Опять(или снова) о валюте...


Recommended Posts

Коротко о главном.

Про незаконність встановлення сплати відсотків по кредиту в іноземної валюті між резидентами України.

Згідно п.5.7 спірного кредитного договору встановлено зобов’язання здійснювати повернення суми кредиту та сплату процентів у валюті, що відповідає валюті кредиту(доллар США).

Відповідно ч.2, ст.192 іноземна валюта може використовуватись в Україні у випадках та в порядку, встановлених законом.

Відповідно ч.2 ст.2 Декрету № 15-93 Резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та

іншими актами валютного законодавства України.

Відповідно ч.2 ст.1 Декрету № 15-93 під терміном ”валютні операції” розуміється:

1. операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

2. операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

3. операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Таким чином, Декретом № 15-93 недозволено операції пов'язані з використанням валютних цінностей(окрім гривні) в обігу України як засобу платежу.

Згідно Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998 року № 34 в редакції постанови Правління НБУ від 02.10.2002 року № 378. долар США ( цифровій код валюти – 840, літерний USD) є вільно конвертованої валютою яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями.

Згідно ст. 35 Закону України «Про Національний банк України» гривня, як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України.

Крім того, є і пряма заборона на здійснення операцій пов'язаних з використанням іноземної валюти в обігу України як засобу платежу:

ст. 32 Закону України «Про Національний банк України» грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів, як засобу платежу, забороняється.

Таким чином, передбачене умовами спірного кредитного Договору повернення кредиту та сплата процентів в іноземної валюті позивачем, як резидентом України, суперечить нормам діючого в Україні законодавства.

Link to comment
Share on other sites

Избавившись от индивидуалки, избавились от генералки

Верховный суд ведь говорил, что она ненужна ;)

Link to comment
Share on other sites

Коротко о главном.

Про незаконність встановлення сплати відсотків по кредиту в іноземної валюті між резидентами України.

Згідно п.5.7 спірного кредитного договору встановлено зобов’язання здійснювати повернення суми кредиту та сплату процентів у валюті, що відповідає валюті кредиту(доллар США).

Відповідно ч.2, ст.192 іноземна валюта може використовуватись в Україні у випадках та в порядку, встановлених законом.

Відповідно ч.2 ст.2 Декрету № 15-93 Резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та

іншими актами валютного законодавства України.

Відповідно ч.2 ст.1 Декрету № 15-93 під терміном ”валютні операції” розуміється:

1. операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

2. операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

3. операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Таким чином, Декретом № 15-93 недозволено операції пов'язані з використанням валютних цінностей(окрім гривні) в обігу України як засобу платежу.

Згідно Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998 року № 34 в редакції постанови Правління НБУ від 02.10.2002 року № 378. долар США ( цифровій код валюти – 840, літерний USD) є вільно конвертованої валютою яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями.

Згідно ст. 35 Закону України «Про Національний банк України» гривня, як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України.

Крім того, є і пряма заборона на здійснення операцій пов'язаних з використанням іноземної валюти в обігу України як засобу платежу:

ст. 32 Закону України «Про Національний банк України» грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів, як засобу платежу, забороняється.

Таким чином, передбачене умовами спірного кредитного Договору повернення кредиту та сплата процентів в іноземної валюті позивачем, як резидентом України, суперечить нормам діючого в Україні законодавства.

Коротко и предельно ясно, теперь бы в уши судей да в тексты решений :)))

Link to comment
Share on other sites

ст. 32 Закону України «Про Національний банк України» грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів, як засобу платежу, забороняється.

Вы немного неправильно толкуете ст. 32. Внимательно вчитайтесь и все поймете. На територии Украины запрещается выпускать и пускать в обращение(эти выпущенные) другие грошовые единицы (суррогаты), а так же использовать их в качестве платежа. Ну например нельзя выпускать купоны и платить ими. Тут речь вообще не идет за доллары, евро и т.д.

Вот если бы в данной статье писалось " Випуск, обіг на території України інших грошових одиниць...."

А пишется " Випуск та обіг....."

