порядок подачи кассационной жалобы по гражданскому делу


Recommended Posts

Добрый день !

Получил ухвалу ВССУ о нарушении ч. 5 ст. 326 ЦПК України и устранении недостатков, и у меня возникли вопросы.

 

" За змістом ч. 5 ст. 326 ЦПК України до касаційної скарги додаються копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

Згідно з п. п. 13.7, 13.8 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації від 17 грудня 2013 року №173, копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду. Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п'ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша - скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів. До копії судового рішення, до якого внесено зміни, обов'язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного) суду, яким судове рішення змінено, а також за наявності - копії додаткового рішення, копії ухвал про виправлення описок тощо.

Ця вимога заявником не виконана.

Таким чином, заявнику необхідно надати належним чином завірені копії оскаржуваних судових рішень."

 

Т.е. как я понял, представленные мной ксерокопии решения и ухвалы кассационный суд не удовлетворили, и теперь я должен отдать свои копии с мокрыми печатями.

Данный приказ в Минюсте не зарегистрирован, а значит он ведомственный. Вопрос, обязан ли я выполнять требования суда, которые являются не законными, в понимании ст.19 Конституции? И каким образом это можно донести до суда?

 

Link to comment
Share on other sites

Суд сказал обязаны:


Тобто, оскаржуваним абзацом 3 пункту 28.17 Інструкції №173 визначено порядок завіряння копій судових рішень, які видаються особам у справі, а саме: шляхом позначення останньої як копії та завіреної підписами судді та секретаря з проставленням відбитку гербової печатки суду із зазначенням дати її оформлення або видачі, а також відміткою про дату набрання судовим рішенням законної сили чи про не набрання.


Водночас, як стверджує позивач, наведені положення Інструкції №173 не відповідають положенням ст. 326 Цивільного процесуального кодексу України, оскільки розширюють вимоги до сторін цивільного процесу в частині подання ними касаційних скарг, що дає можливість судам апеляційних та касаційних інстанцій в межах цивільного судочинства відмовляти в прийнятті скарг, посилаючись на не виконання вимог Цивільного процесуального кодексу України.


Згідно ст. 326 Цивільного процесуального кодексу України, касаційна скарга подається у письмовій формі. У касаційній скарзі повинно бути зазначено: 1) найменування суду, до якого подається скарга; 2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; 3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження; 4) рішення (ухвала), що оскаржується; 5) в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права; 6) клопотання особи, яка подає скаргу; 7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.


Як вбачається з вищенаведеної норми ЦПК України, дана стаття визначає вимоги до касаційної скарги, її форму та зміст, у тому числі необхідність подання до касаційної скарги копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.


Водночас, судом першої інстанції вірно зазначено, що оскаржуваним абзацом 3 пункту 28.17 Інструкції №173 визначено порядок завірення копій судових рішень, з метою їхньої подальшої видачі особам у справі.


При цьому, оскаржуваний абзац не встановлює вимог до оформлення документів під час подання касаційних скарг.


Враховуючи вищенаведене, колегія суддів вважає вірним висновок суду першої інстанції щодо відсутності обґрунтованих підстав стверджувати про невідповідність абз. 3 п. 28.17 Інструкції №173   правовому акту вищої юридичної сили, у тому числі, Цивільному процесуальному кодексу України. http://reyestr.court.gov.ua/Review/43360300


Link to comment
Share on other sites

Jolly Roger,

а скажите - зачем Вам оригиналы этих решений нужны?

Оставьте себе ксерокопии на память, а в ВССУ отдайте оригиналы.

Если производство не откроют, то вам всю эту макулатуру вернут, а если откроют, то тоже далее не нужны, если конечно далее не планируете судится.

Ну, а если что, то сделаете такие же копии (с живыми печатями и подписями) в соответствующих судах, это не дорого.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Если я получил заверенные копии, то по закону они являються моей собственностью, поэтому мне не понятно почему я их должен отдавать. И потом, что остается у меня на руках, если кассация откажет в производстве за необоснованностью. Как быть при подаче заявления в ВСУ, согласно ст.358 ГПК Украины, где их взять?

 

Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України.

До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;

4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу;

Link to comment
Share on other sites

Jolly Roger,

а скажите - зачем Вам оригиналы этих решений нужны?

Оставьте себе ксерокопии на память, а в ВССУ отдайте оригиналы.

Если производство не откроют, то вам всю эту макулатуру вернут, а если откроют, то тоже далее не нужны, если конечно далее не планируете судится.

Ну, а если что, то сделаете такие же копии (с живыми печатями и подписями) в соответствующих судах, это не дорого.

