Решение Ленинского райсуда о недействительности третейской оговорки с Укрсоцбанком


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

 

"04" грудня 2014 р. 

 

Справа № 642/8993/14-ц

2/642/2001/14

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

04 грудня 2014 року

 

Ленінський районний суд м. Харкова в складі:

 

головуючого судді Проценко Л.Г.

при секретарі Сухорукові І.М.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі Благовєщенського відділення Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання третейського застереження недійсним, -

 

ВСТАНОВИВ :

 

Позивач звернувся до суду із позовом про визнання третейського застереження недійсним, в якому зазначив, що 17 липня 2008р. уклав з відповідачем кредитний договір №831/3/27/31/8-224, за яким отримав кредит у сумі 70 000 доларів США. Пунктом 6.2 кредитного договору встановлювалося, що спори між сторонами розглядатимуться одноособово третейськими суддями Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків. Договір та третейське застереження в ньому були підписані за довіреністю зі сторони банку начальником Благовєщенського відділення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» Куц Т.М., в якої не було повноважень на підписання третейських угод (третейського застереження).

 

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав, та пояснив, що окремих угод не укладалось, начальник відділення банку не мала повноважень на підписання третейського застереження, оскільки довіреність була надана на виконання певних дій, а тому таке застереження повинно бути визнане недійсним. Позивач є необізнаною особою і після укладення договору про надання юридичної допомоги та відповідної консультації дізнався про порушене право, а тому строки позовної давнини не пропущені.

 

Представник відповідача проти задоволення позову заперечувала, підтвердила відповідність довіреності виданої начальнику Благовєщенського відділення ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» Куц Т.М. та зазначила, що у начальника відділення були всі повноваження в тому числі і на підписання договору з третейськими застереженнями. Позивач був ознайомлений з договором та надав свою згоду на його підписання. Кредитний договір є дійсним та триваючим. АКБ соціального розвитку «УкрСоцбанк» в подальшому перереєстровано в ПАТ «Укрсоцбанк», який є його правонаступником. Також вважала, що позивачем пропущено строки позовної давнини.

 

Суд, вислухавши думку представників позивача та відповідача, дослідивши матеріали справи, встановив наступні обставини і відповідні їм правовідносини.

 

17.07.2008р. між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УкрСоцбанк» з однієї сторони та ОСОБА_1, з іншої сторони, було укладено Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 831/3/27/31/8-224.

 

В пункті 6.2. вищевказаного договору зазначено наступне: «у випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони, керуючись ст. 5 Закону України «Про третейські суди», домовляються про те, що спір розглядається одноособово третейським суддею Ярошовцем Василем Миколайовичем Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків, що знаходиться за адресою 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, б. 15. У випадку неможливості розгляду спору вказаним третейським суддею спір розглядається третейським суддею Мороз Оленою Анатоліївною або Білоконем Юрієм Миколайовичем у порядку черговості, вказаному у пункті. У разі якщо спір не може бути розглянутий визначеними у даному пункті суддями, суддя призначається Головою Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків у відповідності до чинного Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків».

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про третейські суди», третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі. Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує. Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.

 

Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 831/3/27/31/8-224 від 17.07.2008р., укладений між АКБ «УкрСоцбанк» та ОСОБА_1, у який було включено третейську угоду від імені АКБ «УкрСоцбанк» було підписано начальником Благовєщенського відділення ХОФ АКБ «УкрСоцбанк» Куц Т.М., яка діла на підставі Довіреності № 4550 від 18.12.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4

 

Зі змісту зазначеної довіреності випливає, що вона видана лише для підписання кредитних договорів, в тому числі договорів про надання кредитних ліній (невідновлювальної, відновлювальної, мультивалютної відновлювальної), договору кредиту за овердрафтом, як класичним так і за технологією кредитної лінії, тощо. Так, в пункті 3 довіреності значиться: «Повноваження, визначені п.п.1.-3. цієї довіреності, можуть бути здійснені лише на підставі та на умовах рішень про проведення (видачу, зміну істотних умов) кредитних операцій з клієнтами, прийнятих фахівцем відповідного структурного підрозділу або відповідним комітетом».

 

Такий зміст довіреності, визначає повноваження представника як суто фінансові, з питань укладання кредитних угод та супутніх йому договорів, та не містить в своєму тексті окремих положень про надання права АКБ «Укрсоцбанк» Куц В.М. укладати третейські угоди чи застереження. (а.с. 23-24)

 

22 листопада 2011р. відповідач ОСОБА_1 уклав договір про надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_6, який 29.11.2014р. надав йому консультативний висновок в якому окрім іншого зазначив про відсутність повноважень у представника банку на укладання третейського застереження в договорі кредиту. (а.с. 55-57)

 

Матеріали справи свідчать про те, що договір, в зміст якого було включено і третейське застереження, зі сторони АКБ «УкрСоцбанк» було підписано представником Куц Т.М.