У нас ведь обрашение других валют не запрещено, иначе бы нельзя было купить-продать доллары, нельзя держать вклады в евро и получать по ним проценты в тех же евро.

Link to comment
Share on other sites

Вы немного неправильно толкуете ст. 32. Внимательно вчитайтесь и все поймете. На територии Украины запрещается выпускать и пускать в обращение(эти выпущенные) другие грошовые единицы (суррогаты), а так же использовать их в качестве платежа. Ну например нельзя выпускать купоны и платить ими. Тут речь вообще не идет за доллары, евро и т.д.

Вот если бы в данной статье писалось " Випуск, обіг на території України інших грошових одиниць...."

А пишется " Випуск та обіг....."

У нас ведь обрашение других валют не запрещено, иначе бы нельзя было купить-продать доллары, нельзя держать вклады в евро и получать по ним проценты в тех же евро.

Это доллар покупается и продается, а гривна используется как средство платежа.

Возьмите любую валютно-обменную квитанцию и там будет написано продан доллар или куплен, т.е. он не средство платежа.

обращение других(т.е. не гривна) денежных единиц И использование денежных суррогатов запрещается.

С чего Вы взяли, что именно эти выпущенные? Деньги не определены индивидуальными признаками. Деньги имеют только лишь родовые признаки.

Купить и продать доллар в банке - это использование гривны в обращении.

Link to comment
Share on other sites

Обіг - запрещен.

Іноземна валюта

іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземною валютою є також монети номіналом 1 і 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу.

У нас валюта не в "обігу" - а используется только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях (в основном для международной деятельности и депозитов), прописанных в нормативных актах. ГРИВНА у нас в обігу. За валюту у нас ЗАКОННО ничего купить нельзя. Кстати скорее всего законным есть получение с депозитов в валюте все таки процентов в ГРИВНЕ.

выпускать и пускать в обращение(эти выпущенные)

- это лишь ваше предположение? или подкрепите научно-практическими комментариями? Понимать то тут можно двояко.
Link to comment
Share on other sites

Таким чином, Декретом № 15-93 недозволено операції пов'язані з використанням валютних цінностей(окрім гривні) в обігу України як засобу платежу.

До этого момента все верно, но как же при Вашем утверждении отнести подпункт "Г" ч. 4 ст. 5 Декрета № 15-93? Как мне кажется нужно продолжить мысль, чтобы не дать возможности для отхода суду и т.п., а именно:

1. Проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До яких включається платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит, что было предусмотрено в п. 1.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а на данный момент закреплено в п. 14.1.206. НКУ.

2. Согласно п. 1.3. Положения о валютном контроле, використання іноземної валюти як засобу платежу - це розрахунок за продукцію, роботи, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності та інші майнові права.

3. Явно, что оплата процентов это розрахунок за послуги, а использование при этом иностранной валюты полностью подпадает под вышеуказанное определение п. 1.3. Положения о валютном контроле, а именно використання іноземної валюти як засобу платежу.

4. Согласно ч. 2 ст. 5 Декрета № 15-93 Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання

5. Вопрос, требуется ли индивидуальная лицензия на використання іноземної валюти як засобу платежу ? Ответ в ч. 4 и подпункте "Г" ч. 4 ст. 5 Декрета № 15-93, которая говорит, что Індивідуальної ліцензії потребують такі операції: "Г"використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

Определили, что для того чтобы Вам заплатить банку проценты в иностранной валюте необходимо чтобы у Вас либо у банка была индивидуальная лицензия, так как получение этой лицензии одной стороной автоматом распор

6. Не смотря на то, что НБУ ограничил действие Декрета 15-93 (читать Закона), но согласно п. 1.5. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу затвердженого постановою НБУ № 483 від 14 жовтня 2004 року, використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється, якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями).

(Почему то все смотрят до этого пункта и дальше не идут, но разрешается то только на те операции, на которые НБУ банку выдал банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями)

7. Нужно посмотреть, на что же НБУ выдал банку письменное разрешение, а это написано было в п. 2.3. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій затверджених Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 275. Единственным допустимым подпунктом в этом пункте являлось ведение счетов резидентов в иностранной валюте.

