Что делать, если суды игнорируют решение КСУ.


Recommended Posts

Что делать, если суды игнорируют решение КСУ.

В некоторых случаях суды стараются игнорировать Решение КСУ и продолжают не применять при рассмотрении споров ЗУ "О защите прав потребителей", на обобщение судебной практики при этом не ссылаются, а просто делают вид, что Закона и Решения КСУ не существует. Если раньше такие действия судей могли считаться ошибкой правоприменения, то теперь это преступление, поскольку толкование закона, данное Конституционным Судом Украины является по правовому статусу решением суда. А умышленное неисполнение решения суда является уголовным преступлением (статья 382 УК Украины). Помимо этого, постановление судьей заведомо неправосудного решения также является преступлением (статья 375 УК Украины).

Уверен, что отправка заявления о совершении преступления после каждого решения по потребительскому кредиту, где Закон Украины "О защите прав потребителей" и Решение КСУ не упоминаются, а их требования игнорируются, окажет хорошее влияние на судебную практику.

Образец заявления о совершении преступления можно скачать здесь.

Link to comment
Share on other sites

к сожалению, не качается

Качается. :)

Генеральному Прокурору України

державному раднику юстиції України

Пшонці Віктору Павловичу

Адреса: 01011, Київ, вул. Резницька, 13/15

Тел.: (044) 200-76-62

Заявник

Костін Павло Васильович

Адреса: м. Одеса, вул. Малиновського, буд. 71/1, кв. 51.

Представник заявника:

Степаненко Андрій Миколайович

Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 67, кв. 10.

Адреса для листування: 65011, Одеса-11, а/с 40

Засоби зв'язку: тел. (067) 937-2-937

ЗАЯВА

про вчинення злочину

Відповідно вимогам пункту 3 статті 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором Украї-ни або його заступником.

Цим повідомляю, про вчинення суддею/суддями злочинів, передбачених пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище) та пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки).

23.12.2011 року колегією суддів Апеляційного суду Одеської області (головуючий – Каранфілова В.М., судді – Троїцька Л.Л., Фальчук В.П.) постановлена ухвала, якою неправосудне рішення суду першої інстанції, про стягнення з громадянина України 87 047,00 євро, свідомо залишено без змін.

Зазначені злочини було вчинено за наступних обставин:

26.02.2008 р. між Костіним Павлом Васильовичем та ПАТ «Державний ощадний банк Украї-ни» в особі філії – Одеське Обласне Управління ПАТ «Ощадбанк» було укладено кредитний договір № 2291-н відповідно умов якого банк надав позичальникові кредит на придбання житла. Згідно ч. 2 п. 7 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», кредити на придбання житла є споживчими кредитами.

Відповідно попередньої усної домовленості, сторонами у договорі погоджені наступні істотні умови кредитного договору: грошовий еквівалент наданої суми (76 770,00 Евро) для сплати – 574 438,05 грн.; порядок повернення кредиту рівними частинами - по 6 127,01 грн. на місяць; річна відсоткова ставка – 14,16%.

На підтвердження цього, сторонами погоджено та підписано графік повернення кредиту (із зазначенням дат та сум, що підлягають сплаті), а також визначено сукупну вартість кредиту за весь строк користування (ціну договору) – 1 019 454,00 грн.

Важливо зазначити, що Костін П.В., обираючи банк для отримання кредиту у сумі 76770,00 Евро, аналізував пропозиції, що були на ринку. Інші банки (АКІБ «УкрСиббанк», ПАТ «Свед-банк») пропонували кредити з меншими відсотковими ставками (від 9% до 11,5% річних), проте платежі за цими кредитами передбачалися у валюті. Оскільки Костін П.В. отримує доходи у гривні, його цікавила можливість здійснювати погашення кредиту у гривні. Таку пропозицію надав ВАТ «Ощадбанк» - його відсоткова ставка була дещо більшою – 14,16%, але можна було здійснювати погашення у гривні і розмір щомісячного платежу задовольнив позичальника.

Спочатку з боку банку договір виконувався належним чином – він приймав від позичальника комісії у сумі 5744,00 грн. та 2873,00 грн. гривнями відповідно до Додатку 3 зазначеного договору. Також він належним чином приймав плату за обслуговування кредиту – 80,00 грн. на місяць. Наведене підтверджується відповідними квитанціями у матеріалах судової справи.

Проте в подальшому, всупереч умовам договору, банк відмовився приймати належне вико-нання зобов’язання та почав вимагати у Костіна П.В. сплачувати у валюті суми, набагато більші, ніж ті на яки він розраховував, укладаючи договір, та яки зазначені у графіку погашення кредиту.

Пункт 3 Постанови Правління НБУ №168 від 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил на-дання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» зазначає, що Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначати сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором.

Отже платежі по договору мають вчинятися згідно з графіком, у розмірі, передбаченому графіком, та у сумі, зазначеній у графіку.

У зв'язку із розглядом цієї справи, представник Костіна П.В. - Степаненко А.М. звернувся до Конституційного Суду України з конституційним зверненням (на період розгляду цього звернення суд зупинив провадження по справі). У рішенні Конституційного Суду України від 10.11.2011 року №15-рп/2011 (справа про захист прав споживачів кредитних послуг), вказано, що "для споживача існує ризик помилково чи навіть унаслідок уведення його в оману придбати не потрібні йому кредитні послуги. Тому держава забезпечує особливий захист більш слабкого суб’єкта економічних відносин, а також фактичну, а не формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження дії принципу свободи цивільного договору. Це здійснюється через встановлення особливого порядку укладення цивільних договорів споживчого кредиту, їх оспорювання, контролю за змістом та розподілу відповідальності між сторонами договору".

Також у Рішенні КСУ зазначено, що ЗУ "Про захист прав споживачів" застосовується не тільки до укладання кредитного договору, а й під час його виконання.

Згідно п. 8 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів», нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.

