Recommended Posts

Нужен совет.Пишу ходатайсто о том чтоб банк и нотариус предоставил копию досудовой вымоги,первичные бухгалтерские документы.Так и писать-ПРОШУ ВЫТРЕБУВАТЫ ?И еще.Писать ходатайства для банка и нотариуса отдельно?

Link to comment
Share on other sites

Нужен совет.Пишу ходатайсто о том чтоб банк и нотариус предоставил копию досудовой вымоги,первичные бухгалтерские документы.Так и писать-ПРОШУ ВЫТРЕБУВАТЫ ?И еще.Писать ходатайства для банка и нотариуса отдельно?

Как то так: Добавьте свое. Моё мнение для нотариуса отдельно не нужно. просту укажите вытребовать у нотариуса.

__ РАЙОННИЙ СУД м. ЗАПОРІЖЖЯ

69006,м. Запоріжжя,вул..40років Радянської України ½

Суддя:

Справа №

_____________________________

69065,м. Запоріжжя, вул..

Клопотання

Про витребування належних доказів

В своєї позовної заяві позивач ПАТ « Всеукраїнський Акціонерний Банк» просить суд стягнути з мене __________________як відповідача грошові кошти в розмірі 13 450,23 ( тринадцять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 23 копійки). Мотивуючи свою вимогу тим, нібито згідно кредитного договору мені був наданий кредит готівкою в розмірі 10 500,00 гривень (десять тисяч п’ятсот гривень). Але крім самого договору кредиту який не може бути доказом отримання коштів ,та сумнівний копії меморіального ордеру №______ від _________ 2007 року про ніби то перерахування 10 500,00грн. з рахунку №000000000 на рахунок ________________ жодних доказів банк не надав. Законодавством чітко визначені Документи, які можуть підтверджувати наявність або відсутність заборгованості, а також встановлювати розмір зазначеної заборгованості. Такими можуть бути виключно документи первинної бухгалтерської документації, оформлені згідно з нормами статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", оскільки лише первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і складені під час здійснення господарської операції - є правовою підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій.

Одночасно Позивач не надав до суду і Відповідачу первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту і здійснення його часткового погашення (платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки і т.д.), тому немає підстав вважати, що розмір заборгованості Відповідача(якщо насправді такий існує) перед Позивачем, а також суми штрафних санкцій та відсотків, зазначених у довідці-розрахунку, є безперечним.

Згідно ст. 60 Цивільного кодексу України:

1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

3. Підлягають доказуванню обставини, що мають значення для прийняття рішення по справі і стосовно яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

ГПК Стаття 131. Подання доказів

1. Сторони зобов'язані представити свої докази суду до або під час попереднього судового засідання по справі, а якщо попереднє судове засідання по справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.

2. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною

першій цієї статті, не приймаються.

В своєї відповіді на позовну заяву від 23 лютого 2011 я вже зазначала про те що,сам договір не може засвідчувати факт видачі кредиту ,а лише викладає вимоги при виконанні яких ,може бути наданий кредит,та надалі вразі видання кредиту регулює взаємини сторін,умови повернення коштів і таке інше. Замість того як надати належні докази отримання мною кредитних коштів позивач в своєму запереченні на заперечення від 03.06.2011 року продовжує свої невмотивовані та недоведені фантазії стосовно заборгованості за кредитним договором. Але, надає цього разу меморіальний ордер який на позивача думку ,беззаперечно свідчить про те що ,нібито кошти мені були видані. В п.2 ст.1047 та ст.1051 ЦК. України чітко встановлені правила доказу факту отримання коштів,інші інструменти доказування непередбачені п.2 ст.59 ЦПК України. З огляду на це меморіальний ордер не може бути доказом отримання мною коштів ,а свідчить лише про переказ коштів з одного рахунку на іншій. Крім того згаданий документ не містить жодного підпису ,і немає жодних гарантій що, переказ не повернутий того ж дня наприклад як помилковий.

