Постановление ВСУ по пересмотру о уважительности причин пропуска срока на апелляционное обжалование в связи с отсутствием полного текста решения


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

5 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   5
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   5
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 вересня 2016 року

м. Київ

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у складі:


Головуючого    Романюка Я.М.,
Суддів:    Гуменюка В.І.,    Охрімчук Л.І.,    Яреми А.Г.,
Лященко Н.П.,    Сімоненко В.М.,    

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором за заявою публічного акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ» про перегляд ухвали апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 вересня 2015 року та ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 лютого 2016 року,

в с т а н о в и л а :

У грудні 2013 року публічне акціонерне товариство «Піреус Банк МКБ» (далі – ПАТ «Піреус Банк МКБ») звернулось до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що 11 березня 2008 року між відкритим акціонерним товариством «Міжнародний комерційний банк» (далі – ВАТ «МКБ»), правонаступником якого є ПАТ «Піреус Банк МКБ», та ОСОБА_1 укладено кредитний договір, відповідно до якого, остання отримала кредит у розмірі 103 281 доларів США зі сплатою 12 % річних та кінцевим терміном повернення коштів 11 березня 2013 року. З метою забезпечення зобов’язань ОСОБА_1 за кредитним договором між банком та ОСОБА_2 було укладено договір поруки від 11 березня 2008 року, відповідно до умов якого поручитель зобов’язався відповідати перед банком за виконання позичальником усіх своїх зобов’язань перед кредитором в повному обсязі.

Посилаючись на те, що ОСОБА_1 своїх зобов’язань не виконала і станом на 22 листопада 2013 року заборгованість за договором складала 158 345,54 доларів США та 80 000 грн., банк просив стягнути зазначені суми з відповідачів в солідарному порядку. 

Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 6 травня 2015 року в позові відмовлено. 

Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 вересня 2015 року відмовлено ПАТ «Піреус Банк МКБ» у відкритті апеляційного провадження.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 лютого 2016 року касаційну скаргу ПАТ «Піреус Банк МКБ» відхилено, ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 вересня 2015 року залишено без змін. 

У заяві про перегляд рішення суду касаційної інстанції ПАТ «Піреус Банк МКБ» просить скасувати ухвали судів апеляційної та касаційної інстанцій, а справу направити до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги, посилаючись на неоднакове застосування касаційним судом статей 73, 222, 295 ЦПК України при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України, дослідивши матеріали справи та перевіривши наведені у заяві доводи, судова палата у цивільних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що заява підлягає задоволенню.

Відповідно до змісту ст. 360-4 ЦПК України Верховний Суд України скасовує судове рішення і передає справу на новий розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції, яка переглядається з підстави неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, при оскарженні судового рішення, що перешкоджає подальшому провадженні у справі, якщо установить, що воно є незаконним. 

Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, апеляційний суд, з висновками якого погодився суд касаційної інстанції, виходив із того, що доказів, які б свідчили про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження рішення місцевого суду банком не надано, а посилання банку на те, що причини пропуску строку на апеляційне оскарження є поважними, оскільки банк не отримав своєчасно копію рішення місцевого суду, не заслуговують на увагу, оскільки, як вбачається з журналу судового засідання від 6 травня 2015 року представник банку був присутнім у судовому засіданні під час проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду.

Проте у наданих для порівняння :

- ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20 березня 2013 року касаційний суд, скасовуючи ухвалу апеляційного суду та передаючи питання про відкриття апеляційного провадження у справі на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, виходив із того, що суд не взяв до уваги те, що сама по собі присутність сторони під час проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду без своєчасного отримання повного його тексту унеможливлює визначення необхідності подання апеляційної скарги та її мотивування, що є вимогою до статті 295 ЦПК України. Висновок суду про відсутність підстав для поновлення строку, встановленого процесуальним законом для подання апеляційної скарги на рішення суду, є таким, що не відповідає вимогам пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України стосовно забезпечення апеляційного оскарження рішення суду.

