 листопада 2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (правонаступником якого відповідно до Статуту ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 17 лютого 2014 року (протокол №1) та погодженого НБУ 14 березня 2014 року) є ПАТ «Укрсоцбанк» - надалі кредитор, відповідачем ОСОБА_1 - надалі позичальник та відповідачем ОСОБА_2 - надалі - поручитель, було укладено договір фінансової поруки №377КЗ-2 (надалі по тексту - договір поруки).

    Відповідно до п.1.2. договору поруки, поручитель ОСОБА_2, зобов'язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_1 зобов'язань щодо повернення суми кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій у розмірі та у випадках,  передбачених договором кредиту №377КЗ від 16 листопада 2007 року.

    Відповідно до п.1.2. договору поруки, поручитель ознайомлений з умовами договору кредиту, ніяких заперечень, а також непорозумінь до його положень немає.

    Відповідно до п.2.1. договору поруки, зміст забезпеченого порукою зобов'язання: повернення кредиту в сумі 54700,00 грн. зі сплатою 13,5 відсотків річних з кінцевим терміном погашення боргу не пізніше 15 листопада 2017 року та в терміни згідно узгодженого графіка; сплата визначених згідно договору кредиту відсотків; сплата визначених згідно договору кредиту комісій; сплата штрафних санкцій згідно з умовами договору кредиту.

    Відповідно до п.3.1.2. договору поруки, у випадку невиконання позичальником та поручителем забезпеченого порукою зобов'язання, поручитель зобов'язаний відповідати перед кредитором як солідарні боржники всім своїм майном на яке, згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

    16 листопада 2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (правонаступником якого відповідно до Статуту ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 17 лютого 2014 року (протокол №1) та погодженого НБУ 14 березня 2014 року) є ПАТ «Укрсоцбанк» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки №377КЗ-1 (надалі по тексту - договір іпотеки).

    Відповідно до п.1.1. договору іпотеки, цей договір забезпечує виконання іпотекодавцем зобов'язань, що випливають з договору кредиту №377КЗ від 16 листопада 2007 року, укладеного між іпотекодержателем та позичальником  ОСОБА_1 за умовами якого остання зобов'язана повернути іпотеко держателю отриманий кредит в межах максимального розміру основної заборгованості 54700,00 грн. з кінцевим терміном погашення до 15 листопада 2017 року; сплачувати нараховані відсотки за його користування і можливі неустойки у розмірі та у випадках, передбачених договором кредиту і цим договором, а також інші витрати на здійснення забезпеченої іпотекою вимоги.

    Відповідно до п.1.1.1. договору іпотеки, за користування кредитом позичальник ОСОБА_1 сплачує іпотеко держателю 13,5 відсотків річних відповідно до приписів положень договору кредиту.

    Відповідно до п.1.2. договору іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань, вказаних у п.1.1. цього договору, іпотекодавець на умовах, передбачених цим договором, передає в іпотеку іпотеко держателю: земельну ділянку загальною площею 0,2023 га, кадастровий номер 5621280400040040045, що розташована за адресою Рівненська область Гощанський район с.Бабин, яка стане власністю  ОСОБА_1 після одержання ним у встановленому законом порядку державного акту на право власності на земельну ділянку. Державний акт буде виданий на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_3, приватним нотаріусом Гощанського районного нотаріального округу Рівненської області 16 листопада 2007 року за реєстром №3032. Експертна вартість предмету іпотеки (земельної ділянки, загальною площею 0,2023 га, кадастровий номер 5621280400040040045, що розташована за адресою Рівненська область Гощанський район с.Бабин, відповідно до висновку ТзОВ «НІКОС Оціночна компанія» про вартість земельної ділянки станом на 07 листопада 2007 року становить 68377,00 грн. За взаємною згодою сторін цього договору, загальна іпотечна вартість предмету іпотеки складає 68377,00 грн. на дату укладення цього договору іпотеки.

    06 серпня 2008 року позивач в особі АКБ СР «Укрсоцбанк» надіслав лист-повідомлення за вих.№02-06/203 відповідно до якого позивач повідомляв відповідача ОСОБА_1 про те, що з 31 липня 2008 року відбудеться збільшення відсоткової ставки до 21 % річних для погашення кредитної заборгованості.

