конфликт с адвокатом


Recommended Posts

Здравствуйте!

У меня следующая ситуация.

Я подписал договор с адвокатом (он имеет лицензию) на оказание услуг в  суде.

В договоре оговаривались все расценки  за заседание и составление бумаг, а так же  премия в случае победы.

Деньги отдавал перед каждым заседанием и за составление документов исправно, правда, никаких расписок не брал. Претензий друг к другу не было,-дело длилось почти 2 года.

Суд мы выиграли. Отдал ему все причитающее. Сейчас адвокат угрожает мне подачей в суд за то, что я не полностью с ним расплатился. Подтверждающих бумаг у меня нет.

Что мне делать и как быть?

Что скажете, господа?…

Спасибо!!!

 

 

Извините за назойливость и то ,что не выложил весь договор сразу.

Вот он весь:...жду Вашего "приговора"

СПАСИБОДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м. Київ «__» ______ 20__ року________________________________, (далі - Довіритель) з однієї сторони, та

------------------------------------------------, (далі - Повірений) з іншої сторони,

(далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір доручення (далі – Договір) про таке:


За цим Договором Повірений зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Довірителя юридичні дії по справі № ___________-- за позовом ПАТ _____________до Довірителя, З______, про стягнення заборгованості, а саме ознайомитись з матеріалами справи, взяти участь у судових засіданнях по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, підготувати необхідні документи, заяви та інші по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах.
Довіритель зобов’язується сплачувати Повіреному грошові кошти у розмірі 00,00 грн. за 1 (одне) судове засідання по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, які оплачуються за 2 (два) робочі дні до дати судового засідання. У разі несплати грошових коштів Довірителем, Повірений звільняється від виконання свого обов’язку по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, до моменту сплати грошових коштів Довірителем.
У разі відмови в задоволенні позовних вимог (частини позовних вимог) ПАТ _______ до Довірителя, _________ або укладання мирової угоди на користь Довірителя, Довіритель зобов’язується сплатити Повіреному, крім суми, передбаченої п. 2 цього Договору, 10% від відмовленої суми позовних вимог (частини позовних вимог) або 10% від суми позову у випадку укладання мирової угоди, протягом 2-х календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду або з дня укладення мирової угоди.
Повірений зобов’язується: виконувати умови Договору; повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання Договору; після виконання Договору або в разі припинення Договору до його виконання негайно повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився; негайно передати Довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням Договору.
Довіритель зобов’язується: виконувати умови Договору; видати Повіреному довіреність на право представляти його права та інтереси по цій справі; забезпечити Повіреного всіма засобами, інформацією необхідними для виконання Договору; відшкодувати Повіреному витрати, пов'язані з виконанням Договору; негайно прийняти від Повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням Договору; виплатити Повіреному грошові кошти у строки та в порядку, визначеному цим Договором.
Довіритель за цим Договором додатково зобов’язується оплачувати: витрати на судовий збір, витрати на поштові послуги, витрати, пов’язані з розглядом даної справи в суді та інші витрати, що стосуються виконання цього Договору.
У разі порушення Стороною умов цього Договору, інша Сторона має право відшкодувати завдані збитки, а також стягнути пеню, три відсотки річних, інфляційні втрати, моральну шкоду.
Місцем виконання цього Договору є місце зареєстрованого проживання Повіреного.
Додаткові угоди до цього Договору являються невід'ємною частиною цього Договору.
Цей Договір набирає законної сили та починає діяти з дати його підписання та до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.
Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
Договір складений у двох примірниках по одному для кожної Сторони.Довіритель: Повірений:

ФИО ФИО

адрес адресподпись подпись

Link to comment
Share on other sites

 (он имеет лицензию) на оказание услуг в  суде.

 

А что есть такие лицензии... Это их в судах выдают или где... 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А что есть такие лицензии... Это их в судах выдают или где... 

Снова цепляетесь к формулировкам и все ставите  под сомнение, вместо того, чтобы помочь.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

У меня следующая ситуация.