Вывод:

Есть два законных способа уплаты процентов в иностранной валюте.

1. Получение нами или банком индивидуальной лицензий согласно подпункта "Г" ч. 4 ст. 5 Декрета № 15-93, но мы ее получить не можем (углубляться не буду).

2. Зачисление средств на свой текущий счет, который банк имеет право вести в иностранной валюте, с последующим договорным списанием в пользу погашения процентов.

Соответственно условия договора относительно погашения процентов в долларах США без индивидуальной лицензии или в обход текущего счета, являются противоречащими действующему законодательству.

Помимо этого, если мы будем погашать без инд. лицензии или в обход текущего счета, то нас привлекут по 162й КУоАП, ну и для банка тоже предусмотрена ответственность в 202й УК Украины + ст. 20 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

PS Поправьте если где не прав.

Link to comment
Share on other sites

Будьте внимательней.

Відповідно ч.2 ст.1 Декрету № 15-93 під терміном ”валютні операції” розуміється:

1. операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

2. операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

3. операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Ни генеральная ни индивидуальная недают права на использование ин.валюты как средства платежа между резидентами Украины.

Link to comment
Share on other sites

У нас валюта не в "обігу" - а используется только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях (в основном для международной деятельности и депозитов), прописанных в нормативных актах. ГРИВНА у нас в обігу. За валюту у нас ЗАКОННО ничего купить нельзя. Кстати скорее всего законным есть получение с депозитов в валюте все таки процентов в ГРИВНЕ.

Термин "скорее всего" это несерьезно. Насчет использования в исключительных случаях, уж слишком много тогда получается этих исключений, а тогда это есть правило. У нас во многих законах прописано законное в том или ином смысле использование валюты. Даже ст. 51 ЗУ «Про виконавче провадження» визначено, що якщо кошти боржника в іноземній валюті є на рахунках, внесках або на зберіганні у банку або іншій кредитній установі, які мають право продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку України, державний виконавець зобов’зує їх протягом семи днів продати іноземну валюту в розмірі, необхідному для погашення боргу.

Звернення стягнення на кошти боржника у гривнях та інше майно боржника при обчисленні боргу в іноземній валюті здійснюється в порядку, передбаченному цією статтею.

Link to comment
Share on other sites

...Недавно отказали в иске к банку по таким основаниям...

Мотив - "за недоказанностью"...;)

бывает...

бывает и у одного и того же судьи в одном процессе ходатайство удовлетворяют, а в другом нет. Это повод складывать руки(как покойник)?

Воля к победе!

Link to comment
Share on other sites

...Недавно отказали в иске к банку по таким основаниям...

Мотив - "за недоказанностью"...;)

бывает...

бывает и у одного и того же судьи в одном процессе ходатайство удовлетворяют, а в другом нет. Это повод складывать руки(как покойник)?

Воля к победе!

Link to comment
Share on other sites

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 20.10.2009 г. N 3804-25/544

Министерство экономики Украины рассмотрело письмо <...> относительно предоставления разъяснения [по поводу того], могут ли цены в договорах на товар в национальной валюте Украины - гривне, а также платежи за товар в национальной валюте Украины - гривне быть привязаны к курсу иностранных валют,и в пределах компетенции сообщает.

В соответствии с пунктом 16 Положения о Министерстве юстиции,утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.11.2006 г. N 1577, Министерство юстиции предоставляет разъяснения законодательства государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям, готовит по поручению Кабинета Министров Украины правовые заключения по соответствующим вопросам. В то же время Положение о Министерстве экономики,утвержденное Указом Президента Украины от 23.11.2000 г. N 1159, не предусматривает полномочий Министерства экономики относительно предоставления разъяснения требований законодательства.

Согласно статье 524 Гражданского кодекса Украины обязательство должно быть выражено в денежной единице Украины - гривне.Что касается того, что стороны могут определить денежный эквивалент обязательства в иностранной валюте (пункт 2 статьи 524 Гражданского кодекса), то в соответствии с пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 18.12.98 г. N 1998 считается при формировании цен обоснованным учет расходов в долларовом эквиваленте только в части импортной составляющей структуры цены.

