Решение 1ой инстанции против ОТП банка


Recommended Posts

Предлагаю к обсуждению решение первой инстанции против ОТП банка про визнання кредитного договору та договору іпотеки з ОТП недійсними. Сильные - слабые стороны решения. Интересует мнение достойного сообщества


http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41444833


Link to comment
Share on other sites

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Доводи апеляційної скарги про необхідність відмови у задоволенні позову узв,язку з пропуском строк позовної давності колегія суддів не бере до ваги та тому задовільняє апеляційну скаргу? )

Link to comment
Share on other sites

Висновки судової економічної експертизи № 1/14 від 07.07.2014 року, викладені у відповідях на 3 та 6 питання, про те, що «документальне оформлення операцій з видачі банком кредиту ОСОБА_1 у швейцарських франках на її поточний рахунок чи/або видачу з каси ЗАТ «ОТП Банк» документально та нормативно не підтверджується» колегія суддів не бере до уваги? )

Link to comment
Share on other sites

Та меморіальний ордер банку №3 від 25.09.2007 року про перерахування 815000 грн шановна колегія не бере до уваги. А меморіальні ордери 1 та 2, на які посилається шановна колегія, відсутні в справі

Link to comment
Share on other sites

Висновки судової економічної експертизи № 1/14 від 07.07.2014 року, викладені у відповідях на 3 та 6 питання, про те, що «документальне оформлення операцій з видачі банком кредиту ОСОБА_1 у швейцарських франках на її поточний рахунок чи/або видачу з каси ЗАТ «ОТП Банк» документально та нормативно не підтверджується» колегія суддів не бере до уваги? )

 

Та меморіальний ордер банку №3 від 25.09.2007 року про перерахування 815000 грн шановна колегія не бере до уваги. А меморіальні ордери 1 та 2, на які посилається шановна колегія, відсутні в справі

 

 Меня не удивляет, то же самое я прошла с Авалем. У нас фемида слепая и глухая, когда ей выгодно, но зато с буйной, порой не здоровой фантазией. Я думаю ей пора башку рубить, все равно она у нее только для того, что бы кушать.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Имеется точно такой же "шедевр", только с банком "Креди Агриколь", - ордеров, подтверждающих перечисление кредитных средств на текущий счет нет, есть только с 2233 на транзитник 2909, зато "судом встановлено, що кредитні кошти перераховано на поточний рахунок позичальника"...

 

Сижу, чищу-смазываю люстратор...

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Вітаю! Рішення апеляційного суду є проплаченим. Це одразу вбачається з його тексту. Так, судом зазначено: 

В додатку № 1 до висновку експерта №1/14 експертом здійснено розрахунок ануїтетних платежів Позичальника, відповідно до якого в разі сплати Позичальником щомісячного ануїтетного платежу, розмір якого за договором становить 1724,46 швейцарських франків. Позичальник за весь термін кредитування (240 місяців), сплатить банку на 10779,64 швейцарських франків більше.

Тобто розмір ануїтетного платежу, який вказаний у кредитному договорі та який приймає експерт для розрахунку погашення кредиту співпадає та становить 1724,46 швейцарських франків, але розподіл цієї суми на погашення суми платежу за основній період та суми погашення процентів за користування кредитом, вказана у додатку № 1 до висновку експерта №1/14 та графіку платежів, який узгоджений між ОСОБА_1 та банком, відрізняється.

При цьому, у графіку платежів до кредитного договору, який укладений між ОСОБА_1 та банком, сторони узгодили саме такий розмір ануїтетного платежу.   

Отже, звідси слідує, що експерт здійснюючи розрахунки платежів, які встановлені банком, встановив фактично,що реальна процентна ставка і абсолютне значення подорожчання кредиту не відповідають тим цифровим значенням, які викладені банком в графіку погашення кредиту та є заниженими від тих цифрових показників, які фактично сплачує Позичальник. А це є належними доказами обману оскільки, згідно з правилами ЗУ "Про захист прав споживачів", зокрема:

 

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію

1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

 

Стаття 21. Порушення прав споживачів

1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:

1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право споживача на свободу вибору продукції;

2) при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення;

5) будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом) обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію;

7) ціну продукції визначено неналежним чином;

 

Згідно зі ст.19 вказаного Закону, а саме:

1. Нечесна підприємницька практика забороняється.