Я подписал договор с адвокатом (он имеет лицензию) на оказание услуг в  суде.

В договоре оговаривались все расценки  за заседание и составление бумаг, а так же  премия в случае победы.

Деньги отдавал перед каждым заседанием и за составление документов исправно, правда, никаких расписок не брал. Претензий друг к другу не было,-дело длилось почти 2 года.

Суд мы выиграли. Отдал ему все причитающее. Сейчас адвокат угрожает мне подачей в суд за то, что я не полностью с ним расплатился. Подтверждающих бумаг у меня нет.

Что мне делать и как быть?

Что скажете, господа?…

Спасибо!!!

Здравствуйте ! 

Если в договоре между вами не предусмотрен механизм оплаты (реквизиты для оплаты, наличка - безналичка, сроки оплаты, № счетов и т.п.)"промежуточных" услуг , о которых Вы написали, но они ("промежуточные" и полные услуги) присутствуют с обязательством оплаты, то посылать в сад его можно смело.

Он не сможет доказать, что Вы не оплатили (приход - расход своих счетов), ибо он это обязан будет сделать в обосновании своих требований в порядке ст. ст. 10 ЦПК и 60 ЦПК .

Кроме того, возникает вопрос, если он не получил свои деньги ранее, как он заявляет, то почему он вел дело на протяжении последующих 2-х лет?

Следовательно, он либо их получал, либо договором предусмотрен другой механизм оплаты (послеоплаты) после выполненной работы.

 

Более подробно можно что-то посоветовать посмотрев сам договор.

Если хотите, выложите его, разумеется, затерев свои и другие приватные  данные. Только так можно что-то подробнее сказать. 

 

Пока так.

Link to comment
Share on other sites

Иными словами, он должен будет в суде показать: вот мои реквизиты, вот сроки и порядок оплаты в договоре на эти реквизиты, вот моя выписка со счета, в которой нет таких-то поступлений от такого-то лица. Вот выигранное дело и т.п. выполненные обязательства. . 

 

Просто голословно сказать, что Вы не заплатили, а он выполнил работу этого не достаточно. 

Link to comment
Share on other sites

Выигранное дело само по себе ничего не доказывает.

Важен механизм оплаты в договоре.

Адвокат также обязан доказать, что он не получил деньги, ибо он выдвигает такие требования первично. 

А это можно сделать только на основании анализа договора, но никак не на основании факта выигранного дела.

Это бредятина, что выигранное дело доказывает факт неоплаты за услуги.  

Дело выиграно. А факт выигранного дела разве доказывает факт неоплаты клиентом? 

 

Так что нужно мух от котлет отделять.

Link to comment
Share on other sites

Косвенно, в некоторой степени (для убеждения судьи) также доказывает , что человек оплатил услуги адвокату, т.к. договором было предусмотрена промежуточная оплата (предоплата услуг) два года назад (промежуточные услуги - составление бумаг и т.п. по каждому эпизоду нужно было платить сразу, я так понял).

Если адвокат два года подряд молчал значит он получал оплату, разве не так? 

 

Так что косвенное доказательство  от клиента в части оплаты полностью соответствует косвенным доказательствам адвоката в части неоплаты. 

Учитывая, что именно адвокат является инициатором взыскания, то именно он должен первым доказать, что не получил деньги за свою работу.

 

Как доказывают банки неоплату по кредиту?

Так же само - предоставляют выписки со счетов с нулевым поступлением, а не только выполненный договор.

Как докажет неоплату адвокат - словами, что не заплатили? А где предусмотрено, что надо платить так или иначе.

Так что только после анализа договора можно сказать что-то о шансах (паритете). Само по себе выигранное дело ни о чем не говорит. 

Оно не говорит как о неоплате клиентом, так и об оплате им.

Оно ни о чем не говорит, хоть для самого тупого судьи и его внутреннего воображения убеждения. 

Таково мое имхо. 

Link to comment
Share on other sites

Есть договор, есть условия, есть факт выполнения по договору (вместо акта-выполненых работ). 

