В кризі винен Нацбанк?


Recommended Posts

http://www.epravda.com.ua/publications/2009/07/20/200129/

Аргумент 1. Дії НБУ посилили спекуляції на ринку будівництва, спровокувавши катастрофу у цій сфері.

Аргумент 2. Саме Нацбанк через кредитування формував структурні перекоси в економіці.

Аргумент 3. Незважене проникнення іноземного банківського капіталу стимулювало споживацькі настрої і їх задоволення імпортними товарами.

"Перекіс" у бік споживацької спрямованості економічного розвитку України - це не "сліпа дія невидимої руки ринку", а свідомі дії з просування імпорту на український ринок, це агресивна політика завоювання внутрішнього ринку. Причому вона ще далеко не вичерпана, а лише пригальмована кризою.

Питання проникнення та діяльності іноземних банків на території України - це питання національної безпеки держави. Підтвердженням цьому стали події, пов'язані з обвалом курсу гривні до іноземних валют у листопаді-грудні 2008 року".

Аргумент 4. Безконтрольне і різке нарощування зовнішніх боргів, передусім комерційними банками.

"Масове входження іноземного капіталу у банківський сектор України стало основним фактором, що обумовив стрімке зростання валового зовнішнього боргу України. Його обсяг з 30,6 мільярдів доларів на 1 січня 2005 року зріс до 102,4 мільярда доларів на 1 жовтня 2008 року, або у 3,2 рази.

Необхідно підкреслити, що, згідно з чинним законодавством, здійснення валютного регулювання та валютного контролю є винятковою компетенцією НБУ.

Незважена політика НБУ у сфері валютного контролю та валютного регулювання у 2005-2008 роках обумовила невиправдане нарощування загального обсягу зовнішнього боргу та поставила Україну під загрозу корпоративного дефолту".

Аргумент 5. Дії Нацбанку різко збільшили борги українських родин.

Рятуючи банки від дефолту, НБУ різко наростив обсяги їх рефінансування. Об'єми позик, які НБУ надав установам, за 2008 рік сягнули 170 мільярдів гривень, що у чотири рази більше, ніж за чотири попередні роки разом узяті.

За своєю суттю, рефінансування - це первинна емісія, яка загрожує, за ефектом мультиплікатора, багатократним зростанням маси грошей. Отже, НБУ сформував потужний інфляційний потенціал, наслідки якого країна відчуватиме ще довго.

Обсяги грошової емісії, яку здійснює НБУ, сьогодні жодним чином не регламентовані і не регульовані. Нацбанк, основною функцією якого є забезпечення стабільності національної грошової одиниці, допустив безконтрольну доларизацію економіки держави.

"Прорахунки НБУ, що загострили протікання світової фінансової кризи в Україні, не були б таким фатальними, якби не експериментальна модель його незалежності, що запроваджена в Україні.

Такого рівня самостійності не мають не те що центральні банки країн з перехідною економікою, але й банки у ринково розвинених країнах. У своїх діях НБУ фактично є безконтрольним. Він самостійно розробляє основні засади грошово-кредитної політики та контролює її проведення.

Иными словами: "Сам пью, сам гуляю"... причем за наш с Вами счет

Згідно із законом, голова НБУ одноосібно відповідає перед Верховною радою і президентом за діяльність регулятора та підзвітний їм. Попри це, прийняті конституційною більшістю парламенту неодноразові рішення про звільнення голови Нацбанку не привели до його відставки.

Реально уся "підзвітність" НБУ зводиться до доповіді голови НБУ у Верховній Раді про діяльність Нацбанку та надання двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі. Жодних зобов'язуючих рішень щодо діяльності НБУ, згідно із законодавством, Верховна рада прийняти не може.

Уряд може лише проводити з Нацбанком взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики та просити інформацію щодо монетарних процесів.

У свою чергу, Нацбанк підтримує економічну політику уряду лише за певних умов: якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці.

На практиці це призвело до того, що НБУ не виконав своєї основної конституційної функції - забезпечення стабільності гривні. Більше того, користуючись своїми повноваженнями як особливого центрального органа державного управління, він провадить політику, яка суперечить інтересам України".

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Таки ДА! Интересно, есть-ли в стране человек настолько наивный (или глупый), чтобы этого не понимать? Если-бы у нас было правовое государство, то Стельмах-бывший глава НБУ, доживал-бы на тюремной баланде, а не на персональной пенсии заоблачных размеров.

