Recommended Posts

Президент наклав вето на закон, який забороняє банкам відбирати кредитні квартири.

  Чем чревато это для позичальныкив?К чему готовится?

Link to comment
Share on other sites

Президент наклав вето на закон, який забороняє банкам відбирати кредитні квартири.

  Чем чревато это для позичальныкив?К чему готовится?

Он не наложил вето, он дал свои поправки. Поправки нужно читать.

Link to comment
Share on other sites

Вот полный текст пропозиций в отношении этого закона.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ

до Закону України "Про внесення змін до Закону України

"Про мораторій на стягнення майна громадян України,

наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"

щодо посилення захисту прав позичальників"

 

Прийнятий Верховною Радою України 28 грудня 2014 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників" не може бути підписаний, виходячи з такого.

 

Законом пропонується:

уточнити, що заборона примусового стягнення у безспірному порядку нерухомого житлового майна, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов'язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, та іншого майна (майнових прав), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з такого позичальника, поширюється і на випадки примусового стягнення такого майна за виконавчим написом нотаріуса (зміни до підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті");

установити, що вимога стосовно заборони кредитним установам здійснювати уступку (продаж, передачу) заборгованості або боргу за споживчими кредитами, наданими громадянам України кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у частині уступки (продажу, передання) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи (пропонована редакція пункту 7 Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті").

Однак зазначений Закон не вирішує проблеми громадян (позичальників або майнових поручителів) за споживчими кредитами, наданими їм кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, оскільки Законом лише пропонується уточнити вже існуючий механізм заборони на стягнення майна таких громадян, а не комплексно вирішити проблему з погашення валютних кредитів. Такі позичальники внаслідок девальвації національної валюти не мають можливості обслуговувати свою кредитну заборгованість, обсяг якої змінюється відповідно до коливань валютного обмінного курсу.

Таким чином, Закон, що розглядається, фактично лише відтерміновує вирішення проблеми погашення банківських кредитів в іноземній валюті на невизначений строк, залишивши позичальника сам на сам зі зростаючим за нинішніх умов боргом.

До того ж запропонований Законом механізм непоширення обмежень щодо заборони на стягнення майна на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з одного боку, сприятиме нарощуванню ліквідаційної маси банків, дозволить збільшити обсяги грошових ресурсів, які можуть бути використані для задоволення вимог кредиторів таких банків, а з іншого – створить підгрунтя неправомірного використання такого механізму для цілеспрямованого доведення банків до стану неплатоспроможності через заінтересованість третіх осіб у придбанні (прийнятті) заборгованості, яка забезпечена нерухомим майном.

Отже, відсутність комплексного врегулювання питання погашення заборгованості громадян (позичальників або майнових поручителів) за споживчими кредитами, наданими їм кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, призводить до стійкого погіршення ситуації в банківській системі, зниження її ліквідності, а також подальшого зубожіння населення та збільшення соціальної напруги.

 

З урахуванням викладеного пропоную Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників" відхилити.

 

 

 

 

Президент України                                                                  П.ПОРОШЕНКО

Link to comment
Share on other sites

І шо це нам дає?? (валютним іпотекопозичальникам)

 

А вот что дает:

установити, що вимога стосовно заборони кредитним установам здійснювати уступку (продаж, передачу) заборгованості або боргу за споживчими кредитами, наданими громадянам України кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у частині уступки (продажу, передання) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи (пропонована редакція пункту 7 Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті").

 

Я думаю, что в этом году лягут еще банков 30-40, эта власть так запланировала, поэтому, что бы отдельные должники не оказались свободными, Президент предложил накинуть им ярмо на шею.

С чем и поздравляю.

 

 

З урахуванням викладеного пропоную Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників" відхилити.

Красавчик, истинный гарант Конституции и прав и свобод граждан.

 

Летний мораторий остался в силе?

Или этим мораторием отменили летний и теперь вообще будет весело.

 

п.с. что-то мне подсказывает, что после з урахуванням викладеного должна была идти запятая.

 

п.с.2, avely, действительно наложил "в это"

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Останній етап проходження:    Направлено до комітету (13.01.2015)

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53112

 

может быть его ког-то будут повторно рассматривать и может быть его примут повторно, что маловероятно.

