Определение следственного судьи о выемке документов в НБУ по рефинансированию выданному банку Финансы и кредит и выданным им кредитам


Recommended Posts

Державний герб України
 
печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34031/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Харченка І. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В. П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001725 від 29.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, досліджуються обставини отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов'язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Також, попередні дані свідчать, що кошти у сумі 5 млрд. грн., отримані в процесі рефінансування АТ «Банк «Фінанси та Кредит» для стабілізації його діяльності і підвищення ліквідності, можливо безпідставно було перераховано на ПАТ «Готель «Салют», ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», ТОВ Торговий дім «Прогрес», ПАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «КрАЗ ЛІЗІНГ», ПАТ «Кременчукм'ясо», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ТОВ «Основа - цінні папери», ТОВ «Восток-Руда», ТОВ «Ініціатор-Ріелті», ПрАТ «Росава», ПАТ «Галичфарм», ПАТ «Зовнішньоторговельна фірма «КрАЗ», ТОВ «Факторингова компанія ФК Факторінг», ПАТ «Київсоюзшляхпроект», ТОВ «Газотурбінні технології», ТОВ «Перт», ТОВ «Гобарт», ТОВ «Гармоніка», ТОВ «Хімічні технології», які прямо або опосередковано пов'язані з зазначеним банком.

В подальшому, вказані суб'єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), а саме:

- документів та відомостей, визначених у п. 6 Положення щодо всіх операції з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті (міжбанківських кредитів, депозитів тощо), які надавалися/отримувалися банком - АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 за період з 01.01.2013 по час проведення виїмки;

- відомості та документи, які підтверджують виконання щодо взаємовідносин з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 пункту 3 постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20 структурними підрозділами Національного банку України, а саме: Генеральним департаментом банківського нагляду, Департаментом монетарної політики, Генеральним економічним департаментом, Департаментом бухгалтерського обліку, щодо обов'язку використання інформації щодо операцій банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків, регулювання грошово-кредитного ринку, виявлених у період з 01.01.2013 по час проведення виїмки порушень чинного законодавства та вжитих НБУ заходів реагування тощо.

Оскільки відомості, що містяться в зазначених вище документах, можуть бути використано як докази в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України в кримінальному провадженні №42016000000001725, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, адреса: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ), а саме:

- документів та відомостей, якими визначено розроблення, функціонування та надання банкам, в тому числі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код 09807856, МФО 300131) програмного забезпечення «КредІнфо» та «КредІнфо2», до якого банки зобов'язанні вносити відомості за кожною операцією з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті;

- документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), визначених пунктом 6 Положення про надання банками інформації за угодами купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 170/8769, щодо всіх операції з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті, які надавалися/отримувалися банками - АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 за період з 01.01.2013 по 15.07.2016, а саме:

● за кредитами, які отримані АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 від інших банків та окремо за коштами за операціями репо, що отримані від інших банків;

● за депозитами, які залучені АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 від інших банків;

● за операціями з отримання/залучення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

● за кредитами, які надані АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 іншим банкам та окремо за коштами за операціями репо, що надані іншим банкам;

● за депозитами, які розміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 в інших банках;

● за операціями з надання/розміщення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

● документів, які підтверджують виконання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 та іншими банками/контрагентами вимог пункту 7 Положення, щодо повідомлення НБУ про невиконання або неналежне виконання зобов'язань за вказаними у даному пункті угодами.

- документів та відомостей щодо вжитих заходів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на виконання Постанови Правління НБУ №346 від 17.08.2012 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» в тому числі, але не виключно: документи що підтверджують призначення Національним Банком України в період з 2012 року по 2016 ріки «куратора» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з наданням документів щодо його призначення, посадових інструкцій, звітів (результатів його діяльності, відомостей про його ідентифікаційні дані (прізвище ім'я по батькові, адреса реєстрації, проживання, контактні номери телефонів), плану фінансового оздоровлення, комплексний план щодо вжиття заходів передбачених вказаною Постановою;

