Обжаловать действия судьи, как должностного лица


Recommended Posts

Судьей была постановлено определение о принятие апелляционной жалобы и открытии апелляционного производства,хотя сроки на апелляционное обжалование были пропущены.

Глава 1

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

(положенню частини першої статті 55 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.97 р. N 9-зп)

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Ухвала є результатом дії судді.

чи можна оскаржити ухвалу як дію до Адміністративного суду?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Судьей была постановлено определение о принятие апелляционной жалобы и открытии апелляционного производства,хотя сроки на апелляционное обжалование были пропущены.

Глава 1

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

(положенню частини першої статті 55 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.97 р. N 9-зп)

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Ухвала є результатом дії судді.

чи можна оскаржити ухвалу як дію до Адміністративного суду?

Вы обжаловали? И что из этого получилось? А то мне ВККСУ ответило, что решения и процесуальные действия судьи можно обжаловать только в установленном законом апел. или кас. порядке. "Позапроцесуального порядку оскарження судових рішень чинним законодавством України не передбачено."
Link to comment
Share on other sites

Если Вы обжаловали решение суда, то ВККС правильно ответила.

Надо было подавать жалобу на судью, абстрагировавшись от самого судебного решения...

Link to comment
Share on other sites

Если Вы обжаловали решение суда, то ВККС правильно ответила.

Надо было подавать жалобу на судью, абстрагировавшись от самого судебного решения...

А вот и нет! Я жаловалась на Заангажированость судьи ап.суда который востановил банк в сроках на ап. обжалование (иск про признание договора дарения вдаваным правочином) с пропуском сроков на два месяца без причин.

Во-первых, мною были предоставлены масса доводов(письменные доказательства, ухвалы судов и т.д.) про пропуск сроков, а банком - ни единого!!!

Во-вторых, банк не сторона договора, и как этот договор порушує права банка???...

Ухвала про поновлення строків оскарженню не підлягає!

Так сама ухвала есть прямым доказательством упередженосты судьи! это не повод для обращения и соответственного реагирования со стороны ВККС? А на кой они тогда??

НО! Ухвала хоть и незаконная, но провозглашенная и не обжалованию не подлежит. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Ухвала є результатом дії судді.

чи можна оскаржити ухвалу як дію до Адміністративного суду?

Нельзя! Это грешно! :P

П О С Т А Н О В А № 6

Пленуму Верховного Суду України

від 12 червня 2009 року

Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті

до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів

З метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам таке роз’яснення:

У розумінні положень частини першої статті 2, пунктів 1, 7 і 9 статті 3, статті 17, частини третьої статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України суди та судді при розгляді ними цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення не є суб’єктами владних повноважень, які здійснюють владні управлінські функції, і не можуть бути відповідачами у справах про оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності, вчинених у зв’язку з розглядом судових справ.

Голова

Верховного Суду України

- -

В.В. Онопенко

Секретар Пленуму

Верховного Суду України -

Ю.Л. Сенін

Link to comment
Share on other sites

Нельзя! Это грешно! :P

П О С Т А Н О В А № 6

Пленуму Верховного Суду України

від 12 червня 2009 року

Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті

до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів

З метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам таке роз’яснення:

У розумінні положень частини першої статті 2, пунктів 1, 7 і 9 статті 3, статті 17, частини третьої статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України суди та судді при розгляді ними цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення не є суб’єктами владних повноважень, які здійснюють владні управлінські функції, і не можуть бути відповідачами у справах про оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності, вчинених у зв’язку з розглядом судових справ.

Голова

Верховного Суду України

- -

В.В. Онопенко

Секретар Пленуму

Верховного Суду України -

Ю.Л. Сенін

а как же быть с заведомо неправосудными решениями?
Link to comment
Share on other sites

а как же быть с заведомо неправосудными решениями?

:( Отвечу Вам их словами:

"Судові рішення та процесуальні дії суддів Ви можете оскаржити лише у встановленому законом апеляційному чи касаційному порядку. Позапроцесуального порядку оскарження судових рішень чинним законодавством України не передбачено."

Но, как я понимаю, вопрос риторический?

И задам Вам такой же.

а как же быть с заведомо незаконными валютными кредитами?

а как же быть с разрешением второго из супругов?

... Что делать и как быть?...Перечень можно прододжать до бесконечности...