Нечесна підприємницька практика включає:

1) вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв недобросовісної конкуренції;

2) будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною.

2. Якщо підприємницька практика спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, така практика вводить в оману стосовно:

1) основних характеристик продукції, таких як: її наявність, переваги, небезпека, склад, методи використання, гарантійне обслуговування, метод і дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікувані результати споживання чи результати та основні характеристики тестів або перевірок товару;

3) ціни або способу розрахунку ціни чи наявності знижок або інших цінових переваг;

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

3. Забороняються як такі, що вводять в оману:

1) пропонування для реалізації продукції за визначеною ціною, якщо існують підстави вважати, що продавець або виконавець не зможе надати таку продукцію за такою ціною або у таких обсягах, що можна передбачити з огляду на пропоновану ціну та характеристики продукції;

Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, не є вичерпним.

6. Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

За налогією, ознаки омани перекликаються зі ст.190 КК України "шахрайство", а саме:

Обман - повідомлення неправдивих відомостей (дія) або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Зловживання довірою - це вид обману, що полягає у використанні винним довірливих відносин з потерпілим, заснованих на родинних, службових відносинах, знайомстві, інших цивільно - правових відносинах.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введений в оману,ззовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобовязаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі.

В такому разі, підсумовуючи вище зазначене та зіставляючи його до наведених норм Закону постає очевидним, що експерт перевіряючи правильність розрахунку графіку погашення кредиту встановив, що при тих же цифрових показниках, реальна процентна ставка за користування кредитом та абсолютне значення подорожчання кредиту є заниженими та не відповідають дісності. А отже, це є доказами обману зі сторони банку.

 

Разом з тим, 22 лютого 2013 року між ТОВ ОТП Факторинг та ПАТ «ОТП Банк» укладено договора факторингу та про відступлення права вимог. А оскільки, договір факторингу та договір про відступлення прав вимоги є два відміних між собою правочину, постає незрозумілим, на підставі все ж таки якого із 2-х зазначених правочинів ОТП- Факторинг отримав відступлення прав вимоги. На жаль, зазначена обставина, щодо належності і достатності доказів переходу прав вимоги судами не досліджувалось та зі змісту судових рішень не вбачається. А це є підставою для їх скасування і передачі судом касаційної інстанції  даної справи на новий судовий розгляд.

 

Бажаю успіхів!

                                                                                                                        

Link to comment
Share on other sites

Спасибо огромное за комментарии. Какая практика, кроме кассации за то, что судьи в апелляция приняли решение на основание мемориального договора 1 и 2, которые в деле отсутствуют? Потому что кассация не увидела нарушения J и даже не приняла к рассмотрению

Link to comment
Share on other sites

Спасибо огромное за комментарии. Какая практика, кроме кассации за то, что судьи в апелляция приняли решение на основание мемориального договора 1 и 2, которые в деле отсутствуют? Потому что кассация не увидела нарушения J и даже не приняла к рассмотрению

Якщо банк, в судовому засіданні посилався в своїх заявах і запереченнях на меморіальні ордери, які фактично в природі не існують, тоді раджу звернутись в органи МВС з заявою про вчинення шахрайства та прикласти висновок судово - економічної експертизи, який буде беззаперечним доказом фактів шахрайства. Тоді, після того, як буде відкрито кримінальне провадження та предявлено слідчим особам банку протокол про підозру, цей протокол можна буде використати як доказ нововиявлених обставин в суду та переглянути цивільну справу.

Link to comment
Share on other sites

Странно. Что нет ни одного коментария  даной темы  со стороны известных форумчан . Обеликс, Дух, Пароплав ,Олег 64,  Мари- Анна,  Воронежский и наконец Сам Ростислав - неужели Вам эта тема не интересна . Очевидно что это направление борьбы с банками  имеет под собой реальную ( подчеркиваем  реальную  ) основу .  Многие банки в действительности             " накосячили "  в свое время при заключении кредитных договоров  Особенно в этом направлении отличился Приват Банк. Он вообще показывает вартість кредиту лише за два первых года по многим кредитним договорам.  ОТП  по своему отличается в этом направлении со своим Фидром. Но ... никто из них в действтельности   так и не показівает  так как это требуется  сукупну варість  та реальну еффективну ставку  по кредиту.  А ведь сукупна вартість   по сути и есть цена  договора . И как єто видно из решения суда первой инстанци - очевидно что в даном случае имеет место приховування Банком  відповідних відомостей від позичальника. Тобто має місце омана , що й підставою дл задовлення  позову. Решение первой инстанции само по себе очень хорошее .Очевидно что суд не поленился  и  действительно   неупередженно   рассматривал это дело.   Следует обратить особое внимание всех на один ( а он будет общим для всех позичальниов , кто яобы получал   кредит в шв. франках )  висновок суду  - в решение указано , что суд  считает , что банк кредит позичальнику в шв. франках не выдавал . !!!!!  Основанием для этого есть тот факт, что  НИКАКИХ   документов   на подтверджнние выдачи кредита именно в шв. франках у банков просто нет.  Ни какого дибо валютного мвлюемориального ордера ( обращаем особое внимание всех - что первой хозяйственной операцией банки по своим  выпискам - когда их дожимают показывают только -  Купівлю- продаж валюти, , а не   перечисление шв. франков з позичкового рахунку позичальника на його поточний рахунок .. Тем более у банков  нет и не может быть и Заяв на выдачу наличкой  шв. франков в счет кредита. Неужели это нашим судам не видно. Апеляция в даном случае  - з текста их Ухвали  звучит ОЧЕНЬ НЕУБЕДИТЕЛЬНО .  Мы ничого не имеет против когда суды обоснованно сносят слабые решения судов певой инстанции .Интересно и поучительно когда апеляция  не просто так сносит решение , а действительно обгрутованно и правомерно это прописывает. Это очевидно не тот случай . Стыдно за такие апляционные решения должно  быть. Апеляцию  как видно интересовало только одно - а  именно: в чем полягає  омана .А с материалов  дела - что  не видно ? Странно и  несправледиво когда  такое решение сносится " под заказ" . Предлагаем всем  - это направление надо двигать . И в кокнце концов мы думаем будет и соотвествующая судовая практика . Не все ж суддьи такие как эта апелция . Как варинат - действительно требуется всеобщее и детальное обсуждение этой темы юридичною спільнотою. Со своей стороны  выложим чуть  позже то, что мы делаем по этому направлению. А обсуждение будет только помогать в устранении тех или иных моментов  для борьбы с банками  в этом направлении . У них не все гладко  в этой теме.             

Link to comment
Share on other sites

Странно. Что нет ни одного коментария  даной темы  со стороны известных форумчан . Обеликс, Дух, Пароплав ,Олег 64,  Мари- Анна,  Воронежский и наконец Сам Ростислав - неужели Вам эта тема не интересна . Очевидно что это направление борьбы с банками  имеет под собой реальную ( подчеркиваем  реальную  ) основу .  Многие банки в действительности             " накосячили "  в свое время при заключении кредитных договоров  Особенно в этом направлении отличился Приват Банк. Он вообще показывает вартість кредиту лише за два первых года по многим кредитним договорам.  ОТП  по своему отличается в этом направлении со своим Фидром. Но ... никто из них в действтельности   так и не показівает  так как это требуется  сукупну варість  та реальну еффективну ставку  по кредиту.  А ведь сукупна вартість   по сути и есть цена  договора . И как єто видно из решения суда первой инстанци - очевидно что в даном случае имеет место приховування Банком  відповідних відомостей від позичальника. Тобто має місце омана , що й підставою дл задовлення  позову. Решение первой инстанции само по себе очень хорошее .Очевидно что суд не поленился  и  действительно   неупередженно   рассматривал это дело.   Следует обратить особое внимание всех на один ( а он будет общим для всех позичальниов , кто яобы получал   кредит в шв. франках )  висновок суду  - в решение указано , что суд  считает , что банк кредит позичальнику в шв. франках не выдавал . !!!!!  Основанием для этого есть тот факт, что  НИКАКИХ   документов   на подтверджнние выдачи кредита именно в шв. франках у банков просто нет.  Ни какого дибо валютного мвлюемориального ордера ( обращаем особое внимание всех - что первой хозяйственной операцией банки по своим  выпискам - когда их дожимают показывают только -  Купівлю- продаж валюти, , а не   перечисление шв. франков з позичкового рахунку позичальника на його поточний рахунок .. Тем более у банков  нет и не может быть и Заяв на выдачу наличкой  шв. франков в счет кредита. Неужели это нашим судам не видно. Апеляция в даном случае  - з текста их Ухвали  звучит ОЧЕНЬ НЕУБЕДИТЕЛЬНО .  Мы ничого не имеет против когда суды обоснованно сносят слабые решения судов певой инстанции .Интересно и поучительно когда апеляция  не просто так сносит решение , а действительно обгрутованно и правомерно это прописывает. Это очевидно не тот случай . Стыдно за такие апляционные решения должно  быть. Апеляцию  как видно интересовало только одно - а  именно: в чем полягає  омана .А с материалов  дела - что  не видно ? Странно и  несправледиво когда  такое решение сносится " под заказ" . Предлагаем всем  - это направление надо двигать . И в кокнце концов мы думаем будет и соотвествующая судовая практика . Не все ж суддьи такие как эта апелция . Как варинат - действительно требуется всеобщее и детальное обсуждение этой темы юридичною спільнотою. Со своей стороны  выложим чуть  позже то, что мы делаем по этому направлению. А обсуждение будет только помогать в устранении тех или иных моментов  для борьбы с банками  в этом направлении . У них не все гладко  в этой теме.             

 

 Это тема не нова http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3783&page=4&hl=%2B%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%2B%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0#entry70516

Но пока к судьям не начнут применять люстратор нужного калибра, добиться справедливости очень сложно.

Я буквально пару дней назад вымучила решение 1 инстанции - ОТП фак. отказали. Полтора года длилось- грызла суд и факов, суд учел многие мои возражения, но я прекрасно понимаю, что апеляха их может снести мигом. Единственный момент, благодаря которому это решение может устоять - исковая давность. Дело в том, что в 2010 году банк уже подавал иск на ту же сумму и к тем же ответчикам, а потом оставил его без рассмотрения. Вот и все на что еще можно надеяться. 

Link to comment
Share on other sites

На апелляцию надеяться особо не стоит, они действуют по политическим мотивам, юриспруденцией сейчас там и не пахнет. А вот давность, - самое то. Только внимательно проанализируйте ситуацию на предмет прерывания исковой давности, - не было ли каких-либо действий с Вашей стороны, прерывающих эту самую давность (ст.264 ГК):

 

Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності

 

1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

2. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

3. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Link to comment
Share on other sites

На апелляцию надеяться особо не стоит, они действуют по политическим мотивам, юриспруденцией сейчас там и не пахнет. А вот давность, - самое то. Только внимательно проанализируйте ситуацию на предмет прерывания исковой давности, - не было ли каких-либо действий с Вашей стороны, прерывающих эту самую давность (ст.264 ГК):

 

Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності

 

1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

2. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

3. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

 

 Нет не было. Они что - то там пытались всунуть какой - то платеж, но не прошло. Дело в том, что иск предъявлен был в 2010 году на всю сумму кредита, тело кредита составляло 00680, 04 дол. сша и в иске 2014 года тело кредита 00680, 04 дол. сша, т. е. они сами подтвердили отсутствие платежей, а % и пеня зависят от времени просрочки, они во время рассмотрения уточняли сумму в сторону увеличения.

Link to comment
Share on other sites

Предлагаю к обсуждению решение первой инстанции против ОТП банка про визнання кредитного договору та договору іпотеки з ОТП недійсними. Сильные - слабые стороны решения. Интересует мнение достойного сообщества

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41444833

Что сказала кассация?

Когда подали?

Открыли ли производство?

Link to comment
Share on other sites

Странно. Что нет ни одного коментария даной темы со стороны известных форумчан . Обеликс, Дух, Пароплав ,Олег 64, Мари- Анна, Воронежский и наконец Сам Ростислав - неужели Вам эта тема не интересна . Очевидно что это направление борьбы с банками имеет под собой реальную ( подчеркиваем реальную ) основу . Многие банки в действительности " накосячили " в свое время при заключении кредитных договоров Особенно в этом направлении отличился Приват Банк. Он вообще показывает вартість кредиту лише за два первых года по многим кредитним договорам. ОТП по своему отличается в этом направлении со своим Фидром. Но ... никто из них в действтельности так и не показівает так как это требуется сукупну варість та реальну еффективну ставку по кредиту. А ведь сукупна вартість по сути и есть цена договора . И как єто видно из решения суда первой инстанци - очевидно что в даном случае имеет место приховування Банком відповідних відомостей від позичальника. Тобто має місце омана , що й підставою дл задовлення позову. Решение первой инстанции само по себе очень хорошее .Очевидно что суд не поленился и действительно неупередженно рассматривал это дело. Следует обратить особое внимание всех на один ( а он будет общим для всех позичальниов , кто яобы получал кредит в шв. франках ) висновок суду - в решение указано , что суд считает , что банк кредит позичальнику в шв. франках не выдавал . !!!!! Основанием для этого есть тот факт, что НИКАКИХ документов на подтверджнние выдачи кредита именно в шв. франках у банков просто нет. Ни какого дибо валютного мвлюемориального ордера ( обращаем особое внимание всех - что первой хозяйственной операцией банки по своим выпискам - когда их дожимают показывают только - Купівлю- продаж валюти, , а не перечисление шв. франков з позичкового рахунку позичальника на його поточний рахунок .. Тем более у банков нет и не может быть и Заяв на выдачу наличкой шв. франков в счет кредита. Неужели это нашим судам не видно. Апеляция в даном случае - з текста их Ухвали звучит ОЧЕНЬ НЕУБЕДИТЕЛЬНО . Мы ничого не имеет против когда суды обоснованно сносят слабые решения судов певой инстанции .Интересно и поучительно когда апеляция не просто так сносит решение , а действительно обгрутованно и правомерно это прописывает. Это очевидно не тот случай . Стыдно за такие апляционные решения должно быть. Апеляцию как видно интересовало только одно - а именно: в чем полягає омана .А с материалов дела - что не видно ? Странно и несправледиво когда такое решение сносится " под заказ" . Предлагаем всем - это направление надо двигать . И в кокнце концов мы думаем будет и соотвествующая судовая практика . Не все ж суддьи такие как эта апелция . Как варинат - действительно требуется всеобщее и детальное обсуждение этой темы юридичною спільнотою. Со своей стороны выложим чуть позже то, что мы делаем по этому направлению. А обсуждение будет только помогать в устранении тех или иных моментов для борьбы с банками в этом направлении . У них не все гладко в этой теме.

А что здесь обсуждать?

У меня есть аналогичное дело,где банк не предоставил оригинал мемориального ордера, експертиза установила,что невозможно дать ответ на основании копи, а апелляионный суд указал,что факт получения кредита не оспаривался,поэтому в иске о расторжении кредитного договора и возврате безосновательно полученных средств отказать.

Link to comment
Share on other sites

П.с.,когда суды на белое пишут, черное,вывод лишь один:нужно бороться до победного,надеяться на то,что одна из судебных иинстанций обратит внимание на незаконность действий банка,а также верить а общую победу.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Нет не было. Они что - то там пытались всунуть какой - то платеж, но не прошло. Дело в том, что иск предъявлен был в 2010 году на всю сумму кредита, тело кредита составляло 00680, 04 дол. сша и в иске 2014 года тело кредита 00680, 04 дол. сша, т. е. они сами подтвердили отсутствие платежей, а % и пеня зависят от времени просрочки, они во время рассмотрения уточняли сумму в сторону увеличения.

