Постановление ВСУ по пересмотру о возможности зачета встречных однородных требований в банке до введения временной администрации


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року

м. Київ

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

головуючого Жайворонок Т.Є., 
суддів: Берднік І.С., Ємця А.А., –
 
за участю представників: 
приватного акціонерного товариства 
«Авіакомпанія «Буковина» – Величка О.В., 
 
публічного акціонерного товариства
«Укргазпромбанк» – Бондара Е.А., 
 Щербака Є.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Укргазпромбанк» (далі – ПАТ «Укргазпромбанк») про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 11 квітня 2016 року, постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2015 року та рішення Господарського суду Чернівецької області від 31 серпня 2015 року у справі № 926/985/15 за позовом ПАТ «Укргазпромбанк» до приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Буковина» (далі – ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина») про стягнення заборгованості в сумі 2 780 318,46 доларів США та пені в сумі 620 580,81 грн; за зустрічним позовом ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» до ПАТ «Укргазпромбанк», треті особи: ОСОБА_1, ОСОБА_2, публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс» (далі – ПАТ «СК «Укргазпромполіс»), про визнання кредитного зобов’язання у сумі 1 425 627,28 доларів США припиненим,

в с т а н о в и л а:

У червні 2015 року ПАТ «Укргазпромбанк» звернулося до суду з позовом до ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» про стягнення заборгованості за договором банківського кредиту від 29 грудня 2008 року № 1301-К/08 у сумі 2 780 318,46 доларів США та пені в сумі 620 580,81 грн. Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем своїх зобов’язань за договором у частині повернення кредитних коштів і сплати відсотків за користування кредитом.

У липні 2015 року ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» звернулося до суду з зустрічним позовом до ПАТ «Укргазпромбанк» про визнання кредитного зобов’язання у сумі 1 425 627,28 доларів США припиненим, посилаючись на те, що 24 березня 2015 року направило відповідачеві заяву про зарахування зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, тому згідно зі статтею 601 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) кредитні зобов’язання позивача у сумі 1 425 627,28 доларів США є припиненими.

Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 31 серпня 2015 року, залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2015 року, позов ПАТ «Укргазпромбанк» задоволено частково. Стягнуто з ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» на користь ПАТ «Укргазпромбанк» заборгованість у сумі 1 354 690,46 доларів США та пеню в сумі 620 580,81 грн. У задоволенні позовних вимог в частині стягнення 1 354 691,18 доларів США відмовлено. Зустрічний позов задоволено; визнано припиненими з 24 березня 2015 року зобов’язання ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» перед ПАТ «Укргазпромбанк» за договором банківського кредиту від 29 грудня 2008 року № 1301-К/08 на загальну суму 1 425 627,28 доларів США.

Постановою Вищого господарського суду України від 11 квітня 2016 року зазначені судові рішення в частині вирішення позову ПАТ «Укргазпромбанк» змінено, позов задоволено частково; стягнуто з ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» на користь ПАТ «Укргазпромбанк» 1 354 691,18 доларів США; у задоволенні позову в частині стягнення 1 425 627,28 доларів США відмовлено. Рішення Господарського суду Чернівецької області від 31 серпня 2015 року та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2015 року в частині стягнення з ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» пені в сумі 620 580,81 грн і судових витрат скасовано, справу в цій частині направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. У решті судові рішення залишено без змін.

У заяві про перегляд Верховним Судом України судових рішень у справі № 926/985/15 з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 11116 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК), ПАТ «Укргазпромбанк», посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції положень статей 514, 515, 601 ЦК, просить скасувати постанову Вищого господарського суду України від 11 квітня 2016 року, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2015 року, рішення Господарського суду Чернівецької області від 31 серпня 2015 року та ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог ПАТ «Укргазпромбанк» у повному обсязі.

