Коллеги SOS, нужно спасти ситуацию, отказали и нам и банку за встречным


Recommended Posts

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року                                                                     справа № 370/782/14

__________________________ в складі головуючого судді ________________ при секретарі _______________, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду ______________ цивільну справу за основним позовом ОСОБА 1 до ОСОБА 2, ПАТ «Банк Форум» про визнання договорів іпотеки припиненими та зустрічним позовом ПАТ ««Банк Форум» до ОСОБА 1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА 2 про звернення стягнення на предмет іпотеки,-

встановив:

ОСОБА 1 (далі-позивач) звернулась до суду з позовом до ОСОБА 2 (далі-відповідач 1), ПАТ «Банк Форум» (далі-відповідач 2) про визнання договорів іпотеки припиненими посилаючись на те, що 12.06.2008 року між ОСОБА 2 та АКБ «Форум», правонаступником якого є ПАТ «Банк Форум» було укладено кредитний договір №0265/08/ відповідно до якого банк відкрив ОСОБА 2 відновлювальну кредитну лінію на споживчі цілі з лімітом кредитування 80 000 доларів Ріпа в подальшому 01.09.2008 року,-25.11.2008 року та 23.02.2009 року до даного договору були укладені додаткові угоди про надання ОСОБА 2 кредиту в розмірі 165 000 дол. США шляхом відкриття кредитної лінії на вказану суму строком повернення до 12.06.2014 року згідно з графіком погашення кредиту та початковою сплатою відсотків в розмірі 13, 5%, в подальшому, при укладені додаткових угод - 15% річних за користування кредитом. 12.06.2008 року та 01.09.2008 року між банком та ОСОБА 1 було укладено договори іпотеки, предметом яких є земельна ділянка та квартира в м. Києві. Вважає, що іпотечні договори від 12.06.2008 року та 01.09.2008 року на підставі ст. 559 ЦК України слід визнати припиненими, оскільки відповідачі уклавши додаткові угоди (25.11.2008 року та 23.02.2009 року) без письмової згоди ОСОБА 1 порушили її права передбачені ЗУ «Про іпотеку» та Параграфом З ЦК України.

В свою чергу, ПАТ «Банк Форум» в зв’язку з невиконанням ОСОБА 1 зобов’язань, що випливають з кредитного та іпотечного договорів в добровільному порядку, звернувся до суду з зустрічним позовом до ОСОБА 1 третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА 2 про звернення стягнення на предмет іпотеки та просив в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором звернути стягнення на предмет іпотеки, а саме: земельну ділянку та встановити спосіб реалізації предмета іпотеки.

В судовому засіданні позивач та її представник позовні вимоги за основним позовом підтримали та просили задовольнити, в задоволенні зустрічного позову просили відмовити та застосувати кас дід и спливу строків позовної давності.

В судове засідання представник відповідача 2 не прибув, згідно поданої письмов заяви просив справу розглянути без представника відповідача 2, в задоволенні основного позову просив відмовити, зустрічний позов просив задовольнити, подав заперечення щодо основного позову, вважає його незаконним, не обґрунтованим та таким, що не підлягає| задоволенню виходячи з того, що відповідно до ст. 575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи, на правовідносини не поширюються норми ст. 559 ЦК України щодо припинення пору оскільки іпотека за своєю правовою природою є заставою та регулюється норма Параграфа 6 глави глави 49 ЦК України та спеціальним законом.

Заслухавши позивача та її представника, свідка, дослідивши письмові матерів справи, судом встановлено наступне.

12.06.2008       року між ОСОБА 2 та АКБ «Форум», правонаступником якого| ПАТ «Банк Форум», було укладено кредитний договір №0265/ відповіді до п. 1.1 якого банк відкрив ОСОБА 2 відновлювальну кредитну лінію на споживчі цілі з лімітом кредитування 80 000 доларів США. В подальшому 01.09.2008

25.11.2008     року та 23.02.2009 року до даного договору були укладені додаткові угоди і надання ОСОБА 2 кредиту в розмірі 165 000 дол. США шляхом відкриття кредит лінії на вказану суму строком повернення до 12.06.2014 року згідно з графі погашення кредиту початковою сплатою відсотків в розмірі 13, 5%, в подальшому, укладені додаткових угод -15% річних за користування кредитом.

