Елена

"Альфа-банк"-отмена решения третейского суда

Recommended Posts

afromystigon Вам отдельное спасибо от меня за данное письмо.

Письмо составлено грамотно. Третейские суды обязаны будут остановить и прекратить производство в случае получения подобного письма.

Еще раз большое спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошу дать совет, что мне делать?

Ситуация выглядит так:

В 2008 году я взяла кредит в Альфа-Банке в размере 30300 грн - карточка с возобновляемой кредитной линией. Платила без просрочки и задержек. В марте 2009 г. АБ поднял ставку по расчетно-кассовому обслуживанию в 60! раз! И с 10 грн в месяц стала я платить за эту услугу 577 - 618 грн в месяц!

Кроме того я написала в банк письмо, что 1. я против такого повышения, 2. я с мая месяца буду иметь просрочку, т.к. я потеряла работу и очень сильно болею и попросила реструктуризировать мне кредит, сказать куда обратиться и с какими документами. Ответа я не получила.

Кроме того, через сайт АБ я направила письмо, где попросила обоснование такого повышения, они ответили сославшись на несуществующий пункт кредитного договора 3.3.15 (у меня последний п. в этом разделе 3.3.10).

Кроме того, в выписке стали появляться статьи взыскания не предусмотренные кредитным договором. Я написала письмо 15.06.2009

Прошу надати мені розвинуту інформацію та пояснення на якій підставі та у яких розмірах з мене стягуються платежі щомісячно за операціями:

1. «санкционированный перерасход»,

2. «гашение процентов за овердрафт с СКС»,

3. «гашение штрафных процентов за просроченный перерасход с СКС»,

4. «гашение процентов за кредит покупки с СКС»,

5. «начисление платы за н/сн овердрафт»,

6. «начисление платы за возникновение п/ср. сан. овердрафта»,

7. «несанкционированный перерасход»,

8. «несанкционированная задолженность».

Прошу надати дану інформацію оскільки такі терміни не передбачені кредитним договором, зі мною ці платежі не були узгоджені та мені не зрозуміло на якій підставі я повинна сплачувати платежі за вищевказаними операціями.

Ответа я не получила до сих пор.

В общей сложности было 10 обращений в АБ включая запрос НБУ по моему письму. Ни на одно из них я не получила ответа. Получила один ответ, но он не имел отношения к моему вопросу вообще никакого.

О том как банк доставал звонками и угрозами -историю опускаю, т.к. не хотелось бы этот хамство обсуждать.

В августе 2009 г. я обратилась всуд с иском о признании кредитного договора недействительным, признании третейского соглашения недействительным (оно выглядит как один из пунктов договора), защите прав потребителей и взыскании морального и материального вреда.

Выкладываю иск(он очень большой)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживачів

про визнання кредитного договору недійсним

про стягнення моральної шкоди у розмірі … грн.

«__». ___ .2008 року між мною та ЗАТ «Альфа-Банк» був укладений кредитний договір №… про надання мені кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки у сумі 30 300 грн.

В момент укладання договору відповідач, в порушення ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», не надав мені у повному обсязі відповідну інформацію, а саме:

1. Мені не було надано під підпис інформацію про всі наявні форми та види кредитування з описом відмінностей одне від одного у тому числі між зобов’язаннями споживача. Тут також були порушені вимоги п.1 ч.1 ст.21 ЗУ «Про захист прав споживачів», тому що я не мала свободи вибору продукту.

2. Також в порушення Постанови НБУ №168 від 10.05.2007 року мені не було надано інформації та розрахунків сукупної вартості кредиту, що є істотною умовою кредиту. Всі витрати пов’язані з кредитом в договорі викладені завуальовано, а оскільки я не маю відповідної освіти, я не можу в них розібратися.

3. Мені не були надані варіанти повернення кредиту, включаючи кількість імовірних платежів, їх частість та об’єм, тобто мені повинні були надати не один варіант, а декілька.

4. Мені не були роз’ясненні та не надані під підпис усі переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

5. Договір не містить відомості про дострокове погашення кредитної лінії та умови такого погашення.

6. Мені не був наданий графік погашення платежів.

Крім того, в порушення ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вказаний кредитний договір майже не містить у собі відповідальності відповідача за невиконання, або за неналежне виконання умов договору, містить тільки відповідальність Клієнта (позивача по справі), але детально містить інформацію про те, за що не несе відповідальність відповідач, тобто майже за все не несе відповідальність, що стосується даного договору. Також договір не містить у собі порядок зміни або припинення дії договору.

Крім того, в порушення вимог ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів», яка визнає недійсними умови договорів, що обмежують права споживача, відповідач заклав у договір положення про надання йому права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд, а саме вартості розрахунково-касового обслуговування та відсотків за користування кредитом, що тягне за собою визнання недійсними умов договору викладених у пп.3.3.2. та 3.3.3. розділу №2 кредитного договору.

До квітня 2009 року включно я не мала прострочки за щомісячними платежами, до серпня 2009 року я сплачувала платежі із незначною затримкою, але в зв’язку зі значним погіршенням стану здоров’я, значним погіршенням фінансового та майнового стану та порушенням відповідачем моїх прав споживача я на цей час не сплачую кредит до розрішення справи по суті у суді, оскільки вважаю, що повністю вже сплатила всі зобов’язання.

Крім того, відповідач без будь якого письмового попередження та пояснення обґрунтованості такого підвищення, без моєї згоди (в порушення ч.4 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів») підняв вартість розрахунково - касового обслуговування в 57,7 рази!, та зараз ця вартість складає замість 120 (сто двадцять) грн на рік (тобто 10 (десять) грн на місяць) - 577 (п’ятсот сімдесят сім) грн на місяць, або 6924 (шість тисяч дев’ятсот двадцять чотири) грн на рік! Таким чином, банк обійшов ст.1056-1 ЦК України яка робить нікчемним підвищення відсотків, та фактично підняв вартість кредиту окрім узгодженої зі мною відсоткової ставки 32,1% річних ще на 24% на рік за розрахунково-касове обслуговування і таким чином вартість кредиту зараз складає 56,1%! річних, що навіть у заможних громадян викликало б труднощі в поверненні боргу. Крім того, таке підвищення вартості розрахунково-касового обслуговування суперечить не тільки здоровому глузду, а і п.3, ч.5 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» в якій забороняється підвищувати будь які платежі, крім відсоткової ставки, а підвищення відсотків було заборонено вищевказаною статтею ЦК України. Крім того, таке підвищення суперечить п.6 ч.3 ст.18 ЗУ «Про захист прав споживачів» яка визнає недійсними умови договорів, що обмежують права споживача, оскільки відповідач заклав у договір положення про надання йому права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд, а саме вартості розрахунково-касового обслуговування та відсотків за користування кредитом, що тягне за собою визнання недійсними умов договору викладених у п. 3.3.3. розділу №2 кредитного договору та передбачають збільшення розміру розрахунково-касового обслуговування в односторонньому порядку відповідачем.

Дане підвищення я побачила вже у виписці по рахунку, надісланої на мою електронну поштову скриньку, у вигляді фрази «санкционированный перерасход», що само по собі не було обумовлено кредитним договором та мені не було зрозуміло. На моє питання співробітники гарячої телефонної лінії відповідача пояснили, що це є підвищенням вартості розрахунково-касового обслуговування. При цьому у письмовій відповіді, яку надіслали на мій запит на мою електронну поштову скриньку, відповідач обґрунтував таке підвищення неіснуючим пунктом кредитного договору 3.3.15. На моє питання, чому даний платіж має назву «санкционированный перерасход», а не «розрахунково-касове обслуговування», чому вони користуються неіснуючим пунктом договору та, на якій підставі провадять такі дії, мені не пояснили, більше на письмові запити мої не відповідали.