 

Між тим, в матеріалах справи відсутні докази того, що представник Куц Т.М. був уповноважений на укладання від імені АКБ «УкрСоцбанк» третейських угод, у зв'язку з чим суд вважає недоведеним те, що при укладанні третейської угоди з позивачем від імені АКБ «УкрСоцбанк», представник Куц Т.М. мав повноваження на вчинення таких дій з укладання третейської угоди, тобто, діяв уповноважено.

 

У ст. 5 Закону України «Про третейські суди» зазначено, що юридичні або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону.

 

З аналізу зазначеного положення Закону випливає, що спочатку повинен виникнути спір про право цивільне або господарське, а потім вже сторони складають третейську угоду про передачу конкретного спору на розгляд третейському суду.

 

Діюче законодавство не передбачає (і не передбачало на момент ухвалення спірного договору) права осіб укладати третейську угоду про передачу на вирішення третейському суду невизначеної або необмеженої кількості спорів, які можуть виникнути між сторонами у майбутньому. Такі домовленості звужують право осіб на судовий захист тільки в третейському суді, що суперечить вимогам ст.55 Конституції України та ст.3 ЦПК України.

 

У ст.2 Закону України «Про третейські суди» визначений термін «третейська угода» як угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом. З цього також можна зробити висновок щодо часових меж - спір вже існує, а також щодо суті спору - він вже конкретно визначений, і за обоюдною згодою сторін включається в третейську угоду.

 

Як зазначалось вище, згідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про третейські суди», третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

 

Однак на порушення вказаних норм, оскаржувана третейська угода (у вигляді третейського застереження) укладена одночасно із укладенням договору кредиту - в його тексті, тобто коли спору між сторонами не існувало.

 

Згідно приписів ч.1,2 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

 

Відповідно до ст. 92 ЦК України, орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

 

Приписами ст.215 ЦК України встановлено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього кодексу.

 

Посилання представника відповідача на сплив строків позовної давності на оскарження дійсності третейської угоди є безпідставними, оскільки з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 отримав письмову консультацію про можливість оскарження третейської угоди 30 листопада 2011 року. Згідно ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Окрім того, на цей час правовідносини між позивачем та відповідачем за кредитним договором є діючими. Таким чином, строк позовної давності ОСОБА_1 не пропущено.

 

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовна заява підлягає задоволенню, а оскаржувана третейська угода (у вигляді третейського застереження у договорі) визнанню недійсною.

 

Аналогічна правова позиція була викладена у Постанові Верховного Суду України від 30.05.2011р. по справі № 6-13цс11.

 

Оскільки позивач не ставить вимоги та не наполягає на відшкодуванні з відповідача сплаченого ним судового збору у розмірі 243 грн. 60 коп. суд такі витрати не стягує.

 

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,5,12 Закону України «Про третейські суди», ст. 92, 203, 215, 246 ЦК України, ст.ст. 10, 57, 60, 88, 209, 212 - 215,294, 296 ЦПК України, суд, -

 

ВИРІШИВ:

 

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі Благовєщенського відділення Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» про визнання третейського застереження недійсним - задовольнити.

 

Визнати недійсною третейську угоду, що міститься в пункті 6.2. Договору кредиту № 831/3/27/31/8-224 від 17.07.2008р., укладеному між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк») та ОСОБА_1.

 

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

 

Суддя Л.Г. Проценко

 


Link to comment
Share on other sites

Діюче законодавство не передбачає (і не передбачало на момент ухвалення спірного договору) права осіб укладати третейську угоду про передачу на вирішення третейському суду невизначеної або необмеженої кількості спорів, які можуть виникнути між сторонами у майбутньому. Такі домовленості звужують право осіб на судовий захист тільки в третейському суді, що суперечить вимогам ст.55 Конституції України та ст.3 ЦПК України.

 

Однак на порушення вказаних норм, оскаржувана третейська угода (у вигляді третейського застереження) укладена одночасно із укладенням договору кредиту - в його тексті, тобто коли спору між сторонами не існувало.

 

Это все хорошо, но где хотя бы решения апелляционных судов по таким спорами?

А лучше ВССУ, если кто встречал, буду очень признателен.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...