Определение ВССУ об отказе Приватбанку во взыскании задолженности по кредитной карте


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

 

Ухвала

іменем україни

 

3 липня 2013 року

 

м. Київ

 

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

 

головуючого Гвоздика П.О., 

суддів: Журавель В.І., Мартинюка В.І., 

Завгородньої І.М., Ситнік І.М., 

 

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до ОСОБА_3 про стягнення коштів, за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішення апеляційного суду Вінницької області від 5 лютого 2013 року,

 

в с т а н о в и л а:

 

У липні 2011 року публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - ПАТ «КБ «ПриватБанк») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_3 про стягнення коштів.

 

На обґрунтування позову зазначало, що між банком та відповідачем 13 вересня 2010 року було укладено договір про надання банківських послуг, який складається із заяви, умов та правил надання банківських послуг, тарифів, згідно з умовами якого останньому було відкрито рахунок і видано платіжну картку.

 

У період з 25 березня 2011 року до 27 березня 2011 року ОСОБА_3 скориставшись банкоматом ПАТ КБ «ПриватБанк», маючи залишок на картковому рахунку в розмірі 79 грн 96 коп., здійснив поповнення рахунків мобільних операторів «Білайн» та «Київстар» на суму 91 262 грн 55 коп., списання яких було проведено банком за надані послуги відповідача.

 

Посилаючись на те, що по картковому рахунку ОСОБА_3 виник несанкціонований овердрафт у розмірі 91 262 грн 55 коп., ПАТ КБ «ПриватБанк» просило позов задовольнити та стягнути вказану суму коштів з відповідача.

 

Рішенням Вінницького міського суду Вінницької області від 22 листопада 2012 року в задоволенні позову ПАТ КБ «ПриватБанк» відмовлено.

 

Рішенням апеляційного суду Вінницької області від 5 лютого 2013 року зазначене рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 22 листопада 2012 року скасовано, позов ПАТ КБ «ПриватБанк» задоволено, стягнуто з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованість у сумі 91 262 грн. 55 коп. за договором про надання банківських послуг від 13 вересня 2010 року. Вирішено питання про судові витрати.

 

У касаційній скарзі ОСОБА_3 просить рішення апеляційного суду Вінницької області від 5 лютого 2013 року скасувати й залишити в силі рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 22 листопада 2012 року, мотивуючи свою вимогу порушенням судом норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права.

 

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

 

Ухвалюючи рішення та відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив із того, що між сторонами не було укладено договору про надання банківських послуг. Крім того, відповідачем було втрачено банківську картку.

 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов, суд апеляційної інстанції послався на наявність між сторонами договірних відносин, оскільки ОСОБА_3 підтвердив вчинення дії отриманням банківської картки та користування нею, а відтак, мав належним чином виконувати свої обов'язки, передбачені умовами і правилами надання банківських послуг.

 

Проте погодитися з такими висновками суду апеляційної інстанції не можна.

 

Згідно з вимогами ст. ст. 213, 316 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

 

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або керуючись загальними засадами і змістом законодавства України.

 

Обґрунтованим визнається рішення, у якому повно відображені обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

 

Зазначені вимоги закону залишилися поза увагою апеляційного суду.

 

Судом встановлено, що ОСОБА_3 було відкрито рахунок і видано платіжну картку № НОМЕР_1, яка використовувалась останнім й на яку перераховувалася стипендія «Центром професійно-технічної освіти № 1» м. Вінниці.

 

Обґрунтовуючи позов, ПАТ КБ «ПриватБанк» посилалося на те, що в період із 25 березня 2011 року до 27 березня 2011 року через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» платіжною карткою відповідача було здійснено поповнення рахунку мобільних операторів «Білайн» та «Київстар» на суму 91 262 грн 55 коп. На момент поповнення таких рахунків сума на картковому рахунку ОСОБА_3 становила 79 грн 96 коп.

 

Згідно з пп. 6.3, 6.4 Постанови Національного банку України від 30 квітня 2010 року № 223 «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів» користувач зобов'язаний контролювати рух коштів за своїм рахунком та повідомляти емітента про операції, які не виконувалися користувачем. Користувач зобов'язаний негайно повідомити емітента або визначену ним юридичну особу про втрату спеціального платіжного засобу в порядку та формі, установлених договором. В іншому разі емітент не несе відповідальності за платіжні операції, ініційовані за допомогою цього спеціального платіжного засобу, до отримання такого повідомлення, якщо інше не встановлено договором.

 

Відповідно до п. 6.9 Постанови Національного Банку України від 30 квітня 2010 року № 223 «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів» користувач зобов'язаний негайно повідомити емітента або визначену ним юридичну особу про втрату спеціального платіжного засобу в порядку та формі, установлених договором. В іншому разі емітент не несе відповідальності за платіжні операції, ініційовані за допомогою цього спеціального платіжного засобу, до отримання такого повідомлення, якщо інше не встановлено договором.

