Recommended Posts

банком пропущен срок обращения с иском к поручителю.

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/35989514

Державний герб України

Р І Ш Е Н Н Я

іменем  україни

11 грудня 2013  рокум. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого                Макарчука М.А.,                                  

суддів:                                     Мазур Л.М., Маляренка А.В.,                                  

Нагорняка В.А.,  Писаної Т.О.,

                                                                                            

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_3, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «Автосервіс-Т», товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-Холдінг», товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Авто», товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод», про стягнення заборгованості,

за касаційною скаргою ОСОБА_3 в особі представника за довіреністю ОСОБА_4 на заочне рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 14 листопада 2012 року та ухвалу апеляційного суду Харківської області від 30 жовтня 2013 року,

в с т а н о в и л а :

У березні 2012 року публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (далі - ПАТ «УкрСиббанк») звернулося із позовом до ОСОБА_3, в якому позивач просив стягнути із відповідача на його користь:

- заборгованість за кредитами, виданими в гривні, в сумі                               47 504 459 грн 68 коп.;

- заборгованість за кредитами, виданими в доларах США, в сумі 39 272 505,1 доларів США, що еквівалентно 313 673 425 грн 48 коп.;

- заборгованість за простроченими відсотками за наслідками невиконання кредитів, виданих у гривні в сумі 37 852 521 грн 37 коп.;

- заборгованість за простроченими відсотками за наслідками невиконання кредитів, виданих у доларах США в сумі 29 225 538,2 доларів США, що еквівалентно 233 427 296 грн 16 коп.;

- пеню за несвоєчасне виконання зобов'язань зі сплати відсотків та кредитів у сумі 48 150 337 грн 70 коп.

На обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що 03 травня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк», правонаступником якого є ПАТ «УкрСиббанк», і товариством з обмеженою відповідальністю                      «Автосервіс-Т» (далі - ТОВ «Автосервіс-Т») укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150697000, з урахуванням додаткових угод до нього, відповідно до умов якого банк надав ТОВ «Автосервіс-Т» кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 18 000 000 доларів США, що на час укладення договору еквівалентно 90 900 000 грн, зі сплатою 11,7 % річних за кредитами в доларах США та 20 % річних за кредитами в українській гривні і кінцевим терміном повернення не пізніше               30 квітня 2009 року. Вказав, що ТОВ «Автосервіс-Т»  належним чином не виконувало зобов'язання по поверненню належних до сплати частин кредиту та нарахованих відсотків за його використання, у зв'язку з чим 01 квітня              2009 року банком було направлено на адресу ТОВ «Автосервіс-Т» вимогу про сплату заборгованості за кредитним договором в термін до 15 квітня                     2009 року,  яка була залишена без реагування.

03 травня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Авто-Холдінг» (далі - ТОВ «Авто-Холдінг») укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії                      № 11150611000, з урахуванням додаткових угод до нього, відповідно до умов якого банк надав ТОВ «Авто-Холдінг» кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 2 500 000 доларів США, що на час укладення договору еквівалентно 12 625 000 грн, із сплатою 12,2 % річних за кредитами в доларах США,                      12 % річних за кредитами в євро і 20 % річних за кредитами в українській гривні та кінцевим терміном повернення не пізніше 30 квітня 2009 року. Позивач вказав, що ТОВ «Авто-Холдінг» належним чином не виконувало взяті на себе зобов'язання, у зв'язку з чим 01 квітня 2009 року банком було направлено на адресу ТОВ «Авто-Холдінг» вимогу про сплату заборгованості за кредитним договором, яка була залишена без реагування.

