Имущественное поручительство 3-го лица


Recommended Posts

Добрый день. В обеспечение кредита был заключен договор ипотеки и договор поручительства. Приблизительно через полтора года % ставка по кредиту была повышена в одностороннем порядке, при этом:

- ипотекодатель и поручитель не были уведомлены о таком повышении;

- не были внесены изменения в договор ипотеки и поручительства.

1) насколько реально теперь признать недействительными эти договора, т.к. сумма обязательств существенно увеличилась? (ставку повысили на 10%). Были ли такие случаи?

2) можно ли подавать в суд по месту жительства?

Заранее всем спасибо.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. В обеспечение кредита был заключен договор ипотеки и договор поручительства. Приблизительно через полтора года % ставка по кредиту была повышена в одностороннем порядке, при этом:

- ипотекодатель и поручитель не были уведомлены о таком повышении;

- не были внесены изменения в договор ипотеки и поручительства.

1) насколько реально теперь признать недействительными эти договора, т.к. сумма обязательств существенно увеличилась? (ставку повысили на 10%). Были ли такие случаи?

2) можно ли подавать в суд по месту жительства?

Заранее всем спасибо.

это не недействительными, а признать договор поручительства прекращенным.

для ипотеки это не основания насколько я понял, хотя можно посмотреть по ЗУ "Про ипотеку"....

Link to comment
Share on other sites

это не недействительными, а признать договор поручительства прекращенным.

для ипотеки это не основания насколько я понял, хотя можно посмотреть по ЗУ "Про ипотеку"....

А почему для ипотеки не основание? В дог. ипотеки чётко прописана % ставка.

Link to comment
Share on other sites

ну-ка ну-ка народ...давайте помозгуем над этим вопросом...

Стаття 18. Іпотечний договір

Іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Іпотечний договір повинен містити такі істотні умови:

1) для іпотекодавця та іпотекодержателя - юридичних осіб відомості про:

для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців;

(абзац другий пункту 1 частини першої статті 18 із змінами,

внесеними згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;

для іпотекодавця та іпотекодержателя - фізичних осіб відомості про:

для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

(абзац п'ятий пункту 1 частини першої статті 18 із змінами,

внесеними згідно із Законом України від 16.04.2009 р. N 1276-VI)

для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу постійного місця проживання за межами України;

2) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання та/або посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов'язання;

(пункт 2 частини першої статті 18 із змінами, внесеними

згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані. При іпотеці земельної ділянки має зазначатися її цільове призначення;

4) посилання на видачу заставної або її відсутність.

(пункт 4 частини першої статті 18 із змінами, внесеними

згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

У разі відсутності в іпотечному договорі однієї з вказаних вище істотних умов він може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду.

Розмер основного обязательства не обозначен в договоре ипотеки

здесь нужно разобраться, что считать размером основного обязательства?

я думаю, это общая совокупная стоимость кредита.

но только как это доказать, если знать как, то ипотеку думаю можно признать недействительной.

ч. 2 ст. 19 Будь-яке збільшення основного зобов'язання або процентів за основним зобов'язанням, крім випадків, коли таке збільшення прямо передбачене іпотечним договором, може бути здійснене після державної реєстрації відповідних відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою.

это все, что сказанно по увеличению основного обязательства

ни о чем написали статью

Link to comment
Share on other sites

Можно проехаться через призму несоответствия "содержания" обязательства новым обязательствам.

А значит, размер обязательств по договору больше, чем обеспечивал имущественный поручитель.

По Зу "О Ипотеке" обеспечению подлежит только действительное обязательство. Сответственно обязательство утратило силу ввиду изменения.

НО поручительство и Имущественное поручительство - не одно и то-же. Суды сейчас за это "борятся" кто как.

В основном - продавливают до апелляции, и сливают ипотеку.

По факту, обязательство не пропало, но оно осталось на том-же уровне, что и раньше.

Можно конечно при иске на взыскание подымать вонь, что если бы не увеличение %, человек бы платил, а так ввиду увеличения обязательств ипотекодатель получил обязательство Выше, чем то, которое было оговорено изначально.

Короче - пока закон как дышло. Чёткого ответа нет.

