Постановление ВСУ по пересмотру об уважительности пропуска срока на кассационное оспаривание


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

4 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   4
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   4
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 жовтня 2016 року

м. Київ

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:

головуючого Лященко Н.П., 
суддів: Гуменюка В.І., Романюка Я.М., 
Охрімчук Л.І., Сімоненко В.М., 
 
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ОСОБА_3, ОСОБА_4, третя особа – УДАІ ГУ МВС України у Львівській області, про визнання договору удаваним та стягнення суми за заявою ОСОБА_3 про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 квітня 2016 року,

в с т а н о в и л а:

У травні 2007 року ОСОБА_1, ОСОБА_2 звернулися до суду з позовом до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про визнання договору удаваним та стягнення коштів.

Рішенням Франківського районного суду м. Львова від 16 вересня 2015 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 5 лютого 2016 року, їх позов задоволено.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 квітня 2016 року відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі за касаційною скаргою ОСОБА_3 на підставі частини третьої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) – у зв’язку з пропуском без поважної причини строку на касаційне оскарження.

У поданій до Верховного Суду України заяві про перегляд судового рішення ОСОБА_3 порушує питання про скасування постановленої у справі ухвали суду касаційної інстанції та направлення справи для розгляду до суду касаційної інстанції з передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК України підстави неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ, а саме частини другої статті 325 цього Кодексу.

На підтвердження зазначеної підстави подання заяви ОСОБА_3 посилається на ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 травня 2012 року, 22 березня, 8 жовтня та 1 листопада 2013 року, 23 січня 2014 року, 28 та 29 січня, дві ухвали від 5 лютого 2016 року.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши наведені в заяві доводи, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України вважає, що заява про перегляд оскаржуваного судового рішення підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до статті 353 ЦПК України Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.

За положенням пункту 2 частини першої статті 355 ЦПК України підставою для подання заяви про перегляд судових рішень у цивільних справах є неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ.

За змістом статті 3604 ЦПК України суд задовольняє заяву про перегляд справи і скасовує судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо встановить, що судове рішення є незаконним.

Відмовляючи ОСОБА_3 у відкритті касаційного провадження, суд касаційної інстанції виходив з відсутності поважних причин пропуску строку на касаційне оскарження ухвали суду апеляційної інстанції, а посилання заявника на позбавлення його можливості своєчасно отримати повний текст ухвали суду як на поважну причину пропуску строку, не заслуговують на увагу.

Разом з тим в ухвалах від 22 березня 2013 року та 29 січня 2016 року, наданих заявником для порівняння, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, поновлюючи скаржникам строк на касаційне оскарження та відкриваючи касаційне провадження у справі дійшов висновку про поважність причин пропуску строку на касаційне оскарження, оскільки копії оскаржуваних рішень суд апеляційної інстанції надав скаржникам уже після спливу строку на їх касаційне оскарження.

Отже, існує неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції зазначених норм процесуального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України виходить з такого.

Згідно із частиною першою статті 325 ЦПК України касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

Відповідно до положень частини першої статті 73, частини другої статті 325 ЦПК України у разі пропущення строку, встановленого частино першої цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.

За змістом абзацу другого частини третьої статті 328 ЦПК України якщо заяву не подано особою у зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження.

Відповідно до статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення касаційного оскарження рішення суду, а відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечено судовими процедурами, які повинні бути справедливими. 

Згідно із частиною першою статті 218 ЦПК України рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.

Відповідно до статті 222 ЦПК України копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення з викладом вступної та резолютивної частин. 

Строк на касаційне оскарження закінчився 25 лютого 2016 року. Повний текст оскаржуваного рішення суду представник ОСОБА_3 – ОСОБА_5 отримав лише 29 лютого 2016 року, що підтверджується розписками на заявах про отримання повного тексту ухвали суду від 5 лютого 2016 року, хоча із заявами до суду про їх видачу він звертався неодноразово – 11 та 23 лютого 2016 року (т. 2, а.с. 161, 163).

Таким чином, ухвалу суду апеляційної інстанції заявник отримав поза межами строку на касаційне оскарження, встановленого статтею 325 ЦПК України. 

Касаційну скаргу було подано в березні 2016 року.

Якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлене діями (бездіяльністю) суду апеляційної інстанції, зокрема особі не надіслано протягом строку на касаційне оскарження копію повного тексту ухвали суду апеляційної інстанції, то ця обставина може бути підставою для поновлення строку на касаційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення.

Постановляючи ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, суд не звернув уваги на те, що з вини суду апеляційної інстанції заявник не отримав повного тексту оскаржуваного судового рішення, у зв’язку із чим він був позбавлений права подання касаційної скарги та її мотивування відповідно до вимог статті 326 ЦПК України, а тому касаційний суд дійшов передчасного висновку щодо відмови у відкритті касаційного провадження.

Ураховуючи зазначене, ухвалене у справі судове рішення суду касаційної інстанції підлягає скасуванню з направленням справи на розгляд до суду касаційної інстанції для вирішення питання про відкриття касаційного провадження у справі.

Керуючись статтями 355, 3603, 3604 ЦПК України, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України

п о с т а н о в и л а :

Заяву ОСОБА_3 задовольнити.

Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 квітня 2016 року скасувати, справу передати на розгляд до суду касаційної інстанції для вирішення питання про відкриття касаційного провадження у справі.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України.

Головуючий
Н.П. Лященко
Судді:
В.І. Гуменюк 
Я.М. Романюк
Л.І. Охрімчук 
В.М. Сімоненко

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 5 жовтня 2016 року у справі № 6-1724цс16

Згідно із ч. 1 ст. 325 ЦПК України касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 73, ч. 2 ст. 325 ЦПК України у разі пропущення строку, встановленого частино першої цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.

Згідно із ч. 1 ст. 218 ЦПК України рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.

Відповідно до ст. 222 ЦПК України копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення з викладом вступної та резолютивної частин. 

Якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлене діями (бездіяльністю) суду апеляційної інстанції, зокрема особі не надіслано протягом строку на касаційне оскарження копію повного тексту ухвали суду апеляційної інстанції, то ця обставина може бути підставою для поновлення строку на касаційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення.

Постановляючи ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, суд не звернув уваги на те, що з вини суду апеляційної інстанції заявник не отримав повного тексту оскаржуваного судового рішення, у зв’язку із чим він був позбавлений права подання касаційної скарги та її мотивування відповідно до вимог ст. 326 ЦПК України, а тому касаційний суд дійшов передчасного висновку щодо відмови у відкритті касаційного провадження.

Постанова від 5 жовтня 2016 року № 6-1724цс16

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/179AD0E346DB8507C225804B00342B31

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ВСУ правомерно указал, что отсутствие полного текста решения является уважительной причиной для возобновления срока на кассационное обжалование. Таким образом срок должен исчисляться с момента получения полного текста решения.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, ANTIRAID сказал:

не надіслано протягом строку на касаційне оскарження

Всё понятно, всё красиво, но вот эти слова меня снова напрягают... и в прошлом решении по этому поводу, что означает этот срок, протягом какого срока, то есть если например на 19-ый день получил полный текст, то всё в порядке, уже нет нарушения получается и тогда как быть с этими сроками и с этой постановою...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, ANTIRAID сказал:

Таким образом срок должен исчисляться с момента получения полного текста решения.

Даже в том случае если это произошло на протяжении срока на кассационное обжалование...?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Bolt сказал:

Всё понятно, всё красиво, но вот эти слова меня снова напрягают... и в прошлом решении по этому поводу, что означает этот срок, протягом какого срока, то есть если например на 19-ый день получил полный текст, то всё в порядке, уже нет нарушения получается и тогда как быть с этими сроками и с этой постановою...

Согласен и поддерживаю, Почему бы к дате фактического получения судебного решения не добавлять срок, который фактически украден у касатора апелляционной инстанцией ? Иначе получается, что суд имеет ПРАВО выдавать решение когда ему угодно, а сторона ОБЯЗАНА уложиться в сроки (или просить о продлении срока на подачу касации), даже если срок искусственно уменьшен затягиванием выдачи решения...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Прибавляйте срок, кто мешает. Суд имеет право выдавать решения в установленные сроки. Но! Если  судом не направлена копия решения в срок на кассационное обжалование – 20 дней и в материалах дела нет подтверждения о получении стороной решения, нет подтверждения о получении в суде апелляционной инстанции нарочно (расписка о получении в материалах дела), т.е. «Якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлене діями (бездіяльністю) суду апеляційної інстанції.», то можете просить возобновить срок и через два года, конечно при условии, что действительно не получали оспариваемое решение. Такие случаи бывают. Сторона выиграла во второй инстанции и спокойно себе отдыхает, но через пять лет получает решение ВССУ из которого узнает, что все проиграно. Сторона подавшая в кассационную инстанцию возобновила сроки и выиграла.

Все в рамках, ВСУ это только подтвердил своим постановлением.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Одно із суддів ВГСУ чуть би  (спасло, що строки притягнення до дисциплінарки пройшли) не притягнули до відповідальності за не прийняття повторно поданої касаційної скарги (а там було діло в не сплаті належним чином судового збору). Так що думаю у випадках, коли апеляшка направить на 19й день рішення, то касачка відкриє провадження.

 

Link to comment
Share on other sites

35 минут назад, пароплав сказал:

Так що думаю у випадках, коли апеляшка направить на 19й день рішення, то касачка відкриє провадження.

А если на 19-ый день получит только... Или вообще какие сроки считаются критическими в данном случае... на который день надо направить или получить...

Link to comment
Share on other sites

Вот как быть, если например получили ухвалу апелляции на 10-ый день...?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 часов назад, babaika сказал:

Прибавляйте срок, кто мешает. Суд имеет право выдавать решения в установленные сроки. Но! Если  судом не направлена копия решения в срок на кассационное обжалование – 20 дней и в материалах дела нет подтверждения о получении стороной решения, нет подтверждения о получении в суде апелляционной инстанции нарочно (расписка о получении в материалах дела), т.е. «Якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлене діями (бездіяльністю) суду апеляційної інстанції.», то можете просить возобновить срок и через два года, конечно при условии, что действительно не получали оспариваемое решение. Такие случаи бывают. Сторона выиграла во второй инстанции и спокойно себе отдыхает, но через пять лет получает решение ВССУ из которого узнает, что все проиграно. Сторона подавшая в кассационную инстанцию возобновила сроки и выиграла.

Все в рамках, ВСУ это только подтвердил своим постановлением.

Не в том дело, кто мешает... А в том, что получив на 19-й день решение апеляции, в вашем распоряжении ВСЕГО ОДИН день на подачу касации ! А почему Вам должны "направлять" копию решения апеляции, если сторона или представитель присутствовали в судебном заседании !?  НЕТ "такой буквы" в этой норме (ст. 222 ЦПК).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 минут назад, west11 сказал:

Не в том дело, кто мешает... А в том, что получив на 19-й день решение апеляции, в вашем распоряжении ВСЕГО ОДИН день на подачу касации ! А почему Вам должны "направлять" копию решения апеляции, если сторона или представитель присутствовали в судебном заседании !?  НЕТ "такой буквы" в этой норме (ст. 222 ЦПК).

Срок на оспаривание 20-ть дней. Если срок возобновляют, то хоть на 19-й или 344-й день , но будет 20-ть для подачи. Полная копия решения получается сторонами либо по заявлению нарочно в суде, либо путем направления судом . Подтверждением являются расписка о получении ( в суде нарочно) или подтверждение о получении почтового уведомления.

Были в заседании или не были к получению полного текста не имеет ни какого отношения.

....пи...си... если так угодно, то можете считать для себя срок в один день...))))

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, babaika сказал:

Срок на оспаривание 20-ть дней. Если срок возобновляют, то хоть на 19-й или 344-й день , но будет 20-ть для подачи. Полная копия решения получается сторонами либо по заявлению нарочно в суде, либо путем направления судом . Подтверждением являются расписка о получении ( в суде нарочно) или подтверждение о получении почтового уведомления.

Были в заседании или не были к получению полного текста не имеет ни какого отношения.

....пи...си... если так угодно, то можете считать для себя срок в один день...))))

начну с конца - это не мне так угодно, а ЦПК так установил. Если обосновываете свою позицию, то не с помощью предположений:  " Если срок возобновляют, то хоть на 19-й или 344-й день, так для возобновления должны быть УВАЖИТЕЛЬНЫЕ причины... А если не возобновляют ?! И по причине того, что касатор получил решение апел. суда в сроки установленные процесуальным законом (тот самый 19-й день) ? В получении решений апеляции я указал на разницу в способе получения, который зависит от упомянутых мною обстоятельств, поэтому "либо" тут не проходит. И еще, срок на подачу касации не начинается от даты получения решения апеляционного суда, а "..з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду" - ст. 325 ЦПК. Вы же специалист далеко "не средней руки" и для Вас эти вопросы давно забыты ( в хорошем смысле слова), но иногда возникает такое впечатление, что Вас привлекает сам процесс дискуссии и главная задача - вовлечь туда как можно больше людей. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, babaika сказал:

Срок на оспаривание 20-ть дней. Если срок возобновляют, то хоть на 19-й или 344-й день , но будет 20-ть для подачи.

А если на 10-ый, то это значит, что плюс ещё 20 дней, значит 30 дней с момента вынесения получается... так по Вашему выходит...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

56 минут назад, west11 сказал:

Вы же специалист далеко "не средней руки" и для Вас эти вопросы давно забыты ( в хорошем смысле слова), но иногда возникает такое впечатление, что Вас привлекает сам процесс дискуссии и главная задача - вовлечь туда как можно больше людей. 

Забавная позиция «вовлечь людей», но не лишена здравого смысла.

Людей нужно заставлять самостоятельно думать. Разбирать ситуацию и вникать полностью. Это причина о которой Вы упоминаете.

К нашим баранам...

56 минут назад, west11 сказал:

начну с конца - это не мне так угодно, а ЦПК так установил. Если обосновываете свою позицию, то не с помощью предположений:  " Если срок возобновляют, то хоть на 19-й или 344-й день, так для возобновления должны быть УВАЖИТЕЛЬНЫЕ причины... А если не возобновляют ?! И по причине того, что касатор получил решение апел. суда в сроки установленные процесуальным законом (тот самый 19-й день) ? В получении решений апеляции я указал на разницу в способе получения, который зависит от упомянутых мною обстоятельств, поэтому "либо" тут не проходит. И еще, срок на подачу касации не начинается от даты получения решения апеляционного суда, а "..з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду" - ст. 325 ЦПК. 

Ключевое это уважительные причины. Законом установлен срок на обжалование 20-ть дней. Обратите внимание, не один, не десять, а именно двадцать. Если кассатор получил полный текст решения скажем на 19-й день, то у него возникает срок на обжалование в 20-ть дней. Всегда срок будет 20-ть дней, так гласит закон. Но об этом необходимо указать в отдельной заяве (рекомендую*) о возобновлении сроков и указать причину, что благодаря действиям/бездействию суда Вы не смогли получить полный текст решения, чем были лишены на подачу жалобы в установленный срок 20-ть дней. По этим причинам просите срок возобновить.  

Присутствие сторон в судебном заседании не служит подтверждением получения полного текста. Доказательствами может служить расписка, которая находится в деле, если решение было получено или подтверждение о получении почтового уведомления (рекомендованным), тоже в материалах дела.

Обратите внимание, что далеко не во всех судебных решениях указан состав сторон присутствующих в процессе. Не забывайте, что решение должны получить все участники процесса, а не только истец и ответчик.

 

*очень часто просят возобновить сроки в самой жалобе, а это не допустимо поскольку жалоба и заявление о возобновлении сроков разные процессуальные документы и как следствие должны подаваться отдельно.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 минут назад, Bolt сказал:

А если на 10-ый, то это значит, что плюс ещё 20 дней, значит 30 дней с момента вынесения получается... так по Вашему выходит...

Именно так, но с обязательным ходатайством о возобновлении сроков (см.выше).

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, babaika сказал:

но с обязательным ходатайством о возобновлении сроков (см.выше).

Ну это то понятно по поводу клопотання отдельного... А как же быть с этой фразой: 

В 15.10.2016 в 11:54, ANTIRAID сказал:

не надіслано протягом строку на касаційне оскарження

Ведь на 10-ый день это протягом строку получается, а не наоборот... Я вообще то это расцениваю, как за межами строку, тогда применимо...

Link to comment
Share on other sites

35 минут назад, babaika сказал:

*очень часто просят возобновить сроки в самой жалобе, а это не допустимо поскольку жалоба и заявление о возобновлении сроков разные процессуальные документы и как следствие должны подаваться отдельно.

С этим полностью согласен... Я всегда подаю всё отдельными документами...

Link to comment
Share on other sites

20 минут назад, Bolt сказал:

С этим полностью согласен... Я всегда подаю всё отдельными документами...

Что касается апелляционного процесса, то НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ отдельного док-та предусмотрена: " Заява про апеляційне оскарження та (або) апеляційна скарга, подані після закінчення встановлених строків, без наявності в них клопотання або в окремій заяві про поновлення цього строку, ухвалою судді-доповідача апеляційного суду залишаються без розгляду" (п. 6 ПППВСУ № 12 від 24.010.2008 р.).

В кассации похоже таже ситуация  : " Якщо при розгляді справи судом касаційної інстанції буде встановлено, що касаційну скаргу подано без дотримання встановленого процесуального строку і у ній не міститься клопотання про поновлення пропущеного строку " п.8 ПВССУ від 14.06.2012 р.

Что касается 10-го и 19-го дней, то : " обчислення строку касаційного оскарження починається з наступного дня після проголошення апеляційним судом судового рішення". п.7 ПВССУ від 14.06.2012 р.

"

Link to comment
Share on other sites

Вы как-то своеобразно используете (понимаете) или пытаетесь применить постановления пленумов.

10 часов назад, west11 сказал:

Что касается апелляционного процесса, то НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ отдельного док-та предусмотрена: " Заява про апеляційне оскарження та (або) апеляційна скарга, подані після закінчення встановлених строків, без наявності в них клопотання або в окремій заяві про поновлення цього строку, ухвалою судді-доповідача апеляційного суду залишаються без розгляду" (п. 6 ПППВСУ № 12 від 24.010.2008 р.).

Давайте попробуем более вдумчиво изучить некоторые разъяснения пленумов ВСУ и ВССУ. Например:

абз.2, п.6 Постановления  ВСУ №12 от  24.10.2008 разъясняет, что  «на звернення  особи,  яка  має право на апеляційне оскарження судового  рішення,  з  клопотанням  про поновлення   строку   на апеляційне   оскарження   певного   строку  не  встановлено. 

Таке клопотання відповідно до статті 296 ЦПК (1618-15) подається разом  з  апеляційною скаргою через суд першої інстанції.»

 

Т.е. вместе с апелляцией, а не в апелляционной жалобе*. 

 

Далее к кассации:

10 часов назад, west11 сказал:

В кассации похоже таже ситуация  : " Якщо при розгляді справи судом касаційної інстанції буде встановлено, що касаційну скаргу подано без дотримання встановленого процесуального строку і у ній не міститься клопотання про поновлення пропущеного строку " п.8 ПВССУ від 14.06.2012 р.

Но, п.8 Постановления  ВССУ №10 от  14.06.2012 обращает внимание на порядок подачи ходатайства, «Законом не встановлено певного строку для звернення особи, яка має право на касаційне оскарження, з клопотанням про поновлення строку на касаційне оскарження. Таке клопотання відповідно до частини третьої статті 73 та статей 325, 328 ЦПК подається разом із касаційною скаргою

И о сроках:

10 часов назад, west11 сказал:

 

Что касается 10-го и 19-го дней, то : " обчислення строку касаційного оскарження починається з наступного дня після проголошення апеляційним судом судового рішення". п.7 ПВССУ від 14.06.2012 р.

 

Но, абз. 2, п.8 Постановления  ВССУ №10 от  14.06.2012 так же обращает внимание на основания для возобновления(продления) сроков, « Проте якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлено діями (бездіяльністю) суду, зокрема, особу не було належним чином повідомлено про час і місце судового засідання або їй не надіслано протягом двох днів із дня складання повного судового рішення його копію, як це передбачено частиною третьою статті 222 ЦПК, а також статтями 317, 321 ЦПК, то ці обставини можуть бути підставою для поновлення строку на касаційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення.»

 

*можете подавать как будет угодно, но лучше это делать отдельным ходатайством.........

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Я не пытаюсь применить, а применяю и со 100% положительным результатом. Если более вдумчиво, то читайте буквально: " без наявності в них клопотання АБО в окремій заяві про поновлення цього строку", - ключевое слоо "АБО". Дальше вообще комментировать нечего, Вы просто НЕ анализируете приведенные мною выдержки (возможно потому, что они не способствуют укреплению вашей точки зрения), а приводите другие положения, которые НЕ опровергают приведенные мною, и снова пробуете затеять дискуссию "на голом месте", как я догадываюсь, лишь с одной целью - "для вдумчивого изучения". Такая форма манипуляции чужим вниманием не достигнет цели, хотя бы потому, что МОЙ вопрос остался без коментов, взамен этого мне предлагается обговорить то, что вам интересно...     

P.S. Спасибо, что разрешили " подавать как будет угодно ", а то уже начал беспокоится :-)

 

Link to comment
Share on other sites

На Ваш вопрос был дан более чем исчерпывающий комментарий. Более того, Вам рекомендовали направление обоснованно выверенное. Порядок подачи обсуждаемого ходатайства и сроки определены законом, на что конкретно обратил внимание ВСУ и ВССУ в своих постановлениях. Так же ВСУ и ВССУ обратил внимание на возможность восстановления/продления сроков на обжалование решения судов низших инстанций, при этом определив основания. Ваше право принимать решения согласно своим же убеждениям в силу своего же понимания делая акцент на «або» (или) с учетом буквальной трактовки, не беря во внимание сам порядок.

