кредитний договір / договір позики


Recommended Posts

Стаття 1046. Договір позики

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Стаття 1054. Кредитний договір

1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Хелп, товарищи юристы, вот выделенное жирным это как по-человечески объяснить доступным языком? к договору кредитному мы можем применить все статьи ГКУ, относящиеся к займу или нет?

Link to comment
Share on other sites

Стаття 1046. Договір позики

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Стаття 1054. Кредитний договір

1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Хелп, товарищи юристы, вот выделенное жирным это как по-человечески объяснить доступным языком? к договору кредитному мы можем применить все статьи ГКУ, относящиеся к займу или нет?

Кредитный договор это не договор позыки.

Кредитный договор є укладеним з моменту досягнення згоди з всіх істотних умов договору (ст.638 ЦКУ), а договір позики з моменту передачи грошей.

Ответ здесь:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81...db?OpenDocument

Link to comment
Share on other sites

Кредитный договор это не договор позыки.

Кредитный договор є укладеним з моменту досягнення згоди з всіх істотних умов договору (ст.638 ЦКУ), а договір позики з моменту передачи грошей.

Ответ здесь:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81...db?OpenDocument

вопрос заключается именно в применении или не применении конкретных понятий к договору займа и кредита - предмет договора, цена и т.д. Кредитный договор допустим заключен, обязательство банка якобы выполнены - в этом спор. У меня конкретно в кредитном договоре указана срок в который банк должен выполнить свои обязательства, в случае, если доказать, что банк в этот срок не выполнил свои обязательства, это влечет за собой что? - разрыв, недействительность, никчемнисть...?
Link to comment
Share on other sites

вопрос заключается именно в применении или не применении конкретных понятий к договору займа и кредита - предмет договора, цена и т.д. Кредитный договор допустим заключен, обязательство банка якобы выполнены - в этом спор. У меня конкретно в кредитном договоре указана срок в который банк должен выполнить свои обязательства, в случае, если доказать, что банк в этот срок не выполнил свои обязательства, это влечет за собой что? - разрыв, недействительность, никчемнисть...?

Согласен с Вами. Есть договора, в которых сказано, что договор вступает в силу с момента, когда кредитор перечислит либо выдаст денежные средства. Другими словами, выполнит свою часть обязательства,
Link to comment
Share on other sites

вопрос заключается именно в применении или не применении конкретных понятий к договору займа и кредита - предмет договора, цена и т.д. Кредитный договор допустим заключен, обязательство банка якобы выполнены - в этом спор. У меня конкретно в кредитном договоре указана срок в который банк должен выполнить свои обязательства, в случае, если доказать, что банк в этот срок не выполнил свои обязательства, это влечет за собой что? - разрыв, недействительность, никчемнисть...?

Выполнение или невыполнение обязательств по договору никоим образом не влияет на недействительность (действительность) договора:

Не може бути приняте до уваги те, що позивачем протягом певного періоду сплачувалися платежі на вимогу відповідача, оскільки згідно п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06 листопада 2009 року «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» виконання чи невиконання сторонами зобов’язань, які виникли з правочину, має значення лише для визначення наслідків його недійсності, а не для визнання правочину недійсним.

А дальше вот:

Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання

1. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов'язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

3. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Т.е. в Вашем случае только разрыв договора. Обратите внимание, что кредитный логовор можно разорвать и по основаниям указанным в ч.2 ст. 11 и п.7 ст. 15 ЗУ "О защите прав потребителей".

Link to comment
Share on other sites

Согласен с Вами. Есть договора, в которых сказано, что договор вступает в силу с момента, когда кредитор перечислит либо выдаст денежные средства. Другими словами, выполнит свою часть обязательства,

Дата выдачи кредита есть существенное условие договора, а не момент перечисления денежных средств.

В вашем случае, если кредитор не перечислит деньги либо не выдаст денежные средства, то это тоже есть невыполнение обязательства никоим образом не влияющее на незаключенность либо недействительность договора.