Крім того у своєму відзові на позовну заяву від 23 лютого 2011 року я звертала увагу на те що , розрахунок заборгованості в позовної заяві по так званому кредиту викликає великі сумніви, та має суттєві розбіжності з розрахунком який наданий з самим договором кредиту. Замість того щоб надати чітку інформацію помісячно із сумою сплати по тілу кредиту, по відсоткам , пеням ,штрафам, в який та за який проміжок часу вони нараховані в своєму заперечені на заперечення Позивач наводить надумані та незрозумілі приклади , та пояснює що , у всіх прорахунках по розрахунку заборгованості винен лише позичальник.

Спираючись на вищенаведене прошу суд зобов’язати позивача ПАТ « Всеукраїнський Акціонерний Банк» надати належні докази по справі, а саме:

1. Заявку на видачу готівки з моїм підписом.

2. Розписку в отриманні коштів,касовий документ який підтверджує отримання мною готівки з моїм підписом (видатковий касовий ордер). Як того вимагає Інструкція про касові операції в банках України, затверджена НБУ та обов’язкова до виконання.

3. Договір на підтвердження відкриття рахунку №0000000000Детальний розрахунок заборгованості. Із розкладом помісячно, тіло кредиту відсотки ,пеня ,штрафи, коли та за який проміжок часу нараховані.

«___».____________.2011 року. ________________

Link to comment
Share on other sites

Как то так: Добавьте свое. Моё мнение для нотариуса отдельно не нужно. просту укажите вытребовать у нотариуса.

__ РАЙОННИЙ СУД м. ЗАПОРІЖЖЯ

69006,м. Запоріжжя,вул..40років Радянської України ½

Суддя:

Справа №

_____________________________

69065,м. Запоріжжя, вул..

Клопотання

Про витребування належних доказів

В своєї позовної заяві позивач ПАТ « Всеукраїнський Акціонерний Банк» просить суд стягнути з мене __________________як відповідача грошові кошти в розмірі 13 450,23 ( тринадцять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 23 копійки). Мотивуючи свою вимогу тим, нібито згідно кредитного договору мені був наданий кредит готівкою в розмірі 10 500,00 гривень (десять тисяч п’ятсот гривень). Але крім самого договору кредиту який не може бути доказом отримання коштів ,та сумнівний копії меморіального ордеру №______ від _________ 2007 року про ніби то перерахування 10 500,00грн. з рахунку №000000000 на рахунок ________________ жодних доказів банк не надав. Законодавством чітко визначені Документи, які можуть підтверджувати наявність або відсутність заборгованості, а також встановлювати розмір зазначеної заборгованості. Такими можуть бути виключно документи первинної бухгалтерської документації, оформлені згідно з нормами статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", оскільки лише первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і складені під час здійснення господарської операції - є правовою підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій.

Одночасно Позивач не надав до суду і Відповідачу первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту і здійснення його часткового погашення (платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки і т.д.), тому немає підстав вважати, що розмір заборгованості Відповідача(якщо насправді такий існує) перед Позивачем, а також суми штрафних санкцій та відсотків, зазначених у довідці-розрахунку, є безперечним.

Згідно ст. 60 Цивільного кодексу України:

1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

3. Підлягають доказуванню обставини, що мають значення для прийняття рішення по справі і стосовно яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

ГПК Стаття 131. Подання доказів

1. Сторони зобов'язані представити свої докази суду до або під час попереднього судового засідання по справі, а якщо попереднє судове засідання по справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.

2. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною

першій цієї статті, не приймаються.