03 травня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер-Авто» (далі - ТОВ «Інтер-Авто») укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії               № 11150701000, з урахуванням додаткових угод до нього, відповідно до умов якого банк надав ТОВ «Інтер-Авто» кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 10 000 000 доларів США, що на час укладення договору еквівалентно 50 500 000 грн, а з 24 квітня 2008 року - 11 800 000 доларів США, що еквівалентно 59 590 000 грн, із сплатою 13 % річних за кредитами в доларах США, 12 % річних за кредитами в євро і 20 % річних за кредитами в українській гривні та кінцевим терміном повернення не пізніше 30 квітня  2009 року. Позивач вказав, що ТОВ «Інтер-Авто» належним чином не виконувало взяті на себе зобов'язання, у зв'язку з чим 01 квітня 2009 року банком було направлено на адресу ТОВ «Інтер-Авто» вимогу про сплату заборгованості за кредитним договором в термін до 15 квітня 2009 року, яка була залишена без реагування.

03 травня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод» (далі - ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод») укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000, з урахуванням додаткових угод до нього, відповідно до умов якого банк надав кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 7 500 000 доларів США, що на час укладення договору еквівалентно 37 875 000 грн. Позивач вказав, що у зв'язку із неналежним виконанням                ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» взятих на себе зобов'язань                 01 квітня 2009 року на адресу позичальника було направлено вимогу про сплату заборгованості за кредитним договором в термін до 15 квітня                 2009 року, яка була залишена без реагування.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами 29 травня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк»,                                    ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» і ОСОБА_3 укладено договір поруки № С/05-07, відповідно до умов якого ОСОБА_3 зобов'язався відповідати перед банком за належне виконання зобов'язань позичальників, зокрема, за повернення основної суми заборгованості, відсотків за використання кредиту, а також сплати пені та інших штрафних санкцій, встановлених договорами.

У зв'язку з неналежним виконанням зобов'язань за вказаними кредитними договорами на адресу ОСОБА_3 02 квітня 2009 року було направлено вимогу про погашення в строк до 12 квітня 2009 року заборгованості за кредитними договорами, яка останнім була залишена без реагування, а тому просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Заочним рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від                     14 листопада 2012 року позовні вимоги ПАТ «УкрСиббанк» задоволено.

Стягнуто із ОСОБА_3 на користь ПАТ «УкрСиббанк» суми заборгованості:

- за кредитами, виданими в гривні, в сумі 47 504 459 грн 68 коп.;

- за кредитами, виданими в доларах США, в сумі 39 272 505,1 доларів США;

- за простроченими відсотками по наслідках невиконання кредитів, виданих в гривні, в сумі 37 852 521 грн 37 коп.;

- за простроченими відсотками по наслідках невиконання кредитів, виданих в доларах США, в сумі 29 225 538,2 доларів США;

- пеню за несвоєчасне виконання зобов'язань зі сплати відсотків та кредитів в сумі 48 150 337 грн 70 коп.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 30 жовтня 2013 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4 відхилено, заочне рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 14 листопада 2012 року залишено без змін.

У касаційній скарзі представник ОСОБА_3 - ОСОБА_4, мотивуючи свої доводи неправильним застосуванням судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Вивчивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної скарги та заперечення ПАТ «УкрСиббанк» на касаційну скаргу, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився й апеляційний суд, ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог, виходив із того, що позичальники належним чином не виконували умови кредитних договорів, у зв'язку із чим утворилась заборгованість, яка підлягає стягненню із поручителя.

Проте погодитися з такими висновками судів попередніх інстанцій повністю не можна, оскільки вони ухвалені з порушенням норм матеріального права.

Відповідно до ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Згідно зі ст. ст. 213, 214 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувались вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу.

Судами попередніх інстанцій встановлено та підтверджується матеріалами справи, що згідно із кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 1115069700 від 03 травня 2007 року ТОВ «Автосервіс-Т» отримало у банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 18 000 000 доларів США, що на час укладення договору еквівалентно 90 900 000 грн (а.с. 12-22, т. 1).

Відповідно до п. 1.1 цього договору  кредитування здійснюється шляхом надання окремих частин кредитних коштів (траншів) в наступній валюті: долар США, та /або гривня України.