В другой стране ЭТО бы породило революцию! А у нас риторические вопросы :(

Link to comment
Share on other sites

:( Отвечу Вам их словами:

"Судові рішення та процесуальні дії суддів Ви можете оскаржити лише у встановленому законом апеляційному чи касаційному порядку. Позапроцесуального порядку оскарження судових рішень чинним законодавством України не передбачено."

Но, как я понимаю, вопрос риторический?

И задам Вам такой же.

а как же быть с заведомо незаконными валютными кредитами?

а как же быть с разрешением второго из супругов?

... Что делать и как быть?...Перечень можно прододжать до бесконечности...

В другой стране ЭТО бы породило революцию! А у нас риторические вопросы :(

наш гарант поповоду процесса над ювт в своем интервью на день конституции на своей дачке киселеву, шустеру и пр. сказал, что умісне неправосудном решении наступает криминальная ответственность.

но если нельзя обратиться в прокуратуру с жалобой на неправосудное решение судьи, то каким образом и кто устанавливает или расследует имеет ли место преступление, что сам пострадавший ведет следствие и обвинение в апелляции зачитывает?

может быть есть смысл попросить гаранта разъяснить суть его высказывания?

http://obozrevatel.com/politics/yanukovich...ne-udastsya.htm

В.ЯНУКОВИЧ: Я скажу вам, что как только закончатся следственные процессы и материалы этих всех дел будут в судах, все подозрения сразу будут развеяны. Почему? Потому, что есть законодательная основа, подходы и следователи, которые работали и работают, они понимают свой уровень ответственности по применению этих законов.

Конечно, в судах будет доказана или их виновность,или невиновность. Здесь очень важно, чтобы был, конечно, на высоком профессиональном уровне судейский корпус. Судебная реформа, которую мы начали в прошлом году, сегодня создает условия, чтобы судьи наши учились и имели високий уровень специализации. То есть это квалификационная комиссия, в которую вошли очень сильные личности, авторитетные, профессионалы судьи, через которую идет назначение судей при переходе с первой инстанции, например, в аппеляционные суды, с аппеляционных судов уже в суды кассационные инстанции. Это - высшая квалификационная комиссия.

Ну и Высший совет юстиции, который имеет сегодня очень широкие полномочия, который борется с нарушением судебной системы и, естественно, у них есть все возможности, чтобы принимать решения, делать экспертные выводы по тому или иному судебному решению. Если судья допустил ошибку – это один вопрос, а если он принял заведемо противозаконное решение – сразу будет открыто уголовное дело против судьи.,

так кто устанавливает что решение заведомо противозаконое, и СРАЗУ открывает уголовное дело?

или так понимать что , защиту закона осуществляет в данном случае вкк и всю, а прокуратура отдыхает.

Link to comment
Share on other sites

так кто устанавливает что решение заведомо противозаконое, и СРАЗУ открывает уголовное дело?

или так понимать что , защиту закона осуществляет в данном случае вкк и всю, а прокуратура отдыхает.

Эх...

Это все из серии "бла-бла-бла"(я имею введу гаранта).

Если Вам интересно, могу рассказать про свой случай. Я подымала на форуме вопрос, но меня не совсем правильно поняли, или я не правильно донесла, то что хочу.

Суд провозгласил необжалуемую, незаконную и абсолютно абсурдную УХВАЛУ. (на пользу банка конечно же)

В дальнейшем это повлекло провозглашение такого же решения.

Ну с решением понятно, можно его действительно обжаловать(если получится)

Но как быть с ухвалой? Да и дело не в ухвале вовсе, а в том безчинстве и уверености в своей безнаказаности со стороны судей! У судьи даже хватило наглость дедвусмыслено намекнуть, что если бы я ему проплатила, то все сложилось бы по другому :blink:

Рассылаю жалобы на неправомірні, незаконні, необєктивні, упередженні і т.д. дії судді куда только можна: в обл. прокуратуру, Карпачевой, в комитет по вопросам правосудия(Кивалову), в СБУ, Голове суда, и Бог весть куда. Один лишь Кивалов решил, что судьями порушена присяга, и переправил на ВСЮ, а они так не решили... СБУ переправило на ВККС, но и те не решили(кстати, вот та цитата из их ответа), а все остальные посоветовали куда надо обратиться(в ВККС) и указали адрес. Короче, все "отморозились"!. Хотя обязаны сообщить о преступлении куда положено!

Link to comment
Share on other sites

Эх...

Это все из серии "бла-бла-бла"(я имею введу гаранта).

Если Вам интересно, могу рассказать про свой случай. Я подымала на форуме вопрос, но меня не совсем правильно поняли, или я не правильно донесла, то что хочу.