Крім того, відповідач, крім відсотків за користування кредитом та «санкционированного перерасхода», стягує з мене якісь платежі у різних розмірах, а саме «гашение процентов за овердрафт с СКС», «гашение штрафных процентов за просроченный перерасход с СКС», «гашение процентов за кредит покупки с СКС» (хоч ніякої купівлі я вже давно не здійснюю), «начисление платы за н/сн овердрафт», «начисление платы за возникновение п/ср. сан. овердрафта», регулярно виникає невідомо звідки «несанкционированный перерасход» та «несанкционированная задолженность», при цьому всі ці нарахування стягнень не обумовлені кредитним договором, ці терміни не застосовуються у договорі та не роз’яснені мені. На мій письмовий запит з вимогою роз’яснити, на якій підставі з мене відраховують різні суми за цими статтями, та як розуміти ці поняття, я відповіді не отримала.

Таким чином, я вважаю, що відповідач з метою ухилення від відповідальності за законодавством про захист прав споживачів умисно скриває реальність цих стягнень і вуалює їх, як якісь незрозумілі та непередбачені договором: «санкционированный перерасход», «гашение процентов за овердрафт с СКС», «гашение штрафных процентов за просроченный перерасход с СКС», «гашение процентов за кредит покупки с СКС», «начисление платы за н/сн овердрафт», «начисление платы за возникновение п/ср. сан. овердрафта», «несанкционированный перерасход» та «несанкционированная задолженность».

Я письмово зверталася до банку … р., … р., … р., … р., … р., … р. з роз’ясненням причин несплати та інформацією про стан мого здоров’я, вимогою письмово надати пояснення, що таке вищевказані поняття та на якій підставі за ними з мене стягують грошові кошти у різних розмірах, про припинення психологічного тиску, про надання виписки по рахунку з мокрою печаткою банку та ін., але на будь які звернення, навіть у письмовій формі, відповідач не реагує в порушення ст.20 ЗУ «Про звернення громадян», але сумлінно, до 6 разів на день (з 6:30! ранку до 23:00) не зважаючи на законодавчі акти про захист населення від впливу шуму, а саме в порушення ст.24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», за яким дозволяється порушувати спокій населення із 8:00 ранку до 22:00 вечора, дзвонять з категоричними вимогами (кожного разу вимагають поясняти різним співробітникам відповідача у усіх подробицях всі обставини мого особистого життя) пояснити прострочку платежу, з вимогами в поверненні боргу та погрозами у збудженні кримінальної справи за шахрайство, привласнення грошових коштів та заподіяння шкоди шляхом зловживання довірою (не зважаючи на цивільно-правовий спір), зверненні стягнення на все без винятку моє майно, заборону виїзду за межі країни, погрозами «витрясти» з мене борг, погрожують нарахуванням 5% и 10% суми боргу як пені (що не було передбачено умовами договору), погрозами продати мій борг третім особам, яким я вже буду винна не за 56,1% річних, а більш ніж 120% річних та ці особи «знаються на справі з вибиванні боргів», всілякими засобами залякують мене, погрожують стягненням боргу з моїх родичів й тощо та в дуже грубій формі виказують свою неповагу до мене, вживають у розмові образливі терміни, а саме називаючи мене аферисткою, злочинцем, злодієм, брехухою, дурноверхою та застосовують до мене інші образливі епітети та висловлювання. Цей психологічний тиск та втручання в моє особисте життя тільки посилює мій без того поганий стан здоров’я, оскільки мені протипоказані психоемоційні навантаження та відтягує час, коли я зможу знову постати до праці.

Такий стан є вигідним для відповідача, тому що чим довше я не зможу працювати та повертати борги, тим більш зросте сума боргу та більш вигідним буде для банку повернення збільшеної суми. При тому на мої звернення про припинення психологічного тиску з метою скорішого одужання та щоб скоріше постати до роботи відповідач не реагує.

На цей час я не маю ніяких відомостей про стан мого рахунку, співробітники банку говорять про якусь заборгованість, але виписку по рахунку мені не надають. Вважаю, що такі дії відповідача спрямовані на введення мене в оману та «витрушування» з мене неіснуючого боргу.

Згідно п.6.10. розділу №2, який є невід’ємною частиною вказаного договору всі судові спори які виникають в зв’язку з договором вирішуються у постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз». Також у цьому пункті зазначено, що голова цього третейського суду самостійно призначає суддю, який розглядає справу, та розгляд справи провадиться на підставі наданих сторонами письмових матеріалів.

В момент укладання договору, та підписання цього третейського застереження я була не проти таких умов, але я не знала істотної обставини, що робить неможливим прийняти такі умови, в зв’язку з чим, як тільки ця обставина мені стала відомою, я звертаюся до суду.

Зараз мені стало відомо, що Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський фінансовий союз», яка утворила Постійно діючий Третейський суд, в якому за умовами договору має розглядатися всі судові спори, заснований трьома особами, а саме:

1. Половко Сергієм Миколайовичем,

2. Грачовим Юрієм Леонідовичем,

3. Ярковим Володимиром Вініаміновичем,

які є співробітниками ЗАТ «Альфа-Банк». Так, Половко С. М. є Директором з правових питань ЗАТ «Альфа-Банк», Грачов Ю.Л. та Ярков В. В. є керівниками відділень Альфа-Банку. Керівником цій організації є Грачов Ю. Л.

Таким чином, ці громадяни, що є співробітниками ЗАТ «Альфа-Банк», до я кого я маю намір звернутися з позовом про захист прав споживачів, про розірвання кредитної угоди, про стягнення з мене суми заборгованості та відшкодування моральної шкоди, є найбільш зацікавленими особами в дотриманні інтересів ЗАТ «Альфа-Банк», що робить не можливим об’єктивний розгляд справи та прийняття законно обґрунтованого рішення по справі, тому в мене є обґрунтовані підстави дуже побоюватися що ці особи можуть безпосередньо впливати на хід розгляду справи та на прийняття рішення суддями Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз» на користь відповідача за цім позовом.

Згідно Положення про Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз», яке затверджено Правлінням Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз», тобто вказаними вище особами (Протокол № 21 від 22.05.2009 року), п.1.8. вказує, що засновником третейського суду є Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський фінансовий союз», а тобто саме вказані особи. Згідно п.3.1. Голова Третейського суду та заступник голови Третейського суду обираються Правлінням Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз», а п.4.1. Третейські судді Третейського суду обираються Правлінням Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз». Крім того, згідно ст.9 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» (затверджений Правлінням Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз» Протокол № 5 від 07 лютого 2008 року) якщо третейський суддя, склад Третейського суду, виявляються юридично або фактично не здатними виконувати свої функції або з інших підстав не здійснюють ці функції без виправданої затримки, повноваження кожного з них можуть бути припинені за погодженням сторін, а окрім того Голова Третейського суду може за власною ініціативою вирішити питання про припинення повноважень третейського судді при наявності підстав, зазначених у цьому Регламенті.