Интересно, чем же они собираются усиливать защиту прав заемщиков?

Link to comment
Share on other sites

Интересно, чем же они собираются усиливать защиту прав заемщиков?

 

 Гонтарева сегодня в ВР сказала, что пойдут путем меморандумов. С кем, о чем - не уточнила, феноменальная дура, слушать ее выступление в Раде было невозможно. Гонтарева - позор Украины и Президента. С такими подругами и ПАП очень скоро станет еше одним позором Украины.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 Гонтарева сегодня в ВР сказала, что пойдут путем меморандумов. С кем, о чем - не уточнила, феноменальная дура, слушать ее выступление в Раде было невозможно. Гонтарева - позор Украины и Президента. С такими подругами и ПАП очень скоро станет еше одним позором Украины.

Он давно им стал.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Летний мораторий остался в силе?

Или этим мораторием отменили летний и теперь вообще будет весело.

Летний мораторий действует до сих пор

Link to comment
Share on other sites

 

Интересно, чем же они собираются усиливать защиту прав заемщиков?

Повторюсь уже в который раз: все станет на свои места только после признания ГОСУДАРСТВОМ незаконность массовой выдачи валютных кредитов (и их как таковых) населению, то есть незаконность оборота иностранной валюты внутри страны.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Любые моратории, а тем более дебильные меморандумы (дура она и в Африке - ДУРА. Тут коллега Мари-Анна права) - лазейка к продолжению беззакония, коррупции и сношения населения во все дырки (на радость тем, кто сношает - я о банках) .

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Погоджено остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті

Банки, Національний банк України та Громадська рада при Національному банку України (далі – Громадська Рада) погодили остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті (далі – Меморандум). Наразі триває процес підписання Меморандуму банками, що мають найбільший портфель кредитів фізичних осіб у іноземній валюті.

Узгоджений текст Меморандуму передбачає наступне:

1. Перевести суми заборгованості за кредитами в іноземній валюті, визначеними в пункті 4 цього Меморандуму, у гривню за курсом на день реструктуризації.
2. Прощення суми різниці реструктуризованого кредиту (на яку нараховується фіксована відсоткова ставка 0,01 % річних) між курсом іноземної валюти кредиту на день реструктуризації та офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на 01.01.2014, пропорційно погашенню боржником заборгованості за кредитом.
3. Зафіксувати процентну ставку суми кредиту, яка була реструктуризована за офіційним курсом, установленим Національним банком України на 01.01.2014, на рівні, не вищому, ніж зазначено в договорі споживчого кредиту в іноземній валюті упродовж трьох років з моменту реструктуризації.
4. Реструктуризувати споживчі кредити в іноземній валюті, що забезпечені іпотекою, залишок за основною частиною яких не перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на 01.01.2014.
5. Визнати банком безнадійною і такою, що підлягає списанню (прощенню), неустойку (штраф, пеню), яка виникла внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань позичальником за договором кредиту перед фінансовою установою на момент реструктуризації.
6. За заявою позичальника замінити ануїтетну форму погашення кредиту класичною (стандартною).
7. Обмежити предметом іпотеки відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту в іноземній валюті. Забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим споживчим кредитом обмежити виключно предметом іпотеки (термін “іпотека” у значенні, визначеному в Законі України “Про іпотеку”).
8. Заборонити відступлення права вимоги факторинговим установам за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги тощо.
9. Створити Спеціальну комісію при Національному банку України з дотримання положень Меморандуму.
10. Правила проведення реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті згідно з цим Меморандумом визначаються відповідною постановою Правління Національного банку України.
11. Меморандум вступає в дію з моменту набрання чинності законом про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України щодо банків та фізичних осіб позичальників споживчих кредитів в іноземній валюті
 
 
Но этот же меморандум касается не всех должников, а только тех, чей банк его подпишет. Как я понимаю, не все банки будут спешить его подписывать.
 
