Recommended Posts

Есть предприятие " А" заключило договор с Банком "Б" кредитный договор строком с 16.07.2007 року по 07 листопада 2010 року. Есть гражданин "Л" который является единственным учередителем предприятия "А" и его директором. Гражданин "Л" подписал договор поруки з Банокм "Б" і відповідає солідарно за зобов'язання предприятия " А" перед банком "Б". Відповідно до договору поруки, п.2.1.1. " У разі не виконання боржником своїх зобов'язань за кредитним договором , протягом п'яти робочих днів з дня невиконання пред'явити свої вимоги безпосередньо до поручителя. Ці Вимоги є обов'язковим для виконання протягом п'яти робочих днів з моменту отримання Поручителем від Кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником своїх зобов'язань.

В договорі поруки строк, як вимагає закон не встановлено.

Є узагальнення з цього приводу:

" Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.

30.03.2009 року Банк направив поручителю зплатити гроші

13.04.2011 Банк направив лист до поручителя з вимогою заплатити гроші.

Банк подав в суд 20.10.2011 року

24 січня 2011 року поручитель сплатив суму

Питання??????? Порука Припиненна??????????

Link to comment
Share on other sites

Поручительство прекращено. Можете взять постановление пленума ВССУ и судебную практику с сайта, и приложить к своим "запереченням". У суда будут отсутствовать основания взыскивать сумму с поручителя.

Link to comment
Share on other sites

Поручительство прекращено. Можете взять постановление пленума ВССУ и судебную практику с сайта, и приложить к своим "запереченням". У суда будут отсутствовать основания взыскивать сумму с поручителя.

Уважаемый Антирейд.

А Ваше мнение какое, банк должен в течение этих 6 месяцев подать в суд, а если не подал, то порука также считается прекращенной?

Или достаточно только предъявление вымоги к поручителю, а уже подача в суд дело такое, т.е. можно и в рамках исковой давности подавать затем в суд?

Вот здесь размышляли об этом http://antiraid.com.ua/forum/index.php?s=&...ost&p=52337

Link to comment
Share on other sites

Уважаемый Антирейд.

А Ваше мнение какое, банк должен в течение этих 6 месяцев подать в суд, а если не подал, то порука также считается прекращенной?

Или достаточно только предъявление вымоги к поручителю, а уже подача в суд дело такое, т.е. можно и в рамках исковой давности подавать затем в суд?

Вот здесь размышляли об этом http://antiraid.com.ua/forum/index.php?s=&...ost&p=52337

На мой взгляд банк обратился к поручителю о возврате всей суммы. С этого момента и пошел срок. Если в 6 месяцев после этого не обратились в суд, то срок пропущен.
Link to comment
Share on other sites

Поручительство прекращено. Можете взять постановление пленума ВССУ и судебную практику с сайта, и приложить к своим "запереченням". У суда будут отсутствовать основания взыскивать сумму с поручителя.

Просто Банк говорит как!

Строк основного зобов'язання настав 07. листопада 2010 року . І ми протягом шести місяців направили йому вимогу. Все окей!!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Просто Банк говорит как!

Строк основного зобов'язання настав 07. листопада 2010 року . І ми протягом шести місяців направили йому вимогу. Все окей!!!!!!!!!!!

Банк может говорить все что хочет. Главное, что скажет суд. А вот суд считает как раз наоборот.
Link to comment
Share on other sites

Банк может говорить все что хочет. Главное, что скажет суд. А вот суд считает как раз наоборот.

Правильно я понял, моментом пред'явлення вимоги і є настання строком виконання основного зобов'язання, тому після вимоги- 6 місяців. Правильно Я Понял????????

Link to comment
Share on other sites

Правильно я понял, моментом пред'явлення вимоги і є настання строком виконання основного зобов'язання, тому після вимоги- 6 місяців. Правильно Я Понял????????