Это прямо следует из Постановы ВСУ 6-63цс12

Link to comment
Share on other sites

Дата выдачи кредита есть существенное условие договора, а не момент перечисления денежных средств.

В вашем случае, если кредитор не перечислит деньги либо не выдаст денежные средства, то это тоже есть невыполнение обязательства никоим образом не влияющее на незаключенность либо недействительность договора.

Это прямо следует из Постановы ВСУ 6-63цс12

Спасибо за расширенный ответ. Топикстартер как рах и хотел выяснить какую норму применить.

Но всё-таки, вопрос остался открытым: когда начинается момент начала действия договора, откуда и вытекает его действительность - с момента подписания или с момента выполнения кредитором своих обязательств, если это предусмотрено договором?

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за расширенный ответ. Топикстартер как рах и хотел выяснить какую норму применить.

Но всё-таки, вопрос остался открытым: когда начинается момент начала действия договора, откуда и вытекает его действительность - с момента подписания или с момента выполнения кредитором своих обязательств, если это предусмотрено договором?

Момент начала действия договора есть момент утверждения заявы на кредит кредитным комитетом банка. (Ст. 638 ЦКУ - за заявою сторони досягнуто згоди). Этот момент есть акцептирование банком заявы клиента, которая есть оферта (ч.1 ст.641 ЦКУ).

Дальше, поскольку договор должен быть заключен в письменной форме (ст. 207 ЦКУ), согласовываются существенные и необходимые условия договора (ст.ст. 628, 638 ЦКУ) и ставятся подписи. Договор заключен.

Если кредитор не выполняет обязательства, тогда разрываем договор.

Link to comment
Share on other sites

Момент начала действия договора есть момент утверждения заявы на кредит кредитным комитетом банка. (Ст. 638 ЦКУ - за заявою сторони досягнуто згоди). Этот момент есть акцептирование банком заявы клиента, которая есть оферта (ч.1 ст.641 ЦКУ).

Дальше, поскольку договор должен быть заключен в письменной форме (ст. 207 ЦКУ), согласовываются существенные и необходимые условия договора (ст.ст. 628, 638 ЦКУ) и ставятся подписи. Договор заключен.

Если кредитор не выполняет обязательства, тогда разрываем договор.

Как у Вас с практикой расторжения договоров?

есть что-нибудь оставленное в силе апелляцией?

Link to comment
Share on other sites

Как у Вас с практикой расторжения договоров?

есть что-нибудь оставленное в силе апелляцией?

Подольский районный суд г. Киева 31.01.13 г будет рассматривать встречный иск по Еврокапиталу по правам потребителей.

Одно из требований - разрыв договора по основаниям ч.2 ст. 11 и п.7 ст. 15 ЗУ "О защите прав потребителей".

Link to comment
Share on other sites

вопрос заключается именно в применении или не применении конкретных понятий к договору займа и кредита - предмет договора, цена и т.д. Кредитный договор допустим заключен, обязательство банка якобы выполнены - в этом спор. У меня конкретно в кредитном договоре указана срок в который банк должен выполнить свои обязательства, в случае, если доказать, что банк в этот срок не выполнил свои обязательства, это влечет за собой что? - разрыв, недействительность, никчемнисть...?

ничего не влечет из того что вы перечислили. Договором должна быть установлена ответственность сторон в случае несвевременного выполнения обязательств. Но в кредитных договорах ни разу не видела, чтобы банк, а именно он разработчик договора, сам себе установил ответственность, если же такая ответственность не установлена, то попробуйте на основании зу об ответственности исполнения обязательств требовать пеню, но срок уже давно прошел, так что ничего не получите.

признать договор недействительным, так как в нем отсутствует ответственность банка - нереально, скорее это ближе к незаключенности - отсутствие существенных условий, но суды не найдут это условие существенным.

в зу о платежных системах также предусмотренна ответственность, но и там вряд ли что получится.

