КомпаньонЪ

Повернення стягененого за виконавчим написом (авто)

Recommended Posts

Вітаю шановні.

Поділіться будь-ласка практикою, щодо повернення майна, що стягнено за виконавчим написом.

Буду вдячний за посилання на рішення судів, зразок позову тощо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вітаю шановні.

Поділіться будь-ласка практикою, щодо повернення майна, що стягнено за виконавчим написом.

Буду вдячний за посилання на рішення судів, зразок позову тощо.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Між Ивановым (надалі за текстом – Позивач) та ПАТ «Ерсте Банк» (надалі за текстом – Відповідач) укладено Кредитний Договір № 000000, за умовами якого ПАТ «Ерсте Банк» - Кредитор зобов'язался надати Иванову - кредит 16599.00 доларів США, а Позичальник зобов'язується отримати кредит, використати його за цільовим призначенням (кредитні кошти призначені для придбання автомобілю Мазда 2008 року випуску), повернути кредитору суму кредиту до 03.03.2015р.

На основі зазначеного Кредитного договору було вчинено Договір Застави транспортного засобу від 04.03.2008р. посвідчений приватним нотаріусом ЛНМО Петровой Г.Д.

Приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Сидоровым М. В. на підставі Договору Застави транспортного засобу від 04.03.2008р. на об’єкт застави (автомобіль Мазда) - вчинено виконавчий напис № 1111 від 16.05. 2011р. про стягнення с боржника Иванова на користь стягувача ПАТ «Ерсте Банк» заборгованності у сумі 104 600, 75 (сто чотири шістсот гривень 75 коп.) та 2 500,00 (дві тисячи п'ятсот гривень) за вчинення виконавчого напису.

17 червня 2011 року приблизно об 11.00 годині, державний виконавець Жовтневого відділу державної виконавчої служби Луганського міського управління юстиції Хукин, наклав арешт та вилучив рухоме майно , а саме автомобіль марки Мазда Р.Н. ВВ8976ВС,

Позивач категорично не погоджується з відкриттям виконавчого провадження № 2233/6 номер за

ЄРДВП: 32244555 відкритого Жовтневим відділом державної виконавчої служби Луганського міського управління юстиції 16.05.2011р. та арештом майна на підставі виконавчого напису № 1111 від 16.05. 20011р., тому що згідно до закону звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження може здійснюваться лише на підставі рішення суду с огляду на таке:

Як вбачається із Договору Застави транспортного засобу від 04.03.2008р., предметом застави є рухоме майно.

На момент укладення договору застави діяв Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.2003 року.

Згідно ст. 1 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" - цей Закон визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також правовий режим виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна.

Отже, Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" є спеціальним законом з питань правового режиму регулювання обтяжень рухомого майна.

Таким чином в першу чергу повинно керуватись положеннями Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, який є спеціальним законом і його норми підлягають переважному застосуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 цього Закону до забезпечувальних обтяжень належать застава рухомого майна згідно з параграфом 6 глави 49 Цивільного кодексу України, що виникає на підставі договору.

Частиною 1 ст. 590 Цивільного кодексу України визначено, що звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом.

Частиною 1 ст. 26 вказаного Закону передбачено, що обтяжувач має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження:

1) передача рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов'язання в порядку, встановленому цим законом;

2) продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах;

3) відступлення обтяжувачу права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги;

4) переказ обтяжувачу відповідної грошової суми, у тому числі в порядку договірного списання, у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші або цінні папери.

Окрім того, частинами 1, 3 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", який набрав чинності з 1 січня 2004 р., визначено, що законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону.

Частина 6 ст. 20 Закону України "Про заставу" передбачає можливість вчинення виконавчого напису, якщо інше не встановлено законом.

Але ж законом встановлено інше, а саме: ч. 1 ст. 24 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" визначено, що звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим законом.

Вказаний закон не передбачає такий позасудовий засіб звернення стягнення, як стягнення на підставі виконавчого напису.