    Крім того, в даному листі було зазначено, що відповідач ОСОБА_1 повинен з'явитись до відділення позивач та нотаріуса для укладення додаткової угоди на виконання вимог договору кредиту, а також фінансових поручителів. Не укладення даних додаткових угод, згідно з умовами укладеного договору кредиту призведе до необхідності дострокового виконання договору кредиту.

    Починаючи з періоду 31 липня 2008 року всі подальші розрахунки банком здійснюються, виходячи з відсоткової ставки 21%.  

    Як вбачається з вступної частини кредитного договору, де зазначені сторони та їх реквізити, зокрема вказано, що ОСОБА_1 є громадянин України, паспорт серії НОМЕР_4 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 12 лютого 1996 року, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 іпн.НОМЕР_1.

    Відповідно до п.3.3.13. ст.3 договору кредиту, відповідач зобов'язаний протягом двох робочих днів повідомити позивача про зміну адреси, місця роботи, номерів телефонів, прізвища та імена та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов'язання за цим договором, з наданням відповідних документів, що їх підтверджують.

    Як встановлено в судовому засіданні, відповідач ОСОБА_1 порушив п.3.3.12 ст.3 договору кредиту, а саме не повідомив позивача у встановлені договором строки про зміну місця свого проживання.

    Відповідно до п.2.6. ст.2 договору кредиту, у разі зміни кредитної політики внаслідок рішень законодавчої або виконавчої влади, а також в разі настання події, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів позивача та яка не залежить від волі сторін, позивач має право збільшити відсоткову ставку за користування кредитом, що визначена цим договором.

    Тому, з врахуванням викладеного, суд вважає, що позивач діяв у межах закону та своїх повноважень  і повністю виконав свої зобов'язання згідно договору, однак відповідачі покладені на них договором обов'язки по поверненню кредиту виконують не в повній мірі.

   Станом на 25 квітня 2014 року загальний розмір заборгованості відповідачем перед позивачем становить 119  187,52 грн., з яких: заборгованість за кредитом в розмірі 49  499,61 грн., заборгованість за відсотками в розмірі 56  801,70 грн., пеня за несвоєчасне повернення кредиту в розмірі 3  733,95 грн., пеня за несвоєчасне повернення відсотків в розмірі 7  042,34 грн., інфляційні витрати за кредитом в розмірі 730,40 грн., інфляційні витрати за відсотками в розмірі 1  379,53 грн.

   Станом на день розгляду справи в суді заборгованість відповідачами згідно кредитного договору не погашена.

    Розмір вказаної заборгованості підтверджується розрахунком суми заборгованості за кредитним договором, наданим позивачем.

    Укладений з банком кредитний договір відповідач в судовому порядку у строки встановлені ст.257 ЦК України не оспорив, у зв'язку з чим, він відповідно до правил ст.204 ЦК України є правомірним.

    Відповідно до ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

    Відповідно до ч.1 ст.553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

    Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

    Відповідно до ст.554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

    Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

    Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

    Відповідно до ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

    Відповідно до ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором.

    Відповідно до ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

    Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

    Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

    Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повертати позикодавцеві позику у строк та в порядку, встановлені договором.

   Відповідно до ч.2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок  позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики та сплати процентів.

    Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов'язується надати грошові кошти позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених договором. А позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

   Відповідно до п.п.15.16 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ №5 від 30 березня 2013 року, при вирішенні спорів щодо розірвання кредитного договору з посиланням. Зокрема на світову фінансову кризу чи інші суттєві обставини, суд має враховувати положення ч.2 ст.652 ЦК України і виходити з того, що закон пов'язує  можливість розірвання договору безпосередньо не з наявності істотної зміни обставин, а з наявністю одночасно чотирьох умов, визначених частиною другої цієї статті при істотній зміні обставин.

