Філія - відповідач чи співвідповідач


Recommended Posts

Добрий день. Подан до суду позов, де філія ПП вказана відповідачем. Суддя згідно ст. 33 ЦПК  запропонував позивачу замінити неналежного відповідача - філію на безпосередньо ПП. Проте, позов поданий у звязку з незаконною діяльністю саме філії,  а не ПП (яке знаходиться у іншому місті, і безпосередньо до ситуації, що виникла, відношення не має). 

 

Як в такій ситуації поступити:

1. просити суд замінити неналежного відповідача філію на ПП, та просити зробити філію співвідповідачем?

2. Залишити філію відповідачем, а просити суд залучити в якості співвідповідача ПП?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Але в позові вже вказана філія відповідачем. Що тепер робити?

Вот таким текстом выиграли апелляцию:

...

1.Судом неповно з'ясовані обставини, що мають значення для справи та невстановлені фактичні обставини справи.З поданої мною до ШРС м.Києва позовної заяви випливає, що я, як вкладник кредитної спілки „Добробут” є споживачем фінансових послуг, що дає мені право, згідно ч.5 ст. 110 ЦПК України звернутися з позовом про захист прав споживачів за зареєстрованим місцем мого проживання.            Згідно п.5 ч.1 ст.1  з а к о ну У к р а ї н и „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” - фінансова послуга - це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Кредитна спілка, згідно цієї статті, належить до фінансової установи, якій надано право здійснювати фінансові послуги.Відповідно до п. 22 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачем є фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію (послугу) для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язку найманого працівника.2.Договір про депозитний вклад був укладений у філії КС „ДОБРобут” яка знаходиться за адресою: м.Київ, ......  (місцезнаходження головного офісу: м .Донецьк,......)  Користуючись наданим мені ст.110 ЦПКУ  правом вибору на свій розсуд місця пред’явлення позову, у відповідності із положенням п. 7 ст. 110 ЦПК України, у якому зазначено, що позови, які виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням, я подала позов до ШРСмК.            Однак, ШРСмК, в порушення зазначених положень ст.110 ЦПК У, безпідставно відмовив мені у зверненні за захистом порушеного права за місцем мого проживання та повернув позовну заяву для подачі її до належного суду, посилаючись на положення ст. 109 ЦПК України.             Право вибору суду, у моєму випадку, належить позивачу.            Правова позиція з даного питання викладена Верховним судом України в Аналізі судової практики з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009 - 2012 рр.) в якій зазначено, що «Вирішуючи питання територіальної підсудності, суди повинні керуватися нормами глави 1 розділу ІІІ ЦПК (ст.ст. 107-117) і враховувати, що відповідно до ч. 5 ст. 110 ЦПК позивачу в справах про захист прав споживачів надано право на свій розсуд пред’являти позов: за місцезнаходженням відповідача, за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору (за винятком виключної підсудності)».

Відповідна правова позиція викладена у п.4 постанови №5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012р, в якій зазначено, що «Позови, які виникають із діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням (частина сьома статті 110 ЦПК), проте відповідачем у справі є банк чи інша фінансова установа, як юридична особа. Зазначене правило територіальної підсудності поширюється на позови позичальників (споживачів).

Таким чином, суд в порушення зазначених вимог ст. 110 ЦПК не врахував доводів позивачки щодо підвідомчості справи ШРСмК, не перевірив, що вона  звернулась до суду з позовом щодо захисту прав споживача та дійшов передчасного висновку про повернення позовної заяви.

З урахуванням викладеного та на підставі ст.ст. 110, 307 та 338 ЦПК України, ст.1 З а к о ну У к р а ї н и „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», ...

просимо суд

.... скасувати... ухвалу суду 1-ї  ..інстанции.

Link to comment
Share on other sites

Але в позові вже вказана філія відповідачем. Що тепер робити?

Замінити відповідача з філії на юрособу з обгрунтуванням, наданим Вам вище, шляхом подання клопотання про заміну відповідача.