банк выполнил условия, но не в срок. вы что- то там получили. согласно ст.1049 - должны вернуть, то что получили, в установленный срок, а не вернете в срок - в договоре все неустойки прописаны. вот и все.

Link to comment
Share on other sites

Стаття 1046. Договір позики

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Стаття 1054. Кредитний договір

1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Хелп, товарищи юристы, вот выделенное жирным это как по-человечески объяснить доступным языком? к договору кредитному мы можем применить все статьи ГКУ, относящиеся к займу или нет?

Разница небольшая но существенная:

1) по договору "позики" (ссуды, займа) можно передавать как деньги, так и вещи, а по договору кредита - только деньги.

2) если речь идет о деньгах, то в "позику" можно передать только СВОИ деньги, по договору кредита - только ЗАЁМНЫЕ, т.е. взятые у кого-то еще, например, у "депозитчика".

3) кредитный договор - только оплатый, ссудный - неоплатный (может быть).

Есть также и производные положения:

4) кредитный договор должен быть "вчинен" только в письменной форме,

5) кредит может выдать только фин. организация, имеющая спец. разрешение - лицензию (как минимум, НБУ)

6) договор "позики" - реальный договор, т.е. он вступает в действие с момента передачи денег. \ кредитный договор - консенсуальный - вступает в действие с момента подписания его сторонами (это, как правило, означает, что стороны ознакомились и согласны со всеми СУЩЕСТВЕННЫМИ условиями договора).

Но бывают и такие коллизии, например в КД может быть записано, что он "набуваэ чинносты з моменту передачы грошей" (по-русски: КД вступает в действие (становится действительным) с момента передачи денег по договору).

А тема с недействительностью отрабатывается здесь: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770

УДАЧИ!

Link to comment
Share on other sites

Но бывают и такие коллизии, например в КД может быть записано, что он "набуваэ чинносты з моменту передачы грошей" (по-русски: КД вступает в действие (становится действительным) с момента передачи денег по договору).

Ну и я об этом.
Link to comment
Share on other sites

По договорам кредита и ссуды все просто:

Договор кредита, - это консенсуальная сделка, там банк с клиентом договариваются об условиях кредитования, определяют все существенные условия кредитного договора. Это "договорной"правочин.

Если кому повезло, и кредитный договор не содержит в себе всех существенных условий, по которым законом требуется достичь соглашения (а на договора с потребителями согласно ст.2 ХКУ распространяются и положения Хозяйственного кодекса, где этот самый перечень существенных условий прописан очень четко), то можно апеллировать незаключенностью уже на этой консенсуальной стадии: договор будет невозможно исполнять, - без определения цели, суммы кредита, валюты кредитования, порядка выдачи и погашения, и т.д., - т.е всех существенных условий.

Но, договорившись, кредитный договор нужно выполнить, потому что по сути клиент с банком договорился о договоре ссуды по своей правовой природе, а именно, - о передаче во временное пользование денег или вещей с одинаковыми родовыми признаками с обязательством клиента через определенное время вернуть эти даеньги/вещи и заплатить проценты за пользование ими.

Именно поэтому, -

статья 1054 ГКУ:

2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Так вот, после подписания кредитного договора обязанности наступают в первую очередь у банка, - обязанность выдать оговоренные кредитным договором средства. После получения этих средств заемщиком, у него сразу возникает обязательство по возврату полученного согласно графика погашения в кредитном договоре. При кредитовании между учасниками сделки возникают правоотношения по договору ссуды, ссуду нужно выдать.

И вот здесь второй важный момент: договор ссуды является заключенным с момента передачи оговоренных в кредитном договоре средств.

статья 1046 ГКУ:

...Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей чи речей з однаковими родовими ознаками.

Если средства не выдавались, то договор ссуды, - незаключенный. Тогда и требовать банку нечего.

То есть, искать незаключенность нужно в двух местах: в договорной (согласовательной) части и в части выполнения сторонами договора ссуды.

Еще проще:

1. Все ли существенные условия были согласованы в кредитном договоре? (если не все, - договор незаключенный);

2. Выдавались ли оговоренные в кредитном договоре средства заемщику (если нет, - договор незаключенный).

Это если простым человеческим языком.

Link to comment
Share on other sites

По договорам кредита и ссуды все просто:

То есть, искать незаключенность нужно в двух местах: в договорной (согласовательной) части и в части выполнения сторонами договора ссуды.

Еще проще:

1. Все ли существенные условия были согласованы в кредитном договоре? (если не все, - договор незаключенный);

2. Выдавались ли оговоренные в кредитном договоре средства заемщику (если нет, - договор незаключенный).

Это если простым человеческим языком.

Кредитный договор считается заключенным с момента согласования всех условий. А вот не выполнение обязательтсва по нему является причиной для разрыва договора, я так понял. Но тут такое интересное наступает как срок исковой давности. Т.е. если банк не выполнил свои обязательства по предмету договора в 2006 году, я требовать от него уже нифига не смогу даже если есть все основания доказать нарушение моих прав и его обязательств, а вот платить дальше то, чего не было получено обязан получается и всё тут.
Link to comment
Share on other sites

По договорам кредита и ссуды все просто:

Договор кредита, - это консенсуальная сделка, там банк с клиентом договариваются об условиях кредитования, определяют все существенные условия кредитного договора. Это "договорной"правочин.

Если кому повезло, и кредитный договор не содержит в себе всех существенных условий, по которым законом требуется достичь соглашения (а на договора с потребителями согласно ст.2 ХКУ распространяются и положения Хозяйственного кодекса, где этот самый перечень существенных условий прописан очень четко), то можно апеллировать незаключенностью уже на этой консенсуальной стадии: договор будет невозможно исполнять, - без определения цели, суммы кредита, валюты кредитования, порядка выдачи и погашения, и т.д., - т.е всех существенных условий.

Но, договорившись, кредитный договор нужно выполнить, потому что по сути клиент с банком договорился о договоре ссуды по своей правовой природе, а именно, - о передаче во временное пользование денег или вещей с одинаковыми родовыми признаками с обязательством клиента через определенное время вернуть эти даеньги/вещи и заплатить проценты за пользование ими.

Именно поэтому, -

статья 1054 ГКУ:

2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Так вот, после подписания кредитного договора обязанности наступают в первую очередь у банка, - обязанность выдать оговоренные кредитным договором средства. После получения этих средств заемщиком, у него сразу возникает обязательство по возврату полученного согласно графика погашения в кредитном договоре. При кредитовании между учасниками сделки возникают правоотношения по договору ссуды, ссуду нужно выдать.

И вот здесь второй важный момент: договор ссуды является заключенным с момента передачи оговоренных в кредитном договоре средств.

статья 1046 ГКУ:

...Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей чи речей з однаковими родовими ознаками.

Если средства не выдавались, то договор ссуды, - незаключенный. Тогда и требовать банку нечего.

То есть, искать незаключенность нужно в двух местах: в договорной (согласовательной) части и в части выполнения сторонами договора ссуды.

Еще проще:

1. Все ли существенные условия были согласованы в кредитном договоре? (если не все, - договор незаключенный);

2. Выдавались ли оговоренные в кредитном договоре средства заемщику (если нет, - договор незаключенный).

Это если простым человеческим языком.

Если кредитный договор заключен, а оговоренные в кредитном договоре средства не выдавались заемщику, то заемщику необходимо требовать исполнения договора, т.е. оговоренных денег. Договор ведь заключен. Подписи есть и печати. Консенсус.

Либо требовать разорвать договор.

Невыдача оговоренных средств заемщику это стадия исполнения кредитного договора, а не его заключения.

Может я ошибаюсь, конечно, но опять же - это постанова ВСУ 6-63цс12.

