хочу віддати іпотечне майно


Recommended Posts

Прошу консультації.

хочу віддати банкові іпотечне майно... заборгованість по кредиту 800 доларів - за 2 місяці, платити до 2023 року.. не в тому суть..

виїжджаю за кордон... іпотечне майно мені не потрібне.. щоб продати його третій особі - банк не йде на уступки, так само вперся рогами добровільно отримати квартиру в рахунок погашення заборгованості.. хоче, "надра" кошти... процентів та пені.. чи можна якось іпотечну квартру передати у власність банку за рішенням суду в рахунок погашення заборгованості, щоб сердечко не боліло???

дякую

Link to comment
Share on other sites

Прошу консультації.

хочу віддати банкові іпотечне майно... заборгованість по кредиту 800 доларів - за 2 місяці, платити до 2023 року.. не в тому суть..

виїжджаю за кордон... іпотечне майно мені не потрібне.. щоб продати його третій особі - банк не йде на уступки, так само вперся рогами добровільно отримати квартиру в рахунок погашення заборгованості.. хоче, "надра" кошти... процентів та пені.. чи можна якось іпотечну квартру передати у власність банку за рішенням суду в рахунок погашення заборгованості, щоб сердечко не боліло???

дякую

Ну если сам банк не хочет, то какая Вам разница должны Вы будете 50 000 или 100 000. Им нравится судится, пусть судятся.
Link to comment
Share on other sites

как лучше поступить в такой ситуации???

Уже открыто исполнительное производство,определен исп.сбор, продажа ипотеки,должник нашел покупателя,как имущество лучше реализовать????исполнительный сбор очень большой. Через торги???и договориться с Банком,чтоб сумма от реализации их устроила (если сумма долга превышает)???

Link to comment
Share on other sites

как лучше поступить в такой ситуации???

Уже открыто исполнительное производство,определен исп.сбор, продажа ипотеки,должник нашел покупателя,как имущество лучше реализовать????исполнительный сбор очень большой. Через торги???и договориться с Банком,чтоб сумма от реализации их устроила (если сумма долга превышает)???

В связи с тем, что исполнительное производство уже открыто, то исполнительный сбор придется заплатить в любом случае.

Ваш покупатель может либо приобрести торгах данное имущество. Либо, если банк будет согласен, то он отзовет исполнительный лист, примет имущество себе на баланс и сам продаст его Вашему покупателю.

Link to comment
Share on other sites

В связи с тем, что исполнительное производство уже открыто, то исполнительный сбор придется заплатить в любом случае.

Ваш покупатель может либо приобрести торгах данное имущество. Либо, если банк будет согласен, то он отзовет исполнительный лист, примет имущество себе на баланс и сам продаст его Вашему покупателю.

А что с иполнительным сбором,если Банк отозвет и/л?

Link to comment
Share on other sites

будете платити

значит лучше всего через публичные торги???там очень большой исполнительный сбор,а исполнитель же не снимет арест для реализации пока не оплатим исп.сбор,правильно?

Link to comment
Share on other sites

значит лучше всего через публичные торги???там очень большой исполнительный сбор,а исполнитель же не снимет арест для реализации пока не оплатим исп.сбор,правильно?

Правильно.
Link to comment
Share on other sites

Прошу консультації.

хочу віддати банкові іпотечне майно... заборгованість по кредиту 800 доларів - за 2 місяці, платити до 2023 року.. не в тому суть..

виїжджаю за кордон... іпотечне майно мені не потрібне.. щоб продати його третій особі - банк не йде на уступки, так само вперся рогами добровільно отримати квартиру в рахунок погашення заборгованості.. хоче, "надра" кошти... процентів та пені.. чи можна якось іпотечну квартру передати у власність банку за рішенням суду в рахунок погашення заборгованості, щоб сердечко не боліло???

дякую

Почитайте это решение, правда какова его дальнейшая судьба мне не известно.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15394355

Link to comment
Share on other sites

Прошу консультації.

хочу віддати банкові іпотечне майно... заборгованість по кредиту 800 доларів - за 2 місяці, платити до 2023 року.. не в тому суть..