Всі зазначені норми матеріального права судом умисно залишено без уваги, не зважаючи на те, що вказана справа активно висвітлюється у засобах масової інформації - газетах, мережі Інтернет, загальнонаціональних каналах телебачення.

Таким чином, незастосування суддями ЗУ "Про захист прав споживачів" при вирішенні спору, що витікає з споживчих кредитних правовідносин є умисним невиконанням судового рішення (Рішення КСУ від 10.11.2011 року №15-рп/2011), одночасно вказане рішення є завідомо неправосудним.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 93-94 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Перевірити надану інформацію.

2. Порушити кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України та пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України.

Додатки:

1. Довіреність представника.

2. Копія кредитного договору № 2291-н від 26.02.2008 р.

3. Копія позовної заяви Костіна П.В.

4. Копія рішень судів 1 та 2 інстанції.

5. Текст Рішення Конституційного Суду України №15-рп/2011 від 10.11.2011 р.

6. Публікація у журналі Вісник Верховного Суду України №12 за 2011 р.

7. Публікація у газеті Одеські Вісті за 12.07.2011 р.

Представник заявника ______________________/А.М. Степаненко

15.02.2012 р.

Link to comment
Share on other sites

Качается. :)

Генеральному Прокурору України

державному раднику юстиції України

Пшонці Віктору Павловичу

Адреса: 01011, Київ, вул. Резницька, 13/15

Тел.: (044) 200-76-62

Заявник

Костін Павло Васильович

Адреса: м. Одеса, вул. Малиновського, буд. 71/1, кв. 51.

Представник заявника:

Степаненко Андрій Миколайович

Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 67, кв. 10.

Адреса для листування: 65011, Одеса-11, а/с 40

Засоби зв'язку: тел. (067) 937-2-937

ЗАЯВА

про вчинення злочину

Відповідно вимогам пункту 3 статті 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором Украї-ни або його заступником.

Цим повідомляю, про вчинення суддею/суддями злочинів, передбачених пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище) та пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки).

23.12.2011 року колегією суддів Апеляційного суду Одеської області (головуючий – Каранфілова В.М., судді – Троїцька Л.Л., Фальчук В.П.) постановлена ухвала, якою неправосудне рішення суду першої інстанції, про стягнення з громадянина України 87 047,00 євро, свідомо залишено без змін.

Зазначені злочини було вчинено за наступних обставин:

26.02.2008 р. між Костіним Павлом Васильовичем та ПАТ «Державний ощадний банк Украї-ни» в особі філії – Одеське Обласне Управління ПАТ «Ощадбанк» було укладено кредитний договір № 2291-н відповідно умов якого банк надав позичальникові кредит на придбання житла. Згідно ч. 2 п. 7 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», кредити на придбання житла є споживчими кредитами.

Відповідно попередньої усної домовленості, сторонами у договорі погоджені наступні істотні умови кредитного договору: грошовий еквівалент наданої суми (76 770,00 Евро) для сплати – 574 438,05 грн.; порядок повернення кредиту рівними частинами - по 6 127,01 грн. на місяць; річна відсоткова ставка – 14,16%.

На підтвердження цього, сторонами погоджено та підписано графік повернення кредиту (із зазначенням дат та сум, що підлягають сплаті), а також визначено сукупну вартість кредиту за весь строк користування (ціну договору) – 1 019 454,00 грн.

Важливо зазначити, що Костін П.В., обираючи банк для отримання кредиту у сумі 76770,00 Евро, аналізував пропозиції, що були на ринку. Інші банки (АКІБ «УкрСиббанк», ПАТ «Свед-банк») пропонували кредити з меншими відсотковими ставками (від 9% до 11,5% річних), проте платежі за цими кредитами передбачалися у валюті. Оскільки Костін П.В. отримує доходи у гривні, його цікавила можливість здійснювати погашення кредиту у гривні. Таку пропозицію надав ВАТ «Ощадбанк» - його відсоткова ставка була дещо більшою – 14,16%, але можна було здійснювати погашення у гривні і розмір щомісячного платежу задовольнив позичальника.

Спочатку з боку банку договір виконувався належним чином – він приймав від позичальника комісії у сумі 5744,00 грн. та 2873,00 грн. гривнями відповідно до Додатку 3 зазначеного договору. Також він належним чином приймав плату за обслуговування кредиту – 80,00 грн. на місяць. Наведене підтверджується відповідними квитанціями у матеріалах судової справи.

Проте в подальшому, всупереч умовам договору, банк відмовився приймати належне вико-нання зобов’язання та почав вимагати у Костіна П.В. сплачувати у валюті суми, набагато більші, ніж ті на яки він розраховував, укладаючи договір, та яки зазначені у графіку погашення кредиту.

Пункт 3 Постанови Правління НБУ №168 від 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил на-дання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» зазначає, що Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначати сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значенні та в грошовому виразі у валюті платежу за кредитним договором.

Отже платежі по договору мають вчинятися згідно з графіком, у розмірі, передбаченому графіком, та у сумі, зазначеній у графіку.

У зв'язку із розглядом цієї справи, представник Костіна П.В. - Степаненко А.М. звернувся до Конституційного Суду України з конституційним зверненням (на період розгляду цього звернення суд зупинив провадження по справі). У рішенні Конституційного Суду України від 10.11.2011 року №15-рп/2011 (справа про захист прав споживачів кредитних послуг), вказано, що "для споживача існує ризик помилково чи навіть унаслідок уведення його в оману придбати не потрібні йому кредитні послуги. Тому держава забезпечує особливий захист більш слабкого суб’єкта економічних відносин, а також фактичну, а не формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження дії принципу свободи цивільного договору. Це здійснюється через встановлення особливого порядку укладення цивільних договорів споживчого кредиту, їх оспорювання, контролю за змістом та розподілу відповідальності між сторонами договору".

Також у Рішенні КСУ зазначено, що ЗУ "Про захист прав споживачів" застосовується не тільки до укладання кредитного договору, а й під час його виконання.

Згідно п. 8 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів», нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.