Частями 2 и 3 статьи 533 Гражданского кодекса Украины определено, [что,] если в обязательстве определен денежный эквивалент в иностранной валюте, сумма, подлежащая уплате в гривнях, определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной порядок ее определения не установлен договором или законом либо другим нормативно-правовым актом. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Украины по обязательствам допускается в случаях, порядке и на условиях, установленных законом.

Декретом Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 19.02.93 г. N 15-93 установлен режим осуществления валютных операций на территории Украины, определены общие принципы валютного регулирования, полномочия государственных органов и функции банков и других финансовых учреждений Украины в регулировании валютных операций, права и обязанности субъектов валютных отношений, порядок осуществления валютного контроля, ответственность за нарушение валютного законодательства. В соответствии со статьей 7 вышеназванного Декрета в расчетах между резидентами и нерезидентами в рамках торгового оборота используется [как] средство платежа иностранная валюта. Такие расчеты осуществляются только через уполномоченные банки.

На основании изложенного считаем, [что] при определении цены договора стороны могут определить ее как эквивалент в иностранной валюте, в то же время использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Украины по обязательствам допускается в случаях, порядке и на условиях, установленных законодательством по данным вопросам.

Заместитель

Министра экономики

В. Пантелеенко

Link to comment
Share on other sites

Термин "скорее всего" это несерьезно. Насчет использования в исключительных случаях, уж слишком много тогда получается этих исключений, а тогда это есть правило. У нас во многих законах прописано законное в том или ином смысле использование валюты. Даже ст. 51 ЗУ «Про виконавче провадження» визначено, що якщо кошти боржника в іноземній валюті є на рахунках, внесках або на зберіганні у банку або іншій кредитній установі, які мають право продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку України, державний виконавець зобов’зує їх протягом семи днів продати іноземну валюту в розмірі, необхідному для погашення боргу.

Звернення стягнення на кошти боржника у гривнях та інше майно боржника при обчисленні боргу в іноземній валюті здійснюється в порядку, передбаченному цією статтею.

Тут идет речь всего лишь о том, чтобы забрать СОБСТВЕННОСТЬ (как вещь, а не деньги) должника, а потом - ПРОДАТЬ эту собственность - произвести операцию мены на ДЕНЬГИ, как если бы продавали телевизор или холодильник, и уже полученные деньги зачислить в погашение долга.

Вообще - есть постанова 200, которую все прекрасно знают:

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та умови використання готівкової іноземної валюти резидентами і нерезидентами в Україні.

Смотрим разделы постановы данной:

2. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями та іноземними представництвами

3. Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, юридичними особами - резидентами та іноземними представництвами

4. Використання готівкової іноземної валюти морськими агентами з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами

5. Інші випадки використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків

6. Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави

6.1. Фізичні особи - нерезиденти, а також повноважні представники юридичних осіб - нерезидентів - суб'єктів підприємницької діяльності можуть використовувати на територіях митниць готівкову іноземну валюту як засіб платежу в разі:

а) сплати мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), митних зборів та фінансових санкцій відповідно до митного законодавства України;

б) сплати дорожніх зборів і оформлення перевезень негабаритних, великовагових і небезпечних вантажів;

в) сплати платежів за охорону та супроводження підакцизних і транзитних товарів митними органами;

г) сплати консульських зборів для відкриття віз на в'їзд в Україну;

ґ) оплати послуг, наданих прикордонними санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими службами контролю;

д) оплати послуг з обов'язкового медичного страхування та обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

е) оплати товарів і послуг у зоні, що звільнена від сплати мита та податків.

6.2. Фізичні особи - резиденти можуть використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу у випадках, передбачених підпунктами "а", "в" та "е" пункту 6.1 цієї глави.

7. Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу резидентами - суб'єктами підприємницької діяльності під час їх перебування за кордоном.

Обратите внимание - ВСЕ случаи связаны с внешнеэкономической деятельностью.

Где здесь пункт, хотя бы близко похожий на "РАСЧЕТЫ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ"?