В своєї відповіді на позовну заяву від 23 лютого 2011 я вже зазначала про те що,сам договір не може засвідчувати факт видачі кредиту ,а лише викладає вимоги при виконанні яких ,може бути наданий кредит,та надалі вразі видання кредиту регулює взаємини сторін,умови повернення коштів і таке інше. Замість того як надати належні докази отримання мною кредитних коштів позивач в своєму запереченні на заперечення від 03.06.2011 року продовжує свої невмотивовані та недоведені фантазії стосовно заборгованості за кредитним договором. Але, надає цього разу меморіальний ордер який на позивача думку ,беззаперечно свідчить про те що ,нібито кошти мені були видані. В п.2 ст.1047 та ст.1051 ЦК. України чітко встановлені правила доказу факту отримання коштів,інші інструменти доказування непередбачені п.2 ст.59 ЦПК України. З огляду на це меморіальний ордер не може бути доказом отримання мною коштів ,а свідчить лише про переказ коштів з одного рахунку на іншій. Крім того згаданий документ не містить жодного підпису ,і немає жодних гарантій що, переказ не повернутий того ж дня наприклад як помилковий.

Крім того у своєму відзові на позовну заяву від 23 лютого 2011 року я звертала увагу на те що , розрахунок заборгованості в позовної заяві по так званому кредиту викликає великі сумніви, та має суттєві розбіжності з розрахунком який наданий з самим договором кредиту. Замість того щоб надати чітку інформацію помісячно із сумою сплати по тілу кредиту, по відсоткам , пеням ,штрафам, в який та за який проміжок часу вони нараховані в своєму заперечені на заперечення Позивач наводить надумані та незрозумілі приклади , та пояснює що , у всіх прорахунках по розрахунку заборгованості винен лише позичальник.

Спираючись на вищенаведене прошу суд зобов’язати позивача ПАТ « Всеукраїнський Акціонерний Банк» надати належні докази по справі, а саме:

1. Заявку на видачу готівки з моїм підписом.

2. Розписку в отриманні коштів,касовий документ який підтверджує отримання мною готівки з моїм підписом (видатковий касовий ордер). Як того вимагає Інструкція про касові операції в банках України, затверджена НБУ та обов’язкова до виконання.

3. Договір на підтвердження відкриття рахунку №0000000000Детальний розрахунок заборгованості. Із розкладом помісячно, тіло кредиту відсотки ,пеня ,штрафи, коли та за який проміжок часу нараховані.

«___».____________.2011 року. ________________

У меня начиналось рассмотрение по сути,но было приостановлено иском на недействительность.В статье написано что подовать ходатайства можно до рассмотрения по сути.Извините если туплю.Выходит что уже нельзя подавать ?
Link to comment
Share on other sites

У меня начиналось рассмотрение по сути,но было приостановлено иском на недействительность.В статье написано что подовать ходатайства можно до рассмотрения по сути.Извините если туплю.Выходит что уже нельзя подавать ?

Подавайте. давите на то .что требование ваше о предоставлении доказателств имеет существенное значение. И вобще эти доказательства должен был предоставить сам истец до начала рассмотрения.
Link to comment
Share on other sites

Подавайте. давите на то .что требование ваше о предоставлении доказателств имеет существенное значение. И вобще эти доказательства должен был предоставить сам истец до начала рассмотрения.

Спасибо Вам за советы!!!!!!!!!!!! Истец-это я.Завтра суд по моему иску о признании надписи недействит.В материалах дела есть только возражение банка и нотариуса и мои ходатайства об экспертизе почерка нотариуса и о звукозаписи.На этом заседания закончились еще в июне 2010.Вот теперь опять все заново.Скажите а истребование доказив не попадает случайно под новый судовой сбор?
Link to comment
Share on other sites

Спасибо Вам за советы!!!!!!!!!!!! Истец-это я.Завтра суд по моему иску о признании надписи недействит.В материалах дела есть только возражение банка и нотариуса и мои ходатайства об экспертизе почерка нотариуса и о звукозаписи.На этом заседания закончились еще в июне 2010.Вот теперь опять все заново.Скажите а истребование доказив не попадает случайно под новый судовой сбор?

