Елена

"Альфа-банк"-отмена решения третейского суда

Recommended Posts

Ситуация развивалась стандартно. Был взят катрочный кредит в "Альфа-банке". Платежи вносились исправно и вовремя,но с началом кризиса и потерей работы, я стала не такой платежеспособной. Единичные попытки погашений,нарастание суммы долга... Переговоры с коллекторами...

В итоге банк подал на меня в свой знаменитый третейский суд.

Покопавшись в интернете и получив множество полезной информации на сайте "Антирейд", решила бороться.

На сегодняшний день моя ситуация такова:

Новозавдьский суд "відкрив впровадження у справі про скасування рішення третейского суду"

А теперь я попытаюсь выложить свою переписку с судами.

Ухвала третейского суда про порушення провадження у справі

post-7249-1265978280_thumb.jpg

post-7249-1265978332_thumb.jpg

Отправила им в ответ:

Постійно діючий третейський суд

при Всеукраїнський Громадський Організації

«Всеукраїнський Фінансовий Союз»

14017 м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62

Від

КЛОПОТАННЯ

По справі № 2415-3/09

Про слухання справи по місцю мешкання

Ви порушили провадження у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором №500073366 від20.02.2008 року,та прийняли позовну заяву до розгляду.

Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення надає мені право заявляти клопотання. Стаття 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що діла про адміністративні правопорушення, передбачені ст. ст.80, 81, 121 – 126, 127-1 – 129, 130 КОАП розглядаються по місцю мешкання відповідача.

Я не можу бути присутня на засіданні у м.Чернігов ,оскільки на моєму піклуванні знаходиться маленька дитина і я не маю змоги ні з ким її залишити.

З врахуванням викладеного вище, з метою забезпечення якнайповнішого, всестороннього, об'єктивного і своєчасного розгляду справи, -

ПРОШУ:

1. Взяти дане клопотання до розгляду, вирішити його письмово.

2. Розглядати справу по місцю мого проживання.

3. Про дату, час і місце розгляду справи прошу повідомити письмово.

Розгляд справи без моєї участі істотно порушить мої права і законні інтереси на всестороннє, повне і об'єктивне з'ясування обставин справи і дозвіл його відповідно до закону, оскільки я вважаю за необхідне дати пояснення по істотних обставинах справи, а також маю ряд клопотань про залучення до матеріалів справи доказів.

_________________________ /_____________________

«____» ____________ 2009 г.

Ответа ,естественно никакого.

Потом получила от них решение суда:

post-7249-1265978756_thumb.jpg

post-7249-1265978800_thumb.jpg

post-7249-1265978838_thumb.jpg

post-7249-1265979288_thumb.jpg

post-7249-1265979345_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я направила в Новозводской суд Чернигова:

Апеляційна заява про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз»

До Новозаводський районний суд 14000, м. Чернігів,

вул. Мстиславська, 17

від

у справі:

№ 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним

договором

Позивач:

Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул.Десятинна, 4/6, м.Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м.Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул.Десятинна , 4/6, м.Київ, 01025

Відповідач:

Заява про скасування рішення третейського суду

01 жовтня 2009 р. Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» ухвалив рішення у справі № 2415-3/09 за позовом

Закритого акціонерного товариства «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул.Десятинна, 4/6, м.Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м.Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул.Десятинна , 4/6, м.Київ, 01025, (надалі – Позивач)

до

відповідача, громадянки України

(надалі – Відповідач)

про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким задовольнив позовні вимоги Позивача повністю.

Я,_____________ отримала рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» від 01.10.09р., яке було направлено судом 08.10.09р., що підтверджується поштовим штампом на поштовому конверті і отримано мною (відповідачем) 12.10.09р.

Як відповідач, я категорично не погоджуюсья з рішенням Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» згідно ч.3 ст.51 ЗУ "Про третейські суди" вважаю

його таким, що прийнято з порушенням норм процесуального та матеріального права , виходячи з наступного:

Ухвалою Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» від 20.08.09р. про порушення провадження у справі № 2415-3/09 розгляд справи було призначено на 01.10.09р.

Мною до Постійно діючого Третейського суду було надісланно клопотання про слухання справи по місцю мешкання, 04.09.09р., що підтверджуется копією цого клопотання наданною у додатку ,та копією чеку.

Але Постійно діючий Третейський суд не дав можливості провести справу по місцю мешкання і розглянув справу бєз моєї участі,чим істотно порушив мої права і законні інтереси на всестороннє,повне і і об'єктивне з'ясування обставин справи.

Але суд не взяв це до уваги, та розцінив клопотання, як затягування слухання справи зі сторони відповідача. Категорично не погоджуюсь із судженням суду та вважаємо його необґрунтованим.

Також Позивач не надіслав на адресу Відповідача позовну заяву, та документи додані до позовної заяви,чим позбавив мене можливості зясувати фактични обставин справи, що є грубим порушенням моих прав.

Враховуючи вищевикладене та керуючись вимогами ч.3 ст.51 ЗУ "Про третейські суди"

ПРОШУ:

Скасувати рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р. повністю.

ДОДАТКИ на _____ арк.

1. Копія конверта;

2. Рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р.

3. Ухвали про порушення провадження.

4.Копія клопотання про слухання справи по місцю мешкання.

5.Копія чеку про відсилання рекомендованого листа до третейського суду.

„___”________________ 200_р.

Их ответ содержал указание на то, что у меня есть нарушения по ст.119-120 ЦПК УКраины (документы оформлены не по форме) и дали время на исправление недостатков.

Изображение

Я постаралась исправить все не достатки и отослала им (и третейскому суду) такой документ + весь пакет дополнений:

Апеляційна заява про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз»

До Новозаводський районний суд 14000, м. Чернігів,

вул. Мстиславська, 17

від

у справі:

№ 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним

договором

Позивач:

Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул.Десятинна, 4/6, м.Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м.Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул.Десятинна , 4/6, м.Київ, 01025

Відповідач:

Заява про скасування рішення третейського суду

01 жовтня 2009 р. Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» ухвалив рішення у справі № 2415-3/09 за позовом

Закритого акціонерного товариства «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул.Десятинна, 4/6, м.Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м.Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул.Десятинна , 4/6, м.Київ, 01025, (надалі – Позивач)

до

відповідача, громадянки України _________________________

(надалі – Відповідач)

про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким задовольнив позовні вимоги Позивача повністю.