Link to comment
Share on other sites

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 02.06.2000 р. N 28-110/1941-3601

Про здiйснення резидентами України операцiй згiдно з Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання i валютного контролю"

Нацiональний банк України розглянув запит громадської органiзацiї "Лiга пiдприємцiв Харкiвщини" вiд 27.04.2000 за N 99-11/003 щодо роз'яснення положень чинного валютного законодавства про здiйснення резидентами України операцiй згiдно з пунктом 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 за N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", i повiдомляє.

Згiдно з п. 4 (г) ст. 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 за N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" використання iноземної валюти на територiї України як застави потребує iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України.

На сьогоднi чинним законодавством України поняття "використання iноземної валюти на територiї України як застави" не визначено, а роз'яснення цього поняття надане у постановi Пленуму Верховного Суду України вiд 18.04.97 за N 5 "Про практику застосування судами законодавства щодо порушеним правил про валютнi операцiї". Так Пленум визначив, що використання валютних цiнностей як застави полягає в їх передачi та прийняттi в рахунок забезпечення зобов'язань.

Необхiдно також зауважити, що вiдповiдно до роз'яснення Вищого арбiтражного суду України вiд 24.12.99 за N 02-5/602 "Про деякi питання практики вирiшення спорiв, пов'язаних iз застосуванням Закону України "Про заставу", виходячи з правової природи коштiв, що знаходяться на рахунках банкiвських установах, вони не можуть бути предметом застави за правилами, якi регулюють заставу речей. Водночас, питання про заставу таких коштiв може вирiшуватись за правилами роздiлу 5 наведеного Закону України "Про заставу" стосовно застави майнових прав.

Враховуючи наведене, питання про заставу коштiв у iноземнiй валютi, що знаходяться на рахунках у банкiвських установах, може вирiшуватись лише за правилами стосовно застави майнових прав. Операцiї щодо застави майнових прав вiдповiдно до Декрету не потребують iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України.

В той же час, у наведеному випадку мова iде лише про кошти, що знаходяться на рахунках у банкiвських установах. Що стосується готiвкових коштiв у iноземнiй валютi, а також iнших валютних цiнностей, якi пiдпадають пiд поняття "iноземної валюти" згiдно з зазначеним Декретом, то вони можуть бути наданi у заставу на територiї України лише на пiдставi iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України.

Згiдно з п. 5 ст. 5 зазначеного Декрету одержання iндивiдуальної лiцензiї однiєю iз сторiн валютної операцiї означає також дозвiл на її здiйснення iншою стороною або третьою особою, яка має вiдношення до цiєї операцiї, якщо iнше не передбачено умовами iндивiдуальної лiцензiї.

Виходячи з наведеного, iндивiдуальну лiцензiю на використання iноземної валюти як застави на територiї України може отримати будь-яка сторона цiєї операцiї, у зв'язку з чим санкцiї за проведення вказаної операцiї без належної лiцензiї можуть бути застосованi до обох сторiн.

Однак, якщо договором передбачено обов'язок отримати iндивiдуальну лiцензiю однiєю з сторiн, то, з нашої точки зору, вiдповiдальнiсть у разi неотримання такої лiцензiї має нести саме ця сторона.

Крiм цього, вважаємо, що з цього питання має висловити свою думку Державна податкова адмiнiстрацiя України, оскiльки, вiдповiдно до пункту 3 Указу Президента України вiд 27.06.99 за N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв та застосування штрафних санкцiй за порушення валютного законодавства", санкцiї, передбаченi статтею 2 цього Указу та пунктом 2 статтi 16 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 за N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", застосовуються Нацiональним банком України до банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ, органами державної податкової служби - до iнших резидентiв i нерезидентiв України.

Згiдно з п. 2 ст. 5 зазначеного Декрету, генеральнi лiцензiї видаються комерцiйним банкам та iншим кредитно-фiнансовим установам України на здiйснення валютних операцiй, що не потребують iндивiдуальної лiцензiї, на весь перiод дiї режиму валютного регулювання.

Отже, наявнiсть у банку генеральної лiцензiї не надає йому права на здiйснення валютних операцiй, якi згiдно iз ст. 5 Декрету мають проводитись лише на пiдставi iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України.

