Recommended Posts

Вердикт Финанс предлагает подписать соглашение для осуществления трехсторонней сделки по погашению задолженности: я продаю залоговый автомобиль, покупатель отдает деньги за машину Вердикту, а Вердикт выдает документы, необходимые для снятия машины с учета и справку об отсутствии задолженности. Вот текст соглашения:

УГОДА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОНАННЯ

м. Київ .... лютого 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Фінанс", код ЄДРПОУ 36698193, юридична особа, створена та діюча за законодавством України, розташована за адресою: Україна, 04073, м. Київ, Московський пр-т, 9, БЦ "Форум Парк Плаза", корп. 4-А, офіс 502, надалі іменується "Стягувач", в особі Директора Бровко О.О., який діє на підставі повноважень, наданих Статутом, з однієї сторони, та ФИО, з другої сторони, який надалі іменується "Боржник", домовились про укладення цієї Угоди про визначення розміру зобов’язання та порядок його виконання (далі за текстом – Угода) на зазначених нижче умовах.

1.Згідно із Договором №11 від 02 лютого 2012 року, укладеним між ПАТ «Сведбанк» (правонаступник «ТАС-Комерцбанк») ТОВ "Вердикт Фінанс" є правонаступником в повному обсязі прав та обов’язків первісного кредитора за Кредитним договором № .... від ....12.2006 року, укладеним між ПАТ «Сведбанк» та ФИО.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Фінанс", разом з підписанням даної угоди зобов’язується надати Боржнику для ознайомлення «витяг договору Факторингу №11» від 02 лютого 2012 року, який укладено між ПАТ «Сведбанк» (правонаступник «ТАС-Комерцбанк») та ТОВ "Вердикт Фінанс".

2. Боржник визнає, що його прострочена заборгованість перед Стягувачем на момент укладення цієї Угоди становить .........,.. (сумма общая) гривні ... коп. Боржник зобов’язується здійснити погашення простроченої заборгованості всього в сумі ........,00 (сумма-1) гривен 00 коп., після погашення якої Стягувач не буде мати жодних претензій до Боржника.

3. Заборгованість у визначеному п. 2 Угоди розмірі підлягає сплаті у наступному порядку :

з .....2013 до .....2013, Боржник добровільно сплачує кошти в сумі .....,00 (сумма-1) гривень 00 коп., в якості простроченої заборгованості на поточний рахунок Стягувача або передає готівку уповноваженій особі на підставі доручення Стягувача.

4. За умови належного виконання Боржником умов п. 3. Угоди Стягувач не матиме жодних майнових претензій до Боржника з приводу заборгованості, що вказана в п.2 Угоди, та зобов’язання з погашення решти заборгованості вважатиметься припиненим на підставі ст. 605 Цивільного кодексу України.

5. Порушення Боржником будь-якого із зобов’язань, передбачених цією Угодою (в т.ч. прострочення хоча б одного з передбачених п. 3 платежів більше, ніж на 2-а (два робочих дня), є підставою для примусового стягнення простроченої заборгованості, вказаної у п. 2, з Боржника, а також відсотків,неустойки та інших платежів, пов’язаних з виконанням зобов’язання за Кредитним договором № ..... від ....12.2006 року. Доказом порушення Боржника є відповідна заява Стягувача надіслана на адресу Боржника. Залишок заборгованості, що підлягає примусовому стягненню, встановлюється на підставі розрахунку Стягувача, складеного з урахуванням отриманих за Угодою від Боржника платежів.

6. Сторони домовились, що права застави, обмеження та обтяження, встановлені для забезпечення погашення вказаної у п.2 заборгованості зберігаються до виконання Боржником своїх зобов’язань за п.3 цієї Угоди.