Я,______________________________________________________________________________

__

отримала рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» від 01.10.09р., яке було направлено судом 08.10.09р., що підтверджується поштовим штампом на поштовому конверті і отримано мною (відповідачем) 12.10.09р.

Як відповідач, я категорично не погоджуюсья з рішенням Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» згідно ч.3 ст.51 ЗУ "Про третейські суди" вважаю

його таким, що прийнято з порушенням норм процесуального та матеріального права , виходячи з наступного:

Ухвалою Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» від 20.08.09р. про порушення провадження у справі № 2415-3/09 розгляд справи було призначено на 01.10.09р.

У ст..8 регламенту ПДТС «ВФС» зазначенно, що відповідачу надається 5 днів з дня отримання ухвали про початок розгляду третейської справи надати Третейському суду свій письмовий відзив чи клопотання.

У надісланій мені ухвалі про порушення впровадження був встановлений срок- 3 дні для подачи клопотання до Третейського суду

Таким чином Третейський суд порушив свій регламент у ст..8

Мною до Постійно діючого Третейського суду було надісланно клопотання про слухання справи по місцю мешкання, 04.09.09р., що підтверджуется копією цого клопотання наданною у додатку ,та копією чеку.

Але Постійно діючий Третейський суд не дав можливості провести справу по місцю мешкання і розглянув справу бєз моєї участі,чим істотно порушив мої права і законні інтереси на всестороннє,повне і і об'єктивне з'ясування обставин справи.

Але Новозаводський районний суд не взяв це до уваги, та розцінив клопотання, як затягування слухання справи зі сторони відповідача. Категорично не погоджуюсь із судженням суду та вважаємо його необґрунтованим.

Також Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» не надіслав на мою адресу позовну заяву, та документи додані до позовної заяви,чим позбавив мене можливості зясувати фактични обставин справи, що є грубим порушенням моих прав і не відповідає вимогам ст.120 ЦПК України.

Згідно Рекомендації N 04-5/639 від 11.04.2005 до Господарських судів України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами

Закону України "Про третейські суди"

Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від

21.01.1993 N 7-93 ( 7-93 ) не передбачено справляння державного

мита із заяв про скасування рішень третейських судів. Тому до

внесення до чинного законодавства відповідних змін у господарських

судів немає правових підстав вимагати подання доказів сплати

державного мита із зазначених заяв.

Враховуючи вище викладене та керуючись вимогами ч.3 ст.51 ЗУ "Про третейські суди" та ст.120 ЦПК України.

ПРОШУ:

Скасувати рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р. повністю.

ДОДАТКИ на _____ арк.

1. Копія конверта;

2. Рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р.

3. Ухвали про порушення провадження.

4.Копія клопотання про слухання справи по місцю мешкання.

5.Копія чеку про відсилання рекомендованого листа до третейського суду.

6.____________________________________________________________________________

7.____________________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________________

„___”________________ 200_р.

От Новозаводського суда пришел ответ,что они от меня ничего не получили и продлевают мне срок на обжалование

Мой ответ им:

До Новозаводський районний суд 14000, м. Чернігів,

вул. Мстиславська, 17

від

у справі:

№ 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним

договором

Заява про апеляційне оскарження ухвали

До мене 20 січня 2010 року надійшла копія ухвали з наданням строку для усунення недоліків. 21 січня 2010 року оформивши всі папери належним чином , я відправила рекомендованні листи до вашого суду і копії до третейського суду, що підтверджується чекми наданними на пошті. Але 30 січня 2010 року з вашого суду надійшла копія ухвали про неотримання від мене документів і продовження строку для усунення недоліків до 01 лютого 2010 року.

Сьогодні, 30 січня 2010 року я відправляю вам всі папери стосовно цієї справи рекомендованим листом з повідомленням о врученні.

Згідно Рекомендації N 04-5/639 від 11.04.2005 до Господарських судів України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами

Закону України "Про третейські суди"

Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від

21.01.1993 N 7-93 ( 7-93 ) не передбачено справляння державного

мита із заяв про скасування рішень третейських судів. Тому до

внесення до чинного законодавства відповідних змін у господарських

судів немає правових підстав вимагати подання доказів сплати

державного мита із зазначених заяв.

Своєю ухвалою від 22 січня 2010 року ви надали мені строк на апеляційне оскарження 5 днів, тобто оскаржити я мала до 27 січня 2010 року, але лист з вашою ухвалою був надісланий лише 28 січня 2010 року, що підтверджується поштовим штемпелем міста Чернігів на конверті. Мною лист був отриманий лише 30 січня 2010 р.

Таким чином мені не була надана можливість надіслати апеляційне оскарження у наданні вами строки. Але згідно ст.295 ГПК України:

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Враховуючи вище викладене та керуючись вимогами ч.3 ст.51 ЗУ "Про третейські суди" та ст.120 ЦПК України, ст.294,295 ГПК України, Рекомендаціями до Господарських судів України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України "Про третейські суди" N 04-5/639,

Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від

N 7-93

ПРОШУ:

1.Прийняти визначення згідно ст.294 про відновлення строку подання заяви про апеляційне оскарження.

2. Скасувати рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р. повністю.

3.Звільнити мене від сплати мита

ДОДАТКИ на _____ арк.

1. Копія конверта;

2. Рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р.

3. Ухвали про порушення провадження.

4.Копія клопотання про слухання справи по місцю мешкання.

5.Копія чеку про відсилання рекомендованого листа до третейського суду.

6 Копії чеків про відсилання рекомендованого листа до третейського суду і до Новозаводського районного суду 7.___________________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________________

„___”________________ 200_р.

post-7249-1265980076_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня получила ответ Новозаводского суда,о том,что они принимают мое заявление к рассмотрению и назначают рассмотрение в суде про отмену решения третейского суда.

Изображение

Изображение

Назначили на 26 февраля и предложили предоставить письменные доказательства "на підтвердження вимог заяви"

И теперь я не знаю как поступать дальше.

Послать им клопотання с просьбой рассматривать дело без меня? А какие еще могут быть письменные доказательства? Я и так им отослала все что у меня есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если Вы не можете приехать в Чернигов, отправьте ходатайство о рассмотрении заявления без Вас. Главный Ваш аргумент в отмене решения третейского суда, что Вы не получали копии искового заявления Альфа-банка, хотя они могут предоставить реестр отправки.

