Образец кассационной жалобы по иску ККГ к Нацфинуслуг


Recommended Posts

До:

Вищого адміністративного суду України

01029, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5

 

Скаржник:

 

ПІБ________________________

Адреса _________________________

засоби зв’язку – поштові

 

Позивач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредит  Колекшн Груп»

Код ЄДРПОУ 34045919

01103, м. Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57

засоби зв’язку – поштові

 

Відповідач 1:

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3

засоби зв’язку – поштові

 

Відповідач 2:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3

засоби зв’язку – поштові

 

Справа:

2а-12909/12/2670

 

 

 

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на постанову Київського апеляційного адміністративного суду

від 20 серпня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670

 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.06.2013 року по справі №2а-12909/12/2670 було відмовлено в задоволені позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредит Колекшн Груп» (далі - Позивач) до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Відповідач 1), Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Відповідач 2) про визнання незаконним Розпорядження №231 від 03.04.2009 року.

Звертаючись до суду з позовною заявою, Позивач просив: визнати нечинним та таким, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили п.1 розпорядження Відповідача 1 №231 від 03.04.2009 р. «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг»; визнати незаконним розпорядження Відповідача 1 №231 від 03.04.2009 р. «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг».

Не погоджуючись із висновками суду першої інстанції, Позивач звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного адміністративного суду. В результаті розгляду справи, 20 серпня 2013 року колегія суду апеляційної інстанції постановила:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредит Колекшн Груп» - задовольнити частково.

2. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.06.2013 року в частині відмови у задоволенні позовної вимоги про визнання нечинним п.1 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 231 від 03.04.2009 р. «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» - скасувати.

3. Постановити в цій частині нову постанову, якою визнати п.1 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №231 від 03.04.2009 р. «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» - нечинним та таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили.

4. В решті постанову залишити без змін.

  

У відповідності до ст. 211 КАС України Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов'язки, мають право оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Вважаємо, що оскаржуване рішення порушує права та інтереси Скаржника з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 1 розпорядження Держфінпослуг від 03.04.2009 №231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 року за №373/16389 до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):

1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;

3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Таким чином, розпорядженням передбачено, що фінансова послуга з факторингу, зокрема, полягає у набутті відступленого права грошової вимоги до боржників, які є суб’єктами господарювання.

На даний час у провадженні _________________ районного суду м._______________ перебуває справа №______________________ за позовом ТОВ «Кей-Колект» до ___________________ про звернення стягнення на предмет іпотеки.

До позовної заяви ТОВ «Кей-Колект» було додано Договір факторингу №2 від 13 лютого 2012 року та договір відступлення права вимоги за договорами іпотеки від 13 лютого 2012 року, якими ТОВ «Кей-Колект» підтверджує перехід права вимоги за кредитним договором, що був укладений з Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк».

Представником ______________ в рамках даного провадження було подано заперечення на позовну заяву, в якій, серед іншого, _______________ посилалася на пункт 1 розпорядження Держфінпослуг від 03.04.2009 №231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 року за №373/16389.

Посилаючись на вказаний пункт, _________________ обґрунтовувала те, що укладення зазначеного вище Договору факторингу №2 від 13 лютого 2012 року суперечить чинному законодавству, а переуступка права вимоги за даним договором відбулась незаконно, оскільки позичальник не є суб’єктом господарювання, а кредит було надано на споживчі цілі.

Таким чином, результат розгляду справи №2а-12909/12/2670 може вплинути на рішення ____________________ районного суду м. _______________ у справі №______________________ за позовом ТОВ «Кей-Колект» до _____________________________________ про звернення стягнення на предмет іпотеки, тому відповідно до ст. 185 КАС України Скаржник має право оскаржити в касаційному порядку постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 20 серпня 2013 року по справі №2а‑12909/12/2670.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 212 КАС України, касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення постанови в повному обсязі.

Оскільки Скаржник _______________ не брала участь у справі, вона не знала про винесене рішення та не мала можливості вчасно його оскаржити. Про оскаржуване рішення Скаржнику стало відомо лише 27.09.2013 року з Єдиного реєстру судових рішень, в якому ця постанова опублікована.

За таких обставин, просимо суд поновити строк на подання даної касаційної скарги.

