Ходатайство о назначении судебно - бухгалтерской экпертизы


Recommended Posts

Кто-то подавал по валютным кредитам ходатайство о назначении судебно - бухгалтерской экпертизы касательно правильности расчета суммы задолженности? Какие основания для ее назначения писали? Их желательно как можно больше написать как я понимаю, чтоб у суда были основания ее назначить. Какие вопросы можно поставить эксперту? Их ведь тоже нужно немало, чтоб у эксперта это еще и время какое-то заняло. Буду благодарна за любые идеи, а может даже примеры документов. А если кто-то подавал такое ходатайство - его удовлетворили? Интересно какая практика в этом вопросе

Link to comment
Share on other sites

Стоимость - от 2000 грн.

Вот образец:

До …………………………..суду ……………………………….і

по цивільній справі №2-2616/11р.

суддя ……………...

від………………………………………………

(Позивач по справі)

Адреса………………………………………………….

КЛОПОТАННЯ

про призначення судової бухгалтерсько-економічної експертизи

В провадженні………………………….. суду …………………………ької області знаходиться

справа №2……….р. суддя …………………….. за позовом громадянина …………... до ПАТ «…………….» про визнання кредитного та іпотечного договорів недійсним правочином.

Вважаю, що для повного та вичерпного з’ясування обставин, що мають істотне значення

для справи, та потребують спеціальних знань в галузі бухгалтерії, економіки та ведення банківських розрахунків та обліку, для підтвердження чи спростування висновків та розрахунків, наданих мною у позовній заяві, необхідно провести судову бухгалтерсько-економічну експертизу із залученням стороннього незалежного експерта, що має необхідні встановлені Законом повноваження та відповідні ліцензії та дозволи для здійснення судово-економічних експертиз.

Керуючись ст.ст.143, 144 ЦПК України

ПРОШУ СУД:

1. Задовольнити дане клопотання;

2. Окремою Ухвалою суду призначити проведення судово-економічної експертизи з питань:

• Чи правильно обрахована і вказана Банком у додатку №1 до Кредитного договору загальна вартість кредиту при базових умовах кредитування, викладених банком у Кредитному договорі та у Інформації про умови кредитування;

• Чи правильно визначений у розрахунку ануїтетних платежів розмір щомісячного внеску згідно базових умов договору;

• Якою є реальна відсоткова ставка по кредитному договору та сукупна вартість кредиту;

• Чи відповідає розмір щомісячного платежу, визначеного банком в договорі у розмірі 5 000.00 грн. відсотковій ставці, яка була визначена в договорі у розмірі 15.0% річних;

• Чи відповідає застосована банком у договорі методика обчислення ануїтету вказаній банком у цьому договорі методиці обчислення ануїтетних платежів, методикам, прийнятим у комерційній практиці, та до якої саме схеми чи методики обчислення ануїтетних платежів належить застосована банком методика;

3. Витребувати у ПАТ «…………..» інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку Позичальника, відкритому для погашення боргу та відсотків за цим договором, що є необхідним для проведення судово-економічної експертизи.

4. Призначити проведення судово-економічної експертизи судовому експерту …………………….. (свідоцтво №….. Міністерство Юстиції України від ……р., копія додається) за адресою: м…………………………………..

ОПЛАТУ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ - ГАРАНТУЮ _____________

Додаток:

1)копія св.-ва №……………………..

14 березня 2011 __________________

Link to comment
Share on other sites

Кто-то подавал по валютным кредитам ходатайство о назначении судебно - бухгалтерской экпертизы касательно правильности расчета суммы задолженности? Какие основания для ее назначения писали? Их желательно как можно больше написать как я понимаю, чтоб у суда были основания ее назначить. Какие вопросы можно поставить эксперту? Их ведь тоже нужно немало, чтоб у эксперта это еще и время какое-то заняло. Буду благодарна за любые идеи, а может даже примеры документов. А если кто-то подавал такое ходатайство - его удовлетворили? Интересно какая практика в этом вопросе

а вы делали предварительную экспертизу? Или вы уверены в том, что в расчетах есть ошибки?
Link to comment
Share on other sites

а вы делали предварительную экспертизу? Или вы уверены в том, что в расчетах есть ошибки?

Я не экономист и на первый взгляд вроде все рачитано правильно, хотя опять же эти 360 дней вместо 365, плюс графика платежей к договору нет и я не пойму по какой формуле они аннуитет расчитали также. Да и бумаженция с рачетами - два листочка, подписанные главбухом. А где первичка? Но цель основная - потянуть время. Это может дать еще до полугода

Link to comment
Share on other sites

Стоимость - от 2000 грн.

Вот образец:

До …………………………..суду ……………………………….і

по цивільній справі №2-2616/11р.

суддя ……………...

від………………………………………………

(Позивач по справі)

Адреса………………………………………………….

КЛОПОТАННЯ

про призначення судової бухгалтерсько-економічної експертизи

В провадженні………………………….. суду …………………………ької області знаходиться

справа №2……….р. суддя …………………….. за позовом громадянина …………... до ПАТ «…………….» про визнання кредитного та іпотечного договорів недійсним правочином.