Всі зазначені норми матеріального права судом умисно залишено без уваги, не зважаючи на те, що вказана справа активно висвітлюється у засобах масової інформації - газетах, мережі Інтернет, загальнонаціональних каналах телебачення.

Таким чином, незастосування суддями ЗУ "Про захист прав споживачів" при вирішенні спору, що витікає з споживчих кредитних правовідносин є умисним невиконанням судового рішення (Рішення КСУ від 10.11.2011 року №15-рп/2011), одночасно вказане рішення є завідомо неправосудним.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 93-94 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Перевірити надану інформацію.

2. Порушити кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України та пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України.

Додатки:

1. Довіреність представника.

2. Копія кредитного договору № 2291-н від 26.02.2008 р.

3. Копія позовної заяви Костіна П.В.

4. Копія рішень судів 1 та 2 інстанції.

5. Текст Рішення Конституційного Суду України №15-рп/2011 від 10.11.2011 р.

6. Публікація у журналі Вісник Верховного Суду України №12 за 2011 р.

7. Публікація у газеті Одеські Вісті за 12.07.2011 р.

Представник заявника ______________________/А.М. Степаненко

15.02.2012 р.

Вы как всегда выдаете шедевры, огромное спасибо! А можно такое заявление написать по поручителю, подавали по 559 ч.1, % ставка была поднята с 12.5% на 25% и нарушен п.2.1 в договоре поруки моим "любимым" укрсибом, вместо ЗУ Про захист прав споживачів» ссылаться на постанову ВСУ от 21 ноября 2011г решения от 7 сентября 2011г и лист от 16.января 2012г головам апелляционных судов.... Решение было вынесено 19 января 2012г председателем Коминтерновского районного суда Одесской области в решении перекручены все факты...

с ув.Анжела

Link to comment
Share on other sites

Вы как всегда выдаете шедевры, огромное спасибо! А можно такое заявление написать по поручителю, подавали по 559 ч.1, % ставка была поднята с 12.5% на 25% и нарушен п.2.1 в договоре поруки моим "любимым" укрсибом, вместо ЗУ Про захист прав споживачів» ссылаться на постанову ВСУ от 21 ноября 2011г решения от 7 сентября 2011г и лист от 16.января 2012г головам апелляционных судов.... Решение было вынесено 19 января 2012г председателем Коминтерновского районного суда Одесской области в решении перекручены все факты...

с ув.Анжела

По идее - да, главное в обосновании подвести под неисполнение решения суда и заведомо неправосудное решение... В любом случае, сейчас это необходимо - они должны начать понимать, что то, чем пугали их банки, мы будем реально делать!

Link to comment
Share on other sites

По идее - да, главное в обосновании подвести под неисполнение решения суда и заведомо неправосудное решение... В любом случае, сейчас это необходимо - они должны начать понимать, что то, чем пугали их банки, мы будем реально делать!

Сегодня, после восьми дней в совещательной комнате (после дебатов), в Центральном суде г. Николаева судья Черенкова Наталья Петровна ( зам. председателя этого суда) огласила решение. Полный "Луспеник" (во вложении).

После оглашения было заявлено Черенковой, что сегодня же Генеральному прокурору будет отправлено заявление о совершении судьёй преступлений, а именно: невыполнение решения КС и вынесения заведомо неправосудного решения.

Судья развнервничалась, обвинила меня, что я её пугаю и пригрозила принять меры.

Пришлось объяснить судье, что имею право обращения в Генпрокуратуру и не только, а её предупреждаю, а не пугаю.

Кредит Еврокапитала, кстати, гривневый, но имеющий хитрую формулу перерасчета ежемесячной комиссии с привязкой к доллару США. Причем, в договоре не указано, что комиссия пересчитывается ежемесячно. А в Графике платежей указана конкретная сумма этой комиссии 0.00 грн. и конкретная сумма ежемесячного платежа на весь период договора. Процентная ставка и график платежей не менялись!!!.

Адвокат Еврокапитала согласился, что п. 2.2.3, 4.1, 4.3 - це положення договору, якими передбачались зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки. Это прямое нарушение прав потребителей в соответствии с п. 3 ч. 5 чт. 11 ЗУоЗПП.

Кроме того, Еврокапитал обозначил финансовые активы (2.2.3, 4.1, 4.3) формулами, а не конкретным числом в денежном выражении, что противоречило п.6 ч. 1 ст. 6 ЗУ "Про фінансові послуги..."

Вот так, уважаемые форумчане.

В Центральном суде Николаева есть и честные судьи. Например, Батченко О.В. Вот его решение по тому же Еврокапиталу, причем до решения КС:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/17436002

Это решение а в апелляции отменили, не остановив производство до решения КС. Спешили наверное.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21319679

Но есть в николаевской апелляции и честные судьи:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21319788

Но главное не опускать руки. Поборемся еще. :ph34r:

________17.02.12______________.pdf

Link to comment
Share on other sites

Что делать, если суды игнорируют решение КСУ.

Помимо этого, постановление судьей заведомо неправосудного решения также является преступлением (статья 375 УК Украины).

Cпасибо Вам за такое хорошое заявление, думаю обязательно представится случай черкануть не одну строчечку по нашим слишком "независимым судьям"! Сообщите, пожалуйста, имеет ли право судья не соблюдать правило подсудности? С моей точки зрения - это является фактически нарушением присяги и абсолютным игнорированием ГКУ, думаю есть все признаки криминала и коррупции в действиях судьи.

очень буду ждать Вашего ответа.

Link to comment
Share on other sites

спасибо за ответ. Может ли это быть основанием для возбуждения уголовного дела при осуществлении прокурорской проверки?

Многое зависит от обстоятельств дела, причинённого ущерба и т.п. Но в Одессе некоторых судей увольняли за нарушение присяги, когда в рейдерских целях выносились решения с нарушением подсудности...

Link to comment
Share on other sites

Что делать, если суды игнорируют решение КСУ.

А,что делать ,если законодатель игнорирует Конституцию?