Помимо этого укажите что учредителями ВГО при которой создан третейский суд являются сотрудники Альфа-банка и они согласно положения о третейском суде назначают судей, поэтому решение суда не может быть объективным. Данные можете взять отсюда: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=502

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня отправила в суд следующие документы:

Клопотання про слухання справи без моєї присутності

До Новозаводський районний суд 14000, м. Чернігів,

вул. Мстиславська, 17

від Б

у справі:

№ 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним

договором

Позивач:

Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м. Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул. Десятинна , 4/6, м. Київ, 01025

Відповідач:

громадянка України Б

КЛОПОТАННЯ

Про слухання справи без моєї присутності

Ви порушили провадження у справі № 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним договором,та прийняли позовну заяву до розгляду.

Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення надає мені право заявляти клопотання.

Я не можу бути присутня на засіданні у м.Чернігов ,оскільки на моєму піклуванні знаходиться маленька і на данний час хвора дитина і я не маю змоги ні з ким її залишити.

З врахуванням викладеного вище, з метою забезпечення якнайповнішого, всестороннього, об'єктивного і своєчасного розгляду справи, -

ПРОШУ:

1. Взяти дане клопотання до розгляду.

2. Розглядати справу без моєї присутності.

_________________________ /_____________________

«22» лютого 2010 р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи № 2415-3/09 та витребування інформації про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз»

До Новозаводський районний суд 14000, м. Чернігів,

вул. Мстиславська, 17

від Б

у справі:

№ 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним

договором

Позивач:

Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м. Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул. Десятинна , 4/6, м. Київ, 01025

Відповідач:

громадянка України Б

КЛОПОТАННЯ

про приєднання доказів до матеріалів справи № 2415-3/09 та витребування інформації про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз»

У провадженні Новозаводського районного суду м. Чернігів знаходиться справа № 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним договором за позовом Б..........................., заінтересована особа Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк», про скасування рішення третейського суду.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розгляду в судовому засіданні всіх обставин справи ПРОШУ суддю Артюх К.В. взяти до уваги те, що Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» не надіслав на мою адресу позовну заяву, та документи додані до позовної заяви,чим позбавив мене можливості зясувати фактични обставин справи, що є грубим порушенням моих прав і не відповідає вимогам ст.120 ЦПК України.

Також ПРОШУ суддю Артюх К.В. витребувати в Шевченківській податковій інспекції м. Києва інформацію про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» Половко Сергія Миколаєвича та Грачова Юрія Леонідовича, оскільки ці громадяни одночасно є робітниками Закритого акціонерного товариства «Альфа-банк».

Главою третейського суду при ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» є керівник юридичного департаменту ЗАТ "Альфа- банку" Юрій Леонідовіч Грачев.

Співвласником третейського суду при ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» є директор по правовим питанням ЗАТ "Альфа- банку" Половко Сергій Миколаєвич.

Половко Сергій Миколаєвич та Грачов Юрій Леонідович порушують ст..18 Закону України "Про третейські суди" і є особами зацікавленими у неправомірному вирішенні справи.

Стаття 18. Вимоги до третейських суддів

Третейські судді не є представниками сторін. Третейським

суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи

опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а

також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні

якості, необхідні для вирішення спору.

Враховуючи вище викладене та керуючись вимогами ст.120 ЦПК України, ст..18 Закону України "Про третейські суди"

ПРОШУ:

1. Витребувати в Шевченківській податковій інспекції м. Києва інформацію про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» Половко Сергія Миколаєвича та Грачова Юрія Леонідовича і приєднати ці документи до матеріалів справи № 2415-3/09 як письмові докази, які додатково стверджують, що співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» одночасно є робітниками Закритого акціонерного товариства «Альфа-банк».

2. Скасувати рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р. повністю, оскільки Третейський суд порушив ст.120 ЦПК України і його співвласникі є особами зацікавленими у неправомірному вирішенні справи.

„22”_лютого_ 2010р. _______________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________

Теперь остается только ждать решения суда, который назначен на 26.02.10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы немного неправильно указали налоговые инспекции в которых истребовать доказательства.

По Половко и Грачеву нужна Днепровская налоговая Киева, по Яркову - Оболонская.

По проведение заседания без Вашего участия, нужно ссылаться не на КоАП, а на ч.4 ст. 207 ЦПК. Но в любом случае Вы уже уведомили суд и попросили рассматривать дело у Ваше отсутствие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы немного неправильно указали налоговые инспекции в которых истребовать доказательства.

По Половко и Грачеву нужна Днепровская налоговая Киева, по Яркову - Оболонская.

По проведение заседания без Вашего участия, нужно ссылаться не на КоАП, а на ч.4 ст. 207 ЦПК. Но в любом случае Вы уже уведомили суд и попросили рассматривать дело у Ваше отсутствие.

Спасибо большое за ответ и помощь.Я как раз еще не успела сегодня отправить письмо. Теперь благодаря Вам все исправлю и завтра с утра отправлю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мною были исправлены и отосланы заявления

Клопотання про слухання справи без моєї присутності

До Новозаводський районний суд 14000, м. Чернігів,

вул. Мстиславська, 17

від Б

у справі:

№ 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним

договором

Позивач:

Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м. Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул. Десятинна , 4/6, м. Київ, 01025

Відповідач:

громадянка України Б

КЛОПОТАННЯ

Про слухання справи без моєї присутності

Ви порушили провадження у справі № 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним договором,та прийняли позовну заяву до розгляду.

Я не можу бути присутня на засіданні у м.Чернігов ,оскільки на моєму піклуванні знаходиться маленька і на данний час хвора дитина і я не маю змоги ні з ким її залишити.

Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні

3. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її

відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий

розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження.

З врахуванням викладеного вище, з метою забезпечення якнайповнішого, всестороннього, об'єктивного і своєчасного розгляду справи, а також керуючись ст..122 п.3 КАСУ

ПРОШУ:

1. Взяти дане клопотання до розгляду.

2. Розглядати справу без моєї присутності .

Свої позовні вимоги підтримую.

_________________________ /_____________________

«22» лютого 2010 р.

================================================================================

===========

Клопотання про витребування інформації про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз»

До Новозаводський районний суд 14000, м. Чернігів,

вул. Мстиславська, 17

від Б

у справі:

№ 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним

договором

Позивач:

Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк»,

Місцезнаходження: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025,

в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»

Місцезнаходження:Московський проспект, 9, корп.,4 п.5,

БЦ Форум Парк Плаза, м. Київ, 04073, що діє на підставі

довіреності № 1123/07 від 29.10.2007р.