В обґрунтування заяви надано копії постанов Вищого господарського суду України від 10 серпня 2016 року у справі № 910/32744/15, від 12 липня 2016 року у справі № 914/2170/15, від 13 липня 2016 року у справі № 916/4737/14, від 13 липня 2016 року у справі № 910/25484/15, від 20 липня 2016 року у справі № 914/2753/15, а також копію постанови Верховного Суду України від 06 квітня 2016 року у справі № 3-174гс16, в яких, на думку заявника, по-іншому застосовано одні й ті самі норми права при вирішенні спору у подібних правовідносинах.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників ПАТ «Укргазпромбанк», ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина», перевіривши наведені ПАТ «Укргазпромбанк» обставини, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

У справі, яка розглядається, судами встановлено, що 29 грудня 2008 року між акціонерним банком «Укргазпромбанк» (далі – АБ «Укргазпромбанк»; правонаступником якого є ПАТ «Укргазпромбанк») і відкритим акціонерним товариством «Авіакомпанія «Буковина» (правонаступником якого є ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина») (позичальник) укладено договір банківського кредиту № 1301-К/08, за умовами якого (з урахуванням умов додаткових угод від 24 червня 2009 року № 5, від 26 грудня 2014 року № 38) банк відкрив позичальникові відновлювальну кредитну лінію з граничним лімітом у розмірі 2 667 082,00 доларів США та 1 090 000,00 грн. 

Згідно з додатковою угодою від 04 січня 2012 року № 14 до цього договору відповідач зобов’язався повертати кредит за графіком повернення кредиту до 06 листопада 2015 року та сплачувати процентну ставку з 01 січня 2012 року у розмірі 12,0 % річних при наданні кредиту у доларах США та у розмірі 20,0 % річних при наданні кредиту у національній валюті України. 

Погашення заборгованості за кредитною лінією здійснюється у валюті фактичної заборгованості згідно з встановленим додатком від 26 грудня 2014 року № 1 до цього договору графіком повернення кредиту, що є невід’ємною частиною договору. Сплата процентів за користування кредитом і погашення заборгованості за кредитом здійснюється у валюті, в якій фактично надавалися кредитні кошти.

Згідно з підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 кредитного договору у разі порушення позичальником будь-якого зобов’язання за цим договором та/або договорами, укладеними у забезпечення виконання зобов’язань позичальника за цим договором, банк має право вимагати дострокового повернення наданого кредиту та звернути стягнення на заставлене майно для задоволення своїх вимог. Пунктом 5.1 договору передбачено, що позивач за невиконання грошового зобов’язання, як то неповернення кредиту та/або несплата процентів за користування кредитом, сплачує банку пеню у сумі, що розраховується виходячи із подвійної облікової ставки Національного Банку України (далі – НБУ).

ПАТ «Укргазпромбанк» свої зобов’язання з видачі кредиту виконав, що підтверджується меморіальними ордерами.

За розрахунками банку, станом на 10 червня 2015 року прострочені зобов’язання відповідача за кредитним договором становлять 2 780 318,46 доларів США у тому числі: прострочена заборгованість за кредитом 160 000,00 доларів США, заборгованість за відсотками за користування кредитом за період із січня 2015 року по квітень 2015 року – 105 883,28 доларів США, заборгованість за кредитом, що стягується достроково, 2 487 082,00 доларів США, заборгованість за відсотками за користування кредитом за травень 2015 року, що стягується достроково, 27 353,18 доларів США, пеня – 620 580,81 грн.

06 квітня 2009 року між АБ «Укргазпромбанк» і відкритим акціонерним товариством «Страхова компанія «Укргазпромполіс» (правонаступником якого є ПАТ «СК «Укргазпромполіс») (вкладник) укладено генеральну угоду № С-USD-101 про порядок укладання договорів банківських вкладів з юридичною особою.

22 серпня 2014 року між ПАТ «Укргазпромбанк» і ПАТ «СК «Укргазпромполіс» (вкладник) укладено договір банківського вкладу № С-USD-101 «Короткостроковий-14», за умовами якого вкладник розмістив у банку депозитний вклад на загальну суму 1 370 000,00 доларів США, що підтверджується копією відповідного платіжного доручення від 22 серпня 2014 року № 66 і випискою з поточного рахунка ПАТ «СК «Укргазпромполіс» від 22 серпня 2014 року. Згідно з додатковим договором від 24 грудня 2014 року № 4 до договору банківського вкладу «Короткостроковий-14» строк дії цього договору продовжено до 24 березня 2015 року, а сума вкладу зменшено до 34 000,00 доларів США.