Тобто, весь склад суду, посади, розподілення посад, сам факт працевлаштування суддів, напевне заробітна платня та ін цілком залежить від вказаних осіб засновників Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз», обирається вказаними особами, що є співробітниками ЗАТ «Альфа-Банк» та є зацікавленими особами у вирішенні спорів на користь відповідача по цій справі. Тому я впевнена, що судді не можуть неупереджено ставитися до вирішення спорів та вказані особи можуть та будуть особисто безпосередньо впливати на прийняття рішення суддями Третейського суду на користь відповідача по цій справі. Та крім того, вважаю, що судді заінтересовані у результатах розгляду справи на користь відповідача за цім позовом, оскільки вони виконують замовлення своїх керівників.

Згідно п.4 ст.19 Закона України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року №1701-IV у разі встановлення стороною обставин, які дають їй підстави вважати упередженим або необ'єктивним ставлення третейського судді до справи, про яке сторона дізналася після його обрання чи призначення Третейський суддя не може брати участі у розгляді справи, а після його призначення чи обрання підлягає відводу чи самовідводу. Крім того, частина 1 вказаної статті зазначає, що якщо третейський суддя особисто чи опосередковано може бути заінтересованим в результатах розгляду справи, то такі судді підлягають відводу чи самовідводу.

Згідно ч.1 ст.230 ЦК України Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 ЦК України), такий правочин визнається судом недійсним. Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування. В даному випадку при укладанні договіру співробітники відповідача замовчали істотну обставину яка описана в цьому позові.

Згідно ч.1 ст.229 ЦК України Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути

визнаний судом недійсним. Я вважаю викладені вище обставини істотними при укладанні договору.

Оскільки я вважаю, що весь склад Третейського суду буде упереджено та необ'єктивно ставитися до розгляду справи, при укладанні угоди мені вищевказані обставини відомі не були, я вважаю, що мене умисно ввели в оману при укладанні договору, що робить правочин недійсним, також я вважаю, що тільки державні суди загальної юрисдикції можуть об’єктивно вирішувати всі спори, що виникають стосовно укладеного кредитного договору №... від ... року між мною та ЗАТ «Альфа-Банк», бо якби я знала, що цей Третейський суд заснований самими співробітниками відповідача по справі, то ніколи не уклала би цей кредитний договір, або не погодилася би укласти його в цій частині.

Таким чином, третейське застереження викладене у п.6.10. розділу №2 вказаної кредитної угоди, підлягає визнанню недійсним, що тягне за собою виникнення права звертання з позовами про захист своїх прав та інтересів до судів загальної юрисдикції.

Оскільки зараз я звертаюся з іншим позовом до відповідача та маю право на підставі ст. 110 ЦК України звертатися з позовом за місцем свого мешкання, вважаю що ці два позови мають бути об’єднані в одне провадження на підставі ст.126 ЦК України та справа цілком повинна бути розглянута … районним судом м. ... .

Таким чином, на підставі вищевикладеного, я вважаю, що в результаті неправомірних дій відповідача, порушення відповідачем моїх прав споживача, порушення відповідачем істотних умов надання кредиту та укладання кредитного договору, даний кредитний договір має бути визнаним недійсним і, на вимогу ст. 216 ЦК України кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину. Тобто, я вважаю, що відповідач повинен повернути мені всі види сплачених мною коштів, а саме всі отримані ним види винагороди, тобто всі сплачені відсотки за користування кредитом, розрахунково-касове обслуговування, «санкционированного перерасхода» необґрунтовано нарахованої мені, та ін стягнення. У разі наявності надлишкова сума повинна бути повернена мені. У разі, якщо в мене буде недостатньо коштів на рахунку для погашення суми кредиту у розмірі 30300 (тридцять тисяч триста) грн решта коштів повинна бути стягнена з мене.

Згідно зі ст.42 ГК України діяльність відповідача - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Тому вважаю, що всі недоотримані результати, доходи, прибутки стосовно вказаного кредитного договору, відповідачем повинні бути віднесені до власних ризиків.

Крім того, оскільки зміст договору в порушення ст.203 ЦК України, а саме зміст правочину суперечить цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства та має дуже велику кількість порушень, вважаю, що даний договір має бути визнаний недійсним.

На цей час я не можу постати до роботи, оскільки психоемоційне навантаження, здійснюване співробітниками банку, мої дуже сильні переживання стосовно викладеної ситуації, грубе порушення відповідачем моїх прав, образи, зневаги та приниження моєї честі та гідності, втручання у особисте життя та ін. дії стосовно мене значно погіршали мій стан здоров’я, я доведена до відчаю, щоденно перебуваю у знервованому, роздратованому стані, зі мною трапляються часті істерики, кожен день я повинна витримувати сильні моральні страждання - я потребую тривалого лікування та реабілітації, потребую постійного вживання дуже сильних ліків. Тому вважаю обґрунтованими мої вимоги стягнення з відповідача моральної шкоди на мою користь.

Крім того, вважаю підлягаючим до стягнення з відповідача шкоди заподіяної погіршенням стану мого здоров’я, а саме я майже цілком з вини відповідача, внаслідок обставин викладених вище, втратила навіть мінімальну працездатність, а саме підлягає стягненню вартість ліків антидепресантів, кардіологічних препаратів, антигіпертензивних, гіпертензивних засобів та ін., а також відповідач повинен мені відшкодувати втрачений заробіток (дохід) починаючи з липня 2009 року до дати винесення рішення по справі, оскільки тільки-но я почала одужувати у червні 2009 року як дії відповідача значно погіршали стан мого здоров’я і з липня 2009 року через дії відповідача мій стан здоров’я дедалі більше погіршується.

Оскільки ліки та ін. медичні препарати я продовжую вживати дотепер та продовжую отримувати медичну допомогу, сума витрат підлягаючих відшкодуванню буде уточнена в процесі судового слідства. Також на судовому слідстві будуть надані остаточні висновки лікарів з уточненим діагнозом та інші докази заподіяння відповідачем моральної шкоди та шкоди стану мого здоров’я. Тому, на підстави викладеного, в цій частині мої позовні вимоги будуть уточнені в процесі судового слідства.

Повідомляю, що маю у власності земельну ділянку з цільовим призначенням ведення садівництва площею 0,120 га, яка розташована у … області, … районі, … сільська Рада народних депутатів, садівниче товариство кооператив «…», ділянки №…, … (кожна по 0,06 га). Ринкова вартість ділянки загалом складає більш ніж … грн. (… тисяч грн.) Іншого майна, на яке у разі потреби, може бути звернене стягнення я не маю.

На підставі вищевикладеного, керуючись

- ст.55 Конституції України

- ст. 16, 23, 42, 110, 203, 215, 216, 229, 230, 297, 301, 1167, 1168, 1195 ЦК України

- ст.42, 345 ГК України

- ст.. 3, 10, 15, 30, 60, 118, 119, 120, 126,215 ЦПК України

- ст..55 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»

- ст.20 ЗУ «Про звернення громадян»

- ст.24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

- ст.19 ЗУ «Про третейські суди»

- ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

- ст. 5, 11, 18, 21, 22 ЗУ «Про захист прав споживачів»

- Постанови НБУ №168 від 10.05.2007 року п.2.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.6.

ПРОШУ:

1. Визнати третейське застереження, викладене в п.6.10 розділу №2, про судовий захист прав та законних інтересів, що випливають із укладеного між мною та відповідачем ЗАТ «Альфа-Банк» договору №… від … р., включаючи спори про відшкодування завданих порушенням Договору збитків та недійсність Договору, що підлягають вирішенню у Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз» - недійсним.

