sirota88

Скасування адвокатської монополії

Recommended Posts

4 часа назад, Bolt сказал:

Я Вам скажу даже больше, до изменений порошенковских в Конституцию любой мог представлять и в криминальном провадженни тоже, а не только адвокаты... И по этому поводу есть решения...

Сможете кинуть ссылки (если помните). Интересно будет почитать.

Заранее спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Хомя4ок сказал:

Сможете кинуть ссылки (если помните). Интересно будет почитать.

Заранее спасибо.

Надо искать, но есть решения КСУ по этому поводу... А Вы ведь помните как норма Конституции звучала...

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Хомя4ок сказал:

Сможете кинуть ссылки (если помните). Интересно будет почитать.

Заранее спасибо.

А в Конституции об этом есть официальное тлумачення...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09/ed20140302#n54

1. Положення частини першої статті 59 Конституції України ( 254к/96-ВР ) "кожен має право на правову допомогу" треба розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує.

2. Положення частини другої статті 59 Конституції України ( 254к/96-ВР ) "для ... надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура" в аспекті конституційного звернення треба розуміти так, що особа під час допиту її як свідка в органах дізнання, досудового слідства чи дачі пояснень у правовідносинах з цими та іншими державними органами має право на правову (юридичну) допомогу від обраної за власним бажанням особи в статусі адвоката, що не виключає можливості отримання такої допомоги від іншої особи, якщо законами України щодо цього не встановлено обмежень.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неужели никто уже не помнит норму Конституции допорошенковской... о нас... на основании которой мы действовали до покращення и реформ...))

Позволю себе напомнить...

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Хомя4ок сказал:

Сможете кинуть ссылки (если помните). Интересно будет почитать.

Заранее спасибо.

К сожалению сейчас не могу ничего найти, но оно у меня где-то даже есть, так как я их сам использовал... Просто уже три года это всё неактуально, в связи с изменениями в Конституции и поэтому я их три года не видел, где-то забросил и забыл где...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 31.08.2019 в 21:37, Bolt сказал:

Неужели никто уже не помнит норму Конституции допорошенковской... о нас... на основании которой мы действовали до покращення и реформ...))

Позволю себе напомнить...

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Добрий день. Памятаємо, і дуже добре.

Адвокатура скрізь пише про ілюзорні гарантії прав громадян при наданні правової допомоги адвокатом, і про відступ від демократичних принципів у разі скасування монополії адвокатури, але ніхто не говорить, що такі події вже відбувались раніше і тоді і Конституційний Суд України, і ЄСПЛ визнали, що допуск приватно практикуючого  юриста як захисника ніяк не порушує право на захист. Чому адвокати не говорять про ці рішення судів, не аналізують їх зміст? Бо в них відкривається істина щодо питань, які обговорюються. Нагадаю:

1.      Рішення Конституційний Суд України від 16.11.2000 р. у справі за конституційним зверненням гр. Солдатова (Справа N 1-17/2000):

«Положення частини другої статті 59  Конституції  України  про те,  що  для  забезпечення  права  на  захист  від обвинувачення в Україні   діє   адвокатура,   не   може   тлумачитись   як   право підозрюваного,  обвинуваченого  і  підсудного  вибирати захисником лише адвоката, тобто особу, яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською   діяльністю   відповідно   до  Закону  України  "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) від 19 грудня 1992  року  (стаття  2).  Це положення  треба  розуміти  як одну з конституційних гарантій,  що надає  підозрюваному,  обвинуваченому  і   підсудному   можливість реалізувати  своє право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката,  тобто  особу,  яка  має  право  на  заняття адвокатською  діяльністю.  У  такий  спосіб  держава  бере на себе обов'язок   забезпечити   реальну   можливість   надання    особам кваліфікованого  захисту  від обвинувачення,  якщо цього вимагають інтереси правосуддя. Допуск приватно практикуючого  юриста,  який займається  наданням  правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи, як захисника ніяк не порушує право підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на захист.

Закріплення лише за адвокатами  права  на  здійснення захисту    підозрюваного,    обвинуваченого   і   підсудного   від обвинувачення  та   надання   юридичної   допомоги   особам, які притягаються   до  адміністративної  відповідальності,  не  сприяє конкуренції щодо надання кваліфікованої правової  допомоги  у  цих сферах і підвищенню кваліфікації фахівців у галузі права.