 

О так называемой манипуляции мнением.

Подавайте ходатайство прямо в жалобе, разве кто против. Только не удивляйтесь, если оно не будет рассмотрено.

..вот и все манипуляции....:)

..пи..си... считаю на данном этапе обсуждение завершенным..

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

59 минут назад, babaika сказал:

На Ваш вопрос был дан более чем исчерпывающий комментарий. Более того, Вам рекомендовали направление обоснованно выверенное. Порядок подачи обсуждаемого ходатайства и сроки определены законом, на что конкретно обратил внимание ВСУ и ВССУ в своих постановлениях. Так же ВСУ и ВССУ обратил внимание на возможность восстановления/продления сроков на обжалование решения судов низших инстанций, при этом определив основания. Ваше право принимать решения согласно своим же убеждениям в силу своего же понимания делая акцент на «або» (или) с учетом буквальной трактовки, не беря во внимание сам порядок.

 

О так называемой манипуляции мнением.

Подавайте ходатайство прямо в жалобе, разве кто против. Только не удивляйтесь, если оно не будет рассмотрено.

..вот и все манипуляции....:)

..пи..си... считаю на данном этапе обсуждение завершенным..

Еще раз спасибо за разрешение подавать клопотання в тексте скарги, а то просто в тупике оказался :-)

Отдельное спасибо за безпокойство о судьбе моих ходатайств про поновлення строків, вот только удивляться за последние лет 5-6 .(ну сколько помню) ни разу не приходилось.

А что касается МОЕГО вопроса, то уже не удивляюсь... если собеседник обсуждая ПОРЯДОК не видит (или не хочет видеть), что этим самым ПОРЯДКОМ установлен альтернативный способ подачи Клопотання про поновлення строкив именно с помощью «або». 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

В продолжении темы есть пару вопросов по кассации (реалии из жизни)::rolleyes:

1. отправил жалобу в последний день "Новой почтой" вечером, а они провели отправку следующим днем по какой-то неизвестной мне причине. Естественно, что ВССУ восприняло это как пропущенный срок на подачу и дала 30 дней на подачу заявы про поновлення строку. Об ухвале узнал случайно из реестра, т.к. по почте не приходило.

Поздно подал, т.к. получил с полным текстом на 17-й день и еле-еле успел отправить последним днем.

Какие основания в заяве указывать, чтобы они для ВССУ были уважительными: что поздно получил полное решение и не успел вовремя подать и/или что есть копия декларации Н.П. об отправки последним днем?

2. Такая заява подается в единственном экземпляре для суда или для всех участников процесса? (т.е. указывать в шапке всех и в додатках н-ное кол-во для сторон)


ПС. может обратится к Н.П. с жалобой (есть два варианта одного и того же документа как я понял, но с разными датами у меня и у ВССУ)? конечно жаль будет если какую то молодую неопытную девчонку накажут за халатность, а то и уволят в сердцах.

 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, ais сказал:

ПС. может обратится к Н.П. с жалобой (есть два варианта одного и того же документа как я понял, но с разными датами у меня и у ВССУ)? конечно жаль будет если какую то молодую неопытную девчонку накажут за халатность, а то и уволят в сердцах.

Вы уж как то определитесь... В суд играть или в благородство собой жертвовать... ради неё единственной на свете...))) А, она то Вас не пожалела, знала ведь куда посылаете...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, ais сказал:

В продолжении темы есть пару вопросов по кассации (реалии из жизни)::rolleyes:

1. отправил жалобу в последний день "Новой почтой" вечером, а они провели отправку следующим днем по какой-то неизвестной мне причине. Естественно, что ВССУ восприняло это как пропущенный срок на подачу и дала 30 дней на подачу заявы про поновлення строку. Об ухвале узнал случайно из реестра, т.к. по почте не приходило.

Поздно подал, т.к. получил с полным текстом на 17-й день и еле-еле успел отправить последним днем.

Какие основания в заяве указывать, чтобы они для ВССУ были уважительными: что поздно получил полное решение и не успел вовремя подать и/или что есть копия декларации Н.П. об отправки последним днем?

2. Такая заява подается в единственном экземпляре для суда или для всех участников процесса? (т.е. указывать в шапке всех и в додатках н-ное кол-во для сторон)

1. Это их проблемы, они могли хоть и через неделю провести, у Вас есть документ об отправке, вот его копию и посылайте в суд, в подтверждение сдачи документов на почту вовремя...

2. Конечно в единственном, но указывать надо всех в шапке...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...