Рішення Приморського райсуду Одеси про визнання виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на нерухоме майно - квартиру таким, що не підлягає виконанню


Чи вважаєте Ви рішення законним і справедливим?  

3 members have voted

 1. 1. Чи вважаєте Ви рішення законним?

  • Так
   3
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0
 2. 2. Чи вважаєте Ви рішення справедливим?

  • Так
   3
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0


Recommended Posts

Справа № 522/1679/20

Провадження № 2/522/4130/21

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2021 року

Приморський районний суд м. Одеси:

під головуванням судді Абухіна Р.Д.,

за участю секретаря судового засідання Баланюк Т.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ОТП Факторинг Україна», треті особи: приватний нотаріус Дніпропетровського ( Дніпровського) міського нотаріального округу Бондар Ірина Михайлівна, приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Колечко Дмитро Миколайович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся із позовом, по якому просить суд визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 1528 від 28.04.2014 року, вчинений Приватним нотаріусом Дніпропетровського ( Дніпровського) міського нотаріального округу Бондар Іриною Михайлівною про звернення стягнення на нерухоме майно - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; судові витрати покласти на відповідача.

Заявлені вимоги обгрунтовує тим, що 28.04.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського ( Дніпровського) міського нотаріального округу Бондар Іриною Михайлівною виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1528, згідно з яким запропоновано звернути стягнення на нерухоме майно - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Позивач посилаючись на відсутність безспірності стягнення та те, що з дня виникнення права вимоги минуло більше трьох років просить суд визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Наведені вище обставини стали підставою для звернення до суду із даним позовом.

В судове засідання позивач не з`явилась, проте від неї надходило до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності. В клопотанні зазначила, що не заперечує проти винесення заочного рішення.

Відповідач до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином у встановленому порядку. Заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи або про розгляд справи за його відсутності до суду не подавав.

Треті осои до судового засідання не з`явилась, про дату, час та місце проведення якого повідомлені належним чином.

Приватний нотаріус Дніпропетровського ( Дніпровського) міського нотаріального округу Бондар Ірина Михайлівнанадала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Суд, у зв`язку з неявкою відповідача та неповідомленням про поважні причини такої неявки в судове засідання, ненаданням відповідачем відзиву на позов, зі згоди позивача, ухвалив слухати справу у відсутності відповідача, згідно ст.ст.280-281 ЦПК України, при заочному розгляді на підставі наявних у справі доказів.

У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Суд, у зв`язку з неявкою відповідача та неповідомленням про поважні причини такої неявки в судове засідання, ненаданням відповідачем відзиву на позов, зі згоди представника позивача, ухвалив слухати справу у відсутності відповідача, згідно ст.ст.280-281 ЦПК України, при заочному розгляді на підставі наявних у справі доказів.

Суд дослідивши матеріали справи, вважає позов таким, що підлягає задоволенню на підставі встановлених фактичних обставин справи.

Судом встановлено, що 25.04.2007 року між ЗАТ « ОТП Банк» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № RML-500/003/2007, забезпечений договором іпотеки відповідно до якого ОСОБА_1 передав в іпотеку банку квартиру АДРЕСА_1 .

02.07.2013 року між АТ « ОТП Банк» та ТОВ « ОТП Факторинг Україна» укладено договір факторингу та договір відступлення прав вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором та договором іпотеки.

28.04.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського ( Дніпровського) міського нотаріального округу Бондар Іриною Михайлівною вчинено виконавчий напис, зареєстрований за № 1528 про звернення стягнення на нерухоме майно - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У виконавчому написі також зазначено, що за рахунок коштів отриманих від реалізації нерухомого майна будуть задоволені вимоги ТОВ « ОТП Факторинг Україна» в загальному розмірі 474 111,31 грн., яка складається з залишку заборгованості за кредитом - 436 279,92 грн.; заборгованість по відсоткам за користування кредитом - 36 131,39 грн. та витрати пов`язані з вчиненням виконавчого напису - 1700 грн.

Відповідно до ст.. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ст.. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до пункту 19 статті 34 Закону України « про нотаріат» нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії, як вчинення виконавчого напису.