12.06.2008        року між банком та ОСОБА 1 було укладено договір іпотеки згідно п.1.1 якого договір забезпечував виконання ОСОБА 2 зобов’язань, що випливають з укладеного між ним та АКБ «Форум» кредитного договору №0265 від 12.06.2008 року та додаткових угод до нього, які можуть укладені в майбутньому (основне зобов’язання), за умовами якого ОСОБА 2 (боржник) зобов’язаний повернути АКБ «Форум» (іпотекодержатель) кредитні кошти в розмірі вже 80 000 гривень з кінцевим терміном повернення 12 червня 2014 здійснювати повернення кредиту частинами щомісячно, починаючи з січня 2009 нараховані проценти сплачувати щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, наступно місяцем користування кредитними коштами з розрахунку 13,5 процентів річні можливі неустойки у розмірах та у випадках, передбачених Кредитним договором і! Договором, а також інші витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.

Відповідно до п.1.2 предметом іпотеки є нерухоме майно, що включає в земельну ділянку площею сторонами в розмірі 280 911 грн.

01.09.2008      року між АКБ «Форум» та ОСОБА 1 було укладено договір (майнова порука) згідно п.1.1 якого цей договір забезпечує виконання ОСОБА 2 (боржником) зобов’язань, що випливають з укладеного з АКБ «Форум» кредитного договору №0265 від 12.06.2008 року та додаткової угоди від 01 вересня 2009 року до нього, за умовами якого Боржник зобов’язаний повернути іпотеко держателю кредитні кошти в розмірі 165 000 доларів США, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту в сумі не менше 2 750 доларів США, з кінцевим терміном повернення 12 червня 2014 року, щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, наступного місяця користуванні кредитними коштами сплачувати нараховані проценти за його вини користання з розрахунку 13, 5 % річних і можливі неустойки у розмірах та у випадках передбачених Кредитним договором і цим договором, а також і інші витрати.

24 лютого 2014 року на адресу позивача за основним позовом направлено вимогу ПАТ «Банк Форум» щодо дострокового погашення заборгованості, де зазначено, що ОСОБА 1 виступає майновим поручителем за двома договорами іпотеки від 12.06.2008 року та від 01.09.2008 року за зобов'язань ОСОБА 2  за кредитним договором №0265/ від 12.062008 року та за яким станом на 18.02.2014 року прострочена заборгованість перед ПАТ «Банк Форум» по основній сумі кредиту становить 150,750 доларів США та по сплаті процентів - 37858,87 доларів США.

Враховуючи вищезазначене, згідно п.п. 3.2.2 та 3.3.8 кредитного договору, ПАТ «Банк Форум» звернувся з вимогою у 30 денний строк виконати свої зобов’язання щодо дострокового повернення кредитних коштів та сплати процентів за користування кредитом, а саме: повернути 202 358.87 доларів США, з яких : 164 500 доларів США - заборгованість по основній сумі кредиту: 37 858 доларів США - заборгованість по нарахованих процентах за користування кредитними коштами, а також заборгованість за нарахованими штрафними санкціями згідно п.4.1 вищевказаного кредитного договору. Крім того, звернено увагу, що проценти за користування кредитними коштами та пеня нараховуються щодня, крім того, попереджено, що в разі невиконання вимоги, яку отримано позивачем за основним позовом рекомендованим повідомленням 26.02.2014 року відповідач 2 вимушений буде звернути стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до зустрічного позову, позивач не заперечуючи обставин укладення з ОСОБА 2 основного договору з додатковими угодами до нього та іпотечного договору з ОСОБА 1 на виконання зобов’язань ОСОБА 2 а також направлення ОСОБА 1 письмової вимоги про перерахування заборгованості за кредитним договором на рахунок позивача, зазначив, що станом на 07.03.2014 року загальна сума заборгованості ОСОБА 2 перед позивачем без врахування штрафних санкцій становить 202358, 87 дол. США, пеня в розмірі 24060,21 дол. США, що за офіційним курсом НБУ становить 2125599,68 грн.