Поштова адреса для листування:

вул. Десятинна , 4/6, м. Київ, 01025

Відповідач:

громадянка України Б

КЛОПОТАННЯ

про приєднання доказів до матеріалів справи № 2415-3/09 та витребування інформації про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз»

У провадженні Новозаводського районного суду м. Чернігів знаходиться справа № 2415-3/09 про стягнення заборгованості за кредитним договором за позовом Б..........., заінтересована особа Закрите акціонерне товариство «Альфа-банк», про скасування рішення третейського суду.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розгляду в судовому засіданні всіх обставин справи ПРОШУ суддю Артюх К.В. взяти до уваги те, що Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» не надіслав на мою адресу позовну заяву, та документи додані до позовної заяви,чим позбавив мене можливості зясувати фактични обставин справи, що є грубим порушенням моих прав і не відповідає вимогам ст.120 ЦПК України.

Також ПРОШУ суддю Артюх К.В. витребувати в Шевченківській податковій інспекції м. Києва інформацію про ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» та його засновників. Прошу . витребувати в Дніпровській податковій інспекції м. Києва інформацію про Половко Сергія Миколаєвича та Грачова Юрія Леонідовича, Оболонській податковій інспекції м. Києва інформацію про Яркова Володимира Веніаміновича ,оскільки ці громадяни одночасно є робітниками Закритого акціонерного товариства «Альфа-банк» і засновниками ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз».

Главою третейського суду при ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» є керівник юридичного департаменту ЗАТ "Альфа- банку" Юрій Леонідовіч Грачев.

Співвласником третейського суду при ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» є директор по правовим питанням ЗАТ "Альфа- банку" Половко Сергій Миколаєвич.

Половко Сергій Миколаєвич , Грачов Юрій Леонідович та Ярков Володимир Веніамінович порушують ст..18 Закону України "Про третейські суди" і є особами зацікавленими у неправомірному вирішенні справи.

Стаття 18. Вимоги до третейських суддів

Третейські судді не є представниками сторін. Третейським

суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи

опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а

також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні

якості, необхідні для вирішення спору.

Враховуючи вище викладене та керуючись вимогами ст.120 ЦПК України, ст..18 Закону України "Про третейські суди" , п. 6 ч. 2 ст. 119 ЦПК України, ст. 32,36-37 ГПК України, ст. 57,65 ЦПК України та ст. 27 Закону України «Про інформацію»

ПРОШУ:

1. Витребувати в Шевченківській податковій інспекції м. Києва інформацію про ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» та його засновників. Прошу . витребувати в Дніпровській податковій інспекції м. Києва інформацію про Половко Сергія Миколаєвича та Грачова Юрія Леонідовича, Оболонській податковій інспекції м. Києва інформацію про Яркова Володимира Веніаміновича і приєднати ці документи до матеріалів справи № 2415-3/09 як письмові докази, які додатково стверджують, що співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз» одночасно є робітниками Закритого акціонерного товариства «Альфа-банк».

2. Скасувати рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» по справі № 2415-3/09 від 01.10.09р. повністю, оскільки Третейський суд порушив ст.120 ЦПК України та ст..18 Закону України «Про третейські суди», Третейський суд і його співвласникі є особами зацікавленими у неправомірному вирішенні справи.

„22”_лютого_ 2010р. _______________________________________________

Share this post


Link to post
Share on other sites

ОТКАЗАЛИ!

Сегодня , 9.03.10 был получен ответ из суда. Меня почти "послали".

"Судом не приймаеться, як належний доказ посилання заявника, що засновники ВГО «Всеукраїнський фінансовий союз» Половко С.М., Грачов Ю.Л., Ярков В.В. є співробітниками ПАТ "Альфа- банку" " і є особами зацікавленими розгляд і справи., оск ільки р ішення приймалося не зазначенними особами, а суддею Кудрявцевою О.О.

В задоволенн і заяви - в ідмовити."

Изображение

Все.... опустились руки....

Share this post


Link to post
Share on other sites

ОТКАЗАЛИ!

Сегодня , 9.03.10 был получен ответ из суда. Меня почти "послали".

"Судом не приймаеться, як належний доказ посилання заявника, що засновники ВГО «Всеукраїнський фінансовий союз» Половко С.М., Грачов Ю.Л., Ярков В.В. є співробітниками ПАТ "Альфа- банку" " і є особами зацікавленими розгляд і справи., оск ільки р ішення приймалося не зазначенними особами, а суддею Кудрявцевою О.О.

В задоволенн і заяви - в ідмовити."

Изображение

Все.... опустились руки....

Сдаваться еще рано. Вы имеете право еще раз заявит ходатайство об истребовании доказательств сославшись на положение о третейской суде, находящееся у них на сайте. А именно тот раздел, кто назначает третейских судей. Т.е. указанные лица непосредственно влияют на состав суда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще совет, направьте все собранные документы об учредителях в прокуратуру. Может там заинтересуются таким беспределом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы немного неправильно указали налоговые инспекции в которых истребовать доказательства.

По Половко и Грачеву нужна Днепровская налоговая Киева, по Яркову - Оболонская.

По проведение заседания без Вашего участия, нужно ссылаться не на КоАП, а на ч.4 ст. 207 ЦПК. Но в любом случае Вы уже уведомили суд и попросили рассматривать дело у Ваше отсутствие.

Скажите, а можно ли попросить адвоката чтобы он направил адвокатский запрос в эту налоговую?и еще а может лучше направить запрос в сам альфа банк?я узнавал в налоговых, они сказали что дают только данные на чпшников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажите, а можно ли попросить адвоката чтобы он направил адвокатский запрос в эту налоговую?и еще а может лучше направить запрос в сам альфа банк?я узнавал в налоговых, они сказали что дают только данные на чпшников.

Попросить можете, только налоговая ответ не даст. Напишут, что это конфиденциальная информация и разглашается только по запросу суда или самого физлица.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Елена, и все "обманутые" заемщики, в том числе и Альфа-Банка, с решением Третейского суда - ничего Вы уже не сделаете. Не для того их (Третейские суды) делали, чтобы их решения можно было ламать (хотя все возможно). Как случилось так и должно было случится. Ваш пример, и пример многих тысяч и миллионов людей взявших (легкомысленно) кредиты в банках Украины послужит им уроком в будущем. Жить нужно по средствам. Банки - это финансовые мошенники, ссуживающие деньги под интерес необеспеченный деньгами (проценты). Таким образом, заемщики должны вернуть виртуальные деньги (деньги, которых нет), которых просто нет!!! в денежной системе страны, следовательно и вернуть вы их не можете, а точнее вернуть их может не каждый из вас (заемщиков) предварительно отобрав их у своего соседа по несчастью.