В иске 2014 года однозначно должно быть отказано,так как банк пытается повторно защитить одно и то же нарвшенное право тем же способом.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Это тема не нова http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3783&page=4&hl=%2B%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%2B%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0#entry70516

Но пока к судьям не начнут применять люстратор нужного калибра, добиться справедливости очень сложно.

Я буквально пару дней назад вымучила решение 1 инстанции - ОТП фак. отказали. Полтора года длилось- грызла суд и факов, суд учел многие мои возражения, но я прекрасно понимаю, что апеляха их может снести мигом. Единственный момент, благодаря которому это решение может устоять - исковая давность. Дело в том, что в 2010 году банк уже подавал иск на ту же сумму и к тем же ответчикам, а потом оставил его без рассмотрения. Вот и все на что еще можно надеяться.

Когда оставили без рассмотрения?

Было ли досудебное требование до 2010 года?

Самая большая проблема,что вопрос прерывания исковой давности иском,который в дальнейшем оставлен без рассмотрения не урегулирован.

На какую сторону станет ВСУ-неизвестно.

Link to comment
Share on other sites

Когда оставили без рассмотрения?

Было ли досудебное требование до 2010 года?

Самая большая проблема,что вопрос прерывания исковой давности иском,который в дальнейшем оставлен без рассмотрения не урегулирован.

На какую сторону станет ВСУ-неизвестно.

 

 В материалах дела 2010 года есть копии досудебных требований предоставленных банком от декабря 2009 года. В марте 10 года они подали иск, в июне 2011 года суд оставил без рассмотрения, в январе 14 года Фак подает снова иск, при чем во всех требованиях как досудебных так и исковых заявлена одна и та же сумма основного долга, вплоть до центов, ответчики те же.

Link to comment
Share on other sites

В материалах дела 2010 года есть копии досудебных требований предоставленных банком от декабря 2009 года. В марте 10 года они подали иск, в июне 2011 года суд оставил без рассмотрения, в январе 14 года Фак подает снова иск, при чем во всех требованиях как досудебных так и исковых заявлена одна и та же сумма основного долга, вплоть до центов, ответчики те же.

Остается ждать положительной практики ВСУ по вопросу:с какого момента прерывает исковую давность иск,оставленный без рассмотрения и прерывает ли он ее вообще.
Link to comment
Share on other sites

Остается ждать положительной практики ВСУ по вопросу:с какого момента прерывает исковую давность иск,оставленный без рассмотрения и прерывает ли он ее вообще.

не читав всі повідомлення але якщо мається на увазі, що позов залишено без розгляду по ст. 207 ЦПК то  див. ось це:

 

Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду

1. Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.

Link to comment
Share on other sites

Остается ждать положительной практики ВСУ по вопросу:с какого момента прерывает исковую давность иск,оставленный без рассмотрения и прерывает ли он ее вообще.

 

 А чем иск в суд хуже, чем досудебное требование? Хотя в моем случае и досудебка есть в материалах дела, но даже если это опустить, то право на досрочное взыскание кредита у банка возникло еще в 2009 году, когда не был уплачен очередной платеж. Банк воспользовался своим правом и подал иск в суд на всю сумму кредита, потом у них не стало времени на судебные разборки, суд устал их ждать и более, чем через год оставил иск без рассмотрения, это не лишало банк права обратиться еще раз в суд, но в пределах исковой давности, т. е до марта 2013 года, банк этим правом не воспользовался. Их проблемы!

 Если ждать что бы каждую норму закона подтверждал ВСУ, жизни не хватит, тем более после 1 сентября у людей сильно сократятся возможности отстаивать свои права в суде из - за не подъемного судебного сбора, что бы пройти все инстанции, исходя из раздутых сумм, которые предъявляет банк, надо быть совсем не бедным, особенно с учетом всех остальных "прелестей" жизни в виде цен на все.

Link to comment
Share on other sites

не читав всі повідомлення але якщо мається на увазі, що позов залишено без розгляду по ст. 207 ЦПК то див. ось це:

Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду

1. Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.

Прочитайте несколько статтей,которые идут до и после цитируемой Вами.

а также порядка 200 решений ВССУ и 100 решений апелляционных судов по применению нормы материального права,указанной Вами и Вам не покажется все настолько простым.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show