Довіреність від імені Уповноваженої особи ФГВФО


Recommended Posts

З аналізу судової практики розгляду судами позовів банків, що ліквідуються, які подаються представниками УО ФГВФО, вбачається, що вказані представники діють на підставі довіреності, яка складена в простій письмовій формі та підписана УО ФГВФО. Тому виникає досить суттєве зауваження стосовно такого представництва. На мою думку таке представництво є спірним. 

Згідно ст. 2 профільного ЗУ п. 17) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом. Згідно ст. 37 ЗУ Уповноважена особа Фонду діє від імені банку без довіреності в межах повноважень Фонду. Отже, УО є працівником Фонду, а не Банку. УО має право залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Тому, якщо УО вважає, що необхідне представнитцво інтересів, укладає відповідний договір, наприклад, з адвокатом. Згідно ст. 244 ЦКУ представництво, яке грунтується до договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Згідно із статтею 245 Кодексу, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.Отже, форма довіреності може бути звичайною письмовою або письмовою нотаріальною. Нотаріально посвідчена довіреність вимагається на вчинення правочину, який потребує нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом або домовленістю сторін. Відповідно до частини першої статті 42 Цивільного процесуального кодексу України, повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені, зокрема, довіреністю фізичної особи. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

Отже, якщо довіреність видана УО ФГВФО на представництво інтересів такої фізичної особи, вона (довіренсть) повинна бути нотаріально посвідчена, оскільки УО не є посадовою особою банку, є посадовою особою ФГВФО. Тому видача довіреності від імені УО в простій письмовій формі з проставленням печатки банку, що ліквдується не відповідає вимогам, наведених вище норм. В такому випадку суд повинен залишати позов без руху/без розгляду на підставі ст. 121 ЦПК або ст. 207 ЦПК. Вказане стосується і участі таких представників в судових засіданнях.

У кого які думки з цього приводу?

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, ДВ1975 сказал:

З аналізу судової практики розгляду судами позовів банків, що ліквідуються, які подаються представниками УО ФГВФО, вбачається, що вказані представники діють на підставі довіреності, яка складена в простій письмовій формі та підписана УО ФГВФО. Тому виникає досить суттєве зауваження стосовно такого представництва. На мою думку таке представництво є спірним. 

Згідно ст. 2 профільного ЗУ п. 17) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом. Згідно ст. 37 ЗУ Уповноважена особа Фонду діє від імені банку без довіреності в межах повноважень Фонду. Отже, УО є працівником Фонду, а не Банку. УО має право залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Тому, якщо УО вважає, що необхідне представнитцво інтересів, укладає відповідний договір, наприклад, з адвокатом. Згідно ст. 244 ЦКУ представництво, яке грунтується до договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Згідно із статтею 245 Кодексу, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.Отже, форма довіреності може бути звичайною письмовою або письмовою нотаріальною. Нотаріально посвідчена довіреність вимагається на вчинення правочину, який потребує нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом або домовленістю сторін. Відповідно до частини першої статті 42 Цивільного процесуального кодексу України, повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені, зокрема, довіреністю фізичної особи. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

Отже, якщо довіреність видана УО ФГВФО на представництво інтересів такої фізичної особи, вона (довіренсть) повинна бути нотаріально посвідчена, оскільки УО не є посадовою особою банку, є посадовою особою ФГВФО. Тому видача довіреності від імені УО в простій письмовій формі з проставленням печатки банку, що ліквдується не відповідає вимогам, наведених вище норм. В такому випадку суд повинен залишати позов без руху/без розгляду на підставі ст. 121 ЦПК або ст. 207 ЦПК. Вказане стосується і участі таких представників в судових засіданнях.

У кого які думки з цього приводу?

 

Абсолютно правильная мысль.

С мая 2016 года активно применяю эту позицию в делах, где иски подают Уполномоченный лица.

Детальные обсуждения и советы в теме, ссылка на которую выше.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Цитата

Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню

Согласен. Эта тема поднимлась пару лет тому в связи доверкой Приватбанка от Ерикаловой.

Я указывал  суде, что УО не имеет права передоверия, но на обязательность нотариального заверения не упирал.

Против меня сыграла постанова ВГСУ с диаметрально противоположной точкой зрения на полномочия УО в части выписывать доверки.

Link to comment
Share on other sites

дело в том, что ст.ст. 244-250 ЦК касаются коммерческого представительства и регулируют соответствующие доверенности

а процессуальное представительство это немножко другое, и регулируется оно ст.ст. 38, 40, 42 ЦПК

хотя тут можно и намешать, чтобы запутать суд :)

Link to comment
Share on other sites

Цитата

 

Стаття 38. Участь у справі представника

3. Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх представники.

