Определение Днепропетровского апелляционного административного суда об отмене определения Запорожского окружного административного суда об отказе в открытии производства по иску об отмене регистрации ипотекодержателя


Recommended Posts

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64858985

 

Державний герб України

Суддя-доповідач - Білак С. В.    

Головуючий у 1 інстанції - Матяш О.В.

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У  Х  В  А  Л  А

і м е н е м  У к р а ї н и

15 лютого 2017 рокусправа № 808/3217/16 Приміщення суду за адресою: 49083, м. Дніпро, пр.Слобожанський, 29

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді:          Білак С.В., суддів: Олефіренко Н.А.  Шальєвої В.А. , секретар судового засідання -  Лащенко Р.В., з участю представника позивача - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника позивача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 на ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду  від  01 грудня 2016 року  у справі №808/3217/16 за позовом  ОСОБА_3 в особі представника ОСОБА_2 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Немм Олени Володимирівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про визнання неправомірними дій та скасування рішення, -

 

ВСТАНОВИВ:

         ОСОБА_3 в особі представника ОСОБА_2 (далі - позивач)  звернувся до Запорізького окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до  приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Немм Олени Володимирівни (далі - відповідач), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про визнання неправомірними дій та скасування рішення.

Позивач просив визнати неправомірними дії державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Немм Олени Володимирівни щодо проведення державної реєстрації обтяження іпотекою будинку номер 135, загальною площею 126.9 кв.м., жилою площею 62.7 кв.м., запис за реєстраційним номером в Державному реєстрі іпотек № 6420002 та скасувати рішення нотаріуса про державну реєстрацію обтяження іпотекою зазначеного будинку на користь ТОВ «Кредитні ініціативи», індексний номер 14620215 від 22.07.2014 року.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що 30.01.2008 року між позивачем та АБ «АвтоЗАЗбанк» було укладено кредитний договір №6-К/08, на забезпечення виконання         умов         якого сторонами укладено іпотечний договір № 5 від 30.01.2008 року, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: житловий будинок АДРЕСА_1, загальною площею 126,9 кв.м, жилою площею 62,7 кв.м, площа земельної ділянки - 800 кв.м.

22.07.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу         Немм О.В. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис № 6420002 про заміну іпотекодержателя щодо об'єкту обтяження - житлового будинку АДРЕСА_1, загальною площею 126,9 кв.м, жилою площею 62,7 кв.м, оформив рішенням  14620215, запис за реєстраційним номером в Державному реєстрі іпотек № 6420002.

Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду  від  01 грудня 2016 року позивачу було відмовлено у відкритті провадження в адміністративній справі з підстав, передбачених п.1 ч.1 ст.109 КАС України, так як заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, представник позивача подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення норм  процесуального права, просить ухвалу суду першої інстанції скасувати та направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

В обґрунтування апеляційної скарги зазначив, що суд першої інстанції не звернув увагу на те, що  позивач оскаржував дію державного реєстратора щодо державної реєстрації на предмет іпотеки ТОВ «Кредитні ініціативи» саме у зв'язку з тим, що нотаріусом державну реєстрацію з вказаним нерухомим майном вчинено не одночасно з вчиненням нотаріальної дії.

Приватний нотаріус в заявленому спорі здійснив функцію суб'єкта державної реєстрації прав, відповідно до повноважень, встановлених законом, отже, заявлений спір згідно з визначеними позовними вимогами відповідає критеріям адміністративного, поряд з цим, під час вирішення такого спору суд має надавати оцінку виключно діям та рішенню суб'єкта владних повноважень, не втручатись в оцінку цивільно-правових правовідносин.

Таким чином, в цій справі суд не вирішує питання невиконання або неналежного виконання сторонами договору цивільно-правових зобов'язань, отже, підстав розгляду цієї справи у межах заявлених позовних вимог за правилами цивільного судочинства не вбачається.

Представник позивача в судовому засіданні доводи апеляційної скарги підтримав.

Відповідач та третя особа в судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника позивача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції скасуванню з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що спір у даній справі виник з приводу виконання/невиконання умов цивільно-правової угоди, а тому суддя дійшов висновку, що даний спір не є публічно-правовим, а випливає з договірних відносин і має вирішуватися судами за правилами ЦПК.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом України в постанові від 14.06.2016 року у справі №826/4858/15, реєстраційний номер в ЄДРСР - 59205451.

В даному випадку між сторонами у справі виник спір про право цивільне, а тому дану справу належить розглядати в порядку цивільного судочинства.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що позивач звернувся до суду з позовними вимогами про визнання неправомірними дій державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Немм Олени Володимирівни щодо проведення державної реєстрації обтяження іпотекою будинку та скасування рішення нотаріуса про державну реєстрацію обтяження іпотекою  будинку на користь ТОВ «Кредитні ініціативи».

Згідно з ч. 1 ст. 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Пунктом 7 частини 1 ст.3 КАС України визначено, що суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

З матеріалів справи вбачається, що фактично спір між сторонами у справі виник через вчинення відповідачем дій щодо проведення реєстрації обтяження іпотекою будинку та прийняття рішення нотаріуса про державну реєстрацію обтяження іпотекою будинку на користь ТОВ "Кредитні ініціативи".

Приймаючи ухвалу про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, судом першої інстанції не було досліджено надані позивачем докази та не було перевірено чи дійсно нотаріусом вчинялись оскаржувані дії при виконанні цивільно-правової угоди, а тому зроблено передчасний висновок про те, що справу належить розглядати в порядку цивільного судочинства.

Щодо посилання суду першої інстанції на постанову Верховного суду України  від 14.06.2016 року у справі № 826/4858/15 колегія суддів зазначає наступне.

У постанові Верховного суду України  від 14.06.2016 року у справі № 826/4858/15 спірні правовідносини пов'язані із невиконанням умов цивільно-правової угоди, а тому такий спір випливає із договірних відносин і має вирішуватися судами за правилами ЦПК.

По даній справі предмет спору та обставини справи не є тотожними до справи №826/4858/15. В розглядуваному випадку не вирішуються питання щодо невиконання умов цивільно-правової угоди, які повинні вирішуватися за правилами ЦПК України, розгляду підлягали питання щодо правомірності дій по проведенню державної реєстрації обтяження іпотекою будинку та скасування рішення нотаріуса про державну реєстрацію обтяження іпотекою  будинку, як спеціального суб'єкта, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та, як наслідок, правомірність  внесення запису про проведення державної реєстрації обтяження іпотекою будинку в результаті вчинення суб'єктом владних повноважень оскаржуваних дій та рішення.

Пунктом 3 частини 1     статті 204 КАС України     визначено, що підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала суду першої інстанції прийнята з порушенням норм процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання та підлягає скасуванню з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 160, 167, 184, 195, 196, 198, 204, 205, 206, 211, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

 

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу представника позивача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 - задовольнити.

Ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду  від  01 грудня 2016 року  у справі №808/3217/16  за позовом  ОСОБА_3 в особі представника ОСОБА_2 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Немм Олени Володимирівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про визнання неправомірними дій та скасування рішення - скасувати.

Справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Вступна та резолютивна частини ухвали складені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 15 лютого 2017 року, в повному обсязі ухвала складена 20 лютого 2017 року.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її постановлення  та оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий суддя                                                                                              С.В. Білак

 

Судді                                                                                                           Н.А.Олефіренко

            

                                                                                                              В.А.Шальєва

 

      

 

      

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Аналогичные определения здесь: 

 

Продолжаем бороться с беспределом административных судов, которые отказывают в открытии производства по искам об отмене решений нотариусом по регистрации изменений ипотекодержателя.

 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

20 часов назад, ivakh сказал:

очень хорошо, хоть начали читать постанову ВСУ, а то раньше в истерике бились не хотели даже открывать производство

В определении в топике полностью взяты мои доводы.

С учетом постановлений и определений, которые я выкладывал в октябре-декабре 2016: 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Законная и хорошая Ухвала. Действительно, после "выхода в свет" совместной постановы ВСУ от 14.06.2016, админ суды первой инстанции "рубили все без разбору" - откаывали в открытии... сейчас ситуация выравнивается.... А вот правовые основания для удовлетворения этого позова трудно понять, если учесть, что оспариваемое действие нотариус совершил после 01.01.2013 года... наверное кто-то знает больше...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 24.03.2017 в 18:54, west11 сказал:

Законная и хорошая Ухвала. Действительно, после "выхода в свет" совместной постановы ВСУ от 14.06.2016, админ суды первой инстанции "рубили все без разбору" - откаывали в открытии... сейчас ситуация выравнивается.... А вот правовые основания для удовлетворения этого позова трудно понять, если учесть, что оспариваемое действие нотариус совершил после 01.01.2013 года... наверное кто-то знает больше...

Поддельные документы.

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, у.zaporozhskiy сказал:

Поддельные документы.

Криминалом "пахнет" ? Хотя чего удивляться, для банковских и их подручных - это норма жизни, достаточно прочитать в разделе новостей "Кредиты МВФ разошлись по карманам Президента и приближенных лиц"

"

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 30.03.2017 в 09:47, west11 сказал:

Криминалом "пахнет" ? Хотя чего удивляться, для банковских и их подручных - это норма жизни, достаточно прочитать в разделе новостей "Кредиты МВФ разошлись по карманам Президента и приближенных лиц"

"

 

Это закономерно.

п.с. Хотя в деле, по которому вынесено определение в топике, коллектора могут сказать, что случайно подложили поддельные документы для регистрации нового ипотекодержателя.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 30.03.2017 в 09:47, west11 сказал:

Криминалом "пахнет" ? Хотя чего удивляться, для банковских и их подручных - это норма жизни, достаточно прочитать в разделе новостей "Кредиты МВФ разошлись по карманам Президента и приближенных лиц"

"

 

 

В 22.03.2017 в 10:54, ivakh сказал:

очень хорошо, хоть начали читать постанову ВСУ, а то раньше в истерике бились не хотели даже открывать производство

Еще одно определение, не поддержавшее позицию ВСУ от 14.06.2016: 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...