До того ж Договір Застави транспортного засобу від 04.03.2008р. (згідно до якого і було звернення стягнення на підставі виконавчого напису) був підписаний згідно до Кредитного Договору №0000000 від 04.03.2008 року. Кредит наданний на споживчи цілі - придбання автомобіля.

Відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону України " Про захист прав споживачів"

– Кредитодавцю забороняється:

2) вилучати продукцію у споживача без його згоди або без одержання відповідного судового рішення

В зв'язку з тим, що здійснення примусового звернення стягнення на підставі виконавчого напису суперечить положенням ст. ст. 24, 26 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, п. 2 ч. 11 ст. 11 Закону України " Про захист прав споживачів" - виконавчий напис № 1111 від 16.05. 20011р. складений приватним нотаріусом ЛМНО Сидоровым М.В. на підставі Договору Застави транспортного засобу від 04.03.2008р. на об’єкт застави (автомобіль Мазда) - є безпідставним та підлягає скасуванню.

До того ж існує однозначна судова практика з даного приводу, а також є ряд постанов Вищих Судів України які повністю містять такі ж висновки щодо звернення стягнень на предмет забезпечувального обтяження, які можуть здійснюваться лише на підставі рішення суду, а саме:

- Постанова Верховного Суду України 15 листопада 2010 року № 3-5гс10.

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13485919),

- Постанова Вищого господарського Суду України 14 березня 2008р. № 22/228/07. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1449389)

- Постанова Вищого господарського Суду України 11 лютого 2009р. № 6/113-08.

( http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3084972 )

- Постанова Вищого господарського Суду України 19 січня 2011 р. № 19/164. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13650408)

Згідно ст. 110 ЦПК України

Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання.

На підставі викладенного та керуючись положеннями: ст. ст 1, 21, 24, 26 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень"; ст. 590 Цивільного кодексу України; ст. 11 Закону України " Про захист прав споживачів"; ст. 110, ЦПК України

ПРОШУ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Алексашка, Компаньон, просил иск про повернення стягненого за виконавчим написом.

Тоесть, когда Ваше имущество ушло с молотка через ГИС.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алексашка, Компаньон, просил иск про повернення стягненого за виконавчим написом.

Тоесть, когда Ваше имущество ушло с молотка через ГИС.

Да, я именно это просил.

Алексашка - спасибо, не совсем то что мне нужно, но за желание помочь, огромное спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, я именно это просил.

Алексашка - спасибо, не совсем то что мне нужно, но за желание помочь, огромное спасибо.

а такой подленький вопросик ВЫ не расматривали ?

продажа изятого авто или квартиры по добытой обманом ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ

дело в том что продавать и распоряжатся по этому доку должен ИМЕННО БОНК КАК ЗАЛОГО ДЕРЖАТЕЛЬ

а в ВАШИХ ГЕНЕРАЛКАХ ЕСТЬ ХОТЬ УПОМИНАНИЕ О НЕМ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

тоесть при условии что имущество не продали то это не завершонное преступление ---шахрайство

а при проданном завершонное

схема проста получив доверенность имущество продается банку даетсся откат в размере порядка той суммы за которую банк продам ваше дело 200гр .. но что интересно что не зная этого многие ещо продолжают гасить банку задолженность у вас нет доков а банк их не выдаст они подгрифом секретно у техже клерков

Share this post


Link to post
Share on other sites

а такой подленький вопросик ВЫ не расматривали ?

продажа изятого авто или квартиры по добытой обманом ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ

дело в том что продавать и распоряжатся по этому доку должен ИМЕННО БОНК КАК ЗАЛОГО ДЕРЖАТЕЛЬ

а в ВАШИХ ГЕНЕРАЛКАХ ЕСТЬ ХОТЬ УПОМИНАНИЕ О НЕМ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

тоесть при условии что имущество не продали то это не завершонное преступление ---шахрайство

а при проданном завершонное

схема проста получив доверенность имущество продается банку даетсся откат в размере порядка той суммы за которую банк продам ваше дело 200гр .. но что интересно что не зная этого многие ещо продолжают гасить банку задолженность у вас нет доков а банк их не выдаст они подгрифом секретно у техже клерков

Олег, в данной ситуации авто реализовано торгующей организацией в рамках исполнительного производства, так что доверенности здесь не причем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоесть, когда Ваше имущество ушло с молотка через ГИС.