Виконавчий напис - це розпорядження нотаріального органу про примусове стягнення з боржника на користь кредитора грошових сум або передачу чи повернення майна кредитору, вчинене на документах, які підтверджують зобов`язання боржника. В основі вчинення цієї нотаріальної дії лежить безспірність певної заборгованості.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЗУ « Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Статею 87 Закону України «Про нотаріат» та передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно пп. 3.1 п. 3 Глави 16 Розділу ІІ зазначеного Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріус вчиняє виконавчі написи, зокрема, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.

Підпунктом 3.5 п. З Глави 16 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій передбачено, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника - це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»).

У вказаному виконавчому написі запропоновано за рахунок реалізації іпотечного майна погасити заборгованності у розмірі 474 111,31 грн., яка складається з залишку заборгованості за кредитом - 436 279,92 грн.; заборгованість по відсоткам за користування кредитом - 36 131,39 грн. та витрати пов`язані з вчиненням виконавчого напису - 1700 грн.

Таким чином, зазначена у виконавчому написі заборгованість потребує доказуванню, оскільки в ньому зазначається заборгованість за відсотками, що не є безспірним боргом.

Належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимог законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Зазначена позиція чітко відображена в рішенні Вищого господарського суду України від 28.09.2011 року по справі 10/52 9.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» «підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її закінчення». Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 919/9518, до первинних документів відносяться і рахунки бухгалтерського обліку банків.

Як зазначено у правовому висновку дійшов ВСУ при винесенні постанови від 05.07.2017 р. по справі №6-887цс17: суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису».

Пунктом 2 Розділу « Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин» Переліку в редакції змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 року, встановлено, що для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за кредитними договорами, за яким боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, подаються оригінал кредитного договору та засвідченя стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

З огляду на викладене до спірних правовідносин застосовується постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» № 1172 в редакції від 29.11.2001 року.

Така позиція узгоджена з правовим висновком Верховного Суду, викладеним в постанові від 29.01.2019 року по справі № 910/13233/17.

Пунктом 1 зазначеного Переліку в редакції від 29.11.2001 року передбачено, що для одержання виконавчого напису за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставне майно, нотаріусу подається: оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Докази надання нотаріусу даних документів в матеріалах справи відсутні.

З наведеного вище, суд вважає позов законним, обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки виконавчий напис вчинено більше ніж через три роки з дня виникнення права вимоги та подані документи не підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

Висновки суду відповідають вимогам норм права, на які посилається суд під час розгляду справи і фактичним обставинам по справі, а також підтверджується зібраними по справі доказами.

У рішенні суду повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки, які є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Розглянувши справу повно, всебічно, об`єктивно та неупереджено, суд вважає правомірними заявлені позовні вимоги, які є обґрунтованими, тому вважає за можливе їх задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись: Законом України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні, ст.ст. 15, 16 ЦК України, ст. ст. 2, 4, 13, 76-81, 95, 258-259, 263 ЦПК України, судНа підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 2, 4, 13, 76-81, 95, 258-259, 263, 280-281 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ОТП Факторинг Україна», треті особи: приватний нотаріус Дніпропетровського ( Дніпровського) міського нотаріального округу Бондар Ірина Михайлівна, приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Колечко Дмитро Миколайович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №1528 від 28.04.2014 року, вчинений Приватним нотаріусом дніпропетровського ( Дніпровського) міського нотаріального округу Бондар Іриною Михайлівною про звернення стягнення на нерухоме майно - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ОТП Факторинг Україна» на користь ОСОБА_1 суму сплаченого судового збору в розмірі 1261,20 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на заочне рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення суду набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повний текст рішення буде складено 15.12.2021 року.

Суддя : Абухін Р.Д.

15.12.21

Джерело: ЄДРСР 101964323

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Це наша справа. Суд в черговий раз зазначив про відсутність безспірності заборгованості та пропуску трирічного строку для звернення за виконавчим написом.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» № 1172 в редакції від 29.11.2001 року передбачено, що для одержання виконавчого напису за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставне майно, нотаріусу подається: оригінал нотаріально посвідченої угоди та документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Докази надання нотаріусу даних документів в матеріалах справи відсутні.

З наведеного вище, суд вважає позов законним, обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки виконавчий напис вчинено більше ніж через три роки з дня виникнення права вимоги та подані документи не підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Quote

Позивач звернувся із позовом, по якому просить суд визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 1528 від 28.04.2014 року

А истец  не пропустил срок ИД?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...