24 грудня 2014 року між ПАТ «Укргазпромбанк» і ПАТ «СК «Укргазпромполіс» (вкладник) укладено договір банківського вкладу № С-USD-101 «Короткостроковий-15», за умовами якого вкладник розмістив у банку депозитний вклад на загальну суму 1 336 000,00 доларів США, що підтверджується копією відповідного платіжного доручення від 24 грудня 2014 року та випискою з поточного рахунка ПАТ «СК «Укргазпромполіс» від 24 грудня 2014 року. Термін повернення вкладу – 24 березня 2015 року.

19 січня 2015 року між ПАТ «СК «Укргазпромполіс» (первісний кредитор) і ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги на вкладному (депозитному) рахунку № 04/15, за умовами якого первісний кредитор передає (відступає) у власність новому кредиторові право вимоги грошових коштів у розмірі 34 000,00 доларів США, які обліковуються на депозитному рахунку первісного кредитора за генеральною угодою від 06 квітня 2009 року № С-USD-101 і договором банківського вкладу від 22 серпня 2014 року № С-USD-101 «Короткостроковий-14», а новий кредитор приймає їх у власність і набуває всіх відповідних прав кредитора у зобов’язаннях, за що сплачує первісному кредитору визначену договором ціну.

19 січня 2015 року між ПАТ «СК «Укргазпромполіс» (первісний кредитор) і ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги на вкладному (депозитному) рахунку № 05/15, за умовами якого первісний кредитор передає (відступає) у власність новому кредиторові право вимоги грошових коштів у розмірі 1 336 000,00 доларів США, які обліковуються на депозитному рахунку первісного кредитора за генеральною угодою від 06 квітня 2009 року № С-USD-101 і договором банківського вкладу від 24 грудня 2014 року № С-USD-101 «Короткостроковий-15», а новий кредитор приймає їх у власність і набуває всіх відповідних прав кредитора у зобов’язаннях, за що сплачує первісному кредитору визначену договором ціну.

За актами приймання-передачі документів до договорів про відступлення права вимоги від 19 січня 2015 року первісний кредитор передав новому кредитору документи, які посвідчують право вимоги.

У подальшому ПАТ «СК «Укргазпромполіс» направило ПАТ «Укргазпромбанк» повідомлення, які отримано банком 19 березня 2015 року (вхідний № 1128), про передачу (відступлення) права вимоги за цими договорами, а саме про заміну кредитора у зобов’язанні за договорами банківського вкладу № С-USD-101 «Короткостроковий-14» і № C-USD-101 «Короткостроковий-15». 

23 березня 2015 року ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» направило ПАТ «Укргазпромбанк» заяви № 51-89к та № 51-90к про повернення в повному обсязі вкладів, які обліковуються на депозитних рахунках за договорами банківського вкладу № С-USD-101 «Короткостроковий-14» і № C-USD-101 «Короткостроковий-15» у розмірі 34 000,00 та 1 336 000,00 доларів США на підставі статей 512, 1060 ЦК.

ПАТ «Укргазпромбанк» у листі від 26 березня 2015 року № 800 відмовило ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» у поверненні вкладу за договором банківського вкладу № С-USD-101 «Короткостроковий-14».

Разом із тим у листі від 26 березня 2015 року № 801 ПАТ «Укргазпромбанк» повідомило ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» про неможливість повернути вклад у сумі 1 336 000,00 доларів США за договором банківського вкладу № С-USD-101 «Короткостроковий-15» у зв’язку з тим, що по закінченні строку дії зазначеного договору вклад у повному розмірі 24 березня 2015 року повернуто вкладнику на його поточний рахунок.

