Определение Одесского окружного административного суда об обеспечении иска о неправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем апрета органам регистрации осуществлять любые регистрационные действия с имущест


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/56311895

 

Державний герб України

    

                               Справа № 815/988/16

УХВАЛА

10 березня 2016 року                  м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Завальнюк І.В., розглянувши в ході підготовчого провадження в порядку письмового провадження клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову у справі за його позовом до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішення, зобовязання вчинити певні дії,

      В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду із вказаним позовом, в якому просить визнати протиправними дії відповідача щодо проведення реєстрації права власності на квартиру за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56 за ТОВ «Кей-Колект»; визнати протиправним та скасувати рішення відповідача від 16.12.2015 р. № 27141644 про реєстрацію за ТОВ «Кей-Колект» права власності на вказану квартиру; зобовязати відповідача скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис № 12559100 від 16.12.2016 р. про реєстрацію за ТОВ «Кей-Колект» права власності на вказану квартиру та відновити попередній запис про реєстрацію права власності цієї квартири за позивачем.

Разом із позовною заявою позивач подав до суду клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом: 1) заборонити ТОВ «Кей-Колект» та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо оформлення, переоформлення, реєстрації права власності відносно квартири за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56 до набрання законної сили судовим рішенням по даній справі; 2) заборонити ТОВ «Кей-Колект» та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо вичленення ОСОБА_1 і членів його сімї та вселення (реєстрація місця проживання) будь-яких осіб до квартири за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56 до набрання законної сили судовим рішенням по даній справі.

В обґрунтування вищевказаного клопотання позивач зазначив, що підставою для звернення позивача за судовим захистом слугувала реєстрація відповідачем за ТОВ «Кей-Колект» права власності на квартиру за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56 всупереч чинного законодавства. Зокрема, зазначена квартира належить позивачу на праві власності з 2008 р. та є предметом іпотеки  за кредитними договорами, укладеними із УкрСиббанком. В жовтні 2014 р. Банком були передані права кредитора третій особі і позивач не був обізнаний про деталі правочину. В липні 2015 р. позивач звернувся до УкрСиббанку із заявою про надання реквізитів для оплати кредиту, яка залишена без відповіді. Наприкінці 2016 р. позивач дізнався, що 16.12.2015 р. відповідачем було прийнято оскаржуване рішення про реєстрацію права власності на його квартиру за ТОВ «Кей-Колект», чим фактично позбавлено права власності. При цьому такі дії відповідача прямо суперечать приписам Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Отже дії відповідача свідчать про нехтування останньою вимогами законодавства та сприянні третім особам у заволодінні чужим майном. Невжиття заходів забезпечення позову може привести до незаконного набуття права власності на вищезазначений обєкт нерухомого майна третіми особами, чим буде завдано шкоду інтересам позивача, який є власником вказаної квартири.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання ОСОБА_1 частково обґрунтованим та підлягаючим частковому задоволенню у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист  цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Згідно ч. 1 ст. 118 КАС України клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без  повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Із матеріалів справи вбачається, що 22.04.2008 р. між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» укладені договори №№ НОМЕР_1, 11336606000 про надання споживчого кредиту в іноземній валюті в розмірі 100000 дол. США на придбання житла. Зобовязання за кредитними договорами забезпечені іпотечним договором від 22.04.2008 р., предметом якого була квартира за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56.

Листом ТОВ «Кей-Колект» від 05.02.2016 р. № И_5083-735871 повідомило позивача про анулювання (прощення) його кредитної заборгованості 31.12.2015 р. у зв'язку з реєстрацією за ТОВ «Кей-Колект» права власності на нерухоме майно, яким було забезпечено виконання кредитного договору, зокрема квартири за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56.

Згідно інформаційної довідки № 54190342 від 29.02.2016 р. вищезазначена квартира перебуває у власності ТОВ «Кей-Колект» на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 № 27141644 від 16.12.2015 р. В якості підстави виникнення права власності зазначено договір іпотеки № 1736 від 22.04.2008 р., посвідчений приватним нотаріусом Одеського МНО ОСОБА_3

Вищезазначені обставини зумовили позивача звернутися за судовим захистом із адміністративним позовом та даною заявою про вжиття заходів забезпечення позову, оскільки позивач вважає рішення відповідача про реєстрацію права власності очевидно необґрунтованим, а також наявність підстав, які зроблять судове рішення утрудненим для виконання.

