Обращение к судьям ВСУ о равенстве прав


Recommended Posts

До:

Адмiнiстрацiї Президента України

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

 

 

Верховної Ради України

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5

 

 

 

Верховного суду України

01043, Україна, м. Київ, вул. П. Орлика, 4

 

Від:

Кравця Ростислава Юрійовича

04053, м. Київ, пров. Бехтерівський 4-Б

 

 

 

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ

 

Частина 1 Стаття 359 Митного кодексу України встановлює, що митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.

 

Дана норма набрала чинності з прийняттям нового Митного кодексу України від 13 березня 2012 року.

 

Просимо Вас, як представників народу, який згідно статті 5 Конституції України є єдиним джерелом влади в Україні, та враховуючи той факт, що органи державної влади покликані виражати виключно волю народу, з метою реалізації його волевиявлення, подати до Конституційного Суду України конституційне подання про визнання неконституційним положення частини 1 статті 359 Митного кодексу України.

 

Згідно статті 8 Конституції України, Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Таким чином, приймаючи новий Митний Кодекс України, Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади, повинна було керуватися нормами, які закріплені Конституцією України.

 

Зокрема, стаття 1 Конституції України вказує, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, в якій згідно статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

 

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками

 

П. 24 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України передбачає, що митний контроль – це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.

 

П. 2 ч. 1 ст. Митного кодексу України встановлює, що одним із форм митного контролю є митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян).

 

Стаття 339 Митного кодексу України містить норми стосовно огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, відповідно до якої, якщо є підстави вважати, що в ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і відповідним видам контролю, зазначеним у частині першій статті 319 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, орган доходів і зборів має право провести огляд, а в разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.

 

Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються, зокрема, якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля.

 

Таким чином, наведені вище норми Митного кодексу України свідчать про те, що основним завдання митної справи є забезпечення повної безпеки як країни в цілому, так і кожного громадянина окремо, шляхом контролю переміщення будь-чого і будь-кого через митний контроль.

 

На жаль, сучасні реалії показують, що навіть представники органів державної влади та/або судової влади неодноразово порушували вимоги чинного законодавства України, чим призводили до порушення прав і свобод людини, тим самим негативно впливаючи на стан справ у державі. Тому ніхто не може гарантувати, що в майбутньому хтось із осіб, передбачених статтею 359 Митного кодексу України, а тим більше їх родичі, умисно або через необережність порушать вимоги митного законодавства, що може породити загрозу безпеці як для всього українського народу, так і для окремої людини чи громадянина.

 

Враховуючи те, що стаття 8 Конституції України закріпила, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, необхідно також відслідкувати відповідність норми частини 1 статті 359 Митного кодексу України цьому принципу.

 

Венеціанською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25–26 березня 2011 р. було прийнято Звіт щодо верховенства права, яким розтлумачено, що верховенство права включає в себе такі принципи як:

 

-          повага до прав і свобод людини: природні, невід’ємні й невідчужувані права і свободи людини набувають вирішального значення у відносинах між нею і державною владою.

Концепція верховенства права, як зазначалося, ґрунтувалася (і переважно продовжує ґрунтуватися нині) на утвердженні таких цінностей, як: функціонування держави, пов’язаної правом, повага до невідчужуваних прав і свобод людини та їх охорона тощо;

 

-          принцип пропорційності регламентує співвідношення між поставленою метою та засобами і способами її досягнення. В основу цього принципу покладена ідея, згідно з якою «загальний інтерес, яким керується держава, не може бути таким, що придушує свободу окремої особи»;

 

-          верховенство Конституції передбачає не тільки визнання прав і свобод людини, а й обов’язковість їх додержання і забезпечення державою. Звідси випливає, що як діяльність держави в цілому, так і її органів, включаючи законодавчий, повинна мати правовий характер. Зазначене положення в позитивній формі фактично формулює ще одну суттєву вимогу принципу верховенства права — вимогу правового закону. Адже правовий характер діяльності органу законодавчої влади означає, що зміст і спрямованість законотворчості мають визначати права і свободи людини, а не посадової особи;

 

-          законність, основана на визнанні й беззастережному прийнятті найвищої цінності людини, її убезпеченні від свавілля владних інституцій та їх посадових осіб.

 

Аналізуючи норми частини 1 статті 359 Митного кодексу України, можна дійти висновку, що наведені вище складові принципу верховенства права були порушені в ч. 1 ст. 359 Митного кодексу України:

 

- по-перше, знівелювалася повага до прав і свобод людини, бо на перше місце були поставлені інтереси посадових осіб;

 

- по-друге, непропорційно співставленні інтереси, бо безпека громадян, яка гарантується ст. 3 Конституції України, є більш пріоритетним інтересом всього народу, ніж забезпечення інтересів обмеженого кола осіб, вказаних в ч. ст.. 359 Митного кодексу України;

 

- по-третє, недотримання принципу поваги до прав і свобод людини і принципу пропорційності мали результатом прийняття неправового закону;

 

- по-четверте, наявність такої норми може мати наслідком свавілля представників владних інстанцій.

 

Керуючись статтею 40 Конституції України, яка встановлює, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк, просимо подати до Конституційного Суду України конституційне подання про визнання неконституційним положення частини 1 статті 359 Митного кодексу України.

 

06 грудня 2013 року                                                    ___________/Кравець Р.Ю.

лист по Митному кодексу.docx

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Не дадим презератору вывезти свой золотой шлем Александра Македонского унитаз из страны ! :)

Link to comment
Share on other sites

Подаем всЕ? Или достаточно одного? 