14 серпня 2012 року між ПАТ «Укргазпромбанк» і ОСОБА_2 укладено договір банківського рахунка № 5479, за умовами якого банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній та/або іноземній валюті для розрахунків при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством; договір є укладеним на невизначений строк і діє до закриття рахунку.

27 лютого 2015 року ОСОБА_2 звернувся до ПАТ «Укргазпромбанк» із заявою про видачу коштів у сумі 48 728,81 доларів США, розміщених на його поточному рахунку, однак у листі від 05 березня 2015 року № 485 банк повідомив про неможливість задоволення вимоги ОСОБА_2 у зв’язку з обмеженням видачі готівкових коштів в іноземній валюті з поточних рахунків клієнтів (до 15 000 грн на добу на одного клієнта).

02 березня 2015 року між ОСОБА_2 (первісний кредитор) і ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» (новий кредитор) укладено договір передачі (відступлення) права вимоги на поточних рахунках № 2/П, за умовами якого первісний кредитор передає (відступає) у власність новому кредиторові право вимоги грошових коштів у сумі 48 728,81 доларів США, які обліковуються на поточному рахунку первісного кредитора за договором банківського рахунка від 14 серпня 2012 року № 5479, а новий кредитор приймає їх у власність і набуває всіх відповідних прав кредитора у зобов’язаннях, за що сплачує первісному кредиторові визначену договором ціну. На виконання цього договору між сторонами складено акт приймання-передачі документів.

ОСОБА_2 у листі від 11 березня 2015 року (отримано позивачем 19 березня 2015 року) повідомив ПАТ «Укргазпромбанк» про передачу (відступлення) права вимоги за договором банківського рахунка № 5479 новому кредиторові – ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина».

05 листопада 2012 року між ПАТ «Укргазпромбанк» і ОСОБА_1 укладено договір банківського рахунка № 17800, за умовами якого банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній та/або іноземній валюті для розрахунків при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством; договір є укладеним на невизначений строк і діє до закриття рахунка.

12 березня 2015 року ОСОБА_1 звернулася до ПАТ «Укргазпромбанк» із заявою про видачу коштів у сумі 6 900,00 доларів США, розміщених на її поточному рахунку, однак у листі від 25 березня 2015 року № 759 банк повідомив про неможливість задоволення цієї вимоги у зв’язку з обмеженням видачі готівкових коштів. 

13 березня 2015 року між ОСОБА_1 (первісний кредитор) і ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» (новий кредитор) укладено договір передачі (відступлення) права вимоги на поточних рахунках № 1/Б, за умовами якого первісний кредитор передає (відступає) у власність новому кредиторові право вимоги грошових коштів у розмірі 6 900,00 доларів США, які обліковуються на поточному рахунку первісного кредитора за договором банківського рахунка від 05 листопада 2012 року № 17800, а новий кредитор приймає їх у власність і набуває всіх відповідних прав кредитора у зобов’язаннях, за що сплачує первісному кредиторові визначену договором ціну. На виконання цього договору між сторонами складено акт приймання-передачі документів.

ОСОБА_1 у листі від 17 березня 2015 року (отримано позивачем 19 березня 2015 року) повідомила ПАТ «Укргазпромбанк» про передачу (відступлення) права вимоги за договором банківського рахунка № 17800 новому кредиторові – ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина».

24 березня 2015 року ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» звернулося до ПАТ «Укргазпромбанк» із заявою про зарахування зустрічних однорідних вимог, в якій зазначило, що воно є кредитором за зазначеними договорами про відступлення права вимоги по відношенню до банку на суму 1 425 628,00 доларів США, строк сплати яких настав; одночасно ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» є боржником банку на суму 2 699 141,28 доларів США за договором банківського кредиту від 29 грудня 2008 року № 1301-К/08 (з урахуванням вимоги банку за лютий 2015 року щодо дострокового повернення кредиту). Отже, на підставі статті 601 ЦК ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» зазначило, що його зобов’язання на загальну суму 1 425 627,28 доларів США (проценти за кредитом: за січень 2015 року у розмірі 27 353,18 доларів США, за лютий 2015 року у розмірі 24 706,10 доларів США та заборгованість за кредитом у розмірі 1 373 568,72 доларів США) є припиненими; після зарахування зустрічних однорідних вимог станом на 24 березня 2015 року заборгованість ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» за тілом кредиту становить 1 273 513,28 доларів США, за процентами – 0.