ЗУ " Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами

фінансових послуг существенно улучшает ЗУ "О ЗПП" в пользу потребителя финансовых услуг,но

II. Прикінцеві положення

2. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори,

укладені до набрання ним чинності.

Праомерно,ли это в свете ст.58 Конституции?

Существует Решение КСУ от 09.02 1999 г.№ 1-рп/99Справа № 1-7/99

1. Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти

не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба

розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).

Link to comment
Share on other sites

Что делать, если суды игнорируют решение КСУ.

А,что делать ,если законодатель игнорирует Конституцию?

ЗУ " Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами

фінансових послуг существенно улучшает ЗУ "О ЗПП" в пользу потребителя финансовых услуг,но

II. Прикінцеві положення

2. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори,

укладені до набрання ним чинності.

Праомерно,ли это в свете ст.58 Конституции?

Существует Решение КСУ от 09.02 1999 г.№ 1-рп/99Справа № 1-7/99

1. Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти

не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба

розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).

C законодателем - это отдельная история... :)

Link to comment
Share on other sites

По идее - да, главное в обосновании подвести под неисполнение решения суда и заведомо неправосудное решение... В любом случае, сейчас это необходимо - они должны начать понимать, что то, чем пугали их банки, мы будем реально делать!

Написала заявление посмотрите пожалуйста достаточно обосновано?

ЗАЯВА

про вчинення злочину

Відповідно вимогам пункту 3 статті 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.

Цим повідомляю, про вчинення суддею/суддями злочинів, передбачених пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище) та пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки).

19.01.2012 року суддею Комінтернівського районного суду Одеської області Рудницьким В.А. винесене неправосудне рішення на підставі свідомо перекручених фактів та доказів котрі одержані з порушенням порядку та завідомо не містять інформацію щодо предмета доказування.

Зазначені злочини було вчинено за наступних обставин:

03.02.2005р. між А******* та ПАТ «УкрСиббанк» було укладене Договору Поруки №64-384 та К******., як Позичальником.

Відповідно Договору Поруки №64-384 сторонами узгоджені наступні істотні умови кредитного договору, а саме:

- п. 1.1 Договору поруки я зобов’язався відповідати за виконання усіх зобов’язань Позичальником перед Банком у повному обсязі.

- п.1.2 вищезазначеного договору мені була відома сума кредиту (145 000 доларів США), термін остаточного повернення 03.02.2027р.,процентна ставка 12,5 % річних та інше.

- п. 2.1 Договору Поруки Банк не вправі без згоди Поручителя змінювати умови Кредитного договору, в наслідок яких збільшується обсяг відповідальності Поручителя. Під згодою розуміється як візування змін в Кредитний договір Поручителем, так і отримання згоди шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями і т.д

Однак Банком були порушені істотні умови укладеного договору Поруки, а саме:

Банк без повідомлення Поручителя змінив зобов’язання за цим договором шляхом збільшення процентної ставки за договором з 12,5% до 25% річних, що призвело до збільшення обсягу відповідальності Поручителя за договором.

Важливо зазначити, що процентна ставка була піднята з 12,5% до 25% річних у березні 2008 р.,у той період коли Позичальник належним чином виконувала свої обов’язки перед Банком, а так як у кредитному договорі додаток №1 містить тільки розрахунки тела кредиту, що є грубим порушенням ЗУ "Про захист прав споживачів",то Позичальник виконувая усі зобов’язання перед Банком та не мала гадки про те, що ПАТ «УкрСиббанк» без попередження підняв процентну ставку у двічі

Пунктом 1.3 договору Поруки визначено, що Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що Позичальник, в тому числі, за повернення основної суми боргу, процентів, за використання кредитних коштів.

У зв’язку із збільшенням розміру процентної ставки за Кредитним договором збільшилися суми виплат за цим договором. Отже збільшення розміру виплат за Кредитним договором призвело до збільшення обсягу відповідальності Поручителя за договором Поруки.

Згідно ч. 2 ст. 554 ЦК України Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Та як вже вище зазначалось пунктом 2.1 Договору Поруки Банк не вправі без згоди Поручителя змінювати умови Кредитного договору, в наслідок яких збільшується обсяг відповідальності Поручителя. Під згодою розуміється як візування змін в Кредитний договір Поручителем, так і отримання згоди шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями і т.д

У відповідності до умов договору Банк не отримав згоди Поручителя на підвищення процентної ставки. Також у судовому засіданні Банк не довів та не надав доказів, що якимось чином погоджував із Поручителем зміну умов договору.

Відповідно до п.1 ст.559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Рішенням суду встановлено, що «22 лютого 2008р. Банком на адресу позичальника було направлено лист, відповідно до змісту якого банк повідомив К****** про встановлення нового розміру процентної ставки та часу з якого вона почне нараховуватися. Згідно зворотного почтового повідомлення К*******. отримала зазначений лист 07 березня 2008 року. Ніяких заперечень з боку К*****. та А******* з цього приводу не надходило.»

Банком у якості доказів надано відправки повідомлення К*******. – Копія списку №2311 згрупованих рекомендованих відправлені та копія почтового повідомлення, то ці докази свідчать про відправку рекомендованого відправлення, а якого саме - данні відсутні. Окрім того, для дослідження даних доказів Банком не були надані їх оригінали та К*******. у судовому засіданні заперечила, що на почтовому повідомленні міститься її підпис пояснив, що фізично була невзмозі отримати рекомендований лист, так як рекомендований лист було направлено не на адресу мешкання К******.,а з 5 квітня 2006року К*******змінила місце свого проживання про що своєчасно повідомила Банк, надавши копію паспорту із новою зазначеною адресою реєстрації та проживання. Також Позичальник фізично не могла підписати почтове повідомлення, бо за вказаною адресою не мешкала на протязі одного року та одинадцяти місяців. У якості доказу надала паспорт серії КМ №00000 виданий Суворовським РВ ОМУГУМВС України в Одеської області 7 листопада 2007року. Зазначений факт свідчить про можливу підробку підпису на почтовому повідомленні та фіктивність цього доказу.

Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом (ч.1 ст.59 ЦПК України).

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч.1ст.58 ЦПК України).

Я неоднарозово зауважував суду,що вище зазначені лист та повідомлення справи не стосуються, це правовідносини між Позичальником та Банком хоча Позичальник й довела до суду що також була неусвідомлена про підняття процентної ставки.

На протязі слуханій суддя Рудницький В.А. поводився як зацікавлена сторона з боку ПАТ «УкрСиббанку».

Окрім того, викладена у рішенні думка суду стосовно законності підвищення відповідачем процентної ставки за кредитним договором є необґрунтованою, бо таке підвищення відбулося із порушення законодавства України та умов договору.

Такого висновку суд дійшов з умов п.9.2. Кредитного договору, яким зазначено, що Банк має право змінити процентну ставку в сторону збільшення у разі здійснення поточних коливань процентних ставок по вкладам та/або кредитам, або змін у грошово-кредитній політиці НБУ. У разі збільшення розміру процентної ставки банк повідомляє позичальника шляхом направлення поштою рекомендованого листа за адресою, що вказана позичальником у кредитному договорі.

По-перше, як зазначив сам суд Банк має право змінити процентну ставку в сторону збільшення у разі здійснення поточних коливань процентних ставок по вкладам та/або кредитам, або змін у грошово-кредитній політиці НБУ. Однак Банк не надав жодного доказу щодо здійснення поточних коливань процентних ставок по вкладам та/або кредитам, або змін у грошово-кредитній політиці НБУ який би обґрунтував збільшення Банком процентної ставки за договором вдвічі з 12,5% до 25% річних.

По-друге, розмір процентної ставки відбувся без згоди Позичальника та Поручителя, що є порушенням п. 9.2. Кредитного договору та п.2.1. Договору Поруки. Щодо повідомлення Позичальника то воно спростовується наведеними вище фактами, а належність повідомлення Поручителя Банк ніяким чином не підтвердив.

Також мною надавалась судова практика яка детально відображає порядок застосування частини 1 статті 559 ЦК України, а саме:

рішення Верховного суду України від 23.02.2011року,

рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ України від 07.09.2011року

Постанова Верховного суду України від 21.11.2011року

Постанова Вищого господарського суду України від 08.10.2010року

Виходячи з положень ч. 1 ст. 553, ч. 1 ст. 554 ЦК України, поручитель хоча і пов’язаний із боржником зобов’язальними правовідносинами, проте він є самостійним суб’єктом у відносинах із кредитором; має право висувати заперечення проти вимог кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг (ч. 2 ст. 555 ЦК України).

Судом не надано належної правової оцінки щодо підстав позовної заяви, також суд не вбачив порушень законодавства України і умов договору з боку Банку, хоча судова практика на яку я посилався чітко розрізняє правовідносини між Банком та Позичальником ,Банком та Поручителем

Рішення від 19.01.2012р. винесено з грубими порушеннями чинного законодавства України, з грубими порушеннями істотних умов договору з боку Банку та мого матеріального права.

Своїм рішенням від 19.01.2012р. по суті суддя Рудницкий В.А. зобов’язав мене до виконування нових істотних умов Договору Поруки, а саме підвищена процентна ставка з 12,5 % до 25% річних.

16.01.2012р. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

оприлюднив правові позиції обов'язкові для застосування всіма судами України після вступу в силу, Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У зазначеному інформаційному листі ВССУ, в розділі «Зобов'язання, що виникають з договорів та інших угод» описав цілий ряд моментів, які до останнього часу займали значну частину в суперечках з фінансовими установами.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 360-7 ЦПК України та згідно з ч. 2 ст. 214 ЦПК України при виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 цього Кодексу.

За наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанцій одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах Верховним Судом України останнім часом прийнято ряд постанов та сформульовано обов’язкові для усіх судів України правові позиції.

Таким чином, незастосування суддею Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 360-7, ч. 2 ст. 214, п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, ч. 1 ст. 553, ч. 1 ст. 554, ч. 2 ст. 555 ЦК України при вирішенні спору, що витікає з договірних правовідносин є умисним невиконанням вище зазначених судових рішень та Постанов одночасно вказане рішення є завідомо неправосудним.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 93-94 КПК України,

ПРОШУ:

1. Перевірити надану інформацію.

2. Порушити кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України та пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України.

Додатки:

2. Копія договору Поруки № 64-384 від 03.02.2005 р.

3. Копія позовної заяви А******

4. Копія рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2012р.

5. Текст Постанови Верховного суду України від 21.11.2011року

6. Інформаційний листі ВССУ від 16.01.2012р.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, если я подам такое заявление на судью первой инстанции, это может потом как нибудь повлиять на пересмотр дела (сейчас готовлю в апеляцию).

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, если я подам такое заявление на судью первой инстанции, это может потом как нибудь повлиять на пересмотр дела (сейчас готовлю в апеляцию).

Приложите копию заявления и доказательство отправки заявления в Генпрокуратуру к апелляционной жалобе. Покажите, что Вы не шутите. Думаю поможет. Иначе судьи апелляции становятся соучастниками преступления.
Link to comment
Share on other sites

Приложите копию заявления и доказательство отправки заявления в Генпрокуратуру к апелляционной жалобе. Покажите, что Вы не шутите. Думаю поможет. Иначе судьи апелляции становятся соучастниками преступления.

А если апелляция подана но заседаний еще не было? А письмо с описью отправлять?
Link to comment
Share on other sites

А если апелляция подана но заседаний еще не было? А письмо с описью отправлять?

Письмо отправлять обязательно с описью.

Думаю, что копию заявления в генпрокуратуру можно добавить к апелляции через канцелярию суда вместе с ходатайством.

Либо заявить ходатайство о приобщении копии заявления в самой апелляции.

Link to comment
Share on other sites

Письмо отправлять обязательно с описью.