2. Визнати недійсним кредитний договір №…8 від ... року укладений між мною та ЗАТ «Альфа-Банк».

3. Стягнути з відповідача ПАТ «Альфа-Банк» на мою користь всі отримані ним види винагороди викладених у додатку №1 до кредитного договору №… від … року укладеного між мною та ЗАТ «Альфа-Банк», а також незаконно стягнені не передбачені договором інші платежі, а саме: «санкционированный перерасход», «гашение процентов за овердрафт с СКС», «гашение штрафных процентов за просроченный перерасход с СКС», «гашение процентов за кредит покупки с СКС», «начисление платы за н/сн овердрафт», «начисление платы за возникновение п/ср. сан. овердрафта».

4. Стягнути з мене на користь відповідача ПАТ «Альфа-Банк» решту заборгованості предмету кредитного договору №… від … року укладеного між мною та ЗАТ «Альфа-Банк».

5. Стягнути з відповідача ПАТ «Альфа-Банк» на мою користь відшкодування завданої моральної шкоди у розмірі … 000 (… тисяч) грн.

И дополнила требования в судебном заседании:

6. Прошу стягнути із відповідача ПАТ «Альфа-Банк» шкоду моєму здоров’ю заподіяну діями останнього у вигляді вартості ліків у розмірі …, .. грн (… тисяч … грн. .. коп).

7. Прошу стягнути із відповідача ПАТ «Альфа-Банк» втрачений мною заробіток у наслідок зменшення загальної працездатності у розмірі …,00 грн (… тисяч …грн.).

Предварительных судебных заседаний было 5. Уже наконец-то назначено на май первое основное заседание.

НО...

На предварительном заседании я заявляю клопотання:

5. Поставити вимогу перед ЗАТ «Альфа-Банк» про надання оригіналів довідок з місця роботи, про час роботи та займані посади співробітників банку, а саме Половко Сергієя Миколайовича, Грачова Юрія Леонідовича, Яркова Володимира Вініаміновича за період з 06.09.2007 року по цей час, які доведуть безпосередню участь співробітників відповідача у утворенні Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз» при якій діє Постійно діючий третейський суд.

6. В зв’язку з тим, що деякі документи регламентуючи діяльність цього третейського суду мені також не надаються, які доводять особисту або опосередковану зацікавленість суддів цього третейського суду у результатах розгляду справи, поставити вимогу перед Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнський фінансовий союз» та Постійно діючим Третейським судом розташованим за єдиною адресою у м. Чернігів, пр. Перемоги, 62 по надання копій наступних документів завірених мокрою печаткою організації:

• Копія Витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців АІ №681601 про реєстрацію Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз».

• Копія свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду №0356-т.с. від 06.09.2007 р.

• Копію Положення про Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз», Протокол № 21 від 22.05.2009 року.

• Копія регламенту постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз», Протокол №5 від 07.02. 2008 року.

• Копії протоколів №5 від 07.02. 2008 року, Протокол № 21 від 22.05.2009 року.

• Копію протоколів засідань Правління Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз» про призначення на посади Голови Третейського суду та суддів Третейського суду.

Судья отказал, мотивируя тем ЧТО ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЛУ?! Как не имеют? Я же аргументирую в иске ссылаясь на данные документы недействительность третейского соглашения...

Также суд отказал направить запрос мобильному оператору для получения детализации звонков на мой моб тел с телефона АБ, чтобы показать интенсивность атаки и кол-ва и времени звонков. Мотивировка - нет в этом необходимости. А как же я тогда буду доказывать моральный ущерб, ущерб здоровью? Причинно следственную связь я не смогу показать...

Также, поскольку АБ снова стал звонить бесконечное кол-во раз с оскорблениями и угрозами я подала клопотання про забезпечення позову з проханням заборонити АБ звертання до третейського суду, призупинити дію договору в цій частині до розгляду цієї справи у суді загальної юрисдикції. Суд мне отказал. Мотивация - не видит угрозы, поскольку такое обращение АБ будет некорректным, а суд верит в честность банка!?!

Банк дал отзыв на иск в котором указал, что:

1. Признали, что Половко является сотрудником банка, но Грачов и Юрков не являются работниками банка и мною не предоставлены доказательства их сотрудничества с банком.

2. Факт того, что сотрудники банка являются учредителями общественной организации не может говорить о их заинтересованности в рассмотрении дел и из впливу на деятельность суда :rolleyes:

3. Я не предоставила обоснованного расчета причиненного морального ущерба.

4. Пункт договора, в котором указано, что я ознакомлена с совокупной стоимостью кредита, абсолютным подорожанием, условиями кредитования - является подтверждением, что меня со всем ознакомили и все разъяснили. Т.е. нарушения ст.11 ЗУ защиты прав потребителей нет. (Действительно мне сотрудник разъяснял все, но только то что он сказал АБСОЛЮТНО НЕ СОВПАДАЕТ С ТЕМ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА САМОМ ДЕЛЕ!)

5. Указанные статьи взысканий при этом не обосновали договором, а просто привели 2 образца расчета.

Я понять не могу, что я делаю не так? Может формулировка клопотань не верна?

Также прошу оценить иск и посоветовать как мне получить указанные документы и строить защиту? Как оспорить аргументы ответчика?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополните иск еще решением конституционного суда, приведенного выше и возьмите из того же письма аргументацию по поводу самой третейской оговорки, а именно, что ей предусмотрено признание договора недействительным, что противоречит ЗУ "О третейских судах".

Все бывает в первый раз. Т.к. суд принял дело к рассмотрению то в третейский суд уже не передаст. Если не секрет какой суд?

Очень похоже, что судья намерен Вам во всем отказать. По поводу недействительности договора возьмите побольше решнений с форума и принесите судье. А уже в заседании обращайте внимание суда на отсутствие индивидуальной лицензии (это также можете оформить вместе с решениями других судов дополнительными письменными пояснениями к иску, отправьте их еще заранее по почте или сдайте в канцелярию) и нарушение банком валютного контроля, а именно выдача Вам валюты при отсутствии у Вас валютной выручки и целью кредита на потребительские нужды.

Удачи Вам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый антирейд, Декреты о валютном регулировании не помогут с договорами по гривневым кредитам ;)

to advokat_kf:

Вам необходимо послать уточнение к исковым требованиям. В предыдущих сообщениях есть мое клопотання в третейский суд, содержащее мотивировку недействительности третейской оговорки.

Бейте на эти основания. Пусть попробуют отказать.

Далее, признать недействительность такого договора будет трудновато. Поэтому попробуйте собрать как можно больше нарушений, допущеных банком.

Пересмотрите мотивировку, часть из нее - необоснованная, и просто засоряет мозги. Старайтесь лаконично и четко изложить суть, и самые важные моменты выделите маркером, дабы судья "случайно" не пропустил мимо внимания. Они это очень любят, а еще больше они любят не читая эти длинные и запутанные иски вынести формально кривое решение, скинув ответственность на апеляцию.

К сожалению, пока не могу помочь с мотивировкой - у меня 3 паралельных дела, но вижу, что на данный момент она слабенькая...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый антирейд, Декреты о валютном регулировании не помогут с договорами по гривневым кредитам ;)

to advokat_kf:

Вам необходимо послать уточнение к исковым требованиям. В предыдущих сообщениях есть мое клопотання в третейский суд, содержащее мотивировку недействительности третейской оговорки.

