Recommended Posts

АКТ описи и ареста имущества, а именно автомобиля,даёт ли право изымать автомобиль и увозить его в неизвестном направлении....в этом документе описывается автомобиль и его внешний вид снаружи...речи о том что он изымается  там нету...но  авто было изъято на основании этой бумаги...и не было предъявлено ни одного акта  именно на изъятие ,в акте описи есть только приписка о том что авто будет передано на реализацию не раньше  срока  (число,месяц,год),я знаю что его не продали ,так как до сих пор звонят из банка  и  спрашивают когда будет погашен долг....

можно ли в этом случае судиться с ИС на предмет незаконного изъятия авто или изъятия с нарушениями норм и законов

 

 

Link to comment
Share on other sites

АКТ описи и ареста имущества, а именно автомобиля,даёт ли право изымать автомобиль и увозить его в неизвестном направлении....в этом документе описывается автомобиль и его внешний вид снаружи...речи о том что он изымается  там нету...но  авто было изъято на основании этой бумаги...и не было предъявлено ни одного акта  именно на изъятие ,в акте описи есть только приписка о том что авто будет передано на реализацию не раньше  срока  (число,месяц,год),я знаю что его не продали ,так как до сих пор звонят из банка  и  спрашивают когда будет погашен долг....

можно ли в этом случае судиться с ИС на предмет незаконного изъятия авто или изъятия с нарушениями норм и законов

в акте описи должно быть обозначено что он отдается на хранение кому-либо

Link to comment
Share on other sites

в акте описи должно быть обозначено что он отдается на хранение кому-либо

есть приписка что описаное майно принял на ответственное сберегание такой то и такой...и всё....конкретного акта об изъятии нету...причём юнец это 1992 г.р то естьэто изъятие было  3 года назад,моё авто забрало  на хранение 20 тилетнее чмо....должен ли быть конкретный акт об изъятии???или достаточно этой приписочки?  понятые тоже обозначены только фамилиями и подписями...никаких паспортных данных...

я имею в виду что акт на изъятие должен быть?или достаточно этой припски..потому что акт по сути своей на опись и арест..но не на изъятие....должно ли быть судебное решение на изъятие? или это всё на усмотрение исполнителей  и ухвалы на изъятие суда им не требуется?

Link to comment
Share on other sites

есть приписка что описаное майно принял на ответственное сберегание такой то и такой...и всё....конкретного акта об изъятии нету...причём юнец это 1992 г.р то естьэто изъятие было  3 года назад,моё авто забрало  на хранение 20 тилетнее чмо....должен ли быть конкретный акт об изъятии???или достаточно этой приписочки?  понятые тоже обозначены только фамилиями и подписями...никаких паспортных данных...

я имею в виду что акт на изъятие должен быть?или достаточно этой припски..потому что акт по сути своей на опись и арест..но не на изъятие....должно ли быть судебное решение на изъятие? или это всё на усмотрение исполнителей  и ухвалы на изъятие суда им не требуется?

4.2. Опис та арешт майна боржника здійснюються в такій послідовності:

4.2.1. Після виявлення майна боржника державний виконавець проводить опис та арешт цього майна, про що складає акт. В акті опису та арешту майна боржника повинні бути вказані:

а) назва кожного внесеного в акт предмета і його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проби, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо);

б) якщо вилучені предмети мають ознаки дорогоцінних металів, каменів органічного та неорганічного утворення, перлів тощо, то вони ретельно описуються з визначенням усіх особливих ознак, відповідним чином пакуються в конверт, прошиваються, підписуються державним виконавцем та іншими учасниками, які були присутніми під час опису;

в) якщо проводилось опечатування предмета, зазначається, які предмети, приміщення, сховища були опечатані, кількість накладених печаток та спосіб опечатування;

г) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій передано майно на зберігання, а якщо майно передано на зберігання не боржнику, а іншій особі, - паспортні дані, її місце проживання (далі - зберігач);

ґ) відмітка про роз'яснення зберігачеві майна обов'язків із збереження майна, попередження про кримінальну та іншу відповідальність, встановлену законодавством, за його розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт;

д) якщо державний виконавець установив зберігачеві обмеження права користуватися майном, зазначаються вид, обсяги і строки обмеження;

е) зауваження або заяви стягувача, боржника, осіб, що були присутні при описі.

4.2.2. Акт опису та арешту майна підписується державним виконавцем, понятими, зберігачем майна, боржником та стягувачем, їх представниками, а також може бути підписаний іншими особами, які були присутні при проведенні опису майна. У разі відмови від підпису сторін чи інших осіб, що були присутні при виконанні, про це робиться відмітка в акті.

4.2.3. Якщо опис і арешт майна здійснюються на виконання рішення про забезпечення позову, державний виконавець передає арештоване майно на зберігання боржнику або його представнику. Іншій особі майно на зберігання може бути передано лише у випадку відсутності боржника чи його відмови від прийняття майна на зберігання, а також у випадку, якщо судовим рішенням визначено іншу особу, якій необхідно передати майно на зберігання.

4.2.4. Якщо опис і арешт майна здійснюються за участю боржника або його представника, акт опису та арешту майна складається в двох примірниках. Перший залишається в провадженні державного виконавця, а другий видається боржнику під розписку на першому примірнику, що залишається у державного виконавця.