 

 

Прошу прощения, но с таким подходом можно и оригинал паспорта затребовать, а потом уплатив небольшой штраф получить новый.

Вопрос в том, что действия суда несовсем законны, т.к.

 

Відповідно до ч. 5 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова Державної судової адміністрації України з питань, що належать до його повноважень, видає накази. Рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року №12 затверджено Положення про Державну судову адміністрацію України. Згідно п. 8 Положення №12, голова Державної судової адміністрації  України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує їх виконання.

 

А все нормативные акты должны пройти регистрацию в Минюсте. К тому же, предыдущий приказ №68 от 27.06.2006 был зарегистрирован в Минюсте 24.07.2006 № 860/12734.

Link to comment
Share on other sites

Если я получил заверенные копии, то по закону они являються моей собственностью, поэтому мне не понятно почему я их должен отдавать. И потом, что остается у меня на руках, если кассация откажет в производстве за необоснованностью. Как быть при подаче заявления в ВСУ, согласно ст.358 ГПК Украины, где их взять?

 

Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України.

До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;

4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу;

Тут я Вам не советчик, т.к. такого опыта пока нет и мне это тоже интересно.

А вот из ВССУ мне весь пакет доков вернули, когда отказали.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день !

Получил ухвалу ВССУ о нарушении ч. 5 ст. 326 ЦПК України и устранении недостатков, и у меня возникли вопросы.

 

" За змістом ч. 5 ст. 326 ЦПК України до касаційної скарги додаються копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

Згідно з п. п. 13.7, 13.8 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації від 17 грудня 2013 року №173, копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду. Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п'ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша - скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів. До копії судового рішення, до якого внесено зміни, обов'язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного) суду, яким судове рішення змінено, а також за наявності - копії додаткового рішення, копії ухвал про виправлення описок тощо.

Ця вимога заявником не виконана.

Таким чином, заявнику необхідно надати належним чином завірені копії оскаржуваних судових рішень."

 

Т.е. как я понял, представленные мной ксерокопии решения и ухвалы кассационный суд не удовлетворили, и теперь я должен отдать свои копии с мокрыми печатями.

Данный приказ в Минюсте не зарегистрирован, а значит он ведомственный. Вопрос, обязан ли я выполнять требования суда, которые являются не законными, в понимании ст.19 Конституции? И каким образом это можно донести до суда?

 

Не выполните, Вам вернут кассационную жалобу.

Требование незаконное, но куда Вы будете оспаривать действия суда?

В ЕСПЧ?

Поэтому отошлите им надлежащим образом заверенные копии (как Вы говорите, с мокрыми печатями).

 

Link to comment
Share on other sites

Если я получил заверенные копии, то по закону они являються моей собственностью, поэтому мне не понятно почему я их должен отдавать. И потом, что остается у меня на руках, если кассация откажет в производстве за необоснованностью. Как быть при подаче заявления в ВСУ, согласно ст.358 ГПК Украины, где их взять?

 

Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України.

До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;

4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 355 цього Кодексу;

 

В ВСУ можно подавать обычные копии.

Их не нужно заверять надлежащим образом.

 

Link to comment
Share on other sites

В ВСУ можно подавать обычные копии.

Их не нужно заверять надлежащим образом.

 

Можно даже не обычные, а просто распечатанные с реестра с ОСОБАМИ...

Link to comment
Share on other sites

Т.е. как я понял, представленные мной ксерокопии решения и ухвалы кассационный суд не удовлетворили, и теперь я должен отдать свои копии с мокрыми печатями.

 

Да у них через раз такое бывает, смотря какой судья... Можете свои не отдавать, а взять в суде ещё с копии с печатями и предоставить их в кассацию...

Link to comment
Share on other sites

Складывается такое впечетление, что таким образом касационный суд решил ограничить доступ к правосудию, неиначе.

При чем, давно.

Иногда приходится соглашаться на бредовые требования, которые от Вас ничего не убавят, а наоборот могут позволить добиться большего.

Какая Ваша цель?

Link to comment
Share on other sites

Можно даже не обычные, а просто распечатанные с реестра с ОСОБАМИ...

Можно, но по своим делам, я подаю копии, и копии многих документов с дела, что бы акцентировать суду свою позицию.

Link to comment
Share on other sites

Можно, но по своим делам, я подаю копии, и копии многих документов с дела, что бы акцентировать суду свою позицию.

 

Правильно, я тоже так делаю, я практически полдела туда высылаю, письма бывают и полкилограмма... Но я ведь не об этом писал, а об копиях для поривняння... А они ведь не нужны в ВССУ... А где Вы их возьмёте обычные, если не вели это дело и не знаете того кто вёл... Остаётся только реестр с ОСОБАМИ...