Link to comment
Share on other sites

Таки ДА! Интересно, есть-ли в стране человек настолько наивный (или глупый), чтобы этого не понимать? Если-бы у нас было правовое государство, то Стельмах-бывший глава НБУ, доживал-бы на тюремной баланде, а не на персональной пенсии заоблачных размеров.

Так это статья 2009 года. Сама случайно нашла, готовясь к макроэкономике. А кабы не готовилась?

Как-то вот в 2009 г. заявили и потом усьо "замялось". В другой стране после таких статеек и обращений депутатов приняли бы меры, и довели б до сознания общественности. А у нас и ща Нацбанка рассказываить, как она крызу в Украине долала: "Долала-долала, да не выдолала."

Link to comment
Share on other sites

КУ Украины Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Было еще какое-то постановление ВР (где-то в недрах форума оно есть ;-) о том чтобы признать НБУ и Ющенко виновными в кризисе, и помнится даже была сформирована парламентская комиссия, правда о результатах ее деятельности никакой информации найти не удалось.

В свое время был подготовлен иск к НБУ, но я его так и не подал.

Link to comment
Share on other sites

Кримінальний Кодекс України:

Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином

України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та

недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи

інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах

воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство,

надання іноземній державі, іноземній організації або їх

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти

України, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до

п'ятнадцяти років.

Link to comment
Share on other sites

Кримінальний Кодекс України:

Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином

України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та

недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи

інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах

воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство,

надання іноземній державі, іноземній організації або їх

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти

України, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до

п'ятнадцяти років.

Кого должны "позбавляти волі на строк від десяти до

п'ятнадцяти років"? НБУ?

Link to comment
Share on other sites

Когда читаешь ну все такие умные, а в защиту заемщика никто не пошел,ободрало нас государство как могло и до сих пор банки давят,последнее жмут,и все по "закону" и нет на них прав,да и какие права Чьи в Украине Банки?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Кризис 2008 года был предрешен развитием украинской экономики за предыдущие годы. В том, что экономика упала, есть вина украинских государственных институтов, прежде всего НБУ.

Эту вину я буду иллюстрировать на примере наращивания объемов кредитования населения и предприятий, связанных с раздуванием ценового пузыря на рынке недвижимости и ухудшением ситуации в платежном балансе Украины. Период, который я рассматриваю – 2003-2007 годы.

По состоянию на конец 2008г. внешний негосударственный долг Украины составил 39.7 млрд.долларов- 934% прироста по сравнению с 2003г. В основном этот долг сформирован обязательствами банков нашей страны. С 30 сентября 2007г. этот долг набрал еще 6 млрд. долларов. (ВНБУ, 2007, №12, стр 33).

Вряд ли кто-то успел забыть, как это было, но все же освежу картинку: банки получили доступ к западным кредитам и начали активно кредитовать приобретения недвижимости. Благодаря в первую очередь активному кредитованию цены на недвижимость в Киеве выросли в 5,6 раз между 2002 и 2007г. (globalpertyguide.com/Europe/Ukraine/Price-History)

Такая «фаршировка» страны валютой- это разрешенный процесс. Разрешил его тогдашний Глава НБУ С. Тигипко постановлением № 55 от февраля 2003г. Согласно этому постановлению, банки Украины получили возможность кредитовать в валюте население. Впоследствии, НБУ выпустил еще ряд правил, которыми повысил привлекательность для банков кредитование потребителей, в частности смягчил норму резервирования при выдаче ипотечных кредитов. (http://www.kmv.gov.ua/print/news.asp?Id=21194. )

Кредитование росло темпами, которые сильно опережали рост реальных доходов населения, и в условиях дефицита возможностей инвестирования это привело к направлению доступных средств в одну сферу- недвижимого имущества. Посудите сами - ни развитого фондового рынка, ни других емких возможностей инвестировать у украинца не было. Да и сейчас особо нет.

Вот данные о объеме кредитов физическим лицам за период 2003-2006годов:

А вот статистика по цене 1 кв. метра однокомнатной квартиры в Киеве:

http://blagovist.ua/...ar=2002&submit=

Явный перекос в соотношении цены недвижимости и доходах населения был виден уже с 2006г. Уже тогда цены на недвижимость в Киеве побили цены в Варшаве да и в большинстве других восточно-европейских стран. (http://www.tryukrain...ate/07_01.shtml)

Негативные изменения платежного баланса, разрыв между импортом и экспортом были видны еще с 2005г. Развитие отношений с Россией четко вело к росту цен на энергоносители ( одно повышение цены на газ зимой 2006-го увеличивало наши платежи Газпрому почти в два раза), так что было ясно, что при прочих равных платежный баланс будет ухудшаться.

