Невиконання вимоги банку = припинення дії договору ?


Recommended Posts

Добрий день.

Банк виставив вимогу про сплату заборгованості.

У вимозі банк зазначає, що у випадку невиконання цієї вимоги термін повернення кредиту визнається банком таким, що настав достроково на 31-й день з моменту її отримання.

Вимога банку не виконана в зазначений термін.

Запитання: чи можна вважати, що кредитний договір є припиненим ?

Якщо так, то яка нормативка це регулює ?

Link to comment
Share on other sites

Добрий день.

Банк виставив вимогу про сплату заборгованості.

У вимозі банк зазначає, що у випадку невиконання цієї вимоги термін повернення кредиту визнається банком таким, що настав достроково на 31-й день з моменту її отримання.

Вимога банку не виконана в зазначений термін.

Запитання: чи можна вважати, що кредитний договір є припиненим ?

Якщо так, то яка нормативка це регулює ?

скоріше, що, банк, скориставшись своїм правом, згідно п.хх Договору, припинив виконувати своє зобовязання по кредитуванню, а отже сума боргу зафіксована в вимозі+30 днів. Оскільки кредитування припинено, строк надання кредиту змінено, то відсотки за кредитом можуть нараховуватись по вказану дату.

но з практики - банк намагається стягнути відсотки на припинене зобовязання. і суди їм в цьому допомагають.

проте в одному процессі зі мною, суд "сперичався" з банком - чому ви відсотки продовжуєте нараховувати? банк відповів - а як же, перестанемо, якщо буде таке судове рішення, на що суд справедливо замітив, що він не має права втручатись в їх діяльність. отаке от.

зазвичай в КД написано: кредит надається строком на ....., або до.....

а строк дії договору зазначається окремо.

Link to comment
Share on other sites

зазвичай в КД написано: кредит надається строком на ....., або до.....

а строк дії договору зазначається окремо.

в договорі сказано, що договір діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань

строк кредитування при цьому "по 01.01.01, що є датою остаточного погашення всієї суми"

тобто виходить, що банк визначив своєю вимогою при її невиконанні нову дату закінчення кредитування

далі в банку лише один шлях - в суд з позовом про стягнення

я правильно розумію ?

чому в мене виникло взагалі таке питання ? просто вже пройшло набагато більше 3-х років з моменту "невиконання вимоги банку", а той до суду не звертався

Link to comment
Share on other sites

в договорі сказано, що договір діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань

строк кредитування при цьому "по 01.01.01, що є датою остаточного погашення всієї суми"

тобто виходить, що банк визначив своєю вимогою при її невиконанні нову дату закінчення кредитування

далі в банку лише один шлях - в суд з позовом про стягнення

я правильно розумію ?

чому в мене виникло взагалі таке питання ? просто вже пройшло набагато більше 3-х років з моменту "невиконання вимоги банку", а той до суду не звертався

Договор не прекратил свое действие. Должно быть прекращено начисление процентов.

Фактически банк может подать иск на протяжении срока исковой давности с момента окончания действия договора указанного в самом договоре.

Link to comment
Share on other sites

Те, що договір продовжує діяти, я зрозумів.

Але в такому випадку виходить, що змінюються зобов'язання за договором, оскільки:

1. банк вже не зобов'язаний мене кредитувати, оскільки встановлюється нова дата закінчення кредитування

2. я вже не зобов'язаний сплачувати відсотки, окільки сума боргу фіксується на дату вимоги + 31 день

При цьому банк отримує право достроково стягнути з мене заборгованість. Це він може зробити в односторонньому порядку лише через суд.

Виникає питання: якщо банк більше 3-х років до суду з позовом про стягнення заборгованості не звертався, тобто своїм правом не скористався, чи можу я просто забути про цей договір ? а у випадку звернення банку до суду посилатись на позовну давність ?

Link to comment
Share on other sites

Те, що договір продовжує діяти, я зрозумів.

Але в такому випадку виходить, що змінюються зобов'язання за договором, оскільки:

1. банк вже не зобов'язаний мене кредитувати, оскільки встановлюється нова дата закінчення кредитування

2. я вже не зобов'язаний сплачувати відсотки, окільки сума боргу фіксується на дату вимоги + 31 день

При цьому банк отримує право достроково стягнути з мене заборгованість. Це він може зробити в односторонньому порядку лише через суд.

Виникає питання: якщо банк більше 3-х років до суду з позовом про стягнення заборгованості не звертався, тобто своїм правом не скористався, чи можу я просто забути про цей договір ? а у випадку звернення банку до суду посилатись на позовну давність ?

Сослаться на исковую давность Вы можете всегда :)

Однако пока не закончились три года с момента окончания действия договора я не думаю, что суд примет во внимание Ваше заявление.

Link to comment
Share on other sites

Т.е. банк может сколько угодно раз выставлять требование о досрочном погашении, когда ему покажется, что я ему что-то должен (как это было у меня) ?

Насчитал банк задолженность - выставил требование - простил - снова насчитал - выставил требование - простил ... и так до бесконечности. Причем прощает он молча, просто успокаивается на время.

