Лицензии и дозвилы УкрСиббанка


Recommended Posts

Суть вопроса вот в чем:

есть на сайте хорошее решение по признанию недействительным кредитного договора в валюте....

одним из оснований было существенное отличие в Дозволе банка перечня разрешенных операций, а именно в новом Дозвиле (после реорганизации в ПАТ) указаны готівкові операції з іноземною валютою... чего ранее не было...

так вот....

кто сталкивался с таким же отличиями в Дозвилах, конкретно интересует УкрСиббанк.

Возможно, кто-то выложит на сайте копии этих Дозвилов "до" и "после"

Заранее благодарна....

Link to comment
Share on other sites

Суть вопроса вот в чем:

есть на сайте хорошее решение по признанию недействительным кредитного договора в валюте....

одним из оснований было существенное отличие в Дозволе банка перечня разрешенных операций, а именно в новом Дозвиле (после реорганизации в ПАТ) указаны готівкові операції з іноземною валютою... чего ранее не было...

так вот....

кто сталкивался с таким же отличиями в Дозвилах, конкретно интересует УкрСиббанк.

Возможно, кто-то выложит на сайте копии этих Дозвилов "до" и "после"

Заранее благодарна....

можно посмотреть в интернете перелик банков которым наданы лиццензии и письмови дозволи

найдуу-- напишу где

это должно быть в постанове НБУ как додаток

я смотрела Сиб, в дозволе куча всего без залучення и розмищення

попробуйте через поисковик

Link to comment
Share on other sites

можно посмотреть в интернете перелик банков которым наданы лиццензии и письмови дозволи

найдуу-- напишу где

это должно быть в постанове НБУ как додаток

я смотрела Сиб, в дозволе куча всего без залучення и розмищення

попробуйте через поисковик

а какой промежуток времени вам нужен? у меня есть дозвыл додаток до дохвола от 2001 года их предоставили в суде, а есть еще более поздний кажется в 2009 что-то они еще получали.
Link to comment
Share on other sites

До відома користувачів!

Для зручності користування списком банків та переліком операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, інформація надана за такою нумерацією операцій:

Банківські операції, які банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії:

1Л Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб

2Л Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них

3Л Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик

Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:

1Н Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі

2Н Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг)

3Н Лізинг

4Н Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів

5Н Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів

6Н Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток

7Н Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій

Операції, які банки мають право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:

Операції з валютними цінностями

1 Неторговельні операції з валютними цінностями

2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України

3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті

4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України

5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними

6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними

7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України

8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках

9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України

10 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках

11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках

12 Емісія власних цінних паперів

13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів

14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг)

15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб

16 Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї

17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

18 з інструментами грошового ринку

19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках

20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами

21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

23 Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

перечень дозволов ,НЕ пойму либо меня слепень трах либо крыша сьехала НУ невижу фин послуг кредит позыка

102 Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

22 04.12.2001 22-2 29.07.2003

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

152 Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" м. Харків, проспект Московський, 60

75 24.12.2001 75-2 19.11.2002

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

довненько просматривал подписанные пчеловодом банковские лицензии схожий формат даты более свежие

Link to comment
Share on other sites

НО самое главное:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 275 від 17.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

від 21 серпня 2001 р.

за N 730/5921

Про затвердження Положення про порядок видачі банкам

банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій

на виконання окремих операцій

2.5. Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на

здійснення якої потрібно мати її ліцензію, може здійснюватися

банком лише після отримання ліцензії цієї комісії, що видається у

порядку, визначеному чинним законодавством України.

И ЕЩЕ:

5.11. Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій

з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної

валюти на валютному ринку України банк має відповідати таким

спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж

120 млн. гривень. Місцеві кооперативні банки не мають права

здійснювати операції із залучення та розміщення іноземної валюти

на міжбанківському ринку (крім операцій з центральним

кооперативним банком). { Підпункт "а" пункту глави 5 із змінами,

внесеними згідно з Постановами Національного банку N 373

( z1289-05 ) від 12.10.2005, N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }

{ Пункт глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою

Національного банку N 374 ( z1079-06 ) від 25.09.2006 }

КТО ТАКИЕ Місцеві кооперативні банки???

Link to comment
Share on other sites

а какой промежуток времени вам нужен? у меня есть дозвыл додаток до дохвола от 2001 года их предоставили в суде, а есть еще более поздний кажется в 2009 что-то они еще получали.

если можно выложите Дозвил 2001 и Дозвил 2009

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Добрый день! Возможно у кого-то есть дозил Укрсибба на 2008 г. Если есть - сбросьте пожалуйста! Спасибо!

А Ощадбанка за 2007 г. есть у кого-то?

Link to comment
Share on other sites

у общадбанка(сбербанка) она есть с 1917года =))))))

Не знаю, в исковом запросили предоставить. А знакомый юрист говорил, что на 2007 г. у них не было или лицензии, или дозвола. Просто это было с полгода назад, и я не запомнила, что он сказал, т.к. тогда мне это было не нужно. А по квитанциям ничего не подскажете? Буду очень признательна, если сможете помочь словом. Я с полчаса назад вопрос задала.