- від 17 квітня 2013 року, суд касаційної інстанції, скасовуючи ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження та направляючи справу до апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, виходив із того, що сама по собі присутність при проголошенні судового рішення не дає можливості мотивувати апеляційну скаргу, як того вимагає стаття 295 ЦПК України. 

Отже, наявне неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, а саме частини сьомої статті 73, статті 295 ЦПК України.

Усуваючи розбіжності у застосуванні касаційним судом зазначених вище норм процесуального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України виходить із такого. 

Згідно із частиною першою статті 294 України ЦПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

Відповідно до положень частини першої статті 73, частини третьої статті 294 ЦПК України апеляційний суд за заявою особи може поновити пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження у разі наявності поважних причин цього строку. 

За змістом пункту 2 частини третьої статті 297 ЦПК України якщо вказані особою, яка подала апеляційну скаргу, підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Відповідно до статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, а відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечено судовими процедурами, які повинні бути справедливими. 

Згідно із частиною першою статті 218 ЦПК України рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.

Відповідно до статті 222 ЦПК України копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення із викладом вступної та резолютивної частин. 

Судами встановлено, що під час проголошення оскаржуваного рішення у судовому засіданні був присутній представник ПАТ «Піреус Банк МКБ» ОСОБА_3 (а.с. 138).

Строк на апеляційне оскарження закінчився 16 травня 2015 року. 

Повний текст оскаржуваного рішення суду банк отримав лише 17 серпня 2015 року, що підтверджується штемпелем на конверті та роздруківкою з офіційного сайту ДП Укрпошта» (а.с. 151-152).

Таким чином рішення суду першої інстанції було надіслано ПАТ «Піреус Банк МКБ» поза межами строку на апеляційне оскарження, встановленого частиною першою статті 294 ЦПК України.

Апеляційна скарга подана 21 серпня 2015 року. 

Проте в разі, якщо недотримання строків апеляційного оскарження було зумовлене діями (бездіяльністю) суду першої інстанції, зокрема, особі не надіслана протягом строку на апеляційне оскарження копія повного тексту рішення суду першої інстанції, то ця обставина може бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення.

Постановляючи ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження, суд апеляційної інстанції, з висновками якого погодився касаційний суд, не звернув уваги на те, що з вини суду банк не отримав повного тексту оскаржуваного судового рішення у зв’язку з чим він був позбавлений права визначення необхідності подання апеляційної скарги та її мотивування, що є вимогою статті 295 ЦПК України, а тому апеляційний суд дійшов до передчасного висновку щодо відмови у відкритті апеляційного провадження. 

Ураховуючи вищезазначене, ухвалені у справі судові рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій підлягають скасуванню з направленням справи на розгляд до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження у справі.

Керуючись статтями 355, 3603, 3604 ЦПК України, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України 

п о с т а н о в и л а :

Заяву публічного акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ» задовольнити.

Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 лютого 2016 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 18 вересня 2015 року скасувати, справу передати на розгляд до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження у справі.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п. 3 ч. 1 ст. 355 ЦПК України.

Головуючий
Я.М. Романюк
Судді        
В.І. Гуменюк
Н.П. Лященко 
Л.І. Охрімчук
В.М. Сімоненко
А.Г. Ярема

Постанова від 7 вересня 2016 року № 6-1250цс16

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/9921EAD3BB7795BEC225802D003DBB07

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В данном случае ВСУ правомерно указал, что отсутствие направленного стороне полного текста решения в пределах срока на апелляционное обжалование является уважительной причиной для возобновления срока на апелляционное обжалование.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

42 минуты назад, ANTIRAID сказал:

в пределах срока на апелляционное обжалование

Интересно, а как тогда считается если в пределах этого срока направит суд, например на 9-й день, это уже не будет являться уважительной причиной для возобновления срока... и апелляционный суд должен отказать в возобновлении сроков...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, Bolt сказал:

Интересно, а как тогда считается если в пределах этого срока направит суд, например на 9-й день, это уже не будет являться уважительной причиной для возобновления срока... и апелляционный суд должен отказать в возобновлении сроков...