7. В день сплати грошових коштів, вказаних п. 3. Угоди, ТОВ "Вердикт Фінанс" зобов’язується забезпечити ФИО документами необхідними для зняття заборон (арештів) на відчудження об’єкту застави, накладених на користь ТОВ "Вердикт Фінанс" чи ПАТ «Сведбанк» за Кредитним договором договором № ...... від ....12.2006 року, та надати останній відповідні документи.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави. Представник Стягувача гарантує, що він має всі належні повноваження на укладення Угоди та його дії не суперечать інтересам особи, яку він представляє.

9. Ця Угода вважається укладеною після її підписання Сторонами. У випадку неналежного зарахування коштів, передбачених п.3 Угоди на банківський рахунок Стягувача, або передання їх готівкою (неповного, несвоєчасного зарахування, незалежно від причин) ця Угода автоматично припиняється у зв’язку з порушенням Боржника, обов’язки (заяви, гарантії) Стягувача за Угодою припиняються, і Стягувач зберігає право на примусове стягнення вказаної у п.2 заборгованості у суді, а також відсотків,неустойки та інших платежів, пов’язаних з виконанням зобов’язання за Кредитним договором № ...... від ....12.2006 року.

10. Сторони домовились, що у разі своєчасного виконання Боржником в повному обсязі свого обов’язку, передбаченого п.2 Договору, Боржник звільняється від обов’язку по сплаті залишку Загальної суми заборгованості у розмірі .......,.. (сумма-2) грн. ... коп.

Изначально я не согласна с общей суммой задолженности, указанной в п.2 соглашения (сумма общая). По моим подсчетам, она завышена минимум на 2 тыс. у.е., а для меня это большие деньги!

Согласно п.4 они мне "прощают" долг (ст. 605 ГКУ) на сумму разницы между общей и согласованной суммой погашения (сумма-2 = сумма общая - сумма-1). При этом, согласно ГКУ, я обязана уплатить в бюджет 15% от суммы-2 в виде налога на доходы физических лиц.

Договоренность с Вердиктом у нас была следующая: мы совместно продаем авто и суммой продажи закрываем мой долг. При этом я не доплачиваю ни копейки - все за счет покупателя.

А подписав это соглашение я обязана буду уплатить в гос.бюджет почти 40% от суммы продажи авто!!! для меня это неподъемная сумма, даже если целый год копить!!!...

Я уже сплю и вижу, как я избавилась от этой мороки: ненавижу и эту машину и все, что с ней связано...

Помогите разобраться с этим "прощенным" долгом!

Кто-то уже подписывал подобное соглашение? Как реагирует налоговая? Кому-то уже предъявляли требования по уплате подоходного от суммы прощенного долга? Ведь Вердикт обязан передать данные о нем сразу после подписания соглашения?

Link to comment
Share on other sites

Такие соглашения уже подписывались, налоговая пока не обращалась. Но еще рано. Обращаться они начнут после 30 апреля 2014 года относительно декларации. А оплатить нужно, если списание произойдет в этом году до 01 августа 2014 года.

Можете ничего не делать, если кроме машины у Вас ничего нет. Пусть это будет головной болью Вердикта.

Link to comment
Share on other sites

Такие соглашения уже подписывались, налоговая пока не обращалась. Но еще рано. Обращаться они начнут после 30 апреля 2014 года относительно декларации. А оплатить нужно, если списание произойдет в этом году до 01 августа 2014 года.

Вот меня и интересуют подобные случаи, по которым уже прошел срок подачи декларации и уплаты налога!

Сейчас налоговики так зверствуют, что для них законное основание - это подарок на блюдечке с голубой каемочкой! Даже выдумывать ничего не надо!.. Я не понаслышке знаю, что они наворачивают, лишь бы сбить наличку. Такое изобретают, что ни в какие ворота не лезет!

Лишний повод для радости давать им не хочу...

Можете ничего не делать, если кроме машины у Вас ничего нет. Пусть это будет головной болью Вердикта.

Кроме машины нет ничего, но я так хочу избавиться от этого головняка!!!