Link to comment
Share on other sites

Не знаю, в исковом запросили предоставить. А знакомый юрист говорил, что на 2007 г. у них не было или лицензии, или дозвола. Просто это было с полгода назад, и я не запомнила, что он сказал, т.к. тогда мне это было не нужно. А по квитанциям ничего не подскажете? Буду очень признательна, если сможете помочь словом. Я с полчаса назад вопрос задала.

НБУ ДОЗВОЛЫ БАНКИ посмотри через поиск потерял адрес

есть несколько сайтов от НБУ каму какие лицензии и дозволы давались

Link to comment
Share on other sites

НБУ ДОЗВОЛЫ БАНКИ посмотри через поиск потерял адрес

есть несколько сайтов от НБУ каму какие лицензии и дозволы давались

Ну вот, нашла только тако по состоянию на 01.10.2007 г. - Банківська ліцензія № 148 від 16.01.2002 р., письмовий дозвіл № 148-2 від 29.04.2002 р. перелік операцій за нумерацією 1-9, 11-14, 16-22 згідно додатку. А додатку не могу найти.

Link to comment
Share on other sites

Ну вот, нашла только тако по состоянию на 01.10.2007 г. - Банківська ліцензія № 148 від 16.01.2002 р., письмовий дозвіл № 148-2 від 29.04.2002 р. перелік операцій за нумерацією 1-9, 11-14, 16-22 згідно додатку. А додатку не могу найти.

не помню ветку скидывал на сайт распечаткучто обозначает каждый пункт щас не найду ,перетосовал все

и к тому же скинь адрес где взяла перечень многим понадобится ,беда в том что в поиск надо правильно задать вопрос

а его простому не смушленому не всегда удается его сформулировать!! :(

Link to comment
Share on other sites

не помню ветку скидывал на сайт распечаткучто обозначает каждый пункт щас не найду ,перетосовал все

и к тому же скинь адрес где взяла перечень многим понадобится ,беда в том что в поиск надо правильно задать вопрос

а его простому не смушленому не всегда удается его сформулировать!! :(

Вот здесь. А на других сайтах пробовала - фиг вам. Информация недоступна.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/LB07265.html

Link to comment
Share on other sites

не помню ветку скидывал на сайт распечаткучто обозначает каждый пункт щас не найду ,перетосовал все

и к тому же скинь адрес где взяла перечень многим понадобится ,беда в том что в поиск надо правильно задать вопрос

а его простому не смушленому не всегда удается его сформулировать!! :(

Вот нашла по пунктикам перечень разрешенніх операций.

http://lawua.info/bdata2/ukr2047/pg-3.htm

Жаль, если ошибаюсь, но по моему на валютные кредиты и прием валюты от физ.лиц наличными в кассу Ощаду дозволу никто не давал.

Link to comment
Share on other sites

не помню ветку скидывал на сайт распечаткучто обозначает каждый пункт щас не найду ,перетосовал все

и к тому же скинь адрес где взяла перечень многим понадобится ,беда в том что в поиск надо правильно задать вопрос

а его простому не смушленому не всегда удается его сформулировать!! :(

Добрый вечер! Нашла додаток, что какой пункт обозначает. Но у меня другой вопрос. Писменный дозвил Ощадбанк получил в 2002 г. Априори - там нет разрешения на кредитование в валюте, т.к. в 2002 г. оно было запрещено. Я права?

Но при наличии банковской лицензии согл. п.3Л єтой лицензии ( я не знаю, есть ли такой пункт в их лицензии, она тоже 2002 г.)- розміщення залучених коштів від власного імені, на своїх умовах та на власний ризик. Єтот пунктик дает им право на валютное кредитование?

Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер! Нашла додаток, что какой пункт обозначает. Но у меня другой вопрос. Писменный дозвил Ощадбанк получил в 2002 г. Априори - там нет разрешения на кредитование в валюте, т.к. в 2002 г. оно было запрещено. Я права?

Но при наличии банковской лицензии согл. п.3Л єтой лицензии ( я не знаю, есть ли такой пункт в их лицензии, она тоже 2002 г.)- розміщення залучених коштів від власного імені, на своїх умовах та на власний ризик. Єтот пунктик дает им право на валютное кредитование?

Лицензия Укрсиббанка еще более древняя 1991 год, а дозвил 2009. Кредитование в 2006 году тоже получается ничем не оправдано.
Link to comment
Share on other sites

Лицензия Укрсиббанка еще более древняя 1991 год, а дозвил 2009. Кредитование в 2006 году тоже получается ничем не оправдано.

Нет. Дозвил укрсибу выдан 19.11.2002 г. А в 2009 додаток до дозволу судя по всему. Вот и хотелось бы узнать, где можно посмотреть, когда и кому выдавали додатки.

Link to comment
Share on other sites

насколько я понял срок действия Банковской лицензии и Дозвола 3 года.

Link to comment
Share on other sites

Нет. Дозвил укрсибу выдан 19.11.2002 г. А в 2009 додаток до дозволу судя по всему. Вот и хотелось бы узнать, где можно посмотреть, когда и кому выдавали додатки.

"Дозвил укрсибу выдан 19.11.2002 г." и тем же числом "додаток"

Link to comment
Share on other sites

Если срок лицензии 3 года, то получается что с 2005 года у них все незаконно?????? Это очень интересно. Правда ли , что срок 3 года ???

http://lawua.info/bdata2/ukr2047/pg-3.htm

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/LB07265.html

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...