В Рішенні Конституційного Суду України № 3-рп/2003р від 30.01.2003 року зазначено, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Одним із головних принципів адміністративного судочинства, відповідно до ст.7 КАС України є принцип верховенства права. Відповідно до ст.3 Конституції України та ст.8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права.

Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасного законодавства України є розширення сфери судового захисту, у тому числі судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності субєктів владних повноважень.

З аналізу ст. 117 КАС України можна зробити висновок, що метою застосування заходів забезпечення позову є, перш за все, захист прав позивача до ухвалення рішення по справі. Відповідно до положення ч.4 ст.117 КАС України адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії.

Розглядаючи клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, суд, з огляду на докази, надані стороною по справі для підтвердження своїх вимог, має пересвідчитись зокрема у тому, що клопотання не є надуманим, спір поміж сторонами існує, існує також дійсна і реальна загроза невиконання рішення суду чи суттєва перешкода у такому виконанні, позов слід забезпечити саме у такий спосіб, про який просить позивач, а не якимось менш обмежувальним у правах способом для відповідачів, такий спосіб є співмірним обсягу позовних вимог, даним про особу та характер дій відповідачів, позивач має легітимну мету забезпечити саме захист своїх прав та інтересів від неправомірних дій відповідачів, а не завдати шкоди правам та інтересам відповідачів. Вирішуючи клопотання про забезпечення позову суд  має зважати на необхідний баланс процесуальних прав та обовязкові сторін.

Аналіз обставин справи свідчить про наявність дійсного спору поміж учасниками процесу та реальність загрози виникнення суттєвої фінансової шкоди позивачу, яка полягає у втраті права власності на нерухоме майно.

Оскаржуване рішення надає можливість третій особі ТОВ «Кей-Колект» здійснювати будь-які дії із спірним нерухомим майном, а тому до ухвалення рішення в адміністративній справі необхідно забезпечити позов шляхом заборони реєстраційній службі реєструвати права власності та інші речові права щодо спірного майна, оскільки без вжиття цих заходів для відновлення прав, на захист яких поданий даний адміністративний позов, необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Відповідно до ст.23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких прав. Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника не пізніше наступного дня після прийняття ним відповідного рішення. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Таким чином, оскільки позивачем доведено існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі, клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного  з метою запобігання будь-якого розпорядження спірним нерухомим майном підлягає задоволенню у вигляді заборони проводити державну реєстрацію права власності та інших речових прав на спірне нерухоме майно.

В той же час не підлягає до задоволення вимога про заборону ТОВ «Кей-Колект» та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо виселення ОСОБА_1 і членів його сімї та вселення (реєстрація місця проживання) будь-яких осіб до квартири за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56, оскільки в матеріалах справи відсутні належні докази, які б свідчили про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача, або про те, що захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття цього заходу забезпечення позову, рівно як і те, що ТОВ «Кей-Колект» вчиняються дії, повязані із виселенням сімї позивача зі спірної квартири.

При цьому суд враховує, що заходи щодо забезпечення позову повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього звязку між предметом позову та заявою про забезпечення позову. Застосовуючи конкретний вид забезпечення позову, суд повинен виходити із дійсного виключення цим забезпечувальним заходом утруднення або неможливість виконання рішення Забезпечення позову у вищезазначений судом спосіб відповідає критеріям розумності, обґрунтованості і адекватності, забезпечення збалансованості інтересів учасників спірних правовідносин, запобігання порушенню у звязку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних інтересів учасників процесу та відповідають інституту забезпечення позову в адміністративному процесі.

Керуючись ст.ст. 117, 118, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову задовольнити частково.

Заборонити будь-яким уповноваженим на те особам вчиняти реєстраційні дії та вносити записи/відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно щодо нерухомого майна: 1/1 частки квартири за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна маршала (Рекордна), 68/1, кв. 56.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня отримання копії ухвали.

Суддя      І.В. Завальнюк

 

                                        

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...