Образец апелляционной жалобы на решение Окружного админсуда Киева по правам детей


Recommended Posts

До Київського апеляційного адміністративного суду

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30

 

через Окружний адміністративний суд м. Києва

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1

 

Апелянт: ___________________________ _______________________________________________

 

Позивач: Кредитна спілка «Добросвіт»

18031, м.Черкаси, вул. Ільїна, буд. 55

код ЕДРПОУ 33018140

тел. +380472360501

 

Відповідач: Мiнiстерство юстицiї України

01001 м.Київ, вул. Городецького, 13

тел. (044) 278-37-23

 

Третя особа на стороні відповідача без самостійних вимог:

Державна виконавча служба України

04053, м. Київ, вул. Артема, 73,

т/ф 486-65-18

 

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2012р. у справі №2а-6500/12/2670

 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2012 року у справі №2а-6500/12/2670 за адміністративним позовом Кредитної спілки «Добросвіт» до Міністерства юстиції України, за участі третьої особи на стороні відповідача без самостійних вимог Державної виконавчої служби України, позовні вимоги було задоволено частково, визнано незаконним і нечинним підпункт 4.5.9 пункту 4.5. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року №512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за №489/20802. В іншій частині в задоволенні позову відмовлено.

 

У відповідності до ст. 185 КАС України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково.

 

Вважаємо, що оскаржуване рішення порушує права та інтереси апелянта з огляду на наступне.

 

Зміст визнаного незаконним і нечинним підпункту 4.5.9 пункту 4.5. зазначеної вище Інструкції в тому, що «у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають неповнолітні, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Якщо такий дозвіл не надано, державний виконавець звертається до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про встановлення або зміну способу і порядку виконання. Якщо судом не встановлено (змінено) спосіб і порядок виконання, державний виконавець продовжує виконання рішення за рахунок іншого майна боржника, а в разі відсутності такого майна повертає виконавчий документ стягувачу з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 47 Закону».

 

На даний час у провадженні _________________ районного суду __________ перебуває справа №__________ за позовом __________________, яка діє в інтересах малолітнього ___________________, до Кифоренка В’ячеслава Вікторовича, Приватного підприємства «Нива – В.Ш.», за участі третіх осіб Відділу державної виконавчої служби ____________________ районного управління юстиції у м. __________ та Служби у справах дітей ____________ районної в м. _________ державної адміністрації про визнання прилюдних торгів недійсними.

 

У позовній заяві позивач _______________ просить визнати недійсними прилюдні торги з продажу квартири, що знаходиться за адресою м. ________________________, саме з тієї підстави, що квартира була реалізована без урахування того, що право користування нею мала малолітня дитина, тому обов’язковою умовою її продажу було отримання дозволу органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону, однак цього дозволу не було отримано.

 

Таким чином, результат розгляду справи №2а-6500/12/2670 може вплинути на рішення ______________ районного суду м. ____________ у справі за позовом ______________ про визнання торгів недійсними, тому відповідно до ст. 185 КАС України вона має право оскаржити в апеляційному порядку постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2012р. у справі №2а-6500/12/2670 в частині визнання незаконним і нечинним підпункту 4.5.9 пункту 4.5. Інструкції.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 186 КАС України апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

 

Оскільки апелянт ________________ не брала участь у справі, вона не знала про винесене рішення та не мала можливості вчасно його оскаржити. Про оскаржуване рішення апелянту стало відомо лише 05.09.2012 року з Єдиного реєстру судових рішень, у якому це рішення опубліковане.

 

 

За таких обставин, просимо суд поновити строк на подання даної апеляційної скарги.

 

Апелянт з висновками, викладеними судом у оскаржуваній постанові не погоджується, вважає, що при прийнятті рішення суд неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи, надав поверховий аналіз норм матеріального права, не застосувавши при цьому норми, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин, наслідком чого стало винесення судом висновків, які не узгоджуються з нормами чинного законодавства та невірне вирішення справи по суті.

 

Вважаємо, що постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2012р. у справі №2а-6500/12/2670 повинна бути скасована, а у задоволенні позовних вимог – відмовлено з огляду на наступне.