Вважаю, що для повного та вичерпного з’ясування обставин, що мають істотне значення

для справи, та потребують спеціальних знань в галузі бухгалтерії, економіки та ведення банківських розрахунків та обліку, для підтвердження чи спростування висновків та розрахунків, наданих мною у позовній заяві, необхідно провести судову бухгалтерсько-економічну експертизу із залученням стороннього незалежного експерта, що має необхідні встановлені Законом повноваження та відповідні ліцензії та дозволи для здійснення судово-економічних експертиз.

Керуючись ст.ст.143, 144 ЦПК України

ПРОШУ СУД:

1. Задовольнити дане клопотання;

2. Окремою Ухвалою суду призначити проведення судово-економічної експертизи з питань:

• Чи правильно обрахована і вказана Банком у додатку №1 до Кредитного договору загальна вартість кредиту при базових умовах кредитування, викладених банком у Кредитному договорі та у Інформації про умови кредитування;

• Чи правильно визначений у розрахунку ануїтетних платежів розмір щомісячного внеску згідно базових умов договору;

• Якою є реальна відсоткова ставка по кредитному договору та сукупна вартість кредиту;

• Чи відповідає розмір щомісячного платежу, визначеного банком в договорі у розмірі 5 000.00 грн. відсотковій ставці, яка була визначена в договорі у розмірі 15.0% річних;

• Чи відповідає застосована банком у договорі методика обчислення ануїтету вказаній банком у цьому договорі методиці обчислення ануїтетних платежів, методикам, прийнятим у комерційній практиці, та до якої саме схеми чи методики обчислення ануїтетних платежів належить застосована банком методика;

3. Витребувати у ПАТ «…………..» інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку Позичальника, відкритому для погашення боргу та відсотків за цим договором, що є необхідним для проведення судово-економічної експертизи.

4. Призначити проведення судово-економічної експертизи судовому експерту …………………….. (свідоцтво №….. Міністерство Юстиції України від ……р., копія додається) за адресою: м…………………………………..

ОПЛАТУ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ - ГАРАНТУЮ _____________

Додаток:

1)копія св.-ва №……………………..

14 березня 2011 __________________

Этих обоснований не достаточно, я уточняла. Нужно написать много много оснований с детализацией (всякие там скрытые проценты, валютные корректировки, в которых я ничего не понимаю), чтоб у суда были все основания ее назначить не в ущерб себе.

Link to comment
Share on other sites

Каких обоснований? Все обоснования у меня - в иске.

Этот перечень нужен по моему конкретному делу.

Я сей документ как образец выложил, Вы же просили...

А вопросы к эксперту - смотрите сами, в контексте Вашего иска.

И еще, вижу, важно:

Эксперт не уполномочен давать оценки договору, его действительности, вкусу/цвету/запаху. Он только дает беспристрастный ответ на поставленные ему вопросы. А уже использование предоставленной им информации в иске, для обоснования чего-то, подтверждения или опровержения, - это Ваша задача. Оценку доводам - даст судья.

Link to comment
Share on other sites

Этих обоснований не достаточно, я уточняла. Нужно написать много много оснований с детализацией (всякие там скрытые проценты, валютные корректировки, в которых я ничего не понимаю), чтоб у суда были все основания ее назначить не в ущерб себе.

Чуш ! Провел более 20 бухгалерско - єкономических єкспертиз. Удовлетворяли ходотайство в 90%именно в таком варианте как вам дали тут на Антирейде. Детализация ,валютные корректировки -это полная чуш ! Как вы не будучи экспертом в области бухгалтерии это посчитать или вычислить ! Поэтому вы и просите экспертизу. Назначение экспертизы -большой аргумент в вашу пользу ! Очень помогает в делах ,где банк подает на стягнення боргу. Читайте мою тему на этом сайте "Реальная схема ..." Многие банки не правильно насчитывают проценты ,штрафы ,пеню. Уже это доказано.
Link to comment
Share on other sites

Чуш ! Провел более 20 бухгалерско - єкономических єкспертиз. Удовлетворяли ходотайство в 90%именно в таком варианте как вам дали тут на Антирейде. Детализация ,валютные корректировки -это полная чуш ! Как вы не будучи экспертом в области бухгалтерии это посчитать или вычислить ! Поэтому вы и просите экспертизу. Назначение экспертизы -большой аргумент в вашу пользу ! Очень помогает в делах ,где банк подает на стягнення боргу. Читайте мою тему на этом сайте "Реальная схема ..." Многие банки не правильно насчитывают проценты ,штрафы ,пеню. Уже это доказано.

Я не спорю, но я описала ту ситуацию, в которой нахожусь конкретно я и как НАДО (не я придумала) сделать именно мне. Вот поэтому и парюсь теми вопросами, в которых я не специалист. Если бы было так просто удовлетворить ходатайство по экспертизе в деле по кредиту на ТАКИЕ суммы еще и в одном из самых "гуманных" судов

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show