Думаю, что копию заявления в генпрокуратуру можно добавить к апелляции через канцелярию суда вместе с ходатайством.

Либо заявить ходатайство о приобщении копии заявления в самой апелляции.

Написала заявление посмотрите пожалуйста достаточно обосновано????? Хочу отправить до начала заседаний в апелляции.

ЗАЯВА

про вчинення злочину

Відповідно вимогам пункту 3 статті 48 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.

Цим повідомляю, про вчинення суддею/суддями злочинів, передбачених пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище) та пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки).

19.01.2012 року суддею Комінтернівського районного суду Одеської області Рудницьким В.А. винесене неправосудне рішення на підставі свідомо перекручених фактів та доказів котрі одержані з порушенням порядку та завідомо не містять інформацію щодо предмета доказування.

Зазначені злочини було вчинено за наступних обставин:

03.02.2005р. між А******* та ПАТ «УкрСиббанк» було укладене Договору Поруки №64-384 та К******., як Позичальником.

Відповідно Договору Поруки №64-384 сторонами узгоджені наступні істотні умови кредитного договору, а саме:

- п. 1.1 Договору поруки я зобов’язався відповідати за виконання усіх зобов’язань Позичальником перед Банком у повному обсязі.

- п.1.2 вищезазначеного договору мені була відома сума кредиту (145 000 доларів США), термін остаточного повернення 03.02.2027р.,процентна ставка 12,5 % річних та інше.

- п. 2.1 Договору Поруки Банк не вправі без згоди Поручителя змінювати умови Кредитного договору, в наслідок яких збільшується обсяг відповідальності Поручителя. Під згодою розуміється як візування змін в Кредитний договір Поручителем, так і отримання згоди шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями і т.д

Однак Банком були порушені істотні умови укладеного договору Поруки, а саме:

Банк без повідомлення Поручителя змінив зобов’язання за цим договором шляхом збільшення процентної ставки за договором з 12,5% до 25% річних, що призвело до збільшення обсягу відповідальності Поручителя за договором.

Важливо зазначити, що процентна ставка була піднята з 12,5% до 25% річних у березні 2008 р.,у той період коли Позичальник належним чином виконувала свої обов’язки перед Банком, а так як у кредитному договорі додаток №1 містить тільки розрахунки тела кредиту, що є грубим порушенням ЗУ "Про захист прав споживачів",то Позичальник виконувая усі зобов’язання перед Банком та не мала гадки про те, що ПАТ «УкрСиббанк» без попередження підняв процентну ставку у двічі

Пунктом 1.3 договору Поруки визначено, що Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що Позичальник, в тому числі, за повернення основної суми боргу, процентів, за використання кредитних коштів.

У зв’язку із збільшенням розміру процентної ставки за Кредитним договором збільшилися суми виплат за цим договором. Отже збільшення розміру виплат за Кредитним договором призвело до збільшення обсягу відповідальності Поручителя за договором Поруки.

Згідно ч. 2 ст. 554 ЦК України Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Та як вже вище зазначалось пунктом 2.1 Договору Поруки Банк не вправі без згоди Поручителя змінювати умови Кредитного договору, в наслідок яких збільшується обсяг відповідальності Поручителя. Під згодою розуміється як візування змін в Кредитний договір Поручителем, так і отримання згоди шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями і т.д

У відповідності до умов договору Банк не отримав згоди Поручителя на підвищення процентної ставки. Також у судовому засіданні Банк не довів та не надав доказів, що якимось чином погоджував із Поручителем зміну умов договору.

Відповідно до п.1 ст.559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Рішенням суду встановлено, що «22 лютого 2008р. Банком на адресу позичальника було направлено лист, відповідно до змісту якого банк повідомив К****** про встановлення нового розміру процентної ставки та часу з якого вона почне нараховуватися. Згідно зворотного почтового повідомлення К*******. отримала зазначений лист 07 березня 2008 року. Ніяких заперечень з боку К*****. та А******* з цього приводу не надходило.»

Банком у якості доказів надано відправки повідомлення К*******. – Копія списку №2311 згрупованих рекомендованих відправлені та копія почтового повідомлення, то ці докази свідчать про відправку рекомендованого відправлення, а якого саме - данні відсутні. Окрім того, для дослідження даних доказів Банком не були надані їх оригінали та К*******. у судовому засіданні заперечила, що на почтовому повідомленні міститься її підпис пояснив, що фізично була невзмозі отримати рекомендований лист, так як рекомендований лист було направлено не на адресу мешкання К******.,а з 5 квітня 2006року К*******змінила місце свого проживання про що своєчасно повідомила Банк, надавши копію паспорту із новою зазначеною адресою реєстрації та проживання. Також Позичальник фізично не могла підписати почтове повідомлення, бо за вказаною адресою не мешкала на протязі одного року та одинадцяти місяців. У якості доказу надала паспорт серії КМ №00000 виданий Суворовським РВ ОМУГУМВС України в Одеської області 7 листопада 2007року. Зазначений факт свідчить про можливу підробку підпису на почтовому повідомленні та фіктивність цього доказу.

Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом (ч.1 ст.59 ЦПК України).

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч.1ст.58 ЦПК України).

Я неоднарозово зауважував суду,що вище зазначені лист та повідомлення справи не стосуються, це правовідносини між Позичальником та Банком хоча Позичальник й довела до суду що також була неусвідомлена про підняття процентної ставки.

На протязі слуханій суддя Рудницький В.А. поводився як зацікавлена сторона з боку ПАТ «УкрСиббанку».

Окрім того, викладена у рішенні думка суду стосовно законності підвищення відповідачем процентної ставки за кредитним договором є необґрунтованою, бо таке підвищення відбулося із порушення законодавства України та умов договору.

Такого висновку суд дійшов з умов п.9.2. Кредитного договору, яким зазначено, що Банк має право змінити процентну ставку в сторону збільшення у разі здійснення поточних коливань процентних ставок по вкладам та/або кредитам, або змін у грошово-кредитній політиці НБУ. У разі збільшення розміру процентної ставки банк повідомляє позичальника шляхом направлення поштою рекомендованого листа за адресою, що вказана позичальником у кредитному договорі.