 

Скаржник з висновками, викладеними судом у оскаржуваній постанові не погоджується, вважає, що при прийнятті рішення суд другої інстанції неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи, надав поверховий аналіз норм матеріального права, не застосувавши при цьому норми, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин, наслідком чого стало винесення судом висновків, які не узгоджуються з нормами чинного законодавства та невірне вирішення справи по суті.

Вважаємо, що постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 20 серпня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670 повинна бути скасована, а у задоволенні позовних вимог – відмовлено з огляду на наступне.

 Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1069/2011 «Про ліквідацію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» ліквідована Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

Натомість, Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1070/2011 утворена Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та затверджено Положення про неї.

Згідно п.1 зазначеного Положення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Таким чином, повноваження та функції щодо державного регулювання ринків фінансових послуг, що здійснювалися Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України як спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після набуття повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснюються останньою.

 

Перш за все, вважаємо необхідним висловити свої заперечення проти ухвали Київського апеляційного адміністративного суду по даній справі, якою скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 листопада 2012 року.

Вказаною ухвалою суду першої інстанції було залишено без розгляду позовну заяву ТОВ «Кредит Колекшн Груп» на підставі ч. 1 ст. 100 КАС України.

Так, дійсно, згідно Статуту позивача, виключними видами його діяльності є надання фінансових послуг, а саме: факторинг; надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів. Отже. позивач є суб’єктом підприємницької діяльності, що професійно займається наданням фінансових послуг, тому використовував оскаржуване розпорядження з моменту його опублікування.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.04.2009 року №231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» було опубліковане в Офіційному віснику України, 2009, №32 (08.05.2009), ст. 1091.

Частина 1 та п. 2 Ч. 2 КАС України передбачають, що адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення передбачених законом вимог.

У позивача виникли підстави для оскарження Розпорядження №231 ще з моменту опублікування цього розпорядження, оскільки нормами розпорядження позивач користується у своїй повсякденній господарській діяльності.

У клопотанні про поновлення строку позивач зазначав, що оскаржуване розпорядження для нього було не зрозумілим до винесення судом рішення по справі за участю позивача. Вважаємо, що це не є підставою для поновлення строків, оскільки у позивача було право звернутись до відповідних державних органів для отримання роз’яснень.

Отже, вважаємо, що позовна заява по даній справі повинна бути залишена без розгляду на підставі ч. 1 ст. 100 КАС України, оскільки будь-яких об’єктивних причин для поновлення строку позивачем так і не було доведено.

 

По суті справи зазначаємо наступне.

Відповідачем 1 03.04.2009 р. видано оскаржуване розпорядження №231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг», пунктом 1 якого визначено: віднести до фінансової послуги факторингу сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):

1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників суб'єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;

3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом скошування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

 

Відповідно до п.1 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1070/2011, Відповідач 2 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах, визначених законодавством, є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Повноваження Відповідача 1 були визначені в Положенні про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженому Указом Президента України від 04.04.2003 р. № 292, яке діяло на момент прийняття оскаржуваного розпорядження.

Так, відповідно до абз. 2 п. 1 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, Держфінпослуг - це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг встановлює Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі-Закон).

Фінансова установа - це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг (п. 1) ч. 1 ст. 1 Закону).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 1 Закону, фінансова послуга - операції з фінансовими активами,  що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. 

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону, фінансовими вважаються, зокрема, послуги факторингу. 

Статтею 1077 Цивільного кодексу України наведено поняття договору факторингу. Так, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Згідно ст. 1079 Цивільного кодексу України, сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Частиною 2 ст. 1 Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг, яка регулює договори факторингу і відступлення права грошової вимоги, визначено, що «договір факторингу» означає договір, укладений між однією стороною (постачальником) та іншою стороною (фактором), відповідно до якого, зокрема, постачальник відступає або може відступати фактору право грошової вимоги, яке випливає з договорів купівлі-продажу товарів, укладених між постачальником та його покупцями (боржниками), крім договорів купівлі-продажу товарів, придбаних в першу чергу для їхнього особистого, сімейного або домашнього використання. Отже, для особистого, сімейного або домашнього використання товари можуть придбавати лише фізичні особи.

