Механізм стягнення заборгованості???


Recommended Posts

Шановні учасники форуму, пропоную обговорити питання механізму стягнення заборгованості. Зокрема, цікавить таке питання. Є рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором забезпеченим іпотекою, що вступило в силу. Як в позовній заяві та к і в рішенні суду ні слова про стягнення на предмет іпотеки. Чи потрібно банку подавати окремий позов про стягнення на предмет іпотеки із примусовим виселенням мешканців чи в даному випадку для виконавчої служби достатньо одного рішення про стягнення заборгованості на основі якого буде розпочато оцінку предмета іпотеки із послідуючим продажем на аукціоні. Прошу пролити світло на дане питання чи хоча б надати посилання, якщо аналогічні теми уже піднімались на форумі. Наперед дякую усім хто відгукнеться.

Link to comment
Share on other sites

Если ипотекодатель отличный от заемщика, тогда нужно будет отдельное решение суда.

Если ипотекодатель тот же , что и заемщик,то стягнення предмета ипотеки возможно и в ходе исполнительного производства, но в последнюю очередь.

Правда на выселение и даже на проникновение нужно будет также отдельное решение суда, особенно если там прописаны/проживают дети.

Т.е. само по себе взыскание возможно в рамках исполнительного производства, но оно будет требовать дополнительные решения суда в части выселения, выписки и пр.

Про Исп. Производство

Стаття 63. Звернення стягнення на будинок, квартиру,

інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи

1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну

ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі

відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При

цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку

земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню

чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в

якому фактично проживає боржник.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=6...x=0&y=0#w11

Про ипотеку:

Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет

іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про

виселення мешканців за наявності підстав, передбачених законом,

якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Это не Ваш случай

Вот Ваш случай:

Стаття 40. Виселення мешканців

Звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи

житлове приміщення є підставою для виселення всіх мешканців, за

винятком наймачів та членів їх сімей. Виселення проводиться у

порядку, встановленому законом.

Після прийняття рішення про звернення стягнення на передані в

іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового

врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов'язані на

письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно

звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного

місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо мешканці не звільняють

житловий будинок або житлове приміщення у встановлений або інший

погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення

здійснюється на підставі рішення суду.

{ Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2011 }

Особи, які проживають у зазначених приміщеннях на умовах

договору найму (оренди), не підлягають виселенню, якщо:

договір найму (оренди) був укладений до моменту укладення

іпотечного договору і про наявність такого договору було доведено

до відома іпотекодержателя або такий договір був зареєстрований у

встановленому законом порядку;

договір найму (оренди) був укладений після укладення

іпотечного договору за згодою іпотекодержателя.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=8...x=0&y=0#w11

Link to comment
Share on other sites

Обращать взыскание будут просто, как на недвижимость (ведь, я так понял, кредитор и ипотекодержатель - одно лицо) в рамках проведения исполнительных действий, с учетом требований ЗУ "Об ипотеке". И для этого не нужно дополнительного решения суда.

Нюанс есть в том, что реализация должна производиться в рамках "Тимчасового положення про проведення публічних торгів з реалізації арештованого майна", а не по нормам ЗУ "Об ипотеке". Есть различия в нормативах и процедуре. На этом можно сыграть, защищая имущество, так как не всегда исполнители и торгующие орг-ции чувствуют разницу в этом.

Link to comment
Share on other sites

А ЗУ "Об исполнительном производстве" говорит, что обращение взыскания на предмет ипотеки происходит с учетом требований ЗУ "Об ипотеке".

Согласно этого закона (об ипотеке который), обращение взыскания проводится на основании решения суда, решения именно об обращении взыскания при том, определенного содержания.

Становится вопрос, причем здесь взыскание суммы кредита и обращение взыскания на ипотечное имущество?

Link to comment
Share on other sites

Ув, switch, ответ на Ваше личное сообщение пишу здесь, дабы и другие форумчане могли почитать.

то, что досудебное требование не соответствует закону это хорошая зацепка, чтобы отстоять хотя бы временно предмет ипотеки.

В любом случае, ипотека, если жилье должна взыскиваться в последнюю очередь. И если вы сами ее отдавать не станете, тогда только по отдельному решению суда.

Т.к. согласно Ст. 54 ЗУ об исполнительном производстве 8. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки

здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Закону

України "Про іпотеку". Т.е. если вы сами ничего отдавать добровольно не станете, тогда ГИС должны будут обратиться в суд или стягувач. Т.е. должно быть отдельное решение. Т.к. согласно ЗУ Про ипотеку ст.33 Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на

підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з

договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Последнее, согласно договору и подразумевает стягнення добровольное, т.е. без решения суда, хотя бы даже в рамках нынешнего производства исполнительной.

Как будет развиваться сценарий очень трудно сказать, т.к. часто ГИС не действует согласно закону и толкует его в свою пользу.

Однако если вы будете сопротивляться, то в любом случае принудительного взыскания предмета ипотеки не может быть без решения суда, т.е. в нынешнем производстве ГИСом по взысканию денег, ипотека пока в безопасности.

Начните внимательно изучать ЗУ об исполнительном производстве, об ипотеке, Про затвердження Інструкції про

проведення виконавчих дій

1.2. Провадження примусового виконання рішень судів та інших

органів (посадових осіб) (далі - рішення) здійснюється відповідно

до Закону ( 606-14 ), інших нормативно-правових актів та цієї

Інструкції.

...

За виконавчим документом про стягнення коштів за погодженням

із стягувачем боржник може передати стягувачу в рахунок повного

або часткового погашення боргу власне майно. ( Пункт 2.1.4

доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції

N 40/5 ( z0427-05 ) від 21.04.2005 )

...

5. Звернення стягнення на майно боржника

5.1. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше

майно боржника

5.1.1. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його

виявленні (шляхом надіслання запитів до органів державної

податкової інспекції, банків, дорожньої автомобільної інспекції,

бюро технічної інвентаризації, нотаріату тощо), описі, арешті,

вилученні та примусовій реалізації.

Стягнення за виконавчими документами в першу чергу

звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші

цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в

установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в

цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.

У разі відсутності в боржника коштів та цінностей, достатніх

для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне

боржникові інше майно. Боржник має право вказати ті види майна чи

предмети, на які потрібно звернути стягнення в першу чергу.

Державний виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги боржника,

якщо вони не порушують інтересів стягувача й не ускладнюють

виконання рішення. Остаточно черговість стягнення на кошти та інше

майно боржника визначається державним виконавцем. Звернення

стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на

грошові кошти боржника. { Абзац другий пункту 5.1.3 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5

( z0322-07 ) від 10.04.2007 }

Якщо в боржника - фізичної особи достатньо коштів та

цінностей для задоволення вимог за виконавчими документами, то

стягнення не може бути звернено на інше майно.

...

При наявності рішення суду державний виконавець вправі

примусово проникнути до житла чи іншого володіння боржника -

фізичної особи або іншої особи, у якої перебуває майно боржника чи

майно та кошти, належні боржникові від інших осіб. ( Пункт 5.6.9

доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції

N 40/5 ( z0427-05 ) від 21.04.2005 )

5.10. Звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення,

земельну ділянку

5.10.1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше

приміщення, земельну ділянку, що є нерухомим майном, провадиться у

разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна.

При цьому в першу чергу провадиться звернення стягнення на окрему

від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать

боржникові.

5.10.2. В останню чергу звертається стягнення на житловий

будинок чи квартиру.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0865-99/page4

Т.е. я вижу пока такой сценарий: Гис начинает проверять (взыскивать) есть и у Вас деньги с поручителем, затем есть ли другое имущество (движимое, недвижимое), затем уже они обратят взор на предмет ипотеки, т.к. он является жильем (последняя очередь).

В принципе, Вы с поручителем можете и сами отдать предмет ипотеки, тогда не будет других обращений в суд по ипотеке и стягнення произойдет в рамках этого же производства.

Если вы будете сопротивляться, тогда должно быть новое обращение в суд с целью стягнення предмета ипотеки. Т.е. количество судов зависит от Вас.