Відповідно до п. 3.4.3. договору іпотеки, іпотекодержатель (позивач) має право звернути стягнення на предмет іпотеки достроково у випадках, передбачених Кредитним договором, Договором іпотеки та чинним законодавством України.

В судовому засідання приведений у встановленому законодавством порядку до присяги та попереджений про кримінальну відповідальність свідок ОСОБА 1 пояснила, що про додаткові угоди укладені її чоловіком дізналася коли до неї надійшов з банку лист вимога, нічого не підписувала, вимога надійшла в лютому місяці 2014 року, з чоловіком проживає окремо, збудувала будинок, в якому можна мешкати, іншого житла не має.

Відповідно до рішення Святошинського районного суду м. Києва від 22.02.2011 року по справі №2-223/11, залишеного в силі ухвалою Апеляційного суду Київської області від 21.06.2011 року з ОСОБА 2 стягнуто на користь ПАТ «Банк Форум» суму заборгованості за кредитним договором в загальному розмірі 1 838 930, 89 грн.

Відповідного до технічного паспорту на житловий будинок в _____________ власником останнього є ОСОБА 1

Відповідно до п.5.1 іпотечного договору іпотекодержатель набуває права задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у випадках, якщо сума наданого кредиту та/або проценти за користування ним, можливі неустойки й витрати не будуть сплачені у строки, встановлені кредитним договором, та інших випадках, передбачених кредитним договором, цим договором та чинним законодавством України.

Відповідно до ч.З ст.10 та ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті оостешнни на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень крім встановлених цим Кодексом та ст.61 цього Кодексу.

Відповідно до ч.З ст.61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, що якої встановлено ці обставини.

Відповідно до ст. 575 ЦК України іпотекою є застава нерухомого майна, залишається у володінні заставодавця або третьої особи. Закладом є застава рухомої майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом - у володінні третій особі ііравила про іпотеку землі та інші окремі види застав встановлено законом

Відповідно до ч. 1 ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» у разі невиконання або неналежної виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на преш іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки такі виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону.

Враховуючи викладене, суд критично ставиться до вимоги позивача за основні позовом щодо визнання на підставі ст.559 ЦК України іпотечних договорів припинені оскільки за своєю правовою природою іпотека є заставою, підстави припинення  застави визначені статтею 593 ЦК України, а щодо іпотеки, як її окремого виду, такс: статтею 17 ЗУ «Про іпотеку», серед яких не наведено посилань на зміну зобов’язання, призводило б до збільшення обсягу відповідальності іпотекодавця. Положення ст. 559 України не підлягають застосуванню при вирішенні спорів щодо права застави, як наслідок, основний позов ОСОБА 1 задоволенню не підлягає.

В той же час, враховуючи час подачі зустрічного позову — 24.04.2014 року клопотання позивача та його представника за основним позовом про застосування як вимог за зустрічним позовом спливу строків позовної давності підлягає задоволеню оскільки відповідно до п. 5.1 іпотечного договору та рішення Святошинського районного суду м.Києва від 22.02.2011 року позивач за зустрічним позовом набув права вимоги про звернення стягнення на предмет іпотеки з часу не виконання кредитором зобов’язань як кредитним договором, а зважаючи на те, що рішенням Святошинського районного суду м.Києва від 22.01.2011 року позовні вимоги банку до кредитора ОСОБА 2 задоволено в повному обсязі, тому з цього часу позивач за зустрічним позовом вже набув права вимоги а відповідно при зверненні до суду з вказаним зустрічним позовом позив пропустив строк позовної давності, клопотань про поновлення строків не подавав, а тому у відповідності до ч.ч.3,4 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення а у випадку встановлення судом факту спливу строків позовної давності суд зобов'язаний відмовити задоволенні позовних вимог.