Я понимаю (сам брал кредиты), Вам от этого не легче.

Пока люди в нашей стране не возьмут себе за правило по такого рода вопросам консультироваться с квалифицированным и опытным юристом, само-собой за немаленькую плату, пока и наши граждане будут незащищены с правовой стороны. Поэтому данная ситуация, играет на руку квалифицированным юристам, дерзайте господа. Кризис - это возможность подняться на новый уровень в т.ч. и в профессианальном плане.

Елена, все ваши письма и иски направляемые в ТС и Новозаводской суд составленны сверх безграмотно именно в корне, прошу прощения (я могу аргументировать, если пожелаете) Вы не юрист, поэтому надеюсь не расценете это как оскорбление.

А теперь по существу:

1. Дело Вы проиграли в Третейском суде, иного быть не могло. Требования банка к Вам бесспорные и законные. Сроки на обжалование решения ТС Вы пропустили, хотя попытку предприняли, своими скудными усилиями. Реальных оснований для обжалования решения ТС у Вас не было (хотя они есть). Да, ТС допустил ряд процессуальных ошибок (процесс в ТС регулируется его Регламентом, но никак не ЦПК, ЦК и проч.) Что бы не доводить дело до суда и ненести допрасходы, Вам нужно было просто договорится с банком о реструктуризации, - это сэкономило бы Вам время и деньги (не люблю сослагательное наклонение, но это мой совет другим заемщикам).

2. наймите себе адвоката (квалифицированного), ему прийдется много заплатить.

3. у Вас будет еще один процессуальный шанс застопорить дело в суде (не буду Вам подсказывать, это Вам подскажет хороший адвокат, которому Вы заплатите хорошие деньги). И на фоне некомпетентности судей Новозаводского суда - Вы со своим адвокатом можете добиться вполне определенных успехов, тем более если не прийдет в заседание представитель банка. Подсказка - исполнительный лист.

4. если Вы проиграете суд на этапе №3 (в данном письме) у Вас останется этап №4 - Взыскание в принудительном порядке - это общение с работниками государственной исполнительной службы. И если у Вас есть хоть какое-нибудь ценное имущество - Вам просто неприменно понадобиться адвокат. И в связи с тем, что процесс этот долгий - расходы на адвоката будут значительные. Если нет, квалифицированной юридической защиты, Вас ждут следующие последствия: арест и реализация всего вашего ликвидного имущества по заниженной цене. Если средств от реализации не хватит, то исполнительный лист будет "ходить за вами" на каждое новое место работы в вашей жизни, пока долг не будет погашен.

5. и еще, обращение в прокуратуру результатов не даст - получите стандартную отписку типа: проверкой установлено ..., вынесено предписание ..., отсутствуют признаки состава преступления..., это гражданско-правовые отношения ..., обращайтесь в суд за защитой законных прав и интересов ... .

Стратегия защиты по ""собственникам"" Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» - Грачов, Половко (какой только дебил посоветовал вам назвать их собственниками это эе общественная организация) результатов не даст. Все видят только верхушку, и там учредители скорее всего, не только эти два человека - их может быть 100 человек.

Вывод: нужно платить по счетам и нанимать адвоката.

Извините за патетику и популяризацию профессии адвоката (юриста). Написал Вам, потому что меня умилило ваше неистовое рвение к борьбе с банковской системой. Я Вас поддерживаю, банки нужно тоже приструнить, а то обнаглели в своей безнаказанности вовсе. Пусть банки тоже учатся работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Елена, и все "обманутые" заемщики, в том числе и Альфа-Банка, с решением Третейского суда - ничего Вы уже не сделаете. Не для того их (Третейские суды) делали, чтобы их решения можно было ламать (хотя все возможно). Как случилось так и должно было случится. Ваш пример, и пример многих тысяч и миллионов людей взявших (легкомысленно) кредиты в банках Украины послужит им уроком в будущем. Жить нужно по средствам. Банки - это финансовые мошенники, ссуживающие деньги под интерес необеспеченный деньгами (проценты). Таким образом, заемщики должны вернуть виртуальные деньги (деньги, которых нет), которых просто нет!!! в денежной системе страны, следовательно и вернуть вы их не можете, а точнее вернуть их может не каждый из вас (заемщиков) предварительно отобрав их у своего соседа по несчастью.

Я понимаю (сам брал кредиты), Вам от этого не легче.

Пока люди в нашей стране не возьмут себе за правило по такого рода вопросам консультироваться с квалифицированным и опытным юристом, само-собой за немаленькую плату, пока и наши граждане будут незащищены с правовой стороны. Поэтому данная ситуация, играет на руку квалифицированным юристам, дерзайте господа. Кризис - это возможность подняться на новый уровень в т.ч. и в профессианальном плане.

Елена, все ваши письма и иски направляемые в ТС и Новозаводской суд составленны сверх безграмотно именно в корне, прошу прощения (я могу аргументировать, если пожелаете) Вы не юрист, поэтому надеюсь не расценете это как оскорбление.

А теперь по существу:

1. Дело Вы проиграли в Третейском суде, иного быть не могло. Требования банка к Вам бесспорные и законные. Сроки на обжалование решения ТС Вы пропустили, хотя попытку предприняли, своими скудными усилиями. Реальных оснований для обжалования решения ТС у Вас не было (хотя они есть). Да, ТС допустил ряд процессуальных ошибок (процесс в ТС регулируется его Регламентом, но никак не ЦПК, ЦК и проч.) Что бы не доводить дело до суда и ненести допрасходы, Вам нужно было просто договорится с банком о реструктуризации, - это сэкономило бы Вам время и деньги (не люблю сослагательное наклонение, но это мой совет другим заемщикам).

2. наймите себе адвоката (квалифицированного), ему прийдется много заплатить.

3. у Вас будет еще один процессуальный шанс застопорить дело в суде (не буду Вам подсказывать, это Вам подскажет хороший адвокат, которому Вы заплатите хорошие деньги). И на фоне некомпетентности судей Новозаводского суда - Вы со своим адвокатом можете добиться вполне определенных успехов, тем более если не прийдет в заседание представитель банка. Подсказка - исполнительный лист.