Суд провозгласил необжалуемую, незаконную и абсолютно абсурдную УХВАЛУ. (на пользу банка конечно же)

В дальнейшем это повлекло провозглашение такого же решения.

Ну с решением понятно, можно его действительно обжаловать(если получится)

Но как быть с ухвалой? Да и дело не в ухвале вовсе, а в том безчинстве и уверености в своей безнаказаности со стороны судей! У судьи даже хватило наглость дедвусмыслено намекнуть, что если бы я ему проплатила, то все сложилось бы по другому :blink:

Рассылаю жалобы на неправомірні, незаконні, необєктивні, упередженні і т.д. дії судді куда только можна: в обл. прокуратуру, Карпачевой, в комитет по вопросам правосудия(Кивалову), в СБУ, Голове суда, и Бог весть куда. Один лишь Кивалов решил, что судьями порушена присяга, и переправил на ВСЮ, а они так не решили... СБУ переправило на ВККС, но и те не решили(кстати, вот та цитата из их ответа), а все остальные посоветовали куда надо обратиться(в ВККС) и указали адрес. Короче, все "отморозились"!. Хотя обязаны сообщить о преступлении куда положено!

осталось как всегда 2 выхода, законных,

слезоточивое письмо к гаранту, с прозрачным, понятным намеком, что за базар отвечать надо

или на акцию против судейского произвола

Link to comment
Share on other sites

осталось как всегда 2 выхода, законных,

слезоточивое письмо к гаранту, с прозрачным, понятным намеком, что за базар отвечать надо

или на акцию против судейского произвола

ну акция шас идет и 24 продолжение с шумом надо представители от юристов и потерпевших чтобы перейти на уровень снятия полномочий с верх зрады бановой и судейсого состава

Link to comment
Share on other sites

І Н С Т Р У К Ц І Я

про порядок розгляду і вирішення звернень та

особистого прийому в органах прокуратури України

Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Звернення, в яких порушуються питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності суддів, надсилаються відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України до підпорядкованих прокуратур (за місцем оскаржуваних дій) для перевірки. У разі достатніх даних, які вказують на наявність ознак злочину, матеріали перевірки з відповідним висновком надсилаються до Генеральної прокуратури України.

3.13. Скарги на дії суддів, пов’язані з винесенням судових рішень, передаються на розгляд структурним підрозділам, до компетенції яких належить перевірка відповідності судових рішень закону.

Звернення, у яких заявники не погоджуються з прийнятими рішеннями і у зв’язку з цим порушують питання про притягнення суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, інших осіб до відповідальності, висловлюючи припущення про можливе вчинення посадового злочину, за відсутності в них достатніх даних про наявність ознак злочину, не потребують перевірки в порядку ст. 97 КПК України. Про це заявнику повідомляється керівником відповідного самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, заступниками прокурорів областей, прокурорами районного рівня з роз’ясненням права і порядку оскарження.

Скарги щодо зловживання службовим становищем суддів при виконанні службових обов’язків, не пов’язаних із розглядом справ (кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних) вирішуються в порядку ст. 97 КПК України і передаються до структурних підрозділів, до компетенції яких належить прийняття таких рішень.

Link to comment
Share on other sites

І Н С Т Р У К Ц І Я

про порядок розгляду і вирішення звернень та

особистого прийому в органах прокуратури України

Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Звернення, в яких порушуються питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності суддів, надсилаються відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України до підпорядкованих прокуратур (за місцем оскаржуваних дій) для перевірки. У разі достатніх даних, які вказують на наявність ознак злочину, матеріали перевірки з відповідним висновком надсилаються до Генеральної прокуратури України.

3.13. Скарги на дії суддів, пов’язані з винесенням судових рішень, передаються на розгляд структурним підрозділам, до компетенції яких належить перевірка відповідності судових рішень закону.

Звернення, у яких заявники не погоджуються з прийнятими рішеннями і у зв’язку з цим порушують питання про притягнення суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, інших осіб до відповідальності, висловлюючи припущення про можливе вчинення посадового злочину, за відсутності в них достатніх даних про наявність ознак злочину, не потребують перевірки в порядку ст. 97 КПК України. Про це заявнику повідомляється керівником відповідного самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, заступниками прокурорів областей, прокурорами районного рівня з роз’ясненням права і порядку оскарження.