А что делать валютным заемщикам, чей долг продан коллекторам или передан в управление, как у меня? Ответ - идти на улицу и бомжевать. Вот и "жити по-новому".
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

Погоджено остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті

Банки, Національний банк України та Громадська рада при Національному банку України (далі – Громадська Рада) погодили остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті (далі – Меморандум). Наразі триває процес підписання Меморандуму банками, що мають найбільший портфель кредитів фізичних осіб у іноземній валюті.

Узгоджений текст Меморандуму передбачає наступне:

1. Перевести суми заборгованості за кредитами в іноземній валюті, визначеними в пункті 4 цього Меморандуму, у гривню за курсом на день реструктуризації.

2. Прощення суми різниці реструктуризованого кредиту (на яку нараховується фіксована відсоткова ставка 0,01 % річних) між курсом іноземної валюти кредиту на день реструктуризації та офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на 01.01.2014, пропорційно погашенню боржником заборгованості за кредитом.

3. Зафіксувати процентну ставку суми кредиту, яка була реструктуризована за офіційним курсом, установленим Національним банком України на 01.01.2014, на рівні, не вищому, ніж зазначено в договорі споживчого кредиту в іноземній валюті упродовж трьох років з моменту реструктуризації.

4. Реструктуризувати споживчі кредити в іноземній валюті, що забезпечені іпотекою, залишок за основною частиною яких не перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на 01.01.2014.

5. Визнати банком безнадійною і такою, що підлягає списанню (прощенню), неустойку (штраф, пеню), яка виникла внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань позичальником за договором кредиту перед фінансовою установою на момент реструктуризації.

6. За заявою позичальника замінити ануїтетну форму погашення кредиту класичною (стандартною).

7. Обмежити предметом іпотеки відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту в іноземній валюті. Забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим споживчим кредитом обмежити виключно предметом іпотеки (термін “іпотека” у значенні, визначеному в Законі України “Про іпотеку”).

8. Заборонити відступлення права вимоги факторинговим установам за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги тощо.

9. Створити Спеціальну комісію при Національному банку України з дотримання положень Меморандуму.

10. Правила проведення реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті згідно з цим Меморандумом визначаються відповідною постановою Правління Національного банку України.

11. Меморандум вступає в дію з моменту набрання чинності законом про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України щодо банків та фізичних осіб позичальників споживчих кредитів в іноземній валюті

 
 
Но этот же меморандум касается не всех должников, а только тех, чей банк его подпишет. Как я понимаю, не все банки будут спешить его подписывать.
 
А что делать валютным заемщикам, чей долг продан коллекторам или передан в управление, как у меня? Ответ - идти на улицу и бомжевать. Вот и "жити по-новому".

 

Наверное Украина, а вместе с ней и все украинцы (почти все), должна упасть в пропасть, что бы потом встать и начать жить по-нормальному.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Но этот же меморандум касается не всех должников, а только тех, чей банк его подпишет. Как я понимаю, не все банки будут спешить его подписывать.

 
А что делать валютным заемщикам, чей долг продан коллекторам или передан в управление, как у меня? Ответ - идти на улицу и бомжевать. Вот и "жити по-новому".

 

Вот именно ЧЕЙ БАНК подпишет. 

А я даже не знаю, какой МОЙ банк. Ибо ни один банк мне не доказал передачу долга. Взыскать намагивались, а вот доказать факт передачи оказалось как-то проблематично.

И вообще все как-то странно.

 • курс на дату реструктуризации
 • Заборонити відступлення права вимоги факторинговим установам за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги тощо.
 • и тут же установити, що вимога стосовно заборони кредитним установам   здійснювати уступку   (продаж, передачу) заборгованості або боргу за споживчими кредитами, наданими громадянам України кредитними
 • установами – резидентами України в іноземній валюті, не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у частині уступки (продажу, передання) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи 

Это что ж получается, если банк "живой" и ему надоело барахтаться с вашим кредитом, то он может предложить заемщику выкупить свой долг по цене уступки (а как знать какой она буде на момент продажи фактору(как договорятся)? или как Бог на душу положит?), а если в банке "похоронная команда" (ФГВ), то продавать/ переуступать можно кому угодно и что угодно, и как угодно. А как же увеличение ликвидной массы и очередность кредиторов? 