Державные мужи предполагали ( читайте статью руководителя группы советников Главы НБУ В. Литвицкого в «Банківська справа», №1, 2006г), что сильная гривня поможет снизить эффект от дорожающих энергоносителей. При этом как-то забылось о том, что основной потребитель энергии- это промышленность, в частности металлургическая и химическая, а энергоемкость украинской продукции в 2,6 превышала энергоемкость в среднем по миру. (http://dt.ua/ECONOMI...ttya-58867.html)

Вот и получилось, что защищая отрасли, принадлежащие крупному олигархическому капиталу, от необходимости быстро снижать свою энергозависимость, НБУ попутно открыл дорогу на украинский рынок широкому потоку импортных товаров.

Тем самым помог снизить долю отечественного производителя в украинской внутренней торговле- с 74% в 2003г. , до 64,5% в 2007. А количество работников, занятых в производстве – сократилась с 4,12 млн. человек до за 3,97 за тот же период, в противовес росту занятых в торговле и прочих сервисных отраслях- тех прибавилось аж на 812 тыс. человек, 21% роста. (Статистичний щорічник 2010р, стр. 287 и 354 соответственно)

В этот момент уже набрала темпы инфляция, обусловленная избытком денег в экономике. Как бы криво наша статистика не меряла инфляцию, шила в мешке не утаила.

Рост цен опережал рост ВВП. Наращивая внутренние риски экономики, шла выдача валютных кредитов населению. За один только 2006 год населению выдали 30,3 млрд грн валютных кредитов (две трети всех выданных кредитов за год). Тем самым накапливался взрывной материал под стабильностью национальной валюты.

Что же НБУ ничего не делал, пока проблема зрела?

Ведь чиновникам НБУ пришлось проигнорировать собственную статистику, которая показывала стремительный рост валютных кредитов внутри страны, существенный рост валютной задолженности частного сектора, а заодно не обращать внимание на признаки ценового пузыря в недвижимости. Давайте остановимся на некоторых показателях, которые были известны в предкризисное время.

Например, доходы населения и призводительность труда:

В процентах к предыдущему году

2004

2005

2006

2007

Доходы населения

19,6

23,9

16,1

11,7

Валовый Внутренний Продукт

12,1

2,7

7,1

7,3

Видите- доходы населения устойчиво перекрывают способность этого самого населения производить. Вообще, заработная плата выросла с 2001г- в три раза, а производительность труда- только в 1,7р. Что же это, как не направленность на потребление вместо направленности на развитие?

Да и рост валового внутреннего продукта происходил в основном за счет не материального производства - за счет торговли и чистых налогов. В некоторых отраслях отечественной , например в легкой, промышленности спад наблюдался уже в 2007г, а стагнация виделась еще в 2005г.

В это же время разрыв между экспортом и импортом рос галопирующими темпами:

(Ukrstat.gov.ua)

Как видно из таблицы вверху, разница между импортом и экспортом товаров росла с каждым годом. Исправить ситуацию было бы можно, инвестируя в собственное производство. Однако- за 2003-2007гг. инвестиции в собственное производство- которое деньги зарабатывает в страну, выросли в 2.2 раза, а инвестиции в финансовые услуги, торговлю и недвижимость – в 4,2раза.

В целом объем выданных кредитов в соотношении с ВВП вырос с 33 % в 2003г до 61% в 2007. (The World Bank)

Опять никто не принял мер, хотя было очевидно, вместо направления на развитие экономика страны развернулась на потребление. В сочетании с данными таблицы выше это приговор дальновидности НБУ - потому что дефицит платежного баланса не мог стать профицитом в таких условиях, мы только наполняли страну импортом и теряли свой внутренний рынок иноземцам.

Удерживая так называемый стабильный валютный курс НБУ тем самым способствовал наращиванию импорта в страну.

А согласно своим уставным задачам (ст. 99 Конституции), должен был обеспечивать стабильность национальной валюты, что совсем не тождественно стабильности валютного курса. Для меня стабильность национальной валюты означает, что гривня:

Используется для накопления средств и сбережения

Используется как единственная расчетная единица

Выступает как единственная счетная единица для всех транзакций внутри Украины

Достаточно посмотреть на то, в чем украинцы оценивают недвижимость, сберегают деньги и оценивают свою стоимость на рынке труда, чтобы усомниться в том, что НБУ делал свою работу хорошо. Даже если допустить, что чиновники НБУ газету объявлений в руки не брал все эти годы, то уж статистикой о депозитах населения владели-МММ процентов депозитов украинцев было в валюте. О отсутствующих длинных гривневых ресурсах можем также вспомнить. Вот и получается, что НБУ свою конституционную обязанность не выполнял.