Обмеження права підозрюваного, обвинуваченого і підсудного та особи,  яка притягається до адміністративної відповідальності,  на вільний  вибір  захисниками  інших  юристів,  які  мають  право на надання правової допомоги  особисто  чи  за  дорученням  юридичної особи, суперечить положенням частини першої статті 59 та статті 64 Конституції України, за якими конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Зокрема, не можуть бути обмежені у будь-який спосіб права і свободи людини і громадянина,  передбачені статтями 55, 59, 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ).».

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00

2.       Рішення Європейський суд з прав людини від 24.11.2011 р. у справі «Загородній проти України»:

«Особа, проти якої висунуті кримінальні обвинувачення, яка не бажає захищатись особисто, повинна бути в змозі скористатись юридичною допомогою за власним вибором.

У цій справі право заявника на вільний вибір свого захисника було обмежене, оскільки захисник за його вибором був юристом, але не мав свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

На думку Суду, залишаючи питання обмеження права на вільний вибір захисника невирішеним протягом тривалого часу, державні органи створили ситуацію, що є несумісною з принципом юридичної визначеності, закріпленим Конвенцією, та який є одним з основних елементів верховенства права».

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_739

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Разом з тим, у юридичної спільноти виникло питання, що робити з адвокатською монополією в тих справах, які не стосуються представництва інтересів державних органів, а торкаються представництва в судах приватних осіб виключно адвокатами.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив нашому кореспонденту, що внесення змін стосовно скасування адвокатської монополії торкнеться лише державних органів. «Зміни стосовно монополії будуть внесені лише частково, для приватних осіб вона продовжить діяти», — відмітив він".

https://sud.ua/ru/news/publication/148971-skasuvannya-advokatskoyi-monopoliyi-bude-chastkovim

Скорее всего, так и будет, к сожалению...

Зачем физлицам такие увесистые подарки дарить? Они же свою функцию выполнили до конца - избрали "Его" и теперь "Он" им уже ничего не должен...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Лев сказал:

"Разом з тим, у юридичної спільноти виникло питання, що робити з адвокатською монополією в тих справах, які не стосуються представництва інтересів державних органів, а торкаються представництва в судах приватних осіб виключно адвокатами.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив нашому кореспонденту, що внесення змін стосовно скасування адвокатської монополії торкнеться лише державних органів. «Зміни стосовно монополії будуть внесені лише частково, для приватних осіб вона продовжить діяти», — відмітив він".

https://sud.ua/ru/news/publication/148971-skasuvannya-advokatskoyi-monopoliyi-bude-chastkovim

Скорее всего, так и будет, к сожалению...

Зачем физлицам такие увесистые подарки дарить? Они же свою функцию выполнили до конца - избрали "Его" и теперь "Он" им уже ничего не должен...

Статья за 29 августа... Этот Арахамия ничего не знает просто, но что-то утверждает...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Лев сказал:

Скорее всего, так и будет, к сожалению...

Почему...? Откуда такие выводы...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ANTIRAID сказал:

Ролик записан 29 августа...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Лев сказал:

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив нашому кореспонденту, що внесення змін стосовно скасування адвокатської монополії торкнеться лише державних органів. «Зміни стосовно монополії будуть внесені лише частково, для приватних осіб вона продовжить діяти», — відмітив він".

То есть человек не видел текста законопроекта, но говорит... Да уж, весело нам будет с ними... слугами...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Bolt said:

Почему...? Откуда такие выводы...?

Не выводы, а предположения, основанные на анализе единственно правильного курса государства...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Лев сказал:

Не выводы, а предположения, основанные на анализе единственно правильного курса государства...

То есть какие предположения...? Что будут просить изменить законопроект внесённый президентом...? 

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Лев сказал:

Не выводы, а предположения, основанные на анализе единственно правильного курса государства...

А государство тут причём...?)) Я как-то не понял, слуги народные или государственные...))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Монополию отменять нужно. Мы просто оказались не готовы.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, ANTIRAID сказал:

Монополию отменять нужно. Мы просто оказались не готовы.

Конечно нужно, полностью Вас поддерживаю, её даже ненужно было вводить, как много чего ещё в рамках, так называемой судебной реформы... Не те люди взялись реформировать такие серьёзные вещи...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, ANTIRAID сказал:

Монополию отменять нужно. Мы просто оказались не готовы.

Я думаю мы никогда не будем готовы, такой уж менталитет... 

А что Вы сейчас по этому поводу можете сказать, по поводу законопроекта, спустя несколько дней после записи ролика и увидев уже текст законопроекта...? Как Вы думаете, это реально, получится ли, или часть игры в популизм... от слуг...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данный законопроект хотят рассмотреть уже во вторую сессию...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66598

Проект Постанови про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) і про його направлення до Конституційного Суду України

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один комитет уже сегодня рассмотрел...

До реєстр. № 1013

від 29.08.2019 р.

 

ВИСНОВОК

щодо відповідності проекту нормативно-правового акта

вимогам антикорупційного законодавства

 

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)

Реєстр. № 1013 від 29.08.2019 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Президент України

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду –  Комітет з питань правової політики

 

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства

(рішення Комітету від 2 вересня 2019 року, протокол № 1).

 

Голова Комітету А. Красносільська

Share this post


Link to post
Share on other sites

До реєстр. № 1013

від 29.08.2019 р.

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики за дорученням Голови Верховної Ради України від 30 серпня 2019 року розглянув на своєму засіданні 02 вересня 2019 року (протокол № 2) поданий Президентом України як невідкладний законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013 від 29 серпня 2019 року) (далі – Законопроект) та встановив таке.

Метою запропонованих Законопроектом змін є забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії, а саме до статті 131-2, а також виключення підпункту 11 пункту 16-1 Розділу ХV  «Перехідні положення».

Для досягнення поставленої мети Законопроектом пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме: виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

У зв’язку із цим пропонується вилучити:

а) частину п’яту статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;

б) підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV «Перехідні положення», згідно з яким із дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції України виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Відповідно до частини другої статті 145 Регламенту Верховної Ради України в межах предмету відання, Комітет робить наступні висновки:

1) згідно з статтею 154 Основного Закону України Законопроект поданий до Верховної Ради України належним суб’єктом законодавчої ініціативи – Президентом України;

2) прийняття поданого відповідно до статті 154 Конституції України Законопроекту не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції України одночасного внесення змін до Розділу І «Загальні засади», Розділу ІІІ «Вибори. Референдум» і Розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції України»;

3) Комітет вважає, що Законопроект відповідає вимогам статті 156 Конституції України, відповідно до якої повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання;

4) попередній аналіз Законопроекту дає змогу вважати, що у ньому відсутні положення (або подібні до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду України визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;

5) у Комітету є підстави вважати, що положення Законопроекту відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

6) Комітет вважає, що питання закріплення за адвокатами виключного права на представництво в суді не належить до суспільних відносин конституційного рівня регулювання і прийняття Законопроекту сприятиме оптимізації механізму доступу до професійної правничої допомоги;

7) на думку Комітету, положення Законопроекту викладені повно, чітко, є несуперечливими та дадуть змогу системно регулювати відповідні суспільні відносини на конституційному рівні. Законопроект не потребуватиме прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно-уточнювального характеру.

8) Комітет вважає, що недоцільно направляти Законопроект на наукову, юридичну чи іншу експертизу до прийняття Верховною Радою України постанови про звернення до Конституційного Суду України.

9) Комітет вважає недоцільним опублікування Законопроекту для всенародного обговорення у строк до прийняття Верховною Радою України постанови про звернення до Конституційного Суду України щодо цього Законопроекту.

Враховуючи викладене, а також положення статті 146 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді України поданий Президентом України як невідкладний законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013 від 29 серпня 2019 року) включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України від Комітету визначено члена Комітету Мережка О.О.

Додаючи відповідні матеріали, просимо розглянути.

 

Голова Комітету І.В. ВЕНЕДІКТОВ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Законопроект примут, монополию отменят. Вернут ситуацию на три года назад.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Bolt said:

То есть какие предположения...? Что будут просить изменить законопроект внесённый президентом...? 

Поправки пойдут всякие...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bolt said:

А государство тут причём...?)) Я как-то не понял, слуги народные или государственные...))

Слуги служат хозяину. Тем более, когда хозяин щедро платит...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Лев сказал:

Слуги служат хозяину. Тем более, когда хозяин щедро платит...

Так у слуг народа, хозяин ведь народ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Пользователи

  No members to show