Link to comment
Share on other sites

Фiлiя взагалi не може бути вiдповiдачем, оскiльки вона не може мати цивiльної правоздатностi.

Проте, пiдсуднicть може визначатись (а позов - подаватись до суду) на розсуд позивача за мicцезнаходженням фiлiї (ч.7 ст.110 ЦПК). А 
вiдповiдачем все одно буде сама основна юр. особа.

Бiльше того, можна також позиватись за мicцезнаходженням вiддiлення банку як фiлiї. Хоча в розумiннi банкiв вiддiлення це не фiлiя, проте згIдно ст.95 ЦК вiддiлення (вiдокремлений пiдроздiл) мiстить усi ознаки фiлiї.

Однак простiше посилатися не на ч.7, а на ч.5 ст.110 ЦПК та позиватися за мicцем реестрацi
ї позивача як споживача фiнансових послуг, це викличе менше питань у суду. Важливо обгрунтувати у позовi таку пiдсуднicть.

 

Link to comment
Share on other sites

Дело в том, что речь идет не о банке, а о торгующей организации, которая у нас славится своими махинациями в организации торгов - ПП Нива-В.Ш.

Так, ПП Нива В.Ш. зарегистрировано в Киеве. Однако в каждом городе есть Філія 02 (/03,04 і т.д.) ПП "Нива- ВШ" 

Однако, дейтсивтельно єто филиал или нет - я не знаю, может єто нгазвание такое у предприятия - Філія 02 ПП Нива-ВШ.....

Во всяком случае, у них на печати указано 2 идент. когда: один ПП Нива-ВШ, а второй - филиала, но в Реестре по єтому коду ЄДРПОУ - нет никаких данных.

Поэтому, а вдруг это и не филиал на самом-то деле,а  название у него такое......

Link to comment
Share on other sites

Добрий день. Подан до суду позов, де філія ПП вказана відповідачем. Суддя згідно ст. 33 ЦПК  запропонував позивачу замінити неналежного відповідача - філію на безпосередньо ПП. Проте, позов поданий у звязку з незаконною діяльністю саме філії,  а не ПП (яке знаходиться у іншому місті, і безпосередньо до ситуації, що виникла, відношення не має). 

 

Як в такій ситуації поступити:

1. просити суд замінити неналежного відповідача філію на ПП, та просити зробити філію співвідповідачем?

2. Залишити філію відповідачем, а просити суд залучити в якості співвідповідача ПП?

 

Для начала нужно увидеть иск.

Какими нормами норм материального права описываете нарушениях Ваших прав?

Возможно у Вас есть основания для применения альтернативной подсудности?

Link to comment
Share on other sites

Відповідач, - юрособа в особі філії.

 

 

ч. 7 ст. 110 ЦПК Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

Все правильно Вам подсказали.

Меняет филию на ПП в лице фили

В мотивировке ссылаетесь на ч. 7 ст. 110 ЦПК + если иск подан по закону о защите прав потребителей, ссылаетесь на другие части ст. 110 ЦПК.

Link to comment
Share on other sites

Дело в том, что речь идет не о банке, а о торгующей организации, которая у нас славится своими махинациями в организации торгов - ПП Нива-В.Ш.

Так, ПП Нива В.Ш. зарегистрировано в Киеве. Однако в каждом городе есть Філія 02 (/03,04 і т.д.) ПП "Нива- ВШ" 

Однако, дейтсивтельно єто филиал или нет - я не знаю, может єто нгазвание такое у предприятия - Філія 02 ПП Нива-ВШ.....

Во всяком случае, у них на печати указано 2 идент. когда: один ПП Нива-ВШ, а второй - филиала, но в Реестре по єтому коду ЄДРПОУ - нет никаких данных.

Поэтому, а вдруг это и не филиал на самом-то деле,а  название у него такое......

Вы оспариваете торги по недвижимому имуществу?

тогда исключительная подсудность.