Бейте на эти основания. Пусть попробуют отказать.

Далее, признать недействительность такого договора будет трудновато. Поэтому попробуйте собрать как можно больше нарушений, допущеных банком.

Пересмотрите мотивировку, часть из нее - необоснованная, и просто засоряет мозги. Старайтесь лаконично и четко изложить суть, и самые важные моменты выделите маркером, дабы судья "случайно" не пропустил мимо внимания. Они это очень любят, а еще больше они любят не читая эти длинные и запутанные иски вынести формально кривое решение, скинув ответственность на апеляцию.

К сожалению, пока не могу помочь с мотивировкой - у меня 3 паралельных дела, но вижу, что на данный момент она слабенькая...

Полностью согласен и прошу прощения у advokat_kf, валютное регулирование тут ни причем. Заработался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошу дать совет, что мне делать?

Я понять не могу, что я делаю не так? Может формулировка клопотань не верна?

Также прошу оценить иск и посоветовать как мне получить указанные документы и строить защиту? Как оспорить аргументы ответчика? Такой иск вообще первый в моей практике, никогда я не участвовала в делах о такм предмете спора и тем более, что эксперимент провожу на себе как на кошке.

К Вам вопросы:

- находитесь ли вы в официальном браке (на момент заключения договора?

- если да, давал ли супруг письменное "ага" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошу дать совет, что мне делать?

Я понять не могу, что я делаю не так? Может формулировка клопотань не верна?

Также прошу оценить иск и посоветовать как мне получить указанные документы и строить защиту? Как оспорить аргументы ответчика?

К Вам вопросы:

- находитесь ли вы в официальном браке (на момент заключения договора?

- если да, давал ли супруг письменное "ага" ?

В официальном браке я не состою.

СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ! БУДУ БЛАГОДАРНА И В БУДУЩЕМ ЗА ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам необходимо послать уточнение к исковым требованиям. В предыдущих сообщениях есть мое клопотання в третейский суд, содержащее мотивировку недействительности третейской оговорки.

Бейте на эти основания. Пусть попробуют отказать.

Спасибо большое. Я обязательно воспользуюсь этими документами.

Далее, признать недействительность такого договора будет трудновато. Поэтому попробуйте собрать как можно больше нарушений, допущеных банком.

Вроде бы все учла. Уже даже и не знаю в какие ЗУ и др. акты смотреть.

Пересмотрите мотивировку, часть из нее - необоснованная, и просто засоряет мозги. Старайтесь лаконично и четко изложить суть, и самые важные моменты выделите маркером, дабы судья "случайно" не пропустил мимо внимания. Они это очень любят, а еще больше они любят не читая эти длинные и запутанные иски вынести формально кривое решение, скинув ответственность на апеляцию.

Иски писались на основании тех, что нашла тут на сайте. Вся аргументация взята из них. Подскажите пожалуйста слабые места, чтобы можно было их проработать. Заседание через 2 недели.

К сожалению, пока не могу помочь с мотивировкой - у меня 3 паралельных дела, но вижу, что на данный момент она слабенькая...

Буду искренне благодарна за любую маломальскую помощь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополните иск еще решением конституционного суда, приведенного выше и возьмите из того же письма аргументацию по поводу самой третейской оговорки, а именно, что ей предусмотрено признание договора недействительным, что противоречит ЗУ "О третейских судах".

Спасибо, этот момент взяла на вооружение.

Все бывает в первый раз. Т.к. суд принял дело к рассмотрению то в третейский суд уже не передаст. Если не секрет какой суд?

Суд общей юрисдикции конечно же не передаст. А вот банку ничего не мешает туда обратиться. Я ведь правильно понимаю этот момент? Письмо об устном рассмотрении сегодня уже отправила и в трет суд и в банк.

Очень похоже, что судья намерен Вам во всем отказать. По поводу недействительности договора возьмите побольше решнений с форума и принесите судье. А уже в заседании ... (это также можете оформить вместе с решениями других судов дополнительными письменными пояснениями к иску, отправьте их еще заранее по почте или сдайте в канцелярию)

Просто распечатать решения, выделить интересующие меня места и что и как дальше делать? Я просто с таким никогда не сталкивалась. Подскажите пожалуйста как правильно оформить эту судебную практику?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Суд общей юрисдикции конечно же не передаст. А вот банку ничего не мешает туда обратиться. Я ведь правильно понимаю этот момент? Письмо об устном рассмотрении сегодня уже отправила и в трет суд и в банк.

Суворовский районный суд г.Одессы

Просто распечатать решения, выделить интересующие меня места и что и как дальше делать? Я просто с таким никогда не сталкивалась. Подскажите пожалуйста как правильно оформить эту судебную практику?

Если банк обратится в свой третейский суд направьте туда ходатайство о приостановлении рассмотрения дела в связи с открытием производства в районном суде и направьте туда письмо приведенное выше - afromystigon.

Судебную практику оформите дополнительным письменным пояснением к Вашему иску и сдайте через канцелярию. А в заседании будете на нее ссылаться. Если судья начнет возмущаться по поводу такой практики, не обращайте внимание и скажите, что Вы подали письменные дополнения к иску и судья обязан их принять, а вот принимать их во внимание или нет это уже его дело. Но думаю если судья вменяемый и даже настроенный не в Вашу пользу возмущаться не будет. В любом случае у Вас будет еще один довод в апелляции. Желательно приложите побольше решений связанных именно с Альфа-банком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

advokat kf, давайте по порядку:

Таким чином, третейське застереження викладене у п.6.10. розділу №2 вказаної кредитної угоди, підлягає визнанню недійсним, що тягне за собою виникнення права звертання з позовами про захист своїх прав та інтересів до судів загальної юрисдикції.

Третейское соглашение недействительно по сути своего содержания, противоречит законодательству и согласно Конституции ограничивает вас в правах, гарантированніх Конституцией. Вы имеете право не рассматривать дело в третейском суде.

"решение Конституционного Суда Украины от 9 июля 2002 года № 15-рп / 2002 прямо указывает на то, что статью 124.2 Конституции Украины следует понимать так: право лица на обращение в суд для решения спора не может быть ограничено законом, другими нормативно-правовым актами. В Украине каждый имеет право свободно выбирать не запрещенный законом способ защиты прав и свобод, в том числе судебную защиту. Возможность судебной защиты не может быть поставлена законом и другими нормативно-правовыми актами в зависимость от использования субъектом правоотношений других средств правовой защиты. Выбор мер досудебного урегулирования и договоренность передать спор на рассмотрение Третейского суда является исключительно правом, а не обязанностью Сторон, и вменять Стороне это в обязанность условием соглашения является нарушением Конституции Украины."

3. Стягнути з відповідача ПАТ «Альфа-Банк» на мою користь всі отримані ним види винагороди викладених у додатку №1 до кредитного договору №… від … року укладеного між мною та ЗАТ «Альфа-Банк», а також незаконно стягнені не передбачені договором інші платежі, а саме: «санкционированный перерасход», «гашение процентов за овердрафт с СКС», «гашение штрафных процентов за просроченный перерасход с СКС», «гашение процентов за кредит покупки с СКС», «начисление платы за н/сн овердрафт», «начисление платы за возникновение п/ср. сан. овердрафта».