Судові витрати відповідно до ст. 88 ЦПК України поверненню не підлягають.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 256 -257, 260-261, 267, 559, 575 ЦК України, ЗУ «Про іпотеку», ст.ст. 13,15,58 - 60,64, 79,88,209,212-215,223 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог за основним позовом - відмовити.

В задоволенні позовних вимог за зустрічним позовом -відмовити.

Link to comment
Share on other sites

Гарне рішення, воно набрало законної сили?

Після набрання рішенням законної сили подайте позов про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпоряджання своїм майном (ст. 391 ЦК) та скасувати державну реєстрацію обтяження.

Link to comment
Share on other sites

Гарне рішення, воно набрало законної сили?

Після набрання рішенням законної сили подайте позов про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпоряджання своїм майном (ст. 391 ЦК) та скасувати державну реєстрацію обтяження.

Я как раз про это и думаю )))

Link to comment
Share on other sites

Если 2-3я не снесут решение, считайте что у вас каре по тузам.

В подобной ситуации первая и вторая в Киеве мои доводы об ИД тупо проигнорировали, хотя решение стянуть лавэ было 2010, а наезд на ипотеку в 2014

Link to comment
Share on other sites

Если 2-3я не снесут решение, считайте что у вас каре по тузам.

В подобной ситуации первая и вторая в Киеве мои доводы об ИД тупо проигнорировали, хотя решение стянуть лавэ было 2010, а наезд на ипотеку в 2014

у меня сейчас аналогичное дело.посмотрим,что скажет первичка.
Link to comment
Share on other sites

Будучи заангажированным апелляционным судом, я бы написал, что банк имеет право на взыскание на предмет ипотеки пока действует договор ипотеки. А так как договор ипотеки свое действие не прекратил, то исковая давность не канает.

Чтоб подсластить пилюльку...может быть... я бы написал, что исковая давность применима к иску на взыскание средств, т.к. такой иск уже был подан. А ипотека - это отдельный договор.

 

Так что если это решение устоит, вам нужно будет поставить в церкви жирную свечку ;)

Link to comment
Share on other sites

Будучи заангажированным апелляционным судом, я бы написал, что банк имеет право на взыскание на предмет ипотеки пока действует договор ипотеки. А так как договор ипотеки свое действие не прекратил, то исковая давность не канает.

Чтоб подсластить пилюльку...может быть... я бы написал, что исковая давность применима к иску на взыскание средств, т.к. такой иск уже был подан. А ипотека - это отдельный договор.

 

Так что если это решение устоит, вам нужно будет поставить в церкви жирную свечку ;)

Согласен с Вами...

Link to comment
Share on other sites

они типовые.

Тут дело не в ваших договорах.

Тут дело в принципе.

Лично я согласен с решением. Структура такая.

Суд - два месяца.

ИП - шесть месяцев

ИД -  три года.

Если ты уже подал на взыскание всей суммы, то за три года ты уже должен прозреть, получается взыскать или нет...

Хочешь ты еще чего или нет.

Пропустил новый срок в 3 года - накуй.

Так правильно.

 

 

Но мы живем в кроличьей норе с перевернутыми кривыми зеркалами.

Тут закон тайга, прокурор медведь... (или по другому - судебная практика)...полностью левая хрень, которой все судью оправдывают свою ахинею.

Так что надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

Link to comment
Share on other sites

они типовые.

Тут дело не в ваших договорах.

Тут дело в принципе.

Лично я согласен с решением. Структура такая.

Суд - два месяца.

ИП - шесть месяцев

ИД -  три года.

Если ты уже подал на взыскание всей суммы, то за три года ты уже должен прозреть, получается взыскать или нет...

Хочешь ты еще чего или нет.

Пропустил новый срок в 3 года - накуй.

Так правильно.

 

 

Но мы живем в кроличьей норе с перевернутыми кривыми зеркалами.

Тут закон тайга, прокурор медведь... (или по другому - судебная практика)...полностью левая хрень, которой все судью оправдывают свою ахинею.

Так что надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

Будем надеятся.....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...