---

Да, разницу между ввозом и вывозом товаров компенсировали иноземные инвестиции. Однако, давайте поинтересуемся, в кие отрасли шли эти инвестиции.

Во первых, 35% этих инвестиций шли в финансовые услуги, недвижимость и прочие нематериальные отрасли, отнюдь не в промышленность.

( www.oecd.dataoecd/26/2243361570.pdf) Во вторых, внешние инвестиции сильнейшим образом зависят от настроения на мировых финансовых рынках, на которых уже вполне отчетливо слышались отзвуки грядущей катастрофы. Т.е., приток инвестиций мог иссякнуть в любой момент.

Для любого заинтересованного читателя в 2006 и 2007 годах было достаточно предупреждений о кризисе. Вот широко известный Алан Гринспен публично признал наличие перегрева на рынке недвижимости Штатов. (http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_mortgage_crisis) Вот он же предупредил о грядущей рецессии (http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan) Было это в фервале 2007гг.

В марте 2007г известный институт экономического прогнозирования ECRI выступил с предупреждением о рецессии в США. (http://www.businesscycle.com/aboutecri/trackrecord)

С 2007г. развивался кризис в Казахстане. В интервью с Председателем Национального Банка Казахстана описано достаточно общих с нашей ситуацией мест. Только вот события происходили за год до наших проблем. (http://www.nationalbank.kz/?docid=801)

Если же во всем НБУ не нашлось менеджера, знающего английский и следящего за мировыми финансовыми новостями, то уж родных украинских сигналов было предостаточно.

Тот же газовый кризис зимы 2006г. ясно показал, что цену на энергоресурсы нам Россия выставит большую, и будет выставлять все большую цену и далее. Т.е. дыра в балансе доходов и расходов страны увеличится еще - ведь одно увеличение цены в 2006-м прибавило в наших платежах свыше двух миллиардов долларов.

После президентских выборов 2004г. в стране шел политический кризис в полный рост. Противостояли друг другу президент и парламент, Ющенко распускал Верховную Раду весной 2007г., вести про коалиции и универсалы навязли в ушах у среднего гражданина. На таком фоне проблемы с внешним финансированием должны были возникнуть не «если», а «когда». А вот банкирам, в том числе и НБУ, все нипочем. А у нас в это время валютный курс устойчиво укрепляется. Чудо, правда, чудо.

Ну, можно сказать, что в макроэкономические и политические показатели проглядели менеджеры банка. Ладно, видимо макроэкономика с политикой ближе к другим органам власти. Давайте тогда только о сугубо банковских темах поговорим.

За период 2004-2006г. банки в 5,3 раза увеличили сумму выданных физическим лицам кредитов- с 14,6 млрд грн до 77,8. При этом, ни для кого не было секретом, что уровень проблемности кредитов физлицам в соседних России и Польше достигают 15-20%. У нас же по итогам 2006г банки начислили только 1%.

А ведь кредитных историй не было практически ни у одного заемщика, да и скоринговые методики, которые некоторые банки использовали, уже доказали свою неэффективность на соседних рынках. НБУ это знал (смотри, например в ВНБУ, октябрь 2007г. стр 8) однако на эту тенденцию смотрел с олимпийским спокойствием и меры по ограничению кредитования ввел только зимой 2008г.

Вот еще пример банковского оптимизма. Как видно из таблицы ниже, доля долговременных кредитов, выданных предприятиями и физическим лицам в Украине выросла в 28 раз, а резервы под плохие кредиты- 3,6 раза.

Заметьте, в любом учебнике банковского дела длинный кредит отнесен к разряду более рисковых, нежели короткий. Теоретически, банки должны были начислить под выданные длинные кредиты существенные резервы. А вот что произошло на самом деле- вместо роста соотношения резервов к кредитам мы видим их существенное снижение- с 10% в 2003г до 5% в 2007г.

Правда парадокс- рисков приняли на себя больше, а страховки заложили меньше. А НБУ за этим всем следил. Причем следил не раз в год, а раз в месяц как минимум. Аналитики на страницах ВНБУ сокрушались по поводу подозрительно малых объемов резервов ( см. например № ), однако ничего не происходило.