Мне главное самому разобраться"!!!!!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Есть предприятие " А" заключило договор с Банком "Б" кредитный договор строком с 16.07.2007 року по 07 листопада 2010 року. Есть гражданин "Л" который является единственным учередителем предприятия "А" и его директором. Гражданин "Л" подписал договор поруки з Банокм "Б" і відповідає солідарно за зобов'язання предприятия " А" перед банком "Б". Відповідно до договору поруки, п.2.1.1. " У разі не виконання боржником своїх зобов'язань за кредитним договором , протягом п'яти робочих днів з дня невиконання пред'явити свої вимоги безпосередньо до поручителя. Ці Вимоги є обов'язковим для виконання протягом п'яти робочих днів з моменту отримання Поручителем від Кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником своїх зобов'язань.

В договорі поруки строк, як вимагає закон не встановлено.

Є узагальнення з цього приводу:

" Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.

30.03.2009 року Банк направив поручителю зплатити гроші

13.04.2011 Банк направив лист до поручителя з вимогою заплатити гроші.

Банк подав в суд 20.10.2011 року

24 січня 2011 року поручитель сплатив суму

Питання??????? Порука Припиненна??????????

Правильно Я понял?????? Предьявлення вимоги і є настання строку виконання основного зобов'язання, тому з моменту пред'явлення вимги 6 місяців. Правильно я зрозумів??????

Link to comment
Share on other sites

На мой взгляд банк обратился к поручителю о возврате всей суммы. С этого момента и пошел срок. Если в 6 месяцев после этого не обратились в суд, то срок пропущен.

Блин... А есть ли подобные решения? Я просто не встречал таких (имею ввиду вышек). В решениях, которые я видел, там как-то расплывчато все это (т.е. там не стоит вопрос именно подачи иска). Только вот это четкое и красивое решение 1 инстанции http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=553 . Наверное, оно вступило в законную силу, просто не видел по нему апеляшки и касачки.

Надежда на научно практические комментарии к ГК:

Это комментарий с Лиги-Закон (там много очень уважаемых авторов)

З огляду на вказане, доцільно тлумачити використовуваний в ч. 4 ст. 559 ЦК України термін "вимога" в широкому значенні - маючи на увазі будь-яку вимогу кредитора до поручителя, в тому числі і позовну. Тому навіть якщо в межах строку дії поруки була пред'явлена претензія, і поручитель не виконав вказані в ній вимоги, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого поза межами вказаного строку, оскільки із закінченням строку припинилося матеріальне право.

Это научно практический комментарий под редакцией Є.О. Харитонова 2007р.

Слід зазначити, що у порівнянні з законодавством до 2003 р. у новому ЦК збільшений строк для пред'явлення вимог до поручителя. Так, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку зобов'язання не пред'явить позов до по­ручителя. У випадках, коли строк виконання зобов'язання не зазначено і не може бути за­значено або визначено моментом витребування, порука припиняється, якщо кредитор не вчинить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Link to comment
Share on other sites

К сведению об авторе комментария к статье 559 ЦК:

ХАРИТОНОВ Евгений Олегович

Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Одесской национальной юридической академии.

Родился 17 мая 1948 года в г. Кировограде.

В 1974 г. окончил юридический факультет Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова.

Последователь Одесской цивилистической и романистической школы.

Направления научной деятельности: методологические проблемы частного права, проблемы общей части гражданского права Украины, обязательственное право Украины, сравнительное правоведение в сфере частного права, римское частное право и его рецепция. Основал научную школу рецепции римского частного права.

Принимал участие в международных коллоквиумах по римскому праву, в семинаре в Коммерческом суде г. Парижа. Читал лекции в Школе римского права (г. Варшава).

Опубликовал 269 научных работ, в том числе 12 монографий, 11 учебников, 4 учебных пособия.

Под научным руководством профессора Е.О. Харитонова успешно защищены 16 кандидатских диссертаций.

Действительный член Украинской академии наук, Председатель Центра изучения римского права и производных от него правовых систем при Одесской национальной юридической академии.

Редактор журнала "Цивільне право України", член научного совета журнала "Право України", член редакционной коллегии сборника научных трудов "Актуальні проблеми держави і права", "Юридичний вісник", научного сборника "Наукові праці ОНЮА".

Награжден знаком "Отличник образования Украины".

