Судья не считает размещение вклада в банке оказанием финансовой услуги потребителю


Recommended Posts

Судья отказывает в открытии производства по иску о возврате депозита и защите прав потребителя финансовой услуги, требует уплатить судебный сбор. 

 

Реестр: 40865250

 

Основания смешные:

 

          Посилання позивача на те, що правовідносини між сторонами виникли на підставі Закону України «Про захист прав споживачів» є безпідставними. Дані правовідносини, які випливають з депозитного договору, не є предметом регулювання Закону України «Про захист прав споживачів», а врегульовані §3 «Банківський вклад» глави 71 Цивільного кодексу України та Законом України «Про банки та банківську діяльність». Зокрема, ст. 1058 ЦК України визначено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах та в порядку, встановлених договором.
 

          Тобто, банківський вклад не є ані роботою (діяльністю виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб), ані продажем товару (продукції) у сенсі положень, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».


          Банк при позичанні коштів у вкладника, для їх розміщення у якості банківського вкладу, не отримує жодної винагороди за користування такими коштами, а навпаки, сплачує проценти (дохід вкладника) за період їх використання. Кошти вкладу (депозиту) аж ніяк не можуть розглядатися як «вартість робіт (послуг)» та/або «загальна вартість замовлення», а договір про банківський вклад (депозит) не містить понять «вартість робіт (послуг)» та/або «загальна вартість замовлення» у сенсі положень ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів».
 

          Відтак, виходячи із змісту позовної заяви вбачається, що спір між сторонами виник саме на підставі договірних відносин, які регулюються Цивільним кодексом України, а не Законом України «Про захист прав споживачів».

 

При этом судья как бы не знает о том, что есть ещё одно основание для освобождения от уплаты судебного сбора — п.17 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збiр»: від сплати судового збору звільняються позивачі – за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян.

Понятно, что надо просто иск переподать, правильно обосновав нарушение именно прав потребителя и указав все основания для освобождения от сбора (а также подсудность по выбору истца на основании статьи 110 ЦПК). 

Но судья, конечно, красава, чо уж там.

Link to comment
Share on other sites

тада

Судья просто не хочет слушать иск.

Скидывает с больной головы на здоровую наиболее простым путем - твоей переподачей.

Хочешь задолбать - обжалуй. Выиграешь.

Не хочешь - переподай.

А вообще да, красава )))

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

йоксель... а фінансові послуги - это как? уже не послугы? 

5) фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів;

 

7) учасники ринку фінансових послуг - особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об'єднання фінансових установ, включені до реєстру саморегулівних організацій, що ведеться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг;

 

Стаття 4. Фінансові послуги

1. Фінансовими вважаються такі послуги:

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність з обміну валют;

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

5) фінансовий лізинг;

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

7) надання гарантій та поручительств;

8) переказ коштів;

{Пункт 8 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010}

9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

{Пункт 9 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;

{Пункт 10 частини першої статті 4 в редакції Закону № 3462-VI від 02.06.2011}

11) факторинг;

11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 3462-VI від 02.06.2011}

12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

{Пункт 12 частини першої статті 4 в редакції Закону № 643-VII від 10.10.2013}

13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 643-VII від 10.10.2013}

14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 643-VII від 10.10.2013}

2. Фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню до переліку, визначеного частиною першою цієї статті. Надання фінансових послуг, не включених до зазначеного переліку, забороняється.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

не, ну если размещение денег на депозит - судьи не считают услугой, то я считаю, НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ украинским банкам клянчить у населения денег на депозиты. Дык, по мнению судьи пупкина урюпинского района - банкам с этого никакой выгоды, а населению и подавно одни нервы и убытки.

Link to comment
Share on other sites

Ну это не мой иск, — мои иски по таким основаниям вернуть не получится, в них всё прописано железно.

Просто хотел пальцем показать на судью. Это в нынешних обстоятельствах не лишнее. 

Link to comment
Share on other sites

тада

Судья просто не хочет слушать иск.

Скидывает с больной головы на здоровую наиболее простым путем - твоей переподачей.

Хочешь задолбать - обжалуй. Выиграешь.

Не хочешь - переподай.

А вообще да, красава )))

У меня таже ситуация.

Подал по потребителям, вернули.

Переподал два раза заново :)

Оба иска к тому же судье.

Пришлось подать апелляцию.

Дело вернули в суд первой инстанции к злобному судье.

Чего теперь ждать?

Link to comment
Share on other sites

У меня таже ситуация.

Подал по потребителям, вернули.

Переподал два раза заново :)

Оба иска к тому же судье.

Пришлось подать апелляцию.

Дело вернули в суд первой инстанции к злобному судье.

Чего теперь ждать?

Корректность, профессионализм, настойчивость, тщательность  — и всё будет хорошо.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ничего страшного.

Все будет ок.

Судья не злобный. Просто ему не хочется заниматься нудными бесплатными делами.

Пойми и ты его ))

Link to comment
Share on other sites

Ничего страшного.

Все будет ок.

Судья не злобный. Просто ему не хочется заниматься нудными бесплатными делами.

Пойми и ты его ))

Хай не выделываецца, а равняеццо на передовиков. Вот Печерский суд столитсы НИ РАЗУ денег не попросил на суд. сбор. Под ЗПП протягивали усьо ))) Один абзац - иск принят и ухвален в провадження в течение 3-5 дней. 

Link to comment
Share on other sites

Хай не выделываецца, а равняеццо на передовиков. Вот Печерский суд столитсы НИ РАЗУ денег не попросил на суд. сбор. Под ЗПП протягивали усьо ))) Один абзац - иск принят и ухвален в провадження в течение 3-5 дней. 

Печерский вообще лапочки, -- назначают тоже очень быстро, первое заседание уже через 10-15 дней после ухвалы об открытии провадження. 

 

P.S. Перехвалил я их, никакие они не лапочки — пришёл сегодня на первое заседание, а судья пропала, дело направлено на перерозподiл, всё — переоткрывается производство сначала. Цирк.

Link to comment
Share on other sites

Печерский вообще лапочки, -- назначают тоже очень быстро, первое заседание уже через 10-15 дней после ухвалы об открытии провадження.

P.S. Перехвалил я их, никакие они не лапочки — пришёл сегодня на первое заседание, а судья пропала, дело направлено на перерозподiл, всё — переоткрывается производство сначала. Цирк.

Это объективный фактор.
Link to comment
Share on other sites

Да я понимаю, что объективный, но всё равно обидно. Тем более в таком деле, когда время рассмотрения имеет важное значение. 

 

Link to comment
Share on other sites

Да я понимаю, что объективный, но всё равно обидно. Тем более в таком деле, когда время рассмотрения имеет важное значение.

 

От этого никуда не уйдешь.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Хаха, оказывается есть и ещё более тяжелые случаи.

Судья нормально приняла к производству иск о защите прав потребителя финуслуг, не требовала уплаты сбора, кое-как рассмотрела дело, решением частично удовлетворила иск -

но в в части распределения судебных издержек вдруг взыскала сбор с истца 

разумеется, легко обжалуется в части, но всё-таки это клиника какая-то..
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show