 

Відповідно до ч. 7 ст. 7 Сімейного кодексу України, дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Згідно з принципом 4 Декларації прав дитини «ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая дородовый и послеродовый уход. Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание».

 

Ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства» передбачає,  що кожна дитина має право на достатній життєвий рівень. Ч. 3 ст. 17 цього ж закону передбачає, що батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла, зобов'язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання. Ч. 2 ст. 18 вказаного закону передбачає, що діти - члени сім'ї наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем

 

 

Ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» передбачає, що держава охороняє і захищає права та інтереси дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. Неприпустимо зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтересів дітей при вчиненні будь-яких правочинів стосовно жилих приміщень. Органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей. Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування.

 

Ст. 3 Конвенції «Про права дитини», схваленої резолюцією 44-сесії Генеральної Асамблеї ООН 44/25 від 20 листопада 1989 року, ратифікованої Постановою ВР України від 27 лютого 1991 року №789-ХІІ,передбачає, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

 

Основним законом, який визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері, є Закон України «Про охорону дитинства», норми якого узгоджуються із вищеназваними положеннями Конвенції «Про права дитини» та не можуть тлумачитись звужено.

 

У випадку наявності будь-якої правової колізії, неповноти, нечіткості або суперечливості законодавства, що регулює спірні правові відносини, що стосуються інтересів дитини, суд відповідно до вимог ст. З Конвенції «Про права дитини» повинен надавати перевагу якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. У т.ч. це стосується й положень такого підзаконного нормативно-правового акту, як Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року №512/5.

 

Суди неодноразово зауважували, що одним із правочинів, який не може вчинятись без дозволу органів опіки і піклування, відповідно до статті 177 СК України є відмова від майнових прав дитини, до яких відноситься і право користування жилим приміщенням. Адже відповідно до частини другої та третьої ст.18 Закону України «Про охорону дитинства» діти члена сім'ї наймача або власника житлового приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем. Органи опіки та піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчужені жилих приміщень та купівлі нового житла.

 

З системного аналізу викладених норм є очевидним, що батьки та будь-які інші суб’єкти правовідносин, в т.ч. і державні органи повинні управляти майном та майновими правами, які належать дитині, з обов'язковим врахуванням потреб та інтересів дитини, зокрема, з додержанням відповідних правил про опіку та піклування.

 

Таким чином, у випадку проживання дитини у житловому приміщенні, яке передано на реалізацію у межах виконавчого провадження, необхідно попередньо отримати дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону і без якого реалізація цього приміщення є незаконним.

 

Отже, підпункт 4.5.9 пункту 4.5. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року №512/5 не суперечить законодавству, а навпаки – узгоджується з його нормами.

 

Зі змісту оскаржуваного рішення вбачається, що при розгляді даної справи в Окружному адміністративному суді м. Києва заперечення відповідача та третьої особи на позов ґрунтувалися лише на Конституції України, Сімейному кодексі України та статті 18 Закону України «Про охорону дитинства», яка передбачає право дитини на проживання у якісних санітарно-гігієнічних та побутових умовах.

 

Проте, суд, забезпечуючи всебічний та об’єктивний розгляд справи, як того вимагають ч. 2 статті 123 та ч. 3 статті 159 КАС України, повинен був дослідити та проаналізувати всі норми чинного законодавства, які регулюють порушене позивачем питання та надати вірний юридичний висновок по суті спору.

 

Однак, в порушення зазначених статей, судом першої інстанції взагалі проігноровано норми Конвенції «Про права дитини», Декларації прав дитини, Закону України «Про охорону дитинства» та Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».

 

З огляду на вищевикладені обставини, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2012р. у справі №2а-6500/12/2670 не можна вважати такою, що відповідає вимогам законності і обґрунтованості, тому вона підлягає скасуванню в частині визнання незаконним і нечинним підпункту 4.5.9 пункту 4.5. Інструкції з організації примусового виконання рішень.

За вимогами ч. 4 ст. 187 КАС України в апеляційній скарзі зазначається, чи бажає особа взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції.

 

Апелянт бажає брати участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції. Просимо надсилати усі повістки та повідомлення на адресу __________________________

 

 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 2, 185, 186, 187, 198, 202 КАС України, -

 

ПРОСИМО:

 

1.    Поновити строк на подання апеляційної скарги та прийняти апеляційну скаргу до розгляду.