Думаю все равно есть основания и считать необходимо с момента получения полного текста

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, ANTIRAID сказал:

Думаю все равно есть основания и считать необходимо с момента получения полного текста

Я тоже на это надеюсь и судьи не будут понимать это буквально, хотя в последнее время они уж очень сильно увлеклись постановами ВСУ, даже непонятно зачем они тогда нужны, если есть ВСУ...)))

Link to comment
Share on other sites

 

3 часа назад, ANTIRAID сказал:

Думаю все равно есть основания и считать необходимо с момента получения полного текста

обратите внимание на сроки, 6 мая - ПИ, и 18 сентября _Апел., при этом представитель банка был на заседании и знал, что есть решение не в его пользу. Четыре месяца  ждали копию решения из суда? или приложили к апеляции свои требования к ПИ выдать им полное решение, а ПИ им отказывал? Да апелляцию они могли подать даже на том неполном решении которое получили с просьбой о том, что полный текст жалобы они предоставят после получения полного решения.

Я не оправдываю суд ПИ, но если бы так поступил не банк, то150% ему бы Конвенцию и конституцию не вспомнили, а напомнили бы ч.3 ст 27 цпк  о добросовестности выполнения своих прав и обязательств.

Объясните пож-та, я не понимаю, при чем к банку Конвенция о правах человека? Где в ней указано, что она направлена на защиту юридических лиц? Решения ЕСПЧ, которые я видела, все, о ФИО против гос-ва,  почему ВСУ и др. суды ее все время цитируют в защиту банков?

ВСУ предвзят, нет у нас равенства сторон.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, sofi сказал:

Да апелляцию они могли подать даже на том неполном решении которое получили с просьбой о том, что полный текст жалобы они предоставят после получения полного решения.

Полностью поддерживаю весь Ваш комментарий. В частности по этой фразе: я тоже так поступаю, т.к. "береженного Бог бережет" (с). В судах такое решение ВСУ в отношении ФИО было бы скорее исключением, чем правилом. Скажу больше: внести дополнение к апелляции (изменения) в связи с поздним получением полного текста после срока, тоже надо ох как постараться.

Может теперь станет проще :)
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, sofi сказал:

обратите внимание на сроки, 6 мая - ПИ, и 18 сентября _Апел., при этом представитель банка был на заседании и знал, что есть решение не в его пользу. Четыре месяца  ждали копию решения из суда? или приложили к апеляции свои требования к ПИ выдать им полное решение, а ПИ им отказывал?

Это тоже удивило. Ведь в ЦПКУ есть понятие срока на подачу апелляции в привязке НЕ к дате получения полного текста, а к событию - была ли сторона при оглашении решения или нет.

ПС. может я, как обычно, не до конца все прочитал в законах ))
 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, ais сказал:

Может теперь станет проще

Я думаю, что данная постанова будет нам в помощь...))

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, ais сказал:

Это тоже удивило. Ведь в ЦПКУ есть понятие срока на подачу апелляции в привязке НЕ к дате получения полного текста, а к событию - была ли сторона при оглашении решения или нет.

ПС. может я, как обычно, не до конца все прочитал в законах ))
 

Это достаточно спорно, присутствовать при оглашении "вступної та резолютивноЇ  частини", еще не значит, что сторона ознакомлена с содержанием самого решения (его, решения, просто НЕТ) Согласен с позицией ВСУ: "сама по собі присутність сторони під час проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду без своєчасного отримання повного його тексту унеможливлює визначення необхідності подання апеляційної скарги та її мотивування, що є вимогою до статті 295 ЦПК України. Кроме этого, не обпеспечивается "правова визначенність", что также является необходимым условием для дальнейших, юридически значимых действий Стороны по делу. Вместе с этим, нельзя не согласиться с высказыванием : " или приложили к апеляции свои требования к ПИ выдать им полное решение, а ПИ им отказывал", тут явно подыграли банковским, чтобы не дай Бог не подвергнуть риску  кредитно-банковскую систему країни :-) Думаю, этим уже никого не удивишь - сложившаяся судебная практика за последние лет этак 8.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

        ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
            П О С Т А Н О В А 
             24.10.2008 N 12 
      Про судову практику розгляду цивільних справ 
           в апеляційному порядку 
Проте в разі, якщо недотримання строків апеляційного оскарження було 
зумовлене діями (бездіяльністю) суду першої інстанції, зокрема, 
особа не була належним чином повідомлена про час і місце судового 
засідання  або  їй не надіслана протягом п'яти днів з дня 
проголошення рішення його копія, як це вимагається у частині 
третій статті 222 ЦПК ( 1618-15 ), то ці обставини можуть бути 
підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження за заявою 
особи, яка оскаржує судове рішення.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08

Link to comment
Share on other sites

Відповідно до п. 7 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №10 від 14.06.2012 р.:

«якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлено діями (бездіяльністю) суду, зокрема, особу не було належним чином повідомлено про час і місце судового засідання або їй не надіслано протягом двох днів із дня складання повного судового рішення його копію, як це передбачено частиною третьою статті 222 ЦПК, а також статтями 317, 321 ЦПК, то ці обставини можуть бути підставою для поновлення строку на касаційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення».

 

Як наголосив Європейський суд з прав людини у справі «Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії», сторони повинні мати можливість скористатися правом на вчинення позову чи подання апеляції з того моменту, коли вони ознайомилися із судовим рішенням, що покладають на них обов'язки або можуть порушувати їхні законні права чи інтереси. Як засіб спілкування між органами та сторонами, вручення рішення створює можливість для сторін знайомитись з рішенням та підставами для нього, таким чином надаючи їм змогу оскаржити його, якщо вони вважатимуть це за доцільне.

CASE OF MIRAGALL ESCOLANO AND OTHERS v. SPAIN - [Ukrainian Translation].pdf

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Залишається відкритим питання чи буде строк на апеляційне оскарження вважатися пропущеним, якщо рішення суду(повний текст) було направлене на адресу сторони у справі, але повернулося за закінченням терміну зберігання? А якщо ні, то чи набрало законної сили таке рішення? Чи може суд видавати виконавчий лист у такому випадку?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, west11 сказал:

Это достаточно спорно, присутствовать при оглашении "вступної та резолютивноЇ  частини", еще не значит, что сторона ознакомлена с содержанием самого решения (его, решения, просто НЕТ)

Как это его ещё нет? Оно есть, только без детализации в части основанй, и его можно получить после засидания по заяве, а значит отсчет срока уже начался, если сторона, желающая подать апелляцию, присутствовала при оглашении решения. Это её право брать или не брать вовремя решение в письменном виде. И если эта сторона не подала заявы вовремя и/или вовремя её не забрала (в т.ч. и с полным текстом) то это НЕ уважительная причина пропуска, а бездеятельность этой стороны, а значит не может являтся основанием для оновлення срока на подачу аппелляции (и др. жалобе).

22 часа назад, Bolt сказал:

Интересно, а как тогда считается если в пределах этого срока направит суд, например на 9-й день, это уже не будет являться уважительной причиной для возобновления срока... и апелляционный суд должен отказать в возобновлении сроков...


 

28 минут назад, sirota88 сказал:

Залишається відкритим питання чи буде строк на апеляційне оскарження вважатися пропущеним, якщо рішення суду(повний текст) було направлене на адресу сторони у справі, але повернулося за закінченням терміну зберігання? А якщо ні, то чи набрало законної сили таке рішення? Чи може суд видавати виконавчий лист у такому випадку?