Згiдно зi ст. 1 зазначеного Декрету, до валютних операцiй вiдносяться операцiї, пов'язанi з переходом права власностi на валютнi цiнностi, за винятком операцiй, що здiйснюються мiж резидентами у валютi України. Валютнi операцiї, що потребують iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України, перелiченi в п. 4 ст. 5 названого Декрету.

При здiйсненнi резидентом-посередником подальшого перерахування iноземної валюти, яка надiйшла на їх рахунки вiд нерезидентiв, на рахунки резидентiв - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на пiдставi вiдповiдних договорiв (доручення, комiсiї тощо), не вiдбувається переходу права власностi на вказанi кошти до резидента-посередника, Тобто така операцiя не мiстить ознак валютної.

Враховуючи викладене, вважаємо, що на здiйснення вказаних операцiй iндивiдуальна лiцензiя Нацiонального банку України не потрiбна.

Заступник Голови Правлiння Нацiонального банку України Я. Солтис

Вот ещё интересный документ для понимания данного вопроса.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.Скажите а зачем суду эти постановы?Они даже иски не читают.Я суд по недействительности проиграла.СУДЬЯ ДАЖЕ ДЕЛО НЕ ЧИТАЛА.11 октября апелляция.А РЕШЕНИЕ ЗАРАНЕЕ ЗНАЮ.ВСЕ КУПЛЕНО.

Link to comment
Share on other sites

Если Вы участник этого сайта, то это значит , что Вы свободный гражданин. Проигрываем один суд, идем в другой... Мы хотим сдвинуть эту систему

Link to comment
Share on other sites

///

7. Нужно посмотреть, на что же НБУ выдал банку письменное разрешение, а это написано было в п. 2.3. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій затверджених Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 275. Единственным допустимым подпунктом в этом пункте являлось ведение счетов резидентов в иностранной валюте.

Вывод:

Есть два законных способа уплаты процентов в иностранной валюте.

1. Получение нами или банком индивидуальной лицензий согласно подпункта "Г" ч. 4 ст. 5 Декрета № 15-93, но мы ее получить не можем (углубляться не буду).

2. Зачисление средств на свой текущий счет, который банк имеет право вести в иностранной валюте, с последующим договорным списанием в пользу погашения процентов.

Соответственно условия договора относительно погашения процентов в долларах США без индивидуальной лицензии или в обход текущего счета, являются противоречащими действующему законодательству.

Помимо этого, если мы будем погашать без инд. лицензии или в обход текущего счета, то нас привлекут по 162й КУоАП, ну и для банка тоже предусмотрена ответственность в 202й УК Украины + ст. 20 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

PS Поправьте если где не прав.

Юристы недобросовестных банков вводят в заблуждение судей и Вас, применяя следующий раздел и пункт постановления Национального банка Украины от 27.09.1995 года №243 (факт регистрации в Минюсте отсутствует):

"Роз'яснення

до ліцензії Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями

...

Ліцензія Національного банку України відповідно до того, що вказано в її тексті, може надавати право на здійснення таких операцій:

...

6. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку

здійснюються з резидентами України:

6.1. Пасивні операції - створення валютних резервів в іноземній валюті (приймання депозитів в іноземній валюті, продаж за іноземну валюту цінних паперів, що емітовані резидентами України та номіновані у національній валюті (включаючи власні цінні папери банку)*, отримання позик в іноземній валюті від інших уповноважених банків);

6.2. Активні операції - використання створених резервів (надання позик в іноземній валюті, придбання за іноземну валюту цінних паперів, що номіновані у національній валюті*).

_____________

* З обмеженнями, що встановлені чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

..."

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.2818.6&nobreak=1

Данное постановление было отменено следующим в 2009 году:

"ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

17.02.2009 N 79

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2009 р.

за N 237/16253

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Правління Національного банку України

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України до вимог пункту 2.33 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за N 381/10661, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України згідно з переліком, що додається.

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.В.Шаповалов "

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0237-09

Иного действительного нормативно-правового акта Национального банка Украины, принятого коллегиально, зарегистрированного в Министерстве юстиции, не существует по поводу разъяснения к лицензии Национального банкаУкраины на право осуществления операций с валютными ценностями.