Link to comment
Share on other sites

На мой взгляд банк обратился к поручителю о возврате всей суммы. С этого момента и пошел срок. Если в 6 месяцев после этого не обратились в суд, то срок пропущен.

А почему именно к поручителю?

не наступает ли срок основного обязательства с момента обращения с требованием к заемщику?

обратился к заемщику 6 месяцев пошло, не успел обратиться в течении 6 месяцев к поручителю, поручительство прекращено.

Link to comment
Share on other sites

В цивільному праві слід розрізняти поняття договору й зобов’язання, та поняття строку договору й строку виконання зобов’язання.

Так, згідно з частиною 1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

А відповідно до частини 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до частини 1 статті 631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Згідно з частиною 1 статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Згідно з частиною 1 статті 252 ЦК України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Згідно з частиною 2 статті 252 ЦК України термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Таким чином, згідно з приписами цивільного законодавства, кредитний договір та договір поруки мають бути укладені на певний строк (укладення договору на термін законодавством не передбачено).

Окрім того, в кожному з цих договорів повинні знайти відображення зміст зобов’язань за договором, та строк (термін) зобов’язань.

Link to comment
Share on other sites

Срок исполнения основного обязательства указан в договоре. Почему вы считаете, что срок основного обязательства наступает с момента требования досрочного погашения по КД,? Ведь срок ещё не наступил и изменения сроков в договорах во многих случаях не предусмотрены.

так пишут в основном в кредитных договорах......

договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань......

вопрос к вам и ответ............ если погасить досрочно кредит(т.е. через год после выдачи, а деньги выдавались по 2015г) , то будет ли действовать кредитный договор....

Link to comment
Share on other sites

Обязательства по КД будут выполнеными, если же в договоре прописано, что он действует строго до какой-то даты, то он будет действовать, его нужно разрывать.

мы же говорим о том, когда срок действия кредитного договора и действия договора поруки не установлен, а установлен момент предьявление требования, выполнения.....

"типовые" прописи действия договора...

банк надає .......................кредит (грошові кошти) ...................................................., кредитні кошти надаються по 21 квітня 2015р., зі сплатою .........................

п.5. договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

договора поруки....

договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами, та в п.4.1. порука припиняеться:

- з припиненням зобов’язання за кредитним договором;

Link to comment
Share on other sites

Есть предприятие " А" заключило договор с Банком "Б" кредитный договор строком с 16.07.2007 року по 07 листопада 2010 року. Есть гражданин "Л" который является единственным учередителем предприятия "А" и его директором. Гражданин "Л" подписал договор поруки з Банокм "Б" і відповідає солідарно за зобов'язання предприятия " А" перед банком "Б". Відповідно до договору поруки, п.2.1.1. " У разі не виконання боржником своїх зобов'язань за кредитним договором , протягом п'яти робочих днів з дня невиконання пред'явити свої вимоги безпосередньо до поручителя. Ці Вимоги є обов'язковим для виконання протягом п'яти робочих днів з моменту отримання Поручителем від Кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником своїх зобов'язань.

В договорі поруки строк, як вимагає закон не встановлено.

Є узагальнення з цього приводу:

" Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.

30.03.2009 року Банк направив поручителю зплатити гроші

13.04.2011 Банк направив лист до поручителя з вимогою заплатити гроші.

Банк подав в суд 20.10.2011 року

24 січня 2011 року поручитель сплатив суму

Питання??????? Порука Припиненна??????????

Пожалуйста, ответте на вопрос. Пред'явлення вимоги до поручителя і є настання строку виконання основного зобов'язання. Тому і після нього 6 місяців?????
Link to comment
Share on other sites

Пожалуйста, ответте на вопрос. Пред'явлення вимоги до поручителя і є настання строку виконання основного зобов'язання. Тому і після нього 6 місяців?????

По моему мнению ДА. Именно с этого момента и начался срок. Банк же попросил исполнить все в полном объеме и досрочно. А если за 6 месяцев не обратился в суд то поручительство - прекратилось.
Link to comment
Share on other sites

По моему мнению ДА. Именно с этого момента и начался срок. Банк же попросил исполнить все в полном объеме и досрочно. А если за 6 месяцев не обратился в суд то поручительство - прекратилось.