Можно давить на совокупность институтов Поручительства и ипотеки, и т.д.

А можно вообще сказать что этот договор никчёмный, т.к. противоречит закону в части:

договор должен содержать:

"зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання та/або посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов'язання".

По Зу "О Ипотеке" обеспечению подлежит только действительное обязательство.

Обязательство в договоре ипотеки и кредита не выражено в соответствие закону - в гривне (524 ГК, 189 ХК).

Но в нашей стране - это красная тряпка быку.

Link to comment
Share on other sites

Можно проехаться через призму несоответствия "содержания" обязательства новым обязательствам.

А значит, размер обязательств по договору больше, чем обеспечивал имущественный поручитель.

По Зу "О Ипотеке" обеспечению подлежит только действительное обязательство. Сответственно обязательство утратило силу ввиду изменения.

НО поручительство и Имущественное поручительство - не одно и то-же. Суды сейчас за это "борятся" кто как.

В основном - продавливают до апелляции, и сливают ипотеку.

По факту, обязательство не пропало, но оно осталось на том-же уровне, что и раньше.

Можно конечно при иске на взыскание подымать вонь, что если бы не увеличение %, человек бы платил, а так ввиду увеличения обязательств ипотекодатель получил обязательство Выше, чем то, которое было оговорено изначально.

Короче - пока закон как дышло. Чёткого ответа нет.

Можно давить на совокупность институтов Поручительства и ипотеки, и т.д.

А можно вообще сказать что этот договор никчёмный, т.к. противоречит закону в части:

договор должен содержать:

"зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання та/або посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов'язання".

По Зу "О Ипотеке" обеспечению подлежит только действительное обязательство.

Обязательство в договоре ипотеки и кредита не выражено в соответствие закону - в гривне (524 ГК, 189 ХК).

Но в нашей стране - это красная тряпка быку.

почему ничтожный?

он оспариваемый, а не ничтожный.

Link to comment
Share on other sites

У разі відсутності в іпотечному договорі однієї з вказаних вище істотних умов він може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду.

Розмер основного обязательства не обозначен в договоре ипотеки

здесь нужно разобраться, что считать размером основного обязательства?

я думаю, это общая совокупная стоимость кредита.

но только как это доказать, если знать как, то ипотеку думаю можно признать недействительной.

ч. 2 ст. 19 Будь-яке збільшення основного зобов'язання або процентів за основним зобов'язанням, крім випадків, коли таке збільшення прямо передбачене іпотечним договором, може бути здійснене після державної реєстрації відповідних відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою.

это все, что сказанно по увеличению основного обязательства

ни о чем написали статью

Я сам работаю в банке 6 лет. В договоре ипотеки обязательно указывается: сумма кредита, процентная ставка, срок кредитования. Были случаи когда даже из-за невписанной комиссии 0.1% делали доп. соглашения к договору ипотеки.

Основное обязательство - это обязательство Заёмщика погасить тело кредита и проценты за него в установленные сроки. Соответственно, если % ставка увеличилась на 10% годовых, то за 10 лет сумма обязательств увеличится в разы.

Link to comment
Share on other sites

почему ничтожный?

он оспариваемый, а не ничтожный.

ВХСУ 2010 год.

"Однак, в силу ст.215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч.1-3,5,6 ст.203 ЦК України; недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин), у цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Правочин, у випадку невідповідності його ч.1 ст.203 ЦК України, в силу ст.215 ЦК України, є нікчемним."

Link to comment
Share on other sites

ВХСУ 2010 год.

"Однак, в силу ст.215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч.1-3,5,6 ст.203 ЦК України; недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин), у цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Правочин, у випадку невідповідності його ч.1 ст.203 ЦК України, в силу ст.215 ЦК України, є нікчемним."

дайте ссылку откуда это??? :)

вот это интересный поворот ;)

Я сам работаю в банке 6 лет. В договоре ипотеки обязательно указывается: сумма кредита, процентная ставка, срок кредитования. Были случаи когда даже из-за невписанной комиссии 0.1% делали доп. соглашения к договору ипотеки.

Основное обязательство - это обязательство Заёмщика погасить тело кредита и проценты за него в установленные сроки. Соответственно, если % ставка увеличилась на 10% годовых, то за 10 лет сумма обязательств увеличится в разы.