По-перше, як зазначив сам суд Банк має право змінити процентну ставку в сторону збільшення у разі здійснення поточних коливань процентних ставок по вкладам та/або кредитам, або змін у грошово-кредитній політиці НБУ. Однак Банк не надав жодного доказу щодо здійснення поточних коливань процентних ставок по вкладам та/або кредитам, або змін у грошово-кредитній політиці НБУ який би обґрунтував збільшення Банком процентної ставки за договором вдвічі з 12,5% до 25% річних.

По-друге, розмір процентної ставки відбувся без згоди Позичальника та Поручителя, що є порушенням п. 9.2. Кредитного договору та п.2.1. Договору Поруки. Щодо повідомлення Позичальника то воно спростовується наведеними вище фактами, а належність повідомлення Поручителя Банк ніяким чином не підтвердив.

Також мною надавалась судова практика яка детально відображає порядок застосування частини 1 статті 559 ЦК України, а саме:

рішення Верховного суду України від 23.02.2011року,

рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ України від 07.09.2011року

Постанова Верховного суду України від 21.11.2011року

Постанова Вищого господарського суду України від 08.10.2010року

Виходячи з положень ч. 1 ст. 553, ч. 1 ст. 554 ЦК України, поручитель хоча і пов’язаний із боржником зобов’язальними правовідносинами, проте він є самостійним суб’єктом у відносинах із кредитором; має право висувати заперечення проти вимог кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг (ч. 2 ст. 555 ЦК України).

Судом не надано належної правової оцінки щодо підстав позовної заяви, також суд не вбачив порушень законодавства України і умов договору з боку Банку, хоча судова практика на яку я посилався чітко розрізняє правовідносини між Банком та Позичальником ,Банком та Поручителем

Рішення від 19.01.2012р. винесено з грубими порушеннями чинного законодавства України, з грубими порушеннями істотних умов договору з боку Банку та мого матеріального права.

Своїм рішенням від 19.01.2012р. по суті суддя Рудницкий В.А. зобов’язав мене до виконування нових істотних умов Договору Поруки, а саме підвищена процентна ставка з 12,5 % до 25% річних.

16.01.2012р. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

оприлюднив правові позиції обов'язкові для застосування всіма судами України після вступу в силу, Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У зазначеному інформаційному листі ВССУ, в розділі «Зобов'язання, що виникають з договорів та інших угод» описав цілий ряд моментів, які до останнього часу займали значну частину в суперечках з фінансовими установами.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 360-7 ЦПК України та згідно з ч. 2 ст. 214 ЦПК України при виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 цього Кодексу.

За наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанцій одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах Верховним Судом України останнім часом прийнято ряд постанов та сформульовано обов’язкові для усіх судів України правові позиції.

Таким чином, незастосування суддею Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 360-7, ч. 2 ст. 214, п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, ч. 1 ст. 553, ч. 1 ст. 554, ч. 2 ст. 555 ЦК України при вирішенні спору, що витікає з договірних правовідносин є умисним невиконанням вище зазначених судових рішень та Постанов одночасно вказане рішення є завідомо неправосудним.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 93-94 КПК України,

ПРОШУ:

1. Перевірити надану інформацію.

2. Порушити кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених пунктом 2 статті 375 Кримінального кодексу України та пунктом 3 статті 382 Кримінального кодексу України.

Додатки:

2. Копія договору Поруки № 64-384 від 03.02.2005 р.

3. Копія позовної заяви А******

4. Копія рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2012р.

5. Текст Постанови Верховного суду України від 21.11.2011року

6. Інформаційний листі ВССУ від 16.01.2012р.

Link to comment
Share on other sites

Написала заявление посмотрите пожалуйста достаточно обосновано????? Хочу отправить до начала заседаний в апелляции.

ЗАЯВА

про вчинення злочину

Попробуйте. Но в Вашем случае нет невыполения судом решения КСУ от 10.11.11 г.
Link to comment
Share on other sites

Попробуйте. Но в Вашем случае нет невыполения судом решения КСУ от 10.11.11 г.

Да невыполения судом решения КСУ от 10.11.11 г.нет, но постановление ВСУ от 21.11.2011г.,23.02.2011г там по укрсибу такая же ситуация с поручителем. Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 360-7, ч. 2 ст. 214 проигнорированы. Я в субботу отправила с описью посмотрим на результат. Большое спасибо Вам

с ув. Анжела

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

так получается и я мгу на свою судью такую заяву накатать? (она вообще не обратила внимание на отсутствие додатку №1 к кредитному договору, на который все пункты этого договора ссылаются. А когда мой представитель этот додаток ей предоставил, с кучей ошибок, но, главное! - сумма переплаты по кредиту ХХХХ ГРН!!!!!, вместо такой же суммы в у.е.!!! + не было курса доллара на день заключения кредита, вместо него стоял "курс ЕВРО" - 4.7800 (то есть курс доллара!) - судья просто сказала, что это техническая ошибка!!!!!!!!)

и с этими техническими ошибками (только по этому додатку их штук 5 или 6) припаяла мне заплатить банку - даже экспертизу не назначила!!!

а после нее и апелляция пропела, что суд первой инстанции все хорошо изучил, но назначил не правильно, надо в у.е. с меня взыскивать...

а кассация не нашла оснований на возврат в первую инстанцию.............

Мне тоже на них написать такую заяву?

Кто уже написал, какие ответы получили, а?

Link to comment
Share on other sites

так получается и я мгу на свою судью такую заяву накатать? (она вообще не обратила внимание на отсутствие додатку №1 к кредитному договору, на который все пункты этого договора ссылаются. А когда мой представитель этот додаток ей предоставил, с кучей ошибок, но, главное! - сумма переплаты по кредиту ХХХХ ГРН!!!!!, вместо такой же суммы в у.е.!!! + не было курса доллара на день заключения кредита, вместо него стоял "курс ЕВРО" - 4.7800 (то есть курс доллара!) - судья просто сказала, что это техническая ошибка!!!!!!!!)