Скарги щодо зловживання службовим становищем суддів при виконанні службових обов’язків, не пов’язаних із розглядом справ (кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних) вирішуються в порядку ст. 97 КПК України і передаються до структурних підрозділів, до компетенції яких належить прийняття таких рішень.

Наткнувшись на данный пункт инструкции, я попыталась найти соотвествующие полномочия в Законе о прокуратуре. Как-то более красиво складывается, когда пишешь в обращении:

керуючись (або на підставі) статтею .... закону ....

Не нашла.

В любом случае, если у кого есть подобная жалоба в прокуратуру на судью по гражданскому или административному делу (не уголовному), поделитесь, пожалуйста.

Я, например, пока дозреваю до жалобы на квалиф комиссию. Но тоже документ все никак не родится.

Link to comment
Share on other sites

І Н С Т Р У К Ц І Я

про порядок розгляду і вирішення звернень та

особистого прийому в органах прокуратури України

Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Скажу даже больше:

Уголовный Кодекс

Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Так, что именно так, как говорил гарант "Если судья допустил ошибку – это один вопрос, а если он принял заведемо противозаконное решение – сразу будет открыто уголовное дело против судьи."

Открывать и вести дело согласно ст. 112 КПК должна прокуратура.

Но на практике, увы, не так.

Надо добиваться, что бы заработали законы.

Хотя им некогда рассматривать Ваши с нашими жалобы. Они работают коллекторами в законе.

Link to comment
Share on other sites

Наткнувшись на данный пункт инструкции, я попыталась найти соотвествующие полномочия в Законе о прокуратуре. Как-то более красиво складывается, когда пишешь в обращении:

керуючись (або на підставі) статтею .... закону ....

Не нашла.

В любом случае, если у кого есть подобная жалоба в прокуратуру на судью по гражданскому или административному делу (не уголовному), поделитесь, пожалуйста.

Я, например, пока дозреваю до жалобы на квалиф комиссию. Но тоже документ все никак не родится.

Ссылайтась на уголовный кодекс
Link to comment
Share on other sites

Надо добиваться, что бы заработали законы.

Хотя им некогда рассматривать Ваши с нашими жалобы. Они работают коллекторами в законе.

а все потому, что против системы нужно боротся системно.........и одного заявления мало (при подаче заявления о преступлении/нарушении, его нужно дублировать в вышестоящую инстанцию, и по истечении сроков рассмотрения "бомбардировать" тех кому подано и выше информационными запросами - и получать на них ответы, ведь чем больше компромата мы на них соберем тем лучше, человеческий фактор никогда не подводил, и исходя из опыта того же ДК видно, какие неучи ситят во властных структурах)........пример ДК(дорожный контроль http://roadcontrol.org.ua/ ) .......зачем они это делают? (вопрос десятый), но их настойчивость приносит определенные плоды: уже выработан у некоторых водителей своеобразный иммунитет по отношению к ДПС (в простонародии ГАИ)........... но у ДК есть огромный плюс - колличество недовольных водителей.........в нашем случае все довольно прозаично........

И еще: не обращайте внимание на многоточие - это недосказанность мысли(кому интересно расширю суждение), углубление в которые в рассмотрении данного вопроса приводит только к излишним спорам, которые посредственны и неимеют жизни т.к. в большинстве случаев беспочвенны и пораждают своеобразный "троллинг" и не один форум от этого не застрахован - ЗРИТЕ В КОРЕНЬ ГОСПОДА!.......вот такое у меня извращенное мировозрение!!!(sorry)

Link to comment
Share on other sites

а все потому, что против системы нужно боротся системно.........и одного заявления мало (при подаче заявления о преступлении/нарушении, его нужно дублировать в вышестоящую инстанцию, и по истечении сроков рассмотрения "бомбардировать" тех кому подано и выше информационными запросами - и получать на них ответы, ведь чем больше компромата мы на них соберем тем лучше, человеческий фактор никогда не подводил

Я с Вами полностью согласна! Пишу куда могу(см.№10)

Но если бы еще массово! А то как-то вяло все...

Предлагаю на форуме обсудить, как вариант борьбы с банковско-судейско-ментовским беспределом подавать наних заявления в прокуратуру по поводу злоупотребления служебным положением (выдача кредитов с откатами, возбуждение на проблемных заемщиков у.д. преступные решения судов ит.д.)

А мне форумчане отвечают, мло не по зубам нам это, нам бы с кредитами разобраться...

Link to comment
Share on other sites

......злоупотребления служебным положением (выдача кредитов с откатами, возбуждение на проблемных заемщиков у.д. преступные решения судов ит.д.)