4. если Вы проиграете суд на этапе №3 (в данном письме) у Вас останется этап №4 - Взыскание в принудительном порядке - это общение с работниками государственной исполнительной службы. И если у Вас есть хоть какое-нибудь ценное имущество - Вам просто неприменно понадобиться адвокат. И в связи с тем, что процесс этот долгий - расходы на адвоката будут значительные. Если нет, квалифицированной юридической защиты, Вас ждут следующие последствия: арест и реализация всего вашего ликвидного имущества по заниженной цене. Если средств от реализации не хватит, то исполнительный лист будет "ходить за вами" на каждое новое место работы в вашей жизни, пока долг не будет погашен.

5. и еще, обращение в прокуратуру результатов не даст - получите стандартную отписку типа: проверкой установлено ..., вынесено предписание ..., отсутствуют признаки состава преступления..., это гражданско-правовые отношения ..., обращайтесь в суд за защитой законных прав и интересов ... .

Стратегия защиты по ""собственникам"" Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» - Грачов, Половко (какой только дебил посоветовал вам назвать их собственниками это эе общественная организация) результатов не даст. Все видят только верхушку, и там учредители скорее всего, не только эти два человека - их может быть 100 человек.

Вывод: нужно платить по счетам и нанимать адвоката.

Извините за патетику и популяризацию профессии адвоката (юриста). Написал Вам, потому что меня умилило ваше неистовое рвение к борьбе с банковской системой. Я Вас поддерживаю, банки нужно тоже приструнить, а то обнаглели в своей безнаказанности вовсе. Пусть банки тоже учатся работать.

Спасибо за "поддержку". Писала все заявления сама,потому что денег на адвоката нет. Так что вариантов у меня не много.

Буду ждать исполнительного листа. Собственности на мне нет. В квартире описывать нечего, там почти пусто. Квартира не приватизированна + несовершеннолетний ребенок. Официальных источников дохода нет. А до пенсии в нашей стране можно и не дожить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы поддерживаем этот сайт,хоть какую то пользу для простых людей он приносит.

НО! Каждый человек должен помнить и знать,что никто в Украине не станет защищать простого человека,без денег и связей,вся эта система прогнила насквозь и этим хорошо пользуются банки и юристы,судьи и адвокаты,чиновники и т.д-наплодилось их как блох и все до единого воры и мошенники,циники и убийцы,мародеры! Некоторые люди не выдержали давления этих ублюдков и покончили с собой,пошли на воровство и сели в тюрьмы. Эти жертвы на вашей совести,вышеперечисленные мрази! Но придется ответить в полной мере!! Поэтому приходит время радикальных и прямых действий,даже не в правовом поле. Помните-каждый из них прежде всего живой человек,у которого течет кровь и срок жизни ограничен,но только они про это почему-то забыли и чувствуют себя вершителями судеб,но можно им об этом напомнить. Как правило при напоминании " люди" такого склада скулят и воют,продают все что могут и не могут,теряют человеческих облик и проявляется их реальная сущность ничтожества.

Люди! Объединяйтесь и боритесь с этими паразитами и пиявками,не падайте духом,будьте мужественны,помогайте друг другу чем только можете и никогда не сдавайтесь,эта ваша жизнь и никто не имеет права посягать на нее, на право жить нормально,а не существовать впроголодь,никто не имеет право Вас унижать и отбирать что- либо,защищайтесь всеми доступными и не доступными способами,не бойтесь! Им выгодно Вас запугать ,закон в стране против Вас или бездействует,поэтому стоит ли его соблюдать?!! В любой стране мира во все времена свобода и справедливость достигалась путем упорной борьбы,вооруженными восстаниями и кровью к сожалению.Чем больше будете молчать и бездействовать - тем хуже для Вас,никто не решит за Вас ваши проблемы,никто кроме Вас самих. Выхода нет другого.Таких банковских процентов как в Украине нет ни в одной стране мира! Говорят живите по средствам! А сами они живут по средствам?! Отобрав депозиты ,обворовав всех людей и им мало и всегда будет мало!! Чем больше Вы нагибаетесь,тем больше Вас будут нагибать. Это ВОЙНА на выживание!!

Говорите всю жизнь за людьми будут ходить исполнительные листы,коллекторы и т.д.? А за вами и вашими близкими будет идти смерть!! Это мы вам обещаем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то уж Вы слишком радикально. Надеюсь это все в переносном смысле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы поддерживаем этот сайт,хоть какую то пользу для простых людей он приносит.

НО! Каждый человек должен помнить и знать,что никто в Украине не станет защищать простого человека,без денег и связей,вся эта система прогнила насквозь и этим хорошо пользуются банки и юристы,судьи и адвокаты,чиновники и т.д-наплодилось их как блох и все до единого воры и мошенники,циники и убийцы,мародеры! Некоторые люди не выдержали давления этих ублюдков и покончили с собой,пошли на воровство и сели в тюрьмы. Эти жертвы на вашей совести,вышеперечисленные мрази! Но придется ответить в полной мере!! Поэтому приходит время радикальных и прямых действий,даже не в правовом поле. Помните-каждый из них прежде всего живой человек,у которого течет кровь и срок жизни ограничен,но только они про это почему-то забыли и чувствуют себя вершителями судеб,но можно им об этом напомнить. Как правило при напоминании " люди" такого склада скулят и воют,продают все что могут и не могут,теряют человеческих облик и проявляется их реальная сущность ничтожества.

Люди! Объединяйтесь и боритесь с этими паразитами и пиявками,не падайте духом,будьте мужественны,помогайте друг другу чем только можете и никогда не сдавайтесь,эта ваша жизнь и никто не имеет права посягать на нее, на право жить нормально,а не существовать впроголодь,никто не имеет право Вас унижать и отбирать что- либо,защищайтесь всеми доступными и не доступными способами,не бойтесь! Им выгодно Вас запугать ,закон в стране против Вас или бездействует,поэтому стоит ли его соблюдать?!! В любой стране мира во все времена свобода и справедливость достигалась путем упорной борьбы,вооруженными восстаниями и кровью к сожалению.Чем больше будете молчать и бездействовать - тем хуже для Вас,никто не решит за Вас ваши проблемы,никто кроме Вас самих. Выхода нет другого.Таких банковских процентов как в Украине нет ни в одной стране мира! Говорят живите по средствам! А сами они живут по средствам?! Отобрав депозиты ,обворовав всех людей и им мало и всегда будет мало!! Чем больше Вы нагибаетесь,тем больше Вас будут нагибать. Это ВОЙНА на выживание!!

