Определение ВССУ об отказе КС Добробут Украина во взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2012 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Головуючого: Ткачука О.С.,
суддів: Висоцької В.С., Гримич М.К., Колодійчука В.М., Умнової О.В.,

розглянувши у судовому засіданні цивільну справу за позовом кредитної спілки «Добробут-Україна» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення боргу, за касаційною скаргою ОСОБА_2 на рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 28 травня 2009 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 21 серпня 2009 року,-

в с т а н о в и л а:

У листопаді 2007 року позивач звернувся до суду із позовом до відповідачів про солідарне стягнення боргу за кредитним договором №159К. В подальшому уточнив позовні вимоги та просив стягнути з відповідачів 26744,00 грн, з яких 12160,0 гривень - заборгованість за тілом кредиту, 14584,0 гривень - заборгованість по відсотках за користування кредитом.

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 28 травня 2009 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Чернігівської області від 21 серпня 2009 року, позов КС «Добробут-Україна» задоволено частково. Стягнуто солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2 на користь КС «Добробут-Україна» заборгованість за кредитним договором у сумі 26 744, 00 грн. Стягнуто судові витрати по публікації оголошення про виклик відповідача, судовий збір та витрати на ІТЗ розгляду справи.

28 січня 2012 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшла вищезазначена цивільна справа, згідно ухвали Верховного Суду України від 15 грудня 2011 року, на підставі Закону України від 20 жовтня 2011 року №3932-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справи Верховним Судом України».

У касаційній скарзі заявник просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Вивчивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що вона підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Судами встановлено, що 05 березня 2007 року між КС «Добробут-Україна» та ОСОБА_1 було укладено договір кредиту №159К, відповідно до умов якого останній отримав кредит в розмірі 12 160,00 грн. строком на 12 місяців на комерційні потреби, що підтверджується видатковим касовим ордером від 05.03.2007 року (а.с.5, 8).

Крім того, цього ж дня, між КС «Добробут-Україна» та ОСОБА_2 було укладено договір поруки, відповідно до умов якого останній зобов'язався солідарно з ОСОБА_1 відповідати перед кредитором у разі порушення останнім свої зобов'язань за кредитним договором.

Згідно п.2.4 договору, відповідач ОСОБА_1 зобов'язався повертати кредит та вносити відсотки за користування ним згідно графіка погашення.

Пунктом 3.1 договору кредиту передбачена плата за користування кредитом, яка встановлюється виходячи із процентної ставки 48% річних за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня надання кредиту. Базою для нарахування процентів є залишок заборгованості за основною сумою кредиту.

Крім цього, згідно п.7.1 договору, спілка має право достроково розірвати договір, стягнути кошти повністю та відсотки за користування кредитом за весь час користування, зокрема у разі прострочення заборгованості більше ніж за один платіжний період. При порушенні сплати кредитних коштів та/або відсотків більше ніж три дні, процентна ставка, передбачена п.3.1 договору, подвоюється до повного погашення простроченої заборгованості.

У зв'язку з неналежним виконанням умов договору, утворилася заборгованість, яка становить 12 160,00 грн. - заборгованість за тілом кредиту та 14 584,00 грн. заборгованість за відсотками (а.с.46).

Відповідно до ч. 1 ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову КС «Добробут-Україна», суд першої інстанції, з висновками якого погодився і апеляційний суд, виходив з того, що боржник за кредитним договором своїх зобов'язань не виконав, поручитель на вимогу позивача також заборгованості боржника не сплатив.

Проте, суди дійшли таких висновків при неповному з'ясуванні обставин справи та неправильним застосуванням норм матеріального права.

Згідно з ч.1.ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спідками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Абзацом 3 ч.1.ст. 21 цього Закону передбачено, що кредитна спілка відповідно до свого статуту надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Частиною 4 ст. 8 цього Закону передбачено, що ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до Закону.

Відповідно до п.4.ч.1.ст. 34 та ч.4.ст.8 цього ж Закону діяльність з надання фінансового кредиту підлягає обов'язковому ліцензуванню.


Відповідно до ч.2.ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» здійснення діяльності з надання фінансових кредитів дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії.

Відповідно до норм матеріального права, що діяли на час укладення кредитного договору між сторонами, КС «Добробут-Україна» повинна була мати необхідний обсяг цивільної дієздатності для видачі кредиту на зазначених умовах.

Встановивши в ході судового розгляду факт невиконання відповідачем ОСОБА_1 у встановлений договором термін своїх зобов'язань по поверненню отриманих коштів, суд вважав, що на користь КС «Добробут-Україна» підлягає стягненню сума боргу за тілом кредиту та нараховані відсотки виходячи із процентної ставки 48% річних за фактичне число календарних днів користування кредитом.

Проте, суди не з'ясували, за рахунок яких коштів надавався відповідачу кредит - капіталу самої кредитної спілки чи залучених коштів, та чи отримав на час укладення кредитного договору позивач ліцензію на право здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг, а відтак, чи ґрунтуються на законі умови договору в частині процентів за користування отриманими коштами. Водночас, це має правове значення, оскільки в разі незаконності надання фінансових коштів у позику під проценти (фінансовий кредит), поверненню підлягає лише сума, отримана в позику.

Відповідно до ч.2 ст. 338 ЦПК України підставою для скасування судових рішень першої та (або) апеляційної інстанції і направлення справи на новий судовий розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Керуючись п.1 ч.1 ст. 336, ст. 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, -

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити.

Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 28 травня 2009 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 21 серпня 2009 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.


Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий О.С. Ткачук
судді: В.С. Висоцька
М.К. Гримич
В.М. Колодійчук
О.В. Умнова

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23721770

Link to comment
Share on other sites

Год прошел. Интересно, первая инстанция разродилась?

Справа № 2506/2022/2012

Провадження по справі 2/2506/1481/2012

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2012 року м. Чернігів

Деснянський районний суд міста Чернігова в складі:

головуючого-судді: Григор'єва Р.Г.,

при секретарі: Чернобай Н.О.,

за участю представників позивача -Темнюка В.В., Федоренка Є.В.,

відповідача -ОСОБА_3,

представника відповідача -ОСОБА_5розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Добробут Україна»до ОСОБА_4, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2007 року представник Кредитної спілки «Добробут Україна»звернувся до суду з даним позовом, в якому просив стягнути солідарно з ОСОБА_4, ОСОБА_3 заборгованість за кредитним договором № 159 К від 05.03.2007 року в сумі 20 315, 52 грн, посилаючись на невиконання відповідачами умов згаданого договору.

В судовому засіданні представник позивача збільшив позовні вимоги (а.с.44), просив стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за кредитним договором № 159К від 05.03.2007 року в сумі 26 744 грн.

Відповідач ОСОБА_3 та його представник в судовому засіданні позову не визнали, заперечували проти його задоволення.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що на підставі договору кредиту № 159 К від 05.03.2007 року Кредитна спілка «Добробут Україна»надала ОСОБА_4 кредит в розмірі 12 160 грн, на умовах сплати 48% річних та строком до 05.03.2008 року (а.с.5-6). Кредит надавався за рахунок власних коштів, наявність яких підтверджується поясненнями представника позивача та звітом Кредитної спілки «Добробут Україна». Факт отримання ОСОБА_4 кредиту в розмірі 12 160 грн підтверджується видатковим касовим ордером (а.с.8). В забезпечення виконання договору кредиту, 05.03.2007 року між Кредитною спілкою «Добробут Україна»та ОСОБА_3 був укладений договір поруки № 159П від 05.03.2007 року (а.с.7). З довідки -розрахунку (а.с.46) вбачається, що заборгованість за договором кредиту № 159 від 05.03.2007 року станом на 04.07.2008 року становить 26 744 грн, в тому числі по кредиту - 12160 грн, по процентах -14584 грн.

Відповідно до приписів ст.ст. 526, 527, 530, 611, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, у зв'язку з порушенням умов кредитного договору, ОСОБА_4 зобов'язаний повернути КС «Добробут Україна» заборгованість за договором кредиту № 159К від 05.03.2007 року.

В свою чергу, виходячи з положень ч.1 ст. 543, ч.ч.1,2 ст. 553, ст. 554, п.1-5 Договору поруки № 159П від 05.03.2007 року, у зв'язку з порушенням кредитного зобов'язання, забезпеченого порукою, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 є солідарними боржниками.

Таким, чином, позовні вимоги про стягнення солідарно з боржників суми отриманого кредиту є підставними.

Разом з тим, відповідно до п.3 ч.1 ст.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»фінансовий кредит - кошти, які надаються в позику юридичній або фізичній особі на визначений строк під процент.

Діяльність з надання фінансового кредиту підлягає обов'язковому ліцензуванню ( п.4 ч.1 ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ч.4 ст. 8 Закону України «Про кредитні спілки»).

Здійснення діяльності з надання фінансових кредитів дозволяється тільки після отримання відповідно ліцензії ( ч.2 ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг).

Як вбачається з матеріалів справи і не заперечується представником позивача, на час укладення договору кредиту № 159К від 05.03.2007 року Кредитна спілка «Добробут Україна»не мала ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з надання фінансових кредитів як за рахунок власних так і за рахунок залучених коштів.

Таким чином, надання Кредитною спілкою «Добробут Україна» фінансових кредитів у позику під процент станом на 05.03.2007 року була незаконною, а тому підстав для стягнення з відповідачів нарахованих процентів є безпідставним.

За таких обставин, позов підлягає частковому задоволенню.

При подачі позовної заяви, позивачем сплачені судові витрати в сумі 358, 66 грн ( 203, 16 грн судовий збір, 30 грн витрати на ІТЗ, 125, 50 грн судові витрати за оголошення в пресі про виклик відповідача). Розмір заявлених позовних вимог становить 26744 грн, при задоволених -12160 грн, що складає 45,4%. Звідси, загальний розмір судових витрат, які підлягають стягненню становить 162, 83 грн ( 26744 грн -100%, 12160 грн -х%, х = 45,4%; 358,66 грн -100%, х грн. -45,4 %, х=162,83 грн.)

Таким чином, з кожного з відповідачів на користь КС Кредитна спілка «Добробут Україна»підлягає стягненню по 81 грн 41 коп судових витрат

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 10,11, 60, 81, 88, 209, 212, 213, 214, 215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

позов - задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4, ОСОБА_3 на користь Кредитної спілки «Добробут Україна»-12 160 грн заборгованості за кредитним договором.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Кредитної спілки «Добробут Україна»- 81 грн 41 коп судових витрат.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Кредитної спілки «Добробут Україна»- 81 грн 41 коп судових витрат

Врешті позову -відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного суду Чернігівської області через Деснянський районний суд міста Чернігова протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Р.Г.Григор'єв

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25287493

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...