Что значит вместо акта выполненных работ?

Акт либо есть либо его нет.

 

На каком основании договор о предоставлении работ/услуг можно считать актом выполненных работ, т.е. уже завершенным. 

Как там предусмотрено выставление счета, сроки его оплаты?

или просто черным налом?

 

Как доказать, что договор не выполнен стороной, если в нем не предусмотрено как именно он должен исполняться (механизм оплаты). 

 

В общем, если там написаны реквизиты для оплаты, сроки и т.п., а клиент просто отдавал налом, типа по -свойски. И сейчас несмотря на все это ему предъявляют, то только битие по морде поможет или поговорить по-мужски, в суде шансов нет. Адвокат его кинул на деньги выходит. А клиент своей доверчивостью попал.

Link to comment
Share on other sites

Все таки нужно видеть договор.

Никаких выводов о неоплате сделать нельзя.

 

Вот пример, например,  договор с провайдером о предоставлении интернета...

В нем написано, что в случае неоплаты услуга прекращается.

Следовательно, если на следующий месяц интернет предоставляется, то доказательств неоплаты уже не нужно. Сам факт предоставления услуги уже доказывает, что она оплачена.

 

Другое дело, например, с водоканалом... Можно не платить годами и услуга будет предоставляться. В этом случае нужны будут квитанции об оплате как доказательство..

 

В первом же случае достаточно показать договор, в котором написано, что в случае неоплаты услуга прекращается немедленно.

Возможно что-то подобное и с адвокатом.

Человек ведь пишет, что были  и другие услуги, которые он оплатил и на протяжении двух лет адвокат был всем доволен.

Следовательно, можно предположить, что раз адвокат продолжал оказывать услугу на протяжении 2 лет, значит она была оплачена, т.е. все как по аналогии с интернет провайдером. Вначале деньги - потом услуга.

 

Именно поэтому я писал, что нужно видеть сам договор и порядок оплаты, сам механизм. 

Если там написано - вначале деньги, а потом услуга, а если нет, то услуги не будет, то уже сам факт выполненной работы (наличие того же заперечення в деле) уже говорит, что услуга была оплачена. Сам договор говорит об этом.

 

Кроме того, если адвокат будет сильно умничать можно его же методами поступить.

Например заявив, что он не участвовал в деле и договор не выполнил. Правда, если там нет собственноручных подписей адвоката. 

Да, подписал, но не выполнил.

Такое часто бывает, и у меня, кстати, было. Был договор с юристом, в итоге все сделал сам и юриста послал за ненадобностью. 

Так что сам договор не доказывает ни факта предоставления услуги,  ни факта неоплаты.

Может это договор о намерении? Так что на каждый мороз можно ударить новым морозом.

Link to comment
Share on other sites

 

 

А почему вы считаете, что адвокат его «кинул» на деньги? Адвокат мог его «кинуть» на предоставление услуг по договору, но как нам известно он свои обязательства исполнил, а вот оплату гарантировал именно клиент(так его назовем).

Адвокат защищает своё право. Он работу выполнил, а ему его работу не оплатили.

Так кто ж и кого кинул?

Потому что человек так пишет. Человек именно с этой проблемой и пришел. 

Я считаю, что это кинул. Деньги взял, но отморозился, что брал. 

 

Грешно кинуть, не оплатить работу человеку, но грешно также и получив деньги, утверждать, что  не получил, только лишь потому что понимает, что доказать факт  перехода денег нельзя. И, таким образом, увеличить свой гонорар в два раза, потребовав дополнительной оплаты. 

Link to comment
Share on other sites

Потому что человек так пишет. Человек именно с этой проблемой и пришел. 

Я считаю, что это кинул. Деньги взял, но отморозился, что брал. 

 

Грешно кинуть, не оплатить работу человеку, но грешно также и получив деньги, утверждать, что  не получил, только лишь потому что понимает, что доказать факт  перехода денег нельзя. И, таким образом, увеличить свой гонорар в два раза, потребовав дополнительной оплаты. 