Говорите всю жизнь за людьми будут ходить исполнительные листы,коллекторы и т.д.? А за вами и вашими близкими будет идти смерть!! Это мы вам обещаем.

как то не могу отделаться от мысли, что данное сообщение адресуется и в мою сторону.

А последний абзац, мне вообще не понравился, смотрите на себя беду не накличте!

простите, а вы по профессии кто? и в какой области работаете, если это не секрет?

смею предположить, Вы монах - служитель бога? Вы безгрешны, или Ваши грехи меньше, чем мои?

Если есть мужество, ответьте на мои вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

прочитала такую грустную историю. Лена, надо Вам было сразу подавать на недействительность третейского соглашения. не знаю, актуально ли это теперь. я подала иск на банк, у меня в договоре тоже третейка. или где-то в инете, или кто-то помог - нашла про никчемность пункта о третейке. суд мою заяву принял. может быть, пригодится Вам,может быть кому-то еще. Выкладываю:

Згідно п.6.2 КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ вирішення спорів розглядається третейськими суддями Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків.

Але в ч. 1 ст. 203 ЦК України передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Згідно ч.2 ст.1 Закону України „Про третейські суди” - до Третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків передбачених законом.

Пункт 6.2 КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ суперечить ст. 55 Конституції України, якою гарантовано захист прав і свобод людини і громадянина судом. Згідно ст.124 Конституції України судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, а також що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії . Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Пункт 6.2 КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ суперечить ч. 1 ст. 16 ЦК України, відповідно до якої кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, і обмежує право ПОЗИВАЧА на звернення до суду за захистом своїх порушених прав, визначене ст. 3 ЦПК України

Окрім того, третейська угода про те, що всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з договору кредиту підлягають вирішенню в Постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, порушують права ПОЗИВАЧА, як громадянина, як споживача на судовий захист, та ставить його в нерівні умови порівняно з банком. ПОЗИВАЧ не має права на вибір звернення до суду, зобов'язаний сплачувати державне мито, незважаючи на те, що згідно Закону України „Про захист прав споживачів”, він як споживач звільняється від сплати мита.

Відповідно до ст.27 ЦК України - правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним.

Враховуючи наведене, на підставі статтей 3, 6, 27 і ч.1 ст. 203 ЦК України права ПОЗИВАЧА порушені і підлягають захисту, оскільки вчинення правочину, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, не допускається, а отже пункт 6.2. КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ є нікчемним і згідно ст.215 ч.2. ЦК України визнання недійсним його судом не вимагається.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще совет, направьте все собранные документы об учредителях в прокуратуру. Может там заинтересуются таким беспределом.

Добрый день, Антирейд.

У меня к вам есть пару вопросов.

Я по примеру Елены, борюсь с Новозаводским районным судом Чернигова и "Альфа-банком". Отправила им определенный пакет документов, в который входили: 1. Апеляційна заява про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» 2. КЛОПОТАННЯ

про приєднання доказів до матеріалів справи № та витребування інформації про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз». 3. Клопотання з проханням перенести розгляд заяви Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», що є правонаступником ЗАТ «Альфа-Банк» про видачу виконавчого документа на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у Новозаводському районному суду, до розгляду апеляційної заяви.

На что мне пришел ответ "новозаводський районний суд м.Чернігів направляє цивільну справу за заявою ЗАТ "Альфа-Банк" про видачу виконавчого листа, з апеляційною скаргою для розгляду в апеляційній інстанції."

Самого дела и дод. к нему я еще не видела.

Подскажите пожалуйста, что делать дальше и как на єто реагировать?

Єто ведет к лучшему, есть прогресс?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, Антирейд.

У меня к вам есть пару вопросов.

Я по примеру Елены, борюсь с Новозаводским районным судом Чернигова и "Альфа-банком". Отправила им определенный пакет документов, в который входили: 1. Апеляційна заява про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» 2. КЛОПОТАННЯ

про приєднання доказів до матеріалів справи № та витребування інформації про місце роботи співвласників ВОО «Всеукраїнський фінансовий союз». 3. Клопотання з проханням перенести розгляд заяви Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», що є правонаступником ЗАТ «Альфа-Банк» про видачу виконавчого документа на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у Новозаводському районному суду, до розгляду апеляційної заяви.

На что мне пришел ответ "новозаводський районний суд м.Чернігів направляє цивільну справу за заявою ЗАТ "Альфа-Банк" про видачу виконавчого листа, з апеляційною скаргою для розгляду в апеляційній інстанції."

Самого дела и дод. к нему я еще не видела.

Подскажите пожалуйста, что делать дальше и как на єто реагировать?

Єто ведет к лучшему, есть прогресс?

Т.к. Вы написали именно апелляционную жалобу то дело направили в апелляционный суд. В дальнейшем, вероятнее всего, апелляционный суд откажет и направит дело в Новозаводской суд Чернигова.

Далее необходимо будет обжаловать отказ Новозаводского суда об отмене решения третейского суда. Ну а потом обжаловать решение Новозаводского суда о выдаче исполнительного документа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сайте Верховного суда Украины появилась: Практика застосування судами Закону України «Про третейські суди»

С полным текстом ознакомиться можно здесь: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=873

Почитайте, найдете много интересной информации для отмены решения третейского суда, а также отмены решения о выдаче исполнительного документа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.к. Вы написали именно апелляционную жалобу то дело направили в апелляционный суд. В дальнейшем, вероятнее всего, апелляционный суд откажет и направит дело в Новозаводской суд Чернигова.

Далее необходимо будет обжаловать отказ Новозаводского суда об отмене решения третейского суда. Ну а потом обжаловать решение Новозаводского суда о выдаче исполнительного документа.

Ув. Антирейд.

Подскажите пожалуйста, я хочу отправить в суд письмо с требованием прислать мне материалы дела которое будет рассматриваться в апелляционном суде. Мне его отправлять по адресу Новозаводского районного суда или по адресу Апелляционного суда Черниговской области? И если у вас есть адрес апелляционного суда, напишите мне пожалуйста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ув. Антирейд.