4.2.5. Якщо описане майно передано на зберігання не боржникові чи його представнику, а іншій особі, то акт опису та арешту майна складається в трьох примірниках. Перший залишається в провадженні державного виконавця, а інші вручаються зберігачеві майна та боржнику під розписку на першому примірнику акта.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12/print1455525979871627

никакой акт изъятия  не составляется

Link to comment
Share on other sites

моей подписи  в этом акте нету и  приписки на этот счёт так же нету

 

 

4.2.3. Якщо опис і арешт майна здійснюються на виконання рішення про забезпечення позову, державний виконавець передає арештоване майно на зберігання боржнику або його представнику. Іншій особі майно на зберігання може бути передано лише у випадку відсутності боржника чи його відмови від прийняття майна на зберігання, а також у випадку, якщо судовим рішенням визначено іншу особу, якій необхідно передати майно на зберігання.

 

 

я была  на месте,дома..они даже не удосужились зайти и предупредить об этом...я среагировала на сигнализацию,когда они грузили на эвакуатор,поэтому я не отказывалась хранить авто,так как меня даже не спросили....и про судебное решение о том что должен кто тот принять авто на хранение мне не известно...у меня его нету такого решения и никто не предоставлял....я думаю что его и не было....

Link to comment
Share on other sites

АКТ описи и ареста имущества, а именно автомобиля,даёт ли право изымать автомобиль и увозить его в неизвестном направлении....в этом документе описывается автомобиль и его внешний вид снаружи...речи о том что он изымается  там нету...но  авто было изъято на основании этой бумаги...и не было предъявлено ни одного акта  именно на изъятие ,в акте описи есть только приписка о том что авто будет передано на реализацию не раньше  срока  (число,месяц,год),я знаю что его не продали ,так как до сих пор звонят из банка  и  спрашивают когда будет погашен долг....

можно ли в этом случае судиться с ИС на предмет незаконного изъятия авто или изъятия с нарушениями норм и законов

В акте указано, кому он передан на хранение?

Link to comment
Share on other sites

моей подписи  в этом акте нету и  приписки на этот счёт так же нету

 

 

4.2.3. Якщо опис і арешт майна здійснюються на виконання рішення про забезпечення позову, державний виконавець передає арештоване майно на зберігання боржнику або його представнику. Іншій особі майно на зберігання може бути передано лише у випадку відсутності боржника чи його відмови від прийняття майна на зберігання, а також у випадку, якщо судовим рішенням визначено іншу особу, якій необхідно передати майно на зберігання.

 

 

я была  на месте,дома..они даже не удосужились зайти и предупредить об этом...я среагировала на сигнализацию,когда они грузили на эвакуатор,поэтому я не отказывалась хранить авто,так как меня даже не спросили....и про судебное решение о том что должен кто тот принять авто на хранение мне не известно...у меня его нету такого решения и никто не предоставлял....я думаю что его и не было....

Вы сделали то, что я Вам сказал?

Link to comment
Share on other sites

Вы сделали то, что я Вам сказал?

решение третейки у меня на руках,я спрашивала в другой ветке ,наверное не видели,куда писать и подавать заявление на отмену этого решения?какие основания указать?что должно быть указано,что бы не последовал отказ в принятии аппеляции..я читала что несмотря на  УКАЗ о запрете на  решения третейского суда в кредитных спорах,не смотря на это   часто отказывают в аппеляциях...решение было вынесено ещё в 2011 году....

вы мне написали что делать..писать и подавать,но что писать конкретно что бы не отказали?какие должны быть причины указаны...я не могу себе позволить ходить постоянно поговорить с юристами..час поговорить  стоит нынче дорого,и как мне подсказывала моя предидущая практика многие из них даже не упомянули о таком законе о третейских судах...поэтому приходится копаться во всём самой....

Link to comment
Share on other sites

решение третейки у меня на руках,я спрашивала в другой ветке ,наверное не видели,куда писать и подавать заявление на отмену этого решения?какие основания указать?что должно быть указано,что бы не последовал отказ в принятии аппеляции..я читала что несмотря на  УКАЗ о запрете на  решения третейского суда в кредитных спорах,не смотря на это   часто отказывают в аппеляциях...решение было вынесено ещё в 2011 году....

вы мне написали что делать..писать и подавать,но что писать конкретно что бы не отказали?какие должны быть причины указаны...я не могу себе позволить ходить постоянно поговорить с юристами..час поговорить  стоит нынче дорого,и как мне подсказывала моя предидущая практика многие из них даже не упомянули о таком законе о третейских судах...поэтому приходится копаться во всём самой....

Основания в решениях по этим тегам: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&search_tags=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0&search_app=forums

 

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&search_tags=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0&search_app=forums

 

Сами заявления, это работа для профильного юриста, к которому Вы обратитесь.

Я думаю, дал Вам достаточное количество советов, что бы Вы не ходили на консультации за разговорами, а выбрали себе юриста, в том числе с форума, на форуме есть более 10 профильных юристов, в том числе Антирейд (организатор форума).

Выбор за вами.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Основания в решениях по этим тегам: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&search_tags=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0&search_app=forums

 

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&search_tags=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0&search_app=forums

 

Сами заявления, это работа для профильного юриста, к которому Вы обратитесь.

Я думаю, дал Вам достаточное количество советов, что бы Вы не ходили на консультации за разговорами, а выбрали себе юриста, в том числе с форума, на форуме есть более 10 профильных юристов, в том числе Антирейд (организатор форума).

Выбор за вами.

спасибо

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...