А у меня судья решил, что пропуск шестимесячного срока ничего не значит, а удовлетворять требования банка нужно в пределах исковой давности и "плевать" он хотел на практику ВССУ и ВСУ. Вот так B)

и поручители, несмотря на неоднократные розъяснения ВССУ, являются солидарными, хотя договора поручительства были отдельными и солидарные обязательства в этом случае не применяются.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20712991

Link to comment
Share on other sites

А у меня судья решил, что пропуск шестимесячного срока ничего не значит, а удовлетворять требования банка нужно в пределах исковой давности и "плевать" он хотел на практику ВССУ и ВСУ. Вот так B)

и поручители, несмотря на неоднократные розъяснения ВССУ, являются солидарными, хотя договора поручительства были отдельными и солидарные обязательства в этом случае не применяются.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20712991

Подавайте апеляцию. У привата нету шаносов. Жаль что Днепропетровск. Там очень злые, слепые. глухие судьи. Я такие договора поручительства уже прекращал у привата. приват подавал касацию. у него ничего не вышло!

Link to comment
Share on other sites

А у меня судья решил, что пропуск шестимесячного срока ничего не значит, а удовлетворять требования банка нужно в пределах исковой давности и "плевать" он хотел на практику ВССУ и ВСУ. Вот так B)

и поручители, несмотря на неоднократные розъяснения ВССУ, являются солидарными, хотя договора поручительства были отдельными и солидарные обязательства в этом случае не применяются.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20712991

Главное не распыляйнесь. а сосредоточтесь на прекращение поручительства. И приводите в пример пленум за 2009-2010 год. а то приват обнаглел вообще

Link to comment
Share on other sites

Подавайте апеляцию. У привата нету шаносов. Жаль что Днепропетровск. Там очень злые, слепые. глухие судьи. Я такие договора поручительства уже прекращал у привата. приват подавал касацию. у него ничего не вышло!

Спасибо, я в курсе :) , уже даже кассация подана, апелляция "оказалась" слепая и глухая.
Link to comment
Share on other sites

Главное не распыляйнесь. а сосредоточтесь на прекращение поручительства. И приводите в пример пленум за 2009-2010 год. а то приват обнаглел вообще

У меня в возражениях против иска, апелляции и кассации в основном цитаты из мотивировочной части решений ВССУ и ВСУ где они описывают сложившиюся ситуацию и указывают как должно быть правильно и в подтверждение этого копии этих же решений из реестра. Теперь жду кассации, они должны отменить по этим основаниям, т.к. я их конкретно ткнул носом в их же решения.
Link to comment
Share on other sites

У меня в возражениях против иска, апелляции и кассации в основном цитаты из мотивировочной части решений ВССУ и ВСУ где они описывают сложившиюся ситуацию и указывают как должно быть правильно и в подтверждение этого копии этих же решений из реестра. Теперь жду кассации, они должны отменить по этим основаниям, т.к. я их конкретно ткнул носом в их же решения.

Лижбы не было такого, что касация не перевірає факти встановлені апеляціную інстанцію та судом першої інстанції

Link to comment
Share on other sites

У меня в возражениях против иска, апелляции и кассации в основном цитаты из мотивировочной части решений ВССУ и ВСУ где они описывают сложившиюся ситуацию и указывают как должно быть правильно и в подтверждение этого копии этих же решений из реестра. Теперь жду кассации, они должны отменить по этим основаниям, т.к. я их конкретно ткнул носом в их же решения.

Скиньте пожалуйста, ссылки на эти решения.

очень нужно, ситуация похожа.

в Вашем решении насторожило вот это

У відповідності до п. 12 цього договору, сторони дійшли згоди, що строк, в межах якого сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного права або законного інтересу за цим договором, встановлюється у пять років.

Это в части поруки.
Link to comment
Share on other sites

Спасибо, я в курсе :) , уже даже кассация подана, апелляция "оказалась" слепая и глухая.

А касация будет еще и немая и тупая. Дай Бог что-бы я ошибалась.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show