Расписывайте сразу же весь фактаж по Вашему делу.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

???????

Эта норма применима к подсудности, вопрос был не о подсудности, а о сторонах. B)

 

Решил сыграть на опережение, вдруг у человека возникнет вопрос по подсудности.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

У всех отделений есть свое Положение "Про відділення" , "Про філію" (которое при желании можно истребовать у банка через суд) где указанно, что ОНО представляет интересы банка, т.е. является представительством банка.

Link to comment
Share on other sites

У всех отделений есть свое Положение "Про відділення" , "Про філію" (которое при желании можно истребовать у банка через суд) где указанно, что ОНО представляет интересы банка, т.е. является представительством банка.

В ЦПК четко указано только по местунахождения филии.

Кстати, подал иск по взысканию депозита месту выполнения договора на основании ч. 5 ст. 110 ЦПК.

Судья не захотел открывать производство.

Подал апелляцию, посмотрим.

Link to comment
Share on other sites

ЦПК говорит о филии, но определение филии даётся в ЦК (ст.95), и по этому определению отделение банка соответствует всем признакам филии. Таким образом, в понимании статьи 95 ЦК и вообще в понимании ЦК, отделение банка является филией.

Link to comment
Share on other sites

...уже года три , как банки не имеют филиалов...., кроме отделений и рег/центров остались головн/офисы, если шо... :)

 

А что мешает подавать по местунахождения филии в связи с тем, что она была на момент заключения?

В ЦПК нет же таких ограничений.

Link to comment
Share on other sites

...уже года три , как банки не имеют филиалов...., кроме отделений и рег/центров остались головн/офисы, если шо... :)

Не согласен, у меня сейчас процесс идет с ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк»

Link to comment
Share on other sites

...уже года три , как банки не имеют филиалов...., кроме отделений и рег/центров остались головн/офисы, если шо... :)

Я пишу в своих исках: "В особ1 в1дд1лення №ххх", ни разу суд не возражал.

Link to comment
Share on other sites

Мне возражал. Но в 80% апеляха соглашается с подсудностью по месту филиала, отделения.

Link to comment
Share on other sites

Мне возражал. Но в 80% апеляха соглашается с подсудностью по месту филиала, отделения.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

 

Давайте буквально посмотрим.

Иск возник из деятельности филии, ее нет, почему истец должен терять свое право на защиту в суде по местунахождения филии, если основное юрлицо решило закрыть филию?

Я еще так не пробовал, потому что есть возможность подать по потребителям по месту заключения договора, но почему бы мою позицию не использовать в спорах по другим правоотношениям?

Link to comment
Share on other sites

Как правило подсудность по месту филиала (отделения) удается отстоять.

В основном протестуют банки, чтоб дело ушло на Киев.

Судья им поддакивают, но только из желания скинуть с себя бесплатное и (возможно) геморное дело.

В апеляхе почти всегда вопрос решается положительно и дело возвращается в нужный район.

Для чего это делается - это вопрос другой :)

 

Единственный раз, когда я хотел в Киев, меня вернули в район ))))))))....Бляяя

Просто это был Заречный райсуд г.Сумы )))))))))))

А мне туда ездить тааааккк хреново....

 

Но иск по снесению ипотечного договора отправили по месту нахождения ипотеки.

Хотя тут я не согласен (да, я  в курсе что пленум написал).

Одно дело взыскание или споры о предмете недвиги. А другое дело - оспаривание договора как правочына.

И похрен о чем правочин - об обязательствах платить, или обязательствах отдать (отдаться).

Это всего лишь оспаривание договора.

Link to comment
Share on other sites

Как правило подсудность по месту филиала (отделения) удается отстоять.

В основном протестуют банки, чтоб дело ушло на Киев.

Судья им поддакивают, но только из желания скинуть с себя бесплатное и (возможно) геморное дело.

В апеляхе почти всегда вопрос решается положительно и дело возвращается в нужный район.