Link to comment
Share on other sites

Складывается такое впечетление, что таким образом касационный суд решил ограничить доступ к правосудию, неиначе.

по моему скромному мнению, самое главное ограничение в том ,что ВССУ и ВСУ присваивает новый номер дела, выносят ухвалы по которым отследить ВСУ, первую и вторую инстанцию практически невозможно, поскольку они не содержат никаких идентифицирующих дело признаков, зачастую даже нет номера договора, даже по контексту сложно определить. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

по моему скромному мнению, самое главное ограничение в том ,что ВССУ и ВСУ присваивает новый номер дела, выносят ухвалы по которым отследить ВСУ, первую и вторую инстанцию практически невозможно, поскольку они не содержат никаких идентифицирующих дело признаков, зачастую даже нет номера договора, даже по контексту сложно определить.

ВСУ без проблем принимает копии.

Как раз проблема в ВССУ,который требует надлежащим образом завпренные копии.

Link to comment
Share on other sites

ВСУ без проблем принимает копии.

Как раз проблема в ВССУ,который требует надлежащим образом завпренные копии.

 

Какие именно копии ВСУ принимает без проблем... те которые пересматриваются или те которые для сравнения ризни за змистом...

Link to comment
Share on other sites

ВСУ без проблем принимает копии.

Как раз проблема в ВССУ,который требует надлежащим образом завпренные копии.

я не про копии, я про отслеживание неоднозначной практики

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

по моему скромному мнению, самое главное ограничение в том ,что ВССУ и ВСУ присваивает новый номер дела, выносят ухвалы по которым отследить ВСУ, первую и вторую инстанцию практически невозможно, поскольку они не содержат никаких идентифицирующих дело признаков, зачастую даже нет номера договора, даже по контексту сложно определить. 

а в чем проблема ВСУ запросить с ВССУ номер дела в судах предыдущих инстанций, на основании, которых подавалось заявление о пересмотре?

 

я не про копии, я про отслеживание неоднозначной практики

а если Вы подаете заявление о пересмотре, то обязательно прикладывайте решения предыдущих инстанций Вашего дела.

Link to comment
Share on other sites

а в чем проблема ВСУ запросить с ВССУ номер дела в судах предыдущих инстанций, на основании, которых подавалось заявление о пересмотре?

 

а если Вы подаете заявление о пересмотре, то обязательно прикладывайте решения предыдущих инстанций Вашего дела.

 

Она ведь не об этом...))

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А о чем?

 

О людях, которые не могут проверить и сопоставить, прошло какое то решение кассацию или не прошло, устояло или нет... Всё спрятано от простых людей... 

Link to comment
Share on other sites

О людях, которые не могут проверить и сопоставить, прошло какое то решение кассацию или не прошло, устояло или нет... Всё спрятано от простых людей... 

Я, при желании, всегда могу найти соответствующее решение ВССУ, если оно есть в реестре.

Исключением был один случай, когда в решении неправильно был указан банк по всему тексту.

Link to comment
Share on other sites

В ВСУ можно подавать обычные копии.

Их не нужно заверять надлежащим образом.

 

 

Почему Вы думаете, что требования Инструкции (Приказ №173) относятся только к копиям судебных решений поданных в ВССУ с кассационной жалобой, а к копиям судебных решений, которые подаются в ВСУ вместе с заявлением, эти требования не относятся. Ведь по тексту в ГПК везде указывается термин «копия», а порядок оформления «копии» установлено инструкцией ГСА Украины. Поэтому мое мнение, что это требование должно соблюдаться во всех судах. Тогда возникает вопрос с подачей «копий» в ВСУ. Если у ВСУ нет претензий к «копиям» сделанным путем ксерокопирования, тогда непонятно, почему у ВССУ имеются претензии к ксерокопиям решений?

 

Мое возмущение, обусловливается тем, что мне в данном случае для заверения копии решения, необходимо обратится в районный суд, который находится за 50км, и ни факт, что судья на рабочем месте (а копия должна бить подписана судьей). А если бы я присутствовал в апелляционном суде, то пришлось бы кататься еще туда-сюда 140км (выдают в течение 5 дней). Я к тому, что все это деньги и время, которых всегда не хватает.

 

На счет сличать и проверять копии, так это прямые функции судьи. Если есть факт фальсификации, то применяются соответствующая ответственность к жалобщику или заявителю. А так, суд таким образом упрощает себе жизнь, осложняя ее другим.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show