2.    Повідомити позивача про дату та час судового розгляду справи у суді апеляційної інстанції.

3.    Скасувати постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2012р. у справі №2а-6500/12/2670 в частині визнання незаконним і нечинним підпункту 4.5.9 пункту 4.5. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року №512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за №489/20802. Прийняти нове рішення в цій частині, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

4.    В іншій частині постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2012р. у справі №2а-6500/12/2670 залишити без змін.

 

 

Додатки:

1)    Копія позовної заяви від 02 липня 2012 року про визнання прилюдних торгів недійсними;

2)    Копія ухвали _______________ районного суду м. ___________ про відкриття провадження по справі №____________;

3)    Копія довідки форми №3 від _______________ року;

4)    Оригінал квитанції про сплату судового збору;

5)    Копія довіреності на представництво інтересів в суді;

6)    Копії апеляційної скарги з додатками для сторін спору.

 

 

ПРИМІТКА:

У виконання вимог ч. 1 ст. 186 КАС України, одночасно із поданням скарги надіслано копію апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції.

 

 

 

 

„____” _________ 2012  року                                                      

Link to comment
Share on other sites

складається враження, що Мінюст потихеньку "злив" справу.

оскільки ця справа стосується великої кількості позичальників - можливо закріпити тему як важливу?

Link to comment
Share on other sites

Старший партнер адвокатской компании «Кравец, Новак и партнеры» Ростислав Кравец прокомментировал Maanimo.com недавнее решение Окружного административного суда г. Киева касательно взыскания залогов по ипотеке:

http://antiraid.com.ua/news/15255-gosispol...nimi-detmi.html

— Насколько данное решение вписывается в действующее правовое поле?

— Появление этого решения абсолютно не вписывается в правовые нормы и нормы морали.

Читая отзывы на эту новость на сайте финансистов, складывается впечатление, что в нашем украинском, так сказать, обществе никакой морали нет:

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2012/09/17/287679

Link to comment
Share on other sites

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів

головуючого судді О.М.Чудак,

суддів О.А.Кармазіна, Д.А.Костенка, Им кровавые мальчики по ночам не снятся? Жаль если нет.

Link to comment
Share on other sites

Мари-Анна, у більшості суддів в кредитних справах вже виробився імунітет до будь-яких проблем позичальників, і у всіх єдина фраза "гроші брали - віддавайте". тому, ніякі "кроваые мальчики" по ночам не з"являються
Link to comment
Share on other sites

Мари-Анна

у одного из судей на папке абревиатура "ДС". Знакомая секретарь поделилась расшифровкой "до ср....ки". Извините за реализм

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Мари-Анна

у одного из судей на папке абревиатура "ДС". Знакомая секретарь поделилась расшифровкой "до ср....ки". Извините за реализм

Вот это и пугает. Пришел к врачу,денег нет-"ДС". Пришел в суд, денег нет- "ДС". Пожарных вызвал,денег нет-"ДС". Только деньги не "ДС". Страшновато за детей,за их будущее, ведь сейчас растет поколение которое знает только одну ценность в жизни-деньги, а остальное все "ДС". Платить за это придется совсем не деньгами.

Link to comment
Share on other sites

Старший партнер адвокатской компании «Кравец, Новак и партнеры» Ростислав Кравец прокомментировал Maanimo.com недавнее решение Окружного административного суда г. Киева касательно взыскания залогов по ипотеке:

http://antiraid.com.ua/news/15255-gosispol...nimi-detmi.html

— Насколько данное решение вписывается в действующее правовое поле?

— Появление этого решения абсолютно не вписывается в правовые нормы и нормы морали.

Читая отзывы на эту новость на сайте финансистов, складывается впечатление, что в нашем украинском, так сказать, обществе никакой морали нет:

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2012/09/17/287679

Спокойно, отзывы, в основном, банкнюковские...

Странно, что еще Дубинский очередной опус не хляпнул (есть такой журналюга банковский)...

Надо подавать апелляционные жалобы. Думаю, решение Окружного суда отменят, слишком уж зарвались судьи: речь идет об игнорировании Европейской конвенции по защите прав детей, а на такое кассация не подпишется, выражаясь простым языком...