Вказані грошові кошти було надано строком до 30 квітня 2009 року зі сплатою відсотків за використання кредитних коштів у розмірі 10,7 % річних - за кредитами в доларах США та 14,75 % річних - за кредитами в українській гривні.

З урахуванням додаткової угоди № 17 до кредитного договору, укладеної 11 грудня 2008 року, за використання кредитних коштів із 11 грудня 2008 року  встановлена процентна ставка в розмірі 22 % річних - за кредитами в доларах США та 25 % річних - за кредитами в українській гривні із                        01 грудня 2008 року.

За користування кредитними коштами (траншами) понад встановлений термін, процентна ставка встановлюється в розмірі 33 % річних - за кредитами в доларах США (з 11 грудня 2008 року) та 37,5 %   річних - за кредитами в українській гривні (з 01 грудня 2008 року) (а.с. 54, 55, т. 1).

З 03 травня 2007 року по 29 жовтня 2008 року ТОВ «Автосервіс-Т» було видано траншів на загальну суму 77 514 716,80 доларів США, із яких погашено 70 545 316,80 доларів США.

З 03 травня 2007 року по 12 листопада 2008 року                                           ТОВ «Автосервіс-Т» було видано траншів на загальну суму                             484 810 753 грн 22 коп., із яких погашено 449 342 953 грн 22 коп.

З 29 жовтня 2008 року ТОВ «Автосервіс-Т» було видано траншів на загальну суму 3 092 000 доларів США.

З 12 листопада 2008 року ТОВ «Автосервіс-Т» було видано траншів на загальну суму 6 924 440 грн.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ «Автосервіс-Т» належним чином не виконувало умови кредитного договору, у зв'язку із чим утворилась заборгованість, яка складається із:

- простроченої заборгованості за кредитом в сум 42 392 240 грн;

- простроченої заборгованості за кредитом в сумі 10 061 400 доларів США, що еквівалентно 80 388 573 грн 72 коп.;

- простроченої заборгованості за відсотками в сумі                                       32 187 321 грн 16 коп.;

- простроченої заборгованості за відсотками в сумі 65 020 40,97 доларів США, що еквівалентно 51 950 006 грн 94 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі                     3 330 404 грн 06 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі                    790 440,12 доларів США, що еквівалентно 6 315 458 грн 48 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами за користування кредитом в сумі 2 528 688 грн 86 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами за користування кредитом в сумі 510 811,03 доларів США, що еквівалентно                4 081 277 грн 94 коп.

Згідно із кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 1150611000 від 03 травня 2007 року ТОВ «Авто-Холдінг» отримало кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 2 500 000 доларів США, що на час укладення договору еквівалентно 12 625 000 грн (а.с. 59-69, т. 1).

Відповідно до п. 1.1 договору кредитування здійснюється шляхом надання окремих частин кредитних коштів (траншів) в наступній валюті: долар США, та/або євро, та/або гривня України.

Згідно із положеннями п. п. 1.2, 4.1 вказаного договору ТОВ «Авто-Холдінг» зобов'язалось повернути отримані кошти в повному обсязі до                   30 квітня 2009 року.

З 03 травня 2007 року ТОВ «Авто-Холдінг» було видано траншів у гривні на загальну суму 7 698 820,67 доларів США, із яких погашено 6 025 136,67 доларів США.

Із 03 травня 2007 року ТОВ «Авто-Холдінг» було видано траншів на загальну суму 22 418 662 грн 44 коп., із яких погашено 17 660 270 грн.

Відповідно до п. 1.3.1 вказаного договору за використання кредитних коштів встановлено проценту ставку в розмірі 11,2 % річних - за кредитами в доларах США та 15 % річних - за кредитами в українській гривні.

З урахуванням додаткової угоди № 14 до кредитного договору, укладеної 11 грудня 2008 року, за використання кредитних коштів встановлена процентна ставка в розмірі 14,72 % річних - за кредитами в доларах США               із  11 грудня 2008 року та 25 % річних - за кредитами в українській гривні             із 14 листопада 2008 року.