попадает проплавите сразу, чтоб у судьи меньше было возможности вам отказать.. 94гр. 10 коп... п.1 13

13) заяви про забезпечення доказів або позову 0,1 розміру мінімальної заробітної плати

На даний час сума збору становить: 94.10 грн.

http://court.gov.ua/sudy/ тут можно сформировать квитанцию

Link to comment
Share on other sites

попадает проплавите сразу, чтоб у судьи меньше было возможности вам отказать.. 94гр. 10 коп... п.1 13

13) заяви про забезпечення доказів або позову 0,1 розміру мінімальної заробітної плати

На даний час сума збору становить: 94.10 грн.

http://court.gov.ua/sudy/ тут можно сформировать квитанцию

Скажите пожалуйста.Ходатайства которые подавались в 2010 году в суд по иску о признании надписи недействит. не успели рассмотреться т.к. был подан иск по недействит.кредитн.договора.и приостановил по надписи.Они остаются в силе ?
Link to comment
Share on other sites

Скажите пожалуйста.Ходатайства которые подавались в 2010 году в суд по иску о признании надписи недействит. не успели рассмотреться т.к. был подан иск по недействит.кредитн.договора.и приостановил по надписи.Они остаются в силе ?

мне трудно однозначно сказать ... знаю что некоторые требуют а некоторые судьи не требуют.... ждут разъяснения свыше..

у меня лично те заявы которые были поданы до вступления не требовали..... а вот еще одну заяву потребовали......

Link to comment
Share on other sites

мне трудно однозначно сказать ... знаю что некоторые требуют а некоторые судьи не требуют.... ждут разъяснения свыше..

у меня лично те заявы которые были поданы до вступления не требовали..... а вот еще одну заяву потребовали......

Скажите.Вот я буду требовать первичные бухг.документы у нотариуса но кредит брал муж частн.предприним. в валюте на потребительск.нужды.А в законе про бухгалтерию сказано про господарську дияльнисть.Нам это тоже подходит?
Link to comment
Share on other sites

Скажите.Вот я буду требовать первичные бухг.документы у нотариуса но кредит брал муж частн.предприним. в валюте на потребительск.нужды.А в законе про бухгалтерию сказано про господарську дияльнисть.Нам это тоже подходит?

Запутали!!!!!!!! Речь идет о бухг. банка. Там все подходит незабудьте только нотариуса туда прилепить,ну и лишнее убрать. Особенно "фантазии" :rolleyes: Хотя я подавал как есть
Link to comment
Share on other sites

Как то так: Добавьте свое. Моё мнение для нотариуса отдельно не нужно. просту укажите вытребовать у нотариуса.

__ РАЙОННИЙ СУД м. ЗАПОРІЖЖЯ

69006,м. Запоріжжя,вул..40років Радянської України ½

Суддя:

Справа №

_____________________________

69065,м. Запоріжжя, вул..

Клопотання

Про витребування належних доказів

В своєї позовної заяві позивач ПАТ « Всеукраїнський Акціонерний Банк» просить суд стягнути з мене __________________як відповідача грошові кошти в розмірі 13 450,23 ( тринадцять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 23 копійки). Мотивуючи свою вимогу тим, нібито згідно кредитного договору мені був наданий кредит готівкою в розмірі 10 500,00 гривень (десять тисяч п’ятсот гривень). Але крім самого договору кредиту який не може бути доказом отримання коштів ,та сумнівний копії меморіального ордеру №______ від _________ 2007 року про ніби то перерахування 10 500,00грн. з рахунку №000000000 на рахунок ________________ жодних доказів банк не надав. Законодавством чітко визначені Документи, які можуть підтверджувати наявність або відсутність заборгованості, а також встановлювати розмір зазначеної заборгованості. Такими можуть бути виключно документи первинної бухгалтерської документації, оформлені згідно з нормами статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", оскільки лише первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і складені під час здійснення господарської операції - є правовою підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій.