22 січня 2015 року правлінням НБУ прийнято постанову № 42/БТ «Про віднесення ПАТ «Укргазпромбанк» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку».

07 квітня 2015 року правлінням НБУ прийнято постанову № 217 «Про віднесення ПАТ «Укргазпромбанк» до категорії неплатоспроможних», а згідно з рішеннямм Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 квітня 2015 року № 70 з 08 квітня 2015 року розпочато процедуру виведення банку з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації до 07 липня 2015 року, яку в подальшому продовжено до 07 серпня 2015 року; з 07 серпня 2015 року припинено тимчасову адміністрацію ПАТ «Укргазпромбанк».

Судові рішення у справі, яка розглядається, мотивовано тим, що ПАТ «СК «Укргазпромполіс», ОСОБА_1, ОСОБА_2, скориставшись своїм правом, передбаченим статтею 512 ЦК, правомірно відступили ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» право вимоги за договорами банківського вкладу та банківського рахунка; вимоги первісних кредиторів на момент відступлення цих прав були дійсними; зазначені особи належним чином повідомили ПАТ «Укргазпромбанк» про заміну кредитора у зобов’язанні та надали відповідні докази прав нового кредитора;

– набувши право вимоги на об’єкт вимоги – грошові кошти, ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» стало кредитором ПАТ «Укргазпромбанк» за майновими зобов’язаннями; водночас ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» є боржником перед ПАТ «Укргазпромбанк» за договором банківського кредиту, за умовами якого у відповідача з лютого 2015 року виникло зобов’язання щодо дострокового погашення кредитної заборгованості внаслідок прострочення платежів;

– зарахування зустрічних однорідних вимог як односторонній правочин, є волевиявленням суб'єкта правочину, спрямованим на настання певних правових наслідків у межах двосторонніх правовідносин. Зарахування зустрічних однорідних вимог є способом припинення одночасно двох зобов'язань, в одному з яких одна сторона є кредитором, а інша – боржником, а в другому – навпаки (боржник у першому зобов'язанні є кредитором у другому). Однорідність цих вимог випливає з їх юридичної природи і матеріального змісту та не залежить від підстав виникнення зобов'язань; зарахування зустрічних однорідних вимог, про яке заявлено однією зі сторін у зобов'язанні, не пов'язується із прийняттям такого зарахування іншою стороною;

– заява ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» про зарахування зустрічних однорідних вимог від 24 березня 2015 року як односторонній правочин, а також договори про відступлення права вимоги у встановленому порядку недійсними не визнані, а заява ПАТ «Укргазпромбанк» щодо недійсності правочину про зарахування вимог, а у подальшому – про нікчемність правочинів, не взято судом до уваги, оскільки з такими вимогами банк звернувся під час перегляду справи в апеляційному порядку без обґрунтування причин неподання таких заяв до суду першої інстанції;

зарахування зустрічних однорідних вимог проведено ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» 24 березня 2015 року, до введення у ПАТ «Укргазпромбанк» тимчасової адміністрації, отже вимоги частини п’ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо заборони зарахування зустрічних вимог під час процедури здійснення тимчасової адміністрації порушено не було, а підстави нікчемності правочину відповідно до статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» відсутні;

постанова НБУ № 42/БТ «Про віднесення ПАТ «Укргазпромбанк» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку» не містить заборони на здійснення зарахування зустрічних вимог

За таких обставин суди, встановивши факт наявності між сторонами у справі взаємних зустрічних однорідних (грошових) зобов’язань, строк виконання яких настав, дійшли висновку про наявність правових підстав для припинення з 24 березня 2015 року зобов’язання ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» перед ПАТ «Укргазпромбанк» за договором банківського кредиту від 29 грудня 2008 року № 1301-К/08 на загальну суму 1 425 627,28 доларів США.