виїжджаю за кордон... іпотечне майно мені не потрібне.. щоб продати його третій особі - банк не йде на уступки, так само вперся рогами добровільно отримати квартиру в рахунок погашення заборгованості.. хоче, "надра" кошти... процентів та пені.. чи можна якось іпотечну квартру передати у власність банку за рішенням суду в рахунок погашення заборгованості, щоб сердечко не боліло???

дякую

Почитайте уважно Ваш договір іпотеки, умови звернення стягнення на майно, можливо там Ви знайдетете відповідь на питання. Також рекомендую написати банку приблизно таке:

Прошу розглянути мою пропозицію про позасудове врегулювання спірних питань шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом надання права іпотекодержателю від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору куплі-продажу у порядку встановленому в ст.38 Закону України «Про іпотеку». Такий спосіб передбачений ст..36 ЗУ «Про іпотеку» та п.ХХ Договору іпотеки.

Умови договору про позасудове врегулювання мають містити положення про припинення всіх судових проваджень між сторонами, недійсними будь-яких наступних вимог, передачі іпотекодавцем іпотекодержателю оригіналів правовстановлюючих документів на предмет іпотеки у відповідності до ст..36, 38 ЗУ «Про іпотеку».

Додаток:

- витяг з ЗУ «Про іпотеку»

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про іпотеку

ВИТЯГ

Стаття 36. Позасудове врегулювання

Сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким також вважається відповідне застереження в іпотечному договорі, визначає можливий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону. Визначений договором спосіб задоволення вимог іпотекодержателя не перешкоджає іпотекодержателю застосувати інші встановлені цим Законом способи звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати:

передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону;

право іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому статтею 38 цього Закону.

Після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником основного зобов'язання є недійсними.

Стаття 38. Право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки

Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов'язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір. У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед такими особами за відшкодування завданих збитків.

Протягом тридцятиденного строку з дня отримання такого повідомлення особа, яка має зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, вправі письмово повідомити іпотекодержателя про свій намір купити предмет іпотеки. З дня отримання іпотекодержателем цього повідомлення вказана особа набуває переважне право на придбання предмета іпотеки у іпотекодержателя. Якщо таких повідомлень надійшло декілька, право на придбання предмета іпотеки у іпотекодержателя належить особі, яка має вищий пріоритет своїх зареєстрованих прав чи вимог.

Якщо особа, яка висловила намір придбати предмет іпотеки, ухиляється або з інших причин не вчиняє дій до укладення договору купівлі-продажу предмета іпотеки з іпотекодержателем протягом 5 днів після закінчення вказаного вище тридцятиденного строку, вона втрачає право на придбання предмета іпотеки. Це право переходить до інших осіб, які висловили намір придбати предмет іпотеки, відповідно до пріоритету їх прав і вимог.

Якщо особи, які мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, не висловили наміру його придбати, іпотекодержатель вправі продати предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд.

Дії щодо продажу предмета іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються іпотекодержателем від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якого окремого уповноваження іпотекодавця.

Ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем або на підставі оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності, на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна. У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед іншими особами згідно з пріоритетом та розміром їх зареєстрованих прав чи вимог та перед іпотекодавцем в останню чергу за відшкодування різниці між ціною продажу предмета іпотеки та звичайною ціною на нього.

Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки між іпотекодержателем та іншими особами, що мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, здійснюється відповідно до встановленого пріоритету та розміру цих прав чи вимог. Решта виручки повертається іпотекодавцю.

Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки.

Іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, мають право виконати основне зобов'язання протягом тридцятиденного строку, вказаного в частині першій цієї статті, згідно з умовами та з наслідками, встановленими статтею 42 цього Закону.

Договір купівлі-продажу предмета іпотеки, укладений відповідно до цієї статті, є правовою підставою для реєстрації права власності покупця на нерухоме майно, що було предметом іпотеки.

Якщо банк не захоче врегулювати питання в позасудовому порядку, то подавайте позов (аналог приведений тільки що на цій гілці форуму) посилаючись на ст.39 ЗУ "Про іпотеку", вимагайте застосувати процедуру ст.38 та розірвати кредитний договір.