Вы также можете попросить дать рассрочку выполнения решения или просто начать платить по решению суда. Тогда даже возможен и такой сценарий

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...%FB%F1%EA%E0%ED

На час розгляду справи в суді відповідачем погашена частина боргу за кредитним договором, що не заперечувалось представником позивача в судовому засіданні.

З наведених вище підстав суд приходить до висновку, що заявлений позов про виселення відповідачів з житлового будинку, що належить ОСОБА_4 на праві приватної власності є передчасним та призведе до порушення прав відповідачів щодо належного володіння та користування будинком.

Link to comment
Share on other sites

Обращать взыскание будут просто, как на недвижимость (ведь, я так понял, кредитор и ипотекодержатель - одно лицо) в рамках проведения исполнительных действий, с учетом требований ЗУ "Об ипотеке". И для этого не нужно дополнительного решения суда.

Если принудительное, то нужно. Если добровольное, то нет.

Т.е. тут ключевое слово "принудительное"

Link to comment
Share on other sites

Ув. АнтиБанк все четко и ясно, но у меня один вопрос залоговое имущество дом и земельный участок, находятся в судебном споре уже 5 лет банк уведомляла, вместо защиты залогового имущества выдали кредит особе которая нарушила целостность залога. Есть решения трех инстанций по валюте подали в исполнительную службу у меня трое детей двое малолетние прописаны в залоговом имуществе другого имущества на нас нет.... Какие у меня шансы?

с ув.

Link to comment
Share on other sites

Ув. АнтиБанк все четко и ясно, но у меня один вопрос залоговое имущество дом и земельный участок, находятся в судебном споре уже 5 лет банк уведомляла, вместо защиты залогового имущества выдали кредит особе которая нарушила целостность залога. Есть решения трех инстанций по валюте подали в исполнительную службу у меня трое детей двое малолетние прописаны в залоговом имуществе другого имущества на нас нет.... Какие у меня шансы?

с ув.

Что значит, выдали кредит особе, которая нарушила целостность залога?

Вообще, говорить о шансах в нашей стране не приходится.

Но наличие детей, думаю, очень поможет. Но не на 100 %, т.к. есть отмороженные судьи...

Правда, для этого нужно погашать задолженность. Хотя бы сколько можете.

В случае взыскания с вас по решению суда, пишите ходатайство о рассрочке выполнения решения сославшись на тяжелое мат. положение, наличие детей и единственное жилье (приложите все справки о доходах, расходные чеки вплоть до чеков из магазина, свидетельства о рождении, справки из больницы и пр.)

Дети не виноваты в сложившейся ситуации. Объективности ради и Вы тоже не виноваты.

Вполне возможно, что суд пойдет навстречу и даст рассрочку. А от этого уменьшатся шансы у банка на взыскание дома.

Link to comment
Share on other sites

Что значит, выдали кредит особе, которая нарушила целостность залога?

Вообще, говорить о шансах в нашей стране не приходится.

Но наличие детей, думаю, очень поможет. Но не на 100 %, т.к. есть отмороженные судьи...

Правда, для этого нужно погашать задолженность. Хотя бы сколько можете.

В случае взыскания с вас по решению суда, пишите ходатайство о рассрочке выполнения решения сославшись на тяжелое мат. положение, наличие детей и единственное жилье (приложите все справки о доходах, расходные чеки вплоть до чеков из магазина, свидетельства о рождении, справки из больницы и пр.)

Дети не виноваты в сложившейся ситуации. Объективности ради и Вы тоже не виноваты.

Вполне возможно, что суд пойдет навстречу и даст рассрочку. А от этого уменьшатся шансы у банка на взыскание дома.

Ну да я судилась и платила по кредиту обращалась в банк есть письменные обращения просила участвовать в качестве третьей стороны( в договорах ипотеки и залоговых прав это обозначено у них) ситуация осложнилась тем что третье лицо которому банк выдал кредит в залог банку дал спорный дом который находится частично на моем земельном участке продал строение и у меня возникло теперь еще одно дело.