Привожу весь пункт

Доверитель-я,Поверенный -Адвокат

Вот такие был пункты об условиях оплаты:

"У разі відмови в задоволенні позовних вимог (частини позовних вимог) банка до Довірителя,..,або укладання мирової угоди на користь Довірителя, Довіритель зобов’язується сплатити Повіреному, крім суми, передбаченої п. 2 цього Договору, 10% від відмовленої суми позовних вимог (частини позовних вимог) або 10%  від суми позову у випадку укладання мирової угоди, протягом 2-х календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду або з дня укладення мирової угоди.

 

У разі порушення Стороною умов цього Договору, інша Сторона має право відшкодувати завдані збитки, а також стягнути пеню, три відсотки річних, інфляційні втрати, моральну шкоду.

 

Місцем виконання цього Договору є місце зареєстрованого проживання Повіреного."

 

Далее указаны только подписи,имена и адреса прописки нас обоих.

Спасибо

Link to comment
Share on other sites

Привожу весь пункт

Доверитель-я,Поверенный -Адвокат

Вот такие был пункты об условиях оплаты:

"У разі відмови в задоволенні позовних вимог (частини позовних вимог) банка до Довірителя,..,або укладання мирової угоди на користь Довірителя, Довіритель зобов’язується сплатити Повіреному, крім суми, передбаченої п. 2 цього Договору, 10% від відмовленої суми позовних вимог (частини позовних вимог) або 10%  від суми позову у випадку укладання мирової угоди, протягом 2-х календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду або з дня укладення мирової угоди.

 

У разі порушення Стороною умов цього Договору, інша Сторона має право відшкодувати завдані збитки, а також стягнути пеню, три відсотки річних, інфляційні втрати, моральну шкоду.

 

Місцем виконання цього Договору є місце зареєстрованого проживання Повіреного."

 

Далее указаны только подписи,имена и адреса прописки нас обоих.

Спасибо

УПУСТИЛ, еще оговаривалось следующее:

"Довіритель зобов’язується сплачувати Повіреному грошові кошти у розмірі 000,00 грн.  за 1 (одне) судове засідання по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, які оплачуються за 2 (два) робочі дні до дати судового засідання. У разі несплати грошових коштів Довірителем, Повірений звільняється від виконання свого обов’язку по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, до моменту сплати грошових коштів Довірителем."

СПАСИБО

Link to comment
Share on other sites

Привожу весь пункт

Доверитель-я,Поверенный -Адвокат

Вот такие был пункты об условиях оплаты:

"У разі відмови в задоволенні позовних вимог (частини позовних вимог) банка до Довірителя,..,або укладання мирової угоди на користь Довірителя, Довіритель зобов’язується сплатити Повіреному, крім суми, передбаченої п. 2 цього Договору, 10% від відмовленої суми позовних вимог (частини позовних вимог) або 10%  від суми позову у випадку укладання мирової угоди, протягом 2-х календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду або з дня укладення мирової угоди.

 

У разі порушення Стороною умов цього Договору, інша Сторона має право відшкодувати завдані збитки, а також стягнути пеню, три відсотки річних, інфляційні втрати, моральну шкоду.

 

Місцем виконання цього Договору є місце зареєстрованого проживання Повіреного."

 

Далее указаны только подписи,имена и адреса прописки нас обоих.

Спасибо

Так он предъявил к оплате Вам именно эту сумму?

УПУСТИЛ, еще оговаривалось следующее:

"Довіритель зобов’язується сплачувати Повіреному грошові кошти у розмірі 000,00 грн.  за 1 (одне) судове засідання по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, які оплачуються за 2 (два) робочі дні до дати судового засідання. У разі несплати грошових коштів Довірителем, Повірений звільняється від виконання свого обов’язку по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, до моменту сплати грошових коштів Довірителем."

СПАСИБО

Вот то, о чем я говорил на примере различных договоров... Договор говорит о том, что адвокат не выполняет своих обязанностей без оплаты. Следовательно, если он выполнил свои обязанности (был на заседании, написал что-то), значит денежки он получил по умолчанию. Следовательно, сейчас он не имеет права ничего требовать в этой части. 