Link to comment
Share on other sites

Еще один интересный момент отличия:

- по договору позики позикодавец передает в собственность деньги или вещи

- по кредитному договору кредитор дает в пользование деньги

т.е. идентификация кредитных средств должна проходить красной т.с. линией во всех расчетных документах от получения до их целевого использования

ссуд. счет - тек. счет - кассовый ордер, а если банк делает выдачу на тек.счет с припиской "выдача кредитных средств", а с текущего счета снимаем и в кассовом ордере - "выдача собственных средств клиента" - это что за коллизия такая, т.е. при проводке потерялись где-то кредитные деньги, а собственные деньги были получены ошибочно. а с учетом того, что деньги еще должны иметь при этом родовые признаки, то выполнение договора заемщиком должно произойти с возвратом денежных знаков с теми же серийными номерами и тех же купюр, что были взяты из банка + не пойми откуда нарисовавшиеся денежные знаки покрывающие платность услуги

Link to comment
Share on other sites

по своей сути каждый банк априори банкрот

средства клиентов на текущих счетах банка не могут быть востребованы всеми клиентами одновременно, а могут быть выплачены в общей сумме не превышающей остатки седств банка на его кор.счетах. Т.е. к чему клоню, если кредит выдавался в той валюте, которую банк никогда не мог выдать через кассу банка, для того чтобы удовлетворить потребности в потребительском кредитовании (конкретно говорим о швейцарских франках, которых в наличном обращении в 2006

-2008 гг. было мизер), заемщик просто не имел никаких вариантов кроме неких банковских инструментов (продажа, покупка, конвертация), как итог - выдача стандартно гривной, а верни франки.

Кроме того не забудьте иметь в виду, что гроші

Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав

1. Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

(положенням статті 177 дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 10.12.2009 р. N 31-рп/2009)

это значит, что они определены как материальный объект, а если так, то следуещее

згідно зі статею 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», кошти існують у готівковій (формі грошових знаків) або безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках)

форма записей на счетах явно не материальный объект, т.е. не может считаться объектом гражданского права, как и иметь какие-либо родовые признаки, а вот наличные деньги - это уже 100% гроші

но, выдавая франки путем зачисления их на тек. счет клиента, банк тем самым не мог выполнить свои обязательства по отношению к предмету договора, а именно материальному объекту гражданского права - деньги. А в этом и есть вся суть банковской системы - порождение долгов всей страны, путем записи на текущих счетах, выдача того, что есть, потом возврат ден. массы в процессе круговорота опять же в кассы банка, их след выдача, рожденная новыми записями на счетах, а верни - деньги, которые стали результатом труда конркетного человека. Как видим у каждого свой труд, а у банка прям с надрывом, а они еще пищат, что основа - это депозиты

Link to comment
Share on other sites

вопрос заключается именно в применении или не применении конкретных понятий к договору займа и кредита - предмет договора, цена и т.д. Кредитный договор допустим заключен, обязательство банка якобы выполнены - в этом спор. У меня конкретно в кредитном договоре указана срок в который банк должен выполнить свои обязательства, в случае, если доказать, что банк в этот срок не выполнил свои обязательства, это влечет за собой что? - разрыв, недействительность, никчемнисть...?

да не в этом соль вопроса !!

договог кредита действителен с момента подписания \ узгоджени сутеви обставыны\\

далее идет выполнение

вот тут надо копать !! если выполнение не соответствует постановам нбу и зу то не выполнены

что касаемо позычкового то это не законно и на этом надо было сконцентрировать встречку

и не на том получена сумма а на получен ли кредит...

из коментариев

http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/576-215.html

Неукладеним має визнаватися договір, при вчиненні якого сторони в належній формі не досягли згоди щодо необхідних для нього істотних умов (ст. 638 ЦК, ст. 181 ГК). Тобто у даному разі між ними не виникло бажаного договірного правовідношення та відповідного правового результату. Між тим, учасники неукладеного договору можуть передати один одному певне майно. Збереження за ними цього майна за таких обставин позбавлене належної правової підстави. Тому у разі визнання договору неукладеним суд може застосувати правові наслідки, встановлені для правовідносин, що виникають внаслідок набуття, збереження майна без достатньої підстави (статті 1212 - 1215 ЦК України, статті 469 - 470 ЦК УРСР). Однак і у вирішенні цього питання в законодавстві інколи простежується непослідовність. Т

