З А К О Н У К Р А Ї Н И Про судовий збір


Recommended Posts

Новый закон Украины о Судебном сборе, который пока еще не набрал чинности (наберет с 1 ноября 2011 года) содержит исчерпывающий перечень условий, согласно которым заявитель освобождается от оплаты судебного сбора, а именно:

2. Судовий збір не справляється за подання:

1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового

рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою,

юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних

зобов'язань при вирішенні справи судом;

2) заяви про скасування судового наказу;

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку

виконання судового рішення;

4) заяви про поворот виконання судового рішення;

5) заяви про винесення додаткового судового рішення;

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в

установленому законом порядку безвісно відсутньою або

недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на

строк не менш як три роки;

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно

для призначення пенсії або одержання допомоги за

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала

безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави

вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної

дієздатності фізичної особи;

10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної

дієздатності;

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в

примусовому порядку;

12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до

протитуберкульозного закладу;

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу

місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так

само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів

дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;

14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у

разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону

або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано

Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України

та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Как видим, в этом исчерпывающем перечне нет освобождения от оплаты судебного сбора при подачи заявы в суд с целью защиты прав потребителей. Нет даже намека на это

Т.е. как бы может возникнуть коллизия, когда суды еще больше будут препятствовать такому "бесплатному" обращению в суд. Не секрет, что и в данный момент суды и так не сильно хотят провадження по защите прав потребителей, отфутболивают заявы граждан, оставляют без движения, вымогая оплаты судебного сбора "по-полной". При этом могут быть различные формулировки:

Приведу наиболее встречающиеся:

1.

«Оскільки рішення оскаржується в повному обсязі, в т.ч. в частині стягнення заборгованості за кредитним договором, тому положення ЗУ «Про захист прав споживачів» не застосовується»

2.

"Посилання позивача на ЗУ "Про захист прав споживачів" є безпідставним, оскільки позивач оспорює кредитний договір"

3.

Після укладення договору між сторонами виникають кредитні правовідносини, тому до спорів щодо виконання цього договору цей закон (ЗУ "Про захист прав споживачів") не може застосовуватись, а застосуванню підлягає спеціальне законодавство в системі кредитування"

Т.е. судьи находят массу лазеек, используя различные трактовки так называемого "действующего законодательства" в своих интересах.

И это несмотря на то, что згідно Постанови ВСУ № 5 від 12.04.1996 р. “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” важливою гарантією здійснення прав споживачів є їх судовий захист…. «Оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із ... договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних потреб громадян (у тому числі про надання кредитів...)”.

Ця теза (определение суда) не ґрунтується на законі і прямо протирічить вищезазначеної Постанові ВСУ, так як в неї зазначено «Оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії…», при цьому суд за власною ініціативою робить це обмеження, не застосовуючи Закон, аргументуючи це обмеження існуванням рішення, що «оскаржується в повному обсязі, в т.ч. в частині стягнення заборгованості» та інш.

Т.е. с вступлением этого закона теперь добавляется еще одна дополнительная лазейка, еще одно ограничение действия ЗУ О защите прав потребителей.

А именно лазейка, где в исчерпывающем перечне нет осовобождения от оплаты судебного сбора при подачи заявы о защите прав потребителя.

Напомню, что в ныне действующем Декрете "Про державне мито" 22 статья Закона Украине "О защите прав потребителей" дублируется:

... а також споживачі - за позовами, що

пов'язані з порушенням їх прав; { Пункт 10 статті 4 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 107/94-ВР від 15.07.94 }

В новом пока не действующем законе этого дублирования уже нет. Однако, если мы почитаем Статтю 10. Прикінцеві та перехідні положення , то выявляем там следующее:

1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2011 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

...4) у частині третій статті 22 Закону України "Про захист прав

споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України,

2006 р., N 7, ст. 84) слова "державного мита" замінити словами

"судового збору";

Т.е. этот закон не будет исключать действие 22 статьи ЗУ о защите прав потребителей, он лишь приведет ее в "формальное соответствие".

Таким образом, может возникнуть следующая дополнительная коллизия:

С одной стороны Закон Украины О Государственном сборе не исключает 22 статью закона О защите прав потребителей, с другой стороны - в исчерпывающем перечне не содержит освобождения от оплаты судебного сбора потребителями услуг, товаров, т.е. не дублирует ее.

А ведь при справлянни мыта именно этот закон имеет верховенство над другими законами:

Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору,

платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок

сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Не возникнет ли теперь (с 1 ноября) еще одно препятствие, когда судьи тупо не будут находить в этом законе положения об освобождении от оплаты мыта споживачами?

Ведь этот закон равен по силе с законом О защите прав потребителя, и в то же время выше, учитывая, что его приняли позднее и его специфику (специализацию).

Не новая ли коллизия возникает?

Ну почему депутаты такие глупые? Неужели трудно четко все прописать, неужели сложно было продублировать 22 статью споживачей, чтобы не было таких противоречий.