 

Теперь остается выяснить, что именно требует адвокат: только последнюю сумму (эти 10 процентов) или/ и эти промежуточные?

Если только последнюю сумму, то тут доказать тяжело.

Если и эти суммы, то в сад посылать можно. 

 

Еще нужно выяснить механизм оплаты: наличка -безналичка, куда и как платить ..

оговорено ли там что-то на этот счет. 

Если там этого ничего нет, то не понятно как он будет доказывать, что не получил деньги.

Он не сможет доказать невыполнение Вами договора, т.к. нет пункта который Вы нарушили.

 

Кроме того, Вы потребитель, в правовом сенсе не обизнани , следовательно, менее защищенное лицо и толкование тех или иных пунктов договора суд должен толковать в Вашу пользу.

 

О том, что договор криво составлен вина не Ваша, а адвоката. 

Link to comment
Share on other sites

Я не думаю, что адвокат подаст в суд. Очень хлипкая у него позиция. 

Ему там придется доказывать, что Вы не оплатили. 

Т.к. разумеется, Вы будете отрицать факт не оплаты.

Учитывая, что четкого механизма оплаты нет, то следовательно будет его слово, против Вашего. Но учитывая, что Вы более слабое звено в этих правоотношениях согласно ЗУ О защите прав потребителей, то суд, в принципе, должен быть более на Вашей стороне, несмотря на равенство  и змагальнисть сторон. Т.к. Ваши права защищаются государством согласно ст.ст.  4,5  закона.  .

Кроме того исполнитель (адвокат) обязан был:

8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).

 

В принципе, суд не имеет права удовлетворить его иск, т.к. суд будет основываться на предположении, что Вы не заплатили. 

По идее и по закону факт оплаты/неоплаты должен устанавливаться на основании первичных бухгалтерских документов/расписок и т.п..

Не может служить доказательством слова адвоката. 

Стаття 59 . Допустимість доказів

1. Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

2. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

 

4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Но, как говорится, все на усмотрение суда. 

ИМХО.

Link to comment
Share on other sites

Возможно ли обращение с жалобой (или переговорить с председателем как минимум) адвокатского союза в городе? Они знают друг друга и негатив ни к чему...

 

Абсолютно верно... Можно пожаловаться голове спилки адвокатов... и можно голове квалификацийной комиссии...

 

А вообще надо видеть весь договор, чтобы что то советовать...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Я не думаю, что адвокат подаст в суд. Очень хлипкая у него позиция. 

Ему там придется доказывать, что Вы не оплатили. 

Т.к. разумеется, Вы будете отрицать факт не оплаты.

Учитывая, что четкого механизма оплаты нет, то следовательно будет его слово, против Вашего. Но учитывая, что Вы более слабое звено в этих правоотношениях согласно ЗУ О защите прав потребителей, то суд, в принципе, должен быть более на Вашей стороне, несмотря на равенство  и змагальнисть сторон. Т.к. Ваши права защищаются государством согласно ст.ст.  4,5  закона.  .

Кроме того исполнитель (адвокат) обязан был:

8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).

 

В принципе, суд не имеет права удовлетворить его иск, т.к. суд будет основываться на предположении, что Вы не заплатили. 

По идее и по закону факт оплаты/неоплаты должен устанавливаться на основании первичных бухгалтерских документов/расписок и т.п..

Не может служить доказательством слова адвоката. 

Стаття 59 . Допустимість доказів

1. Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

2. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

 

4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Но, как говорится, все на усмотрение суда. 

ИМХО.

 

Мне вот интересно, адвокат оформлял как-то официально свои требования?

 

Направлял письмо-требование о выполнении т.с. своих обязательств?

Link to comment
Share on other sites

Я не думаю, что адвокат подаст в суд. Очень хлипкая у него позиция. 

Ему там придется доказывать, что Вы не оплатили. 