Відповідно до положень статті 11114 ГПК Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з підстав, передбачених статтею 11116 ГПК.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 11116 ГПК заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана на підставі неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах.

Ухвалення різних за змістом судових рішень має місце у разі, коли суд (суди) касаційної інстанції при розгляді двох чи більше справ за подібних предмета спору, підстав позову, змісту позовних вимог та встановлених судом фактичних обставин і однакового матеріально-правового регулювання спірних правовідносин дійшов (дійшли) неоднакових правових висновків, покладених в основу цих судових рішень.

Подібність правовідносин означає, зокрема, тотожність суб’єктного складу учасників відносин, об’єкта та предмета правового регулювання, а також умов застосування правових норм (зокрема часу, місця, підстав виникнення, припинення та зміни відповідних правовідносин). Зміст правовідносин із метою з’ясування їх подібності у різних рішеннях суду касаційної інстанції визначається обставинами кожної конкретної справи, перевірка встановлення правильності яких не належить до компетенції Верховного Суду України. 

Із наданої заявником для порівняння копії постанови суду касаційної інстанції від 10 серпня 2016 року у справі № 910/32744/15 вбачається, що у цій справі та у справі, яка розглядається, обставини, що формують зміст правовідносин і впливають на застосування норм матеріального права, не можна визнати подібними. У зазначених справах суд встановив різні фактичні обставини та прийняв відповідні рішення, що не свідчить про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, які є підставою для перегляду відповідно до пункту 1 частини першої статті 11116 ГПК.

У справах № 914/2170/15, № 916/4737/14, № 910/25484/15, № 914/2753/15, копії постанов у яких надано заявником на підтвердження підстав для перегляду судового рішення в порядку, передбаченому пунктом 1 частини першої статті 11116 ГПК, суд касаційної інстанції скасував рішення судів попередніх інстанцій, а справи передав на новий розгляд до суду першої інстанції для з’ясування обставин, які мають значення для правильного вирішення спору, й безпосередньо впливають на висновок суду про наявність або відсутність підстав для задоволення позову. Ці постанови не містять висновків, які б свідчили про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах.

Аналіз висновків, зроблених судом касаційної інстанції у справі, що розглядається, також не свідчить про їх невідповідність висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України від 6 квітня 2016 року у справі № 910/8058/15-г (№ 3-174гс16) щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права, оскільки встановлені у справах фактичні обставини та матеріально-правове регулювання відповідних їм правовідносин не є подібними.

Відповідно до частини першої статті 11126 ГПК Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно.

Зважаючи на те, що обставини, на які посилається заявник як на підставу для перегляду судових рішень, не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи № 926/985/15, заява ПАТ «Укргазпромбанк» не підлягає задоволенню.

Керуючись пунктом 6 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», статтями 11116, 11123, 11124, 11126 ГПК, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

п о с т а н о в и л а :

У задоволенні заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Укргазпромбанк» про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 11 квітня 2016 року, постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2015 року та рішення Господарського суду Чернівецької області від 31 серпня 2015 року у справі № 926/985/15 відмовити.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 11116 ГПК.

Головуючий Т.Є. Жайворонок
Судді:
І.С. Берднік
А.А. Ємець

Постанова від 17 травня 2017 року № 3-1272гс16

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/308D5807586EDE94C2258131004A93CF

Link to comment
Share on other sites

ВСУ согласился с решениями низших инстанций признавших правомерным проведения зачета встречных однородных требований в банке до введения временной администрации. При этом временный администратор забыл указать о ничтожности этих договоров в суде первой инстанции, постановление о признании банка проблемным не содержало запрет на проведение зачета, и никто не указал на связанные лица.

Еще одно решение подтверждающее исключительно предвзятое отношение Фонда к ликвидации банков и умышленном проигрыше дела. При этом на сегодня никто не мешает Фонду признать эти договора ничтожными и вновь оспорить сделку, однако это вряд ли будет сделано.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...