Для чего это делается - это вопрос другой :)

 

Единственный раз, когда я хотел в Киев, меня вернули в район ))))))))....Бляяя

Просто это был Заречный райсуд г.Сумы )))))))))))

А мне туда ездить тааааккк хреново....

 

Но иск по снесению ипотечного договора отправили по месту нахождения ипотеки.

Хотя тут я не согласен (да, я  в курсе что пленум написал).

Одно дело взыскание или споры о предмете недвиги. А другое дело - оспаривание договора как правочына.

И похрен о чем правочин - об обязательствах платить, или обязательствах отдать (отдаться).

Это всего лишь оспаривание договора.

Пленум есть пленум с ним не поспоришь.

+ императивность ст. 114 ЦПК Украины.

Какое Ваше мнение по поводу позиции в сообщении 26, имеет она право на жизнь?

Link to comment
Share on other sites

...уже года три , как банки не имеют филиалов...., кроме отделений и рег/центров остались головн/офисы, если шо... :)

 

Ещё как имеют. Например, Укрэксимбанк имеет именно филиалы (не отделения), они так и называются филиалами; ещё Финансы и Кредит замечен, у него вообще куча отдельных филиалов с мутными названиями и у каждого свой МФО. А есть ещё у некоторых банков "региональные отделения" и "региональные управления", они же на сленге "регионы", при этом МФО у них тот же что у головного банка, но балансы отдельные. 

Там чёрт ногу сломит.

Link to comment
Share on other sites

а что мешает (если это споры по защите прав потребителей) подать по месту выполнения договора?

 

Потому что трудно определить место выполнения договора. Место выполнения договора это не место заключения договора, а место, в котором договор должен исполняться в силу его особенностей. Например, заёмщик должен платить платежи в кассу именно этого отделения, и это прописано в договоре. Тогда это отделение будет местом выполнения договора. А если он может платить в любой кассе любого отделения (или вообще в любом банке переводом), то уже не будет.

Думаю, что удобнее всего выбирать из двух вариантов: либо по местонахождению банка (юр.адресу), либо, самое удобное, по месту регистрации потребителя финансовой услуги. И цитировать соответствующие пункты из статьи 110 ЦПК, не забывая и 14-й про выбор подсудности истцом.

Link to comment
Share on other sites

Как правило подсудность по месту филиала (отделения) удается отстоять.

В основном протестуют банки, чтоб дело ушло на Киев.

Судья им поддакивают, но только из желания скинуть с себя бесплатное и (возможно) геморное дело.

В апеляхе почти всегда вопрос решается положительно и дело возвращается в нужный район.

Для чего это делается - это вопрос другой :)

 

Единственный раз, когда я хотел в Киев, меня вернули в район ))))))))....Бляяя

Просто это был Заречный райсуд г.Сумы )))))))))))

А мне туда ездить тааааккк хреново....

 

Но иск по снесению ипотечного договора отправили по месту нахождения ипотеки.

Хотя тут я не согласен (да, я  в курсе что пленум написал).

Одно дело взыскание или споры о предмете недвиги. А другое дело - оспаривание договора как правочына.

И похрен о чем правочин - об обязательствах платить, или обязательствах отдать (отдаться).

Это всего лишь оспаривание договора.

 

Взыскание тоже интересно в этом смысле. Иногда бывает взыскание с банка, и по местонахождению банка уже куча взыскателей в ВДВС, имеется сведенное исполнительное производство и те крохи, которые удается взыскивать с банка, делятся на всех страждущих.

В такой ситуации лучше подавать исполнительный не по местонахождению банка, а по местонахождению его имущества (по адресу какого-нибудь отделения). В этом случае исполнитель тамошний обязан открыть производство, а взыскивать и арестовывать будет всё равно через электронную систему, и принудительно списывать всё равно с корсчета в ГУ НБУ по Киеву и области. Зато взыскать можно сразу всё разом, и не делиться с другими со-взыскателями по сведенному производству.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show