Еще пожалуйста- для банковской отчетности не было секретом, что кредитование торговли в разы превышает кредитование например, сельского хозяйства. ( Вестник НБУ, № 11.2005 стр 31) Сам Валерий Литвицкий, в журнале “Банкивська Справа” признавал, что уже по итогам 2005г. кредиты демонстрировали наименьшую эффективность за предыдущие годы( БС, №1, 2006г, стр.8) И что же, были ли выводы и действия, чтобы ситуацию изменить? Ага, как же((.

Я это все к чему? Да к тому, что задолго до кризиса, и даже без кризиса- не упреждённому информированному читателю этих показателей было видно, что что-то не так в экономике.

Они четко показывают, что украинская ситуация была плоха даже без ипотечного кризиса в США. Мировой кризис толкнул то, что уже падало. И нужно было быть весьма близоруким, чтобы игнорировать собственную статистику.

На это можно возразить, что тогда вещи виделись по другому. Есть ответ и на это возражение.

Во первых, если взгляд менеджера государственного банка ничем не отличается от взглядов среднего потребителя, то у такого менеджера просто квалификации нет.

Во вторых, консервативно подходить к оценке ситуации- прямая обязанность любого государственного деятеля, особенно у того, чья обязанность четко указана в Конституции- хранить стабильность национальной валюты.

Ну и наконец, похоже что отнюдь не все в НБУ разделяли безоглядный оптимизм этого ведомства. Благосостояние двух человек, которые имели прямое отношение к работе НБУ в 2003-2007 годах , а именно г-д Тигипко и Порошенко, существенно поправилось благодаря сделкам по продаже банков. Например, “ТАС Коммерцбанк“ и “ТАС Инвестбанк“ ( в 2007) были проданы по цене в 4,3р выше, чем цена их капитала, а банк “Мрия“ ушел в 2006 за 3,3 цены капитала. (http://www.worldfinancereview.com/may2010/mergersandacquisitionsinukrainesbanking.html)

Сделка по продаже ТАСов была объявлена в феврале 2007года, аккурат 4 года спустя после Постановления № 55. Важное в этих данных то, что эти сделки были завершены за достаточно большой срок ДО того, как мы наконец то почувствовали кризис. Это я к тому, что хороший=профессиональный бизнесмен чувствует КОГДА ВЫЙТИ из актива. Вот и получилось, что стараясь о своих частных интересах бывший глава Правления НБУ и действующий на 2007г Глава Наблюдательного Совета достаточно точно вышли из потенциально проблемного банковского сектора (хотя и н полностью), однако их коллеги-чиновники по каким то причинам на это внимание не обратили.

Интересно также, что во главе государства с 2005г стоял тот, кого журнал Global Finance назвал в числе лучших банкиров мира(1997г). Напрасно, однако, искать критику деятельности НБУ от г-на Ющенко. Из заявлений Администарции Президента за период 2006-2008г видны многочисленный претензии к деятельности КМУ, разночтения в статистических данных, однако о зреющем кризисе- ни полслова.

В другом важном органе Украинского государства - СНБОУ- тогда была весьма высокая концентрация людей, которые должны разбираться в государственных финансах. Это и Ющенко, и Порошенко, и Стельмах и Азаров. И вот поди ж ты- ну не видно на сайте СНБОУ в документах ни единой заботушки о том, что в стране народ живет не по средствам. Видимо, благосостояние людей на безопасность и обороноспособность ну никак не влияет. Хотя тезис спорный- в свое время слышал высказывание что Украина будет существовать, если в ней будет лучше жить чем в России. Видимо, тот, кто это сказал, не был банкиром.

А ведь у любого из названых выше членов СНБОУ было много возможностей, чтобы сдержать рост кредитования потребления и тем самым смягчить инфляцию, притормозить импорт, снизить дефицит платежного баланса.

У Председателя Правления НБУ такие полномочия есть, и обязанности также есть.

У иных участников возможности скромнее, но также были. Выступи тот же Ющенко публично и скажи, что дескать мне как специалисту подозрительно такое быстрое и неоправданное возрастание стоимости недвижимости за счет кредитных ресурсов, предупреди он украинцев о том, насколько тяжким будет кредитное похмелье- а кредиторов о том, что высок риск оказаться с неликвидными залогами и без денег на руках- вот пылу то и поубавилось бы. Все ж не нахватали бы столько кредитов, все ж не росли бы так цены и дыра в платежном балансе была бы меньше.