http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/577-216.html

Ст. 49 ЦК УРСР передбачала можливість визнання недійсною угоди, укладеної з метою, завідомо суперечною інтересам соціалістичної держави і суспільства із застосуванням санкції у вигляді стягнення у доход держави всього одержаного стороною, яка діяла з умислом. У новому ЦК не передбачено конкретних підстав для застосування конфіскаційних санкцій за недійсними правочинами. Однак у ГК - ст. 208 передбачає можливість застосування конфіскаційних санкцій до учасників господарського зобов'язання, визнаного недійсним як вчиненого з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. Аналіз положень ст. 208 ГК та їх співвідношення з ЦК наведено у коментарі до ст. 228 ЦК.

суть http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/573-212.html

Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини

1. У даній статті визначаються особливості правочинів, які в цивілістичній науці отримали назву "умовні угоди", а нині - "умовні правочини".

2. Стаття 212 ЦК (як і ст. 61 ЦК 1963 р.) передбачає два види умовних правочинів - правочини, укладені під відкладальною умовою, і правочини, укладені під скасувальною умовою.

3. Водночас ст. 212 встановлює певні правові наслідки для сторін умовного правочину залежно від причин настання чи ненастання обумовлених у ньому обставин.

Так, обставина має вважатися такою, що настала, якщо її настанню недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно. І навпаки, обставина має вважатися такою, що не настала, якщо її настанню недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно.

сам по себе кредитный договор это набор сутевых обставын от выполнения которых завист его

недийснисть ---эсли его содержание противоречит зу

неукладеннисть --не набрання чинности в следствии того что не выполнены сутеви обставыны в соответствии с зу

что е есть основанием для разрыва дийсного \по той причине что подписан \ но не набравшего чинности по той причине что не выполнены \обставини..сутеви умови\\

Link to comment
Share on other sites

Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини

1. У даній статті визначаються особливості правочинів, які в цивілістичній науці отримали назву "умовні угоди", а нині - "умовні правочини".

2. Стаття 212 ЦК (як і ст. 61 ЦК 1963 р.) передбачає два види умовних правочинів - правочини, укладені під відкладальною умовою, і правочини, укладені під скасувальною умовою.

3. Водночас ст. 212 встановлює певні правові наслідки для сторін умовного правочину залежно від причин настання чи ненастання обумовлених у ньому обставин.

Как это применить с последствиями?
Link to comment
Share on other sites

Как это применить с последствиями?

Банк заключил кредитный договор с клиентом, что средства клиент получит после дождика в четверг. Это відкладальна обставина - ст. 212 ЦКУ.

Дождь прошел, а денег не дали. :unsure:

Вопрос: считается ли заключенным кредитный договор? Какие последствия ? :blink:

Напомню название темы ветки форума:

кредитний договір / договір позики, в каком месте кредитный договор не является договором займа

Link to comment
Share on other sites

Разница небольшая но существенная:

1) по договору "позики" (ссуды, займа) можно передавать как деньги, так и вещи, а по договору кредита - только деньги.

2) если речь идет о деньгах, то в "позику" можно передать только СВОИ деньги, по договору кредита - только ЗАЁМНЫЕ, т.е. взятые у кого-то еще, например, у "депозитчика".

3) кредитный договор - только оплатый, ссудный - неоплатный (может быть).

Есть также и производные положения:

4) кредитный договор должен быть "вчинен" только в письменной форме,

5) кредит может выдать только фин. организация, имеющая спец. разрешение - лицензию (как минимум, НБУ)

6) договор "позики" - реальный договор, т.е. он вступает в действие с момента передачи денег. \ кредитный договор - консенсуальный - вступает в действие с момента подписания его сторонами (это, как правило, означает, что стороны ознакомились и согласны со всеми СУЩЕСТВЕННЫМИ условиями договора).