И никак нельзя его поймать на крючок исковой давности ? Мол была возможность через суд досрочно взыскать, а теперь "давай, до свиданья"

Link to comment
Share on other sites

Т.е. банк может сколько угодно раз выставлять требование о досрочном погашении, когда ему покажется, что я ему что-то должен (как это было у меня) ?

Насчитал банк задолженность - выставил требование - простил - снова насчитал - выставил требование - простил ... и так до бесконечности. Причем прощает он молча, просто успокаивается на время.

И никак нельзя его поймать на крючок исковой давности ? Мол была возможность через суд досрочно взыскать, а теперь "давай, до свиданья"

К сожалению, именно так. Но Вы можете каждый раз с обращением банка, обращаться в налоговую с просьбой уточнить, включил ли банк насчитанные проценты в прибыль и уплатил ли налоги.
Link to comment
Share on other sites

К сожалению, именно так. Но Вы можете каждый раз с обращением банка, обращаться в налоговую с просьбой уточнить, включил ли банк насчитанные проценты в прибыль и уплатил ли налоги.

Или выплатить остаток тела кредита по состоянию на 31-й день с даты требования без процентов и послать банк ко все чертям ?
Link to comment
Share on other sites

Сослаться на исковую давность Вы можете всегда :)

Однако пока не закончились три года с момента окончания действия договора я не думаю, что суд примет во внимание Ваше заявление.

А если срок действия договора в виде даты не установлен, а есть только срок возврата кредита и право банка досрочного требования?

Link to comment
Share on other sites

А если срок действия договора в виде даты не установлен, а есть только срок возврата кредита и право банка досрочного требования?

Така ж ситуація.

Але в договорі сказано, що він діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

Link to comment
Share on other sites

Така ж ситуація.

Але в договорі сказано, що він діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

ПОСТАНОВА № 5

ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

від 30 березня 2012 року

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин

Пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання.

При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Думаю это применимо и к кредитному договору.

Link to comment
Share on other sites

Теоретично так.

Стаття 252 ЦК України. Визначення строку та терміну

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

2. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Стаття 631 ЦК України. Строк договору

1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

2. Договір набирає чинності з моменту його укладення.

3. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 631 Цивільного кодексу України

Строк договору є однією із складових його змісту. Строком є термін дії певного договору. Протягом строку дії договору сторони мають права і повинні виконувати свої обов'язки, які обумовлені предметом того чи іншого договору. Строк дії договору визначається сторонами на їх власний розсуд, за винятком випадків, коли законом передбачено конкретний строк дії того чи іншого виду договорів.

Частина 2 ст. 631 Цивільного кодексу України встановлює загальне правило щодо моменту набрання чинності договором, в той же час закон дозволяє сторонам домовитись про те, що умови договору застосовуються й до відносин між ними, які виникли до його укладення.

Протягом строку дії договору діє і зобов'язання, взяте на себе сторонами відповідно до умов договору. У випадку, коли сторони виконують свої зобов'язання до закінчення строку, визначеного в договорі, припиняється дія такого договору.

Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення договору, вчинене під час дії цього договору, однак при цьому слід враховувати строки позовної давності, що передбачені ст. 257 та ст. 258 ЦКУ.

Тобто, якщо в договорі сказано, що він діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань, це не є встановденням строку дії договору.

Але все одно залишаєтьс питання: як звести до того, що строк позовної давності починає перебіз на 31-й день з дня виставлення вимоги, тобто встановлення нової дати закінчення кредитування, тобто від дня настання строку виконання зобов’язання позичальником ?

Link to comment
Share on other sites

Теоретично так.

Стаття 252 ЦК України. Визначення строку та терміну

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

2. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Стаття 631 ЦК України. Строк договору

1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

2. Договір набирає чинності з моменту його укладення.

3. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 631 Цивільного кодексу України

Строк договору є однією із складових його змісту. Строком є термін дії певного договору. Протягом строку дії договору сторони мають права і повинні виконувати свої обов'язки, які обумовлені предметом того чи іншого договору. Строк дії договору визначається сторонами на їх власний розсуд, за винятком випадків, коли законом передбачено конкретний строк дії того чи іншого виду договорів.

Частина 2 ст. 631 Цивільного кодексу України встановлює загальне правило щодо моменту набрання чинності договором, в той же час закон дозволяє сторонам домовитись про те, що умови договору застосовуються й до відносин між ними, які виникли до його укладення.

Протягом строку дії договору діє і зобов'язання, взяте на себе сторонами відповідно до умов договору. У випадку, коли сторони виконують свої зобов'язання до закінчення строку, визначеного в договорі, припиняється дія такого договору.

Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення договору, вчинене під час дії цього договору, однак при цьому слід враховувати строки позовної давності, що передбачені ст. 257 та ст. 258 ЦКУ.

Тобто, якщо в договорі сказано, що він діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань, це не є встановденням строку дії договору.

