Решение Каховского горрайсуда об отказе Приватбанку в обращении взыскания на ипотеку


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Справа № 2/2113/607/2012

(провадження №2/2113/607/2012)

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2012 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

головуючого судді: Таранцова С.П.,

при секретарі: Оніщенко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Каховка Херсонської області цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки, третя особа -орган опіки та піклування Каховської міської ради,

у с т а н о в и в :

ПАТ КБ "ПриватБанк" звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Вимоги мотивовані тим, що 08.04.2008 року ОСОБА_1 уклав з ПАТ КБ "ПриватБанк" договір про іпотечний кредит № HEK0GІ0000006629 на суму 106050,00 грн. Відповідно до договору кредиту № HEK0GІ00000006629 від 08.04.2008 р. відповідачу був наданий кредит у сумі 106050,00 грн. строком на 20 років із сплатою 15 % річних від суми кредиту. В забезпечення належного виконання кредитного договору гр. ОСОБА_1 був укладений іпотечний договір від 08.04.2008 р., згідно якого гр. ОСОБА_1 передав в іпотеку житловий будинок садибного типу АДРЕСА_1.

Однак позичальником умови договору виконуються неналежним чином, у зв'язку з чим заборгованість станом на 03.01.2012 р. складає 43726,91 грн.: 22683,57 грн. основного боргу, заборгованість по процентам за користування кредитом -9829,19 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом -1999,86 грн., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором -9214,29 грн. Просить в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № HEK0GІ0000006629 від 08.04.2008 р. звернути стягнення на житловий будинок садибного типу АДРЕСА_1 шляхом продажу вказаного предмету іпотеки ПАТ КБ «ПриватБанк»з укладанням від імені відповідача договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПриватБанку всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу, виселити відповідача та зняти з реєстрації з квартири, стягнути сплачені судові витрати.

В судове засідання відповідач надав заяву про притягнення органу опіки та піклування Каховської міської ради до участі у справі в якості третьої особи, оскільки в будинку разом з ним проживають та зареєстровані двоє його неповнолітніх дітей: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

В судове засідання представник позивача надав заяву про слухання справи у його відсутності, на позові наполягав у повному обсязі, просив звернути стягнення на предмет іпотеки, виселити відповідача та зареєстрованих в будинку осіб, стягнути з відповідача судові витрати.

Відповідач та його представник в судове засідання подали заяви про слухання справи у їх відсутності, позов не визнали, оскільки не враховані права малолітніх дітей.

Представник органу опіки та піклування в судове засідання надав заяву про слухання справи у його відсутності, проти позову заперечував, просив захистити права малолітньої дитини ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зазначив, що з батьками ОСОБА_1 та ОСОБА_4 проведено профілактичну бесідущодо своєчасного погашення заборгованості за іпотечним договором та відповідального ставлення батьків щодо житлових прав дитини.

Суд, розглянувши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, вважає, що позов не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до договору про іпотечний кредит № HEK0GІ0000006629 від 08.04.2008 року відповідачу ОСОБА_1 був наданий кредит у сумі 106050,00 грн. строком на 20 років із сплатою 15 % річних від суми кредиту. Відповідачем порушено умови договору та існує заборгованість по сплаті кредиту.

Заборгованість станом на 03.01.2012 року складає 43726,91 грн.: 22683,57 грн. основного боргу, заборгованість по процентам за користування кредитом -9829,19 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом -1999,86 грн., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором -9214,29 грн.

В забезпечення виконання зобов'язань за договором про іпотечний кредит № HEK0GІ00000006629 від 08.04.2008 року укладений іпотечний договір, за яким ОСОБА_1 надав в іпотеку нерухоме майно: житловий будинок садибного типу загальною площею 54,9 кв. м, житловою площею 22,7 кв. м, розташований по АДРЕСА_1

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 1055 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі, що сторонами і виконано.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати відсотків.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про іпотеку»у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановленим іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання -звернути стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про іпотеку»у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Згідно ст. 35 ЗУ «Про іпотеку»у разі порушення основного зобов'язання та/або умов основного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю (боржнику) письмову вимогу про усунення порушення, що і було виконано позивачем.

Згідно ст. 37 ЗУ «Про іпотеку»іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб'єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов'язаний відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя.

Згідно ст. 39 ЗУ «Про іпотеку»суд вправі відмовити у задоволенні позову іпотекодержателя про дострокове звернення на предмет іпотеки, якщо допущене боржником (іпотекодавцем) порушення основного зобов'язання чи іпотечного договору не завдає збитків і не змінює обсяг його прав.

Не проведена оцінка предмета іпотеки суб'єктом оціночної діяльності, як того вимагає ст. 37 ЗУ «Про іпотеку»і є необхідною для звернення стягнення на предмет іпотеки і розрахунку з іпотекодавцем, якщо вартість предмету іпотеки перевищує заборгованість перед іпотекодержателем, не визначена вартість житлового будинку та земельної ділянки.