Но бывают и такие коллизии, например в КД может быть записано, что он "набуваэ чинносты з моменту передачы грошей" (по-русски: КД вступает в действие (становится действительным) с момента передачи денег по договору).

А тема с недействительностью отрабатывается здесь: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770

УДАЧИ!

А если в кредитном договоре о предоставлении не возобновляемой кредитной линии сумма кредита указана в дол. США без эквивалента в гривне, это кредитный договор или договор ссуды?

Link to comment
Share on other sites

Банк заключил кредитный договор с клиентом, что средства клиент получит после дождика в четверг. Это відкладальна обставина - ст. 212 ЦКУ.

Дождь прошел, а денег не дали. :unsure:

Вопрос: считается ли заключенным кредитный договор? Какие последствия ? :blink:

Напомню название темы ветки форума:

кредитний договір / договір позики, в каком месте кредитный договор не является договором займа

александр скинул

alexburko

сообщение Сегодня, 17:23

Сообщение #4655

Цитата(Бонар @ 24.1.2013, 11:11) *

треба писати: прошу визнати недійсним. після встановлення судом юридичного факту неукладення Вам суд відмовляє у визнанні недійсним у звязку з тим , що недійсним може бути визнаний лише укладений договір...

Правильно. Надо обосновать незаключенность в иске о недействительности. Судья, рассматривая дело, связанное с кредитом, согласно процессуальному закону, должен проверить заключенность договора. Ему нужно "помочь" соответствующими обоснованиями.

По договорам кредита и ссуды все просто:

Договор кредита, - это консенсуальная сделка, там банк с клиентом договариваются об условиях кредитования, определяют все существенные условия кредитного договора. Это "договорной"правочин.

Если кому повезло, и кредитный договор не содержит в себе всех существенных условий, по которым законом требуется достичь соглашения (а на договора с потребителями согласно ст.2 ХКУ распространяются и положения Хозяйственного кодекса, где этот самый перечень существенных условий прописан очень четко), то можно апеллировать незаключенностью уже на этой консенсуальной стадии: договор будет невозможно исполнять, - без определения цели, суммы кредита, валюты кредитования, порядка выдачи и погашения, и т.д., - т.е всех существенных условий.

Но, договорившись, кредитный договор нужно выполнить, потому что по сути клиент с банком договорился о договоре ссуды по своей правовой природе, а именно, - о передаче во временное пользование денег или вещей с одинаковыми родовыми признаками с обязательством клиента через определенное время вернуть эти даеньги/вещи и заплатить проценты за пользование ими.

Именно поэтому, -

статья 1054 ГКУ:

2. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Так вот, после подписания кредитного договора обязанности наступают в первую очередь у банка, - обязанность выдать оговоренные кредитным договором средства. После получения этих средств заемщиком, у него сразу возникает обязательство по возврату полученного согласно графика погашения в кредитном договоре. При кредитовании между учасниками сделки возникают правоотношения по договору ссуды, ссуду нужно выдать.

И вот здесь второй важный момент: договор ссуды является заключенным с момента передачи оговоренных в кредитном договоре средств.

статья 1046 ГКУ:

...Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей чи речей з однаковими родовими ознаками.

Если средства не выдавались, то договор ссуды, - незаключенный. Тогда и требовать банку нечего.

То есть, искать незаключенность нужно в двух местах: в договорной (согласовательной) части и в части выполнения сторонами договора ссуды.

Еще проще:

1. Все ли существенные условия были согласованы в кредитном договоре? (если не все, - договор незаключенный);

2. Выдавались ли оговоренные в кредитном договоре средства заемщику (если нет, - договор незаключенный).

