Постановление ВХСУ об отказе Укрсиббанку в обращении взыскания на предмет ипотеки


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

 

29 березня 2010 р.

 

№ 8/42 

 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

 

Головуючого Кота О.В.

суддів Шевчук С.Р. (доповідач) 

Демидової А.М.

 

розглянувши касаційну скаргу Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк"

 

на рішення господарського суду Донецької області від 27.10.2009р.

 

у справі №8/42 господарського суду Донецької області

 

за позовом Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк"

 

до Відкритого акціонерного товариства "Українські промислові інвестиції"

 

про звернення стягнення на предмет іпотеки

 

В судовому засіданні взяли участь представники: 

 

- позивача: Кушнір Д.А. дов. від 05.01.2010р. 

- відповідача: Коломієць А.І. дов. від 10.02.2010р. 

Біназон-Дзіарра І.О. дов. від 10.02.2010р. 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Акціонерний комерційний інноваційний банк „УкрСиббанк”, м. Харків звернувся до господарського суду з позовом до відкритого акціонерного товариства "Українські Промислові Інвестиції” про звернення стягнення шляхом продажу на публічних торгах предмету іпотеки –будівлі філії банку літ.А-4, загальною площею 3032,1 кв.м, яка розташована за адресою: м.Донецьк, пр.Ілліча, будинок №17 „б” та належить Відкритому акціонерному товариству „Українські Промислові Інвестиції”. 

 

За рахунок звернення стягнення на предмет іпотеки позивач просить задовольнити в повному обсязі вимоги Акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк”, що складаються з заборгованості за кредитним договором №11403147000 від 10.10.2008р., укладеним з Закритим акціонерним товариством „Фінансово-Промисловий Альянс”, в сумі 7375177,95 доларів США, що по курсу НБУ станом на 03.07.2009р. становить 56335323,09 грн. 

 

Рішенням господарського суду Донецької області від 27.10.2009 (суддя Ємельянов А.С.) в задоволенні позову відмовлено.

 

Не погоджуючись з прийнятим у справі рішенням, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, просить його скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позову.

 

У відзиві на касаційну скаргу відповідач повністю заперечує підстави скасування рішення та просить суд касаційної інстанції оскаржуваний судовий акт залишити без змін, а касаційну скаргу –без задоволення.

 

Щодо поданого позивачем клопотання про зупинення касаційного провадження у даній справі до розгляду Вищим господарським судом України касаційних скарг АБ "УкрСиббанк" у справі №42/85Б, то воно залишено без задоволення як необґрунтоване та безпідставне.

 

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування господарським судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

 

Місцевим господарським судом встановлено, що 10.10.2008р. між Акціонерним комерційним інноваційним банком „УкрСиббанк” та Закритим акціонерним товариством „Фінансово-Промисловий Альянс” підписано кредитний договір №11403147000, відповідно до якого банк зобов’язався надавати, а останній зобов’язався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії в іноземній валюті в сумі ліміту кредитної лінії, що дорівнює 7000000,00 доларів США у порядку і на умовах, визначених цим договором. Вказана сума кредиту дорівнює еквіваленту 34489700,00 грн. за курсом Національного банку України на день укладання цього договору.

 

В подальшому, у зв’язку із порушенням Закритим акціонерним товариством „Фінансово-Промисловий Альянс” прийнятих на себе зобов’язань стосовно своєчасного повернення процентів за використання кредиту, Акціонерний комерційний інноваційний банк „УкрСиббанк” звернувся до вказаного боржника із вимогою №26-32/933 від 29.05.2009р. про погашення простроченої заборгованості по процентам та пені за кредитним договором №11403147000 від 10.10.2008р.

 

За приписами ст.609 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов'язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

 

Статтею 59 Господарського кодексу України передбачено, що суб'єкт господарювання ліквідується у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом.

 

За змістом ухвали господарського суду Донецької області від 15.09.2009р. по справі №42/85б юридичну особу –банкрута Закрите акціонерне товариство „Фінансово-Промисловий Альянс” ліквідовано.

 

Відповідно до ст.6 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –підприємців.

 

Частиною 4 ст.91 Цивільного кодексу України визначено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

За приписами ч.2 ст.104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

За змістом довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на 21.10.2009р. (арк. справи 87-90) Закрите акціонерне товариство „Фінансово-Промисловий Альянс” є ліквідованим та діяльність вказаної юридичної особи припиненою з 28.09.2009р..

 

Відтак, приймаючи до уваги положення ст.609 Цивільного кодексу України, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що зобов’язання Закритого акціонерного товариства „Фінансово-Промисловий Альянс” перед Акціонерним комерційним інноваційним банком „УкрСиббанк” за кредитним договором №11403147000 від 10.10.2008р. припинено у зв’язку з ліквідацією боржника.

 

Відповідно до ч.1 ст.546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися заставою.

 

Згідно із ст.575 Цивільного кодексу України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

 

Як встановлено судом, 10.10.2008р. між позивачем та відповідачем підписано договір іпотеки, згідно якого останній передає в іпотеку Акціонерному комерційному інноваційному банку „УкрСиббанк” нерухоме майно –будівлю філії банку літ.А-4, загальною площею 3032,1 кв.м, яка розташована за адресою: м.Донецьк, пр.Ілліча, будинок №17 „б” .

 

За приписами ст.559 Цивільного кодексу України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання.

 

За змістом ст.17 Закону України „Про іпотеку” іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

 

Як зазначено вище, зобов’язання Закритого акціонерного товариства „Фінансово-Промисловий Альянс” перед Акціонерним комерційним інноваційним банком „УкрСиббанк” за кредитним договором №11403147000 від 10.10.2008р. були припиненні у зв’язку з ліквідацією боржника.

 

За таких обставин, враховуючи приписи ст.609 Цивільного кодексу України та ст.17 Закону України „Про іпотеку”, а також приймаючи до уваги той факт, що Закрите акціонерне товариство „Фінансово-Промисловий Альянс” є ліквідованим, місцевий господарський суд дійшов правильного висновку, що зобов’язання відповідача перед Акціонерним комерційним інноваційним банком „УкрСиббанк” за договором іпотеки від 10.10.2008р. також є припиненими, у зв’язку з чим відмовив в задоволенні позову.

 

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що вищезазначені висновки попередніх судових інстанцій зроблені з дотриманням вимог ст. ст. 43, 47, 43, 84, 107 ГПК України щодо повного і всебічного встановлення усіх обставин справи та правильного застосування законодавства під час розгляду справи, оскільки виходячи з того факту, що основне зобов‘язання по кредитному договору припинилось через ліквідацію основного боржника, то припиненим, в силу вимог ст. 559 ЦК України та ст. 17 Закону України "Про іпотеку", є і зобов‘язання відповідача, як поручителя.

 

З огляду на викладене та враховуючи, що в силу вимог ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення касаційної скарги та скасування оскаржуваного судового акту.

 

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

 

ПОСТАНОВИВ:

 

Касаційну скаргу Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Донецької області від 27.10.2009р. у справі №8/42 залишити без змін.

 

Головуючий Кот О.В.

Суддя Шевчук С.Р.

Суддя Демидова А.М.

 


Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...