За кредитними коштами (траншами) понад встановлений термін процентна ставка встановлюється в розмірі 22,8 % річних - за кредитами в доларах США із 01 грудня 2008 року та 37,5 %  річних - за кредитами в українській гривні із 14 листопада 2008 року (а.с. 98, 99, т. 1).

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ «Авто-Холдінг» належним чином не виконувало умови кредитного договору, у зв'язку із чим утворилась заборгованість, яка складається із:

- простроченої заборгованості за кредитом в сумі 4 758 392 грн 44 коп.;

- простроченої заборгованості за кредитом в сумі 1 673 684 доларів США, що еквівалентно 13 372 400 грн 42 коп.;

- простроченої заборгованості за відсотками в сумі 5 196 379 грн 05 коп.;

- простроченої заборгованості за відсотками в сумі 834 802,92 доларів США, що  еквівалентно 6 669 908 грн 37 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі                   373 827 грн 13 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі                 131 487,37 доларів США, що еквівалентно 1 050 557 грн 79 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами за користування кредитом в сумі 365 509 грн 06 коп.;

-  пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами за користування кредитом в сумі 56 734,72 доларів США, що еквівалентно                 453 299 грн 06 коп.

 

Згідно із кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150701000 від 03 травня 2007 року ТОВ «Інтер-Авто» отримало кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 10 000 000 доларів США, та на час укладення договору еквівалентно 50 500 000 грн (а.с. 103-113, т. 1).

Відповідно до умов договору кредитування здійснюється шляхом надання окремих частин кредитних коштів (траншів) в наступній валюті: долар США, та/або євро, та/або гривна України.

Згідно із п. п. 1.2, 4.1 вказаного договору ТОВ «Інтер-Авто» зобов'язалось повернути отримані кошти у повному обсязі до 30 квітня               2009 року.

Відповідно до додаткової угоди № 13 до вказаного договору від                  15 жовтня 2008 року сторонами змінено п. 1.1 договору та встановлено, що з 15 жовтня 2008 року ліміт кредитної лінії складатиме 11 800 000 доларів США, що еквівалентно 59 590 000 грн  (а.с.143-145, т. 1).

З 03 травня 2007 року по 28 жовтня 2008 року ТОВ «Інтер-Авто» видано траншів на загальну суму 42 333 629,50 доларів США, із яких погашено               32 294 889,80 доларів США.

З 03 травня 2007 року ТОВ «Інтер-Авто» видано траншів на загальну суму 87 794 783 грн 17 коп., із яких погашено 87 440 955 грн 93 коп.

Відповідно до п. 1.3.1 кредитного договору за використання кредитних коштів встановлено проценту ставку в розмірі 11,2 % річних - за кредитами в доларах США та 15 % річних - за кредитами в українській гривні.

З урахуванням додаткової угоди № 18 до кредитного договору, укладеної 11 грудня 2008 року, за використання кредитних коштів встановлена процентна ставка в розмірі 14,04 % річних - за кредитами в доларах США                 із 01 грудня 2008 року та 25 % річних - за кредитами в українській гривні                 із 01 грудня 2008 року.

За користування кредитними коштами (траншами) понад встановлений термін процентна ставка встановлюється у розмірі 21,06 % річних - за кредитами в доларах США із 01 грудня 2008 року та 37, 5 % річних - за кредитами в українській гривні із 01 грудня 2008 року (а.с. 155, 156, т. 1).

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ «ІНТЕР-АВТО» належним чином не виконувало умови кредитного договору, у зв'язку із чим утворилась заборгованість, яка складається із:

- простроченої заборгованості за кредитом в сумі 353 827 грн 24 коп.;

- простроченої заборгованості за кредитом в сумі 10 038 739,70 доларів США, що еквівалентно 80 207 522 грн 46 коп.;

- простроченої заборгованості за відсотками в сумі 468 821 грн 16 коп.;

- простроченої заборгованості за відсотками в сумі 7 266 976,35 доларів США, що еквівалентно 58 061 687 грн 64 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі                         27 797 грн 25 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі                   788 659,89 доларів США, що еквівалентно 6 301 234 грн 79 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за відсотками за користування кредитом в сумі 33 018 грн 83 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за відсотками за користування кредитом в сумі 511 110,18 доларів США, що еквівалентно       4 083 668 грн 12 коп.