- відомостей та документів, які підтверджують виконання структурними підрозділами Національного банку України, у тому числі Генеральним департаментом банківського нагляду, Департаментом монетарної політики, Генеральним економічним департаментом, Департаментом бухгалтерського обліку, вимог пункту 3 постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20, щодо обов'язку використання інформації про операцій банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків, регулювання грошово-кредитного ринку, виявлених у період з 01.01.2013 по 15.07.2016, порушень чинного законодавства та вжитих НБУ заходів реагування тощо в тому числі щодо АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856:

- положення про зазначені вище департаменти НБУ та їх структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи), накази про їх створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання, функції; повноваження (права та обов'язки) їх керівників (службові обов'язки), накази про їх призначення та звільнення за період з 01.01.2013 по 15.07.2016;

- документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) та відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) про службових осіб Національного банку України, до компетенції яких у період з 01.01.2013 до 01.07.2016 входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856, та контролю за виконанням вказаними банками постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20 та інших відомчих актів НБУ;

- відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) у паперовій та електронній формі, які підтверджують ознайомлення конкретних службових осіб Національного банку України з наданою АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856, банками/контрагентами інформацією, визначеною пунктом 6 зазначеного вище Положення, у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» щодо здійснення вказаними банками операцій з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті за період з 01.01.2013 до 13.07.2015;

- відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) у паперовій та електронній формі, про всіх працівників Національного банку України, які у період з 01.01.2013 до 13.07.2016 мали доступ (ознайомлювались) у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» з здійсненими АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 операціями з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті визначеними пунктом 6 Положення; накази про їх призначення та звільнення з посад, документи, якими визначено їх службові обов'язки; за аналогічною схемою документи щодо їх безпосередніх керівників;

- документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), якими підтверджується здійснення службовими особами Національного банку України банківського нагляду та контролю за фінансовою діяльністю АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 у період з 01.01.2013 до 13.07.2016, виявлені порушення чинного законодавства та вжиті НБУ заходи реагування щодо вказаних банків для їх усунення;

- документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують здійснення Національним банком України за період 2012-2016 років планових та позапланових перевірок АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856, надіслані НБУ до вказаних банків постанови Правління, листи, вказівки, рекомендації та інші документи, при здійсненні НБУ функцій банківського нагляду, забезпечення моніторингу щодо повернення банками стабілізаційних кредитів, застосування до банків адекватних заходів впливу; здійснення фінансового моніторингу; контролю за проведенням операцій щодо яких НБУ видано ліцензії, дозволи погодження;

- документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами Генерального департаменту банківського нагляду НБУ у період з 01.01.2013 по 15.07.2016 наступних функцій щодо АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856, їх банків-контрагентів, а саме: здійснення ефективного банківського нагляду; контролю за здійсненням територіальними управліннями Національного банку України якісного нагляду за вказаними банками; застосування до вказаних банків адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України; забезпечення моніторингу за поверненням АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 стабілізаційних кредитів, отриманих від Національного банку України;

- документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами Служби фінансового моніторингу Національного банку України у період з 01.01.2013 по 15.07.2016 наступних функцій щодо АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856, їх банків-контрагентів, а саме: нагляд за дотриманням зазначеними банками вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- документів та відомостей у паперовій та електронній формі щодо акціонерів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 протягом 2013-2016 років; документів, які підтверджують купівлю-продаж акцій вказаних банків, відповідних дозволів (погоджень) НБУ; усі наявні в НБУ відомості про акціонерів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856 які подавались з 01.01.2013 по 15.07.2016.

- документів поданих (які надавались АТ «Банк «Фінанси та Кредит») щодо застави власного майна, грошових коштів, в тому числі бухгалтерського обліку в яких відображається заставне майно АТ «Банк «Фінанси та Кредит»за період з 2013 по 15.07.2016;

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код 09807856, МФО 300131), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, у тому числі інформації отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банку, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу;

- інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через СЕП НБУ щодо АТ «Банк «Фінанси та Кредит» код 09807856, МФО 300131, що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2013 по 15.07.2016;

- виписки руху коштів по кореспондентським рахункам та всім іншим рахункам (гривня, валюта, цінні папери) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код 09807856, МФО 300131), відкритих в НБУ, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, назви установ та їх рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, підстава перерахування грошових коштів, за період з 01.01.2013 до 11.11.2015, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34031/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Харченку І. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59510558

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show