Выдача кредита и выдача кредита наличной иностранной валютой - это две большие разницы, как говорят в Одессе.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=39200 сообщение #1418

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=39234 сообщение #1435

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=39327 сообщение #1456

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Л И С Т

N 25008/47-1756 від 07.04.94

м.Київ

Про санкції щодо комерційних банків за порушення касової дисципліни

На виконання третього абзацу п.4 постанови Правління Національного банку України від 14 лютого 1994 року N 30а повідомляємо, що контроль за додержанням касової дисципліни в комерційних банках мають здійснювати комісії, призначені окремими наказами регіональних управлінь Національного банку.

Результати перевірок повинні оформлятися актами з обов'язковим ознайомленням керівника установи комерційного банку, головного бухгалтера або осіб, що виконують їх обов'язки на момент перевірки.

Акти подаються керівництву регіональних управлінь Національного банку України для прийняття рішення. Регіональним управлінням Національного банку України надається право застосовувати до комерційних банків, винних у порушенні касової дисципліни, такі санкції:

- попередження про виявлене порушення, що видається не більше 2-х разів;

- розпорядження про тимчасове припинення касових операцій до усунення недоліків.

Порушеннями касової дисципліни є:

- невиконання постанов Верховної Ради України, указів Президента України, нормативних актів Національного банку України з питань готівкового обігу;

- видача готівки підприємствам, установам та організаціям на здійснення операцій, що мають виконуватися безготівковим чином;

- передача готівки іншим комерційним банкам без дозволу регіонального управління Національного банку України;

- недоліки в обробці, формуванні та пакуванні грошей;

- здійснення операцій з готівкою національної валюти та іноземних валют, що не входять до статуту комерційного банку;

- недоліки в технічній укріпленості касових вузлів та забезпеченні схоронності коштів.

Про тимчасове припинення касових операцій комерційних банків регіональні управління інформують управління емісійно-касових операцій електронною поштою не пізніше 3-х днів після прийняття рішення.

Заступник Голови Правління НБУ В.П.Терпило

"Збірник нормативних актів Національного банку України

за 1994 рік"

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=322743

Link to comment
Share on other sites

Выдача кредита или выдача кредита наличной иностранной валютой? Это принципиально важно.

По поводу выдачи кредита Верховный Суд Украины высказал свое мнение в постановлении от 21.03.11г.. Вспомните, что просил истец в своем исковом заявлении о признании договора недействительным, из-за отсутствия индивидуальной лицензии на выдачу кредита? Суды должны были рассматривать спор в рамках исковых требований. Да, Печерский районный суд и Апелляционный суд г.Киева вышли за рамки исковых требований, что является нарушением процессуальных норм. Истцу неоходимо было уточнить исковые требования и просить признать недействительным кредитный договор в части выдачи кредита наличной иностранной валютой. В генеральной лицензии, кроме ведения счетов клиентов, ничего не было написано до сентября 2009 года по поводу операций с наличной иностранной валюты, а индивидуальной лицензии на выдачу кредита наличной инстранной валютой не было.

В судах юристы недобросовестных банков дают обновленные лицензии 2009 года, где уже указаны права банков на операции с наличной иностранной валютой. Мы об этом предупреждали еще 31 мая этого года в сообщении #140 на стр.7 данной темы.

Если исходить из права банков выдавать наличную иностранную валюту только с текущего счета, то до сентября 2009 года действовал только пункт о ведении счетов клиентов. Межбанковский валютный рынок Украины никакого отношения к заемщикам-физическим лицам отношения не имеет:

"ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

04.08.2009 N 446

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 серпня 2009 р.

за N 799/16815

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

...

5. Банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями, повинні отримати дозволи на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків, і операцій з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.

Банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, повинні отримати дозволи на здійснення торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків, і операцій з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами] та інших операцій з валютними цінностями на валютному ринку України.

Банки, які мають письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, повинні отримати дозвіл на здійснення торгівлі іноземною валютою на міжнародних ринках.

..."