Стаття 39. Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду

У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються:

загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки;

опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя;

заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні;

спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону;

пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки;

початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Суд вправі відмовити у задоволенні позову іпотекодержателя про дострокове звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо допущене боржником або іпотекодавцем, якщо він є відмінним від боржника, порушення основного зобов'язання чи іпотечного договору не завдає збитків іпотекодержателю і не змінює обсяг його прав.

Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі, якщо:

іпотеку включено до іпотечного пулу;

відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпотекодержателя;

проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про банкрутство.

(Закон, ВР України, від 05.06.2003, № 898-IV "Про іпотеку")

Link to comment
Share on other sites

Почитайте уважно Ваш договір іпотеки, умови звернення стягнення на майно, можливо там Ви знайдетете відповідь на питання. Також рекомендую написати банку приблизно таке:

Прошу розглянути мою пропозицію про позасудове врегулювання спірних питань шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом надання права іпотекодержателю від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору куплі-продажу у порядку встановленому в ст.38 Закону України «Про іпотеку». Такий спосіб передбачений ст..36 ЗУ «Про іпотеку» та п.ХХ Договору іпотеки.

Умови договору про позасудове врегулювання мають містити положення про припинення всіх судових проваджень між сторонами, недійсними будь-яких наступних вимог, передачі іпотекодавцем іпотекодержателю оригіналів правовстановлюючих документів на предмет іпотеки у відповідності до ст..36, 38 ЗУ «Про іпотеку».

Додаток:

- витяг з ЗУ «Про іпотеку»

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про іпотеку

ВИТЯГ

Стаття 36. Позасудове врегулювання

Сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким також вважається відповідне застереження в іпотечному договорі, визначає можливий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону. Визначений договором спосіб задоволення вимог іпотекодержателя не перешкоджає іпотекодержателю застосувати інші встановлені цим Законом способи звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати:

передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону;

право іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому статтею 38 цього Закону.

Після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником основного зобов'язання є недійсними.

Стаття 38. Право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки

Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов'язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір. У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед такими особами за відшкодування завданих збитків.

Протягом тридцятиденного строку з дня отримання такого повідомлення особа, яка має зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, вправі письмово повідомити іпотекодержателя про свій намір купити предмет іпотеки. З дня отримання іпотекодержателем цього повідомлення вказана особа набуває переважне право на придбання предмета іпотеки у іпотекодержателя. Якщо таких повідомлень надійшло декілька, право на придбання предмета іпотеки у іпотекодержателя належить особі, яка має вищий пріоритет своїх зареєстрованих прав чи вимог.

Якщо особа, яка висловила намір придбати предмет іпотеки, ухиляється або з інших причин не вчиняє дій до укладення договору купівлі-продажу предмета іпотеки з іпотекодержателем протягом 5 днів після закінчення вказаного вище тридцятиденного строку, вона втрачає право на придбання предмета іпотеки. Це право переходить до інших осіб, які висловили намір придбати предмет іпотеки, відповідно до пріоритету їх прав і вимог.

Якщо особи, які мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, не висловили наміру його придбати, іпотекодержатель вправі продати предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд.

Дії щодо продажу предмета іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються іпотекодержателем від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якого окремого уповноваження іпотекодавця.

Ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем або на підставі оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності, на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна. У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед іншими особами згідно з пріоритетом та розміром їх зареєстрованих прав чи вимог та перед іпотекодавцем в останню чергу за відшкодування різниці між ціною продажу предмета іпотеки та звичайною ціною на нього.

Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки між іпотекодержателем та іншими особами, що мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, здійснюється відповідно до встановленого пріоритету та розміру цих прав чи вимог. Решта виручки повертається іпотекодавцю.

Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки.

Іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, мають право виконати основне зобов'язання протягом тридцятиденного строку, вказаного в частині першій цієї статті, згідно з умовами та з наслідками, встановленими статтею 42 цього Закону.

Договір купівлі-продажу предмета іпотеки, укладений відповідно до цієї статті, є правовою підставою для реєстрації права власності покупця на нерухоме майно, що було предметом іпотеки.

Якщо банк не захоче врегулювати питання в позасудовому порядку, то подавайте позов (аналог приведений тільки що на цій гілці форуму) посилаючись на ст.39 ЗУ "Про іпотеку", вимагайте застосувати процедуру ст.38 та розірвати кредитний договір.