Представник позивача не навів в позовній заяві доказів, що неналежне виконання відповідачем своїх обов'язків змінює обсяг прав позивача чи завдає йому збитки, оскільки договір був укладений сторонами на 20 років з 08.04.2008 року по 08.04.2028 року. Відповідач отримав згідно договору 106050,00 грн. на 03.01.2012 року має заборгованість по кредиту в сумі 22683,57 грн., тобто, менше, ніж за чотири роки користування кредитом відповідач сплатив майже 80 % відсотків кредиту. Таким чином, обсяг прав позивача не змінений.

Згідно ст. 177 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування надає дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише в разі гарантування збереження її права на житло.

Згідно ст. 18 Закону України "Про охорону дитинства" органи опіки та піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням майнових та житлових прав дітей.

Відповідно довідки КП «Комунальне транспортне підприємство»від 18.04.2012 року № 374 в будинку АДРЕСА_1 зареєстровані ОСОБА_4, разом з нею зареєстровані її син ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та донька ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Оскільки позивачем не виконані вимоги ст. 37,39 ЗУ «Про іпотеку», а орган опіки та піклування Каховської міської ради не надав згоду на звернення стягнення на будинок та його відчуження, суд прийшов до висновку, що вимоги позивача задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 8, 21,22, 24, 55, 124 Конституції України, ст.ст. 1050, 1054, 1055 ЦК України, ст. 12, 33, 35, 37, 39 Закону України «Про іпотеку», ст. 177 Сімейного Кодексу України, ст. 18 ЗУ «Про охорону дитинства», ст.ст. 10, 11,60, 179, 212, 215 ЦПК України,

в и р і ш и в :

У позові Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки, третя особа - орган опіки та піклування Каховської міської ради - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя С. П. Таранцов

http://reyestr.court.gov.ua/Review/28451340

Link to comment
Share on other sites

Какое продолжение дела , апелляция была ?

Думаю смысла подавать не было, сумма задолженности не значительна.
Link to comment
Share on other sites

Думаю смысла подавать не было, сумма задолженности не значительна.

якщо буде знесуть це рішення...ст.37 ЗУ "Про іпотеку" передбачає набуття у власність предмету іпотеки, однак про це іпотекодержатель не просив у позові скориставшись правом передбаченим ст.38 ЗУ "Про іпотеку". Відтак ст.37 ЗУ "Про іпотеку" не підлягає застосуванню.

щодо дозволу опіки, то він надається чи не надається на наступній стадії цивільного процессу згідно з п.4.5.9. Інструкції й не вимагається на стадії розгляду справи по суті

Link to comment
Share on other sites

щодо дозволу опіки, то він надається чи не надається на наступній стадії цивільного процессу згідно з п.4.5.9. Інструкції й не вимагається на стадії розгляду справи по суті

Так а где засады разумности?

Как это на стадии вынесения решения можно, а на стадии выполнения нельзя?!

Следует отметить, что исполнительное производство это не новый процесс, а заключительный судебного.

Не может один процесс противоречить сам себе в своих стадиях.

Стаття 1. Виконавче провадження

1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового

провадження...

А п.4.5.9. касается случая, когда в решении о взыскании просто не сказано ничего о лишении права на жилье у ребенка, т.е. это не отражено...

Такое бывает, например, если не привлечены органы опеки вообще (не было ходатайства, а судья тормоз), или было просто взыскание денег, а ГИС решила и жилье взыскать под предлогом этого (не законно, но бывает).

ИМХО и следуя основам разумности и справедливости, а не принципам нашего "украинского правосудия"

Link to comment
Share on other sites

Решение изменят как мимнимум в мотивировочной части (просто сумма долга небольшая для обращения взыскания на предмет ипотеки)

Относительно п. 4.5.9 - просто данный пункт инструкции не содержит исключений. Исполнитель обязан обратиттся в службу по делам детей, которая естественно откажет, после чего, обратится в суд за определением порядка исполнения. Суд же в свою очередь, укажет об обращении взыскания на предмет ипотеки, если к тому времени не придумаете какой-нибудь альтернативы, например рассрочки исполнения решения, если оно содержит пункт о взыскании задолженности (говорю о решениях вступивших в "законную" силу до пленума ВССУ № 5 от 30.03.2012 г.)

Link to comment
Share on other sites

Решение изменят как мимнимум в мотивировочной части (просто сумма долга небольшая для обращения взыскания на предмет ипотеки)

Относительно п. 4.5.9 - просто данный пункт инструкции не содержит исключений. Исполнитель обязан обратиттся в службу по делам детей, которая естественно откажет, после чего, обратится в суд за определением порядка исполнения. Суд же в свою очередь, укажет об обращении взыскания на предмет ипотеки, если к тому времени не придумаете какой-нибудь альтернативы, например рассрочки исполнения решения, если оно содержит пункт о взыскании задолженности (говорю о решениях вступивших в "законную" силу до пленума ВССУ № 5 от 30.03.2012 г.)

Не совсем понятно из написаного , опека откажет , суд укажет на обращение взыскания на предмет ипотеки , а дальше как исполнитель будет действовать без разрешения опеки ?Объяните подробнее , плиз.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Не совсем понятно из написаного , опека откажет , суд укажет на обращение взыскания на предмет ипотеки , а дальше как исполнитель будет действовать без разрешения опеки ?Объяните подробнее , плиз.

При отсутствии средств и другого имущества у должника вернет исполнительный документ без исполнения.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи