Постановление ВСУ по пересмотру о правомерности направление сумм по договору уступки права требования по депозитному договору физлица в погашение кредита юрлица во время действия временной администрации


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

3 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року

м. Київ

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

головуючого Ємця А.А., 
суддів: Берднік І.С., Жайворонок Т.Є., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 19.07.2016 р. у справі № 916/4738/14 за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Елпромпроект» про стягнення 4 522 791 грн. 85 коп. та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Елпромпроект» до Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», третя особа – ОСОБА_1, про зобов’язання вчинити певні дії

в с т а н о в и л а:

У листопаді 2014 року ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Соловйової Н.А. звернулося до господарського суду із позовом до ТОВ «Елпромпроект» про стягнення 294920,82 дол. США, з яких 244997,99 дол. США простроченої заборгованості по поверненню кредитних коштів, 19583,53 дол. США простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 30339,30 дол. США пені за простроченим кредитом та процентами.

Позовні вимоги обґрунтовано невиконанням відповідачем умов кредитного договору від 30.09.2013 р. № 1-0014/13/28-КL щодо своєчасної оплати кредиту та відсотків.

У січні 2015 року ТОВ «Елпромпроект» звернулося до господарського суду із зустрічним позовом (з урахуванням заяви про зміну предмету зустрічного позову від 01.12.2015 р.) до ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» про зобов’язання ПАТ «Банк Форум» здійснити погашення заборгованості перед ПАТ «Банк Форум» за кредитним договором від 30.09.2013 р. № 1-0014/13/28-KL в сумі 245 000 доларів США, а також 6 668,99 грн. пені, що еквівалентно 434,87 доларів США, шляхом перерахування суми 245 000 доларів США, а також 6 668,99 грн. пені, що еквівалентно 434,87 доларів США, з вкладного (депозитного) рахунка ОСОБА_1 в ПАТ «Банк Форум», права вимоги яких належить ТОВ «Елпромпроект» на підставі договору уступки права вимоги від 11.02.2015 р., на рахунок ТОВ «Банк Форум» № 20628300219517.

В обґрунтування заявленого зустрічного позову товариство зазначило, що на підставі договору банківського рахунка від 12.03.2012 р. товариству відкрито у ПАТ «Банк Форум» рахунок, що слугував для розрахунків позичальника по кредитній заборгованості перед банком. Однак, розраховуватись по кредитним платежам товариство не мало змоги, оскільки з 06.03.2014 р. банк припинив здійснювати розрахунково-касове обслуговування поточного рахунка товариства та повертав платіжні доручення клієнта без виконання.

Внаслідок таких дій банку ТОВ «Елпромпроект» з 06.03.2014 р. втратив право користуватись та розпоряджатись коштами, які знаходились на його поточному рахунку. 

Справа господарськими судами розглядалась неодноразово.

Останнім рішенням господарського суду Одеської області від 11.12.2015 р., залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 04.03.2016 р., у задоволенні позову ПАТ «Банк Форум» відмовлено повністю, а зустрічний позов ТОВ «Елпромпроект» задоволено частково. Зобов’язано ПАТ «Банк Форум» здійснити погашення ТОВ «Елпромпроект» перед ПАТ «Банк Форум» за кредитним договором від 30.09.2013 р. № 1-0014/13/28-КL основної заборгованості по кредиту в сумі 244997,99 доларів США, 1159,66 доларів США - проценти за користування кредитом, а також 36,82 грн. пені, шляхом перерахування суми 244997,99 доларів США основної заборгованості по кредиту, 1159,66 доларів США процентів за користування кредитом, а також 36,82 грн. пені, з вкладного (депозитного) рахунку ОСОБА_1 в ПАТ «Банк Форум», права вимоги яких належить ТОВ «Елпромпроект» на підставі договору уступки права вимоги від 11.02.2015 р., на рахунок ТОВ «Банк Форум» № 20628300219517. У решті зустрічних позовних вимог ТОВ «Елпромпроект» відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 19.07.2016 р. залишено без мін постанову Одеського апеляційного господарського суду від 04.03.2016 р. Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» у порядку статті 111-19 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК) подало заяву про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 19.07.2016 р. у справі № 916/4738/14 із підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 111-16 ГПК.

На підтвердження неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права заявником надано копії постанов Вищого господарського суду України від 01.07.2015 р. у справі № 910/16085/14, від 18.05.2015 р. у справі № 915/1499/14, та копії постанов Верховного Суду України від 13.07.2016 р. у справі № 3-519гс16, від 16.09.2015 р. у справі № 6-43цс15, від 02.09.2015 р. у справі № 6-369цс15, в яких, на думку заявника, по-іншому застосовано одні й ті самі норми матеріального права.