Одночасно Позивач не надав до суду і Відповідачу первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту і здійснення його часткового погашення (платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки і т.д.), тому немає підстав вважати, що розмір заборгованості Відповідача(якщо насправді такий існує) перед Позивачем, а також суми штрафних санкцій та відсотків, зазначених у довідці-розрахунку, є безперечним.

Згідно ст. 60 Цивільного кодексу України:

1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

3. Підлягають доказуванню обставини, що мають значення для прийняття рішення по справі і стосовно яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

ГПК Стаття 131. Подання доказів

1. Сторони зобов'язані представити свої докази суду до або під час попереднього судового засідання по справі, а якщо попереднє судове засідання по справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.

2. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною

першій цієї статті, не приймаються.

В своєї відповіді на позовну заяву від 23 лютого 2011 я вже зазначала про те що,сам договір не може засвідчувати факт видачі кредиту ,а лише викладає вимоги при виконанні яких ,може бути наданий кредит,та надалі вразі видання кредиту регулює взаємини сторін,умови повернення коштів і таке інше. Замість того як надати належні докази отримання мною кредитних коштів позивач в своєму запереченні на заперечення від 03.06.2011 року продовжує свої невмотивовані та недоведені фантазії :lol: стосовно заборгованості за кредитним договором. Але, надає цього разу меморіальний ордер який на позивача думку ,беззаперечно свідчить про те що ,нібито кошти мені були видані. В п.2 ст.1047 та ст.1051 ЦК. України чітко встановлені правила доказу факту отримання коштів,інші інструменти доказування непередбачені п.2 ст.59 ЦПК України. З огляду на це меморіальний ордер не може бути доказом отримання мною коштів ,а свідчить лише про переказ коштів з одного рахунку на іншій. Крім того згаданий документ не містить жодного підпису ,і немає жодних гарантій що, переказ не повернутий того ж дня наприклад як помилковий.

Крім того у своєму відзові на позовну заяву від 23 лютого 2011 року я звертала увагу на те що , розрахунок заборгованості в позовної заяві по так званому кредиту викликає великі сумніви, та має суттєві розбіжності з розрахунком який наданий з самим договором кредиту. Замість того щоб надати чітку інформацію помісячно із сумою сплати по тілу кредиту, по відсоткам , пеням ,штрафам, в який та за який проміжок часу вони нараховані в своєму заперечені на заперечення Позивач наводить надумані та незрозумілі приклади , та пояснює що , у всіх прорахунках по розрахунку заборгованості винен лише позичальник.

Спираючись на вищенаведене прошу суд зобов’язати позивача ПАТ « Всеукраїнський Акціонерний Банк» надати належні докази по справі, а саме:

1. Заявку на видачу готівки з моїм підписом.\\з №№ рахунку \\поточного

2. Розписку в отриманні коштів,касовий документ який підтверджує отримання мною готівки з моїм підписом (видатковий касовий ордер). Як того вимагає Інструкція\\№№\\ про касові операції в банках України, затверджена НБУ та обов’язкова до виконання.

3. Договір на підтвердження відкриття\\поточного \\ рахунку №0000000000Детальний розрахунок заборгованості. Із розкладом помісячно, тіло кредиту відсотки ,пеня ,штрафи, коли та за який проміжок часу нараховані.