Каждый сам должен принять решение. Таким образом мы сможем доказать всему миру, что нет у нас справедливого и независимого ни Верховного суда Украины, ни Конституционного суда Украины.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Каждый сам должен принять решение. Таким образом мы сможем доказать всему миру, что нет у нас справедливого и независимого ни Верховного суда Украины, ни Конституционного суда Украины.

:) Ок.

Таким образом мы сможем доказать всему миру

 

А нафига это миру? Нафига ему проблемы аборигенов Украины? Это исключительно наши проблемы, они волнуют только нас (и то далеко не всех), и только нам их решать. Миру пофиг...У мира полно своих проблем :)

 у нас справедливого и независимого ни Верховного суда Украины, ни Конституционного суда Украины.

 

Ну дык Ростислав Юрьевич, Вы же знаете ответ...ибо он был даден вам неоднократно: - Справедливого и независимого  Верховного суда Украины у У НАС НЕТ!....справедливого и независимого Конституционного суда Украины У НАС НЕТ.  

Можно еще вспомнить право на бесплатное образование и лечение, гарантированное КУ :)

В общем вопросы риторические, ответы (отписки) будут предсказуемые....Но из-за уважения к той работе, что делает Ростислав, я таки направлю письма в эти три адреса.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Каждый сам должен принять решение. Таким образом мы сможем доказать всему миру, что нет у нас справедливого и независимого ни Верховного суда Украины, ни Конституционного суда Украины.

Я подам.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Подаем всЕ? Или достаточно одного? 

боюсь, что ВСЕ ограничится обычной небольшой горсткой форумчан. Сколько было коллективных жалоб и обращений, а подавали их единицы. Массовости нет...

Со своей стороны - сделаю все, что смогу, буду проводить просветительскую работу среди знакомых, которые не сильно дружат с интернетом, надеюсь, хотя бы парочку и мы подадим

Link to comment
Share on other sites

:) Ок.

 ...

В общем вопросы риторические, ответы (отписки) будут предсказуемые....Но из-за уважения к той работе, что делает Ростислав, я таки направлю письма в эти три адреса.

и я присоединяюсь - из глубокого уважения, а также с надеждой на то, что когда-то нас услышат

 

1. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать,

2. говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился.

3. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего.

4. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь,

5. но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне.

6. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?

7. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?

(Св. Евангелие от Луки 18:1-7)

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Присоединяюсь с удовольствием. 

Форумчане !!!  Просьба всем,всем,всем,отправить такие обращения.

А то кричать все мастера.а как доходит до реальных действий,то 10-15 человек и всё.

 

 -отправить нужно на три ниже поданных адреса :

 

До:

 • Адмiнiстрацiї Президента України .,01220, м. Київ, вул. Банкова, 11
 • Верховної Ради України 01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5
 • Верховного суду України 01043, Україна, м. Київ, вул. П. Орлика, 4

Вы потратите от силы 21 грн, . Смешные деньги!!!!  Зато какая задача будет стоять перед судьями ?!(как им бедненьким нужно будет выворачиваться и выкручиваться ,что бы увернуться от прямого ответа и не дай Боже не обидеть Фёдорыча.)

 

Уважаемый Ростислав Юрьевич, вот бы что-нибудь "глобальное" по коллекторам и разного рода "факторам" наваять. Не знаю кому,не знаю куда.? Только ВЫ сможете осилить такое обращение !!!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Я бы еще добавил (для особо одаренных представників владних інстанцій) ссылку на ст. 150 Конституции Украины.

 

Відповідно до ст.150 Конституції України порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів можуть: Президент України; не менш як сорок п'ять народних депутатів України; Верховний Суд України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 

Последнегонюю можно добавить в список адресатов.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Пришел ответ от Верховной рады.

Теперь, Ростислав Юрьевич надо 45-ти депутатам отправить персонально, учитывая, что максимум 10% среагируют, то отправить придется всем 450-ти. Может стоит где-нибудь опубликовать "Відкрите звернення" ко всем слугам народа? Пусть служат :huh:  

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Получили ответ от ВСУ. Просто верх цинизма судей ВСУ, они считают, что их конституционные права не нарушены.

Аналогичные ответы пришли и мне. От президента тоже.

Как написал выше логопед все они ВШИВЫ!! БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗЛЕЧЕНИЯ!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Теперь, Ростислав Юрьевич надо 45-ти депутатам отправить персонально, учитывая, что максимум 10% среагируют, то отправить придется всем 450-ти. Может стоит где-нибудь опубликовать "Відкрите звернення" ко всем слугам народа? Пусть служат :huh:  

Слуги народа заняты и не смогут ответить на ваше звернення.

http://www.youtube.com/watch?v=EsMQJjS67O8

Link to comment
Share on other sites

Слуги народа заняты и не смогут ответить на ваше звернення.

http://www.youtube.com/watch?v=EsMQJjS67O8

Пропустил тему, еще возможно отправить такое письмо?

я так понимаю ограничений в обращении нет.

Link to comment
Share on other sites

Пропустил тему, еще возможно отправить такое письмо?

я так понимаю ограничений в обращении нет.

А смысл?

Link to comment
Share on other sites

Получили последний ответ. В администрации президента перепутали равенство гражданских прав и дипломатическую неприкосновенность.

post-7039-0-85213500-1389648503_thumb.jp

post-7039-0-67698900-1389648509_thumb.jp

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...