Однако достославные господа и дамы избрали иную линию поведения, для нас граждан весьма огорчительную.

Давайте проясним отношения этих лиц и украинского народа. Эти отношения являются отношениями найма – и Президент, и Премьер-Министр и глава НБУ служат украинскому народу. Понимаю, звучит странно- но это именно то, что записано в Конституции, присяге Президента и прочих нормативных документах. Так что они были наши с вами сотрудниками. И они провтыкали, долг свой заботиться о гражданах страны не исполнили.

Если сотрудник не делает то, что должен, может тому быть только две причины.

Либо не может, либо не хочет. Давайте разберемся с “Не Может”:

«Не могу» сотрудника в свою очередь имеет два варианта.

а) Либо сам работник плох - не умеет, не компетентен. В таком случае встает вопрос, что же делает на высоком посту неграмотный руководитель, и кто за его действия будет отвечать. Мои не юридические ответы- отвечает и сам неумейка и тот, кто его назначил.

б) Либо организация такова, что и хотел бы сотрудник что-то улучшить, да не может.

Государственные мужи верхнего уровня на последнее оправдание права не имеют- либо перестраивай систему и делай как надо, либо не лезь в верхнее кресло. Чувствуешь, что сам не перестроишь - открой рот и обратись к народу, которому служишь. Хотя бы попроси граждан не делать глупостей, предупреди.

Положим, в 2003-2005 годах были осложняющие факторы- прежде всего президентские выборы 2004г. Тяжело было о чем то говорить. Однако в 2006-2007гг. выборы были только парламентские, и потрясения от них были значительно меньше, чем во время президентских. Так что в эти – то два года можно было и подумать, и увидеть, тем более что свобода слова цвела вовсю.

Однако если почитать интервью президента, премьеров, главы НБУ, материалы СНБОУ- за период 2006-2007г. – ничего похожего на предупреждения о кризисной ситуации не было. Высокие чиновники спорили о цифрах статистики, сурово оценивали работу предшественников, скромно хвалили себя, но о кризисе и об опасных тенденциях никто ничего не сказал. Всех все устраивало - любопытные могут проверить дату присвоения В. Стельмаху звания Героя Украины.

Были объективные высказывания и со стороны служащих НБУ. Так вышла весьма информативная статья первого зампреда Главы Правления НБУ А. Шаповалова, в которой были перечислены проблемы украинской банковской системы и нашей экономики, названы риски. Было это в декабрьском номере Вестника НБУ за 2007г. Номер этот, скорее всего, прочитали не все банкиры, не говоря уже о среднем гражданине. И еще вопрос, сколько поняло и оценило сказанное.

Хорошая статья. Жалко только, что действия НБУ, равно как и других органов власти, далеко отстали от интеллектуального понимания проблемы. А то, что было сделано, чудесно подходит под описание «слишком мало, слишком поздно». Кстати, лично я не воспринимаю руководителей НБУ как ученых финансистов- для меня они прежде всего менеджеры высшего класса, которые на вызовы системы обязаны отвечать решительно и быстро. Так что статья в ведомственном журнале – это хорошо, а вот действия опоздали. Но сам факт появления этой статьи из двух возможных отмазок у руководства страны отбирает одну - не понимали или не знали.

Похоже, что как раз все понимали, но последствия- т.е. кризис и массовое обнищание народа, их устраивали. Более того, ридна держава позаботилась о том, чтобы и самой вкусить от благ перегретого рынка. Так, например, в 2004г. ввели НДС на первичку, а в 2006г- установили 5% налог на продажу земли. При полностью открытом кредитном кране и дефиците других инвестиционных возможностей это привело – сюрприз, правда?- к очередному росту цен и дальнейшему накачиванию пузыря в недвижимости. А банки радостно продолжили выдавать свои проблемные кредиты.

Для меня в этой ситуации вполне логично поставить вопрос об ответственности власти перед народом за свои некомпетентные действия. Конституция 56 Украины, ст. устанавливает обязанность государства отвечать перед гражданами за причиненный незаконными действиями ущерб. Ущерб для страны увидела даже Верховна Рада: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/904-17. Однако Рада критиковала НБУ за действия осени 2008г, я же считаю, что бомбу под стабильность валюты заложили предыдущие годы работы нашего главного банка.

Трудно назвать верхоглядство НБУ соблюдением Конституции и законов. Думаю, что самое время 56-ю статью Конституции исполнять.