Стаття 39. Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду

У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються:

загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки;

опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя;

заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні;

спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону;

пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки;

початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Суд вправі відмовити у задоволенні позову іпотекодержателя про дострокове звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо допущене боржником або іпотекодавцем, якщо він є відмінним від боржника, порушення основного зобов'язання чи іпотечного договору не завдає збитків іпотекодержателю і не змінює обсяг його прав.

Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі, якщо:

іпотеку включено до іпотечного пулу;

відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпотекодержателя;

проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про банкрутство.

(Закон, ВР України, від 05.06.2003, № 898-IV "Про іпотеку")

Дуже дякую!

Link to comment
Share on other sites

Почитайте уважно Ваш договір іпотеки, умови звернення стягнення на майно, можливо там Ви знайдетете відповідь на питання. Також рекомендую написати банку приблизно таке:

Прошу розглянути мою пропозицію про позасудове врегулювання спірних питань шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом надання права іпотекодержателю від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору куплі-продажу у порядку встановленому в ст.38 Закону України «Про іпотеку». Такий спосіб передбачений ст..36 ЗУ «Про іпотеку» та п.ХХ Договору іпотеки.

Умови договору про позасудове врегулювання мають містити положення про припинення всіх судових проваджень між сторонами, недійсними будь-яких наступних вимог, передачі іпотекодавцем іпотекодержателю оригіналів правовстановлюючих документів на предмет іпотеки у відповідності до ст..36, 38 ЗУ «Про іпотеку».

Додаток:

- витяг з ЗУ «Про іпотеку»

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про іпотеку

ВИТЯГ

Стаття 36. Позасудове врегулювання

Сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, яким також вважається відповідне застереження в іпотечному договорі, визначає можливий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону. Визначений договором спосіб задоволення вимог іпотекодержателя не перешкоджає іпотекодержателю застосувати інші встановлені цим Законом способи звернення стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати:

передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону;

право іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому статтею 38 цього Закону.

Після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником основного зобов'язання є недійсними.

Стаття 38. Право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки

Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов'язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір. У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед такими особами за відшкодування завданих збитків.

Протягом тридцятиденного строку з дня отримання такого повідомлення особа, яка має зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, вправі письмово повідомити іпотекодержателя про свій намір купити предмет іпотеки. З дня отримання іпотекодержателем цього повідомлення вказана особа набуває переважне право на придбання предмета іпотеки у іпотекодержателя. Якщо таких повідомлень надійшло декілька, право на придбання предмета іпотеки у іпотекодержателя належить особі, яка має вищий пріоритет своїх зареєстрованих прав чи вимог.

Якщо особа, яка висловила намір придбати предмет іпотеки, ухиляється або з інших причин не вчиняє дій до укладення договору купівлі-продажу предмета іпотеки з іпотекодержателем протягом 5 днів після закінчення вказаного вище тридцятиденного строку, вона втрачає право на придбання предмета іпотеки. Це право переходить до інших осіб, які висловили намір придбати предмет іпотеки, відповідно до пріоритету їх прав і вимог.

Якщо особи, які мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, не висловили наміру його придбати, іпотекодержатель вправі продати предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд.

Дії щодо продажу предмета іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються іпотекодержателем від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якого окремого уповноваження іпотекодавця.

Ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем або на підставі оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності, на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна. У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед іншими особами згідно з пріоритетом та розміром їх зареєстрованих прав чи вимог та перед іпотекодавцем в останню чергу за відшкодування різниці між ціною продажу предмета іпотеки та звичайною ціною на нього.

Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки між іпотекодержателем та іншими особами, що мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, здійснюється відповідно до встановленого пріоритету та розміру цих прав чи вимог. Решта виручки повертається іпотекодавцю.

Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки.

Іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, мають право виконати основне зобов'язання протягом тридцятиденного строку, вказаного в частині першій цієї статті, згідно з умовами та з наслідками, встановленими статтею 42 цього Закону.

Договір купівлі-продажу предмета іпотеки, укладений відповідно до цієї статті, є правовою підставою для реєстрації права власності покупця на нерухоме майно, що було предметом іпотеки.