 

И другой вопрос:

Если долг переуступлен в 2010-м (не доказано) в порядку, обсязі та на умовах  визначених цим договором © на момент передачи, а обсяг и умовы на момент передачи = уже было требование в 2008 досрочно погасить и была ИНН и было исполнительное и шли торги и прочая муть, а в кредитном деле есть распоряжение ПРЕКРАТИТЬ начисление процентов и сумма требования уже в гривне и в ИНН задолженность уже в гривне, то о каком курсе на дату реструктуризации и в каком банке мы говорим????????? (это конкретный пример).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 Гонтарева сегодня в ВР сказала, что пойдут путем меморандумов. С кем, о чем - не уточнила, феноменальная дура, слушать ее выступление в Раде было невозможно. Гонтарева - позор Украины и Президента. С такими подругами и ПАП очень скоро станет еше одним позором Украины.

Уже стал.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

 

 
А что делать валютным заемщикам, чей долг продан коллекторам или передан в управление, как у меня? Ответ - идти на улицу и бомжевать. Вот и "жити по-новому".

 

Не раскачивайте лодку. В стране война. Мы все должны сплотиться. Ну и т.д.

Link to comment
Share on other sites

Не раскачивайте лодку. В стране война. Мы все должны сплотиться. Ну и т.д.

 

Олег, Вы мне дали такой ответ вполне серьезно или это насмешка? По меньшей мере странно слышать такие слова от человека, который еще не так давно выступал против банковской системы...

 

Или вы хотите сказать, если меня выселит из дома банкир, то прекратится война? И страна станет богаче? Нет не закончится и не станет. А вот банкир еще больше обогатиться и выведет валюты за границу, не заплатив при этом ни копейки в бюджет разграбленной и искалеченной Украины.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

И еще один интересный момент - "курс доллара на момент реструктуризации". Какой курс?

- официальный НБУ

-тот который действует в обменниках

- курс рыночный на межбанке

Все три курса разные. Если рыночный на межбанке сегодня равен 21,5 грн, то официальный НБУ всего 15,88 грн. Разница колоссальная и огромное поле для "правомерной" деятельности банков.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Этот меморандум - очередное ярмо на шее заемщика. И мне кажется, будет совершенно глупо на его основании подписывать договор о реструктуризации с банком. (но это только мое мнение).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Олег, Вы мне дали такой ответ вполне серьезно или это насмешка? По меньшей мере странно слышать такие слова от человека, который еще не так давно выступал против банковской системы...

 

Или вы хотите сказать, если меня выселит из дома банкир, то прекратится война? И страна станет богаче? Нет не закончится и не станет. А вот банкир еще больше обогатиться и выведет валюты за границу, не заплатив при этом ни копейки в бюджет разграбленной и искалеченной Украины.

Что делать?

Тоже самое, что делали до этого.

Максимально блокировать действия банка или коллекторов.

Иск банка оставили без рассмотрения?

Значит исковая давность не прервана.

А далее я думаю, Вы все сами поймете.

Главное вовремя делать определенные противодействия и тогда все будет в порядке.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Да я уже все поняла по своим обстоятельствам. С Вашей, Ярослав, помощью думаю прорвемся ( я с Вами в начале февраля свяжусь) - нужно будет иски подавать.

Link to comment
Share on other sites

Этот меморандум - очередное ярмо на шее заемщика. И мне кажется, будет совершенно глупо на его основании подписывать договор о реструктуризации с банком. (но это только мое мнение).

 

А кто-то чего-то другого ожидал?

Надейся на лучшее, но готовься к худшему.

Link to comment
Share on other sites

Олег, Вы мне дали такой ответ вполне серьезно или это насмешка? По меньшей мере странно слышать такие слова от человека, который еще не так давно выступал против банковской системы...

 

Или вы хотите сказать, если меня выселит из дома банкир, то прекратится война? И страна станет богаче? Нет не закончится и не станет. А вот банкир еще больше обогатиться и выведет валюты за границу, не заплатив при этом ни копейки в бюджет разграбленной и искалеченной Украины.

Это ирония. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...