А вот эти выше вопросы - просто супер! Интересно было бы услышать мнения профи...
 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, sirota88 сказал:

Залишається відкритим питання

1. чи буде строк на апеляційне оскарження вважатися пропущеним, якщо рішення суду(повний текст) було направлене на адресу сторони у справі, але повернулося за закінченням терміну зберігання?

2. А якщо ні, то чи набрало законної сили таке рішення?

3. Чи може суд видавати виконавчий лист у такому випадку?

Сугубо моё мнение:

1. Нет, срок не пропущен, так как решение не вручено, вот когда получит сторона, тогда и срок пойдёт на апелляционное обжалование.

2. Вот это для меня для самого всегда загадка, но на практике оно вступает в силу, но потом когда поновлюется срок на его обжалование и подаётся апелляционная скарга, то оно автоматически считается не вступившим в силу до рассмотрения апелляцией и это предусмотрено в Законе про выконавче провадження...

3. Опять таки этот вопрос в плотную переплетается с предыдущим, считаю, что нельзя, но выдаётся и так же само изымается у стягувача в случае возобновления срока на апелляционное обжалование и открытие апелляционного провадження...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, ais сказал:

Как это его ещё нет? Оно есть, только без детализации в части основанй, и его можно получить после засидания по заяве

А разве есть (иногда конечно бывает, что и есть, но это крайняя редкость)... Что значит детализации... ))) Это называется описательная и мотивировочная часть, а это самое главное для обжалования... То есть из 4 частей есть только 2 и то не значительные... Как Вы его сможете получить после заседания, когда в 99% случаев решения нет полного (и ещё дней пять как минимум не будет), а есть только вступительная та резолютивная части, и что они Вам дадут для написания скарги...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Bolt сказал:

Сугубо моё мнение:

1. Нет, срок не пропущен, так как решение не вручено, вот когда получит сторона, тогда и срок пойдёт на апелляционное обжалование.

2. Вот это для меня для самого всегда загадка, но на практике оно вступает в силу, но потом когда поновлюется срок на его обжалование и подаётся апелляционная скарга, то оно автоматически считается не вступившим в силу до рассмотрения апелляцией и это предусмотрено в Законе про выконавче провадження...

3. Опять таки этот вопрос в плотную переплетается с предыдущим, считаю, что нельзя, но выдаётся и так же само изымается у стягувача в случае возобновления срока на апелляционное обжалование и открытие апелляционного провадження...

1. Згоден з тим, що строк на апеляційне оскарження в такому випадку не пропущений, точніше він і не розпочався(ч.1 ст. 294 ЦПК).

2, Якщо строк на апеляційне оскарження не закінчився, то згідно ч. 1 ст. 223 ЦПК рішення суду не набрало законної сили.

3. З урахуванням положень ч. 2 ст. 368 ЦПК суд не має права видати виконавчий лист за рішенням, яке не набрало законної сили.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Bolt сказал:

А разве есть (иногда конечно бывает, что и есть, но это крайняя редкость)... Что значит детализации... ))) Это называется описательная и мотивировочная часть, а это самое главное для обжалования... То есть из 4 частей есть только 2 и то не значительные... Как Вы его сможете получить после заседания, когда в 99% случаев решения нет полного, а есть только вступительная та резолютивная части, и что они Вам дадут для написания скарги...

Полностью согласен. Похоже коллега где-то заблудился :-) ...     Рішення (вступна та резолютивна частини) - "відмовити у задоволення позову повністю" И что Вы будете обжаловать ? С чем в судебном решении не соглашаться ? Против чего апеллировать ?

 

5 часов назад, ais сказал:

Интересно, а как тогда считается если в пределах этого срока направит суд, например на 9-й день

Дык с моменту ОТРИМАННЯ, а не НАПРАВЛЕННЯ... А належним доказом поважной причины (как в приведенной выше Пост. ВСУ) - розписка о получении почтового отправления из суда. В апел. скарге просите про поновлення строку, який пропущено з поважних та незалежних від апелянта причин...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...