Он на мне уже больше пяти лет висит! После того как по вине навязанной банком страховой компании пропал источник погашения кредита - доход от работы машины. Я еще тогда думала с ними судиться... Предлагала им машину в обмен на справку об отсутствии задолженности еще в 2008 году - не захотели!.. А зря - потеряли бы 1-2 шт. баксов и все, а так...

Link to comment
Share on other sites

Вот меня и интересуют подобные случаи, по которым уже прошел срок подачи декларации и уплаты налога!

Сейчас налоговики так зверствуют, что для них законное основание - это подарок на блюдечке с голубой каемочкой! Даже выдумывать ничего не надо!.. Я не понаслышке знаю, что они наворачивают, лишь бы сбить наличку. Такое изобретают, что ни в какие ворота не лезет!

Лишний повод для радости давать им не хочу...

Кроме машины нет ничего, но я так хочу избавиться от этого головняка!!!

Он на мне уже больше пяти лет висит! После того как по вине навязанной банком страховой компании пропал источник погашения кредита - доход от работы машины. Я еще тогда думала с ними судиться... Предлагала им машину в обмен на справку об отсутствии задолженности еще в 2008 году - не захотели!.. А зря - потеряли бы 1-2 шт. баксов и все, а так...

Поменяйте свою психологию. Это Вы им должны деньги, а не они Вам. Пусть у них голова и болит. Вы свое предложение сделали, теперь пусть они думают.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Поменяйте свою психологию. Это Вы им должны деньги, а не они Вам. Пусть у них голова и болит. Вы свое предложение сделали, теперь пусть они думают.

Вы правы на все 100%!

Link to comment
Share on other sites

Сегодня позвонил очередной "начальник отдела по возврату проблемных активов" и после нескольких попыток запугивания и часов раздумий над моими ответами сообщил, что они согласны и готовы мне выдать справку в обмен на машину.

Предложили следующий текст:

ТОВ Вердикт, яке виступає новим кредитором по кредитним справам ПАТ "Сведбанк", згідно з договором факторингу №.... від ....., повідомляє, що позичальником ПІБ зобов'язання за кредитом та відсотками згідно кредитного договору №... від .... станом на ..03.2013 р. виконано у повному обсязі.

Как считаете, такой вариант можно подписывать?

Link to comment
Share on other sites

Полномочия Вердикта по кредитному договору полностью подтверждены?

Чтоб потом не получилось, что вы отдали машину, а завтра будете должны еще кому либо.

Банки они такие, получают только с тех, кто платит...и получают очень долго.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Полномочия Вердикта по кредитному договору полностью подтверждены?

Чтоб потом не получилось, что вы отдали машину, а завтра будете должны еще кому либо.

Банки они такие, получают только с тех, кто платит...и получают очень долго.

Да, банк мне присылал уведомление год назад и сейчас по телефону подтверждают, что все у Вердикта.

Link to comment
Share on other sites

Завтра еду оформлять доверенность на машину на Вердикт у нотариуса. В справку добавили: претензии по выполнению отсутствуют. Вроде ничего... можно подписать...

Link to comment
Share on other sites

Завтра еду оформлять доверенность на машину на Вердикт у нотариуса. В справку добавили: претензии по выполнению отсутствуют. Вроде ничего... можно подписать...

Cara, а как же "У меня ведь есть еще один кредит - вот по нему я вообще не хочу платить ни копейки и буду бороться до последнего."
Link to comment
Share on other sites

Cara, а как же "У меня ведь есть еще один кредит - вот по нему я вообще не хочу платить ни копейки и буду бороться до последнего."

Абсолютно верно!

Я и не заплатила!!! Сегодня, наконец-то, я от него избавилась!!! УРААААА!!!

Машина - мерс s500 4matic long (кто разбирается, тот поймет) изначально бралась на фирму, в работу. Но срок письма кредитной комиссии истек до поступления денег нам на р/сч. Поэтому пришлось оформлять кредит на себя, как на частное лицо, - времени не было... Взяли под залог авто 55 700 у.е. по курсу 5,075, т.е. 282 670 грн. под 16% как потребительский кредит 29.12.2006 г. А через полгода работы (доходы от машины полностью покрывали ежемесячные платежи) произошел страховой случай - машину затопило. Кто знаком с такими машинами, тому сразу станет ясно, что это просто неликвид - у нее затопило электронику... Подали заяву в навязанную банком страховую (по полному каско заплатили им после оформления кредита 26 с лишним тыс. грн.), а та отказалась платить! Я раз пять ездила в гидрометцентр за справкой: то им формулировка не нравилась, то данные не точные, то район затопления далеко от указанных станций и т.д. и т.п.! Мы же пока попытались за свой счет сделать хоть что-то... Естественно, не на фирменной сто... блоки б.у... со временем начали сыпаться и другие... По нашей экспертизе страховая обязана была выплатить нам немного меньше суммы нашей оплаты, т.е. они бы все равно остались в прибыли. Но нет! Они отказали! Я начала писать в держфинпослуг, в общество защиты прав потребителей... В итоге, спустя 11 месяцев после затопления я получила от них какие-то жалкие 13 тыс. грн., которых не хватило бы и на половину тех ремонтных работ, которые мы уже произвели к тому времени. В банк на них жаловалась (ТАС банк и Страховая Группа ТАС), а там развели руками - решайте, мол, сами... Собиралась с ними судиться, писала в Ассоциацию страхователей Украины...

И тут я узнаю, что беременна - нервничать нельзя, забиваю на все, продолжаем, как и раньше, выплачивать кредит в полном объеме... А тут - кризис 2008! Бешеный скачек курса, машина после страхового случая восстановлению не подлежит и не работает как прежде, дохода не приносит. Выплачивать становится все тяжелее... Родился ребенок, потом снова беременная - нервничать совсем нельзя... Платим нерегулярно... Обращаемся в банк с просьбой забрать машину и закрыть кредит (усно, правда... - вот и первая наша ошибка!)... Последний платеж в июле 2010 г. и больше денег на эту ...ную машину нет!...

После долгих раздумий и оценки машины, поиска покупателей, банк решает, что он не хочет терять 1-2 тыс. у.е. и не предпринимает попыток реализовать авто. Просто периодически звонят, пишут... В ноябре 2011 присылают требование, в котором тело кредита 230 с лишним тыс. грн. А в феврале 2012 г. уведомление о смене кредитора на Вердикт.

И вот тут пошла жара: звонки, звонки... и угрозы, и запугивания... было всякое...

Но я стояла на своем: банк не захотел помогать со страховой, чтобы сразу отремонтировать машину и вернуть ее в дело (тогда бы не исчез источник погашения), не захотел и забрать ее, когда она еще покрывала сумму задолженности (почти), вот и делайте теперь, что хотите - платить НЕ БУДУ! Хотите - забирайте машину, хотите - подавайте в суд... на мне никакого другого имущества нет, я многодетная мама, без работы, так что взять с меня, кроме этой чудо-машины, НЕЧЕГО! Так они сменили несколько общавшихся со мной человек, пока в конце прошлого года не согласились таки забрать машину. Вот только формулировка "прощенный долг" меня не устроила: общую сумму мне предьявили в 395,5 тыс. грн., покупателя нашли на 111 тыс. грн., а с суммы "прощенного долга" в 285 тыс. грн. (я все округляю для удобства) я должна была заплатить в налоговую 43 тыс. грн!!!... При этом, тело кредита с 02.11.2011 г. на 02.02.2012 г. с 230 тыс. грн. выросло до 245 тыс. грн. - это как понимать? при стабильном курсе в 7,97-7,99 грн.!...

Зато теперь я полностью свободный от кредитов человек! Правда и от машин тоже, но о мерсе я не жалею ни капельки!!!

Видели бы Вы лицо сотрудника Вердикта, который приехал его сегодня забирать с эвакуатором после подписания мной доверенности на продажу машины!!! Если бы не их методы, я бы его даже пожалела!!!

Так что я с полной уверенностью могу заявить: я им ничего не заплатила и ничего им больше не должна!!! А ту рухлядь, которую они забрали с надеждой заработать на ее продаже, мне не жалко ни капельки!!! Считаю, что за эти годы, мы кредит погасили полностью, если пересчитать его по курсу выдачи, даже с процентами. А сколько своих личных денег вложили в этого крокодила!.. и не сосчитать... Были бы нормальные люди в Их страховой, машинка бы работала, мы бы зарабатывали и на них и на себя, а так...

Все! Это их проблемы!

А я (УРААА!!!) свободный человек!!!

Так что всем удачи в борьбе за свои права! Нужна будет помощь - обращайтесь - чем смогу, помогу! Благо, опыта общения с коллекторами, у меня уже хватает! :)

Link to comment
Share on other sites

Я канеш "дико извиняюсь", (как абычна), но расскажите, пожалуйста, КАКИМ образом ентот самый "мерс s500 4matic long" может зарабатывать? (неушто в такси? или свадьбы развозит? ;-)

То, шо на его содержание денюх идет немеряно я не сомневаюсь. И то, шо типо держут такое чиста для "представительских" понтов фирмы - я тож понимаю.

Но если у фирмы нет денюх, нафига ей понты?

И если нет подземного паркинга или капитального гаража, то хватит и ланоса, шоб его на стоянках троещинских топить. ;-)

Link to comment
Share on other sites

Я канеш "дико извиняюсь", (как абычна), но расскажите, пожалуйста, КАКИМ образом ентот самый "мерс s500 4matic long" может зарабатывать? (неушто в такси? или свадьбы развозит? ;-)

То, шо на его содержание денюх идет немеряно я не сомневаюсь. И то, шо типо держут такое чиста для "представительских" понтов фирмы - я тож понимаю.

Но если у фирмы нет денюх, нафига ей понты?

И если нет подземного паркинга или капитального гаража, то хватит и ланоса, шоб его на стоянках троещинских топить. ;-)

Насколько Вы помните, с 2004-2005 гг. в Киев толпами повалили "бизнесмены из Донецка" и иже с ними. Вот для них и бралась машина: надо же им было на чем-то кататься по Киеву, не на такси ведь!.. А тут есть машина, представительский класс, с водителем, который раньше работал в этой же сфере и насобирал себе постоянных заказчиков... Ну и на свадьбы тоже предлагали...

Стоял он, как Вы правильно заметили, на подземном паркинге или охраняемой стоянке фирмы. Вот только в тот день водитель его не вернул и затопило его на Лесном ночью с 1 на 2 июня 2007 - тогда на Черниговской даже автобусы плавали... Квестеры должны помнить ту ночь - у нас тогда как раз игра была, КГБ...

А понты нужны были для раскрутки другой, собственной фирмы, для чего мерс и использовали после страх. случая... Ну и для нас с детишками тоже поработал - мы на нем к родне в ближнее зарубежье катались. Повышенный комфорт в дальней дороге - это самое оно!...

Link to comment
Share on other sites

Мда, так я и думала: следующий шаг - кредит на сумку Луи Виттон http://www.banki.ua/news/bankpress/?id=229517

(А че, тоже представительски, можно её потом "в аренду" сдавать...)

Да! До такого я еще не дожилась... :)

Но знаю точно: больше я ни на какие уговоры не поведусь! Пусть эти идейные вдохновители, забившие мозги моему руководству, оформляют кредиты на себя, тем более - такие!..

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Абсолютно верно!

Я и не заплатила!!! Сегодня, наконец-то, я от него избавилась!!! УРААААА!!!

Ваши слова да Сведбанку в уши. Как я понимаю договор факторинга Вы не видели и даже не представляете,что там прописано и кто что кому переуступил. Например по аналогии факторинга ОТПбанка-ОТПфакторинг имеет право требования в пользу ОТП, а насчёт всех переходных прав в договорах там ничего не говоритса,лично я не встречал. Что уступил Сведбанк Вердикту это есть большая загадка. B)

Где Ваш кредитный договор, Вы расторгли кр. отношения ?

Здаётса мне,что произошла обычная добровольная реализация.

P.S. Вердикт - коллекторы, а как известно коллекторы реально всегда имели только представительские интересы, это я так, к слову.

Link to comment
Share on other sites

Ваши слова да Сведбанку в уши. Как я понимаю договор факторинга Вы не видели и даже не представляете,что там прописано и кто что кому переуступил. Например по аналогии факторинга ОТПбанка-ОТПфакторинг имеет право требования в пользу ОТП, а насчёт всех переходных прав в договорах там ничего не говоритса,лично я не встречал. Что уступил Сведбанк Вердикту это есть большая загадка. B)

Где Ваш кредитный договор, Вы расторгли кр. отношения ?

Здаётса мне,что произошла обычная добровольная реализация.

P.S. Вердикт - коллекторы, а как известно коллекторы реально всегда имели только представительские интересы, это я так, к слову.

Поскольку Сведбанк уходит с Украинского рынка розничных услуг (если не вообще из Украины), он распродает все свои розничные активы. Он уже полностью закрыл кассовое обслуживание и даже погашение кредитов происходит через другие банки.

А с Вердиктом мы заключили полюбовное соглашение (устное): они выдают мне справку об отсутствии задолженности, а я им отдаю машину, которая мне и так не нужна...

Как по мне - оптимальный вариант!

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

А с Вердиктом мы заключили полюбовное соглашение (устное): они выдают мне справку об отсутствии задолженности, а я им отдаю машину, которая мне и так не нужна...

Как по мне - оптимальный вариант!

Задолженности перед кем, перед Банком или перед Вердиктом? Какое отношение Вердикт имеет к вашим с банком отношение? Есть договор факторинга,уступки,цессии ? Кто у кого что покупал (Вердикт-банк)?

Почему устное соглашение?

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Поскольку Сведбанк уходит с Украинского рынка розничных услуг (если не вообще из Украины), он распродает все свои розничные активы. Он уже полностью закрыл кассовое обслуживание и даже погашение кредитов происходит через другие банки.

Это не аргумент. Уйдёт с рынка-оставит правоприемника.

Не хочу Вас огорчать,но Вас развели на ровном месте.

Link to comment
Share on other sites

Задолженности перед кем, перед Банком или перед Вердиктом? Какое отношение Вердикт имеет к вашим с банком отношение? Есть договор факторинга,уступки,цессии ? Кто у кого что покупал (Вердикт-банк)?

Почему устное соглашение?

У меня на руках: 1. письма банка о переуступке права требования по кредиту и залогодержателя по авто со Сведбанка на Вердикт. 2. требование Вердикта погасить долг по кредиту. 3. вытяг из договора факторинга с указанием предмета договора и конкретно моих данных по кредиту и залоговому авто. 4. Справка об отсутствии претензий по выполненному в полном объеме кредитному договору (см. вложение).

Этого не достаточно?

А устное, потому что письменно, кроме доверенности на авто я ничего не подписывала.

По поводу Сведбанка - покопайтесь в инете и сами все увидите: шведы итак уже попали на 1.5 млрд. у.е....

post-12539-1363346349_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

У меня на руках: 1. письма банка о переуступке права требования по кредиту и залогодержателя по авто со Сведбанка на Вердикт. 2. требование Вердикта погасить долг по кредиту. 3. вытяг из договора факторинга с указанием предмета договора и конкретно моих данных по кредиту и залоговому авто. 4. Справка об отсутствии претензий по выполненному в полном объеме кредитному договору (см. вложение).

Этого не достаточно?

А устное, потому что письменно, кроме доверенности на авто я ничего не подписывала.

По поводу Сведбанка - покопайтесь в инете и сами все увидите: шведы итак уже попали на 1.5 млрд. у.е....

1. письма или договор?

2.-----------------

3.что в предмете договора конкретно прописано?

4.Справка ниочём.

Что конкретно в договоре о переуступке права требования, о чём стороны договорились?

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

А устное, потому что письменно, кроме доверенности на авто я ничего не подписывала.

По поводу Сведбанка - покопайтесь в инете и сами все увидите: шведы итак уже попали на 1.5 млрд. у.е....

А больше ничего и не надо. вы даёте доверенность, авто реализуют, потом по кредитному договору насчитают разницу от суммы долга и суммы реализации и обратятса за взысканием суммы долга по кредитному договору. Причём обращатса будет либо сам банк либо его правоприемник.

Проблемы банка в данном случае никоим образом не влияют на ваши отношения.

Link to comment
Share on other sites

А больше ничего и не надо. вы даёте доверенность, авто реализуют, потом по кредитному договору насчитают разницу от суммы долга и суммы реализации и обратятса за взысканием суммы долга по кредитному договору. Причём обращатса будет либо сам банк либо его правоприемник.

Проблемы банка в данном случае никоим образом не влияют на ваши отношения.

Банку я отправила заявление с просьбой о выдаче мне справки об отсутствии задолженности. Должны дать ответ в тридцатидневный срок. По телефону подтверждают, что мои счета закрыты, а кредит передан Вердикту (я об этом писала ранее).

вытяг из договора факторинга:

post-12539-1363349139_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

А если следовать вашей логике, то и предидущая моя сделка тоже гроша ломаного не стоит?

Вот справка:

если следовать логике, то то да ваша справка ни чего не значит перед Укрсиббанком.....

объясняю:

вы заключили кредитный договор с УКсиббанком,

УКрсиб продал другому лицу(не важно особо кому), право требования вашего долга , а это означает, что с вас могут по договору уступки требовать только ту часть долга которая была уступлена...

но договор продолжает ваш в первоначальном виде действовать, его ни кто не разорвал или не прекратил......

поэтому если укрсиббанк захочет то он насчитает вам % и штрафы за время с уступки и снова может продать коллекторам.....

вот получите такое же письмо с укрсиббанком, тогда можете спать и радоваться.....

у одного человека ипотека, договор с Уксиббанком, его продали (ну чтоб не выдумывать 3 коллекторам по очереди) последний был кей колекшен......

ипотеку продал с согласия банка, долги простили, и УКссиббанк выдал ему письмо о том что договор прекращен идите платите налоги....

НО ему до сих пор звонят коллекторы и я не удивляюсь если скоро на него они подадут в суд.....

......................... Відповідно до п.1 ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Це́ссія (лат. cessiō - уступка, передача)- це уступка прав вимоги або іншого майна, права власності на яке підтверджено певними документами (титулом).

Заміна сторони у договорі - це перехід до іншої особи на підставі закону, договору або іншого нормативного акту як прав так і обов'язків за договором. При заміні сторони у договорі відбувається правонаступництво прав та обов'язків за договором.

Поняття зміна сторони в договорі (правонаступництво) та поняття відступлення права вимоги (передача права за правочином) є суто різними за своїм правовим змістом.

Так, при зміні сторони у договорі права та обов'язки за договором переходять до особи яка є правонаступником, при цьому дія договору продовжується, але з участю іншої особи.

При відступлені права вимоги кредитор може відступити лише ті права та у тих обсягах, які має на час передачі вимоги та які визначені між ним та іншою особою, яка ці права приймає у окремому договорі, при цьому первинний договір продовжує діяти з участю тих самих осіб, які його уклали, оскільки обов'язки за первинним договором до іншої особи не переходять.

...............................................................................

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...