 

Відповідно до п. 1.1.43 Умов і правил надання банківських послуг Овердрафт - це короткостроковий кредит, який надається банком клієнту у разі перевищення суми операції за платіжною карткою над сумою залишку коштів на його рахунку в розмірі ліміту кредитування. Використання клієнтом грошових коштів понад залишок за рахунком або встановленого банком ліміту овердрафту є несанкціонованим овердрафтом, тобто не погодженим з банком.

 

Відповідно до п. 2.1.7.4 Умов і правил надання банківських послуг утримувач картки несе відповідальність за всі операції, що супроводжуються авторизацією, включаючи операції, що супроводжуються правильним введенням нанесених на карті даних, до моменту письмової заяви держателя про блокування коштів на картрахунку і за всі операції, які не супроводжуються авторизацією, до моменту поставки картки у стоп-лист платіжною системою.

 

За правилами чч. 1, 2 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. Боржник звільняється від відповідальності лише у тому випадку, коли доведе відсутність своєї вини у порушенні зобов'язання.

 

Згідно із ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі й щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

 

Відповідно до ч. 4 ст. 10 ЦПК України суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених цим Кодексом.

 

Установлюючи наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, визнаючи одні та відхиляючи інші докази, суд повинен свої дії мотивувати та враховувати, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч. 4 ст. 60 ЦПК України).

 

Статтею 57 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема, звуко- і відеозаписів та висновків експертів.

 

Заперечуючи проти позову, ОСОБА_3 зазначав, що між ним та позивачем не було укладено договору про надання банківських послуг, оскільки такий договір він не підписував, що підтверджено висновком експерта Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 1019 від 3 серпня 2012 року, якого експерт дійшов за результатами проведення судового-почеркознавчої експертизи, призначеної ухвалою Ленінського районного суду м. Вінниці від 25 травня 2012 року за клопотанням ОСОБА_3 

 

Крім того, ОСОБА_3 зазначав, що ним було втрачено платіжну картку, про що було повідомлено правоохоронні органи.

 

Вирішуючи спір, суд першої інстанції дотримався встановленого ст. 212 ЦПК України принципу оцінки доказів, відповідно до якого суд на підставі всебічного, повного й об'єктивного розгляду обставин справи аналізує і оцінює докази як кожен окремо, так і в їх сукупності, у взаємозв'язку, в єдності і протиріччі, і ця оцінка повинна спрямовуватися на встановлення достовірності чи відсутності обставин, які обґрунтовують доводи і заперечення сторін; визначився з характером спірних правовідносин та правовою нормою, що підлягає застосуванню, й дійшов правильного та обґрунтованого висновку щодо недоведеності позовних вимог, оскільки ПАТ КБ «ПриватБанк» не надано жодного належного й допустимого доказу на підтвердження доводів, викладених у позовній заяві.

 

Під час установлення зазначених фактів судом першої інстанції не були порушені норми процесуального права, рішення суду першої інстанції відповідає вимогам матеріального права та встановленим обставинам справи й скасоване апеляційним судом помилково.

 

Безпідставно скасувавши законне й обґрунтоване рішення суду першої інстанції, апеляційний суд припустився помилки в застосуванні норм процесуального та матеріального закону.

 

Згідно зі ст. 339 ЦПК України, установивши, що апеляційним судом скасовано судове рішення, ухвалене згідно із законом, суд касаційної інстанції скасовує рішення суду апеляційної інстанції і залишає в силі рішення суду першої інстанції.

 

За таких обставин рішення апеляційного суду підлягає скасуванню із залишенням в силі рішення суду першої інстанції.

 

Керуючись ст. ст. 336, 339, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 

у х в а л и л а :

 

Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

 

Рішення апеляційного суду Вінницької області від 5 лютого 2013 року скасувати.

 

Рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 22 листопада 2012 року залишити в силі.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий П.О. Гвоздик

Судді: В.І. Журавель

І.М. Завгородня 

В.І. Мартинюк 

О.М. Ситнік

 


Link to comment
Share on other sites

Основное здесь, это конечно же это:

Заперечуючи проти позову, ОСОБА_3 зазначав, що між ним та позивачем не було укладено договору про надання банківських послуг, оскільки такий договір він не підписував, що підтверджено висновком експерта Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 1019 від 3 серпня 2012 року, якого експерт дійшов за результатами проведення судового-почеркознавчої експертизи, призначеної ухвалою Ленінського районного суду м. Вінниці від 25 травня 2012 року за клопотанням ОСОБА_3

 

При наличии экспертизы: мне непонятно, как апелляционный суд пришел к такому выводу?

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов, суд апеляційної інстанції послався на наявність між сторонами договірних відносин, оскільки ОСОБА_3 підтвердив вчинення дії отриманням банківської картки та користування нею, а відтак, мав належним чином виконувати свої обов'язки, передбачені умовами і правилами надання банківських послуг.

У него было помутнение разума?

Link to comment
Share on other sites

Народ, а вы заметили, что 

 

Крім того, відповідачем було втрачено банківську картку.

 

Крім того, ОСОБА_3 зазначав, що ним було втрачено платіжну картку, про що було повідомлено правоохоронні органи.

Вообщем пи3дит Особа_3!!!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...