«___».____________.2011 року. ________________

мне кажется на это надо обратить внимание и если эт док с распиской нормативки \\сылки \\ подать в суд то будет эфект также можно подать заяву на фальшивость дока вплоть до договора кредита !!! :lol:

ну и если в апеляцию то с требованием учесть что нет доказов соответственно решение отличное от требования может истолковыватся ПРИПУЩЕННЯ

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые юристы!У мен еще один вопрос!Досудова вымога была подписана заемщиком 23 декабря 2008.Надпись нотариуса вчинена 2 июля 2009г.Скажите вот этот 30-ти дневный срок после получения вымоги для надписи нотариуса у меня получается есть?Или должна была быть досудова вымога от 2 июня 2009?Спасибо

Link to comment
Share on other sites

попадает проплавите сразу, чтоб у судьи меньше было возможности вам отказать.. 94гр. 10 коп... п.1 13

13) заяви про забезпечення доказів або позову 0,1 розміру мінімальної заробітної плати

На даний час сума збору становить: 94.10 грн.

http://court.gov.ua/sudy/ тут можно сформировать квитанцию

будьте внимательней, размер минимальной зароботной платы с 01.10.2011 по 30.11.2011 -- 985,00 грн.

http://index.minfin.com.ua/index/salary/

Link to comment
Share on other sites

будьте внимательней, размер минимальной зароботной платы с 01.10.2011 по 30.11.2011 -- 985,00 грн.

http://index.minfin.com.ua/index/salary/

Стаття 4. Розміри ставок судового збору

1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые юристы!У мен еще один вопрос!Досудова вымога была подписана заемщиком 23 декабря 2008.Надпись нотариуса вчинена 2 июля 2009г.Скажите вот этот 30-ти дневный срок после получения вымоги для надписи нотариуса у меня получается есть?Или должна была быть досудова вымога от 2 июня 2009?Спасибо

Судьи по-разному смотрят на этом момент, лично у меня меня много дел, где вымога от 2008 года, надпись через год и все равно проиграли и суд сказал, что от вымоги 2008 года прошел 30ти дневный срок и значит можно взыскивать, хотя суммы в вымоге 2008 года и суммы в надписи были разные. Все зависит от суда, я видел здесь на форуме решения, где суд отменял надпись именно по этим основаниям. Вообщем все как всегда в руках нашего правосудия.
Link to comment
Share on other sites

Стаття 4. Розміри ставок судового збору

1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Сорри, виноват
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.На суде по надписи нотариуса по моему заявлению судья обязала банк предоставить первичные бухгалтерские документы.Если предоставят что в них смотреть?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.На суде по надписи нотариуса по моему заявлению судья обязала банк предоставить первичные бухгалтерские документы.Если предоставят что в них смотреть?

Имеет значение как выдавался кредит, банк должен подтвердить его выдачу. Если деньги перечисляли на счет, то должна быть выписка по счету, если в выписке указано, что деньги были сняты с счета, то банк должен подтвердить, что это именно Вы сняли деньги (заявление на выдачу наличных с Вашей подписью), также доказательства зачисления денег на Ваш счет (мем. ордер).

Также в договоре прописано как Вы обязаны погашать кредит, это зачисления средств на определенный счет, поэтому требуйте выписку и по этому счету. Просите у суда время на ознакомление, берите калькулятор, свои квитанции, график погашения и выписки по счетам и считайте.

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Имеет значение как выдавался кредит, банк должен подтвердить его выдачу. Если деньги перечисляли на счет, то должна быть выписка по счету, если в выписке указано, что деньги были сняты с счета, то банк должен подтвердить, что это именно Вы сняли деньги (заявление на выдачу наличных с Вашей подписью), также доказательства зачисления денег на Ваш счет (мем. ордер).

Также в договоре прописано как Вы обязаны погашать кредит, это зачисления средств на определенный счет, поэтому требуйте выписку и по этому счету. Просите у суда время на ознакомление, берите калькулятор, свои квитанции, график погашения и выписки по счетам и считайте.

..самое первое-документы должны быть оригинальные или заверенные копии!!!!, оформленные согласно всей нормативки (печати,штампы,подписи), внимание на дебетовые и кредитовые счета , соответствие р/счетов с теми,что прописаны в кр/договоре, назначение платежа...,смотреть на все цифры и проверять соответствия со всеми договорами которые были походными от кредитного (включая сам кр/договор) и так далее...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show