и с этими техническими ошибками (только по этому додатку их штук 5 или 6) припаяла мне заплатить банку - даже экспертизу не назначила!!!

а после нее и апелляция пропела, что суд первой инстанции все хорошо изучил, но назначил не правильно, надо в у.е. с меня взыскивать...

а кассация не нашла оснований на возврат в первую инстанцию.............

Мне тоже на них написать такую заяву?

Кто уже написал, какие ответы получили, а?

А Вы подавали ходатайство о назначенни экспертизы?

Link to comment
Share on other sites

мы указывали на данные из этого додатка и говорили о том, что банк обманул нас, потому что подорожание кредита в ххх грн, а оказалось в такой же сумме но в доларах.

КУ Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Основними засадами судочинства є:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

Да и судья сама дала оценку єтому документу, сказав. что єто просто технические ошибки.

Вот слушаю запись процесса, она этот документ, как это положено согласно ст Стаття 187. Дослідження речових доказів

1. Речові докази оглядаються судом або досліджуються ним

іншим способом, а також пред'являються для ознайомлення особам,

які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також

експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким пред'явлено для

ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи

інші обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться до

журналу судового засідання.

2. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому

засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої

пояснення з приводу цих протоколів.

3. Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання

з приводу речових доказів свідкам, а також експертам,

спеціалістам, які їх оглядали.

То есть судья, как я понимаю, вообще не отнесла этот документ к доказательствам.

Более того, что было существенным, банк заявил, что я злостно уклонялась, а на самом деле -я писала банку письма, у меня не менялся номер телефона уже больше 8 лет, но ответ от банка я не получила.

Мой представитель попросил отложить заседание и дать возможность предоставить в суде документы, доказывающие ,что банк в своей позиции нарочно вводит суд в заблуждение и предоставляет не правдивую информацию.

На что судья даже никак не прореагировала.

Но конкретно провести экспертизу документа мы не просили.... Были уверены, что суд перенесет заседание, так как был в тот же суд подан иск на банк, по защите прав потребителей... Но судья вынесла решение в одно заседание...

Link to comment
Share on other sites

мы указывали на данные из этого додатка и говорили о том, что банк обманул нас, потому что подорожание кредита в ххх грн, а оказалось в такой же сумме но в доларах.

КУ Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Основними засадами судочинства є:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

Да и судья сама дала оценку єтому документу, сказав. что єто просто технические ошибки.

Вот слушаю запись процесса, она этот документ, как это положено согласно ст Стаття 187. Дослідження речових доказів

1. Речові докази оглядаються судом або досліджуються ним

іншим способом, а також пред'являються для ознайомлення особам,

які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також

експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким пред'явлено для

ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи

інші обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться до

журналу судового засідання.

2. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому

засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої

пояснення з приводу цих протоколів.

3. Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання

з приводу речових доказів свідкам, а також експертам,

спеціалістам, які їх оглядали.

То есть судья, как я понимаю, вообще не отнесла этот документ к доказательствам.

Более того, что было существенным, банк заявил, что я злостно уклонялась, а на самом деле -я писала банку письма, у меня не менялся номер телефона уже больше 8 лет, но ответ от банка я не получила.

Мой представитель попросил отложить заседание и дать возможность предоставить в суде документы, доказывающие ,что банк в своей позиции нарочно вводит суд в заблуждение и предоставляет не правдивую информацию.

На что судья даже никак не прореагировала.

Но конкретно провести экспертизу документа мы не просили.... Были уверены, что суд перенесет заседание, так как был в тот же суд подан иск на банк, по защите прав потребителей... Но судья вынесла решение в одно заседание...

Всегда нужно быть готовыми к худшему варианту.

Если там действительно есть нарушения, то по максимуму грамотно опишите их

Можно подать новый иск о признании к.д. недействительным на основании матиматического обмана.

Link to comment
Share on other sites

мы указывали на данные из этого додатка и говорили о том, что банк обманул нас, потому что подорожание кредита в ххх грн, а оказалось в такой же сумме но в доларах.

КУ Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Основними засадами судочинства є:

1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

Да и судья сама дала оценку єтому документу, сказав. что єто просто технические ошибки.

Вот слушаю запись процесса, она этот документ, как это положено согласно ст Стаття 187. Дослідження речових доказів

1. Речові докази оглядаються судом або досліджуються ним

іншим способом, а також пред'являються для ознайомлення особам,

які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також

експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким пред'явлено для

ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи

інші обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться до

журналу судового засідання.

2. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому

засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої

пояснення з приводу цих протоколів.

3. Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання

з приводу речових доказів свідкам, а також експертам,

спеціалістам, які їх оглядали.

То есть судья, как я понимаю, вообще не отнесла этот документ к доказательствам.

Более того, что было существенным, банк заявил, что я злостно уклонялась, а на самом деле -я писала банку письма, у меня не менялся номер телефона уже больше 8 лет, но ответ от банка я не получила.

Мой представитель попросил отложить заседание и дать возможность предоставить в суде документы, доказывающие ,что банк в своей позиции нарочно вводит суд в заблуждение и предоставляет не правдивую информацию.

На что судья даже никак не прореагировала.

Но конкретно провести экспертизу документа мы не просили.... Были уверены, что суд перенесет заседание, так как был в тот же суд подан иск на банк, по защите прав потребителей... Но судья вынесла решение в одно заседание...

Заяву на неё! Если судья признаёт наличие "технической ошибки" в договоре, которой Вы руководствовались, принимая решение о получении кредита, то последствия, предусмотренные статьёй 229 ГК напрашиваются сами собой... И если техническая ошибка в цене договора, то наверняка есть и другие - например, в процентной ставке - не 12%, а 0,000000012%... :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show