Вот он этот закон http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3674-17

Делайте выводы сами.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Полностью с таблицей и размером ставок судебного сбора, в также льготах и перечне случаев при которых судебный сбор не взымается, можно ознакомится здесь: http://antiraid.com.ua/directory/new-stavk...nogo-sbora.html

Link to comment
Share on other sites

Полностью с таблицей и размером ставок судебного сбора, в также льготах и перечне случаев при которых судебный сбор не взымается, можно ознакомится здесь: http://antiraid.com.ua/directory/new-stavk...nogo-sbora.html

А что со "сплата витрат на інформаційно-технічне забезпечення"

Нету, что ли?

Link to comment
Share on other sites

теперь All inclusive, или Всё включено )

То есть: если согласно

Пункт 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлює: споживачі звільняються від сплати судового сбору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Пункт 7, ч.1, ст. 5 Закону України «Про судовий збір»

Від сплати судового збору звільняються:

7) а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав

То теперь ничего и платить вообще не надо?

Хм...

Link to comment
Share on other sites

Полностью с таблицей и размером ставок судебного сбора, в также льготах и перечне случаев при которых судебный сбор не взымается, можно ознакомится здесь: http://antiraid.com.ua/directory/new-stavk...nogo-sbora.html

переформатируйте, а то таблица смещена

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Однако сегодня пришла ухвала апп суда - оплатить судебный сбор по иску о защите прав

Подавайте кассацию на эту ухвалу. А на судей жалобу в ВРЮ и в ВККС.
Link to comment
Share on other sites

Подавайте кассацию на эту ухвалу. А на судей жалобу в ВРЮ и в ВККС.

абсолютно согласен с вами, но вот вопрос:

в случае если кассация отклонит рассмотрение вопроса, либо откажет - потеряю ли я срок на апелляционное обжалование?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Новый закон Украины о Судебном сборе, который пока еще не набрал чинности (наберет с 1 ноября 2011 года) содержит исчерпывающий перечень условий, согласно которым заявитель освобождается от оплаты судебного сбора, а именно:

Как видим, в этом исчерпывающем перечне нет освобождения от оплаты судебного сбора при подачи заявы в суд с целью защиты прав потребителей. Нет даже намека на это

Т.е. как бы может возникнуть коллизия, когда суды еще больше будут препятствовать такому "бесплатному" обращению в суд. Не секрет, что и в данный момент суды и так не сильно хотят провадження по защите прав потребителей, отфутболивают заявы граждан, оставляют без движения, вымогая оплаты судебного сбора "по-полной". При этом могут быть различные формулировки:

Приведу наиболее встречающиеся:

1.

2.

3.

Т.е. судьи находят массу лазеек, используя различные трактовки так называемого "действующего законодательства" в своих интересах.

И это несмотря на то, что згідно Постанови ВСУ № 5 від 12.04.1996 р. “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” важливою гарантією здійснення прав споживачів є їх судовий захист…. «Оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із ... договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних потреб громадян (у тому числі про надання кредитів...)”.

Ця теза (определение суда) не ґрунтується на законі і прямо протирічить вищезазначеної Постанові ВСУ, так як в неї зазначено «Оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії…», при цьому суд за власною ініціативою робить це обмеження, не застосовуючи Закон, аргументуючи це обмеження існуванням рішення, що «оскаржується в повному обсязі, в т.ч. в частині стягнення заборгованості» та інш.

Т.е. с вступлением этого закона теперь добавляется еще одна дополнительная лазейка, еще одно ограничение действия ЗУ О защите прав потребителей.

А именно лазейка, где в исчерпывающем перечне нет осовобождения от оплаты судебного сбора при подачи заявы о защите прав потребителя.

Напомню, что в ныне действующем Декрете "Про державне мито" 22 статья Закона Украине "О защите прав потребителей" дублируется:

В новом пока не действующем законе этого дублирования уже нет. Однако, если мы почитаем Статтю 10. Прикінцеві та перехідні положення , то выявляем там следующее:

Т.е. этот закон не будет исключать действие 22 статьи ЗУ о защите прав потребителей, он лишь приведет ее в "формальное соответствие".

Таким образом, может возникнуть следующая дополнительная коллизия:

С одной стороны Закон Украины О Государственном сборе не исключает 22 статью закона О защите прав потребителей, с другой стороны - в исчерпывающем перечне не содержит освобождения от оплаты судебного сбора потребителями услуг, товаров, т.е. не дублирует ее.

А ведь при справлянни мыта именно этот закон имеет верховенство над другими законами:

Не возникнет ли теперь (с 1 ноября) еще одно препятствие, когда судьи тупо не будут находить в этом законе положения об освобождении от оплаты мыта споживачами?

Ведь этот закон равен по силе с законом О защите прав потребителя, и в то же время выше, учитывая, что его приняли позднее и его специфику (специализацию).

Не новая ли коллизия возникает?

Ну почему депутаты такие глупые? Неужели трудно четко все прописать, неужели сложно было продублировать 22 статью споживачей, чтобы не было таких противоречий.

Вот он этот закон http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3674-17

Делайте выводы сами.

В Законе о судебном сборе есть норма на счет споживачив, я не помню но есть

Link to comment
Share on other sites

В Законе о судебном сборе есть норма на счет споживачив, я не помню но есть

Пункт 7, ч.1, ст. 5 Закону України «Про судовий збір»:

Від сплати судового збору звільняються:

7) а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи