Привлечение независимого банковского сотрудника со стороны


Recommended Posts

Каким образом и в качестве кого можно привлечь для дачи пояснений и разъяснений в судебном заседании независимого банковского работника? Как бы для дачи профессиональной специальной консультации по поводу некоторых банковских процедур... 

 

Просто как бы судьи не сильно понимают в банковской сфере... Юристы Привата рассказывают сказки и своё мировозрение в этом... Мы тоже не всегда в состоянии это приподнести правильно... Для судьи получается как бы наше слово против слова банка, но истину он не знает... Вот и возникла идея привлечь для некоторых разъяснений просто независимого банковского сотрудника со стороны из любого другого банка для разъяснения некоторых банковских операций... Тем самым доказав, то что Приват нарушает определённые нормы в банковской сфере... Ему то судья должен поверить...

 

Может быть кто-то уже это осуществил, то поделитесь опытом...

Link to comment
Share on other sites

Каким образом и в качестве кого можно привлечь для дачи пояснений и разъяснений в судебном заседании независимого банковского работника? Как бы для дачи профессиональной специальной консультации по поводу некоторых банковских процедур... 

 

Просто как бы судьи не сильно понимают в банковской сфере... Юристы Привата рассказывают сказки и своё мировозрение в этом... Мы тоже не всегда в состоянии это приподнести правильно... Для судьи получается как бы наше слово против слова банка, но истину он не знает... Вот и возникла идея привлечь для некоторых разъяснений просто независимого банковского сотрудника со стороны из любого другого банка для разъяснения некоторых банковских операций... Тем самым доказав, то что Приват нарушает определённые нормы в банковской сфере... Ему то судья должен поверить...

 

Может быть кто-то уже это осуществил, то поделитесь опытом...

Стаття 54 ЦПК. Спеціаліст
1. Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.
2. Спеціаліст може бути залучений до участі у цивільному процесі за ухвалою суду для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта.
3. Спеціаліст зобов'язаний з'явитися за викликом суду, відповідати на задані судом питання, давати усні консультації та письмові роз'яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, у разі потреби надавати суду технічну допомогу.
4. Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань.
5. Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.
Сам правда не использовал и в процессах не сталкивался. Раньше была практика привлечения специалистов, но уже лет 10-12 как суды предпочитают экспертов.
Link to comment
Share on other sites

Я эту статью конечно знаю... Это немного не о том статья... Это о том когда требуется привлечение специалиста для проведения каких-то действий... Например фотографа, чертёжника... или полиграфа, для проведения процессуальных действий...

 

В том то и дело, что не эксперта, и не просто обладающего специальными знаниями, а работающего в этой сфере много лет, практика так сказать...

 

А почему никто не пробоет, что-то таким образом разъяснить сейчас суду... Зачем эксперт, эдесь эксперт ненужен... чего тут экспертировать...

Link to comment
Share on other sites

1. Спеціаліст - це фізична особа, яка надає допомогу суду під час вчинення певних процесуальних дій, що потребують спеціальних знань або навичок.

На відміну від експерта, спеціаліст не складає письмового висновку і його дії не є засобом доказування у справі. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта.

2. Спеціаліст залучається до участі у цивільному процесі за ухвалою суду. Спеціаліст може бути залучений під час попереднього судового розгляду або під час судового розгляду. Кандидатура спеціаліста може бути надана особами, які беруть участь у справі, або визначена судом самостійно.

Наявність спеціальних знань або навичок в особи, яка залучається до участі у справі як спеціаліст, підтверджується відповідним дипломом.

Спеціаліст повинен бути об'єктивний та неупереджений. Відповідно до ст. 22 ЦПК спеціалісту може бути заявлено відвід (див. коментар до ст. 22 ЦПК).

3. Мета участі спеціаліста в цивільному процесі - надання безпосередньої технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій. До такої належить фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо. Під час дослідження доказів суд, залучивши спеціаліста до участі у справі, може скористатися його усними консультаціями або письмовими роз'ясненнями (висновками) для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо).

Оскільки завданням спеціаліста є сприяння суду та особам, які беруть участь у справі, в дослідженні доказів і допомога спеціаліста технічного характеру не замінює висновку експерта, то в разі якщо за результатами консультації чи роз'яснень спеціаліста виникнуть обставини, які потребуватимуть дослідження або оцінки, суд може запропонувати сторонам надати докази або заявити клопотання про призначення експертизи.

4. Спеціаліст зобов'язаний з'явитися за викликом суду, відповідати на задані судом питання, давати усні консультації та письмові роз'яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, у разі потреби надавати суду технічну допомогу.

Спеціаліст не несе відповідальності за свої дії в процесі, зокрема за завідомо неправильні відповіді, консультації або роз'яснення, оскільки такої відповідальності законом не передбачено.

5. З огляду на те, що суд є фахівцем у галузі права, допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань, тобто питань, пов'язаних із пошуком та застосуванням норм права. Однак, на наш погляд, з урахуванням сучасних тенденцій до збільшення кількості та складності нормативних актів суд може потребувати такої допомоги зі сторони відповідних спеціалістів.

Висновки спеціалістів з правових питань (наприклад, вчених з відповідної галузі права або наукових установ) можуть мати значення для правильного тлумачення неоднозначних норм права.

На даний час такі висновки часто приєднуються до справи як письмові докази. Однак таку практику не можна вважати правильною, оскільки такий висновок не містить фактичних даних, а стосується лише правової кваліфікації вже встановлених судом обставин, а отже, і не може вважатися доказом.

6. Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у цивільному процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.

Link to comment
Share on other sites

Просто общаясь со множеством своих знакомых банковских сотрудников и рассказывая о приватовских приколах в банковской сфере, мне все как один говорили, что это не так, а должно быть так, тем самым указывая на определённые грубые нарушения... конечно же они как профессионалы были возмущены таким ведением дел и непрофессионализмом в банковской сфере... 

 

Но как сделать так, чтобы они смогли это разъяснить судье в ходе судебного разбирательства... Просто устно, экспертировать там нечего... Просто поделиться своими специальными знаниями...

 

Даже незнаю... может кто пробовал... Может в качестве свидетеля... 

Link to comment
Share on other sites

Не усложняй.

Сделай типа запрос в аудиторскую фирму и принеси в суд заключение.

Это проще, и к делу можно приложить...И ухвалы суда не нужно.

Если банк будет не согласен - на экспертизу.

В любом случае, это просто ступенька к экспертному заключению...Если оно нужно,... и ты не сумеешь на пальцах обьяснить судье что 2х2=4 а не 6 или 7,40 :)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 и ты не сумеешь на пальцах обьяснить судье что 2х2=4 а не 6 или 7,40  :)

 

Ну 7,40 можно ещё и станцевать, а не только на пальцах объяснять...  :)

Link to comment
Share on other sites

Не усложняй.

Сделай типа запрос в аудиторскую фирму и принеси в суд заключение.

Это проще, и к делу можно приложить...И ухвалы суда не нужно.

Если банк будет не согласен - на экспертизу.

 

Вы думаете это проще... А аудиторская фирма мне бесплатно всё вот так и распишет заключение... Но вот вопрос, заключение о чём... Ведь не известно какие возникнут вопросы или будут подняты в ходе судебного разбирательства...

 

А экспертиза чего? Экспертиза тоже бесплатная... Это я то усложняю...

Link to comment
Share on other sites

Да и к тому же аудиторы, это больше специалисты в бухгалтерии, а не в банковской сфере...

Link to comment
Share on other sites

Да и к тому же аудиторы, это больше специалисты в бухгалтерии, а не в банковской сфере...

 

Это две совершенно разные профессии...

 

1. Учёт и аудит...

2. Финансы и кредит...

Link to comment
Share on other sites

Да и к тому же аудиторы, это больше специалисты в бухгалтерии, а не в банковской сфере...

Когда-то похожий вопрос поднимался на форуме, но вроде как сошлись на том, что лучше всего привлекать третьим лицом НБУ. Как-то так.

Link to comment
Share on other sites

НБУ привлекать не надо, только вредят.

 

Борьба это затраты и никуда не денешься.

 

Правильно будет сделать заключение эксперта, для предварительного мотивирования ходатайства о назначении судебно-экономической экспертизы.

 

Позицию надо обосновывать нормативкой, авторитета искать не надо. 

Link to comment
Share on other sites

НБУ привлекать не надо, только вредят.

 

Борьба это затраты и никуда не денешься.

 

Правильно будет сделать заключение эксперта, для предварительного мотивирования ходатайства о назначении судебно-экономической экспертизы.

 

Позицию надо обосновывать нормативкой, авторитета искать не надо. 

Вот и я про то.

Практика - великое дело :)

Link to comment
Share on other sites

Когда-то похожий вопрос поднимался на форуме, но вроде как сошлись на том, что лучше всего привлекать третьим лицом НБУ. Как-то так.

 

Да в том, то и дело... Зачем привлекать кого-то... Это всё лишнее, затратное, громоздкое... Третьи лица, эксперты... Зачем они... Как можно просто выслушать в суде независимого такого же самого сотрудника со стороны, просто в виде личного мнения, не в виде доказательной базы... Просто для информирования из лагеря врага так сказать о нюансах профессии... Чтобы небыло возможности у позывача безпросветно врать в суде о специальных знаниях... Или только его слово получается истинно в данном случае и является последней инстанцией, а в ответ никто ничего и не ответит...

Link to comment
Share on other sites

НБУ привлекать не надо, только вредят.

 

Борьба это затраты и никуда не денешься.

 

Правильно будет сделать заключение эксперта, для предварительного мотивирования ходатайства о назначении судебно-экономической экспертизы.

 

Позицию надо обосновывать нормативкой, авторитета искать не надо. 

 

По поводу НБУ согласен, ни к чему это...

 

Затраты должны быть соизмеримыми... Если миллионное дело, то понятно, а если вопрос например в 10 тысячах, то надо заказать экспертизу за 6-8 тысяч... Вы пробовали в данном случае сами убедить своего клиента, что это борьба и, что затраты оправдавны... или просто мне эти истины говорите сейчас для красного словца...

 

Господи... Вначале предварительное заключение эксперта, а потом ещё и назначение экспертизы... А Обеликс ещё говорил, что это я усложняю...

 

Естественно нормативкой, но кто лучше знает и может обосновать эту нормативку лучше, чем банковский работник, который каждый день ею пользуется на практике, в отличие от таких же самых приватовких специалистов... Против гончих надо ставить гончих или борзых, а не лягавых...

Link to comment
Share on other sites

Вот и я про то.

Практика - великое дело :)

 

Вот и я о том же... Практика есть?

Link to comment
Share on other sites

подавания альтернативных расчетов задолженности - есть.

привлечения сторонних спецов - нет...но только потому, что после предоставления нормативки и расчетов, у судьи были вопросы только к банку.

так что было без надобности.

ЗЫ - тянуть какогото чела, чтоб на пальцах обьяснял судье основы банковского дела - нафиг нужно.

Нарисуй сам что нужно, шлепни печать и тащи в суд :)

Link to comment
Share on other sites

По поводу НБУ согласен, ни к чему это...

 

Затраты должны быть соизмеримыми... Если миллионное дело, то понятно, а если вопрос например в 10 тысячах, то надо заказать экспертизу за 6-8 тысяч... Вы пробовали в данном случае сами убедить своего клиента, что это борьба и, что затраты оправдавны... или просто мне эти истины говорите сейчас для красного словца...

 

Господи... Вначале предварительное заключение эксперта, а потом ещё и назначение экспертизы... А Обеликс ещё говорил, что это я усложняю...

 

Естественно нормативкой, но кто лучше знает и может обосновать эту нормативку лучше, чем банковский работник, который каждый день ею пользуется на практике, в отличие от таких же самых приватовких специалистов... Против гончих надо ставить гончих или борзых, а не лягавых...

Да пробовал и убеждал, более того, - сам проходил.

По делу: если вопрос стоит в 10 тысячах, я бы обезопасил движимое имущество клиента и пусть получают свои решения...

Предварительно заключение, - не панацея, разговор велся о принципиальных вещах. Любая экспертиза платная, у кого-то дороже, у кого-то дешевле.

Если есть уверенность (?) что с выигранной экспертизой выиграете дело, - пусть клиент ищет деньги на ее проведение. Где хочет, пусть там и ищет.

 

Недействительность не пропускают апелляции сейчас. Просто не пропускают под любым предлогом. И у них нет сложностей с обоснованиями, поскольку жалобы на их решения и определения никто не допускает в кассацию. Пока так.

Но Вы это знаете.

 

Процессуально нет реальной возможности притащить кого-то еще в процесс кроме специалиста и/или эксперта. Что касается выкладки узкоспециального предмета (банковское дело), то обращайтесь, поможем.

Надо уметь объяснить судье простыми категориями за 10 мин сложные (новые для него) вещи, для этого нужно оперировать простыми категориями.

Вот мы именно для этого и нужны.

(пишите в личку, что есть - поделюсь).

Link to comment
Share on other sites

Прочитал всю тему и совсем не понял зачем нужно кого то привлекать ? К какому месту приклеить экспертную оценку, а главное о чём? Если скучно в процессе и захотелось поболтать или просто просвятить головуючого то тогда наверное можно,а вообщето банки существуют и осуществляют(??? - ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ !!!) свою деятельность согласно НПА действующим в Украине (было бы так, процентов на 70 тем на этом форуме не было бы). "Вот и вся рыфмэтика", как говаривал один одессит  :)

Link to comment
Share on other sites

подавания альтернативных расчетов задолженности - есть.

Этого я вообще никогда не практиковал... У меня даже однажды возник серьёзный спор по этому вопросу с коллегой о целесобразности такого расчёта... Вот если бы вообще небыло ни одной зацепки, то тогда может быть и попробовал бы... 

 

привлечения сторонних спецов - нет...но только потому, что после предоставления нормативки и расчетов, у судьи были вопросы только к банку.

так что было без надобности.

А может и зря, что мы их не привлекаем...

 

ЗЫ - тянуть какогото чела, чтоб на пальцах обьяснял судье основы банковского дела - нафиг нужно.

Ну так а как по другому, пусть судья познаёт основы банковского дела из уст дилетантов банковских...

 

Нарисуй сам что нужно, шлепни печать и тащи в суд :)

Какую печать? Свою? 

Link to comment
Share on other sites

Прочитал всю тему и совсем не понял зачем нужно кого то привлекать ? 

Ну а как же диспозитивность сторон... Со стороны позывача говорит специалист, а со стороны ответчика ответчика кто... никто... 

 

К какому месту приклеить экспертную оценку, а главное о чём?

А вот в этом я с Вами полностью согласен... Я тоже не понимаю о чём здесь советуют заказывать дорогостоящую экспертизу... О чём? Пусть мне ответят... Может я чего непонимаю...

 

Если скучно в процессе и захотелось поболтать или просто просвятить головуючого то тогда наверное можно

Ну вообще-то для того и суд...

 

,а вообщето банки существуют и осуществляют свою деятельность согласно НПА действующим в Украине. 

Так в том то и дело, что некоторые банки этого не знают... ну и судьи тоже не специалисты в этом... И кому судья охотнее поверит...

Link to comment
Share on other sites

Да пробовал и убеждал, более того, - сам проходил.

То есть люди согласны для того, чтобы отбить 10 т. грн. потратить 15 т. грн. Жаль мне так не везёт с клиентами... Где Вы их находите подскажите...

 

По делу: если вопрос стоит в 10 тысячах, я бы обезопасил движимое имущество клиента и пусть получают свои решения...

Ради 10 тысяч обезопасивать... Это ещё смешнее... Каким образом Вы предлагаете это делать... Ради 10-ки лишиться всего имущества, да ещё и заплатить за это кучу денег, зато обезопасить... Для этого надо ОЧЕНЬ СИЛЬНО верить людям, а если у человека нет таких людей, да хоть бы и были...

 

Предварительно заключение, - не панацея, разговор велся о принципиальных вещах. Любая экспертиза платная, у кого-то дороже, у кого-то дешевле.

Ну и зачем она нужна и о чём она нужна... Если на этом этапе проще обойтись просто разъяснениями... Ну да платная, а зачем она нужна... Это вопрос соизмеримости затрат и необходимости...

 

Если есть уверенность (?) что с выигранной экспертизой выиграете дело, - пусть клиент ищет деньги на ее проведение. Где хочет, пусть там и ищет.

Вы ещё скажите чтобы эксперт дал гарантии, как у меня многие спрашивают, а какие гарантии... А теперь взвращаясь к первому, как его в этом убедить искать где хочет на экспертизу если он даже мне жмёт их и считает каждую копейку...

 

Недействительность не пропускают апелляции сейчас. Просто не пропускают под любым предлогом. И у них нет сложностей с обоснованиями, поскольку жалобы на их решения и определения никто не допускает в кассацию. Пока так.

Но Вы это знаете.

Да в курсе конечно... Но ведь я не о недействительности, а о более прозаических вещах...

 

Процессуально нет реальной возможности притащить кого-то еще в процесс кроме специалиста и/или эксперта. 

Ну а под специалиста как это подвести...

Ну ещё процессуально можно, свидетеля или представителя притащить... Как вариант... 

 

Что касается выкладки узкоспециального предмета (банковское дело), то обращайтесь, поможем.

Надо уметь объяснить судье простыми категориями за 10 мин сложные (новые для него) вещи, для этого нужно оперировать простыми категориями.

Вот мы именно для этого и нужны.

(пишите в личку, что есть - поделюсь).

А вот за это спасибо... Буду признателен, а то у меня никак простыми категориями не получается... Вот подготовил пояснення, но оно у меня получилось на 20 страниц...

Link to comment
Share on other sites

 

Прочитал всю тему и совсем не понял зачем нужно кого то привлекать ? К какому месту приклеить экспертную оценку, а главное о чём? Если скучно в процессе и захотелось поболтать или просто просвятить головуючого то тогда наверное можно,а вообщето банки существуют и осуществляют(??? - ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ !!!) свою деятельность согласно НПА действующим в Украине (было бы так, процентов на 70 тем на этом форуме не было бы). "Вот и вся рыфмэтика", как говаривал один одессит  :)

 

 

Вот именно!!!

Link to comment
Share on other sites

Мозги нужно включать , а не собачьи бега устраивать.... :)

Ну у нас судебные заседания сродни бегам, ставки можно делать... Вот и хотим мозги им включить...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show