Якщо банк не захоче врегулювати питання в позасудовому порядку, то подавайте позов (аналог приведений тільки що на цій гілці форуму) посилаючись на ст.39 ЗУ "Про іпотеку", вимагайте застосувати процедуру ст.38 та розірвати кредитний договір.

Стаття 39. Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду

У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються:

загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки;

опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя;

заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні;

спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону;

пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки;

початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Суд вправі відмовити у задоволенні позову іпотекодержателя про дострокове звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо допущене боржником або іпотекодавцем, якщо він є відмінним від боржника, порушення основного зобов'язання чи іпотечного договору не завдає збитків іпотекодержателю і не змінює обсяг його прав.

Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі, якщо:

іпотеку включено до іпотечного пулу;

відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпотекодержателя;

проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про банкрутство.

(Закон, ВР України, від 05.06.2003, № 898-IV "Про іпотеку")

Дуже дякую!

Link to comment
Share on other sites

Кто подскажет?)

Ситуация следующая:2009г. решение суда взыскать долг и было вынесено Определение об обеспечении иска путем ареста, далее открыто исполнитльное производство,соответственно также наложен арест на все имущество.

На сегодняшний день вопрос с Банком закрыт,Банк притензий не имеет,но теперь необходимо снять арест с имущества,чтоб его реализовать и полностью закрыть долг.

Я думаю признать исполнительный лист, не подлежащий исполнению, и таким образом снять арест, а что делать с Определением суда, которым наложен арест???Он тоже снимается???Или его необходимо снимать????кто что подскажет????

Link to comment
Share on other sites

Кто подскажет?)

Ситуация следующая:2009г. решение суда взыскать долг и было вынесено Определение об обеспечении иска путем ареста, далее открыто исполнитльное производство,соответственно также наложен арест на все имущество.

На сегодняшний день вопрос с Банком закрыт,Банк притензий не имеет,но теперь необходимо снять арест с имущества,чтоб его реализовать и полностью закрыть долг.

Я думаю признать исполнительный лист, не подлежащий исполнению, и таким образом снять арест, а что делать с Определением суда, которым наложен арест???Он тоже снимается???Или его необходимо снимать????кто что подскажет????

Подайте заявление в суд о снятии ареста в связи с тем что решение суда уже вступило в силу. Арест будет снят.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

а вот такой вопрос,может кто сталкивался:

В качестве обеспечения иска был наложен арест, апелляционный суд иск удовлетворил частично: отменил решение суда 1й инстанции и принял новое решение (новым решением он кое-что взыскал,но в сравнении с 1й инстанцией это не большая сумма). Что теперь с арестом?как его снять?т.к. вопрос с Банком уже урегулирован и Банк не будет подавать исполнительный лист в суд

Link to comment
Share on other sites

а вот такой вопрос,может кто сталкивался:

В качестве обеспечения иска был наложен арест, апелляционный суд иск удовлетворил частично: отменил решение суда 1й инстанции и принял новое решение (новым решением он кое-что взыскал,но в сравнении с 1й инстанцией это не большая сумма). Что теперь с арестом?как его снять?т.к. вопрос с Банком уже урегулирован и Банк не будет подавать исполнительный лист в суд

Подайте заявление в первую инстанцию об отмене определения про арест в связи с вступлением решения суда в силу.
Link to comment
Share on other sites

Подайте заявление в первую инстанцию об отмене определения про арест в связи с вступлением решения суда в силу.

А подавать тому же судье заявление?и кого сторонами указывать,просто Банк как заинтересованное лицо???
Link to comment
Share on other sites

А подавать тому же судье заявление?и кого сторонами указывать,просто Банк как заинтересованное лицо???

Подавайте в тот суд, который вынес это определение. Оформите как заявление и укажите стороны, как в иске.
Link to comment
Share on other sites

Подавайте в тот суд, который вынес это определение. Оформите как заявление и укажите стороны, как в иске.

а судье тому же,или просто его указать в заявлении?
Link to comment
Share on other sites

а судье тому же,или просто его указать в заявлении?

Укажите в заявлении номер дела и когда решение вступило в силу.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show