Это если простым человеческим языком.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?s=&...ost&p=65838

договоз залога нет... дог откртия прточки нет карткового нет

из этого я и исхожу в своих деяниях

ВОТ ЧТО В МОЕМ ДОГОВОРЕ

3. УМОВИ ТА МЕХАНІЗМ ВИДАЧІ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ БАНКОМ ЧЕРГОВИХ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.1. Попередні умови видачі Кредиту. Незважаючи на інші положення Договору, зобов'язання Банку здійснити будь-яку виплату Кредиту виникає

лише з моменту виконання усіх з попередніх умов, наведених у статтях 3.1.1 - 3.1.5. Договору. Якщо станом на дату, вказану у статті 17.1.4 Договору,

будь-яка із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.

3.1.1. Позичальник надав Банку необхідну інформацію, про свій фінансовий стан, а також надав Банку інформацію прб наявність у нього на дату укладення даного Договору майнових зобов'язань перед третіми особами.

3.1.2. Позичальник не є позивачем, відповідачем, чи третьою особою в судових спорах, про які він не повідомив Банку.

3.1.3. Позичальник надав Банку належним чином оформлені Договори Страхування, а також документи, які підтверджують оплату перших страхових платежів (у випадку, якщо Позичальник самостійно здійснює оплату перших страхових платежів). Зазначені договори повинні бути письмово погоджені з Банком. Зокрема, Банк погоджує вибір Страхувальника, перелік страхових ризиків, які підлягають страхуванню. Письмовим погодженням Банку вважається віза уповноваженого представника Банку на договорах страхування, підписаних Страхувальником.

3.1.4. Банк одержав усі необхідні згоди від інших співвласників Предмету Застави (за їх наявності) на передачу Предмету Застави у забезпечення за Договором і такі згоди задовольняють Банк.

3.1.5. Застава за цим Договором зареєстрована у Державному Реєстрі як застава першого (вищого) пріоритету на користь Банку.

3.2. Базові умови кредитування. Банк надає Кредит на базових умовах, що визначені у статті 17.1 Договору.

3.3. Механізм видачі Кредиту. Банк може видати Позичальнику Кредит, обравши, на власний розсуд, будь-який із наступних способів його видачі:

1) видати Кредит в порядку, визначеному статтею 17.4 Договору;

2) видати Кредит готівкою через касу Банку;

3) видати Кредит, перерахувавши відповідні кошти на Рахунок Позичальника.

Кредитні кошти, видані Ьанком будь-яким із способів, визначеним цією статтею 3.3 Договору, вважаються такими, що одержані Позичальником від

Банку. /

17.4 3 урахуванням положень статті Договору 3.3, Позичальник доручає Банку, без додаткового узгодження, перерахувати Кредит:

а) в сумі 17200.00 дол.сша (сімнадцять тисяч двісті дол.сша 00 центів) продавцю автомобіля Volkswagen Т4

17.5 Банк на власний розсуд може видати Кредит будь-яким іншим способом, визначеним статтею 3.3 Договору.

17.6 Рахунком Позичальника є рахунок № , відкритий у ПриватБанк;

17.7 Картковим Рахунком є рахунок № , що відповідає платіжній картці № , емітованої Банком.

щетов не открыто \тат пустое место ??

и далее как прикол на который есть решение всу

17.8. Щомісяця в Період Сплати Позичальник зобов'язаний сплатити Щомісячний Платіж в розмірі 523.43 дол.сша (п'ятьсот двадцять три дол.сша 43 центів) для погашення заборгованості за Кредитом, винагородою та процентами за користування ним.

Link to comment
Share on other sites

щетов не открыто \тат пустое место ??

и далее как прикол на который есть решение всу

17.8. Щомісяця в Період Сплати Позичальник зобов'язаний сплатити Щомісячний Платіж в розмірі 523.43 дол.сша (п'ятьсот двадцять три дол.сша 43 центів) для погашення заборгованості за Кредитом, винагородою та процентами за користування ним.

Вы же подписали договор с этими условиями? Если условия не выполняются со стороны банка, то это выполнение или невыполнение договора.

От валюты договора не зависит договор позики этот договор или кредитный договор.

Вообще все очень просто: кредитный договор не является договором позыки. Самая большая разница между ними уже здесь отмечалась: кредитный договор есть консенсуальный, а договор позыки реальный.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show