как Советует Женя подать на установление факта ничожности договора ипотеки,

нужно в любом случае пробовать, только хорошо все в иске расписать.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. В обеспечение кредита был заключен договор ипотеки и договор поручительства. Приблизительно через полтора года % ставка по кредиту была повышена в одностороннем порядке, при этом:

- ипотекодатель и поручитель не были уведомлены о таком повышении;

- не были внесены изменения в договор ипотеки и поручительства.

1) насколько реально теперь признать недействительными эти договора, т.к. сумма обязательств существенно увеличилась? (ставку повысили на 10%). Были ли такие случаи?

2) можно ли подавать в суд по месту жительства?

Заранее всем спасибо.

Похожая ситуация решена: http://reyestr.court.gov.ua/Review/11577378

Что касается 3-го лица ипотекодателя-поручителя все логично, давайте рассмотрим вопрос шире и более насущный для большинства заемщиков-ипотекодателей или залогодателей --- когда в ипотеку или залог передается общее имущество семьи (квартира,земля, машина), то жена/муж обязан дать свое согласие, а значит становится "виртуальным" (на самом деле реальным) имущественным поручителем своей частью имущества.

Виртуальный--потому что не сторона договора ипотеки или залога, реальный--- часть имущества реально его.

Я считаю, что можно и НЕОБХОДИМО применять прекращение поручительства (имущественного) согласно ч.1 ст559 ГКУ и признание договора ипотеки или залога прекращенным в случае повышения % ставки, изменения графика платежей, других случаях увеличения обязательств по кредитному договору без согласия "виртуального-реального" поручителя.

Link to comment
Share on other sites

Та ничего не решено, уже ж писал.

Это первая инстанция. Если продавят - засилит и апелляция. Так и делают. Но вышка - сносит, говорит - ну... ненравится мне такое дело, несовсем всё так с имущественным поручительством.

Link to comment
Share on other sites

Похожая ситуация решена: http://reyestr.court.gov.ua/Review/11577378

Что касается 3-го лица ипотекодателя-поручителя все логично, давайте рассмотрим вопрос шире и более насущный для большинства заемщиков-ипотекодателей или залогодателей --- когда в ипотеку или залог передается общее имущество семьи (квартира,земля, машина), то жена/муж обязан дать свое согласие, а значит становится "виртуальным" (на самом деле реальным) имущественным поручителем своей частью имущества.

Виртуальный--потому что не сторона договора ипотеки или залога, реальный--- часть имущества реально его.

Я считаю, что можно и НЕОБХОДИМО применять прекращение поручительства (имущественного) согласно ч.1 ст559 ГКУ и признание договора ипотеки или залога прекращенным в случае повышения % ставки, изменения графика платежей, других случаях увеличения обязательств по кредитному договору без согласия "виртуального-реального" поручителя.

Спасибо большое, интересное решение. Подскажите, а можно ли подавать в суд о признании дог. ипотеки недействительным по месту регистрации ипотекодателя?

Link to comment
Share on other sites

По месту ипотеки.

А решение слабоватое, решение апелляций гораздо красивее.

Впрочем то что я сдесь пишу один чёрт никто не читает, так что вуа-ля.

:blink: :blink: :blink:

Женя, так а где эти решения апелляций?

можно в личку) :)

Link to comment
Share on other sites

это не недействительными, а признать договор поручительства прекращенным.

для ипотеки это не основания насколько я понял, хотя можно посмотреть по ЗУ "Про ипотеку"....

Подскажите пжлст. У меня аналогичная ситуация. Но в ипотечном договоре есть пункт, что в случае изменений в кред.договоре внесение изменений в договор ипотеки не нужно. Как быть в этой сутиации???
Link to comment
Share on other sites

Этот пункт равносилен пункту: В случае падения каметы на озеро Мичиган, Сеьмя заёмщика передаётся в рабство на 45 лет ипотекодержателю.

Соответсвенно и действия такие-же.

Апелляции в ВХСУ по поручительсву-ипотеке разбросаны по антирейду. Я их у себя не сохранял.

Спрашивайте что интересует, может отвечу так.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи