Определение Винницкого админ суда об обеспечении иска о неправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем запрета органам регистрации осуществлять любые регистрационные действия с имуществом


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55477251

 

Державний герб України

      

У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного позову

04 лютого 2016 р.                                                                         м. Вінниця

Справа № 802/94/16-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді:Заброцької Людмили Олександрівни,

за участю:

секретаря судового засідання:  Кулика Віталія Віталійовича,  

позивача 1:  ОСОБА_1,

позивача 2:не з'явився,

представника позивача 2:                     ОСОБА_1,

представника відповідача:    не з'явився,

представника третьої особи:ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1, що діє від свого імені та від імені фізичної особи ОСОБА_3 про забезпечення адміністративного позову ОСОБА_1, що діє від свого імені та від імені фізичної особи ОСОБА_3 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про визнання неправомірним та скасування рішення,

в с т а н о в и в :

В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа за позовом ОСОБА_1, що діє від свого імені та від імені фізичної особи ОСОБА_3, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про визнання неправомірним та скасування рішення.

Разом з позовною заявою позивачами також подано клопотання про забезпечення адміністративного позову від 01.02.2016 за вх. №1788, відповідно до якого позивачі просять вжити заходи забезпечення позову шляхом:

- заборони посадовим особам, які наділені повноваженнями державного реєстратора, вчиняти будь - які дії по перереєстрації права власності  на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці;

- заборони будь-яким особам від імені нового власника ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" входити до квартири №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці ( а.с. 28 29 ).

Позивач - ОСОБА_1, що діє від свого імені та від імені позивача ОСОБА_3, в судовому засіданні підтримала дане клопотання та просила його задовольнити, обґрунтовуючи необхідність застосування заходів забезпечення позову обставинами, викладеними в письмовому клопотанні. Додатково зазначила, що вимоги позивачів мотивовані  існуванням очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивачів до ухвалення рішення в даній справі і захист цих прав та інтересів може стати неможливим без вжиття заходів забезпечення позову, або для їх відновлення позивачам необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Відповідач в судове засідання не з'явилась, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, що підтверджується матеріалами справи. Причини неявки відповідача суду не відомі, будь яких заяв, клопотань від відповідача до суду не надходило.

Беручи до уваги те, що згідно частини 3 статті 118 КАС України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань, розгляд клопотання про забезпечення позову проводиться за відсутності відповідача.

Представник третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" заперечував щодо заявленого клопотання, вважав, що відсутні підстави для вжиття заходів забезпечення позову, а спосіб забезпечення, який позивачі зазначають в пункті 2 клопотання, взагалі не ґрунтується на нормах КАС України, в звязку  з чим просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вирішуючи клопотання позивачів про забезпечення позову та питання про наявність підстав для вжиття таких заходів суд виходить з наступного.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 117 КАС України вжиття заходів забезпечення позову можливе за мотивованим клопотанням позивача або з власної ініціативи суду, про що постановляється відповідна ухвала.

Згідно з ч. 3 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України питання про забезпечення адміністративного позову, про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим або про скасування заходів забезпечення адміністративного позову, крім випадків, встановлених частинами першою і другою цієї статті, вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

Ознайомившись з поданим клопотанням, заслухавши пояснення позивача - ОСОБА_1, що діє від свого імені та від імені позивача ОСОБА_3, представника третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс", дослідивши матеріалах справи, надані позивачами додаткові докази, надавши їм оцінку, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та вжиття заходів забезпечення позову, виходячи з наступного.

Обґрунтовуючи клопотання про забезпечення позову позивачі вказують на очевидні ознаки протиправності оскаржуваного рішення, на існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди їх правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в даній адміністративній справі. Також зазначають, що у випадку не застосування заходів забезпечення адміністративного позову, для відновлення їх порушених прав та інтересів необхідно буде докласти значних зусиль та витрат або захист їх прав та інтересів стане неможливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Із аналізу норм ч. 1 ст. 117 КАС України видно, що законодавець встановив три підстави для постановлення ухвали про забезпечення позову в адміністративній справі, зокрема, такими є:

- існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі;

- захист прав, свобод та інтересів позивача стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат;

- очевидними є ознаки протиправності оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності субєкта владних повноважень.

У п. 17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ № 2 від 06.03.2008 Пленум надав розяснення, що в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування обставин, які б свідчили про наявність зазначених вище підстав для забезпечення позову.

Судом встановлено, що 25.09.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу ), індексний номер: 24765046, про державну реєстрацію права власності на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці, за товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс», про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності №11337104. Підставою виникнення права власності на вищенаведене майно зазначено договір іпотеки №4554, виданий 03.10.2008 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( а.с. 17 ).

Позивачі вважають, що існують очевидні ознаки протиправності рішення, прийнятого приватним нотаріусом ОСОБА_4, оскільки воно прийнято з порушенням норм Закону України " Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ", а також Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому, позивачі в клопотанні про забезпечення позову вказують на те, що не забезпечення позову призведе до заподіяння шкоди їх правам, свободам та інтересам, а саме, існує небезпека, що позивачів, за відсутності відповідного рішення суду, ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" може бути знято з реєстрації місця проживання, оскільки, відповідно до довідки від 28.01.2016 року № 264, виданої ЖЕК №7, власником особового рахунку квартири в якій проживають позивачі вже значиться ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс". Крім того позивачі зазначають, що існує небезпека, що ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" може здійснити відчуження спірного майна - квартири, в якій вони проживають, що призведе до істотного порушення їх прав та законних інтересів, які в подальшому буде складно або неможливо захистити без вжиття заходів забезпечення позову. Обгрунтовуючи зазначене позивачі вказують, що третьою особою в справі ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" вже передано спірну квартиру в іпотеку нерезиденту України Рінгбелл Лімітед (країна реєстрації Кіпр) на підставі договору № 4834, 4835 від 23.12.2015 року, про що свідчить відповідний запис №12715262 в Держаному реєстрі іпотек ( а.с. 18 ).  

Враховуючи встановлені судом обставини, які підтверджуються доказами, що містяться в матеріалах справи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для вжиття заходів забезпечення позову та часткового задоволення клопотання позивачів щодо забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам та нотаріусам, як спеціальним субєктам, на яких покладаються ( делегуються ) функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь - які дії щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав, похідних від права власності, на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці.

В той же час, суд зауважує, що звертаючись до адміністративного суду з клопотанням про забезпечення позову, зацікавлена особа повинна переконливо обґрунтувати, що існує очевидна загроза її правам, свободам чи інтересам, або їх захист стане неможливим без вжиття заходів забезпечення позову, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль або понести відповідні витрати. Крім того, конкретний спосіб в який позивач просить забезпечити позов має співвідноситись з заявленими позовними вимогами. Заходи забезпечення позову мають бути розумними, обґрунтованими та адекватними заявленим позовним вимогам. Такими заходами має бути забезпечено збалансованість інтересів сторін, а також інших осіб, що беруть участь у справі.

Суд зазначає, що клопотання позивачів про забезпечення позову шляхом заборони будь-яким особам від імені нового власника ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" входити до квартири №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниця, фактично стосується необмеженого кола осіб, не вбачається звязку між зазначеним заходом до забезпечення позову і предметом адміністративного позову, в звязку  з чим  вказаний захід не є співрозмірним із заявленими позовними вимогами.