НЕТ!.

Недействительная сделка не создает последствий, кроме тех, что связаны с ее недействительностью. При этом стороны должны вернуть одна другой все, что получили от друг друга в натуре.

"Обязать ответчика провести перерасчет полученных комиссий и вознаграждений по договору №_____, штрафов и пени, зачислив их в счет погашения тела кредита. Признать мои обязательства перед ответчиком выполненными, фактически тело кредита уже выплачено. "

ДАЛЕЕ:

4. Стягнути з мене на користь відповідача ПАТ «Альфа-Банк» решту заборгованості предмету кредитного договору №… від … року укладеного між мною та ЗАТ «Альфа-Банк».

Как вы додумались такое написать? Извините, но руки вам поотбивать в тот момент, когда ВЫ это набирали на клавиатуре!

" В случае нехватки данных средств, обязать ответчика принять от меня недостающую сумму, и зачислить в счет погашения ТЕЛА КРЕДИТА. В случае удовлетворения морального ущерба произвести взаимозачет, в случае наличия остатка средств, прошу взыскать их с ответчика."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банк дал отзыв на иск в котором указал, что:

"1. Признали, что Половко является сотрудником банка, но Грачов и Юрков не являются работниками банка и мною не предоставлены доказательства их сотрудничества с банком."

Прошу суд отправить запрос в пенсионный фонд, для определения занятости указанных лиц. Есть все основания полагать, что ответчик отрицает факт связи с этими лицами, и тем самым опровержения ответчика содержат заведомо ложную информацию.

"2. Факт того, что сотрудники банка являются учредителями общественной организации не может говорить о их заинтересованности в рассмотрении дел и из впливу на деятельность суда "

Факт того, что данные сотрудники банка являются основателями ВГО, прямо указывает на возможную заинтересованность данных лиц, вытекающую из этих фактов по понятным причинам. Вследствие этого вы не можете быть уверенными в том, что третейское рассмотрение будет беспристрастным и что оно в полном объеме защитит ваши права.

3. Я не предоставила обоснованного расчета причиненного морального ущерба.

Расчет будет предоставлен позже, так же как и подтверждение ухудшения состояния здоровья (вы уж постарайтесь ;)) Прошу предоставить мне время на устранение недочетов.

4. Пункт договора, в котором указано, что я ознакомлена с совокупной стоимостью кредита, абсолютным подорожанием, условиями кредитования - является подтверждением, что меня со всем ознакомили и все разъяснили. Т.е. нарушения ст.11 ЗУ защиты прав потребителей нет. (Действительно мне сотрудник разъяснял все, но только то что он сказал АБСОЛЮТНО НЕ СОВПАДАЕТ С ТЕМ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА САМОМ ДЕЛЕ!)

Договор с банком является договором публичного типа. Это значит, что такой договор составлялся ответчиком, без учета права истца вносить предложения по смыслу содержания пунктов. Далее, разъяснили вам все В УСТНОМ ВИДЕ, ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ ПОДПИСЫВАЛИ ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ, В ВИДУ ИХ ОЧЕВИДНОГО ОТСУТСТСВИЯ. Ссылка в договоре на некие разъяснения в виду отсутствия листика бумаги с изложенными разъяснениями и Вашей подписи на этом листике, которой ВЫ подтверждаете согласие с этими правилами, является ничтожной. При этом, устные разъяснения имели другое содержание, нежели заявленные ответчиком.

Пусть докажут обратное.

5. Указанные статьи взысканий при этом не обосновали договором, а просто привели 2 образца расчета.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банк дал отзыв на иск в котором указал, что:

"1. Признали, что Половко является сотрудником банка, но Грачов и Юрков не являются работниками банка и мною не предоставлены доказательства их сотрудничества с банком."

Прошу суд отправить запрос в пенсионный фонд, для определения занятости указанных лиц. Есть все основания полагать, что ответчик отрицает факт связи с этими лицами, и тем самым опровержения ответчика содержат заведомо ложную информацию.

"2. Факт того, что сотрудники банка являются учредителями общественной организации не может говорить о их заинтересованности в рассмотрении дел и из впливу на деятельность суда "

Факт того, что данные сотрудники банка являются основателями ВГО, прямо указывает на возможную заинтересованность данных лиц, вытекающую из этих фактов по понятным причинам. Вследствие этого вы не можете быть уверенными в том, что третейское рассмотрение будет беспристрастным и что оно в полном объеме защитит ваши права.

3. Я не предоставила обоснованного расчета причиненного морального ущерба.

Расчет будет предоставлен позже, так же как и подтверждение ухудшения состояния здоровья (вы уж постарайтесь ;)) Прошу предоставить мне время на устранение недочетов.

4. Пункт договора, в котором указано, что я ознакомлена с совокупной стоимостью кредита, абсолютным подорожанием, условиями кредитования - является подтверждением, что меня со всем ознакомили и все разъяснили. Т.е. нарушения ст.11 ЗУ защиты прав потребителей нет. (Действительно мне сотрудник разъяснял все, но только то что он сказал АБСОЛЮТНО НЕ СОВПАДАЕТ С ТЕМ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА САМОМ ДЕЛЕ!)

Договор с банком является договором публичного типа. Это значит, что такой договор составлялся ответчиком, без учета права истца вносить предложения по смыслу содержания пунктов. Далее, разъяснили вам все В УСТНОМ ВИДЕ, ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ ПОДПИСЫВАЛИ ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ, В ВИДУ ИХ ОЧЕВИДНОГО ОТСУТСТСВИЯ. Ссылка в договоре на некие разъяснения в виду отсутствия листика бумаги с изложенными разъяснениями и Вашей подписи на этом листике, которой ВЫ подтверждаете согласие с этими правилами, является ничтожной. При этом, устные разъяснения имели другое содержание, нежели заявленные ответчиком.

Пусть докажут обратное.

5. Указанные статьи взысканий при этом не обосновали договором, а просто привели 2 образца расчета.

О как хорошо вы все рассписали! :rolleyes:

Новая мысль про публичный договор! а то я пыталась оттолкнуться от договора присоединения, а это ж нужно доказать, что я присоединилась и мне не дали права вносить изменения в договор. А банк может на это сказать, а где письменный запрос, что я прошу изменить те или иные условия договора и соответственно отказ в внесении изменений.

Теперь вопрос : п.2.ст633 ЦКУ условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, кроме тех, кому по закону даны соответствующие льготы. Меня смущает, что в п.1 этой статьи указано, что это договор в котором одна сторона-предприниматель взяла на себя обязательство предоставления услуг каждому, кто к ней обратиться. Может есть какие-нибудь разъяснения про публичный договор ?! требуются ли доказательства того, что "банк взял на себя обязательство предоставления услуг каждому, кто к нему обратиться", ну например, предоставить рекламные буклеты, что данный банк предоставляет кредиты по столько-то процентов или информация с сайта и т.д. !

Щас гляну, что по этому поводу говорит научно-практический комментарий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот что говорит научно-практический комментарий относительно ст.633 ЦКУ:

1. Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).

У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

1. Публічний договір є новим видом договорів у цивільному законодавстві України. Положення щодо публічного договору є винятком із загального принципу свободи договору, встановленим з метою захисту інтересів споживачів товарів (робіт, послуг) у певній сфері відносин.