    Відповідно до ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

    Враховуючи вищевикладені обставини у їх сукупності та те, що у добровільному порядку відповідачі вчасно кошти згідно кредитного договору не сплачують, тому дана заборгованість підлягає солідарному стягненню з відповідачі на користь позивача у судовому порядку.

    Що стосується зустрічного позову ОСОБА_1, то в судовому засіданні встановлено, про що не заперечив і сам відповідач ОСОБА_1, про збільшення позивачем відсоткової ставки до 21 % річних він дізнався в січні 2009 року, однак з позовом до ПАТ «Укрсоцбанк» за захистом своїх прав в суд він не звертався.

    Відповідно до ст.256 ЦК Украни позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

    Відповідно до ст.257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

    Відповідно до ч.3 ст.267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

    Відповідно до ч.4 ст.267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

    Оскільки в судовому засіданні представник позивача-відповідача за первинним позовом заявила клопотання про застосування судом позовної давності до винесення рішення, тому з врахуванням вимог ст.267 ЦК України у задоволенні зустрічного позову слід відмовити у зв'язку з пропуском строку позовної давності.

    Відповідно до ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

    Оскільки при подачі позову до суду представником позивача було сплачено судовий збір в розмірі 1191,88 грн. згідно платіжного доручення №0000193138 від 08 травня 2014 року, рішення прийнято на користь позивача, тому дані судові витрати слід стягнути з відповідачів солідарно на користь позивача.

    На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10,60,88,212,213,215,293,294 ЦПК України, ст.ст.256,257,267,526,553,554,611,612,625,629,1049,1050,1054 ЦК України, суд,-

                                                      в и р і ш и в :

          

   Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості  - задоволити.

    Стягнути з ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) солідарно на користь Публічного акціонерного Товариства «Укрсоцбанк» заборгованість за договором кредиту №377КЗ від 16 листопада 2007 року станом на 25 квітня 2014 року в розмірі 119  187,52 грн., з яких: заборгованість за кредитом в розмірі 49  499,61 грн., заборгованість за відсотками в розмірі 56  801,70 грн., пеня за несвоєчасне повернення кредиту в розмірі 3  733,95 грн., пеня за несвоєчасне повернення відсотків в розмірі 7  042,34 грн., інфляційні витрати за кредитом в розмірі 730,40 грн., інфляційні витрати за відсотками в розмірі 1  379,53 грн. та судові витрати по справі, а саме сплачений судовий збір в розмірі 1191,88 грн.

    У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про розірвання договору кредиту, припинення дії договору поруки внаслідок зміни зобов'язання без згоди поручителя, передачу предмета іпотеки у власність позивача - відмовити у зв'язку з спливом строку позовної давності.

    Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Головуючий :

          

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39482468

 

Что интересно: во время судебного заседания судья своими вопросами типа: А когда Вы узнали о поднятии процентной ставки? А почему только сейчас подали иск? и т. д. вывел представителя банка на заявление о применении к встречному иску срока позовной давности, потому что в запереченні против моего встречного иска банк этой темы не поднимал.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вы же тоже заявляли о позновной давности?

 

"...Зустрічний позов ОСОБА_1 не визнала, вважає його безпідставним та просить суд відмовити у його задоволенні з підстав викладених в письмових запереченнях на зустрічний позов та застосувати сплив позовної давності"

 

В решении об этом ничего нет?!

 

 

ааа понял, это опечатка в решении)

 

 

В данном контексте Особа_1 = Банк.

Edited by sinclar
Link to comment
Share on other sites

Время еще есть. 

 

В смысле...

Link to comment
Share on other sites

Просьба к форумчанам: во вложении "Зустрічний позов" по ошибке оказались персональные данные. Кто скачивал позов - удалите их пожалуйста.

Спасибо.

Link to comment
Share on other sites

Нет я не заявлял о позовной давности, потому что срок кредита еще не истек

 

А при чём здесь срок кредита, до периодичных платежей...

Link to comment
Share on other sites

А при чём здесь срок кредита, до периодичных платежей...

Потому что срок исковой давности для банка начинает исчисляться с момента окончания даты кредита

Link to comment
Share on other sites

В том смысле. что полный текст решения был получен несколько дней назад

 

А это что то решает...)))

Link to comment
Share on other sites

Потому что срок исковой давности для банка начинает исчисляться с момента окончания даты кредита

 

Нет... Он начинает исчисляться после неуплаты очередного платежа... А в целом, после даты окончания кредита... Почитайте 116-ю...

Link to comment
Share on other sites

Потому что срок исковой давности для банка начинает исчисляться с момента окончания даты кредита

Это для банка, а по законодательству с момента наступления возможности обратиться в суд стороной, чьё право было нарушено!)

Link to comment
Share on other sites

Так в этом и весь косяк. Получается. что банк может обратиться с иском. а я нет((

 

В чём косяк...

Link to comment
Share on other sites

В чём косяк...

В том, что у банка срок позовной давности еще не наступил. А у меня, якобы, он исчисляется с 2009 -го, когда я узнал о повышении процентов. И к тому же в первой инстанции я не заявил о применении к иску банка срока позовной давности. Если заявить это во время заседания в апелляции? Прокатит?

П.С. Но банк в иске начал отсчет пени с апреля 2013.

Link to comment
Share on other sites

ИД исчисляется с момента когда Вы не выполнили свои обязательства или выполнили, но не в полном объеме = не выполнили.

 

Проработайте ЦПК в контексте апелляции!

Вы должны аргументировать, что суд первой инстанции нарушил Ваши права, а заявлять об истечении сроков ИД надо было в суде 1-й инстанции. 

 

Сколько времени осталось у Вас для подачи ап. скарги?

Успеете её подготовить?

Если нет - поищите на форуме: "апелляция пустышка" и отправляйте рекомендованным ценным письмом!

 

Выиграете время и успеете подготовить грамонтую ап. скаргу!

Edited by sinclar
Link to comment
Share on other sites

Это для банка, а по законодательству с момента наступления возможности обратиться в суд стороной, чьё право было нарушено!)

 

Ребята, что-то Вы жестко плаваете в терминологии:

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

2. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.

3. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.

4. У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

6. За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов'язання.

7. Винятки з правил, встановлених частинами першою та другою цієї статті, можуть бути встановлені законом.

Я не вижу, оснований, почему иск о недействительности можно подавать только с момента, когда человек узнал о нарушении своего права.

В данном случае можно воспользоваться ч. 5 ст. 261 ЦК, либо же заказать вывод какой-то юрфирмы, с даты которого начинается отсчет исковой давности.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Про ИД я писал в контексте последнего платежа, а не о недействительности договора.

 

Возможность применения исковой давности суд обязан был рассмотреть и без заявления ответчика о применении ИД, но не рассмотрел.

Если согласно окончания срока КД исковая давность не наступила, суд обязан рассмотреть возможность истечения ИД к каждому невыполненному обязательству (платежу).

Соответственно сумма взыскания будет меньше.

 

Разве не так?

Link to comment
Share on other sites

Про ИД я писал в контексте последнего платежа, а не о недействительности договора.

 

Возможность применения исковой давности суд обязан был рассмотреть и без заявления ответчика о применении ИД, но не рассмотрел.

Если согласно окончания срока КД исковая давность не наступила, суд обязан рассмотреть возможность истечения ИД к каждому невыполненному обязательству (платежу).

Соответственно сумма взыскания будет меньше.

 

Разве не так?

 

Нет не так... Согласно законодательства суд ни в коем случае не имеет права сам применять ИД, без заявления стороны...

Link to comment
Share on other sites

Нет не так... Согласно законодательства суд ни в коем случае не имеет права сам применять ИД, без заявления стороны...

В моем случае расчет штрафных санкций банк рассчитал. начиная с 2013 года. Поэтому поднимать в апелляции вопрос об применении ИД к иску банка безперспективно.

Link to comment
Share on other sites

В моем случае расчет штрафных санкций банк рассчитал. начиная с 2013 года. Поэтому поднимать в апелляции вопрос об применении ИД к иску банка безперспективно.

 

Штрафные санкции это конечно прекрасно, но какое они имеют отношение... Когда банк узнал о нарушении своих прав... то есть когда перестали платить, или до когда договор...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show