Решение Подольского райсуда Киева оставленное в силе апелляцией об отказе Приватбанку во взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України
 
Справа № 758/9358/15-ц

Категорія 26

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(ЗАОЧНЕ)

11 квітня 2016 року

Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Романа О. А. ,
при секретарі - Іванюк І. О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 року, до суду надійшла позовна заява ПАТ КБ »Приватбанк» (далі - Банк) до ОСОБА_1 про стягнення коштів в сумі 240 180,83 грн., з яких:

- 100 931,32 грн. - заборгованість по кредиту;

- 127 336,14 грн. - проценти за користування кредитом в період з 26.04.2012 року по 07.07.2015 року;

- 500,00 грн. - штраф за несвоєчасне повернення суми кредиту та процентів за його користування;

- 11 413,37 грн. - 5% від суми позову.(а.с.1-3)

Свої вимоги позивач мотивує тим, що згідно з Договором №SАМDN03000061562197 від 17.04.2012 року (далі - Договір), Банк надав відповідачу кредит, з видачею платіжної картки з терміном її дії по 17.04.2013 року.

Умовами Договору передбачено щомісячну сплату процентів за користування коштами та повернення суми кредиту, а також штрафні санкції за несвоєчасне виконання умов Договору.

Умови Договору відповідач належним чином не виконує, а тому Банк вимушений звернутися до суду за захистом своїх прав.

В судове засідання сторони не з»явилися.

Від представника Банку - Косенка С.О. надійшла заява про розгляд справи без його участі, при цьому позов він підтримав, про постановлення заочного рішення не заперечує.(а.с.44)

Від представника відповідача - ОСОБА_3 також надійшла заява про розгляд справи без його та відповідача участі, при цьому в позові просить відмовити, застосувавши строк позовної давності (а.с.50).

Ознайомившись із заявами суд, керуючись ст.ст.169,224,225 ЦПК України, ухвалив справу розглянути без участі сторін на підставі наявних доказів та постановити заочне рішення.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що позов задоволенню не підлягає, з урахуванням вимог ст.257 ЦК України, яка передбачає, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три року та ст.261 ч.1 ЦК України, яка передбачає, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права та на підставі ст.267 ч.3,4 ЦК України, яка передбачає, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленого до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Так, як вбачається з Договору №SАМDN03000061562197 від 17.04.2012 року (а.с.7), Банк надав відповідачу кредит, з видачею платіжної картки з терміном її дії по 17.04.2013 року, а також передбачено стягнення 26,40 % річних за користування коштами.

Згідно з пунктами 3.1. та 9.12. Умов і правил надання банківських послуг (далі - Умови) ними передбачено, що для надання послуг Банк відкриває Клієнту Картрахунки, видає Клієнту Карти, їх вид та строк дії визначені в заяві та в Памятці Клієнта, підписанням якого Клієнт та Банк укладають Договір про надання банківських послуг. Датою укладання Договору є дата відкриття рахунку, указаного в розділі «Відмітки Банку». Договір діє до моменту належного виконання сторонами зобов»язань (а.с.8-9).

Згідно з пунктом 8.6. Умов, ним передбачені штрафні санкції за неналежне виконання Клієнтом своїх зобов»язань. (а.с.9)

Згідно з пунктами 3.1.1. та 3.1.3. Правил користування платіжною картою (далі - Правила), ними передбачено, що строк дії Карти вказано на лицевій стороні Карти (рік та місяць). Карта дійсна до останнього календарного дня вказаного місяця. Дата закінчення дії Карт, виданих довіреним особам держателя, співпадає з датою закінчення дії Карти Держателя.

По закінченню строку дії відповідна Карта продовжується Банком на новий строк (шляхом надання Клієнту Карти з новим строком дії), якщо раніше (до початку місяця закінчення строку дії) не надійшла письмова заява Держателя про закриття Картрахунку.(а.с.9об.-10)

Як вбачається з розрахунку, зробленого Банком, відповідач має заборгованість по кредиту в сумі 100 931,32 грн. та по процентах за користування коштами в сумі 127 336,14 грн., а строк вимоги виник з 26.04.2012 року.(а.с.4-5)

Оцінивши зібрані по справі докази суд вважає, що позовні вимоги є правомірними, за винятком вимоги про стягнення процентів за користування коштами, після закінчення строку дії кредитної картки, тобто з 18.04.2013 року, оскільки строк дії кредитної картки Банком не продовжувався, як передбачено п.3.1.3. Правил, а тому банківські послуги не надавалися.

Такого висновку суд дійшов на підставі ст.ст.526,1054 ч.1 ЦК України, які передбачають, що зобов"язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов"язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов"язується повернути кредит та сплатити проценти.

Не дивлячись на зроблений судом висновок, позов задоволенню не підлягає по причині спливу строку позовної давності тривалістю у три роки.

Такого висновку суд дійшов з наступних підстав.

Так, як вбачається з позовної заяви від 14.07.2015 року (а.с.1-3), вона подана до суду 14.08.2015 року, про що свідчить відмітка поштового відділення на конверті.(а.с.19)

Як вбачається з вищевказаного Договору (а.с.7) та копії кредитної картки (а.с.51), останнім днем її дії є 17.04.2013 року.

Оскільки початок перебігу позовної давності необхідно рахувати з 26.04.2012 року, тобто з дня коли відповідач вперше порушив свої договірні зобов»язання, а Банк звернувся до суду з позовом лише 14.08.2015 року, то трирічний строк позовної давності, передбачений ст.257 ЦК України сплинув, що є підставою для відмови у позові.

На підставі викладеного,

-ст.ст.257,261,267,526,1054 ЦК України,

керуючись ст.ст.5,6,7,8,10,11,60,79,88,208,209,212,213,214,215, 294 ЦПК України,суд

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позову ВІДМОВИТИ.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду м.Києва через Подільський районний суд м.Києва протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Суддя О. А. Роман

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57076474

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 22-ц/796/8257/2016

Головуючий в 1-й інстанції - Роман О.А.

Доповідач-Чобіток А.О.

УХВАЛА 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого -Чобіток А.О.
суддів - Крижанівської Г.В.,Немировської О.В..
при секретарі - Казанник М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» на рішення Подільського районного суду м.Києва від 11 квітня 2016 року в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

в с т а н о в и л а:

У серпні 2015 року позивач пред»явив вказаний позов до відповідача та зазначав, що 17.04.2012 року з відповідачем було укладено кредитний договір №SAMDN03000061562197,за умовами якого банк надав відповідачу кредитну карту зі строком дії до 17.04.2013 року у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку,зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 26,4 % річних на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення,що відповідає строку дії картки.

Посилаючись на порушення відповідачем зобов»язань по погашенню заборгованості за вказаним кредитним договором, яка станом на 07.07.2015 року становить: по кредиту - 100931,32 грн.,заборгованість по відсоткам за користування кредитом -127336,14 грн., штрафи відповідно до пункту 8.6 умов та правил надання банківського послуг -500,00 грн. (фіксована складова) та 11413,37 грн. (процентна складова), позивач просив стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 240 180,83 грн..

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 11 квітня 2016 року в задоволенні позову відмовлено.

В апеляційній скарзі позивач просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове,яким задовольнити позов . Зазначає, що суд прийшов до такого висновку з порушенням норм матеріального та процесуального права,не застосував норму матеріального права,яка повинна бути застосована до правовідносин,які виникли між сторонами,а саме:ст.599 ЦК України ,яка передбачає припинення зобов»язання виконанням ,проведеним належним чином, в зв»язку з зазначеним підстави до застосування позовної давності відсутні.

Вислухавши доповідь судді, пояснення представника відповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги , обставини справи , колегія суддів приходить до наступного.

Встановлено, що 17.04.2012 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та відповідачем був укладений кредитний договір №SAMDN03000061562197, за умовами якого позивач надав відповідачу ОСОБА_2 кредит, у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 26,40 % річних, на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Строк дії даної картки закінчується 17.04.2013 року.

З позовом про стягнення з відповідача заборгованості за даним кредитним договором, ПАТ «ПриватБанк», звернувся 14.08.2015 року.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 213 ЦПК України, законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог ПАТ «ПриватБанк», суд встановив та виходив з того, що позивачем пропущений трирічний строк звернення до суду, встановлений ст. 257 ЦК України, оскільки з позовом до відповідача позивач звернувся лише 14.08.2015 року, проте як строк звернення до суду повинен рахуватись з 26.04.2012 року - дати, з якої ОСОБА_2 припинив виконувати умови договору.

Такий висновок суду є законним та обґрунтованим , відповідним обставинам справи та нормам матеріального та процесуального права, що регулює правовідносини, що виникли між сторонами.

Доводи апеляційної скарги ПАТ «ПриватБанк» висновків суду першої інстанції не спростовують, оскільки вони ґрунтуються на правовій позиції Верховного Суду України, викладеній у постанові від 19.03.2014 року за №6-14цс14 , згідно з якою відповідно до правил користування платіжною карткою, які є складовою кредитного договору, картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту перебіг позовної давності (ст. 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (ст. 261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору.

Пунктом 1.4 кредитного договору №SAMDN03000061562197 від 17.04.2012 року передбачено, що проценти за користування кредитним лімітом та комісії банку підлягають оплаті щомісячно в строк до 30 числа кожного місяця.

Як вбачається з розрахунку заборгованості відповідача, наданого позивачем , відповідачем останні сплати здійснено 26.04.2012 року.

Таким чином, перебіг позовної давності для Кредитора розпочався від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права , тобто 26 квітня 2012 року , однак позов подано 14.08.2015 року .