Договір, що укладається, може бути віднесений до числа публічних, якщо він відповідає сукупності встановлених частиною першою статті, що коментується, умов. По-перше, сторона, яка реалізує товари (виконує роботу, надає послуги) має діяти як суб'єкт підприємницької' діяльності. Це може бути юридична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, або фізична особа, яка зареєстрована як підприємець у встановленому порядку. По-друге, діяльність по реалізації товарів (виконанню робіт, наданню послуг) повинна мати публічний характер. Це означає, що вона пов'язана з обов'язком суб'єкта підприємницької діяльності продати товар (виконати роботу, надати послугу) кожному, хто до нього звернеться.

У статті, що коментується, наданий відкритий перелік сфер діяльності, що належать до публічних: роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо. Наведений перелік не є вичерпним. Деякі договори прямо названі публічними у підрозділі першому розділу 3 книги 5 ЦК, зокрема, договір роздрібної купівлі-продажу (ст. 698), договір прокату (ст. 787), договір побутового підряду (ст. 865), договір зберігання на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування (ст. 936) тощо. Публічний характер інших договорів може випливати з їхньої суті.

2. Характерною ознакою публічного договору і гарантією інтересів споживачів товарів (робіт, послуг) є рівність умов такого договору відносно всіх споживачів, за винятком тих, яким за законом надані відповідні пільги. Це означає, що суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює публічну діяльність, не має права свавільно змінювати ті чи інші умови договору щодо різних споживачів і ставити їх таким чином у нерівне становище.

3. Усі споживачі є рівними у своїх правах щодо укладення публічних договорів, і підприємець, що займається публічним видом діяльності, не має права надавати перевагу щодо укладення договору одному споживачеві перед іншим, за винятком випадків, передбачених законом. Так, наприклад, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій та особи, прирівняні до них мають право на першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту. Отже, цим особам має надаватися перевага в укладенні відповідних публічних договорів.

4. Відмова суб'єкта підприємницької діяльності від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг) ? незаконною і надає споживачеві право звернутися до суду з вимогою щодо спонукання підприємця до укладення договору (див. ст. 649 ЦК і коментар до неї) і відшкодування завданих необґрунтованою відмовою збитків (див. ст. 22 ЦК і коментар до неї). При цьому, саме на підприємця має покладатися обов'язок доказування відсутності в нього можливості надати споживачеві товари, роботи або послуги. Так, наприклад, підприємство телефонного зв'язку у випадку його відмови від укладення із конкретним споживачем договору про надання послуг телефонного зв'язку може бути звільнено від відповідальності за умови, якщо воно доведе, що не має технічної можливості надати цьому споживачу зазначені послуги.

5. Відповідно до частини 5 статті, що коментується, актами цивільного законодавства можуть установлюватися правила, що є обов'язковими для сторін при укладенні і виконанні публічних договорів. Такі правила можуть встановлюватися у формі типових договорів, положень тощо.

6. Умови публічного договору, що ставлять споживачів у нерівне становище (надають незаконні переваги одним споживачам перед іншими) або не відповідають установленим актами цивільного законодавства обов'язковим умовам таких договорів, є недійсними (нікчемними) (див. ст. 215 ЦК і коментар до неї). Утім, слід враховувати, що недійсність окремих умов договору не означає недійсності договору в цілому (див. ст. 217 ЦК і коментар до неї).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я все про публичный договор. Если я напишу так в иске, это правильно?!:

Кредитний договір є публічним згідно п.1 ст..633 ЦК України, адже банк взяв на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто до нього звернеться. Про це свідчить рекламна інформація надання кредитних послуг на веб-сайті банку http://www.alfabank.com.ua, з якою може ознайомитись та звернутись до банку за кредитом кожен громадянин України. А згідно з п.2 ст..633 ЦК України умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, у зв’язку з чим позивач не міг запропонувати свої умови договору, включаючи і умови розгляду спорів у суді загальної юрисдикції. А це порушує право позивача, як громадянина, як споживача на судовий захист, та ставить його в нерівні умови порівняно з банком. Позивач не має права на вибір звернення до суду згідно п.5 ЦПК України та зобов'язаний сплачувати державне мито, незважаючи на те, що згідно Закону України „Про захист прав споживачів”, він як споживач звільняється від сплати мита.

Відповідно до ст.27 ЦК України - правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним.

Share this post


Link to post
Share on other sites

неплохо, но больно запутанная мотивировка. Хотя, Ст 27 ГКУэто интересно...

Давайте я вам намекну на один нюанс:

"Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для

чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим

актам цивільного законодавства, а також моральним засадам

суспільства.

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг

цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і

відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових

наслідків, що обумовлені ним...."

Обращаясь в Банк за получением кредита, вы имели определенное намерение: получить кредит, использовать его на свои цели, вернуть в рассрочку (соответствие п 5 и п.3 ст 203). однако, договор кредита является оговором публичного типа, со всеми его правовыми нюансами, и потребитель не может вносить предложений по его изменению, как этого регулирует Ст 212. ч.2. ГК Украины «Особи, які вчиняють правочин, мають право обумовити припинення прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (скасувальна обставина)»... Так? так! А теперь... остальное скину в приват.

Будете иметь удовольствие наблюдать представителя Банка с глазами какающей мышки... :P Я недавно такое выкинул. Это называется "Процессуальные ножницы". Либо он признает факт заявленного, либо будет отрицать, и тогда договор сам по себе будет никчемним.

:))))))))))

Нужна будет помощь - 0953550526, звоните.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые форумчане,Разъясните пожалуйста.Как я уже ранее писал,сужусь с альфой по валютному кредиту.Было решение третейского,потом я подал,вобщем суть не в этом.Сегодня получаю письмо из вердикта - уплатите сумму долга а то будет ай-ай-ай.А еще раньше,недели две назад были смс-ки того-же плана.Так я не могу понять-если спор с банком до сих пор в суде,то какого этот вердикт от меня хочет?Что,банк продал мой долг несмотря на незаконченный суд?И есть ли у кого образец ответа этому вердикту по всем правилам,чтобы не морочил голову?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Задайте коллектору вопрос: "На каком основании вы, являясь третьим лицом, предъявляете мне требования? на основании чего вы действуете, факторинг, или доверенность?"

В первом варианте добавьте к своему Иску уточнение, по поводу признания недействительным пункта договора, где Вы даете банку согласие на разглашение банковской тайны. А потом просто пошлите коллекторов вдоль забора надписи читать - до решения суда.

Во втором - заявите, что в данный момент дело в суде, и до окончания у банка нет права ничего требовать. Поэтому - вдоль забора. Напишите в ОБОП заявление о вымагании с вас неизвестными лицами денег, о насильственном принуждении к исполнению договорных обязательств.