 

Цитата

 

Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками

1. Представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.

 

Цитата

 

Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників

1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами:

2) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника;

3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності).

 

У даному випадку Закон передбачає право Фонду грабування здійснювати певні дії. Безпосередньо або через УО. Права та обов'язки УО визначено ЗУ про систему грабування та Положенням. Права передовіряти будь кому свої повноваження УО не має.

Цитата

 

Стаття 244. Представництво за довіреністю

1. Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

2. Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи.

 

Цитата

 

Стаття 246. Довіреність юридичної особи

1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Органа у банка уже нема,

УО не упоноважена установчими документами банку.

Тому цілком можливо висловити у заяві й це обгрунтування. Хай буде.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Разные полномочия у временного администратора и ликвидатора. Не имеет права УО выдавать доверенности. Нет такого полномочия в законе. Если исходить из уставных документов то например Голова Правления выдаёт доверенность в уставе банка Форум, а УО действует от имени органа управления - спостережна рада, правление. У них нет полномочий выдавать доверенность. Так что УО лично должна представлять банк или в режиме видеоконференции. Хотя я думаю эти ублюдки будут выходить на ВР чтобы пропихнуть в закон такую норму. Или проще на суды нажмут!

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

До  апеляційної скарги представник Відповідача Шишова Н.Л. долучила копію довіреності, яка видана ПАТ «БАНК ФОРУМ» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» Ларченко І.М. 

Відповідно до ч.1 ст. 40 ЦПК України  представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 42 ЦПК України  повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами: довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника.

Відповідно до  ч.3  ст. 42 ЦПК України  довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності).

Відповідно до ст.246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.4 ЦК України основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.

Відповідно до п.9.4.10 Статуту ПАТ «БАНК ФОРУМ» ( розміщений на сайті ПАТ «БАНК ФОРУМ»)  довіреність  від імені Банку на право вчинення від імені Банку юридичних дій, зокрема, укладення, зміну та припинення договорів (угод, контрактів тощо) має право видавати тільки Голова Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» Ларченко І.М.  не є Голова Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ», а тому згідно ст.246 ЦК України та Статуту ПАТ «БАНК ФОРУМ» не має право видавати довіреності від імені Банку на право вчинення від імені Банку юридичних дій.

 

     За таких обставин Шишова Н.Л. не є законним представником Відповідача і не має право надавати пояснення за своїм підписом.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, Вячеслав1 said:

До  апеляційної скарги представник Відповідача Шишова Н.Л. долучила копію довіреності, яка видана ПАТ «БАНК ФОРУМ» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» Ларченко І.М. 

Відповідно до ч.1 ст. 40 ЦПК України  представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 42 ЦПК України  повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами: довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника.

Відповідно до  ч.3  ст. 42 ЦПК України  довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи (за наявності).

Відповідно до ст.246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.4 ЦК України основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.

Відповідно до п.9.4.10 Статуту ПАТ «БАНК ФОРУМ» ( розміщений на сайті ПАТ «БАНК ФОРУМ»)  довіреність  від імені Банку на право вчинення від імені Банку юридичних дій, зокрема, укладення, зміну та припинення договорів (угод, контрактів тощо) має право видавати тільки Голова Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» Ларченко І.М.  не є Голова Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ», а тому згідно ст.246 ЦК України та Статуту ПАТ «БАНК ФОРУМ» не має право видавати довіреності від імені Банку на право вчинення від імені Банку юридичних дій.

 

     За таких обставин Шишова Н.Л. не є законним представником Відповідача і не має право надавати пояснення за своїм підписом.

 

красиво, но в кассации снесут, к сожалению

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, Вячеслав1 сказал:

Никто не хочет в ЕСПЧ подать или в Конституционный! Я всё равно везде пишу!

Вы подавали в КСУ... или ЕСПЧ...

Link to comment
Share on other sites

31 минуту назад, Вячеслав1 сказал:

Нет я не дошёл ещё. Аппеляция а потом кассация и готовлюсь ЕСПЧ.

То есть Вы на стадии апелляции только... Длинный путь ещё... Ну Вы тогда информируйте, может по Вашему пути и другие пойдут, так как люди у нас сами знаете...

32 минуты назад, Вячеслав1 сказал:

Лутковской звернення написал и читаю практику.

А что она...