Таким чином, боржником у договорі факторингу може бути суб'єкт господарювання – фізична або юридична особа, зареєстровані як суб'єкти господарювання.

В той же час, слід звернути увагу на те, що фізична особа (не зареєстрована як суб'єкт господарювання) може бути учасником операцій з відступлення права вимоги у правочинах з відступлення права вимоги, зокрема, договорі купівлі-продажу, предметом якого може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону, виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються законами про діяльність відповідної фінансової установи та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 28 Закону, пп. 7 п. 4 Положення про Держфінпослуг, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 р. № 292 (яке діяло на момент видання оскаржуваного розпорядження), Держфінпослуг, крім іншого, дає висновки про віднесення операцій до того чи іншого виду фінансових послуг.

Таким чином, Відповідач 1, видаючи оскаржуване розпорядження, був наділений відповідними повноваженнями віднесення операцій до того чи іншого виду фінансових послуг, а також встановлення права або обмеження щодо надання окремих фінансових послуг.

Акт державного чи іншого органу - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у суду немає правових підстав для задоволення позову.

Судом першої інстанції не встановлено порушень, з боку Відповідача 1, під час прийняття оскаржуваного розпорядження, прав та охоронюваних законом інтересів Позивача. При цьому, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що оскаржуване розпорядження узгоджуються з вимогами чинного законодавства і прийняте відповідно до обставин, що склалися, в межах наданих йому повноважень.

Крім того, оскаржуване розпорядження зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.04.2009 р. за №373/16389, що також свідчить про його відповідність нормам Конституції України та Законів України.

Згідно з ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Аналіз викладених законодавчих норм та обставин справи, свідчить про те, що Відповідач 1, під час прийняття оскаржуваного розпорядження, діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України та Законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого вирішує справи відповідно до Конституції України та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 1, 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

При цьому, судом першої інстанції абсолютно вірно зазначено, що Відповідач 2, як суб'єкт владних повноважень, виконав покладений на нього обов'язок щодо доказування. Суд другої інстанції, в свою чергу, на нашу думку, неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи, надав поверховий аналіз норм матеріального права, не застосувавши при цьому норми, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин, наслідком чого стало винесення судом висновків, які не узгоджуються з нормами чинного законодавства та невірне вирішення справи по суті.

Звертаємо увагу також на те, що в постанові від 20 серпня 2013 року Київський апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що п. 1 оскаржуваного розпорядження є таким, що «не відповідає правовому акту вищої юридичної сили», однак судом не зазначено, якому саме акту не відповідає цей пункт і в якій частині. За таких обставин рішення суду апеляційної інстанції не можна вважати обґрунтованим.

Отже, вважаємо, що постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 20 серпня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670 повинна бути скасована, а постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 червня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670 – залишена в силі.

 

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 213 КАС України, повідомляємо суд, що Скаржник бажає взяти участь у засіданні суду касаційної інстанції при розгляді даної скарги.

 

Виходячи з вищевикладеного та позовної заяви, поданої Позивачем до суду першої інстанції, керуючись ст. ст. 13, 211-213, 215, 223, 226 КАС України,

 

ПРОШУ:

 

1.    Поновити строк на подання даної касаційної скарги.

2.    Скасувати постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 20 серпня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредит Колекшн Груп» до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про визнання незаконним Розпорядження №231 від 03.04.2009 року.

3.    Залишити в силі постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 червня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670.

4.    Провести розгляд даної справи за участю Скаржника, попередньо повідомивши його про місце та час розгляду справи.

 

 

Додатки:

1)    Копія постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 червня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670;

2)    Копія постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 20 серпня 2013 року по справі №2а-12909/12/2670;

3)    Копія позовної заяви від _____________ 2013 року;

4)    Копія заперечення на позовну заяву по справі №_________________;

5)    Копія Договору про надання споживчого кредиту №_________________;

6)    Копія Договору іпотеки №________________;

7)    Копія Договору факторингу №2 від 13 лютого 2012 року;

8)    Копія Договору відступлення права вимоги за договорами іпотеки від 13 лютого 2012 року;

9)    Квитанція про сплату судового збору;

10) Копії касаційної скарги відповідно до кількості учасників у спорі.