Виходячи з викладеного зазначена вимога позивачів не підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.2 ст. 11 та ч. 1, 3 ст. 117 КАС України, враховуючи, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивачів до ухвалення рішення в даній адміністративній справі, а також, оскільки, на думку суду, в даному випадку невжиття заходів забезпечення позову може призвести до того, що намір позивачів захистити свої права та інтереси, які позивачі вважають порушеними, в даному провадженні не буде реалізовано у разі відчуження даної квартири на користь інших осіб, судовий розгляд поданої позовної заяви стане недоцільним, що не відповідатиме завданню адміністративного судочинства та порушить право позивачів на судовий захист, суд, виходячи з встановлених обставин, вважає за необхідне вийти за межі заявлених позивачами в клопотанні про забезпечення позову вимог і з власної ініціативи вжити заходи забезпечення позову шляхом зупинення дії  рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу ), індексний номер: 24765046 від 25.09.2015 року, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, щодо державної реєстрації права власності на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці, за ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" (запис про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №11337104 від 25.09.2015) до набрання рішенням суду в даній справі законної сили.

Приймаючи таке рішення суд виходить з наступного.

Частиною 3 статті 117 КАС України передбачено, що подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання.

Суд зауважує, що такий спосіб забезпечення адміністративного позову, як зупинення дії оскаржуваного рішення спрямований саме на недопущення виконання такого рішення, його втілення в матеріальну форму.

Як встановлено судом в ході розгляду клопотання про забезпечення позову на теперішній час ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» вчиняються відповідні дії щодо реалізації спірного рішення, зокрема здійснюються активні дії щодо фактичного виселення позивачів з квартири, в якій вони проживають, проникнення в зазначену квартиру. Разом з тим, такі дії  ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» вчиняються поза межами правового поля, не в порядку та спосіб, що передбачені чинним законодавством України.

Так, позивачами в  ході розгляду справи надано докази звернення до правоохоронних органів та органів прокуратури зі скаргами та заявами на неправомірні дії представників третьої особи - ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" ( скарга до прокуратури Вінницької області, зареєстрована за № 94/157-16 від 02.02.2016; витяг з кримінального провадження № 12016020010000732 ).

Таким чином, внаслідок вчинення вказаних дій третьою особою, існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивачів до ухвалення рішення в даній справі і захист цих прав та інтересів може стати неможливим без вжиття заходів забезпечення позову, або для їх відновлення позивачам необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Оскільки спірне рішення відповідача є предметом оскарження в даній справі і враховуючи вчинення третьою особою активних дій щодо його реалізації, які порушують права та інтереси позивачів, суд вважає , що забезпечення адміністративного позову в спосіб зупинення дії оскаржуваного рішення є співрозмірним заявленим позовним вимогам.

Враховуючи вищенаведені фактичні обставини встановлені судом, що підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах справи, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про забезпечення позову та вважає за необхідне забезпечити позов у наступний спосіб:

- зупинити дію рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу ), індексний номер: 24765046 від 25.09.2015 року, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, щодо державної реєстрації права власності на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці, за ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" (запис про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №11337104 від 25.09.2015) до набрання рішенням суду в адміністративній справі № 802/94/16-а законної сили;

- заборонити державним реєстраторам та нотаріусам, як спеціальним субєктам, на яких покладаються ( делегуються ) функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь - які дії щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав, похідних від права власності, на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці.

Керуючись ст.ст. 117, 118, 165, 254  КАС України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання позивачів задовольнити.

Забезпечити адміністративний позов ОСОБА_1, що діє від свого імені та від імені позивача ОСОБА_3, в адміністративній справі №802/94/16-а.

Зупинити дію рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу ), індексний номер: 24765046 від 25.09.2015 року, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, щодо державної реєстрації права власності на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці, за ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" (запис про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №11337104 від 25.09.2015) до набрання рішенням суду в адміністративній справі № 802/94/16-а законної сили.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам, як спеціальним субєктам, на яких покладаються ( делегуються ) функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь - які дії щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав, похідних від права власності, на квартиру №75, що знаходиться в будинку №2а по вул. Стахурського (ОСОБА_5) в м. Вінниці.

У відповідності до ч. 5 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні дії виконується в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

Копію ухвали негайно надіслати особам, які беруть участь у справі, а також Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції Вінницької області.

Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала суду першої інстанції  набирає законної сили в порядку,  визначеному ст. 254 КАС України.

Відповідно до ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя           Заброцька Людмила Олександрівна

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...