Т.к. разумеется, Вы будете отрицать факт не оплаты.

Учитывая, что четкого механизма оплаты нет, то следовательно будет его слово, против Вашего. Но учитывая, что Вы более слабое звено в этих правоотношениях согласно ЗУ О защите прав потребителей, то суд, в принципе, должен быть более на Вашей стороне, несмотря на равенство  и змагальнисть сторон. Т.к. Ваши права защищаются государством согласно ст.ст.  4,5  закона.  .

Кроме того исполнитель (адвокат) обязан был:

8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).

 

В принципе, суд не имеет права удовлетворить его иск, т.к. суд будет основываться на предположении, что Вы не заплатили. 

По идее и по закону факт оплаты/неоплаты должен устанавливаться на основании первичных бухгалтерских документов/расписок и т.п..

Не может служить доказательством слова адвоката. 

Стаття 59 . Допустимість доказів

1. Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

2. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

 

4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Но, как говорится, все на усмотрение суда. 

ИМХО.

Извините за назойливость и то ,что не выложил весь договор сразу.

Вот он весь:...жду Вашего "приговора"

СПАСИБО

 

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м. Київ                                                                                                                             «__» ______ 20__ року

 

________________________________, (далі - Довіритель) з однієї сторони, та

------------------------------------------------, (далі - Повірений) з іншої сторони,

(далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір доручення (далі – Договір) про таке:

 

 1. За цим Договором Повірений зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Довірителя юридичні дії по справі № ___________-- за позовом ПАТ _____________до Довірителя, З______, про стягнення заборгованості, а саме ознайомитись з матеріалами справи, взяти участь у судових засіданнях по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, підготувати необхідні документи, заяви та інші по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах.
 2. Довіритель зобов’язується сплачувати Повіреному грошові кошти у розмірі 00,00 грн.  за 1 (одне) судове засідання по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, які оплачуються за 2 (два) робочі дні до дати судового засідання. У разі несплати грошових коштів Довірителем, Повірений звільняється від виконання свого обов’язку по даній справі та інших, пов’язаних з цією справах, до моменту сплати грошових коштів Довірителем.
 3. У разі відмови в задоволенні позовних вимог (частини позовних вимог) ПАТ _______ до Довірителя, _________ або укладання мирової угоди на користь Довірителя, Довіритель зобов’язується сплатити Повіреному, крім суми, передбаченої п. 2 цього Договору, 10%  від відмовленої суми позовних вимог (частини позовних вимог) або 10%  від суми позову у випадку укладання мирової угоди, протягом 2-х календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду або з дня укладення мирової угоди.
 4. Повірений зобов’язується: виконувати умови Договору; повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання Договору; після виконання Договору або в разі припинення Договору до його виконання негайно повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився; негайно передати Довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням Договору.
 5. Довіритель зобов’язується: виконувати умови Договору; видати Повіреному довіреність на право представляти його права та інтереси по цій справі; забезпечити Повіреного всіма засобами, інформацією необхідними для виконання Договору; відшкодувати Повіреному витрати, пов'язані з виконанням Договору; негайно прийняти від Повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням Договору; виплатити Повіреному грошові кошти у строки та в порядку, визначеному цим Договором.
 6. Довіритель за цим Договором додатково зобов’язується оплачувати: витрати на судовий збір, витрати на поштові послуги, витрати, пов’язані з розглядом даної справи в суді та інші витрати, що стосуються виконання цього Договору.
 7. У разі порушення Стороною умов цього Договору, інша Сторона має право відшкодувати завдані збитки, а також стягнути пеню, три відсотки річних, інфляційні втрати, моральну шкоду.
 8. Місцем виконання цього Договору є місце зареєстрованого проживання Повіреного.
 9. Додаткові угоди до цього Договору являються невід'ємною частиною цього Договору.
 10. Цей Договір набирає законної сили та починає діяти з дати його підписання та до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.
 11. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 12. Договір складений у двох примірниках по одному для кожної Сторони.