И всё таки ув.знатоки вопрос остаётся открытым:Как вернуть стягнуте (незаконно) за виконавчим написом авто и судебные издержки(держмито,ИТЗ,оплату за бухгалтерско-экономическую экспертизу),а может пусть возвращают вместо авто доллары,евро или в крайнем случае гривны?Реально?

И ещё один вопрос:ГИС произвёл изъятие авто,я думал что его украли,обратился в органы МВД с заявлением о краже,через 10 дней получил отказ в возбуждении уголовного дела:В ходе проведенных оперативно-розшуковых заходов було встановлено,що авто було вилучено працивниками ДВС в присутности працивникив ВДАИ,ЗАТ ОТПБанк та понятых,на пидстави Акту опису та орешту майна.Могут ли в МВД по этому поводу всё-таки возбудить уголовное дело?А если могут,то что мне для этого нужно делать?

Буду дуже вдячный за конструктивную видповидь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а такой подленький вопросик ВЫ не расматривали ?

продажа изятого авто или квартиры по добытой обманом ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ

дело в том что продавать и распоряжатся по этому доку должен ИМЕННО БОНК КАК ЗАЛОГО ДЕРЖАТЕЛЬ

а в ВАШИХ ГЕНЕРАЛКАХ ЕСТЬ ХОТЬ УПОМИНАНИЕ О НЕМ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

тоесть при условии что имущество не продали то это не завершонное преступление ---шахрайство

а при проданном завершонное

схема проста получив доверенность имущество продается банку даетсся откат в размере порядка той суммы за которую банк продам ваше дело 200гр .. но что интересно что не зная этого многие ещо продолжают гасить банку задолженность у вас нет доков а банк их не выдаст они подгрифом секретно у техже клерков

А это уже ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

Но надо сильно морщить череп, что бы все системно изложить

Был прецедент или это полет мысли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

И всё таки ув.знатоки вопрос остаётся открытым:Как вернуть стягнуте (незаконно) за виконавчим написом авто и судебные издержки(держмито,ИТЗ,оплату за бухгалтерско-экономическую экспертизу),а может пусть возвращают вместо авто доллары,евро или в крайнем случае гривны?Реально?

И ещё один вопрос:ГИС произвёл изъятие авто,я думал что его украли,обратился в органы МВД с заявлением о краже,через 10 дней получил отказ в возбуждении уголовного дела:В ходе проведенных оперативно-розшуковых заходов було встановлено,що авто було вилучено працивниками ДВС в присутности працивникив ВДАИ,ЗАТ ОТПБанк та понятых,на пидстави Акту опису та орешту майна.Могут ли в МВД по этому поводу всё-таки возбудить уголовное дело?А если могут,то что мне для этого нужно делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, по сути получается вопрос так и остался без ответа .....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Старая но интересная тема. Так есть ли практика возврата имущества или денег взысканных по исполнительной надписи, признанной не  подлежащей исполнению?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, sirota88 said:

Здравствуйте. Старая но интересная тема. Так есть ли практика возврата имущества или денег взысканных по исполнительной надписи, признанной не  подлежащей исполнению?

Если есть решение суда о признании ИНН, не подлежащей исполнению, подавайте виндикационный иск. Поворот исполнения не прокатит, поскольку взыскание производилось не по решению суда.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Лев сказал:

Если есть решение суда о признании ИНН, не подлежащей исполнению, подавайте виндикационный иск. Поворот исполнения не прокатит, поскольку взыскание производилось не по решению суда.

Решения о суда о признании ИНН, не подлежащей исполнению, нет. Я думал заявить требования одновременно. А почему виндикационный иск? У вас была практика по этому вопросу? В ч. 12 ст. 28 ГПК идет речь об отдельной категории исков: про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса . Может есть и специальные нормы под эту категорию исков?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Пользователи

    No members to show