Отже, враховуючи заяву відповідача про застосування позовної давності , суд першої інстанції мав усі передбачені законом підстави для відмови у позові ПАТ «ПриватБанк» з підстав пропущення останнім строків звернення до суду.

Слід зазначити, що дійсно розрахунок позивача містить інформацію, що 03.07.2012 року відповідачем здійснювалась проплата у розмірі 2543,29 грн.. та 11.01.2014 року у розмірі 2748,49 грн., що, на думку позивача, вказує на переривання строку позовної давності.

Проте вказані твердження позивача на увагу колегії суддів не заслуговують, оскільки трирічний строк звернення до суду, пропущено навіть і від дати 03.07.2012 року, зважаючи на подачу позову 14.08.2015 року.

Посилання позивача на те, що 11.01.2014 року відповідачем здійснено оплату у розмірі 2748,49 грн. не відповідає його ж розрахунку, так як за вказаною датою міститься інформація про погашення процентів у розмірі 6,82 грн..

При цьому відповідач категорично заперечує про те, що ним проводились проплати як 03.07.2012 року, так і 11.01.2014 року, однак позивачем виписки по рахунку ОСОБА_2, які б у розумінні ст.ст. 10,60 ЦПК України вважались достовірним та належним доказом позиції банку, ні в суді першої інстанції, ні в суді апеляційної інстанції, не надавались.

Беручи до уваги всі встановлені судом факти і відповідні їм правовідносини, належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо,а також достатність і взаємний зв"язок доказів у їх сукупності, колегія суддів приходить до висновку про законність та обґрунтованість рішення постановленого по даній справі та відсутність підстав до його скасування.

Керуючись ст.ст.304,307,308,313-315,319 ЦПК України,колегія суддів,-

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» відхилити.

Рішення Подільського районного суду м.Києва від 11 квітня 2016 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий - Судді -
 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61355694

Link to comment
Share on other sites

Это наше решение. Суды применили исковую давность с момента просрочки оплаты по карточному кредиту и не смотря на то что срок исковой давности по самой карточке еще не прошел отказали Приватбанку во взыскании задолженности

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, Vladimir AB сказал:

Чому рішення заочне?

Наверное вот поэтому:

В 02.10.2016 в 12:22, ANTIRAID сказал:

В судове засідання сторони не з»явилися.

Від представника Банку - Косенка С.О. надійшла заява про розгляд справи без його участі, при цьому позов він підтримав, про постановлення заочного рішення не заперечує.(а.с.44)

Від представника відповідача - ОСОБА_3 також надійшла заява про розгляд справи без його та відповідача участі, при цьому в позові просить відмовити, застосувавши строк позовної давності (а.с.50).

Ознайомившись із заявами суд, керуючись ст.ст.169,224,225 ЦПК України, ухвалив справу розглянути без участі сторін на підставі наявних доказів та постановити заочне рішення.

 

Link to comment
Share on other sites

В 03.10.2016 в 18:40, Bolt сказал:

Наверное вот поэтому:

 

Від представника відповідача - ОСОБА_3 також надійшла заява про розгляд справи без його та відповідача участі- все, рішення не може бути заочним... ст. 224 ЦПК

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, Vladimir AB сказал:

Від представника відповідача - ОСОБА_3 також надійшла заява про розгляд справи без його та відповідача участі- все, рішення не може бути заочним... ст. 224 ЦПК

Да Вы правы, согласен... Вот такие у нас судьи грамотные...

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, Vladimir AB сказал:

Від представника відповідача - ОСОБА_3 також надійшла заява про розгляд справи без його та відповідача участі- все, рішення не може бути заочним... ст. 224 ЦПК

Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи

1. У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Link to comment
Share on other sites

А может судья всё-таки правильно вынес заочное, т.к.

Цитата

Від представника відповідача - ОСОБА_3 також надійшла заява про розгляд справи без його та відповідача участі, при цьому в позові просить відмовити, застосувавши строк позовної давності (а.с.50).

а не от самого Ответчика??

Link to comment
Share on other sites

Если есть такая положительная практика по исчислению исковой с дня, когда особа узнала о своем праве предъявить иск, то тогда можно эту практику и по поручителям использовать (6-месячный срок с дня когда банк узнал о своем праве предъявить иск)? 

Link to comment
Share on other sites

21 минуту назад, Olcha_m сказал:

(6-месячный срок с дня когда банк узнал о своем праве предъявить иск)

6 месяцев по поручителям, это не срок исковой давности...

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Olcha_m сказал:

Если есть такая положительная практика по исчислению исковой с дня, когда особа узнала о своем праве предъявить иск, то тогда можно эту практику и по поручителям использовать (6-месячный срок с дня когда банк узнал о своем праве предъявить иск)? 

По поручителям есть соответственное постановление ВСУ

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, sirota88 сказал:

По поручителям есть соответственное постановление ВСУ

И не одно, и оно никак с этим вопросом не связано... 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...