Але все одно залишаєтьс питання: як звести до того, що строк позовної давності починає перебіз на 31-й день з дня виставлення вимоги, тобто встановлення нової дати закінчення кредитування, тобто від дня настання строку виконання зобов’язання позичальником ?

Мне банк 11.06.2009 прислал вимогу в которой жирным шрифтом выделил, что согласно пункта № договора и договора заставы сообщаем, что банк считает срок досрочного возврата кредита таким, что настал.

По решению банка Вам необходимо вернуть всю сумму задолженности в десятидневный срок.

На письме стоит исходящий штамп и печать филиала, думаю, что в кредитном деле есть решение кредитного комитета(хотя банк его вряд ли покажет).

Мне кажется, что этот вопрос важен, ведь в 2009 году и позже многие получали угрожающие требования банков, а на дворе уже 2013 и не ко всем предъявлялись иски, особенно по беззалоговым кредитам, спихивали коллекторам, а те 3 года письма шлют и телефонным терроризмом занимаются.

Link to comment
Share on other sites

Виходить так:

1. Строк дії договору є невизначений. Договір є безстроковим. (не вказана дата закінчення дії договору)

2. Банк виставляє вимогу про дострокове виконання позичальником своїх зобов'язань через порушення умов договору. (банк скористався своїм правом)

3. Вимога банку не виконана у встановлений термін.

4. Встановлюється нова дата повернення кредиту, тобто визначається новий строк виконання зобов'язання позичальником.

5. Можна застосувати п.5 ст.261 ЦК

Стаття 261 ЦК України. Початок перебігу позовної давності

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Тобто виходить, що в результаті:

1. зобов'язання позичальника є припиненими на 31-й день виставлення вимоги банком

2. у позичальника залишається відповідповідальність за порушення договору

3. у банку є право звернутись до суду з позовом про примусове стягнення

4. якщо банк на протязі 3-х років не скористався своїм правом, позичальник може забути про договір і спати спокійно

Логічно ?

P.S.

Абсолютно згоден, що питання дуже важливе. Для багатьох це може бути виходом.

Велике прохання до гуру - приділіть увагу цій темі.

Link to comment
Share on other sites

Виходить так:

1. Строк дії договору є невизначений. Договір є безстроковим. (не вказана дата закінчення дії договору)

2. Банк виставляє вимогу про дострокове виконання позичальником своїх зобов'язань через порушення умов договору. (банк скористався своїм правом)

3. Вимога банку не виконана у встановлений термін.

4. Встановлюється нова дата повернення кредиту, тобто визначається новий строк виконання зобов'язання позичальником.

5. Можна застосувати п.5 ст.261 ЦК

Стаття 261 ЦК України. Початок перебігу позовної давності

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Тобто виходить, що в результаті:

1. зобов'язання позичальника є припиненими на 31-й день виставлення вимоги банком

2. у позичальника залишається відповідповідальність за порушення договору

3. у банку є право звернутись до суду з позовом про примусове стягнення

4. якщо банк на протязі 3-х років не скористався своїм правом, позичальник може забути про договір і спати спокійно

Логічно ?

P.S.

Абсолютно згоден, що питання дуже важливе. Для багатьох це може бути виходом.

Велике прохання до гуру - приділіть увагу цій темі.

зобов"язання позичальника не припиняються. в даному випадку настає один з наслідків порушення зобов"язання - зобов"язання повертати кредит частинами визначеними договором замінюється на зобов"язання достроково повернути отримані в кредит кошти та сплатити нараховані проценти та інші кошти.

детальніше було розписано у рішенні суду http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...amp;#entry63007

простіше кажучи, позовна давніть починає відлік з наступного дня, коли позичальник не повернув достроково суму кредиту та відсотки, а вказаний у договорі срок повернення коштів не може застосовувавтись, оскільки він вже змінений.

Link to comment
Share on other sites

Или выплатить остаток тела кредита по состоянию на 31-й день с даты требования без процентов и послать банк ко все чертям ?

Послать то его можно, но только вопрос это не решит.
Link to comment
Share on other sites

Послать то его можно, но только вопрос это не решит.

а если подать иск о прекращении правоотношений по аналогии как по поручительству

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...amp;#entry63007

Link to comment
Share on other sites

Тут другие правоотношения.

В чем другие ?

Другие сроки исковой давности - это да.

Но в остальном:

Срок действия договора также отсутствует.

Правоотношения прекращены в связи с окончанием срока исковой давности.

Срок исковой давности исчисляется с момента появления права у банка на досрочное взыскание через суд.

Правоотношения прекращены со дня появления такого права у банка.

Link to comment
Share on other sites

В чем другие ?

Другие сроки исковой давности - это да.

Но в остальном:

Срок действия договора также отсутствует.

Правоотношения прекращены в связи с окончанием срока исковой давности.

Срок исковой давности исчисляется с момента появления права у банка на досрочное взыскание через суд.

Правоотношения прекращены со дня появления такого права у банка.

Обратите внимание, на ст. 261 ГК Украины. И исходя их этого и действуйте.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...