 

 

 

 

01 жовтня 2013  року                                                      

 

Касация Нацфинуслуг_сайт.doc

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Судебный сбор - 24,09 грн.

 

Судебный сбор - 24,09 грн.

Я немного не понял с додатками.

Какие мне подать додатки до этого заявления.у меня же КИ.

Сколько копий скарги нужно подавать?

 

Скиньте ещё ссылочки для скачки риш-апеляшки и риш-первой инст.

Link to comment
Share on other sites

Я немного не понял с додатками.

Какие мне подать додатки до этого заявления.у меня же КИ.

Сколько копий скарги нужно подавать?

 

Скиньте ещё ссылочки для скачки риш-апеляшки и риш-первой инст.

Присоединяюсь.

Link to comment
Share on other sites

Я немного не понял с додатками.

Какие мне подать додатки до этого заявления.у меня же КИ.

Сколько копий скарги нужно подавать?

 

Скиньте ещё ссылочки для скачки риш-апеляшки и риш-первой инст.

По КИ аналогично, договора факторинга и уведомления от первичного кредитора.

 

Заявлений - 4 копии.

 

Постановление 1-й инстанции: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32071271

 

Постановление апелляции: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33090563

Link to comment
Share on other sites

По КИ аналогично, договора факторинга и уведомления от первичного кредитора.

 

Заявлений - 4 копии.

 

Постановление 1-й инстанции: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32071271

 

Постановление апелляции: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33090563

А как быть, если нет на руках договора факторинга, что есть распространённой ситуацией ?

Link to comment
Share on other sites

Думаю, любая бумажка - требование от т.н. кредитора пойдет в качестве доказательства, что заявитель имеет отношение к договорам факторинга, тем самым обосновав нарушение своих прав от этого решения апелляции. 

Link to comment
Share on other sites

А как быть, если нет на руках договора факторинга, что есть распространённой ситуацией ?

Вам какой дать, я вроде бы все собрал? В принципе достаточно будет уведомления о переуступке долга.

Link to comment
Share on other sites

Я так понял.что вот это,писать мне не нужно-

Скаржник бажає взяти участь у засіданні суду

 

Вместо этого нужно написать-прошу розглянути без моего присутствия. Или как ?

Link to comment
Share on other sites

Я так понял.что вот это,писать мне не нужно-

Скаржник бажає взяти участь у засіданні суду

 

Вместо этого нужно написать-прошу розглянути без моего присутствия. Или как ?

Пишите с Вашим участием. Выдадите доверенность если что :)

Link to comment
Share on other sites

Вам какой дать, я вроде бы все собрал? В принципе достаточно будет уведомления о переуступке долга.

Ростислав, а ВАСУ не откажет нам в связи с тем, что факторинг относится к ГК и оспаривать его нужно индивидуально в судах общей юрисдикции? 

Link to comment
Share on other sites

Ростислав, а ВАСУ не откажет нам в связи с тем, что факторинг относится к ГК и оспаривать его нужно индивидуально в судах общей юрисдикции? 

Немного не так, здесь оспаривается распоряжение Нацфинуслуг. На этом основании не откажут.

 

Главное подайте, а там посмотрим.

Link to comment
Share on other sites

А может вписать-прошу приеднати скаргу к...???????.Или суд автоматом её присоеденит к остальным.?

 

 

 

Всем Всем Всем

Народ,повстанем против деспотов и аспидов,в лице кредитинов и векторов.Поддержите НАС всех огнём.Присоеденяйтесь к касации по распоряжению №231.Это шанс для всех,кого переуступили(кинули).ВАМ это будет стоить-24 гривни и 30-40 листков А4.Смешные расходы,а какой результат !!!!.Ещё раз прошу-присоеденяйтесь,это нужно,в первую очередь ВАМ.Покажите,что мы не безмозглая био-масса,а прямая сила.

Link to comment
Share on other sites

А может вписать-прошу приеднати скаргу к...???????.Или суд автоматом её присоеденит к остальным.?