Ухвалою Верховного Суду України від 25.11.2016 р. справу № 915/1499/14 призначено до розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши доводи заявника та представників сторін, забезпечуючи єдність судової практики у застосуванні норм матеріального права, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

30.09.2013 р. між ПАТ «Банк Форум» як кредитором та ТОВ «Елпромпроект» як позичальником укладено кредитний договір № 1-0014/13/28-KL.

За користування кредитом позичальник сплачує проценти за фіксованою процентною ставкою, яка встановлюється на весь період дії договору в розмірі 10,65 % річних. 

За п. 4.2, п.п. 4.2.1 кредитного договору з метою погашення вимог кредитора за цим договором позичальник доручив банку здійснювати договірне списання коштів з поточного рахунка позичальника № 26008300219517 в ПАТ «Банк Форум», а також з будь-яких інших рахунків (поточних, вкладних) позичальника, що будуть відкриті у кредитора. Поточний рахунок банком відкрито ТОВ «Елпромпроект» на підставі договору банківського рахунку від 12.03.2012 р. № 2800/219517-12 для здійснення розрахунково-касових операцій та зберігання коштів.

За пп. 3.1.11 вказаного договору рахунку банк має право здійснити договірне списання коштів з рахунку клієнта у випадку несвоєчасних розрахунків клієнта з банком за цим договором та/або іншими договорами, укладеними між сторонами під час дії цього договору, якщо таке право передбачено цим договором або додатковими договорами.

Також судами встановлено, що у забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Елпромпроект» по кредитному договору 30.09.2013 р. між ПАТ «Банк Форум» та ОСОБА_1 укладено договір застави № 1-0386/13/28-ZS.

За п. 5.3, п.п. 5.3.1, 5.3.2 договору застави від 30.09.2013 р. № 1-0386/13/28-ZS сторони домовились про відступлення заставодавцем права вимоги на користь заставодержателя у випадку невиконання позичальником хоча б одного з зобов’язань, передбачених кредитним договором. Якщо тільки заставодержатель не направить заставодавцю письмову відмову від отримання права вимоги, заставлене за цим договором право вимоги (в розмірі фактичної суми вимог заставодержателя) вважається відступленим заставодержателю без необхідності укладення будь-яких додаткових договорів між сторонами щодо такого відступлення.

Із моменту відступлення права вимоги на користь заставодержателя останній самостійно здійснює списання сум грошових коштів з вкладного рахунку з метою задоволення своїх вимог.

14.03.2014 р. виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 14 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк Форум» з 14.03.2014 р.

ТОВ «Елпромпроект» зверталося до ПАТ «Банк Форум» із претензією від 14.03.2014 р. з вимогою про виконання його розрахункових документів.

ПАТ «Банк Форум», незважаючи на те, що тимчасову адміністрацію було введено лише 14.03.2014 р, з 6 березня не виконував платіжні доручення ТОВ «Елпромпроект» та повернув їх без виконання лише після введення тимчасової адміністрації - 14.03.2014 р.

14.05.2014 р. ОСОБА_1 звертався до ПАТ «Банк Форум» із вимогою про відступлення права вимоги коштів за договором банківського вкладу та просив банк провести зарахування зустрічних однорідних вимог.

15.05.2014 р. настав кінцевий строк повного погашення заборгованості за кредитним договором, але заборгованість не погашена. 

11.02.2015 р. між ОСОБА_1 як первісним кредитором та ТОВ «Елпромпроект» як новим кредитором укладено договір уступки права вимоги, за умовами якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор передає новому кредитору, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредитору, і стає кредитором за договором банківського вкладу від 25.06.2013 р. № 263L/2800/606825. 

Повідомлення про заміну кредитора у зобов’язанні надіслано ПАТ «Банк Форум» 06.04.2015 р. 

06.04.2015 р. товариство надіслало банку пропозицію № 3692 про припинення взаємних грошових зобов’язань шляхом взаємозаліку зустрічних однорідних вимог. 

Суди встановили, що сума підтвердженої та обґрунтованої заборгованості ТОВ «Елпромпроект» перед банком складає: 246157,65 доларів США, із яких 244997,99 доларів США основної заборгованості по кредиту, 1159,66 доларів США проценти за користування кредитом, а також 36,82 грн. пені. 

Вартість заставленого по договору застави від 30.09.2013 р. № 1-0386/13/28-ZS депозиту складає 250000 доларів США, що є достатнім для переказу цих коштів із вкладного рахунка, відкритого в забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в рахунок погашення встановленої судом заборгованості в сумі 246157,65 доларів США та 36,82 грн.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 49 з 16.06.2014 розпочато ліквідацію ПАТ «Банк Форум».

Суди першої та апеляційної інстанції, з якими погодився суд касаційної інстанції прийшли до висновку, що первісний позов має на меті погашення кредитної заборгованості, але у спосіб стягнення з позичальника інших коштів, ніж ті, що знаходяться на депозитному рахунку під обтяженням, а зустрічна позовна вимога спрямована на належне виконання зобов’язань за кредитним договором №1-0014/13/28-КL від 30.09.2013 р., поєднує у собі одночасно захист прав як товариства, так і банку, враховує збалансованість інтересів обох сторін спору та є засобом погашення дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку задля формування його ліквідного майна.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 11116 ГПК заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

Ухвалення різних за змістом судових рішень має місце у разі, коли суд (суди) касаційної інстанції при розгляді двох чи більше справ за подібних предмета спору, підстав позову, змісту позовних вимог, встановлених судом фактичних обставин і однакового матеріально-правового регулювання спірних правовідносин дійшов (дійшли) неоднакових правових висновків, покладених в основу цих судових рішень.

Зміст правовідносин з метою з’ясування їх подібності в різних рішеннях суду касаційної інстанції визначається обставинами кожної конкретної справи, перевірка встановлення правильності яких не належить до компетенції Верховного Суду України.

Постанова Вищого господарського суду України від 01 липня 2015 року у справі № 910/16085/14 не є доказом неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, оскільки судом касаційної інстанції не прийнято остаточного рішення у даній справі, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Водночас у постанові Вищого господарського суду України від 18 травня 2015 року у справі № 915/1499/14, на яку заявник посилається як на доказ неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, господарські суди на загальних підставах розглядали спір, предметом якого було стягнення оплати комісії за розрахункове обслуговування рахунку за договором банківського рахунку, а у справі, що розглядається, предметом є стягнення заборгованості за кредитним договором, відтак предмет спору у даних справах різниться.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 11116 ГПК заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана з підстав невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.

Із постанов Верховного Суду України, копії яких подано заявником на підтвердження вищенаведених підстав, вбачається, що предметом позову в цих справах, зокрема є: у постанові від 02.09.2015 р. у справі № 6-369цс15 – це стягнення процентів за користування позикою, інфляційних витрат за прострочення грошового зобов'язання та трьох процентів річних; у постанові від 13.07.2016 р. у справі № 3-519гс16 – звернення стягнення на предмет застави та вчинення дій з боку кредитора у відношенні боржника щодо реалізації права на заставне майно; у постанові від 16.09.2015 р. у справі № 6-43цс15 – це суб’єктний склад учасників спірних правовідносин – поєднання (збіг) в одній особі кредитора та боржника. Тобто предмет спору у долучених постановах Верховного Суду України суттєво відрізняється від предмета спору у справі, що розглядається. 

За таких обставин правовий висновок суду касаційної інстанції у справі № 916/4738/14 не суперечить викладеному у постановах Верховного Суду України висновку щодо застосування норм матеріального права, оскільки правовідносини між сторонами у зазначених справах та у справі, яка розглядається, не є аналогічними.

Відповідно до частини першої статті 11126 ГПК Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Зважаючи на те, що факти неоднакового застосування положень матеріального права, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 11116 ГПК, не підтвердились, заява Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» не підлягає задоволенню.

Керуючись пунктом 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. 

№ 1402-VII, статтями 11114, 11123, 11124, 11126 ГПК, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України:

п о с т а н о в и л а:

У задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 19.07.2016 р. у справі № 916/4738/14 відмовити. 

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, встановленої пунктом 4 частини першої статті 11116 ГПК.

Головуючий А.А. Ємець
Судді: І.С. Берднік
Т.Є. Жайворонок 

Постанова від 14 грудня 2016 року № 3-1285гс16

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8AB55371CACB0B2CC225808F0044AD2C

Link to comment
Share on other sites

ВСУ пришел к выводу о возможности и правомерности после введения временной администрации в банк переуступки права требования по депозитному договору от физлица юрлицу и направление этих средств в погашение кредитного договора в виде зачета встречных однородных требований.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...