А мне форумчане отвечают, мло не по зубам нам это, нам бы с кредитами разобраться...

посредсредством одного форума проблемму не решить - нужно тотальное несогласие..........а то что юристы "прячут" примеры своих исков, ходотайств, жалоб - только усугубляет ситуацию, они этим зарабатывают на жизнь - я их понимаю, и в то же время осуждаю...........уже попрана адвокатская этика посредством недавних событий с Тимошенко, но адвокаты молчат, а есть с чем сравнивать - судейское место за 100 тыс дол., неопытные судьи рассматривают резонансные дела, решения и ухвалы по которым осуждаются во всем демократическом мире........Вам не стыдно господа адвокаты?

Link to comment
Share on other sites

посредсредством одного форума проблемму не решить - нужно тотальное несогласие..........а то что юристы "прячут" примеры своих исков, ходотайств, жалоб - только усугубляет ситуацию, они этим зарабатывают на жизнь - я их понимаю, и в то же время осуждаю...........уже попрана адвокатская этика посредством недавних событий с Тимошенко, но адвокаты молчат, а есть с чем сравнивать - судейское место за 100 тыс дол., неопытные судьи рассматривают резонансные дела, решения и ухвалы по которым осуждаются во всем демократическом мире........Вам не стыдно господа адвокаты?

Наверное нет! У меня 100 законных оснований на оспаривание ну хотя бы ипотеки!

А мой знакомый адвокат заявлят: "Может хватит боротся с ветряными мельницами..." И тихонько подводит к тому, что надо сдабаться на милость банка, мол целее буду :blink:

ОХ...ЕТЬ можно!

Link to comment
Share on other sites

Наверное нет! У меня 100 законных оснований на оспаривание ну хотя бы ипотеки!

А мой знакомый адвокат заявлят: "Может хватит боротся с ветряными мельницами..." И тихонько подводит к тому, что надо сдабаться на милость банка, мол целее буду :blink:

ОХ...ЕТЬ можно!

целее не будете - договор наверняка еще не расторгнут, а значит проценты и штрафы так и начисляются, а если недай Бог случится что, то есть правоиприемники не так ли?

Link to comment
Share on other sites

целее не будете - договор наверняка еще не расторгнут, а значит проценты и штрафы так и начисляются,

Долги отдают только трусы! :lol:

а если недай Бог случится что, то есть правоиприемники не так ли?

ХА-ХА :angry:!!! Я не заемщик :P

Link to comment
Share on other sites

а все потому, что против системы нужно боротся системно.........и одного заявления мало (при подаче заявления о преступлении/нарушении, его нужно дублировать в вышестоящую инстанцию, и по истечении сроков рассмотрения "бомбардировать" тех кому подано и выше информационными запросами - и получать на них ответы, ведь чем больше компромата мы на них соберем тем лучше, человеческий фактор никогда не подводил, и исходя из опыта того же ДК видно, какие неучи ситят во властных структурах)........пример ДК(дорожный контроль http://roadcontrol.org.ua/ ) .......зачем они это делают? (вопрос десятый), но их настойчивость приносит определенные плоды: уже выработан у некоторых водителей своеобразный иммунитет по отношению к ДПС (в простонародии ГАИ)........... но у ДК есть огромный плюс - колличество недовольных водителей.........в нашем случае все довольно прозаично........

И еще: не обращайте внимание на многоточие - это недосказанность мысли(кому интересно расширю суждение), углубление в которые в рассмотрении данного вопроса приводит только к излишним спорам, которые посредственны и неимеют жизни т.к. в большинстве случаев беспочвенны и пораждают своеобразный "троллинг" и не один форум от этого не застрахован - ЗРИТЕ В КОРЕНЬ ГОСПОДА!.......вот такое у меня извращенное мировозрение!!!(sorry)

Link to comment
Share on other sites

Наверное нет! У меня 100 законных оснований на оспаривание ну хотя бы ипотеки!

А мой знакомый адвокат заявлят: "Может хватит боротся с ветряными мельницами..." И тихонько подводит к тому, что надо сдабаться на милость банка, мол целее буду :blink:

ОХ...ЕТЬ можно!

Есть несколько решений таких вопросов.

Либо бороться до победного.

Либо борться, тянуть и потом закрывать только тело при списании процентов, пени и штрафов. (С приватом это маловозможно)

Либо идти на переговоры с банком сразу, но позитива ждать не приходится, что фактически равно -- сдаться на милось Банка.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show