 

Довіритель:                                                                                             Повірений:

ФИО                                                                                                     ФИО

адрес                                                                                                      адрес

 

подпись                                                                                                   подпись

Link to comment
Share on other sites

Для того чтобы дать верную оценку и практический совет в данном случае, необходимо понимать, что подписали стороны и какие последствия возникают после подписания такого договора.

 

Договор поручения - договор, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет второй стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Следует различать возмездный договор, который помимо отношений представительства порождает так же обязательственные отношения (обязательство по оказанию посреднических услуг) безвозмездній.

Если договор  возмездный или его исполнение связано с материальными издержками, то он является двусторонним.

Вознаграждение по договору может быть, но только если это заранее предусмотрено самим договором поручения.

Предмет данного договора - это не сами фактические действия. Тем не менее, они могут возникать при исполнении договора поручения, однако выполняют они лишь вспомогательную функцию.

Договором  выражается оказание услуг по осуществлению значимых юридических действий. Юридические действия охватывают действия например судебного представителя по уголовным и гражданским делам и другие подобные действия (в данном случае).

Договор может быть прекращен при возникновении следующих случаев: отказ поверенного, отмена доверителем своего поручения, смерть или признание поверенного либо доверителя безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным или недееспособным.

Из определения договора следует, что доверитель обязан нести все расходы по договору поручения, то есть возмещать затраты, возникающие у поверенного и обеспечить его всеми средствами, которые нужны для выполнения поручения включая оговоренную договором сумму вознаграждения.

 

Кроме прочего, предметом договора поручения является оказание нематериальных посреднических услуг.

Таким образом, в понятие предмета договора поручений входят только юридические действия поверенного. Эти действия не влекут для доверителя возникновение каких-либо новых прав, но помогают реализовать уже имеющиеся права доверителя.

Предмет договора поручения определён в указаниях доверителя, которые имеют своеобразную форму заказа на оказание посреднических услуг.

Доверитель может давать поверенному любые указания, но эти указания должны соответствовать нормам права - правомерными, осуществимыми и конкретными.

Очень важна для поверенного конкретность, т. е. максимально ясное и доступное формулирование того, какие действия доверитель поручает ему.

Необходимо понимать, что фактические действия поверенного не имеют самостоятельного значения. Фактические действия поверенного, подчиненные целям выполнения юридических действий, не могут входить в состав предмета договора поручения, а являются лишь условиями его надлежащего исполнения.

Я думаю, такое человек мог бы и самостоятельно  в интернете найти. 

Link to comment
Share on other sites

....я не совсем понял,- так что же мне делать?...

спасибо...

Если не получается по-хорошему, т.е. как тут советуют через спилку умиротворить его, то посылать в сад.

Пусть подает в суд и обоснует там.

Если Вы реально все ему заплатили и Ваша совесть чиста, а он либо забыл об этом либо умышленно пытается Вас развести, то какие еще варианты могут быть?

Ни Вы ни он ничего доказать не сможете в части денег. Никакого механизма отдачи - получения денег нет. Его слово против Вашего. 

Я очень сомневаюсь, что он подаст в суд. 

 

спите спокойно и посылайте.  

Link to comment
Share on other sites

Я думаю, такое человек мог бы и самостоятельно  в интернете найти. 

 

Вряд ли... Не стоит недооценивать... и переоценивать...)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ни Вы ни он ничего доказать не сможете в части денег. Никакого механизма отдачи - получения денег нет. Его слово против Вашего. 

Я очень сомневаюсь, что он подаст в суд. 

 

спите спокойно и посылайте.  

 

А ничего, что бремя доказывания ложится именно на ответчика...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Я например вообще не понимаю какая была необходимость в таком договоре... если как заявляет ТС то адвокат с "лицензией"... Почему нельзя было обойтись обычным договором с адвокатом и тогда он как положено представлял бы интересы на основании ордера и вытяга... А такой договор можно составить с любым совершеннолетним... Но только на его основании всёравно представлять интересы в суде нельзя... Для чего он тогда вообще нужен...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show