 

Оригинал не нашел :(

Link to comment
Share on other sites

Оригинал у меня) Я собственно, чего за тему взялся? Потому, что почувствовал себя глубоко прокинутым ридной и такой антинародной державой, и испльзовал профильное образование, чтобы поразбираться в том а) откуда выросли ноги у нашей украинской проблемы и так ли виноват мировой кризис б) установить, насколько отработали полномочные госорганы те риски, которыми были  должны управлять. Ну и наконец- ключевой вопрос- КТО ДЛЯ КОГО ? мы для финансовой системы, или она для нас?

Link to comment
Share on other sites

 Ну и наконец- ключевой вопрос- КТО ДЛЯ КОГО ? мы для финансовой системы, или она для нас?

ну и как?

Link to comment
Share on other sites

По наблюдениям разных ученых (лениво искать) из 100 социума 5% маргиналы с одной стороны, 5% маргиналы с другой стороный и 90% средневзвешенный лохторат.

5% обсераются только при мысли об опасности.

90% ведут предсказуемо и обсераются на разном уровне опасности.

5% не обсераются вообще, а если и играет очько, то все равно прут вперед.

 

К последним 5% относится значительная часть местных чатлан. При чем  М и Ж среди настырных приблизительно поровну.

Многие из нас выйдут из кредитной кабалы,не только не потеряв залоги, но и обогатившись новыми знаниями.

Многие в той или иной степени помогут страждущим...иногда за деньги, иногда добрым советом.

Но эти 5% были изначально просчитаны системой как риски и заложены в % ставку и неустойку.

 

Так что мы хоть и маргинальная, но предсказуемая и постоянная часть системы.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Я собственно, чего за тему взялся? Потому, что почувствовал себя глубоко прокинутым ридной и такой антинародной державой, и испльзовал профильное образование, чтобы поразбираться в том а) откуда выросли ноги у нашей украинской проблемы и так ли виноват мировой кризис б) установить, насколько отработали полномочные госорганы те риски, которыми были  должны управлять. Ну и наконец- ключевой вопрос- КТО ДЛЯ КОГО ? мы для финансовой системы, или она для нас?

Восприятие индивидом реальности (объектов, событий,) сводится (не вдаваясь рассмотрения взаимосвязей между гистальным и проксимальным стимулами) к восприятию фигуры и фона.

В частности, в нашем случае (интересующем нас лично): индивид в долговой яме - понятно, где фигура, а где фон. Не менее очевидным является и тот факт, что это лишь часть картины. Так как понятие долга, возникло из сути социальных взаимоотношений. Таким образом, следует рассматривать картину индивид в фоне украинского социума.

И тут уже все зависит от наблюдателя: на что он сфокусирует свое внимание: на фигуру или на фон.

Если внимание сфокусировано на фоне, то индивидуальные свойства сознания, позволяют каждому различать некие новые индивидуальные фигуры. А, если, рассмотреть случай, когда те самые, индивидуальные свойства сознания, определяются фоном (если фон определяет восприятие наблюдателя)? Возникает высокая вероятность того, что большинство наблюдателей, сфокусированных на фоне, увидят идентичные «новые фигуры».

Для того, чтобы существовала «наука экономика», которая в средние века называлась еще по другому - «алхимия», необходима наука психология (наука о душе), а еще воля пары-тройки студентов-троечников способных на парциальный (и, как правило, меркантильный) подход к культуре. Таким образом, по сути, реализуется массовый гипноз.

На самом деле нет никакой макро- и микроэкономики, нет никаких кризисов. Как сказал один персонаж из известного всем фильма – «нет никакой ложки».

В свою очередь основатели «науки» экономика (как утверждают современные «экономисты»,) Смит и Риккардо никогда не ставили перед собой задачу создания какой-то новой науки. Они были мыслителями своего времени и рассматривали «некоторые аспекты хозяйственной деятельности человека», «вопросы о ценности вещей» и др., то есть они ставили перед собой задачу определения достаточно узкого круга понятий, но имеющих прямое отношение (как выразились бы современные психологи) к формированию мотивационного поля человека.

Возвращаясь же к описанной картине, то, выходя из выше изложенных соображений, она выглядит немного по другому, когда фокус переносится на, собственно, фигуру.

 

P.S.