НБ Украины, скажите, а как быть оплатой процентов без текущего счета, ведь в Иске в Печерский суд Истец ссылался и на эту норму законодательств, а именно на незаконность оплаты процентов по кредитному договору.

Или правильно было ссылаться на незаконность оплаты процентов по кредитному договору наличной иностранной валютой?

Link to comment
Share on other sites

НБ Украины, скажите, а как быть оплатой процентов без текущего счета, ведь в Иске в Печерский суд Истец ссылался и на эту норму законодательств, а именно на незаконность оплаты процентов по кредитному договору.

Или правильно было ссылаться на незаконность оплаты процентов по кредитному договору наличной иностранной валютой?

Оплатой процентов с какого периода: до сентября 2009 года, или после сентября 2009 года (после обновления генеральных лицензий)?

Link to comment
Share on other sites

оскільки використання інвалюти /в якості платіжного засобу ст.192ч.2/відбувається в випадках та в порядку встановлених законом, то прошу пояснити в який закон було внесено зміни в 2009 році, для того щоби банки отримали ліцензію для прийняття оплат в доларах, або можливо , є якийсь закон, до сих пір нам не відомий, який встановлює, що розрахунки між резидентами, у тому числі платежі за зобовязаннями здійснюються в іноземній валюті.? Порядок таких розрахунків встановлено????? в Постановах НБУ, які також не є законом., проте де ж встановлено випадок?

Link to comment
Share on other sites

оскільки використання інвалюти /в якості платіжного засобу ст.192ч.2/відбувається в випадках та в порядку встановлених законом, то прошу пояснити в який закон було внесено зміни в 2009 році, для того щоби банки отримали ліцензію для прийняття оплат в доларах, або можливо , є якийсь закон, до сих пір нам не відомий, який встановлює, що розрахунки між резидентами, у тому числі платежі за зобовязаннями здійснюються в іноземній валюті.? Порядок таких розрахунків встановлено????? в Постановах НБУ, які також не є законом., проте де ж встановлено випадок?

Единственный закон- это все нам известный Декрет КМ имеющий силу закона.. а случай- наличие индивидуальной лицензии

Link to comment
Share on other sites

Единственный закон- это все нам известный Декрет КМ имеющий силу закона.. а случай- наличие индивидуальной лицензии

да почему же, вернитесь в начало темы, лицензии выдаются лишь только на валютные операции предусмотренные в декрете, а в декрете такая валютная операция /лицензия под нее / не предусмотрена,

статус валют определяется Законом /КУ ст.92/, ден един в украине - гривна ст99 КУ

ЦКУ ст 524 - выражение меры стоимости - одна из основных функций денег - в гривне

ст 192 - единственно законное платежное средство - гривна - другая функция денег -статус средства платежа

зу оНБУ ст32,35, зу о платежн системах и т.д , ст 3 декрета

законом установлено, что доллар может быть средством накопления и нагромождения/ хранить, вклады/ -предусмотрено в декрете в т.числе, - еще одно свойство денег -статус

использовать доллар как мировые деньги- в международных расчетах /в хозкодексе, ст 198, если не ошибаюсь, это еще один статус, свойство денег

средство оборота в украине -Гривна ст32 зу про нбу,, Декрет,зу о платежных сист. вот все функции денег и под каждую есть в законе установленный , присвоеный статус той или иной валюте.

Link to comment
Share on other sites

оскільки використання інвалюти /в якості платіжного засобу ст.192ч.2/відбувається в випадках та в порядку встановлених законом, то прошу пояснити в який закон було внесено зміни в 2009 році, для того щоби банки отримали ліцензію для прийняття оплат в доларах, або можливо , є якийсь закон, до сих пір нам не відомий, який встановлює, що розрахунки між резидентами, у тому числі платежі за зобовязаннями здійснюються в іноземній валюті.? Порядок таких розрахунків встановлено????? в Постановах НБУ, які також не є законом., проте де ж встановлено випадок?

Вы задали вопрос...я написал ответ... использование инвалюты как средство платежа в Украине возможно только при наличии индивидуальной лицензии п.г ст.4 ДКМ...никаким другим законом данная операция в Украине не разрешается....

Хотите поверьте хотите проверьте..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show