Згідно із кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000 від 03 травня 2007 року ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» отримало кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 7 500 000 доларів США, та на час укладення договору еквівалентно 37 875 000 грн (а.с. 160-170, т. 1).

Пунктом п. 1.1 кредитного договору визначено, що кредитування здійснюється шляхом надання окремих частин кредитних коштів (траншів) в наступній валюті: долар США, та/або євро, та/або гривна України.

За вказаним кредитним договором ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» надано кредит траншем в доларах США.

Відповідно до п. п. 1.2, 4.1 кредитного договору ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» зобов'язалося повернути отримані кошти в повному обсязі до 30 квітня 2009 року.

Додатковою угодою № 13 до вказаного договору від 15 жовтня                     2008 року сторонами змінено п. 1.1 договору та встановлено, що з 15 жовтня 2008 року ліміт кредитної лінії складатиме 17 500 000 доларів США, що еквівалентно 88 375 000 грн  (а.с. 201-203, т. 1).

З 03 травня 2007 року ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» було видано транш на загальну суму 37 509 563,42 доларів США, із яких погашено 20 010 882,02 доларів США.

Згідно із п. 1.3.1 вказаного договору за використання кредитних коштів встановлено процентну ставку в розмірі 11,2 % річних - за кредитами в доларах США.

З урахуванням додаткової угоди № 17 до кредитного договору, укладеної 01 грудня 2008 року, за використання кредитних коштів з 01 грудня 2008 року встановлена процента ставка в розмірі 19,04 % річних - за кредитами в доларах США.

З 01 грудня 2008 року за користування кредитними коштами (траншами) понад встановлений термін процентна ставка встановлюється у розмірі               28,56 % річних - за кредитами в доларах США (а.с. 210, 211, т. 1).

  Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» належним чином не виконувало умови кредитного договору, у зв'язку із чим утворилась заборгованість, яка складається із:

- простроченої заборгованості за кредитом в сумі 17 498 681,40 доларів США, що еквівалентно 139 810 964 грн 65 коп.;

- простроченої заборгованості за відсотками в сумі 14 621 717,96 доларів США, що еквівалентно 116 824 602 грн 16 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом в сумі                   1 374 725,17 доларів США, що еквівалентно 10 983 779 грн 16 коп.;

- пені за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами за користування кредитом в сумі 1 029 203 доларів США, що еквівалентно                 8 221 817 грн 17 коп.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами між ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 29 травня 2007 року укладено договір поруки № С/05-07, відповідно до умов якого поручитель зобов'язався солідарно із кожним окремо позичальником відповідати перед банком за невиконання ними зобов'язань за кредитним договорами (а.с. 215, 216, т. 1).

Відповідно до п. 3.1 договору поруки договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до повного припинення всіх зобов'язань боржників за основними договорами.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що позичальники належним чином не виконували умови кредитних договорів, у зв'язку із чим утворилась заборгованість, яка складається із:

- заборгованості за кредитами, виданими в гривні, в сумі                                 47 504 459 грн 68 коп.;

- заборгованості за кредитами, виданими в доларах США, в сумі                      39 272 505,1 доларів США, що еквівалентно 313 673 425 грн 48 коп.;

- заборгованості за простроченими відсотками за наслідками невиконання кредитів, виданих в гривні, в сумі 37 852 521 грн 37 коп.;

-  заборгованості за простроченими відсотками за наслідками кредитів, виданих в доларах США, в сумі 29 225 538,2 доларів США, що еквівалентно 233 427 296 грн 16 коп.;

- пені за несвоєчасне виконання зобов'язань зі сплати відсотків за кредитами в сумі 48 150 337 грн 70 коп.  

У зв'язку із неналежним виконанням позичальниками взятих на себе зобов'язань за кредитними договорами банком 01 квітня 2009 року на адресу позичальників направлено вимоги про дострокове погашення кредитних заборгованостей, які слід було виконати до 15 квітня 2009 року (а.с. 257-260, т. 1).

Відповідно до ч. 1 ст. 553 та ч. 1 ст. 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

За змістом указаних норм матеріального права поручитель, хоча й пов'язаний із боржником певними зобов'язальними відносинами, є самостійним суб'єктом у відносинах із кредитором. Поручитель, зокрема, має право висувати заперечення проти кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг (ч. 2 ст. 555 цього Кодексу).

За положеннями ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

До припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов'язання без згоди поручителя, які призвели до збільшення обсягу відповідальності останнього. Збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов'язання виникає в разі: підвищення розміру процентів; відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування чужими грошовими коштами; установлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення тощо.

Відповідно до п. 2.1 договору поруки кредитор не вправі без згоди поручителя змінювати умови основних договорів з боржниками, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності поручителя.


Пунктом 22 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» роз'яснено, що відповідно до ч. 1                 ст. 559 ЦК України припинення договору поруки пов'язується зі зміною забезпеченого зобов'язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов'язання поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов'язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель. Проте якщо в договорі поруки передбачено, зокрема, можливість зміни розміру процентів за основним зобов'язанням і строків їх виплати тощо без додаткового повідомлення поручителя та укладення окремої угоди, то ця умова договору стала результатом домовленості сторін (банку і поручителя), а, отже, поручитель дав згоду на зміну основного зобов'язання.

Якщо в договорі поруки такі умови сторонами не узгоджені, а з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється у разі зміни основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Із матеріалів справи вбачається, що без згоди ОСОБА_3 як поручителя між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ «Автосервіс-Т» було укладено додаткові угоди до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150697000 від 03 травня 2007 року, внаслідок чого збільшився обсяг його відповідальності, а саме:

- угодою про надання траншу від 11 грудня 2008 року до вищевказаного кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Автосервіс-Т» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі 1 000 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 23 січня 2008 року до вищевказаного кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Автосервіс-Т» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі 3 000 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором.

Також між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ «Авто-Холдінг» без згоди поручителя ОСОБА_3 було укладено додаткові угоди до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150611000 від                    03 травня 2007 року, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності поручителя, а саме:

- додатковою угодою № 6 від 24 квітня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Авто-Холдінг» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за збільшення ліміту в розмірі 0,13 % від суми збільшення                       (2 340 доларів США), встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

-   додатковою угодою № 10 від 23 липня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату  ТОВ «Авто-Холдінг» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за внесення змін до кредитного договору в розмірі 11 325 грн 60 коп., встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 01 грудня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Авто-Холдінг» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі 1 000 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 11 грудня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Авто-Холдінг» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі 1 000 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором.

Крім того, між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» без згоди поручителя ОСОБА_3 було укладено додаткові угоди до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 11150751000 від 03 травня 2007 року, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності поручителя, а саме:

- додатковою угодою до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за збільшення ліміту в розмірі 0,13 % від суми збільшення (13 000 доларів США), встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- додатковою угодою № 13 від 15 жовтня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за внесення змін до кредитного договору в розмірі 15 000 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 12 серпня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі 2 880 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 24 жовтня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі                              4 633,46 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 24 жовтня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі                        3 861,39 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 24 жовтня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі                           4 508,92 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;  

- угодою про надання траншу від 01 грудня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі 500 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором;

- угодою про надання траншу від 01 грудня 2008 року до кредитного договору встановлено оплату ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» АКІБ «УкрСиббанк» комісії за пролонгацію договору в розмірі 500 доларів США, встановлення та сплату якої не було передбачено кредитним договором.