Я подготовила иск по потребителям на неделе хочу подать, кредитный договор с укрсибом 2006г "одно сплошное нарушение", да и процентная ставка поднята с 12.5% на 25% без уведомления меня и поручителей.

Link to comment
Share on other sites

Ну да я судилась и платила по кредиту обращалась в банк есть письменные обращения просила участвовать в качестве третьей стороны( в договорах ипотеки и залоговых прав это обозначено у них) ситуация осложнилась тем что третье лицо которому банк выдал кредит в залог банку дал спорный дом который находится частично на моем земельном участке продал строение и у меня возникло теперь еще одно дело.

Я подготовила иск по потребителям на неделе хочу подать, кредитный договор с укрсибом 2006г "одно сплошное нарушение", да и процентная ставка поднята с 12.5% на 25% без уведомления меня и поручителей.

Ничего не понял.

Link to comment
Share on other sites

интересненько.... А если на сумму 133000 у.е. (долг по решению суда), заплатить банку пару сотен гривень..., он тоже потеряет право требовать взыскание на предмет ипотеки???? Ведь формально, я начала платить.

И как лучше платить:

1 через отделение банка кредитора и валюте

2 через отделение банка-кредитора в грн

3. через другой банк в грн и указать что это оплата по решению суда №..... от дата?

кредит был в валюте, апелляция - в валюте....

Link to comment
Share on other sites

Ничего не понял.

В феврале 2006 г.взяла валютный кредитв укрсибе под покупку дома расположенного на земельном участке .В сентябре третьи лица купили смежный участок и захватили часть залоговой земли.Я сразу обратилась в сельсовет, архитектуру им запретили строительство, но они не реагировали продолжали строительство (строили на продажу ).Банк я тоже поставила в известность, устно ответили подадите иск вмешаемся как третья сторона.Подала иск через некоторое время на слушаниях узнала, что третье лицо также клиент Банка.Банк ему выдал кредит, а в залог взял спорное строение которое на тот момент уже являлось предметом спора в суде и нарушало целостность моего залогового имущества.Третье лицо за три дня получил решение суда и стал собственником незаконного строения. Я отменила это право собственности (причем отменил тот судья который выносил решение) и копию дала в Банк, вот тут все и началось. Получилось что имущество третьего лица нарушающее целостность моего имущества было в залоге без права собственности.Банк слушания не посещал ни разу, мне в устной форме все обещали помочь, третье лицо в заседания перестал являться причиной как потом выяснилось было то, что он продал незаконное строение без права собственности,а судья думаю четко знал об этом так как свое решение о скасувании права собственности просто не направил в МБТИ, просто проигнорировал мое ходатайство об аресте, устал отрабатывать деньги через 8 месяцев оставил без расмотрения иск о признании права собственности третьему лицу. Я в сентябре 2008г.подала иск о признании договора купли продажи недействительным (между третьим лицом и новыми владельцами, как позже установили это хорошо знакомые друг другу люди) Я живу в Одессе а это очень маленькая деревня.После такого поворота событий я написала в Банк несколько обращений с бооооольшим скандалом зарегистрировала их. Попросила отсрочку которая прописана в кредитном договоре,просила участвовать Банк в качестве третьей заинтересованной стороной, а в ответ тишина...... Я в ноябре 2008г. перестала платить. Через 1.8 месяцев подали в суд на втором заседании судья ковыряясь в носу вынес решение поручители отсутствовали по ув. причинам, подали в апелляцию поручитель подал отдельный иск и просил отложить до рассмотрения его иска (по 559 основание поднята % ставка с 12.5 % на 25% без уведомления поручителя)Ставку подняли когда я без задержек платила, у меня в договоре в додатке только расчет платежа тела кредита. Отказали, решение первой инстанции оставили в силе, иск был по валюте хотя в апелляции обращали внимание и на увеличение % ставки и на пеню 0,5% и расчеты предоставлены Банком рассчитаны не правильно. На сегодняшний день нахожусь в судебном споре о сносе строения третьим лицом и о признании сделки недействительной и о признании права собственности на незаконное строение третьим лицом затягивают как могут думают все рассосется.

Так что вот такая у меня ситуация.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show