Link to comment
Share on other sites

Так а в чем проблема с судьями? Такая же возможность заработать на спросе как и везде.

Почему бы, точно зная, что есть возможность отмены решения в случае резонанса, не принять такое решение и не пойти навстречу жаждущим его получить, которые готовы к активным действиям по реализации чужих интересов?

Но страшно, если другое ... если решение принимается без шкурных интересов, с твердой уверенностью в его правильности и соответствии реальности. Ну, тогда проблема тех, кто не понимает такого решения: они живут в другой реальности, естественно - неправильной.

Link to comment
Share on other sites

Додатки:

1) Копія позовної заяви від 02 липня 2012 року про визнання прилюдних торгів недійсними;

2) Копія ухвали _______________ районного суду м. Києва про відкриття провадження по справі №_____________;

3) Копія довідки форми №3 від 25.04.2012 року;

4) Оригінал квитанції про сплату судового збору;

5) Копія довіреності на представництво інтересів в суді;

6) Копії апеляційної скарги з додатками для сторін спору.

Жалоба почти готова, вопрос о справке по форме № 3.

Выяснил, что это справке (о составе семьи) из ЖЕКа.

Link to comment
Share on other sites

Утром 24 сент. отправляю 2 жалобы от разных клиентов.

Во втроник 25 сент. 3-й клиент донесет справку о составе семьи, отправлю еще одну.

Вот и отлично, держите в курсе. Со своей стороны, обязательно сообщу, что ответит суд по моим клиентам.
Link to comment
Share on other sites

А кто-то знает, подал ли Минюст апелляцию? Если решение 1 инстанции было вынесено без присутствия в зале представителя Минюста, то суд обязан был направить ему решение, а Минюст в течение срока на обжалование - обжаловать. Очень прошу ответить.

Link to comment
Share on other sites

А кто-то знает, подал ли Минюст апелляцию? Если решение 1 инстанции было вынесено без присутствия в зале представителя Минюста, то суд обязан был направить ему решение, а Минюст в течение срока на обжалование - обжаловать. Очень прошу ответить.

В связи с тем, что решение не вступило в силу, думаю Минюст апелляцию направил. Скоро мы все узнаем и так.
Link to comment
Share on other sites

Сегодня получили определение Киевского апелляционного админсуда. Итак, Минюст и ДВС подали апелляции, нашу апелляцию также приняли. Заседание назначено на 11.10.2012 на 16:20.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Сегодня получили определение Киевского апелляционного админсуда. Итак, Минюст и ДВС подали апелляции, нашу апелляцию также приняли. Заседание назначено на 11.10.2012 на 16:20.

який результат засідання?

Link to comment
Share on other sites

03.10.2012 получил уведомление о получении судом жалобы. Пока всё.

Заседание перенесено на 15.11.2011 на 16:15 в связи с получением трех новых исков.

В это заседание пришли: два представителя Минюста, представитель ДВС, представитель Кредитного союза, представитель Ассоциации Украинских банков, представитель Укргазбанка и Ваш покорный слуга :)

Надеюсь к следующему заседанию пришлют еще исковые заявления и со стороны истца, видимо придут еще банки.

Link to comment
Share on other sites

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів

головуючого судді О.М.Чудак,

суддів О.А.Кармазіна, Д.А.Костенка, Им кровавые мальчики по ночам не снятся? Жаль если нет.

У людей данной профессии нет никаких принципов и тем более желание соблюдать нормы морали.

Поэтому все может быть.

Link to comment
Share on other sites

У людей данной профессии нет никаких принципов и тем более желание соблюдать нормы морали.

Поэтому все может быть.

Да, похоже, что для большинства граждан нашей страны самым большим кошмаром скоро станет сон про "людей" в мантиях и про законодавителей-пианистов.
Link to comment
Share on other sites

Сегодня получил ухвалу о назначении заседания на 15 ноября. Эти три жалобы были мои, все три приняли. Приехать не смогу ни я ни мои клиенты так как дорого и возможно 15-16 будут заседания в Харькове. В ухвале указание, что мое присутствие не обязательно.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...