Позвоните оператору, и заявите, что вам приходят СМС рассылки от мошенников и угрозы. Подойдите на отделение связи (если вы контрактник) и продублируйте заявление в письменном виде, ссылаясь на закон об обращении граждан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
:unsure: я дико извиняюсь если будет время и желание то подскажите пожалуйста как быть 21 апреля "третейский зуд" АЛЬФА БАНК вынес решение о стягненні долга был лично на суде перед эти заседанием подавал письменное хлопотание о том что не выслали иск и не ознакомили с требованиями вобщем перенесли на 1,5 недели но так и не выслали иск я приехал с новым хлопотанием о привлечении третьего лица т.е. моего поручителя начали требовать договор который банк не направил вместе с основным делом юрист кричал что его вообще в природе не существует я и сам не знал наверняка есть он или нет короче нашел я с боем этот договор чего они явно не ожидали но все равно отказали в хлопотании сославшись на на то что это типа не их компетенция и не интересно банку хотя я им зачитывал прямо из двух договоров обратное судья сказала что я должен поручителя привлекать через цивильный суд ну а я больше ничего не мог возразить в силу своей неграмотности вобщем жду решения чего делать после получения или не ждать его :blink: но душили они меня конкретно слова не давали сказать я им и письма обращения в банк и о том что двое детей до трех лет и о мирных способах решения вопроса а судья мне в открытую мол не могу тянуть надо дело закрывать короче КИДАЛОВО ЖОСТКОЕ самое обидное то что брал машину которая стоила 55450 сделал 15% взноса год платил адолжен банку 103000 с коп ну не уроды я лучше на эти деньги куплю ракетную установку и шарахну раз по грушевского (В.Р.) а вторй по хрещатику центр. отд. (А.Б.) заранее благодарен всем откликнувшимся :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

:unsure: я дико извиняюсь если будет время и желание то подскажите пожалуйста как быть 21 апреля "третейский зуд" АЛЬФА БАНК вынес решение о стягненні долга был лично на суде перед эти заседанием подавал письменное хлопотание о том что не выслали иск и не ознакомили с требованиями вобщем перенесли на 1,5 недели но так и не выслали иск я приехал с новым хлопотанием о привлечении третьего лица т.е. моего поручителя начали требовать договор который банк не направил вместе с основным делом юрист кричал что его вообще в природе не существует я и сам не знал наверняка есть он или нет короче нашел я с боем этот договор чего они явно не ожидали но все равно отказали в хлопотании сославшись на на то что это типа не их компетенция и не интересно банку хотя я им зачитывал прямо из двух договоров обратное судья сказала что я должен поручителя привлекать через цивильный суд ну а я больше ничего не мог возразить в силу своей неграмотности вобщем жду решения чего делать после получения или не ждать его :blink: но душили они меня конкретно слова не давали сказать я им и письма обращения в банк и о том что двое детей до трех лет и о мирных способах решения вопроса а судья мне в открытую мол не могу тянуть надо дело закрывать короче КИДАЛОВО ЖОСТКОЕ самое обидное то что брал машину которая стоила 55450 сделал 15% взноса год платил адолжен банку 103000 с коп ну не уроды я лучше на эти деньги куплю ракетную установку и шарахну раз по грушевского (В.Р.) а вторй по хрещатику центр. отд. (А.Б.) заранее благодарен всем откликнувшимся :rolleyes:

Ув. Апостол! Вы сильно не нервничайте, расслабьтесь, успокойтесь и садитесь читать форум. Тут просто кладезь информации по Вашему вопросу и множество (не один, это точно) вариантов его решения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:unsure: я дико извиняюсь если будет время и желание то подскажите пожалуйста как быть 21 апреля "третейский зуд" АЛЬФА БАНК вынес решение о стягненні долга был лично на суде перед эти заседанием подавал письменное хлопотание о том что не выслали иск и не ознакомили с требованиями вобщем перенесли на 1,5 недели но так и не выслали иск я приехал с новым хлопотанием о привлечении третьего лица т.е. моего поручителя начали требовать договор который банк не направил вместе с основным делом юрист кричал что его вообще в природе не существует я и сам не знал наверняка есть он или нет короче нашел я с боем этот договор чего они явно не ожидали но все равно отказали в хлопотании сославшись на на то что это типа не их компетенция и не интересно банку хотя я им зачитывал прямо из двух договоров обратное судья сказала что я должен поручителя привлекать через цивильный суд ну а я больше ничего не мог возразить в силу своей неграмотности вобщем жду решения чего делать после получения или не ждать его :blink: но душили они меня конкретно слова не давали сказать я им и письма обращения в банк и о том что двое детей до трех лет и о мирных способах решения вопроса а судья мне в открытую мол не могу тянуть надо дело закрывать короче КИДАЛОВО ЖОСТКОЕ самое обидное то что брал машину которая стоила 55450 сделал 15% взноса год платил адолжен банку 103000 с коп ну не уроды я лучше на эти деньги куплю ракетную установку и шарахну раз по грушевского (В.Р.) а вторй по хрещатику центр. отд. (А.Б.) заранее благодарен всем откликнувшимся :rolleyes:

Для начала: кредит гривневый или в валюте? Переписка с банком до суда была?

Значит так. У Вас сейчас 2 направления действовать, можете выбрать любое, но я бы посоветовал сразу 2.

1: Подать в суд по месту своего жительства Иск о недействительности договора кредита, недействительности третейского соглашения в частности (точнее пункта договора, его содержащего). Если кредит валютный - подавайте на мнимость сделки. Образцы исков есть в соседних темах.

2. Подать в Новозаводский суд чернигова Иск об отмене решения третейского суда. Основание - никчемность третейской угоды.

Найти грамотного юриста, который составит Вам бумаги индивидуально, основываясь на выложеной на этом форуме аргументации. Шансы у вас 50/50.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начала: кредит гривневый или в валюте? Переписка с банком до суда была?

Значит так. У Вас сейчас 2 направления действовать, можете выбрать любое, но я бы посоветовал сразу 2.

1: Подать в суд по месту своего жительства Иск о недействительности договора кредита, недействительности третейского соглашения в частности (точнее пункта договора, его содержащего). Если кредит валютный - подавайте на мнимость сделки. Образцы исков есть в соседних темах.

2. Подать в Новозаводский суд чернигова Иск об отмене решения третейского суда. Основание - никчемность третейской угоды.

Найти грамотного юриста, который составит Вам бумаги индивидуально, основываясь на выложеной на этом форуме аргументации. Шансы у вас 50/50.

вас понял сегодня получил решение на руки почтой взял все образцы выложенные на сайте завтра пойду к юристу буду действовать в двух направлениях обязательно буду держать в курсе событий договор валюта американская с уважением апостол :rolleyes: да совсем забыл спросить можно ли как то зацепиться за смену кредитора типа не поставили в известность и не предложили заключить новый договор с новым кредитором как я понимаю организация изменилась с ЗАТ на ПАТ т.е. сменой организации они закрыли все свои долги(предполагаю что ЗАТ типа стал банкротом или продал всех заемщиков другому лицу) получается что я должен отдавать кредит совсем другой организации с теми же функциями что и предыдущая

Share this post


Link to post
Share on other sites

вас понял сегодня получил решение на руки почтой взял все образцы выложенные на сайте завтра пойду к юристу буду действовать в двух направлениях обязательно буду держать в курсе событий договор валюта американская с уважением апостол :rolleyes: да совсем забыл спросить можно ли как то зацепиться за смену кредитора типа не поставили в известность и не предложили заключить новый договор с новым кредитором как я понимаю организация изменилась с ЗАТ на ПАТ т.е. сменой организации они закрыли все свои долги(предполагаю что ЗАТ типа стал банкротом или продал всех заемщиков другому лицу) получается что я должен отдавать кредит совсем другой организации с теми же функциями что и предыдущая

Организация осталась та же, сменилась форма собственности согласно нового закона об акционерных обществах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Организация осталась та же, сменилась форма собственности согласно нового закона об акционерных обществах.

Т.е. сей факт для заёмщика не имеет никакого значения в плане "брал у одних, а требуют другие" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Пользователи

    No members to show