Подскажите пожалуйста, я хочу отправить в суд письмо с требованием прислать мне материалы дела которое будет рассматриваться в апелляционном суде. Мне его отправлять по адресу Новозаводского районного суда или по адресу Апелляционного суда Черниговской области? И если у вас есть адрес апелляционного суда, напишите мне пожалуйста.

Апеляційний суд Чернігівської області

Адреса: 14000, м.Чернігів, вул. Г.Полуботка, 2

Телефони: (0-462) 67-68-85

Веб-сайт: http://cna.court.gov.ua

Графік роботи

Пн-Чт

з 08:00 до 17:00

Пт

з 08:00 до 15:45

Перерва

з 12:00 до 12:45

Только Вам никто, ничего не пришлет это не предусмотрено ГПК. Если Вы хотите ознакомиться с делом, нужно ехать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решил выложить свое письмо в Альфа-Банк (составлял для моей мамы), в котором попросил отсрочки, и напрочь отбрил третейскую оговорку, и которым в буквальном смысле поверг в ступор начальника регионального отделения этого банка. Подавать в третейский суд еще не рискнули...

Может быть пригодится кому...

=======================================

Коммерческому директору ЗАТ «Альфа-Банк»

От______________________________________

Между мной и ЗАО «Альфа-Банк» был заключен договор кредитования № _________ от ________г. (в дальнейшем Договор). Сумма кредита – ******.00 долларов США. Вплоть до наступления неблагоприятных обстоятельств, кредит оплачивался вовремя.

С момента существенного повышения курса валют выплачивать кредит согласно графика не представлялось возможным, поэтому кредитный эксперт предложил мне так называемую адаптацию – сроком на полгода был уменьшен платеж, путем перенесения тела кредита на последующие шесть месяцев.

Теперь же, по истечении срока адаптации, ежемесячный платеж по Договору составляет больше 1000 долларов США, что в переводе на национальную валюту равняется суммой превышающей 7800 гривен.

Обратите внимание, что ст.607 ГК Украины, допускает прекращение обязательства в связи с невозможностью его исполнения. То есть, обязательство прекращается невозможностью его исполнения в связи с обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает.

В данном случае, таковым обстоятельством непреодолимой силы, за которое ни одна из сторон не отвечает, и на которое не может оказывать влияние, стал мировой финансовый кризис и резкая девальвация национальной валюты, гривны, что привело к росту курса доллара, и в настоящее время курс НБУ составляет 7.935 гривны за 1 доллар США. На момент заключения договора курс НБУ составлял ~ 4.90 гривны за 1 доллар США.

Я проживаю на Украине, получаю доходы в национальной валюте Украины, которые не превышают ****грн/в мес., и в настоящее время мои доходы в гривне не выросли для компенсации потерь от разницы курсов. При этом, я не в силах влиять ни на один фактор, влияющий на изменение курсов валют.

Согласно ст.617 ГК Украины, лицо нарушившее обязательство, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если оно докажет, что это нарушение произошло вследствие случая или непреодолимой силы.

Как видится, непреодолимая сила – это чрезвычайное и непредотвратимое внешнее событие, которое лишает возможности при данных обстоятельствах предотвратить негативные последствия его проявления. Непреодолимая сила является объективным явлением, то есть событием, которое не зависит от воли, сознания и желания человека. При этом такое событие, как правило, имеет относительно деятельности субъекта внешний характер вмешательства Данные события, тоесть мировой финансовый кризис, и вытекающее из него повышение курса доллара США по отношению к национальной валюте Украины, являются фактом общеизвестным и доказательств не требуют.

Согласно п.6.5 Договора, все споры, расхождения или требования, связанные с Договором, или касающиеся его исполнения, нарушения, приостановления действия, или недействительности стороны стараются решить путем переговоров.

Согласно п.4.5 Договора, стороны обязуются добросовестно содействовать одна другой в исполнении условий Договора, и не совершать действий, которые могут повлечь убытки одна другой, негативно повлиять на исполнения условий договоров, или других отношений между Сторонами.

Исходя из вышеизложенного, учитывая сложившуюся ситуацию, вынуждена просить Вас провести глобальную реструктуризацию графика погашения по Договору, а именно равномерно распределить все последующие платежи до окончания срока действия договора, или продлить срок его действия, с целью уменьшить ежемесячный платеж. Это позволит мне войти в график погашений задолженности по кредиту, и нейтрализовать проблемы без каких-либо убытков для обеих сторон.

Так же прошу не применять штрафных санкций по Договору, до момента обоюдного соглашения сторон по разумным мерам устранения негативного влияния внешних факторов, мешающих нормальному исполнению обязательств по Договору.

Кроме того, считаю нужным уведомить Вас о невозможности исполнения последней части п.6.5 Договора, а именно так называемую договорную подсудность в виде третейской оговорки.

К сожалению, в случае если стороны не достигнут взаимовыгодного соглашения, исчерпают все способы досудебного урегулирования споров, и будут вынуждены обратиться в суд для защиты своих прав, рассмотрение спора в Постояннодействующем Третейском Суде при Всеукраинской гражданской организации «Всеукраинский финансовый союз» является невозможным по следующим причинам:

1. В случае передачи дела в суд, я настаиваю на устном рассмотрении споров, с обязательным моим присутствием как заинтересованной стороны, о чем уведомляю Вас настоящим письмом в соответствии с п.6.3 Договора ;

2. В данный момент на моем содержании и под постоянным присмотром находится несовершеннолетний ребенок (9 лет), которого не с кем оставить на время моего отсутствия, поэтому присутствовать на каких-либо судебных заседаниях вне пределов Севастополя для меня не представляется возможным.

Таким образом, все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, согласно подсудности, в соответствии с ГПК Украины.

Руководствуясь всем вышеизложенным, прошу вас:

1. Провести глобальную реструктуризацию графика погашения по Договору кредитования № ________ от_______г. с равномерным распределением всех последующих платежей до окончания срока действия договора, или продлить срок его действия, с целью уменьшить ежемесячный платеж.

2. Не применять штрафные санкции вследствие просрочки платежей.

3. Принять во внимание невозможность исполнения той части Договора, которая касается подсудности, и третейской оговорки;

4. Предоставить мне Акт сверки взаиморасчетов и погашений задолженности по кредитному договору № ___________;

5. Уведомить меня письменно о принятом решении по моему вопросу в установленный законодательством срок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...