 

 

 

Всем Всем Всем

Народ,повстанем против деспотов и аспидов,в лице кредитинов и векторов.Поддержите НАС всех огнём.Присоеденяйтесь к касации по распоряжению №231.Это шанс для всех,кого переуступили(кинули).ВАМ это будет стоить-24 гривни и 30-40 листков А4.Смешные расходы,а какой результат !!!!.Ещё раз прошу-присоеденяйтесь,это нужно,в первую очередь ВАМ.Покажите,что мы не безмозглая био-масса,а прямая сила.

Не нужно импровизаций, все готово, вписывайте свои реквизиты и вперед.

Link to comment
Share on other sites

 

На даний час у провадженні _________________ районного суду м._______________ перебуває справа №______________________ за позовом ТОВ «Кей-Колект» до ___________________ про звернення стягнення на предмет іпотеки.

1. а если ничего подобного у меня нет, то это вычеркивать?

2. и если год назад было продано имущество отп-факторингом, заемщику еще не поздно присоединиться?

3. и вообще, каким боком мне присоединиться, если коллекторы только звонят-пугают, в суд не подавали?

Link to comment
Share on other sites

Может присылали повидомлення,в котором сообщали о переуступки права требования.Я думаю,такое тоже проходит.Вам нужен любой факт,любая бумажка,в которой будет сказано,что вас переуступили по договору факторинга и именно его(факторинг)

Link to comment
Share on other sites

1. а если ничего подобного у меня нет, то это вычеркивать?

2. и если год назад было продано имущество отп-факторингом, заемщику еще не поздно присоединиться?

3. и вообще, каким боком мне присоединиться, если коллекторы только звонят-пугают, в суд не подавали?

3,Вы не присоединяетесь,а подаёте свою скаргу. А там,по идее,они сами объединят в одно производство.

2,ОТП-Факторинг-если они получили вас по договору Факторинга и вы физ-особа.Вот вам и причина подать скаргу.Так и пишите-

У такому-такому то році,банк та ОТП факторинг,уклав договір факторингу,від хххххххххххх року.

Link to comment
Share on other sites

Ростислав, спасибо за текст.

По правде с самой жалобой Я не согласен (с содержанием), но сути это не меняет.

На счет копий решений - я подал заявление на выдачу мне копий. Жду что Вовк с Абловым решат (вроде на них расписали)

Всем желающим: не обязательно подавть свою касационную жалобу, достаточно пддержать кассационную жалобу любого учасника процесса, или подавшего, по которой откроют кассационное производство!

Link to comment
Share on other sites

Не нужно импровизаций, все готово, вписывайте свои реквизиты и вперед.

А можно-ли,людям которые проиграли суды,подавать на пересмотр своих дел.по ново-выявленным обстоятельствам.Мол-тогда-то,тогда,увидел в реестре решение суда по распоряжению №231,в связи с этим считаю деятельность коллохтора незаконною и противоречащему данному распоряжению ??????

Link to comment
Share on other sites

В частности несогласие в следующем: нужно добавить про нарушения норм материального и процесуального права.и  про отсутсвие публикации (не были уведомлены жаждущие) , что так же есть нарушением проц. права (но нам на руку) !

Link to comment
Share on other sites

В частности несогласие в следующем: нужно добавить про нарушения норм материального и процесуального права.и  про отсутсвие публикации (не были уведомлены жаждущие) , что так же есть нарушением проц. права (но нам на руку) !

Ваванчик,вышлите мне эти добавления в личку.Я прилеплю их к Антирейдовской скарге и подам завтра.Пусть мой вариант немного отличаеться от остальных.Так суду будет труднее давать "типовое" решение.

Link to comment
Share on other sites

А можно-ли,людям которые проиграли суды,подавать на пересмотр своих дел.по ново-выявленным обстоятельствам.Мол-тогда-то,тогда,увидел в реестре решение суда по распоряжению №231,в связи с этим считаю деятельность коллохтора незаконною и противоречащему данному распоряжению ??????

НЕТ.

Link to comment
Share on other sites

По КИ аналогично, договора факторинга и уведомления от первичного кредитора.

 

Заявлений - 4 копии.

 

Постановление 1-й инстанции: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32071271

 

Постановление апелляции: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33090563

 

Link to comment
Share on other sites

А как быть, если нет на руках договора факторинга, что есть распространённой ситуацией ?

Если у вас Свед-Вектор-КИ, то у меня есть оба договора - КИ в суд принесли...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show