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, Bolt сказал:

То есть Вы на стадии апелляции только... Длинный путь ещё... Ну Вы тогда информируйте, может по Вашему пути и другие пойдут, так как люди у нас сами знаете...

А что она...

неделю как отправил пока молчит. Ок

 

Link to comment
Share on other sites

43 минуты назад, Вячеслав1 сказал:

Сегодня созванивался на рассмотрении у юристов!

Хорошо хоть рассматривают...)))

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...

Шановне панство. Питання в тему. 15 травня 2020 року було продано право вимоги від банку "Надра" (ліквідується) ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС". Договір відступлення підписано не УО ФГВФО, а представником за довіреністю. При чому, з договору не вбачається, хто саме цю довіреність видав. Печатка, звичайно, "Надра". Всі інші договори відступлення в тому ж травні, в квітні та червні підписані УО Фонду Білою. Прошу поради, як дізнатись, хто саме видав довіреність. Звернутись до суду із клопотанням? І взагалі, чи має право УО видавати аткі довіреності для укладення правочинів на користь не ФГВФО, а Банку? Ось для порівняння два договори. 

Dogovor-ustupki-prav-trebovanij-2.pdf Dogovor-ustupki-prav-trebovanij-4.pdf

Link to comment
Share on other sites

Ст. 37 ЗУ "Про систему гарантування вкладів":

4. На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду:

1) діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку;

2) видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками банку;

3) звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації банку перед виконавчою дирекцією Фонду.

Ані слова про можливість передовіряти свої повноваження, взагалі про можливість надавати довіреності. 

Стаття 47. Організація роботи уповноваженої особи Фонду

1. Уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. До неї застосовуються правила та вимоги, визначені статтею 35 цього Закону.

2. Рішення уповноваженої особи Фонду є обов’язковими для виконання працівниками банку, що ліквідується.

3. Усі або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду, крім організації реалізації майна банку, що ліквідується. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, Любава сказал:

Шановне панство. Питання в тему. 15 травня 2020 року було продано право вимоги від банку "Надра" (ліквідується) ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС". Договір відступлення підписано не УО ФГВФО, а представником за довіреністю. При чому, з договору не вбачається, хто саме цю довіреність видав. Печатка, звичайно, "Надра". Всі інші договори відступлення в тому ж травні, в квітні та червні підписані УО Фонду Білою. Прошу поради, як дізнатись, хто саме видав довіреність. Звернутись до суду із клопотанням? І взагалі, чи має право УО видавати аткі довіреності для укладення правочинів на користь не ФГВФО, а Банку? Ось для порівняння два договори. 

Dogovor-ustupki-prav-trebovanij-2.pdf 959 \u043a\u0411 · 0 downloads Dogovor-ustupki-prav-trebovanij-4.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 downloads

Конечно не имеет права никаких доверенностей выдавать УО, так как он по сути сам по доверенности представляет интересы ФГВФО... Если и может выдавать какие то доверенности, то это ФГВФО...

На этом основании в своё время я закрыл порядка 10 судебных дел по Дельта-банку... На том лишь основании, что иски были поданы не лично УО Кадыровым, а какими то непонятными представителями по типа им выданной доверенности...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Любава сказал:

Ст. 37 ЗУ "Про систему гарантування вкладів":

4. На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду:

1) діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку;

2) видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками банку;

3) звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації банку перед виконавчою дирекцією Фонду.

Ані слова про можливість передовіряти свої повноваження, взагалі про можливість надавати довіреності. 

Стаття 47. Організація роботи уповноваженої особи Фонду

1. Уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. До неї застосовуються правила та вимоги, визначені статтею 35 цього Закону.

2. Рішення уповноваженої особи Фонду є обов’язковими для виконання працівниками банку, що ліквідується.

3. Усі або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду, крім організації реалізації майна банку, що ліквідується. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.

Абсолютно верно...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, Bolt сказал:

Конечно не имеет права никаких доверенностей выдавать УО, так как он по сути сам по доверенности представляет интересы ФГВФО... Если и может выдавать какие то доверенности, то это ФГВФО...

На этом основании в своё время я закрыл порядка 10 судебных дел по Дельта-банку... На том лишь основании, что иски были поданы не лично УО Кадыровым, а какими то непонятными представителями по типа им выданной доверенности...

Может, дадите ссылочку на какое-нибудь свое дело? Каков алгоритм действий? Призначать договор недействительным (никчемным)? Писать клопотання? Как правильно поступить? Если договор подписан неуполномоченной особой, то он никчемный? Получается, что истец ненадлежащий. А что тогда? Замена истца? Или отказ в рассмотрении?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show