З огляду на викладене, колегія суддів касаційного суду вважає, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 559 ЦК України порука ОСОБА_3 припинилася, оскільки збільшення комісії за пролонгацію договорів та комісії за внесення змін до кредитних договорів без згоди ОСОБА_3, як поручителя призвело до збільшення обсягу його відповідальност
і.

Така ж правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 25 вересня 2013 року у справі за заявою Особа-1 про перегляд ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 травня 2013 року у справі за позовом Особа-1 до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», Особа-2 про визнання договору поруки припиненим.

Крім того, колегія суддів касаційного суду вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно із ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого у договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Частиною 1 ст. 251 ЦК України визначено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами            (ч. 1 ст. 252 ЦК України).

Разом із тим із настанням певної події, яка має юридичне значення, законодавець пов'язує термін, який визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (ч. 2 ст. 251, ч. 2 ст. 252 ЦК України).

Із договору поруки № С/05-07 від 29 травня 2007 року вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору поруки про його дію до повного виконання боржниками своїх зобов'язань перед банком за кредитними договорами не є встановленим сторонами строком припинення дії поруки, оскільки суперечить ч. 1                 ст. 251 та ч. 2 ст. 252 ЦК України, тому у цьому випадку підлягають застосуванню норми ч. 4 ст. 559 ЦК України про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.    

Пунктом 24 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» роз'яснено, що відповідно до ч. 4             ст. 559 ЦК України порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.  

Матеріалами справи підтверджується, що банком направлено на адресу ОСОБА_3 02 квітня 2009 року вимогу про дострокове погашення кредитних заборгованостей в строк до 12 квітня 2009 року (а.с. 233, т. 1).

З огляду на викладене у ПАТ «УкрСиббанк» виникло право пред'явити вимогу до поручителя ОСОБА_3 про виконання порушених зобов'язань боржників  ТОВ «Автосервіс-Т», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» та ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» щодо сплати заборгованості за кредитними договорами, починаючи із 14 квітня 2009 року, протягом наступних шести місяців.

Таку вимогу до поручителя банк пред'явив, однак, як вбачається з матеріалів справи, лише 05 березня 2012 року, тобто вже після спливу встановленого ч. 4 ст. 559 ЦК України шестимісячного строку.              

Така ж правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 18 липня 2012 року у справі за заявою Особа-1 про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 серпня 2011 року у справі за позовом Особа-1 до ПАТ КБ «ПриватБанк» про визнання договору поруки припиненим.


Відповідно до приписів ст. 341 ЦПК України, суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

Зважаючи на те, що у справі не вимагається збирання або додаткової перевірки доказів, обставини справи встановлені судом повно та правильно, але допущено помилку у застосуванні норм матеріального права, оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 335, 336, 341, 346 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

в и р і ш и л а :

Касаційну скаргу ОСОБА_3 в особі представника за довіреністю ОСОБА_4 задовольнити.

Заочне рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від                    14 листопада 2012 року та ухвалу апеляційного суду Харківської області від             30 жовтня 2013 року скасувати.

У задоволенні позовних вимог публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_3, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «Автосервіс-Т», товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-Холдінг», товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Авто», товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод», про стягнення заборгованості відмовити.

Рішення оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                              М.А. Макарчук

                                

Судді:                                                                                                                                                   Л.М. Мазур

                                                                                                   А.В. Маляренко

                                                                                                   В.А. Нагорняк      

                                                                                                   Т.О. Писана
 

Link to comment
Share on other sites

Видно, что решение принято не просто так, но абсолютно справедливое и законное.

Очень сильно написано, как для ВССУГУД.

Приятно было прочитать.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

На основании данного решения, а также:

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6615

 

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6614

 

Было допущено определение ВССУГУД к пересмотру: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37687129

Link to comment
Share on other sites

На основании данного решения, а также:

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6615

 

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6614

 

Было допущено определение ВССУГУД к пересмотру: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37687129

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...