«Однажды ученик Лоу прибежал к учителю, громко взывая к нему:

Лоу: Учитель, твой ученик Чжоу, обезумел. Он стал на рыночной площади деревни и начал всячески порицать Ли Сяо Биня, вменяя ему неуважение к духам предков, и богам. Он, якобы видел, что боги прокляли  Ли Сяо Биня. Других же, избивал палкой и обвинял в невежестве. Но ведь все знают, что Ли Сяо Бинь благородный муж, он учтив к духам предков и почитает богов, еженедельно принося им щедрые дары и жертвы. Учитель, все жители деревни уже собрались на площади. Никто не может унять Чжоу, он же, обезумев окончательно, начал бросать камни в людей.  Спеши же учитель.

Учитель: Скажи мне Лоу. Каким делом занимается Ли Сяо Бинь, чтобы прокормить себя и своих детей.

Лоу: Ну как же Учитель! Все знают Ли Сяо Биня как человека склонного к разным искусствам, и ремеслу - ему поручили чеканить монеты для нашей деревни.

Учитель: А как монеты были распределены между жителями деревни.

Лоу: По, закону, Учитель – всякий труд имеет свою цену, монеты были розданы каждому, исходя из того, сколь усердным был труд его. Выразив весь труд жителей деревни  в монетах, мы сказали Ли Сяо Биню сколько монет надо начеканить, прибавив к их количеству те - которые надо оставить Ли Сяо Биню за его труд.

Учитель: Все ли согласились с этим? Все ли признали справедливость Закона?

Лоу: Да, Учитель, люди признали справедливость Закона, ведь не почитание закона – есть не почитание духов предков, а не почитание духов предков приводит богов в ярость. Что грозит большой бедой для всей деревни….. Но в прошлом году зима была холодной, многим не хватило монет, чтобы обменять их дрова у дровосека. Другие же, что обменяли свои монеты на дрова, не смогли рассчитаться с пекарем. Некоторым понадобились еще монеты, чтобы обменять их на снадобье у лекаря.

Учитель: Смогли ли вы помочь друг другу, Лоу?

Лоу: Нет, учитель. Лишь благородный Ли Сяо Бинь согласился помочь. Он начеканил людям монеты, с условием, что согласно Закону, каждый предъявит свой труд, на полученные монеты, а также принесет ему четверть, от того количества, которое бралось вначале. С этой части, священник принесет жертвы богам, чтобы они были более благосклонны к нам в следующем году. А также Ли Сяо Бинь вычтет монеты которые полагаются за труд по их чеканке, а также будет вознагражден за свою доброту – все согласились.  

Учитель: Скажи мне Лоу, если бы дровосек, потребовал бы кроме монет за дрова, тепло в твоем доме, вернуть четверть тепла им предоставленного. Смог ли бы ты это сделать.

Лоу: Конечно же, нет. У меня нет большой повозки, лошадей и топора, но есть монеты которые я могу обменять на труд дровосека – ведь для этого мы их и чеканили.

Учитель: А если бы пекарь потребовал бы кроме монет за хлеб, вернуть ему четверть хлеба, им предоставленного. Нравственен ли он был бы тогда?

Лоу. Нет. Так как, у меня есть хлеб только тот, который я и приобрел пекаря, другого нет. Отдав его, моя семья осталась бы голодной.

Учитель: А если бы лекарь, за свой труд, требовал бы кроме монет, еще и четверть от того здоровья, которое он тебе поправил. Нравственен ли он был бы тогда?

Лоу. Нет, Учитель! Он не может такого сделать, как его действия будут противоречить Закону жизни. Тогда, такого лекаря следует признать безнравственным, ибо на самом деле он не желает мне здоровья, желая его только себе.

Учитель: Какого же человека следует признавать нравственным?

Лоу: Только того, который в своих деяниях желает другому того, чего и себе.

Учитель: Тогда почему же ты считаешь Ли Сяо Биня, требующего, кроме платы за свой труд, часть от твоего тепла, хлеба и здоровья человеком нравственным и благородным, а Чжоу, порицающем его, - безумцем?.............»

 

Отрывок из лирических отступлений рождающейся, вседствие десятилетия банковско\предпринимательских скитаний, будущей книги с приблизительно таким названием: "Легенды и мифы некоторых первобытных обществ ХХІ века н.э."

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вашему вниманию, друзья, в поддержку, - небольшая погрешность закона Паретто от классиков (тест для самопределения, по- сути :) :

"95 процентов людей на Земле — инертная масса. Один процент составляют святые и ещё один — непроходимые кретины.

Остаётся три процента — те, кто могут чего-то добиться… и добиваются"

(если не изменяет склероз, :) - роман «Мёртвая зона» Стивен Кинг)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...